You are on page 1of 136

COLIN FORBES

FĂRĂ CRUŢARE

PROLOG
Dacă Tweed nu s-ar fi aflat într-un moment în care nu avea
nimic de lucru - ceea ce se întîmpla rar -, este foarte probabil
că nu s-ar fi implicat niciodată în ceea ce a ajuns să fie cunoscut ca faimosul caz Volkanian şi în evenimentele oribile care
i-au urmat.
Aşezat în spatele mesei de scris din biroul său de la primul
etaj al clădirii din Park Crescent, cu ferestre înalte dînd spre
Regent's Park în depărtare, Tweed mîzgălea ceva pe un carneţel.
Sprijinit de perete, Marler, un membru cheie al echipei sale de
la SIS1, privea pe geam. în apropiere, Paula Grey, mîna dreaptă
a directorului adjunct, stătea în spatele biroului ei şi se uita la
Tweed. „E atît de plictisit, se gîndi ea, acum că a rezolvat cazul
ăla de spionaj!" Cineva bătu grăbit la uşă.
- Intră! strigă Tweed, întorcînd carneţelul cu faţa în jos.
Era un bărbat de o vîrstă incertă, robust, purtînd ochelari cu
ramă de baga. Ochii îi erau pătrunzători, iar reflexele - rapide.
Vechiul său prieten, superintendentul Roy Buchanan de la
Scotland Yard, îşi făcu grăbit apariţia, îi zîmbi Paulei şi rămase
în picioare în faţa biroului lui Tweed. înalt şi slab, dar emanînd
energie, şeful de la Yard avea înjur de patruzeci de ani, părul
negru, o mustaţă tunsă scurt şi purta un costum albastru elegant.
- Bine ai venit, la loc, Roy, îl invită Tweed.
' Secret Intelligence Service - Serviciul Secret de Informaţii al Marii Britanii (n.tr.)

- N-am timp. M-am întîlnit cu colegul tău, Bob Newman,
cînd alergam să-mi iau maşina din Victoria Street. Mi-a spus că
ţi-ai luat o pauză. îmi eşti dator.
- Ce ai de gînd să-mi spui?
- Am o problemă cam ciudată. Aş vrea s-o preiei tu. Poate
c-ai auzit c-am fost numit în fruntea Brigăzii Antitero. Sînt ocupat pînă peste cap. Acum am...
- Care-i problema? îl întrerupse Tweed.
- Cu ceva timp în urmă, am găsit un tip bizar care stătea pe
treptele unei clădiri pe Whitehall. Nu spunea decît: „Am fost
martor la crimă". Nimic altceva. Suferă de amnezie. Memoria
îi e complet ştearsă. N-a mai rostit de atunci nici un alt cuvînt.
L-am dus înapoi la Scotland Yard pentru interogatoriu. Degeaba.
N-a mai repetat niciodată declaraţia aceea neliniştitoare. L-am
dus la Bella Ashton, unul dintre cei mai buni psihiatri, şi l-am
lăsat la ea pentru nişte teste...
- Roy, îl întrerupse din nou Tweed, ce vrei să spui cu asta?
- Vreau să te ocupi tu de tipul ăsta, Michael, să vezi ce poţi
scoate de la el.
- Ai uitat, protestă Tweed, că sînt directorul adjunct al SIS?
- Anul trecut, în cazul ăla cumplit care îl implica pe vicepreşedintele Statelor Unite, ai acţionat ca un detectiv. Ai dovedit
că nu ţi-ai pierdut flerul, că nu ai uitat zilele petrecute la vechiul
Scotland Yard înainte să accepţi slujba asta.
- Şi, exclamă Paula, ai fost cel mai tare dintre toţi, rezolvînd
trei cazuri de crimă cît te-ai aflat acolo.
- Paula, i-o trînti Tweed, ai atît de multe talente! Unul dintre ele este că nu taci atunci cînd trebuie.
- îl las, aşadar, pe Michael în mîinile tale, spuse Buchanan.
Scoase din buzunar un plic şi o carte de vizită şi le lăsă pe amîndouă pe biroul lui Tweed. Asta-i tot ce-ţi trebuie.
- De unde ştii că-l cheamă Michael, dacă n-a mai scos niciodată vreun cuvînt?
- Nu ştiu. Trebuia să-i spunem cumva şi mie mi se pare că
arată ca un Michael. A, nu avea acte de identitate asupra lui.
Nici portofel, nici nimic. Etichetele de la hainele scumpe pe care
le purta îi fuseseră tăiate. Trebuie să plec.
- Să fiu al naibii, spuse Tweed, dînd cu pumnul în masă în
timp ce se închidea uşa.
- Ţi l-a lăsat pe cap cu mare clasă, observă Monica, aşezată
lîngă uşă, în spatele calculatorului.
Avea înjur de cincizeci de ani şi fusese dintotdeauna alături de Tweed. Avea păr şaten, pe care-l purta strîns într-un coc
la spate.
Tweed deschise plicul desfăcut pe care i-l lăsase Buchanan
pe birou. înăuntru se afla o scrisoare scurtă care îl prezenta pe el
doamnei Arabella Ashton. Cartea ei de vizită cu adresa din

Harley Street avea un chenar auriu. Tweed oftă şi uşa se deschise
brusc. Buchanan îşi făcu din nou apariţia.
- Trebuia să-ţi spun. Faţa lui Michael e neobişnuită. Asta
aşa, ca să fii pregătit...
- Mersi, răspunse Tweed, dar Buchanan dispăru iar.
îi arătă Paulei, care se îndreptase sprintenă spre biroul lui,
scrisoarea şi cartea de vizită. Ea citi cu glas tare adresa din
Harley Street.
|
- Cred că mai bine am suna-o pe această Arabella Ashton
înainte să trecem pe la ea.
- Nu, ne vom face apariţia pur şi simplu, replică Tweed. E o
zi perfectă pentru o excursie.
Se uita afară pe fereastră. Era jumătatea lui februarie, iar vremea o demonstra cu prisosinţă. Un cer înnorat şi cenuşiu apăsa
asupra Londrei şi era un frig cumplit. Paula era îmbrăcată adecvat pentru vremea asta, cu bocanci înalţi, un palton călduros,
îmblănit şi blugi. în timp ce Tweed se chinuia să îmbrace un palton greoi, Paula îi dădea Monicăi detalii cu privire la destinaţia
lor, dar descoperi că aceasta deja le notase atunci cînd ea le citise
cu glas tare.
Paula, de multă vreme mîna dreaptă a lui Tweed, avea
treizeci şi ceva de ani, era subţire şi înaltă de un metru şaizeci şi
cinci. Atrăgătoare, cu părul negru ca abanosul căzîndu-i pe
umeri, avea ochi albaştri şi vioi, trăsături frumoase şi o bărbie
hotărîtă. Energia ei era o legendă în întreaga organizaţie.
Alergă spre un dulap şi scoase două valijoare în care se aflau
haine de noapte, un schimb de lenjerie şi obiecte de toaletă pentru ea şi şeful ei. Tweed se încruntă.
- Nu avem nevoie de astea.
- Cine ştie unde o să ajungem?

1
Tweed parcă maşina aproape de capătul îndepărtat al Harley
Street. Destinaţia lor era una dintre numeroasele case vechi cu
terasă care costă o avere în zilele noastre. Construită din piatră,
era înaltă de patru etaje, cu un şir scurt de trepte ce duceau la uşa
masivă din faţă. Harley Street era pustie cînd Tweed şi Paula coborîră din maşină. înainte să plece din Park Crescent, Paula
azvîrlise valizele în portbagaj.
- Pierdere de timp, comentase Tweed.
- Poate...
în capul scărilor, Tweed se opri şi se uită la plăcuţa lustruită
din crom, fixată de perete lîngă uşa din faţă. Citi printre dinţi:
„ARABELLA ASHTON", apoi o enumerare impresionantă a
calificărilor ei. Paula se uită cu atenţie la plăcuţă.
- Buchanan a spus odată că era printre primii din domeniul ei.
Tweed apăsă pe butonul lustruit al soneriei. O tînără purtînd
un costum de menajeră deschise uşa.
- Cu ce vă pot ajuta?
- Doamna Ashton ne aşteaptă, minţi Tweed.
îi arătă legitimaţia de la SIS, care evident nu însemna nimic
pentru menajeră, dar o impresionă. îi invită înăuntru, iar ei o
urmară de-a lungul unui coridor lung şi îngust, acoperit cu o
mochetă albă. O masă veche şi îngustă era sprijinită de un perete, pe ea aflîndu-se o imensă vază din sticlă suedeză cu
trandafiri artificiali care păreau adevăraţi. Paulei, toate astea îi
miroseau a bani.
Fură conduşi într-o bucătărioară dotată cu cele mai moderne
aparate. O femeie înaltă, blondă, de vreo patruzeci de ani, tăia
morcovi cu o viteză uluitoare. Cuţitul pe care-l ţinea în mînă avea
o lamă ascuţită ca de brici pe o parte şi zimţi pe cealaltă.
- Dînşii ziceau că îi aşteptaţi, explică menajera cu voce
tremurătoare.
- Ei, pe naiba, bineînţeles că nu. Cine mai sînteţi şi voi?
Arabella Ashton termină de tăiat un alt morcov cu aceeaşi
viteză ameţitoare şi se întoarse cu faţa spre ei, ţinînd cuţitul pe
lîngă corp. Purta un şorţ avînd un imprimeu cu trandafiri. Părul
blond îi era tuns scurt şi ochii întunecaţi şi pătrunzători, care
priveau lung la Tweed şi o ignorau pe Paula, erau cea mai frapantă trăsătură a ei. Pomeţii îi erau proeminenţi, nasul roman şi
buzele senzuale. Nimic din ceea ce se aşteptase Tweed. îi înmînă
scrisoarea de la Buchanan şi îi arătă legitimaţia de la SIS.
- înţeleg. Ca şi Roy, un alt oficial guvernamental.
- El este directorul adjunct, o informă Paula.
- Ştiu să citesc, drăguţă.

- Ea e Paula Grey, sări Tweed, asistenta mea cea mai de
încredere.
- Aşadar, ce căutaţi aici? i-o trînti la rîndul ei doamna
Ashton.
- Vreau să vă pun cîteva întrebări în legătură cu Michael.
- Atunci mai bine am merge în cabinetul meu de consultaţii.
Se întoarse şi-şi scoase şortul. Pe dedesubt, purta o rochie
care-i punea în valoare silueta subţire. „E ceea ce-i trebuia lui
Tweed, se gîndi Paula. Avem un caz şi jumătate aici." Doamna
Ashton îi conduse pe coridor, mergînd cu o ţinută foarte dreaptă
spre partea din spate a casei. Deschise o uşă şi îi pofti înăuntru.
Paula cercetă cabinetul de consultaţii cu priviri rapide. în
spate, ferestrele erau mascate complet cu draperii din tul, probabil pentru ca atenţia pacienţilor să nu fie distrasă de privelişte.
Gazda le arătă o canapea lungă din piele cu un capăt înclinat.
Canapeaua pacienţilor?
- Luaţi loc aici. Vreţi să beţi ceva? Orice doriţi.
Vocea îi era acum caldă şi mîngîietoare, plăcută. Tweed o
refuză, la fel şi Paula, şi se aşezară.
- Eu am nevoie de un scotch, spuse ea. Sînt trează de la cinci
dimineaţa.
Deschizînd un dulap fixat în perete, cu rafturile pline cu băuturi de toate felurile, îşi turnă un păhărel plin şi îl dădu pe gît din
două sorbituri rapide.
- Aşa-i mai bine. Se aşeză într-un fotoliu cu faţa spre ei şi îşi
încrucişă picioarele.
Rochia albă mulată pe corp se termina în dreptul genunchilor
şi îi dezvăluia picioarele foarte frumoase. Se aplecă în faţă,
uitîndu-se lung la Tweed cu un zîmbet fermecător.
- Prietenii îmi spun Bella. Nu pot să suport numele de
Arabella. Tot timpul mă certam cu maică-mea cînd îmi spunea
aşa. Pînă la urmă am convins-o să renunţe. A murit, şi tata la fel.
Ei bine, Tweed, ce vrei să ştii?
- Aş vrea să ştiu mai întîi ce credeţi despre Michael. Pe
urmă, aş fi foarte recunoscător dacă l-aş vedea.
- Am să-ţi spun ce cred, dar nu ai cum să-l vezi. Nu mai stă
aici. Am să-ţi explic mai încolo. Se lăsă pe spate în fotoliu, se
uită la Paula, apoi îşi fixă privirea asupra lui Tweed. Michael
suferă de amnezie totală. Nu-şi poate aminti nimic. Cine este cu
adevărat, de unde vine. Cum a ajuns să stea pe treptele acelea pe
Whitehall cînd l-a reperat Roy. Mintea îi e un gol imens. Ţi-a
spus Roy de umflătura pe care-o are la cap în partea dreaptă?
-Nu.
- E ascunsă sub părul negru. Medicul de la Scotland Yard
zicea că ar putea fi rezultatul unei lovituri aplicate de cineva sau
că pur şi simplu s-a lovit de ceva contondent. Nu mă îndoiesc că
asta i-a cauzat amnezia.
- Dar mişcările? Se îmbracă singur cînd se scoală? Mănîncă
singur? Face lucruri din astea simple?
- Da, poate să le facă. Probabil că ţi se pare ciudat, dar adesea deprinderile nu sînt afectate de amnezie. Am mai cunoscut
şi alte cazuri ca ăsta.
-Ca Michael?
Bella încruntă din sprîncenele groase. Paula avu impresia că
se temea să dea un răspuns precis.
- Nu, nu chiar ca Michael. El e foarte ciudat.
- E posibil ca Michael să se prefacă?
- Să se prefacă? îşi dădu capul pe spate şi rîse. N-am putut
să scot un singur cuvinţel de la el cît a fost aici. Era bizar.
- Şi unde se află acum? Ştiţi?
- Chiar după colţ. La Clinica Erevan. Eadley Street, numărul
72. Se află în grija unui alt psihiatru, Gregor Saxon. Mergeţi în
sus pe Harley Street şi faceţi prima la stînga. Nu e mai mare decît
o alee.
- De ce se află acolo, şi nu aici? Dacă pot să întreb.
- Tocmai ai întrebat. După două săptămîni de stat aici, am
simţit că era timpul să plece. Nu făceam nici un fel de progrese
cu el.
- Banii, rosti Tweed şi făcu o pauză. Doamna Ashton deveni
distantă. Sînt sigur că e foarte scump să ţineţi pe cineva aici, sugeră Tweed calm.
- Două mii pe zi.
- E destul de scump. Aş aprecia, doamnă Ashton... începu
Tweed.

