You are on page 1of 3

Ştiinţele comportamentului – psihologie medicală

Titularul disciplinei
Conf. univ. dr. Vasile Mihăescu
Conţinutul cursului – Programa analitică
1. Psihologia medicală. Obiect ( obiect, relatia medic-pacient, relatia medicfamilie, relatia pacient - spital, relatia pacient - personal medical, relatia pacientmedicamente, relatia medic-pacient cand pacientul este medic,simetria/asimetria
relatiei terapeutice), metode de cunoaştere (observatia,experimentul,analiza
produselor

activitatii,testelor).

Procesele

psihice:

normal/

patologic

(senzatie,perceptie,reprezentare,limbaj,gandire,imaginatie,afectivitate,motivatia,
temperamentul,vointa,caracter,constiinta,personalitate).
2.Psihologia

medicală

şi

sistemul

ştiinţelor

(psihologia

medicala

ca

interfata,raporturile cu medicina,biologia,sociologia,religia,fizica cuantica etc)
3.Psihologia vârstelor (,ciclurile vietii,tipologia lui E.Erikson; 0 - 1 an,perioada
orala,incredere vs neincredere,1-3 ani,perioada anala- autonomie vs rusine si
indoiala,3-5 ani,perioada genitala,initiativa vs vinovatie,6-15 ani,perioada
latentei sexuale,harnicie si competenta vs inferioritate,adolescenta 16- 19
ani,identitate

vs

confuzie

de

rol,identitate

confuza,adult

tanar

20-40

ani,intimitate vs izolare,maturitate 40 -65 ani creatie vs stagnare,batranete peste
65 ani,integritate vs disperare si izolare),diferenta de gen,psihologia diferentiata
a sexelor in copilarie,adolescenta,varsta adulta,senectute.
4.Personalitate

şi boală. Tipuri de personalitate. Tipologii ( criterii

:morfologic,psihofiziologic,psihologic,mixt)

5.

Atitudinea

bolnavului

în

faţa

morţi\

( negarea,furia,negocierea,depresia,acceptarea)
Specificul relaţionării cu aceasta ( gestionarea procesului mortii:siguranta si
protectie,moarte demna,moarte conform dorintei persoanei).
Tanatopsihologia

(conceptul

de

moarte,constientizarea

procesului

de

moarte,asistenta psihologica a muribundului,a familiei muribundului,reactia de
doliu)
Psihosomatică şi elemente de psihoterapie.
Conţinutul seminarului / laboratorului –
Programa analitică
1. Teste, aplicare, interpretare,patologia proceselor psihice. Specificul relaţiei
medic – pacient.
2. Despre modelul bio-psiho-social.Identitatea de gen,identitatea sexuala
3.Tipologia lui Kretschmer,Pavlov,Jung,Freud
4. Elemente de tanatologie. Consilierea in situatie de doliu.Rolul medicului.
5. Diversitatea intervenţiei psihoterapeutice în afecţiunile psihosomatice.
Comunicare.Hipnoterapia.
Bibliografie
1. ABC-ul psihologiei medicale (ABC de la psychologie médicale) (en cours de
publication), Vasile Mihăescu; Éditions Polirom, Iasi, 2010.
2. Elemente de psihologie medicală (Éléments de psychologie médicale), A.
Atanasiu; Éditions Editura Medicală, Bucarest, 1983.

3. Tratat de psihologie medicală si psihoterapie (Traité de psychologie médicale
et psychothérapie), G. Ionescu; Éditions Asklepios, Bucarest, 1995.
4. Psihologie medicală (Psychologie médicale), I. B. Iamandescu; Éditions
Infomedica, Bucarest, 1997.
5. Comprehensive handbook of clinical health psychology (Guide compréhensif
de psychologie de santé clinique), Édité par Bret A. Boyer, M. Inidira Paharia,
Éditions WILEY - John Wiley & sons, Inc. 2008.
6. Vingt leçons de Psychologie Médicale, George Heuyer, Éditions PRESSES
UNIVERSITAIRES DE FRANCE, Paris, 1966.
7. Psychologie clinique et psychopathologie, Antoine Bioy, Damien Fouques,
Éditions DUNOD, Paris, 2008.