Drepturile artistilor interpreti sau executanti

Deoarece nu s-a putut revendica pentru interpreti sau executanti
statutul de coautori, intrucat nu se poate vorbi de o participare a
acestora la crearea operei interpretate sau executate, s-a pus pe
plan teoretic problema calificarii prestatiilor lor drept opere
derivate. Astfel incat pentru protectia prestatiei interpretilor si
executantilor a devenit necesara amenajarea unui regim care,
desi modelat dupa acela al dreptului de autor sa fie totusi diferit
de acesta.
De altfel legislatia a consacrat aceasta protectie in cadrul
drepturilor conexe, rezervate auxiliarilor creatiei literare sau
artistice.
Prin artisti interpreti sau executanti se intelege: actorii,
cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care prezinta,
canta, danseaza recita, declama, joaca, interpreteaza, regizeaza,
dirijeaza ori executa in orice alta modalitate o opera literara sau
artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati,
de circ ori de marionete.
Artistul interpret sau executant are urmatoarele drepturi
morale:
dreptul de a pretinde recunoasterea paternitatii propriei
interpretari sau executii;
-

dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul sau sa
fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol si la fiecare utilizare
a inregistrarii acestuia;
-

dreptul de a pretinde respectarea calitatii prestatiei sale si
de a se opune oricarei reformari, falsificari sau altei modificari
substantiale a interpretarii ori executiei sale sau oricarei incalcari
a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputatia sa.

de sunete. importul in vederea comercializarii pe piata interna a interpretarii sau a executiei fizice.Drepturile prevazute anterior nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. prin orice mijloc si sub orice forma. prin orice mijloc. inclusiv electronic. in mod individual de catre public. Se considera fixare incorporarea. retransmiterea prin cablu a interpretarii sau a executiei fixate. Totodata artistul interpret sau executant are si dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice urmatoarele: - fixarea interpretarii sau executiei sale. astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales. reproducerea integrala sau partiala. imagini ori de sunete si imagini sau de reprezentari digitale ale acestora in orice fel de suport. Executia sau interpretarea unei opere este colectiva. a interpretarii sau a executiei fixate. in afara cazului in care interpretarea sau executia a fost deja fixata sau radiodifuzata. radiodifuzarea si comunicarea publica a interpretarii sau a interpretarii sale. reproducerea ori comunicarea lor catre public intr-un mod oarecare. temporara sau permanenta. Dupa moartea artistului interpret sau executant exercitiul acestor drepturi se transmite prin mostenire. - distribuirea interpretarii sau a executiei fixate. - imprumutul interpretarii sau a executiei fixate. punerea la dispozitia publicului a interpretarii sau a executiei sale fixate. in cazul in care interpretarile ori executiile individuale formeaza un tot fara a fi posibil data fiind natura interpretarii sau executiei sa se . directa ori indirecta. care permite perceperea.

prima comunicare catre public. se prezuma ca cedeaza producatorului acestuia. Facultatea de drept . artistul interpret sau executant care a participat la realizarea unei opere audiovizuale. inchiriere si imprumut. Bibliografie: Yolanda Eminescu. a unei inregistrari audiovizuale ori a unei inregistrari sonore. Editura Lumina Lex. dreptul exclusiv de utilizare a prestatiei sale astfel fixate prin reproducere. Durata drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti este de 50 de ani. in lipsa. import. Bucuresti. distribuire. Universitatea din Bucuresti. in schimbul unei remuneratii echitabile. Drepturile de creatie intelectuala. 1994 Stanciu D. Dreptul civil. incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc prima fixare sau. Dreptul de autor.atribuie un drept distinct vreunuia dintre artistii participanti asupra ansamblului interpretarii sau executiei. In lipsa unei clauze contrare. Carpenaru.