A dispărut acum. Şi nu evoluează. După două săptămîni. în timp ce acesta îşi punea paltonul. Am putea să ne vedem din nou.. cu Paula în urma lor. Am primit un telefon. Deschise uşa şi aerul îngheţat pătrunse în hol. Sper să ne mai întîlnim. .Spuneai că s-a aflat în grija dumitale două săptămîni. . Nu-mi face plăcere să discut cu el.Nu ştiu.Am fost urmăriţi tot drumul de la Park Crescent.Să vă conduc. Ceea ce a şi făcut. îţi închipui că mergem la război? . Arată foarte ciudat.De nouă săptămîni. pentru prietenii mei. a trecut pe lîngă noi. A fost ultima dată cînd l-am văzut pe Michael. . Aceeaşi persoană. înăuntru se odihnea pistolul ei Beretta automat. cît timp durează pînă cînd îşi va recăpăta memoria? Bella îşi aprinse o ţigară şi făcu un semn cu mîna.Din experienţa dumitale.Doar trecem pe la Saxon. Erau cîţiva bărbaţi înăuntru. E imposibil să dai un pronostic. Tweed luă cartea de vizită. alergă pînă la locul şoferului. M-a întrebat de un alt loc mai puţin costisitor. şase luni. . . De cît timp se află la doctorul Saxon? . Sun acolo din cînd în cînd să văd cum evoluează Michael. . Eadley Street. Tweed se ridică împreună cu Paula. . în bani gheaţă. a zis că va trimite plata în fiecare săptămînă printr-un curier. Acesta le băgă în buzunarul de la haină şi se uită lung la ea. Cînd i-am spus cît costă. Paula se gîndi că ar fi arătat oricum sumbru. Paula îşi suflecă blugii. poate să dureze o săptămînă. Porni motorul şi aprinse radiatorul. Bella o vîrî în partea de sus a rochiei şi îi conduse din nou pe coridor.Un mic avertisment înainte să-l întîlniţi pe Michael. A fost o situaţie stranie. Mă impresionezi. Aşadar. Nimic nu pare normal. . aceeaşi persoană a sunat din nou şi mi-a cerut să-l pregătesc pe Michael pentru că o să vină un taxi să-l ducă la doctorul Saxon. Faţa şi capul lui ar putea să vă sperie. Aveţi grijă la scări! strigă Bella veselă înainte de a închide repede uşa la loc. dînd la iveală un toc de revolver legat de piciorul stîng. care percepe o taxă ceva mai mică. . în ceea ce-l priveşte pe doctorul Saxon. Bella..Am o grămadă din astea. era doar îndeajuns de largă cît să treacă două maşini. Paula observă ceva scris de mînă pe verso. în timp ce Paula se scufundă în scaunul de lîngă el.Aş vrea să-ţi mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru vorbele dumitale. Presupun că-i armean sau din vreunul dintre acele sătucuri misterioase din estul Turciei. Tweed scoase o carte de vizită din portofel.. Bella. Putea să fie la fel de bine şi un bărbat. . Un Volvo mare şi albastru. I-am sugerat Clinica Saxon.. Se aplecă în faţă cu un alt zîmbet fermecător. într-o seară.Ştiu. Cincisprezece minute mai târziu.Să mă mai gîndesc. chiar şi într-o zi însorită. Nu rîde! Am o presimţire. Cum pot să dau de dumneata? întrebă ea afişînd un zîmbet fermecător. numele de acoperire al SIS. Era tipărită pe un carton mai ieftin decît cărţile de vizită ale Bellei. cu geamuri fumurii.Bella. Tweed deschise portierele maşinii. Pe ea scria General & Cumbria Assurance Co. dar e un doctor competent şi util atunci cînd preia pacienţii de care nu vreau să mă ocup. -Cum zici tu. a sunat iar. Credeam că vorbeşte printr-o batistă de mătase. o lună.Ştiu.. bănuiesc. Cred că ar trebui să trecem pe la doctorul Saxon. apoi ne întoarcem în Park Crescent.Dacă şi-o va recăpăta vreodată. străjuită de clădiri vechi de-o parte şi de alta. Era o voce tare ciudată. apoi stătu fără să se mişte. nu cred că ăsta-i numele lui adevărat. Nu cred că acest caz va fi unul simplu. Continuă să vorbească în timp ce mergea lîngă Tweed. chiar trebuie să aflu cine plătea pentru şederea lui Michael aici. . Scoase un Walther automat şi două încărcătoare de rezervă şi i le dădu lui Tweed. să zicem. Se uită la ceasul de la mînă încrustat cu diamante. E aproape sinistru. cred. Pe peretele murdar de lîngă uşa unde se oprise Tweed se afla un . Cînd am parcat aici. Nu o să-l previn pe Saxon că veniţi.. Scoase la iveală o carte de vizită. răspunse. Bella căută după ceva în sertarul unei măsuţe. Tweed. şi o femeie. . Aceasta se aplecă în faţă şi strecură una dintre cărţile ei de vizită în buzunarul de sus al costumului lui Tweed.

Ea sări din scaun. După o pauză: . Asta o să fie de ajuns. Paula bănui că se afla în sala de consultaţii a doctorului.Casa învecinată are gratii la toate geamurile. pe lîngă Tweed. Saxon o şi ridicase şi o aşezase pe scaun.Isterie. înainte să-şi dea seama ce se întîmplă. GREGORY SAXON. aşa că poate mai bine am intra. Numai atunci îşi dădu seama că avea curele ca nişte cătuşe legate de încheieturi. sus! Paula n-ar fi putut să se înşele mai mult atunci cînd prevăzuse o altă experienţă plictisitoare. în timpul ăsta. . . O să iei cina cu acea doamnă atrăgătoare? rînji Paula. cu paltonul azvîrlit pe braţul stîng. un bărbat masiv. . . Uşa sălii de consultaţii se deschise brusc.Gregory. Paula îşi rezemase automat mîinile pe braţele scaunului. Era foarte diferită de cea a Bellei Ashton.. Respiră adînc şi strigă la el. Luă un pahar de laborator de pe un raft. o pălărie moale de fetru cu boruri largi. . arătîndu-şi legitimaţia. Locatarii se păzesc probabil de spărgătorii de care e plină Londra în zilele noastre. atingîndu-i gîtul gol.Sub literele de-o şchioapă scria: „DR. o eliberă pe Paula. Nu că tu te-ai fi plictisit. în timp ce degetele i se luptau cu fiecare curea.Pe aici. . Teancuri de broşuri se aflau pe mese. Saxon se uită apoi fix la Paula. 2 Tweed abia apăsase pe sonerie cînd uşa se deschise.Bella avea dreptate. pe care scria cu litere curbate. . . .Scoate-mi porcăriile astea de la mîini! Ai înnebunit?! . Se repezi spre scaun. Paula observă.îl căutăm pe doctorul Saxon.panou mare.Nu îl place. vărsă în acesta conţinutul paharului şi trînti capacul. conducînd-o într-o încăpere mai mare. îl fixă şi ea cu o privire inexpresivă. mormăi Tweed.Am să iau asta pentru analize. Paula strîmbă din nas. de pereţi erau sprijinite scaune de lemn. Nu se putea mişca.Am dori să discutăm despre un pacient. Şi la parter.Mă îndoiesc. Hai. Se afla în dreptul unei chiuvete. răsuci curelele de piele. Bella l-a numit Gregor. îşi îndesase pe cap. smulgînd paharul de plastic din mîna lui Saxon. trîntită cu zgomot de perete.Mai sînt cîteva întrebări pe care aş fi dorit să i le fi pus. Apoi fură conduşi înăuntru. DIRECTOR". Paula privi prin fereastră. într-o încăpere ce părea a fi o sală de aşteptare. şopti el. . Tweed îşi aruncă privirea pe cîteva broşuri. CLINICA EREVAN. aşa că mă aşteptam la vreun neamţ. Asta o să te liniştească în timp ce am să mă uit la ochi.. . Erevan este capitala Armeniei. Umerii îi erau largi. porcule? . I-a pocit numele din răutate.Care-i problema ta. sugeră Tweed. . Ar fi avut înjur de 1.Poate că da. spre el fiind îndreptate cîteva reflectoare. în faţa lor apăru un personaj grotesc. turnînd un lichid dintr-o sticlă într-un pahar de plastic. şopti el. lucrate cu grijă. Saxon închise uşa cu piciorul şi îşi lăsă o mînă neobişnuit de mare. încadrat de canaturile uşii. de rece şi de umedă pe umărul Paulei. cu burtă proeminentă. Oare face parte din clinică? . Avea pungi sub ochii care nu clipeau şi nasul lătăreţ. ceea ce ei îi displăcu şi mai mult.Ai înţeles greşit! izbucni ea. într-un unghi înclinat.. draga mea. închizînd uşa cu piciorul. descoperi modul de desfacere şi.. urmă după o altă pauză. şi sus. ca şi cum puţin îi păsa de cum arăta. după cum observară atunci cînd Saxon aprinse lumina.Şi să avem aceeaşi experienţă plictisitoare pe care am avut-o şi la Bella. spuse Tweed. nedorind să părăsească deocamdată căldura maşinii: . Buzele i se strîmbară într-un zîmbet lasciv care femeii nu-i plăcu deloc. Ce ai împotriva interogării lui Saxon? Trebuie să fie atmosfera de pe strada asta. îl înghionti pe Tweed. . Mai bine am intra acum. uitîndu-se fix la Saxon.80 m dacă nu ar fi fost cocoşat. Un scaun masiv din piele trona în mijlocul încăperii.Eu sînt. Tweed năvăli înăuntru. Mişcările îi erau surprinzător de rapide pentru un om atît de masiv. îmbrăcat într-un costum de culoare închisă.

se gîndi ea. privind fix în faţă. se gîndi Paula.Un caz excepţional de amnezie extremă. Zîmbi afectat către Paula. Psihiatrul îl luă pe Michael de braţ. m-a sunat cineva şi m-a întrebat cît costă pe săptămînă. Cînd a ajuns aici de la doamna Ashton. De aceea ne aflăm aici. Acum. stînd în picioare. butucănoase.de tăinuirea de informaţii vitale. Ca şi el. era acum cît mai mieros cu putinţă. vrei să-! sun pe superintendentul Buchanan? . domnule. absolut nimic. care gemu sub greutatea lui.în camera asta. Michael mersese ţeapăn. Paula. aproape milităros. nimic. e ca şi cum aş privi un robot. Tocmai ne-am întors de la plimbare.O întrebare personală. Paula îi aruncă o privire lui Tweed." Saxon îşi desfăcu o mînă şi arătă spre el. Michael purta o haină de culoare gri foarte scumpă şi pantaloni bine călcaţi. Se află aici de nouă săptămîni. se grăbi el. Asta cred că i-a cauzat amnezia.Ai un pacient aici pe nume Michael. I-am spus şi mi-a zis că banii vor fi livraţi prin curier. sînt banii..Ce diagnostic îi pui? continuă Tweed cu aceeaşi voce poruncitoare. îşi împreună mîinile. . probabil s-a lovit de un obiect contondent. dar este de asemenea capabil să folosească toaleta şi să mănînce. Asta-i tot. Ce oroare urma să li se arate? Saxon deschise o uşă din spate.Nu sînt eu pacientul! strigă Paula la el. Saxon îşi întinse mîinile. .Te rog. Cămaşa era de un gri-deschis cu o cravată asortată. unde locuieşte. Unde-i Michael? întrebă el.Tot ce are legătură cu pacienţii mei este confidenţial.. . Ai putea să fii cooperant. îl conduse către scaunul de tratament şi îl roti cu faţa spre Tweed şi Paula. Diagnosticul dumitale cu privire la Michael. Poate că nu era chiar căpcăunul pe care şi-l închipuise.Atunci vom suna la Scotland Yard şi vei fi acuzat de obstrucţionarea justiţiei .A spus vreo frază? . . tuns îngrijit.Da.. Saxon. L-ai preluat de la doamna Ashton. . făcu semn unei siluete înalte şi subţiri. Saxon îşi strînse buzele în timp ce observă expresia lui Tweed. Un astfel de pacient are nevoie de mişcare. Probabil că Saxon adusese un frizer. zîmbind afectat în timp ce arăta spre canapea. Are o umflătură în partea dreaptă a capului. Saxon stătea în picioare şi părea uluit.Aşadar.. şi încă şi mai mult paloarea îngrozitoare a chipului său şi ochii spălăciţi care treceau pe deasupra ei ca şi cum n-ar fi existat. îl înşfăcă pe psihiatru şi îl împinse în scaunul în care stătuse Paula. De fiecare dată e altul.Nu înţeleg ce înseamnă această agitaţie. ai mobilul la tine? . . bogat. „Totul e gri. Curierul aduce un plic gros.. . Michael nu ştie unde se află. Ceea ce o şocă era modul în care acesta îşi ţinea capul ţeapăn şi drept. Mi-ai văzut legitimaţia de la SIS. în pahar se afla o mică doză de Valium ca să o liniştesc.Atunci cine? .Vă rog. cine plăteşte pentru el? . .Nu ştiu. se răsti Tweed la el. acum l-aţi văzut pe Michael. învîrtindu-şi degetele mari. spuse Tweed rece. de vreo treizeci şi ceva de ani. într-un plic din celofan bine înfăşurat în hîrtie albă şi groasă. înăuntru. Se poate îmbrăca şi se poate pregăti singur de culcare. Sînt la dispoziţia dumneavoastră.întotdeauna se uita la mîini. în bancnote.Nu. întrebaţi. în timp ce Saxon se apropie de el.Mii de scuze. instalîndu-şi trupul uriaş într-un scaun masiv de piele. Un avertisment asemănător remarcii finale a Bellei atunci cînd plecaseră de la ea. Michael avea părul închis la culoare. . . . . după cum socotea Paula. Banii. . Doriţi să-l vedeţi? . cum a ajuns la Londra." Se uită la mîinile lui frumoase .Pentru ce firmă lucrează curierul? . E un motociclist. în scaun stătea drept.Pregătiţi-vă.Habar n-am. făcîndu-i semn lui Saxon să se îndepărteze de scaun. „E sinistru. . Nici un cuvînt. . înţelegeţi desigur. de fapt. spuse Tweed.Gura! i-o trînti Tweed.Da. Au venit în fiecare săptămînă. Scuzaţi-mă.Am întrebat deja. . .

Se îndreptă apoi spre ieşirea care ducea către lumea de afară.Este ilegal. Trecu prin faţa scaunului de tratament pentru a-şi lua paltonul.Aşa am ajuns să fim urmăriţi. El se află aici din propria voinţă. Michael se ridică din scaun şi merse rigid pînă în camera sa. fu de acord Tweed.Nu am cum să evit asta dacă începi să urli ca un nebun. doctore Saxon. îl văzu pe Michael stînd pe trotuar lîngă maşină. pe care Michael o deschisese deja. 3 . . Uşa din faţă a clădirii era din oţel ranforsat şi se presupunea că era rezistentă la explozii.Nu! tună Saxon. Abel Gallagher stătea pe un scaun cu spătar tare la primul etaj al biroului său. Se duse înapoi la Paula. De asemenea. uitîndu-se la bara de protecţie din spate. Cînd Tweed ajunse la uşa de la intrare.Aveţi o scrisoare de la o rudă apropiată care să vă autorizeze? Plus o scrisoare de la un medic? întrebă Tweed binevoitor. Părul negru şi slinos îi stătea lipit de cap în şuviţe. lîngă Michael. spuse Paula. aruncîndu-i psihiatrului zîmbetul cel mai glacial cu putinţă. în capul scărilor. Se întoarse la maşină. îşi croi drum pe lîngă Saxon şi se îndreptă spre uşă. Michael deschise uşa din faţă din stînga. strigînd. Nici Tweed şi nici Paula nu îşi dădeau seama că se aflau la începutul celei mai ciudate călătorii de care avuseseră parte vreodată. care însemna că portierele maşinii erau descuiate. Tweed deblocă portierele cu telecomanda. Saxon înainta spre el. care li se alăturase. pe care îl lăsase pe un alt scaun. De îndată ce observă licărirea farurilor.Ceea ce înseamnă că nu aveţi.Vom afla. organizaţia guvernamentală care se ocupa cu probleme de securitate. îşi pipăi pălăria boţită de fetru şi o smulse. . îl zdrobi cu tocul bocancului. Michael nu înţelege nimic din ce aude. trecu în spatele volanului. Nu vreau să risc. Purta un palton gri cu guler de astrahan. . scuturînd pumnul încleştat în timp ce continua să urle: . îi arătă discul. Trebui să tragă cu putere.Ce are de gînd Michael? întrebă Paula. E un disc electronic. Saxon făcea semne cu mîinile. . care indică locaţia noastră pe un ecran pe undeva.Probabil că ai dreptate. Nu poate să facă asta. Paula îşi coborî din nou geamul. Cei de la Divizia Specială au fost îndeajuns de proşti să utilizeze un model despre care ştiu că le aparţine. . Saxon îşi ridică o mînă.Persoana care a sunat era bărbat sau femeie? . . Tweed înconjură maşina. aruncă discul. Vom pleca acum. Nu trebuie să vă feriţi. Paula se sui în maşină şi se aşeză în spatele lui Michael.Scuză-mă.Nu am nevoie de aşa ceva. comentă Paula. închizînd uşa. Tweed se uită cu un aer întrebător la Paula. Aproape imediat uşa se deschise din nou şi Michael intră.Cel puţin se poate mişca. . intră în maşină şi închise portiera. . Eu sînt răspunzător pentru el. începu să se îmbrace chiar în faţa pacientului lui Saxon.Unde-i Tweed acum? mîrîi bărbatul cu voce aspră. . Nu puteţi să-l luaţi cu voi! Mă auziţi? .N-aş putea spune.Vrea să plece cu noi. care coborî geamul. cunoaşteţi prea puţin despre lege. fiindcă discul era ataşat magnetic. Se auzea ca şi cum ar fi vorbit printr-un şerveţel. . Se uită lung la Paula.încă mai ai pălăria pe cap. apoi împinse cu piciorul resturile într-un canal de scurgere din apropiere. nu? Tweed deschise portiera din spate. Numai privirea lui ascuţită ar fi putut să detecteze micul disc argintiu ataşat de capătul barei de protecţie. Acesta era sediul Diviziei Speciale.. . Porni motorul şi aprinse radiatorul. Tweed gîndea rapid. Dar asta-i încă o presupunere. Acum e clar că s-a plictisit de moarte de dumneata şi de clinica dumitale. Tweed întoarse şi se îndreptă înapoi spre Harley Street. . Merse cîţiva metri în Suişul străzii. Poate face orice doreşte. situat pe o stradă obscură ce dădea spre Whitehall. .

