You are on page 1of 1

SERVIZOS E PRAZAS DISPOÑIBLES

HOSPITAL: 16 SERVIZOS
SERVIZO
CARDIOLOXÍA
NEUROLOXÍA
NEUMOLOXÍA
NEFROLOXÍA
UCI
ONCOLOXÍA
URXENCIAS
TRAUMATOLOXÍA
CIRURXÍA CARDÍACA
CIRURXÍA VASCULAR
CIRURXÍA PLÁSTICA
UROLOXÍA
CIRURXÍA TORÁCICA
OFTALMOLOXÍA
NEUROCIRURXÍA
ANESTESIOLOXÍA e REA

Nº DE
PRAZAS
4
8
2
2
3
2
3
7
2
2
2
7
4
8
7
6

ATENCIÓN PRIMARIA: 24 SERVIZOS
CENTRO DE SAUDE
A BAÑA
A ESTRADA
BERTAMIRÁNS
AMES (MILLADOIRO)
BOIRO
BRIÓN
LALÍN
MUROS
NEGREIRA
NOIA
LOUSAME
ORDES
OROSO
OUTES
PADRÓN
PORTO DO SON
ROIS
SANTA COMBA
SANTIAGO (C. ARENAL)
SANTIAGO (FONTIÑAS)
SANTIAGO (VITE)
VALGA
VEDRA
XUÑO (concello Porto do
Son)
TOTAL DE PRAZAS: 69 + 63

NÚMERO E DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS
1 (MAÑÁ)
1 (MAÑA)
3 (1 MAÑÁ, 1 MAÑÁ /TARDE, 1 TARDE)
1 (MAÑÁ)
2 (MAÑA)
3 (2 MAÑÁ, 1 PEDIA MAÑÁ)
2 (MAÑÁ)
1 (MAÑÁ)
1 ( PEDIA MAÑÁ)
6 (4 MAÑÁ, 1 TARDE, 1 PEDIA MAÑÁ)
3 (2 MAÑÁ, 1 PEDIA MAÑÁ)
6 (4 MAÑÁ, 2 PEDIA MAÑÁ)
3 (2 MAÑÁ, 1 PEDIA MAÑÁ)
4 (3 MAÑÁ, 1 PEDIA MAÑÁ)
3 (MAÑÁ)
4 (2 MAÑÁ, 1 MAÑÁ/TARDE, 1 PEDIA MAÑÁ)
3 (2 MAÑÁ, 1 PEDIA MAÑÁ)
3 (MAÑÁ)
4 ( 1 MAÑÁ, 3 TARDE)
3 (2 MAÑÁ, 1 PEDIA MAÑÁ/TARDE)
2 (MAÑÁ)
1 (MAÑÁ)
2 (MAÑÁ)
1 (MAÑÁ)
=132