fie în mişcare. în mod normal. . Zîmbi chiar. .Atunci de ce naiba nu se vede pe ecran? Pe un perete lateral atîrnau două hărţi controlate electronic. Se lovise la umărul drept. „Fă la dreapta. Michael gesticula furios. . . pierzi timpul. . Cînd s-a oprit. .Oricine altcineva în afară de un idiot ca tine ar fi parcat mai sus pe nenorocita aia de stradă. . aşa o să-mi spui. apoi urmăreşte-l oriunde s-ar duce. nu? Tonul lui Gallagher deveni amabil." . . Aşteptă. care abia aştepta să iasă din încăpere. Michael gesticula energic cu mîna dreaptă. . aprinzîndu-şi o ţigară. ţinîndu-se de umărul rănit. în clipa în care Harper ieşi pe uşă. un bărbat cu mină nemiloasă.Ştiu că strada aia e liniştită. ştii acum. auzi un urlet şi zgomotul unui trup prăbuşindu-se pe scări. „Fă la dreapta. Abel. Gallagher stătea în capul scărilor. să mergi cu viteză pînă la punctul de control într-o maşină nemarcată. 4 Cînd Tweed ajunse cu maşina în capăt pe Eadley Street şi se pregătea să întoarcă pe Harley Street. Rămase surprinsă cînd ajunseră în Oxford Street. mai detaliată. care ar putea foarte bine să-l consulte în legătură cu planul ce vizează o cooperare mai strînsă între Divizia Specială şi SIS. zise Harper. pentru numele lui Dumnezeu.Presupun că ai ataşat discul de localizare avansată de bara din spate a maşinii lui Tweed parcată în faţa cartierului său general? .L-am ataşat cu mîna mea. Trebuie să-l localizezi pe Tweed. părăsi clădirea. . .Gallagher era noul şef. în plus.Cînd ai să-l localizezi. . se ridică şi deschise uşa. l-am urmărit din Volvo. apoi se gîndi că dr.. rînjind. mută mecanismul cu trei trepte mai sus.. „Domnule". pufăind din trabuc. răcni Gallagher. Ochii lui albaştri şi reci priveau ţintă pe deasupra biroului la Jed Harper. Nu putem permite să se întîmple aşa ceva. . Aşteptă pînă cînd Harper. o să-l înlocuim. Camera îl va detecta dacă a plecat din oraş. O treaptă aflată la jumătatea scărilor de lemn avea să se mişte atunci cînd Harper avea să păşească pe ea.Am alunecat pe scări. subalternul său. Harper se aduna cu greutate de pe jos.Doarte-am avertizat. Gallagher se aplecă sub birou şi acţionă o pîrghie. Harper ar putea să-şi rupă gîtul. . domnule. fie oprită. remarcă el. Una a Marii Britanii şi cealaltă. nu? Hai. Chicoti.. Urmăreşte-l pe nemernic. Tweed îl va convinge să se opună acestei idei.Ai spus că era pe ecran atunci cînd Tweed şi-a parcat maşina pe Harley Street. dă-i drumul. agitat acum că Gallagher îi aştepta răspunsul şi ştiind că avea să-şi piardă apoi răbdarea." Ceea ce avea şi Tweed de gînd să facă. indicînd cu exactitate poziţia maşinii lui Tweed. Foloseşte punctele de control cu cameră de la toate ieşirile de pe autostradă din Londra.. Harper părea şocat. Tweed ar fi urmat să facă stînga pentru a se îndrepta înapoi spre Park Crescent. nu. Paula rămase cu gura căscată. . . îşi asigură Harper şeful. Jed? -Nu.Ar fi o distanţă mai mare pînă jos. Harper îşi umezi buzele şi respiră adînc.Ei.Mai bine aş verifica punctele de control. Vezi să nu cazi pe scări cînd ieşi. Un bărbat bine făcut cu privire sălbatică. Un bărbat gras în salopetă stătea lîngă Harper. . am trecut pe lîngă el. Saxon îl adusese probabil pe aici pentru plimbarea lui zilnică. să nu-mi mai spui niciodată Abel. Nu-ţi dai seama că Tweed este singurul om din SIS care stă în calea eforturilor mele de a spori influenţa Diviziei Speciale? Ei bine. Nu te-ai gîndit la asta... Treapta care se rotise cu aproape nouăzeci de grade cînd piciorul lui Harpe? păşise pe ea revenise automat la poziţia sa iniţială.Să-i punem beţe în roate? E directorul adjunct al SIS. Discul electronic la care se referise Gallagher ar fi trebuit să apară ca un punct roşu. S-ar putea să fie nevoie să găsim un mod în care să-i punem beţe în roate lui Tweed. Apoi îl chemă pe bărbatul în salopetă.Garson. temut de numeroşii săi angajaţi.Se află de asemenea în relaţii bune cu prim-ministrul. a Londrei.Jed.Strada aia e foarte liniştită.Şi cînd ai să mi te adresezi.

O personalitate copleşitoare.tr. îl poreclise Strigoiul. nu ai nici o idee unde-i acum? .Şefu'. iar Tweed chiar înghiţea kilometri după kilometri. pe Autostrada 3. Se îndreptau acum spre sud-vest către îndepărtata West Country2... Şoseaua 303 ducea către West Country. -Cine? . pot să-ţi zic unde e. Michael îi făcea semne furioase lui Tweed să vireze. adăugă. . Gallagher trînti telefonul.. Şi apoi l-ai pierdut. Ocoliră Andover şi merseră tot înainte. .Scuză-mă. încîntat de el însuşi.Drago Volkanian. în special în situaţii de criză. „Ce naiba facem?" El ridică din sprîncene. Miliardar. replică Tweed. Gallagher înşfacă telefonul imediat ce acesta începu să sune.) . . proprietarul. Ultima cameră de pe Autostrada 3 l-a reperat. fără pic de sînge. îşi ţine singur sub control uriaşa companie. Paula îşi schimbă poziţia pentru a putea surprinde privirea lui Tweed în oglinda retrovizoare.Nu eşti nimic! urlă Gallagher.Copleşitoare? în ce fel? .. repetîndu-şi întrebarea. vopsită într-o nuanţă de verde-deschis. Coloane de brazi mascau clădirea. făcîndu-i semn lui Tweed la un sens giratoriu să-şi continue mersul pe şoseaua 303. să vedem unde o să ne ducă ăsta". Am avut o pană în mijlocul cîmpului..) . Acesta acceleră pe Autostrada 3. Michael gesticulase din nou. Apoi. . Paula scoase un aparat şi fotografie fabrica. Paula se aplecă în faţă. idiotule. Celor din City1 le-ar plăcea să fie cotat la bursă ca să-i poată tranzacţiona acţiunile. deci? Poliţia îi făcu semn lui Tweed să înainteze.. Am văzut maşina întorcînd pe şoseaua 303..Vasăzică îl urmăreşti? ' Centrul financiar şi comercial al Londrei (n. ..Ba da.Nu. Asemenea unui strigoi. Paula îşi schimbase locul din maşină pentru a surprinde expresia lui Michael pe măsură ce acesta arăta pe unde s-o ia. Paula văzu uriaşa fabrică Gantia şi Tweed trebui să oprească... Se apropiau de Intersecţia 8. Volkanian nu vrea să audă de nimic din toate astea. Aşa că. Repară maşina cît mai repede.Gantia e uriaşă şi atît de bine amenajată! remarcă ea. îi răspunse Tweed.N-aş putea să-ţi spun. Era Jed Harper. . La intersecţii şi sensuri giratorii. Ce se întîmpla? O luară pe Autostrada 4. cu privirea inexpresivă fixată încontinuu pe drumul din faţă. se zice că ar urca incredibil de mult. . din cîte am auzit.uluită de gesturile pasagerului lor şi de virajul ascultător al lui Tweed care se îndepărta de Park Crescent. Ce se putea întîmpla prin partea aceea de lume? Chiar înainte de orăşelul Wylye. Chiar înainte să iasă de pe Autostrada 3. Michael arăta drumul cu gesturi hotărîte din mîini.I-ai dat de urmă. Aveau să urmeze nenumărate şosele cu patru benzi.. .Are supermarketuri în toată ţara.Tweed semnaliza şi viră la dreapta. E un personaj ieşit din comun. Poliţia direcţiona traficul în jurul unui buldozer aflat în pană. mergînd din ce în ce mai repede. Un chip tras. Locaţia e secretă. Paula era de obicei calmă şi stăpînită. E originar din Armenia. La intersecţie.Nume generic dat zonei de sud-vest a Marii Britanii (n. .. am renunţat. . Era numărul lui de înmatriculare. făcu dreapta pe şoseaua 303.tr. am dat de Tweed. Erau de-acum cu mult în afara Londrei. Acum fierbea.Păi. Produce şi armamente prin altă fabrică. . Ce naiba îşi închipuia Tweed că face acceptînd instrucţiuni de la un . Cînd maşina se opri.Şoseaua 303! Dumnezeule! Cîţi oameni erau în maşină? . apoi pe Autostrada 25. Paula observă o maşină parcată cu semnalizatoare roşii care avertizau că staţiona. Se aflau brazi chiar şi pe acoperişul amenajat ca o grădină. înconjuraţi de cîmpuri acoperite cu zăpadă.Nu sînt mecanic. de parcă voia să spună: „Hai. în sinea ei. la limita legală de viteză. şi din ce în ce mai departe..L-ai întîlnit. Fabrica era aproape frumoasă. cînd devenea rece şi extrem de vigilentă. Văzu acelaşi chip palid şi straniu. Paula era acum de-a dreptul uluită . A trecut ca vîntul şi a ieşit pe şoseaua 303. nu l-am întîlnit. Prin urmare. Dar am auzit de el de la persoane care l-au întîlnit. construită într-un cerc.

Ici-colo se mai vedea cîte o fîşie de pămînt maroniu unde lucraseră plugurile pregăti ndu-se pentru primăvară. Provincia e plină de aerodromuri private. Nu era complet întuneric şi înspre nord Paula privi lung la nesfîrşitul ţinut Dartmoor. Acoperit de zăpadă. Indicaţiile din ce în ce mai complexe ale lui. Deasupra. Buchanan l-a crezut în mod evident. Michael bătu uşor în volan şi Tweed opri. . . la unul bun. ocolind oraşul Exeter. exclamă Paula în timp ce se' apropiau de Exeter.Ştiu. replică Tweed. care coborîse din maşină şi stătea în picioare. Paula se dădu bătută pînă cînd se opriră lîngă Honiton pentru a lua o gustare la un bistrou destul de mizerabil. apoi se uită lung la Michael. Va începe să se întunece în curînd. . Un bărbat scund şi chel. L-am văzut prima dată la oarecare distanţă dincolo de fabrica Gantia. întinse o mînă noduroasă spre Tweed.Tweed. Norii dispăruseră şi toată lumina venea de la lună pe măsură ce se lăsa seara.Cred că te înşeli. . cu un zîmbet cald. Little Tor1. Poate că Michael a spus în schimb: „Am fost martor la o crimă". A fost suficient de impresionat pentru a-l duce la un psihiatru. Intrase pe o stradă largă. Michael făcu din nou un semn spre dreapta. Mă îndoiesc că s-au schimbat prea multe de cînd am fost aici ultima oară. Cînd eram detectiv şi mi-am luat o vacanţă împreună cu soţia mea. . cu ferestre luminate. . . Un sătuc la marginea ţinutului Dartmoor. spre surprinderea lui. se întoarce. Mare parte din călătorie merseseră însoţiţi de cîmpii verzi şi monotone de-o parte şi de alta a drumului.om care-şi pierduse complet memoria? Conducînd neîntrerupt. Paula profită de ocazie. îndreptîndu-se direct spre Dartmoor. şopti ea. E încă în urma noastră . Toate avioanele arată la fel. încît să fie singurul lucru pe care-l mai are întipărit în minte. Cred că acolo pare a fi un strat zdravăn de zăpadă. Acesta devoră tot ce avea în farfurie. din cîte vedea Paula. cu provizii generoase de pîine prăjită. Trecuseră pe lîngă căsuţele vechi. . întinzîndu-şi braţele şi îndoindu-şi mîinile. Aşa că noi mergem acum să vedem unde ne duce Michael. cînd văzură un bar. ieşi din bar. . Departe de iadul Londrei. Sigur s-a uitat la Michael cînd a rostit propoziţia asta. comentă Paula. . izbucni ea în cele din urmă. . Acum taci. Sublime cuvintele. costiţă şi roşii. Tweed comandase două ochiuri. cutreieram deseori prin Dartmoor.Bine am făcut că am plecat atunci.Am lăsat zăpada în urmă. Asta nu duce decît într-un singur loc. Tweed continuă să meargă de-a lungul şoselei 38 pînă cînd. ce-ţi închipui că faci? Asta-i nebunie curată.M-am gîndit la asta. răspunse Tweed nedîndu-i atenţie. Sînt multe avioane uşoare prin jur. mărginită pe ambele părţi de garduri vii de grozamă. Paula se forţă să mănînce un ochi fiert moale şi pîine prăjită. .Poate fi înşelătoare. Michael îi conduseră pe şoseaua 38. Buchanan e foarte deştept. Este foarte precis atunci cînd raportează ceva. Avem nevoie de o verigă.Dartmoor. apoi se ridică şi dispăru în spatele uşii cu semnul TOALETĂ.îţi aminteşti ce-a spus Buchanan? Singura propoziţie pe care a rostit-o Michael a fost: „Am fost martor la crimă". bău trei căni de ceai.ce e dincolo de sătucul ăsta? .Dacă spui tu. puteam să gîndesc. era alb şi părea să domine totul. . Post Lacey.pe partea ta dreaptă. Singura stradă.Nu e cu totul imposibil ca mai demult să fi trecut de-atîtea ori chiar pe traseul ăsta. Se uită la Paula prin oglinda retrovizoare. Tweed ieşi de pe autostrada aglomerată spre nord. o mare de nori cenuşii părea să atingă din loc în loc peisajul. Îl cunoşti foarte bine pe Buchanan. Paulei i se păru ca o prevestire a sfîrşitului lumii. 5 Post Lacey era un sătuc plin de căsuţe construite din granit de o parte şi de alta a străzii principale. spre zarea sălbatică şi albastră. Pentru Michael.Ar fi trebuit să-mi ţin gura. cum de-şi poate aminti traseul pe care-l urmăm? încep să am bănuieli. .Dar dacă-i total amnezic. .Avionul acela uşor ne urmăreşte încă.

Michael se vedea ca o siluetă în faţa ei. . . Tweed o văzu pe Paula bătînd din mîinile înmănuşate. Singurătatea mlaştinii era din ce în ce mai sinistră.) îi dădu lui Tweed un baston.. pe măsură ce drumeagul urca mereu.var fi dat ceva fierbinte de băut. I-am zis barului Brown Owl3. Garner se plesni peste vesta de piele.) .tr. Mulţumea Cerului că purta bocanci din piele şi un palton îmblănit. .Domnule Garner. strigă Tweed din nou. .Cred că se topeşte zăpada.Alf Garrier la dispoziţia dumneavoastră. cu un dialect şi un accent specific (n. Tweed se uita acum la Michael. Pun pariu că nu vă aşteptaţi să iasă un cockney2 de aici.N-am spus asta.Omul ăsta bogat are şi un nume? . ca în Siberia. Uitaţi. . Băiatul ăsta are talentul să se rătăcească. luaţi asta. .Drago Volkanian? . Ăsta e. ţeapăn.) Bufniţa Brună (n. nu duce cu adevărat undeva? . răspunse Garner.Locuitor al cartierului East Enil din Londra.Ba da. .Prin urmare. Atenţie la smîrcuri! Mîl verde. îl salută patronul barului pe Tweed. ea e jumătatea mea mai bună. Ceva de genul Vulcan.Crezi că într-acolo se îndreaptă Michael? . cu multe secole în urmă. la capătul drumeagului. vă veţi afunda pînă-n gît într-un lac de mîl verde. în parte acoperite de zăpadă. Dacă vă îndepărtaţi de el. Tweed îi mulţumi şi o urmări pe Paula. Un nume care nu-i deranja. pe aici prin mlaştină se aflau mine de cositor.tr. văzu că drumeagul pe care-l urmau urca din ce în ce mai mult. de mîncat. Cred că temperatura a urcat. strîngîndu-i din nou mîna.Deci nicăieri anume? .Scuzaţi-ne. 1 Conacul Ahaţici (n. care o luase pe urma lui Michael.) . pe drumeag. Ăi bogaţi aduceau metalul aici în căruţe trase de cai. 1 Micul Pisc (n. . L-am văzut pe tipul ăsta acu' cîtva timp. observă ea.tr.Molly.Da. asta sînt.Către mlaştină. . nu? Acum mulţi ani. Garner alergă după Tweed şi îl prinse de mînecă. mergînd cu paşi mari ca un soldat.Cred că ar fi bine să ne grăbim. Era un (Vig cumplit. El a transformat-o într-un conac grozav. care începuse să meargă în susul străzii către un punct unde aceasta dădea într-un drumeag lat.tr. Mlaştina se scufundă şi-o să vi se pară ca un mic cutremur. Tweed o ajunse din urmă. . Da' deloc. locuieşte un om foarte bogat într-o casă nemaipomenită. Nu vrem să dispară. . Mergeţi după el? Nu ieşiţi de pe drumeag. Intraţi într-unul dintre ele şi nu veţi mai ieşi.. Dartmoor părea să fie înclinat de la sud spre nord.Unde duce drumul ăla? întrebă el.Şi ar putea s-o facă. Aşa că am schimbat firma în Little Tor. Se uita la Michael.. .Unul greu. Niciodată. neieşind de pe drumeagul cel lat. . în pustietatea de pe ambele părţi ale drumeagului se zăreau grozamă şi pîlcuri de iarbă-neagră. în curînd lăsară în urmă Post Lacey. Nici urmă de Abbey Grange încă. . plumb şi cupru.Asta-i şi impresia mea. Paula îl trase pe Tweed de mînecă. trebuie să plecăm. spuse Tweed.Transmiteţi-i mulţumirile noastre.Mulţumesc încă o dată. domnule Garner. Nu pot niciodată să-l zic bine. Nu mai pare atît de frig acum. . Casa asta fusese o mănăstire în ruine. da' nu le-a plăcut localnicilor. în lumina lunii. în susul mlaştinii.. .Nu ieşiţi de pe drumeag. Drumeagul încă-i acolo. insistă Paula nerăbdătoare. Michael nu se uită nici măcar o dată înapoi şi Paula avea impresia că lui nu-i mai păsa dacă mai erau cu el sau nu. Sînt smîrcuri înşelătoare prin zona asta. S-ar putea ca pămîntul să se cutremure sub picioare. L-a numit Abbey Grange1.încă un lucru. A plouat cu găleata zile întregi înainte de a da zăpada. Eu şi soţia am venit acu' zece ani. cea care stă în uşă . care mergea acum. .. Paula se uită de jur împrejur mergînd cu paşi grăbiţi să-l ajungă din urmă pe Michael.O să-l pierdem. . Să scăpăm de mizeria în care ajunsese Londra.

Ai o armă? întrebă el deodată. Se iveau acum stînci. Paula îşi scoase mîna dreaptă din geanta de umăr. Tweed lovi uşor capul acestuia cu bastonul.. N-am mai auzit de ea de ani de zile. altfel îl pierdem. Atmosfera mlaştinii părea ameninţătoare acum că zăpada se topea rapid. . se strîmbă. Grozăvia asta poate să se prăbuşească pînă cînd ajunge Buchanan aici. oripilată. strecură din nou aparatul de fotografiat în geanta de umăr în timp ce Tweed se apucă să-l sune pe Buchanan. Asta înseamnă că a fost. şopti Paula. . Ţi-am spus că a fugit cu un milionar. pe care Paula le simţea apropiindu-se îngrijorător în jurul ei. Una dintre ele îi făcu greaţă. Pămîntul li se cutremură sub picioare. Tweed scoase o lanternă din buzunar şi lumină acea imagine macabră. Ne apropiem de capătul ţinutului Dartmoor pe unde cutreieram împreună cu soţia mea cînd eram la Scotland Yard. Şi aşa s-a terminat povestea.Uite. . . Habar n-am pe unde-o fi acum. Se uită la Paula înainte de a forma numărul de telefon. De asta a rămas prins craniul.. verifică fotografiile.îl sun pe Buchanan. Le introduse înapoi într-un plic cu probe.Bătrînul Garner zicea că se află la capătul drumeagului ăstuia. Paula îşi desfăcu de la gît eşarfa roşie şi lungă. Apăsă pe butonul aparatului de fotografiat special. după spusele doamnei Ashton. E nevoie de un medic legist pentru a-mi confirma impresia. Tu ţine-te după Michael. drumeagul cobora în pantă înainte de a urca din nou în depărtare. . un magnat grec al transporturilor navale. Urcară pe o creastă înaltă. neplăcîndu-i ce vedea prin vizor. întinse eşarfa de-a lungul drumeagului. spuse ea nerăbdătoare. aproape de mărimea unui steag. Ţinea strîns în mînă Browning-ul de calibrul 32 pe care îl avea într-un buzunar special pentru a ajunge rapid la el. Vreau să vină aici cu o echipă. fixînd-o cu pietre pe care le culese de pe marginea drumeagului. Ceea ce-i sporea hidoşenia era faptul că de partea dreaptă atîrna o buclă de păr şaten năclăit. Era aproape o uşurare . Tot armean e şi mizerabilul ăla de doctor Saxon.S-a folosit un instrument pentru a tranşa pînă la jumătate prin şira spinării. Tweed strecură mobilul în buzunar. O bucată de carne îngheţată atîrna de o parte a pieptului.E o vale pe undeva pe acolo. Craniul era prins de gît. Apăsînd butonul de zece ori. inventat de experţii din subsolul de la Park Crescent. rînjind la ei. cu lanterna de buzunar între dinţi. Se repezi după Michael. ceea ce lui Tweed i se păru foarte ciudat. Nu mi-aş fi închipuit că sînt copii care vin pînă aici.Prea multă bătaie de cap. O bucată mare de zăpadă căzu de pe cap. Cum trece timpul! .Habar n-am. înainte să-l ajungă din urmă.Avem nevoie de un semn strălucitor care să poată fi văzut de sus.Dumnezeule! ţipă Paula. respiră adînc şi începu să alerge după Michael. Vîrîndu-şi revolverul automat înapoi în buzunar.Poftim. . dîndu-i la iveală întinderile înspăimîntătoare.Ce e? întrebă Paula. Craniul părea să stea undeva deasupra.Spuneai că Drago Volkanian este armean. care nu mai era decît o siluetă micuţă urcînd o pantă..Trebuie să folosesc de urgenţă telefonul tău mobil. Acoperise cu mîna o parte a pozei aşa încît se vedea numai capul. Şi Michael a trecut pe lîngă el fără măcar să-i arunce o privire.Nu te-ai gîndit vreodată să divorţezi de ea? întrebă Paula cu blîndeţe.încă un lucru. scoase un aparat de fotografiat. Partea în care carnea îngheţată acoperea craniul cu dinţii rînjind. La început au fugit cu unul dintre iahturile cu motor ale grecului la Buenos Aires. Da. Ar putea fi o legătură? . .O crimă. . . Dincolo de aceasta. Tweed lovi încă o dată omul de zăpadă. . dezlipind şi mai multă zăpadă pentru a da la iveală bustul. . Cînd ajunseră la omul uriaş de zăpadă. Sigur că ai. . fără bliţ. . ascuţite ca dinţii unor balauri. un om de zăpadă pe partea asta a drumeagului. Tweed arătă spre dreapta. dînd la iveală un craniu. apoi se ridică. se aplecă în faţă.

spuse el. . Paula continuă să meargă. Nu glumise. uitîndu-se spre pod. El păşea calm. îl prinse pe Tweed de braţ. aşadar. Fusese o experienţă diabolică. . cu inima în gît. Uitîndu-se în jur de-a lungul întinderilor nesfîrşite ale ţinutului mlaştinilor. Michael trecuse rapid peste pod.să aibă companie cînd încetini şi"începu să meargă iute la vreo zece metri în urma lui Michael.Hook-Nose Tor1. . Nici nu-şi putea scoate din minte imaginea scheletului. Se opri să-l aştepte pe Tweed. Zicea că a uitat să-mi dea un lucru şi că o să mi-l aducă. Nu se întoarse nici măcar o dată. rostogolindu-se.Ai la dispoziţie o oră pentru a termina întregul curs de antrenament. . şopti Paula. Era clar că o văzuse de la înălţimea la care se afla. Sînt sigură că am văzut acelaşi avion zburînd la distanţă cu mult înainte de Exeter . . Strîngînd din dinţi. Urmarea extraordinară a acestui eveniment fusese faptul că Tweed trebuise să meargă acolo o săptămînă mai tîrziu să facă acelaşi curs. coborînd. se vedeau. plecat în vacanţă. cu atît Dartmoor li se părea că se închide în jurul lor. fotografia sărmanului om de la marginea drumeagului. îşi spuse ea. pe fiecare parte. de mirare că prinsese acum viteză în urma ei..Ăsta e un pod construit cu secole în urmă din blocuri enorme de granit. înalt de cinci sute patruzeci de metri. Era aproape sigură că era bărbat. Un inspector-şef mai tînăr pe nume Nick preluase postul de la bătrînul sergent. . . Acum aleargă un kilometru şi jumătate şi continuă apoi cursa cu obstacole. fu de acord Tweed. Paula se uită înapoi şi îl văzu pe Tweed apropiindu-se. Şi acum e vorba de crimă. Paula distingea vag o casă mare. traversat de un pod cu trei travee construit din lespezi mari de piatră fixate pe stîlpi de granit.Sînt din ce în ce mai intrigat. care încetinise. Avionul continuă să zboare şi dispăru în spatele stîncii masive. .Tweed! izbucni ea. îmbrăcată cu un echipament nou. Din cîte se putea vedea. era condusă spre zona de antrenament. Ne urmăreşte încă. o anunţase Nick. pe profesorul Saafeld. Dumnezeule! Se va lovi de stînca uriaşă de pe creasta aceea. în vîrful acesteia. se întoarse să-l vadă pe Tweed. Aduce şi un medic legist.Vorbeşte de parcă tu te-ai ocupa de cazul ăsta. i se acordaseră cinci minute pentru se îmbrăca şi zece pentru a lua micul dejun.Pare cam riscant. pe două niveluri. . care se întindea pe toată lungimea conacului. Nu era. Asta nu-i inspiră prea multă încredere Paulei. de curînd. dar se întorsese la Park Crescent mult mai în formă. păşi pe prima lespede. Cu cît mergeau mai departe. în ciuda faptului că lespezile păreau alunecoase în lumina lunii. Paula se uită în josul unei pante abrupte şi văzu la poale un pîrîu lat. continuîndu-şi marşul băţos de soldat. în capul scărilor. unde o ultimă creastă se detaşa în lumina lunii. Traversă podul. încremeniţi. conacul era bine întreţinut şi deasupra lor.. Paula începu să tremure. Ştia că el trebuie să fi auzit zgomotul surd al paşilor ei care se apropiau. Arătă undeva în apropiere.şi după ce-am lăsat în urmă locurile acelea. Lumini străluceau dincolo de ferestrele chituite cu plumb. Nu-i plăcea.Uite iar avionul acela. îşi spuse Paula.O să se prăbuşească. . ce părea foarte veche şi avea un acoperiş cu mansardă. Fusese dată jos din pat la şapte dimineaţa. Tweed arătă spre dreapta. Vorbea în timp ce-l urmau pe Michael. Sper că pilotul nu e. . . în viteză. „Nu-mi place asta". ' Piscul nasului coroiat (n. Şi presupun că acela e Abbey Grange. Panorama văzută din vîrf trebuie să fie magnifică. fusese grăbită la duşuri. apoi ridicîndu-se din nou. urlase la ea în semn de salut.Buchanan o să vină încoace cu un elicopter însoţit de o echipă tehnică. lungă. vase cu arbuşti pereni sub formă de semne de exclamaţie. Un şir alb de trepte ducea pînă la o terasă. .O să te ucid. amîndoi merseseră separat la centrul de antrenament din îndepărtatul Surrey. poţi să urci asta". „Ei bine.) Abbcy Grange era construit din granit şi probabil se folosiseră o parte din zidurile iniţiale ale mănăstirii.tr.Ţi-am spus că regiunea asta e plină de genul ăsta de avioane. Se opriră. Refugiul lui Volkanian. Se uită la dreapta şi arătă.

Se uită la Paula. Zîmbetul dispăru şi fu înlocuit cu o expresie de uimire. ce doriţi să beţi? Trebuie să fie urît de tot prin mlaştini. făcu la dreapta şi dispăru. O uşă în dreapta holului se deschise.'ift . începu Paula.Vă mulţumim. răspunse Larry vesel. ' '" " ' 1 "' .Da. . deschizînd o uşă pe stînga ce dădea într-un birou confortabil în care ardea un foc de lemne. Plecă. închizîndu-se şi în cele din urmă încuindu-se la loc. îşi făcu apariţia o femeie scundă.'"" . Aşadar. Intraţi amîndoi. De jos.Ar fi trebuit să ne prezentăm. . mormăi ea din nou.Mă tem că deranjăm. . . zîmbind. o luă pe scări. de-o parte şi de alta. Mai pun încă trei tacîmuri la masă? . spuse Tweed. Doamnei cel puţin cred că îi este. „Trebuie să aibă înjur de treizeci de ani". Cred că s-a nimerit la fix.. Vă este foame? Sînt sigur că da. „Probabil aşa e întotdeauna". agresiv. Apoi luă paltonul lui Tweed şi puse amîndouă hainele într-un şifonier. . Bine făcut. dar se ghicea forţa în braţele dezgolite ce flancau. îşi spuse Paula.Michael urcase în fugă scările şi bătea cu un inel de fier la uşa masivă de la intrare. Emană competenţă. Scuzaţi-mă. legat la spate cu o fundă neagră. .. care e băutura dumneavoastră preferată? . Ochii îi avea mici şi pătrunzători. Mă numesc Larry Voles. îşi sprijini mîna dreaptă pe partea de sus a unui montant de lemn sculptat în formă de cap de bărbat. cu o expresie dură. avea în jur de un metru optzeci. Ea e Paula Grey. închizînd uşa cu zgomot. Să vă iau hainele.era un truc folosit atît de des de bărbaţi. Expresia ei era ostilă. Aţi picat la ţanc pentru o cină tîrzie.S-ar putea spune şi-aşa. ajunse sus. . Aşadar. lung şi bogat. Gura şi maxilarul îi erau puternice fără a sugera agresivitate.Deloc. Bărbatul mai tînăr .J'. dar subţire. .Larry. Poate îmi veţi spune ceva despre Michael. Femeia arunca priviri furioase. începu Tweed.Pregătesc cina. încadrată de strălucirea luminilor aruncate de lămpile vechi de pe perete. Mă numesc Tweed. Era aproape grasă. După ce stătu nemişcat un timp. Le . iar nasul.care arăta mai tînăr decît Michael . scîrţîitul unei uşi deschizîndu-se. Vă ţin companie. Gura cu buze subţiri dădea la iveală nişte dinţi mici şi ascuţiţi.. . Un alt zîmbet binevoitor. mormăi ea.Gin tonic pentru mine. . . bine făcută. Avea o frunte înaltă. Avea mîini mari şi pe sub şorţ purta o fustă neagră ce acoperea nişte picioare mari şi puternice cu ciorapi negri.. Paula văzuse în stînga conacului silueta înaltă a unei clopotniţe de biserică. . La baza scărilor. doamnă Brogan. îi invită Larry. în timp ce Paula schiţă un gest să-şi dea jos paltonul.în biroul meu.«'S'i. .Michael.Am putea vorbi într-un loc mai liniştit? f. şorţul de bucătărie. dacă doriţi.":"". Tweed alergă după el. Michael merse drept pe lîngă bărbatul care deschisese uşa şi se îndreptă spre o scară lată şi dreaptă cu trepte de lemn. ■ ■■■'■■I ■ '"'. Larry îi făcu semn Paulei să se aşeze într-un fotoliu confortabil lîngă foc.S-a dus direct în dormitorul lui şi s-a încuiat pe dinăuntru. domnule Voles. Dar mîinile n-o atinseră. cu Paula alături. se hotărî Tweed. Paula îl studie pe Larry în timp ce acesta pregătea băuturile dintr-un bar amplasat pe perete. Paulei îi plăcu la prima vedere. Asta da surpriză. el veni în spatele ei şi i-l luă. Niciodată nu mi-a adresat vreun cuvînt. exclamă el. 6 Tweed rămase ţintuit locului. ce naiba s-a întîmplat cu tine?! De data asta ai fost plecat mai bine de trei luni. Părul ei era grizonat.Cred că mi-ar prinde bine un coniac sec. întotdeauna se încuie înăuntru. se afla silueta înaltă a unui tînăr. Avea părul negru îngrijit şi zîmbea. Cercetă cu atenţie holul spaţios cu tavan din bîrne de stejar şi acoperit cu mochetă. Paula se aştepta s-o atingă cu mîinile .Aş fi putut ghici asta. care urca la etaj. cu faţa spre Tweed. vă rog. se hotărî ea. iar chipul avea o culoare sănătoasă.ridică din umeri. Auziră un zgomot de cheie întoarsă în broască. Mişcările îi erau agile. Uşa masivă se deschise. îi arătă lui Larry legitimaţia. ochi albaştri uluitori şi un nas proeminent bine proporţionat.Pe aici. omul meu de încredere. Michael se opri.

Este unul dintre cei trei directori internaţionali de vînzări de la Gantia. Se ridică.Desigur. dîndu-şi seama că nu îi mai putea fi de ajutor.Cam asta e. spuse Tweed cu dezinvoltură. deci? . Eu sînt directorul general al fabricii. Oricum. ceru Larry calm. . în ciuda amneziei. îşi trase un scaun şi se aşeză între ei. . . îi arătase drumul pînă la Post Lacey. urcase în maşina lui Tweed.Vag. Dacă nu vă deranjează. cred că ar trebui să mergem în sufragerie înainte ca doamna Brogan să spargă uşa. Larry îşi aprinse o ţigară. Intrară într-o sufragerie lungă. îşi lăsa maşina la bătrînul care deţine barul Little Tor. primul său psihiatru. din proprie voinţă. . Omise. răspunse Tweed binevoitor. numele lui adevărat. care însemna o presiune enormă. . . . .Asta-i probabil explicaţia.Sînt totuşi uluit. Eu mi-am schimbat numele oficial în Voles.Unchiul? întrebă Tweed.Spuneaţi că poliţia de la Scotland Yard l-a poreclit Michael. Explicaţi-mi.Mai e ceva ce nu înţeleg. Michael e fratele meu mai mic. sugeră Tweed nonşalant. . Cred că semăn cu ea. îmi puteţi spune în ce consta aceasta? . cum acesta. Nu prea pare în acest moment. . oprind pentru el un scotch tare şi sec. spuse Paula. Cred că s-au gîndit că seamănă cu un Michael. presupun. E de departe cel mai strălucit şi mai de succes. Nu menţionă ce spusese în timpul interogatoriului de la Scotland Yard. Mi se pare foarte ciudat. amnezia asta totală de care suferă. apoi îi condusese pînă la Abbey Grange. sorbind din coniac.Drago Volkanian. psihiatrul? . am putea reveni aici pentru a vă pune mai multe întrebări. . . îi explică astfel acţiunile. Singurul lucru care îi este familiar. O cunoaşteţi.Ar fi interesant de văzut dacă o să coboare. Din nou.oferi băuturile. lambrisată. . pe care şi l-a amintit. Biroul lui e în City.îi plăcea să meargă pe drumeagul ăla pentru a face mişcare înainte de a-şi începe ziua de lucru. descoperirea scheletului ascuns în omul de zăpadă. imensă.Amnezia asta. Se auzi o bătaie puternică în uşă.Doar nu Bella Ashton. .Aveam nevoie de asta. nu vorbeşte.Pare a fi plauzibil. Poate după cină. a cerut să fie examinat de un medic. Lairy bău restul de scotch dintr-o singură înghiţitură. Cum îl cheamă. . conchise Tweed. vorbind pentru prima oară. Spuneaţi că Michael are o slujbă de mare responsabilitate. Cum ajungea la serviciu? .Ba da.înseamnă că în prezent nu îşi mai aminteşte nimic. Inclusiv mersul pe drumeagul de la Post Laccy pînă aici. Auziră clar vocea doamnei Brogan mormăind: . îi place să ne ia prin surprindere. A mai mers pe traseul ăsta înainte? . Cu paloarea aceea îngrozitoare. ascultă fără întrerupere în timp ce Tweed continua să explice de ce Michael fusese transferat în grija unui important psihiatru.De nenumărate ori. Povesti cum un poliţist îl găsise aşezat pe treptele unei clădiri de pe Whitehall.Mai bine v-aş spune despre Michael. . este un drum pe care a mers foarte des. cum de a fost în stare să vă conducă tot drumul pînă aici de la Londra? E un traseu complicat. lumina se răspîndea de la felinare vechi suspendate de pereţi. mama mea era englezoaică. cine este. începu Tweed.Lumea e plină de coincidenţe ciudate. îi spuse diagnosticul dat de doamna Ashton şi povesti că după două săptămîni ea îl mutase la o clinică din apropiere. Pentru a merge la fabrica Gantia de lîngă Basingstoke sau la sediul administrativ. . şi de aceea. Trecu repede la plecarea bruscă a lui Michael. întâlnesc atît de mulţi oameni. Cînd faci afaceri în Marea Britanie nu prea te ajută să ai un nume ca Volkanian. din nou ce înseamnă. Dacă şi-a pierdut complet memoria. Era sigur că ea ar fi luat această măsură de precauţie. Zîmbi.Aşa e.Cred că doamna Ashton. deşi fratele lui Drago era armean. . Călătoreşte mult în străinătate pe perioade destul de lungi. inventînd. îl chem şi pe Michael. Unchiul o să fie şocat cînd o să se întoarcă. Nu auzim nimic de el pînă cînd nu se întoarce cu o grămadă de comenzi noi. să ţină lucrurile pentru sine. de asemenea. . vă rog. Le ascunde chiar şi de mine.Cina e gata.

pe peretele din spate. Răbdarea îi fu de scurtă durată. . Poate că doamna Brogan ar reacţiona pozitiv la puţin ajutor. Larry trebuia să-i zică vreo cîteva. Michael face mofturi. şi în afara Istanbulului au fost atacaţi de turci şi măcelăriţi. îşi termină supa înaintea tuturor. zîmbi batjocoritor doamna Brogan. . . Trebuiau să treacă prin Turcia. „Oare Michael ar observa că totul era pus invers?" Acesta intră în aceeaşi clipă. care îşi plecă privirea. . frizînd răutatea. Le-a venit ideea să călătorească în Armenia să descopere rădăcinile neamului Volkanian. Paula aproape că îşi ţinu respiraţia cînd doamna Brogan reapăru.Brogan.aruncînd o strălucire caldă. De aceea nu prea ne sînt nouă dragi turcii. „Porcul ăla de Saxon. Doamna Brogan stătea cu mîinile în şolduri. Ai uitat ce ţi-am spus mai devreme? Glasul îi era tăios. Ar mai dori o porţie. Vorbesc serios. întinzîndu-se apoi să mai ia două felii. sorbind rapid lingură după lingură. le rupse în bucăţele şi le mîncă rapid. „Al lui Michael".. O străfulgera gîndul că menajerei nu-i plăceau bărbaţii. împinse uşa bucătăriei şi dispăru în spatele ei. Paula se ridică şi începu să strîngă farfuriile pentru a le duce în bucătărie. . Larry îşi însoţi oaspeţii la locurile lor. Zîmbi strîmb. la Paula. Cui nu-i place să nu mănînce. Paula era îndeajuns de aproape pentru a le auzi conversaţia. Doamna Brogan apăru cu un recipient mare cu şi mai multă supă. cu gura strîmbată într-un zîmbet batjocoritor. Şi-a lăsat-o la birou.Din păcate. Părinţii dumneavoastră locuiesc în vecinătate? .. Asta s-a întîmplat cam cu cinci ani în urmă. bine. Băiat prostuţ. . sfîrîia un foc de lemne. între acestea. nu. . Din nou. adresîndu-i-se lui Larry. Din nou.. Michael îşi devoră supa cu şi mai multă pîine. luă dintr-un coş două felii de pîine făcută în casă. se vede că nu l-a hrănit foarte bine". Michael şi-a pierdut memoria. scrîşni ea. Făr' pic de maniere. în interiorul unei imense grote boltite. N-am chef de ceremonie aici. La sfîrşitul mesei. apoi trecu lîngă menajeră. Se uită la Paula şi îi făcu semn cu ochiul.Dacă spui tu. Of. ducînd o tavă enormă cu farfurii de supă. Fără nici o ezitare. Bucătăria este locul cel mai sfînt din lume. . anunţă doamna Brogan în timp ce servea cîte o farfurie fiecăruia. mută din nou tacîmurile în poziţia corectă. îi făcu cu ochiul Paulei. Ştii că nu suport să mă atingă careva. Unchiul meu a făcut tot ce i-a stat în putinţă să-i oprească. o avertiză Larry. Paula se uită la Michael să vadă dacă povestea îl emoţionase. Se aşezaseră cu toţii cînd doamna Brogan îşi făcu din nou apariţia.Da! se răsti Larry. înţelegi? . Nu vrea să spună nici o vorbă nimănui. Cui nu-i place să aştepte desertul. Menajera reumplu farfuria lui Michael. Paula îşi întoarse privirea. examinîndu-i. Expresia femeii cînd închisese ochiul fusese veninoasă. N-ai să vorbeşti cu el acum. după care trecu la treabă. Se uită peste masă. „Unii oameni nu au maniere". se gîndi Paula. Acesta se uita fix la ca cu aceeaşi privire goală şi sticloasă în ochi. N-au vrut să asculte.Avem plăcintă cu carne. Se repezi cu o viteză surprinzătoare spre singurul loc rămas liber. Bănui că nu. presupuse Paula.Mai vrei o porţie? Michael rămase tăcut şi nemişcat.Ascultă-mă! Larry deveni dur şi o apucă de braţ. Mută tacîmurile de la stînga la dreapta şi de la dreapta la stînga. începu doamna Brogan.Ştiu.Supă de ciuperci. . Şi cu verdeţuri. Dar ziceai ceva de un unchi. -Vom vedea. sfîrşind prin a urla la ei că e prea periculos.Nu-i o idee bună.. îmbrăcat cu costumul elegant. Michael se uită fix spre locul său. . strigă doamna Brogan prin uşa deschisă a bucătăriei. Să aştepte felul principal. Michael aşteptă pînă cînd fu servită toată lumea şi Paula îşi ridică lingura. Paula era uimită. părea să spună din ochi. aşa că ţine-ţi mîinile acasă. observă Tweed. Stătu în spatele lui Michael şi aşteptă.Spuneaţi că sînteţi fraţi. Paula avea senzaţia inconfortabilă că se uita prin ca la peretele din spate. Ei nu mai trăiesc. Cu cealaltă mînă i-o apucă pe a lui şi se eliberă.

Ăsta ar fi un bun moment să vă previn. Personalul. Se simţi uşurată să iasă din atmosfera aceea. conduce întreaga casă şi e o bună bucătăreasă. îi place Tarvin. Se folosesc de biserică. Paulei i se păru prefăcută. . ce anume în legătură cu Tarvin o deranja? Singura persoană rămasă în sufragerie era Larry. explică el. . Un neam ascuns. Ceea ce e mai mult decît fac eu.Luă o tavă de pe un bufet şi o umplu cu farfurii. Bagă spaima-n tine.. .De ani de zile. sugeră Paula. începu să bombăne. Doamne. se înţelege bine cu el. . . şoptind cu vocea ei guturală: . Aşa s-a transmis din moşi strămoşi. Odată înăuntru.Avem o problemă aici. simţindu-se mai sigură cu spatele lipit de ceva. Doamna Brogan se uita la ea uimită.Cult? Paulei începu să i se facă pielea de găină. nu glumesc. Ea dădu din cap că nu. o uşă închisă din capătul celălalt al bucătăriei începu să se deschidă foarte încet. se sprijini de aceasta.De cînd e vicar? . Dar nu pot să risc s-o supăr pe doamna Brogan. dara intervenit ceva şi am fost distrasă. în drum spre Londra. pleoape grele pe jumătate închise asupra ochilor de broască. . De aceea am lăsat-o pe doamna B.se simt izolate. şi îşi ţinea ochii pătrunzători pe jumătate închişi. Punînd tava pe o chiuvetă de metal. Rezistă cîteva luni. Nu. Credeam c-ar trebui să ştiţi. Scheletul cu rămăşiţele de carne îngheţată mai jos de umăr. E timpul să vină Tarvin. se spune. apoi fug la Exeter. N-o să folosim maşina de spălat vase pentru mizeria asta. îl găsesc bizar.. aproape ca un robot.E excelentă. . observă Paula. Se apropie. canibalism? întrebă Paula cu glas scăzut.îs încă şi mai multe în sufragerie.O. regretînd imediat ceea ce spusese. dolofan sub haina albă pe care o purta. bănuiesc. e destul cît aţi făcut. O să le spălăm de mînă. asta îs. De aceea doamna Brogan e atît de importantă. îşi puse braţul în jurul umerilor ei în timp ce ieşiră pe hol şi o opri. îi oferi şi ei una. Tarvin. nu-mi place de el. Despre cult. Fac sacrificii pentru nu'ş ce zeu de-i spun Wrangel. Doamna Brogan? .acu' doi ani.. cred io. Tarvin! rosti ea impulsiv. Trebuia să-i fi spus asta.Exact. E foarte dificil dacă nu chiar imposibil să găsim persoane care să rămînă la noi.imaginaţia i-o lua razna. în timp ce vorbea. . îşi aprinse o ţigară scoasă dintr-o tabacheră de argint. . să-l aducă pe Tarvin. Adu-le din sufragerie. Doamna Brogan se întoarse şi trecu cu privirea peste vraful uriaş de farfurii murdare. Ţin ritualuri la miezul nopţii.Vreţi să spuneţi. îşi făcu apariţia un bărbat. . O viziune îi trecu prin minte. Sînteţi primul musafir care mi-a dat vreodată o mînă de ajutor. spuse doamna Brogan. Tarvin era de înălţime medie. oricum. . . îşi reveni imediat . Parcă-i dintr-un film de groază. Apoi mai sînt şi vreo două fete de pe-aici. Se mişca încet. La oamenii de prin partea asta a lumii li se spune despre cult de mici. Doamna Brogan încuviinţă din cap ca răspuns la întrebarea ei. Buzele îi erau umede acum. care se ridicase cu un zîmbet cald. Se folosi de umăr pentru a deschide uşa batantă dinspre bucătărie.E un tip bizar. iar în ochii ei vedea chiar o urmă de răutate.Tot aduce cîteva fete de pe-aici. Am impresia că ceva te-a deranjat. care simţi un impuls să iasă cît mai repede din bucătărie. sacrifică pă vreunul. Bănuiala mea-i că şi el îi amestecat în asta. adesea din Post Lacey. se mînie dacă îi zici ceva de cult. e vremea să strîngi vasele. ceea ce nu-i stătea în fire. Nu se putea abţine.Am să plec acum. vicarul. M-am gîndit să te aştept. .Mă mir.Iată-l. Asta-i . Paula se uită lung. .Ceilalţi s-au dus în biroul meu. Femeia se apropie de ea.Reverendul Stenhouse Darkfield. înfăţişarea lui i se păru neplăcută Paulei.îs sute de ani de cînd a început. E capabilă. . Avea un cap mare.Nu. Era aici cînd am venit io . cu braţele încrucişate. . uşa se închise în spatele ei şi rămase singură cu menajera. . un nas de boxer şi un maxilar prelungit şi rotund. apoi îl mănîncă. . Alţii trăieşte pe-aici şi habar n-are ce se-ntîmplă.

Puse o mînă pe umărul gol al Lucindei.seara lor liberă. a rîs cu gura pînă la urechi cînd mi-am depus candidatura pentru postul care devenise vacant. spuse ea cînd rămaseră din nou singuri. Şocul era o blondă splendidă. sora lui.Sînt impresionată. e unul dintre cei mai remarcabili oameni pe care i-am întîlnit. eşti surprinsă. care veni în fugă spre Paula după ce sărise de pe locul ei de lîngă şemineu. îşi făcu apariţia. Dacă îl laşi.tinerii din ziua de azi au o singură idee în cap atunci cînd întîlnesc o femeie şi nici un pic de inteligenţă. pusă în valoare de rochia de seară aurie mulată pe corp şi de cureaua albă din jurul taliei subţiri. calculat. dar slujba mea e pe primul loc.Nu. . N-o să reziste. . Paula. Sînt directorul pe probleme de securitate. iar Michael urcase iarăşi în camera lui. . .semăna cu un animal care dădea tîrcoale. naturală. destulă vorbărie pe tema asta. Asta a fost acum doi ani. Mai pe scurt. Avea vreo treizeci de ani şi o siluetă frumoasă. Am o slujbă la fabrica Gantia de lîngă Basingstokc.Şi eu. îmi place să mă distrez din cînd în cînd. i-am vîrît-o sub nas lui Drago şi i-am spus: „Citeşte atunci asta . cîntărind-o din ochi pentru vreun scop oarecare. dincolo de şemineu. în timp ce-şi sorbea cafeaua. acum stăm confortabil. . mi se pare că întreg personalul de aici e foarte ciudat.Omul ăsta mi se pare înspăimântător. Ei bine. .Nici mie nu-mi place Tarvin. iar expresia îi deveni serioasă. Lucinda scoase la iveală o tabacheră de aur. te rog. înainta spre ei.Este. De fapt. Asta de îndată ce voi putea.Am făcut schimb de cărţi de vizită pentru a şti cum să dăm unul de celălalt. Se deplasa încet în haina lui albă. . Am prezentat o scrisoare de recomandare elogioasă din partea directorului. Ochii ei erau de culoarea unui lapislázuli. . Asta-i doar o vizită fulger. Medford este cea mai mare agenţie de pază din Londra. Eu sînt Lucinda. După cum sînt sigură că ştii. . adică unchiul. cu un prosop imaculat împăturit pe braţ. Prefer bărbaţii mai în vîrstă . spuse Paula înainte ca acesta să apuce să vorbească. Tweed stătea cocoţat într-un colţ retras. Eu nu-l las. Tweed. Vino să şezi cu mine lîngă foc. interveni Lucinda cu glasul ei cristalin. care vorbise cu Lany în colţul acela retras. spuse Paula. Paula o studie pe Lucinda. nu.Să mă prezint.Eu o vreau neagră. Am avut impresia că Drago este o persoană destul de copleşitoare. Aşa că i-am spus că am muncit pe rupte un an de zile la antrenament la Medford. dar el dă pur şi simplu din umeri şi spune că problema servitorilor nu-l pliveşte. Larry îi şopti Paulei că Tweed dorea să-i vorbească lui între patru ochi. Dar cel mai mult o intriga energia ei. Ea ridică privirea şi zîmbi. Gata. Paula avu un şoc. îi aruncă o privire rece şi pătrunzătoare de parcă se holba la un zid de cărămidă. Am un apartament lîngă Baker Street. după ce mă întorc la Londra. vîrî o ţigară într-un portţigaret lung şi negru şi o aprinse cu o brichetă încrustată cu pietre preţioase. ochii lui Tarvin se fixară pe chipul Paulei. avea de fapt în faţă o femeie extraordinară care nu tolera nici o prostie. Crezînd că vorbeşte cu o fetiţă de bani gata al cărei interes principal era probabil un program nesfîrşit de nopţi de petrecere. îşi ţinea gîtul drept. Pot să-ţi spun Paula? Domnul Tweed mi-a vorbit despre dumneata.Bravo ţie. Aşadar. Dumnezeule! Iar vine omul acela îngrozitor cu cafeaua.Da? . Credeai că sînt o pipiţă. şi tu locuieşti aici? . Paula găsi deranjant felul lui de a merge . evitînd să-i arunce vreo privire lui Tarvin. O. Ei bine. Se lăsă pe spate şi personalitatea i se schimbă radical. Tarvin se apropia de ei cu o tavă cu ceşti şi o cafetieră de argint. Gata. Drago. cu ochii plecaţi.şi nu sînt genul de persoană care apreciază ridicolul".Dumnezeule. Hai să mergem la ceilalţi. Paula îşi dădu seama că o judecase greşit pe Lucinda. în timp ce turna cafeaua. I-am cerut lui Larry să-l schimbe. Am stat de vorbă cu şeful dumitale. m-a angajat pentru o perioadă de probă de şase luni. . Larry nu vrea s-o facă. comentă Paula. ceea ce îi dădea un aer şi mai frapant. .

Tweed îi dădu Paulei o cheie mare.. spuse Paula de îndată ce intrară..Cum a reacţionat Larry la veste? întrebă ea calm. . cu Lucinda? Sau n-ar trebui să întreb? . Dar şi-a revenit rapid. Mlaştina trebuie să se vadă grozav de la ferestrele astea stranii.Gata. Uite! Valiza mea e la piciorul patului ăluia enorm. . Ajunşi în capul scărilor.Larry acceptă faptul că Michael are amnezie? întrebă Paula în timp ce mergeau amîndoi pe culoarul pustiu.Nu neapărat. . Ele transmit mai departe legende vechi de se- . Camerele servitorilor. Urmăreşte drumeagul. îi întinse monocularul. eşarfa ta se vede clar. o luară la dreapta. Mă bucur că ambele camere dau spre mlaştină.Aşteaptă pînă ajungem sus. Sînt foarte îngrijorat în legătură cu toată povestea asta din Dartmoor. . Larry a insistat să rămînem aici peste noapte.Eu aş uita de asta în locul tău. Paula se aşeză pe un scaun tapiţat. O atmosferă lugubră. . . ţinînd o alta în cealaltă mînă. Ne-am lăsat valizele în maşină. Culoarul lat era lung. . Unul lîngă celălalt. priveliştea îţi tăia respiraţia. îi povesti despre canibalism. Tweed făcu un semn cu mîna spre stînga. Expresia ei era absentă cînd li se adresă. Domnul Tweed are numerele. răspunse Lucinda brusc. Paula scoase un monocular din geanta de umăr şi îl fixă asupra mlaştinii. A zis că o să-l trimită pe Tarvin pe motocicletă să le aducă. îi spuse despre întîlnirea cu doamna Brogan din bucătărie.Am pus sticle cu apă fierbinte în amîndouă camerele..Asta înseamnă că Tarvin a văzut scheletul. O întindere imensă de mlaştini întunecate rostogolindu-se ca valurile unei mări îngheţate.E cam rece aici sus. Nu. Probabil că din cauza mişcărilor terenului. după cum îi spusese Larry lui Tweed. Şi ce ai de gînd. . Se controlează bine. Somn uşor. Povestea menajerei despre cultul care se punea în practică acolo.aşa cum era acum sute de ani. Şi i-am spus lui Larry despre schelet şi că va veni o echipă de poliţie de la Londra cu elicopterul cîndva în timpul nopţii. aşa că a fost în stare să le ducă. . mi-a promis că nu va spune nimănui acest lucru.Aşteaptă să ajungem în cameră. . Sînt îndeajuns de uşoare.îţi dai seama.O să sting lumina. Ferestrele erau curbate spre interior ca bolţile iniţiale ale mănăstirii. Din fericire. îl văd. Era obosită şi trebuia să se forţeze să vorbească clar.Stăm în camerele 16 şi 17. M-a întrebat dacă era vorba de un bărbat sau de o femeie.sau chiar şi mai mult dacă vrem. . Vrea să păstreze aerul de mănăstire veche. Tweed zîmbi. N-avea nici un sens să las să se afle din zvonuri pînă cînd Buchanan şi Saafeld nu îndepărtează rămăşiţele. La revedere. Nu vrea deloc să bage căldură aici sus. Tweed întinse mîna către un alt întrerupător de pe perete şi aprinse lămpile cu lumină slabă în timp ce trase din nou draperia. o uşă din lemn solidă cu cuie de fier. Larry veni să spună noapte bună. Cum a ajuns aici? Tweed închise uşa. La sugestia mea. A avut o zi destul de neobişnuită. Se afla într-un stadiu prea avansat de descompunere.Aşa să faci. el mi-a spus că am putea sta aici în noaptea asta .Cred că Paula ar trebui să meargă la culcare. Dumnezeu ştie de ce. .Aveţi fiecare cîte o cameră în faţă cu vederea spre mlaştină. aceasta se deschise şi doamna Brogan ieşi.Mai este o aripă care iese în afară . va trebui să dormim în ce avem pe noi. Straniu era cuvîntul. .A fost şocat. Şi Lucinda ştie? . îi văd craniul. Atît în Devon. S-a concentrat să-şi ţină motocicleta pe drumul ăla dificil. Lucinda. cît şi în Cornwall există familii vechi care au trăit în locurile astea de generaţii întregi. în lumina lunii. . . Tweed stătu în spatele ei în timp ce ea trase o draperie. . I-am spus că ne-am lăsat valizele în maşină la Post Lacey. Se îndepărtă pe hol.Cînd am discutat între patru ochi cu Larry. . Elicopterul va aduce un proiector. slab luminat de cîteva felinare atîrnate pe pereţi. dădu colţul la stînga şi dispăru. I-am spus că nu ştiu. aşa că i-am dat cu împrumut cheia de la maşină. Cînd ajunseră la uşa de la camera Paulei.Scheletul a căzut pe spate. Putem vedea ce se întîmplă.

urmase exemplul lui Tweed. Se rostogoli cu grijă jos din pat. Trase de cordon şi luminile se aprinseră. Apoi se strădui să-şi revină. repetă semnalul cu tocul bocancului. încercă să se dea înapoi. de asemenea acoperită. dar o mînă în spatele ei o apucă de umăr. Era destul de trează ca să nu tragă prea tare. îşi aminti vag ceva despre gîtul scheletului care fusese tăiat pînă la şira spinării. Tot nu putea să vadă faţa siluetei. repetă-mi-l şi tu. Cobor să-l văd pe Buchanan . Auzi un zgomot surd. Cineva încercase să intre şi se lăsase păgubaş după ce împinsese uşa şi aceasta se lovise de pene. stătea afară. cu capul acoperit de o glugă. curăţîndu-le cu grijă pe un grătar vechi de fier de pe terasă.. apoi se spălă pe dinţi. să-l rupă. dar îşi dădu seama că nu-l putea mişca. aruncă o privire spre duş.Nici nu mă gîndesc. După ce plecă Tweed. Ca să ştii că putem comunica.sînt sigur că-i acolo. Tweed o auzise. Ca să nu mai vorbim că sînt şi unele cazuri de căsătorii mixte. le împături şi le aşeză pe un scaun lîngă pat. Cred că mai bine ai dormi puţin. Frigea. Nu era nimeni în cameră. . pornind să exploreze. Erau oare glugile „uniformele" lor de fiară? Era îngrozită de neputinţa ei. Paula deschise gura să ţipe. Pe peretele lambrisat. întinse mîna spre un cordon ce atîrna de întrerupător şi trase. Zîmbea cu răutate. Dacă o să-l auzi. „Am nevoie de o scară ca să mă urc în el". de parcă s-ar fi împotmolit în mlaştină. îşi aminti ce îi spusese doamna Brogan despre cult. Rămase surprinsă să descopere o imensă baie modernă cu toaletă. Acum se întorcea încet spre ea. Apucă revolverul pe care îl pusese pe măsuţa de la capul patului şi merse în vîrful picioarelor pînă la uşă. Apoi se îndreptă către zidul alăturat şi auzi limpede semnalul convenit. închise uşa în linişte. Silueta cu glugă îşi încetase oribila lucrare asupra craniului. Coşmarul se adînci. am să încerc un experiment. Auzi ceva asemănător sunetului unei păsări monstruoase care plana deasupra ei.cole. Uşurată. bătînd din aripi. Voi repeta asta cînd am să ajung în camera mea pe peretele de legătură. se uită la patul uriaş şi înalt. Cînd sosiseră. Vin cu tine. Luă bastonul pe care i-l dăduse Al f Garner şi şi-l atîrnă de braţ. O siluetă ciudată stătea aplecată asupra craniului. îşi spuse. O mînă de schelet. Paula? Eşti palidă. îşi scoase hainele. De pe hol..A sosit poliţia cu ceva timp în urmă. Se auzi o lovitură uşoară de cealaltă parte. treci înapoi în pat. complet îmbrăcat. Silueta cu glugă mînuia marginea zimţată a unei lame uriaşe de cuţit. în cameră se făcu întuneric beznă. Se ridică brusc şi descoperi că se afla în pat. Se spălă în lavaboul de marmură. Ar fi dat orice să facă un duş. Am auzit elicopterul aterizînd. Extenuată. vîrî penele sub uşa care dădea în hol. încercînd disperată să localizeze cordonul cu care se aprindea lumina. bătu un semnal. O sticlă mare de cauciuc plină cu apă fierbinte emana căldură. Dar nu ieşea nici un sunet. Prăbuşindu-se de oboseală.Am adus şi două pene de cauciuc.Ce s-a întîmplat. Paula îşi scoase bocancii. ciopîrţind bucăţi de carme de pe o parte a craniului. Tweed. Capul i se prăbuşi pe perna moale şi căzu într-un somn adînc. . întinse mîna. Podeaua scîrţîise cînd ea şi Tweed se apropiaseră de dormitoare mai devreme. Picioarele nu i se mişcau. Văzu imediat că uşa era deschisă cu doi-trei centimetri. Se afla în mlaştina rece ca gheaţa unde fusese descoperit craniul. deschizînd o altă uşă.Am avut un coşmar. Paula încercă să-şi ridice braţul şi să lovească în Brogan. O testă cu un deget. Scoase penele cu piciorul şi deschise uşa cu mîna liberă. arătîndu-şi dinţii mici şi ascuţiţi. Hai. dar cădea din picioare. Mîna i se strînse în jurul lui. O să le prind sub uşă. trase plapuma de puf şi cearşafurile. întorcîndu-se în dormitor. Apoi auzi mai multe scîrţîituri furişe. O rostogoli uşor pînă la piciorul patului. . Ce faci? . uitîndu-se la ea îngrijorat. Auzi mai multe scîrţîituri pe duşumelele din afară. Silueta din spatele ei se uita înjur s-o vadă. Dîre de ceaţă albă îi pluteau peste faţă. spuse Paula. Dar cînd am să ajung în camera mea. Deschizînd o uşă grea de sticlă. îi făcu semn să intre. . Nu contează. Era faţa doamnei Brogan. Deschise gura să ţipe. Tîrîndu-se pînă în pat. .

lîngă marginea hăului. Buchanan.Am sunat la cartierul general al poliţiei din Exeter şi am cerut să fie trimise două ambulanţe aici imediat. înconjura zona cu bandă. .Eram sigur c-o să întrebi. Saafeld. zîmbindu-i la rîndul ei. L-am prevenit să se uite pe unde mergea. explică Buchanan. Peste zona în care fusese descoperit scheletul fusese azvîrlită o pînză uriaşă. se putea vedea foarte clar un schelet întins pe jos. se afla un lung leagăn pliat. îl corectă Saafeld. frigul îi lovi de îndată ce ajunseră pe terasă. spuse ea. . O funie înfăşurată în jurul unei roţi centrale atîrna în jos în montantul improvizat. Asta a lămurit lucrurile. Saafeld îi zîmbi Paulei. m-am gîndit c-ai să fii şi tu.Avem veşti proaste.în holul pustiu unde luminile erau încă aprinse. De aici şi rana de la braţ . scheletul pe care l-aţi găsit a fost luat de ambulanţă şi dus în laboratorul profesorului Saafeld din Holland Park pentru a i face autopsia. Pe latura îndepărtată. iar ochilor nu le scăpa nimic. Tweed scoase cheia de la uşă de sub covoraş. Un elicopter Sikorsky era staţionat pe drumeag mai aproape de Post Lacey. Numai orbitele craniului priveau fix spre Paula. le alergă în întîmpinare. Am mai găsit un cadavru. Vom folosi leagănul pentru a scoate afară cadavrul. . în fundul puţului mai era un schelet. ~ Ambulanţa a venit repede de la Londra. încă are bucăţi de carne îngheţată prinse de el. . Avea înjur de cincizeci de ani şi o coamă bogată şi indisciplinată de păr alb.Care sînt concluziile tale pînă acum? întrebă Tweed. . asistentul lui Buchanan. Astfel. în urma lui. şi asta se vedea după lanternele pe care le ţineau în mînă.Face parte din meserie. care au cedat. . Chipul bronzat avea trăsături ascuţite. Saafeld arătă spre aceasta. ca şi cum ar fi dormit. . spuse ea pe măsură ce coborau spre mlaştină. . Saafeld l-a dezinfectat după ce l-am tras sus. . de înălţime medie. Apoi a păşit pe nişte scînduri de lemn. îmbrăcat în geacă sport şi purtînd mănuşi din latex. îi zîmbi Paulei. Avea un bandaj mare în jurul braţului stîng. Se aflau îndeajuns de aproape pentru a distinge detalii. cînd Paula îl văzu pe Warden. după cum bine ştiţi amîndoi. în mod normal. Tweed o urma pe Paula doar la mică distanţă în spatele ei. apăru în spatele lui Buchanan.Cînd am auzit că Tweed se afla aici.Warden a dat peste el din întîmplare. Am făcut fotografii. comentă Tweed.Al doilea cadavru? îl interogă Tweed pe Buchanan. cu profesorul Saafcld. Cei din Exeter nu au fost foarte încîntaţi. Larry îi arătase unde era ascunsă cheia şi îi spusese combinaţia de taste care forma codul alarmei.Aproape schelet. medicul legist. .Pare a fi multă activitate acolo jos. îşi reprimă un frison. . Am coborît acolo folosind scara. . Un vechi puţ de mină. Sub supravegherea mea. Vreţi să-l vedeţi? Să păşiţi pe unde păşesc şi eu. învelit într-o pînză albă şi curată. leagănul a încăput uşor în elicopter. . Dincolo de aceasta se aflau benzi întinse de poliţie. Le-am spus că fusese chemat Scotland Yardul.întotdeauna iau cu mine în călătorii tot ce aş putea folosi la nevoie. în ciuda faptului că-şi puseseră paltoanele.În primul rînd. care purta o pelerină de poliţist. pe care le luaseră din şifonierul de lîngă uşă. ca şi scara. . Era un bărbat bine făcut. îl plăcea şi era sigură că sentimentul e reciproc. Lanterna puternică a lui Saafeld lumină în adîncul puţului. Tweed îi dădu o lanternă asemănătoare celei pe care o ţinea şi el. . Pliat. Trebuie să fi avut un şoc atunci cînd aţi descoperit cadavrul. Era un furnicar de poliţişti acolo. îi povesti că îl prevenise pe Larry că s-ar putea să iasă cînd avea să ajungă poliţia.Unde e? întrebă Tweed calm. apoi am efectuat o examinare preliminară atentă. Părăsiră drumeagul. nu comentez niciodată pînă cînd nu termin autopsia. Era macabru.Buchanan a adus o echipă numeroasă. Credeau că ei ar trebui să se ocupe de caz. mergînd încet de-a lungul unei cărărui înguste.Ai foarte mare grijă să nu ieşi de pe drumeag. deci asta ar fi a doua crimă. O scară telescopică era sprijinită de o latură a puţului. S-a trezit deodată atîrnat de mîini deasupra unui gol adînc.s-a zdrelit rău de tot de o bucată de lemn ascuţit. . cu lanternele luminîndu-le calea.

Saafeld îşi roti braţul deasupra peisajului. Venind din spate. Nefericitul ăla de jos.Nu prea cred. Aici e ca într-un frigider iarna .Ştii la fel de bine ca şi mine. . . fără îndoială.ce pot să vă spun este că amîndoi au fost ucişi. . E o anchetă care s-ar putea să nu se sfîrşească niciodată. oftă Buchanan. Am un avantaj asupra oricărui altcuiva care ar putea prelua cazul . Scoase un plic.Nu prea cred.Cineva cu cunoştinţe de anatomie? întrebă Tweed. . Probabil că e bine ascunsă. în plus. .Ceea ce vreau să spun.Ăsta-i femeie.pentru a păstra rămăşiţele pînă cînd mă întorc în Holland Park. insistă Tweed. pe care îl îndesă într-un buzunar.Poate chiar de un psihopat.Care-i diferenţa? . spuse Tweed calm. Le vedeţi pe alea? . sînt. i-a tăiat gîtul. vîrîndu-le într-un container transparent pentru probe. nu ar mai fi rămas nici urmă de carne. Warden o făcu la dreapta. replică Tweed. . îşi scoase mănuşile din latex şi Paula observă urme a ceea ce părea sînge uscat. . departe de drumul care îi adusese la Dartmoor. o să-ţi dau singurul obiect pe care l-am găsit asupra lui Michael cînd l-am percheziţionat pentru a încerca să aflăm cine este. s-a folosit de cuţit pentru a sfîşia carnea.Regele armelor şi al supermarketurilor? . începu calm superintendentul. Warden. Cazul ăsta m-a prins.Da. Paula rămase cu Saafeld. Ar fi putut să fie şi o lamă cu două tăişuri.Bucăţi de carne în descompunere. aşa că asta o să fie problema ta. Am pus gheaţă în pungile alea la care vă uitaţi acum . Presupun că ar fi o treabă cumplită să încerci să le dai de urmă. .Am nevoie de ceva. . Anchetez cazul ăsta. cunosc oameni din casa aia cocoţată pe creastă. Dacă ar fi fost azvîrlite oriunde în altă parte. . şi din plic.cunosc pe cineva din familie.şi ultima iama a fost deosebit de rece. . zise el. O să-l pun pe Warden să vă conducă. simţind că Buchanan voia să-i spună lui Tweed ceva ce nu voia să audă nimeni altcineva. Tweed.Sînt de acord. ..Da. îngrămădite. criminalul a tras spre el capul victimei. într-un colţ se aflau nişte pungi transparente. aia-i maşina ta parcată pe drum la Post Lacey. Bărbat sau'femeie? . toate sînt prenume. Cu un cuţit cu lamă zimţată. habar n-aveam că o să se ajungă aici. După ce a terminat cu uciderea victimei.Şi atunci. Cel pe care l-aţi descoperit era bărbat. o foaie de hîrtie împăturită. A lui Drago Volkanian. este că pot să mă interesez la Scotland Yard şi să predau cazul altcuiva. fu de acord Tweed.Pentru că ăsta e Dartmoor. reflectă Tweed. fără a-l desprinde de tot. Un om nou s-ar putea să nu fie acceptat de ei. Apropo. evident bucuros că are ocazia să părăsească mlaştina şi ororile descoperite acolo. am informaţii. amîndoi au murit acum patru-cinci luni. Apoi e nevoie numai de o anumită stare de spirit şi de o ocazie pentru ca el să înceapă să omoare în dreapta şi-n stînga.Vasăzică eşti hotărît să continui cu cazul ăsta? . E vorba de un maniac. Ştii a cui e? Mă gîndeam eu. Dincolo de periferia sudică a sătucului Post Lacey. Nu se mişcase şi nici nu spusese vreo vorbă. Bine că mi-am amintit.în cazul ăsta. Doar nu vrei s-o tîrîi după tine pînă la casa aia. Un psihopat poate să pară foarte normal perioade lungi de timp. Warden se uită la Tweed prin oglinda retrovizoare. . îl asigură pe Tweed că braţul rănit nu-i afectase capacitatea de a conduce. Roy. Ascuţită ca un brici pe o parte. criminalul le-a tăiat gîtul pînă la şira spinării. . Am mai multe perechi.E doar o listă cu patru nume tipărite şi. trebuie să încerc să localizez uzina în care se fabrică armele. Lumină cu lanterna interiorul puţului. Astfel craniul a rămas prins de corp. de ce aici? interogă Paula. Tweed şi Paula se aşezară pe bancheta din spatele maşinii şi se relaxară.Cînd ţi-am lăsat pe cap povestea asta cu amnezia lui Michael. pe care i-o înmînă lui Tweed. rînji Buchanan.Ne-ar fi de ajutor. . Mă întreb ce înseamnă. . Paula îşi dăduse seama că Buchanan stătuse tot timpul în apropierea lor. Ai preluat cazul. Cu bestialitate. . Dacă ar fi să ghicesc. tăind bucăţi la întîmplare. Acum puse o mînă pe braţul lui Tweed şi îi făcu semn să vină cu el.Ce-i în ele? întrebă Paula fără prea mare entuziasm. apoi a întors cuţitul şi s-a folosit de marginea zimţată pentru a tăia pînă la jumătatea şirei spinării. . ci ascultase doar.

Curînd începură să urce şi îşi dădu seama că traversau din nou mlaştina.Vreau să măsor distanţa dintre urmele de cauciuc. Paula o fotografie în timp ce Tweed îşi ridică privirea. cu Paula ţinînd de un capăt al aţei. Şi Paula se simţea adormită. Am o trusă de cusut în geantă. Apoi merseră spre est. ameninţînd să inunde autostrada. Şi încă vedem urme de roţi din cînd în cînd. Ca de obicei. privind fix prin parbriz.Motorină. Paula îşi apăsă faţa de geam şi privi în sus. în curînd o să ajungem la Canalul Bristol. . . lîngă şanţul care-l mărginea. putea să vadă urma unui cauciuc foarte lat. se uita la bălţile negre de pe drum.Ştiu. Stătea drept. cînd coborau un drum abrupt cu vedere spre mare. La lumina acesteia. . Tweed stătea acum foarte drept.îmi pare rău. întorcîndu-se la maşină.Ştiu zona asta de cînd mă plimbam pe-aici cu ani de zile în urmă.Fă la stînga aici. .Foarte bine. Un camion uriaş a trecut pe aici. se aplecă deasupra unei băltoace negre mai mari. o mare agitată strălucind în lumina lunii. se încruntă şi îl strigă pe Warden. se aplecă din nou. comentă Tweed.N-ai cumva o ruletă la tine? .Un vehicul de calibru greu a luat-o pe acest drum spre Dumnezeu ştie unde. explică el. O altă urmă de cauciuc lat. zise Warden în cele din urmă. . . Un panou indicator arăta către Bidcford la dreapta.Ai dreptate. Paula era din ce în ce mai mirată în timp ce străbăteau kilometru după kilometru prin cîmp deschis. dar se ridică în scaun mai tîrziu. Warden o traversă şi dădu într-un alt drum larg. Paula nu-şi putea da seama ce-i atrăsese atenţia. Nu spune nimic. cu drumul atît de aproape de mare încît puteau vedea valurile uriaşe izbindu-se de zid. Continuă să-i dea instrucţiuni lui Warden. Am ratat un drum undeva. Tweed se căută prin buzunare. de-a lungul coastei. spuse cu vocea scăzută. vederea de deasupra lor spre dreapta deveni spectaculoasă. mă trezeşte. . Continuară să meargă prin zona de ţară fără să vadă nici o locuinţă nicăieri. Din cînd în cînd. La o intersecţie în care drumeagul se bifurca.Ne-am îndepărtat ca naiba de Abbey Grange. şi Tweed de celălalt. scoase o foaie de hîrtie. la o viteză medie.Nu-ţi face probleme. Dincolo de băltoacele negre. Tweed închise ochii şi părea să fi adormit. trecu hîrtia peste pată şi o mirosi.Tocmai a traversat şoseaua 3212. în lumina farurilor cu fază mare.Ai noroc. Ajungînd la o şosea principală. Tweed merse apoi spre partea cealaltă a drumului. Faleza masivă se ridica perpendicular deasupra drumului. în lumina farurilor.Cunosc drumul cel mai rapid pînă unde doriţi să ajungeţi. Paula îşi scoase aparatul de fotografiat. Abbey Grange nu c undeva prin apropiere? E cocoţat undeva la marginea şoselei. Deschise gura să spună ceva. . . apoi cobora din nou. Acum uită-te aici. Paula îl apucă pe Tweed de braţ şi-i şopti: . aplecîndu-se în faţă şi privind drumul dinainte. . Lăsară în urmă lumea drumeagurilor şi o luară pe o şosea asfaltată. îi şopti lui Tweed: . Paula îl urmă pe Tweed în timp ce acesta mergea pe drum în lumina farurilor. Să vedem unde ne duce drumul ăsta. îi ceru lui Warden să se oprească şi să o ia cîţiva metri pe drumul din stînga. Am ieşit cu mult de pe traseul cel bun. dar se abţinu cînd Tweed îi puse un deget peste buze. şopti şi el. . urmînd dîrele de ulei şi urmele de roţi. îl asigură Tweed vesel. Măsurară distanţa dintre urme. Curind. După experienţa noastră de la Dartmoor. Tweed se ridică. dincolo de locul pînă unde băteau farurile maşinii. asta e o uşurare. te rog. îi ceru lui Warden să meargă în continuare pe acelaşi drum. vedea tot mai multe urme de roţi şi din ce în ce mai multe pete de ulei. .Ne-ar prinde bine să ne mai dezmorţim. Credeam că zidul din spate al conacului e chiar dincolo de şosea. Cînd trecură pe lîngă el.. văzu alte urme de roţi. Ce ampatament! Sînt curios. Warden nu puse întrebări. cerîndu-i să tragă pe dreapta. cînd Warden întoarse maşina spre dreapta pe un drum de ţară. . apăsînd pe buton de mai multe ori. explică el. mărginit de grozamă. şi Paula îşi aprinse lanterna de buzunar. Tweed se ridică şi-şi notă ceva în carneţel.

Cînd ajunseră la piciorul scărilor.Ce avem noi aici? Fascicolul de lumină era fixat asupra unei chestii ciudate. Warden făcu una dintre rarele sale remarci. Traversau o porţiune în care marea tocmai udase drumul. se afla un bolovan uriaş. spuse ea cînd Tweed îi ceru lui Warden să oprească maşina.tr. Tweed arătă spre el. Din nou. . tocmai ne-am întors pe drumeagul care traversează mlaştina.Bine că drumul urcă din nou.Şi e construită recent. .Hai! Nu mai e nimic de văzut aici. Acesta făcu întocmai şi aprinse luminile de avarie. . . luminînd cu lanterna îndeaproape. Se zice că odată cu trecerea vremii muntele a devenit instabil. domnule. îmbrăcat într-un capot gros şi colorat. Balustrade de lemn mărgineau fiecare latură şi părea montată pe roţi groase din cauciuc. Trebuie să fi fost închipuirea ei. se află o peşteră.Vă mulţumesc. Vom intra ureînd treptele pînă pe terasă. comentă ea. .) 2 Capul Harmei' (n. . Bărbatul zîmbi . văzu că poarta era deschisă şi o luă de braţ pentru a merge amîndoi de-a lungul zidului conacului pe marginea de iarbă. zîmbind. . Tu ai văzut? . răspunse Warden. Apoi îşi scoase aparatul şi fotografie rapid obiectul din diferite unghiuri. apoi mergem tot înainte pe şoseaua 386. îi salută el cu un zîmbet larg. facem prima la dreapta în direcţia Bideford. întinse mîna şi dădu peste hartă. Drumul cobora. cînd Tweed strigă să oprească. îmi închipui că se zice asta de vreo sută de ani. Nu menţiona nimic în legătură cu ieşirea noastră din maşină. Mai multe perechi de roţi erau fixate de diferite porţiuni ale aşa-zisei pasarele. Mări viteza. Uitaţi panoul indicator. ai să-i spui că ai urmat un traseu printr-o zonă sălbatică la ordinele mele exprese.Ei bine.tr.I se zice Toppling Rock1. I se părea că ' Stînca răsturnată (n.Bine că n-am fost şi eu. probabil că au pus perniţe presurizate sub dalele acelea. iar el se întoarse şi intră în viroaga întunecată.era prima dată cînd ea îi arăta că îl credea în stare să facă asta. Paula îşi ţinea Browning-ul 32 în mîna dreaptă. Părea din ce în ce mai vesel. înăuntrul acelei monstruozităţi. . Cînd se apropiara de uşa masivă. . Tweed o conduse pe Paula pînă la intrarea din zid. văzură că întreg parterul era luminat. spuse Tweed binevoitor.Cocoţat pe un versant. . fără succes însă.) atmosfera era sufocantă şi avea impresia că o să rămînă îngropaţi pentru totdeauna în viroagă. Paula se uită la ceas: şase dimineaţa. domnişoară.Harmer's Head este marcat. . îl urmă afară din maşină.Nu se va răsturna. îmi pare rău că am dat rasol. Deasupra se poate vedea Harmcr's I Icad2. Marea a inundat zona aceea de drum cît aţi fost plecaţi. Parcară lîngă zidul înalt din spatele conacului. începu s-o studieze cu ajutorul lanternei. . Am stat acolo înăuntru. luminînd cu lanterna. E aşa de mai bine de o sută de ani. să sperăm că nu se răstoarnă acum.întârziaţi şi murdari. N-am văzut nici un debarcader.Atunci. o asigură Tweed. Mormăi. Vă sînt foarte recunoscător. Tweed se aplecă peste margine.Ştiind că locul este bine protejat. Oficial. Arătă spre cărarea din dale pe care o evita. cu podeaua construită din scînduri solide. Pentru a ne întoarce. . în biroul meu. ceea ce ne va duce în cele din urmă aproape acasă. Tocmai treceau pe lîngă o viroagă adîncă ce dispărea în munte. în timpul urcuşului spre coastă.Mergi mai departe fără viteză! ordonă Tweed. O să am noroc dacă rămîn sergent. Warden abia se mişca. . spuse. Era ceva ca o pasarelă lungă. aceasta se deschise şi Larry stătea în cadrul uşii. Paula îi arătă lui Warden pe hartă cum să înconjoare Dartmoor pînă cînd să ajungă din nou în Post Lacey. cred c-ar trebui să ne întoarcem la maşină. Buchanan o să-mi sară în cap. ce părea să se mişte uşor. . Paula se întreba de ce. îşi vîrî din nou revolverul în buzunarul special al genţii de umăr. dacă tot te-ai lămurit. E cafea fierbinte în cafetieră. Lăsîndu-şi lanterna.Nu. . .Aţi spus tocmai la ţanc. Acum. Se opri brusc. Se întoarseră la maşină şi Warden pomi iar.Atunci nu mai are sens să ne uităm. în vîrf. Paula îşi căutase harta peste tot prin maşină. dar nu cu nesăbuinţă. iar pe anumite porţiuni se vedea cum apa se retrage spre mare. Tweed cerceta ceea ce găsise.

expresia lui îi era gravă. ironic.Patru. spre Moretonhampstead. . Acum aş vrea să mă duc în partea cealaltă.E prost tipărită.Totul e bizar în partea asta a lumii. . îmbrăcat cu un costum albastru. Nu avem cum să ne dăm seama de unde provine. Stai să-mi iau paltonul din hol. cu faţa mai palidă ca oricînd. nu începe! Mă duc la culcare acum înainte să cad din picioare.Nu.Ceea ce ar trebui să facă această căutare şi mai interesantă.Mă duc la fabrică devreme.ştiu. e puţin probabil . L-am urmărit din camera mea cu monocularul. Maşina de scris e una portabilă. întorcîndu-se cu micul dejun în sufragerie. Uită ce avea de gînd să facă şi se întoarce. îi spuse Tweed. Nici măcar nu părea să le fi observat. Tweed o luă la stînga. . a urcat în cameră. . Vrei să vii? . Intrase în bucătărie cu prudenţă. Avea aceeaşi alură . De cînd s-a întors Michael. . .Bănuiala mea e că vechiul obicei de a merge la fabrică la Gantia s-a arătat din nou. .Am făcut o plimbare cît timp tu te aflai pe tărîmul viselor.Atunci cînd o să ne revedem. Aşa că dacă am găsi-o vreodată . . . E tipărită pe hîrtie de calitate. . Ce înseamnă asta? . O să-ţi povestesc mai tîrziu. scuzîndu-se pentru întîrziere.Şi eu aş face la fel. O avertiză pe Paula să meargă numai pe marginea cu iarbă.Au mai găsit unul.A coborît din camera lui mai devreme. veche.A. Era 11 dimineaţa cînd coborîse din camera ei. Luaţi masa aici.Nu mi-ar strica puţin aer proaspăt. . . Apoi a mers pe drumeag pînă la Post Laccy. Mîncă restul de ou fiert pe care i-l pregătise doamna Brogan. îi replică Paula. fără expresie. îi dăduse foaia de hîrtie cu cele patru nume. în ciuda îndemnului lui Larry să ia loc şi să se facă confortabili.Poţi cumpăra hîrtie de calitate de la orice papetărie bună.ce naiba făcea? se întrebă ea cu glas tare. Unde-i Michael? . Cînd s-a întors. Doamna Brogan sugerase imediat un ou atunci cînd ea nu ceruse decît pîine prăjită. Ajunge la Post Laccy şi nu-şi găseşte maşina.Puteţi sta aici cît doriţi.S-au ocupat de schelet? întrebă el. . şoferul putea să nu-i vadă .Omul-Strigoi. O băură în picioare. Cred că e puţin probabil. Ceaţa era deasă şi într-o maşină care venea pe drum. a făcut stînga-mprejur şi s-a întors. E-ul sare din rînd de fiecare dată. ceaţa a acoperit aproape totul. spuse Paula calmă. poate o Olivetti Lettera. . M-am plimbat pe şoseaua 382 dincolo de zid. .Ce înţelegi din asta? Buchanan mi-a dat-o. a intrat şi a încuiat uşa. s-a oprit. E la alegerea voastră.de primul din ele.ar constitui o probă. Tweed făcu semn cu mîna.Mi-ar prinde bine o ceaşcă.Vom vedea. . De aici. Singurul obiect găsit asupra lui Michael cînd l-au percheziţionat la Scotland Yard. fu de acord Paula.cu spatele drept ca un mareşal -. costumul.Primul! Larry sări din scaun. îl găsise acolo pe Tweed.Nu e nici măcar un nume de familie care să ne ajute. . răspunse Tweed.. Să sperăm că nu e o listă a victimelor. Paula studia lista cu nume pe care i-o dăduse Tweed. . spuse el. Va fi o treabă a naibii de dificilă să identificăm numele astea. Ajuns la Post Lacey. Cînd vorbi. S-a uitat la benzile alea pe care le-au lăsat poliţiştii în jurul zonei cu morminte? . Nu sînt sigură însă la ce ne-ar folosi. gata îmbrăcat. Poate că întregul Dartmoor a devenit un uriaş cimitir. a ieşit direct pe terasă. Vreme de Dartmoor! Deschizînd poarta din zid. dar va trebuisă ne dăm osteneala. . uitîndu-se înainte tot drumul. Nici măcar nu are filigran. aşezat la masă. 9 Ken Lee Christine John Aşezată la masa unde lua micul dejun la Abbey Grange. .

.O luăm de la capăt. maxilarul fiind masiv şi agresiv. . O execuţie recentă.E un bloc solid de căsuţe. Musculos. care-şi căra propria valiză în hol. Se poate să fie el cel care a tăiat capul viţelului? Pare să fie în stare să facă a. Ca să le amintesc enoriaşilor că biserica se află aici pentru ei. . . Bărbatul care trăgea frînghia ce punea în mişcare imensul clopot aflat mult deasupra lor purta un pulover gros cu mînecile suflecate pînă la coate. observă ea. Clopotul ăla e asurzitor. Paula observă că din cînd în cînd se uita la ceas.La revedere! strigă Darkfield.Reverendul Stenhouse Darkfielcl? strigă Tweed. care nu arătau nici un semn de viaţă. să ne strîngem lucrurile şi să mergem pe drumeag înapoi la maşină! ordonă Tweed. Gura părea o capcană de şobolani. Acum o s-o luăm din loc. .Nu mi-a plăcut deloc de vicar.Domnul aşteaptă. replică el. Părul lui alb era bogat şi neîngrijit. Am nevoie de exerciţiu. dangătul răsunînd prin ceaţa care învăluia chipul Paulei. sugeră Tweed cînd trecură pe lîngă vechiul edificiu cu ziduri de granit. . Faţa lungă şi slabă era osoasă. . . Deschiseră o uşă veche de la baza turnului şi intrară. . ghidaţi de lanterna cu lumină puternică a lui Tweed. Paula nu îşi împachetase niciodată lucrurile mai repede. nerăbdător s-o facă să se gîndească la altceva. trecură pe lîngă un şir de căsuţe acoperite cu paie. dădu peste Tweed. La toate ferestrele erau trase obloanele şi fiecare căsuţă era lipită de căsuţa învecinată. picurînd peste marginile sale. îl antipatiză pe loc.şa ceva. . . Se cronometra? Tweed privi în sus spre clopotul care se legăna şi care părea enorm. zbieră Darkfield la rîndul lui. . atunci n-am mai întîlnit-O pînă acum. iar ochii marcaţi de cearcăne. îngrămădindu-le în valijoară fără să-i pese de ordine. Capul se afla cu faţa spre ei. Şi acesta se opri.Nu. strigă el. iar sîngele se scurgea pe altar. şi Paula îi dădu vreo şaizeci de ani. Paula arătă înspre ele. Ajunsese aproape în dreptul altarului cînd rămase ţintuită locului. era totuşi un zgomot tunător.Acum trebuie să-l fi auzit. Mai departe. în acea clipă. . Culoarea îi pierise din obraji şi îl apucă pe Tweed de braţ. Zidurile păreau să înăbuşe dangătul aproape de tot.Am putea vizita biserica atunci cînd ne întoarcem.Ne-am gîndit să trecem să spunem şi noi bună dimineaţa. Era ceva sinistru în legătură cu el. Curăţă o zonă mică sub care se afla o altă pată de ulei. Părăsiră clopotniţa şi se îndreptară spre vechea biserică. Coborînd scara. Se uitau la altar. Ceaţa şi clopotul răsunător creau o atmosferă tulburătoare.N-ar trebui să ne luăm rămas-bun de la doamna Brogan? sugeră Paula. . apoi îşi coborî glasul. Păcat că nu am adus nişte dopuri din vată. să ne cruţăm timpanele.Istoria asta cu cultul nu-i decît o ocupaţie a oamenilor simpli care n-au ce face. Stătură cîteva clipe în timp ce acesta îşi continuă treaba.Clopotul nu mai bate. Trebuie să ieşim cît mai repede din locul ăsta blestemat. îi spuse Tweed brusc. În vîrful acestuia se vedea o imagine îngrozitoare: capul tăiat al unui viţel.Mă întrebam dacă reverendul Darkfield a intrat în biserică. un clopot de biserică începu să bată cu putere. Din nou. Asta-i o tradiţie din Devon? . asemenea unui turn de santinelă. categoric. strigă bărbatul la rîndul lui. Trebuie să fi fost un sacrificiu monstruos. cu ziduri din piatră nouă.la timp. Am putea foarte bine explora mai întîi clopotniţa.Cultul.Hai să ieşim de-aici. Nasul îi era coroiat. Paula începu să strige. Bărbatul le aruncă o privire şi continuă să tragă din greu de frînghie. Clopotniţa se înălţa la oarecare distanţă de biserică. Paula îngheţă. Era o uşurare să intri acolo.Eu sînt. hotărî el. . . avea aproape un metru optzeci şi purta pantaloni din catifea cord. cînd Tweed începu să îndepărteze cu picioarele nisipul care acoperea porţiunea aceea de drum.Trebuie să ne concentrăm asupra unui caz de crimă dublă. urmărindu-i privirea. Paula se uita la căsuţe. şopti Paula. în timp ce înaintau grăbiţi prin ceaţă pe drumeag. . . . Un alt personaj ciudat. atmosfera era stranie. Merseră pe culoarul central spre altar. în ciuda cetii care înăbuşea într-o oarecare măsură dangătul clopotului. pe drumul pustiu.Dacă e. Ai avut parte de destule.

M.M? întrebă el într-o engleză aproape perfectă. sugeră ea. sper. Un indicator roşu de pe drun avertiza că vehiculul era avariat. Am aterizat pe aeroportul din City. Ce te face să crezi că e acelaşi avion? .Ştiu. adăuga Paula cu tact. Paula îşi dădu seama că îl enervase pe Tweed. . E foarte inteligentă. Charmian. .Arc o bandă albastră ciudată pe coadă. a fost un foc de avertisment. îşi puse casca de pilot.Nici o zgîrietură. . Maşina lor era parcată în locul în care o lăsaseră. .Mă aflu în stadiul în care storc orice informaţie pot. francez de origine.Atunci sînt de acord. Nu pot să înţeleg cum a putut Michael să treacă pe aici fără să vadă. oriunde ar fi fost acela. . Şi-ai să poţi în acelaşi timp s-o inviţi în oraş. Cineva nu vrea ca noi să anchetăm cele două crime.Tocmai m-am întors. Se strecură uşor în jurul buldozerului parcat. apoi privi înspre Tweed. Era acelaşi pilot. Cum ai dormit? Ai mai avut coşmaruri? .Un glonţ. .Ar fi o bună strategie. „Doamne. . .Ai păţit ceva? întrebă el. Codul convenit. ca persoana care a făcut asta unui viţel să poată să ucidă oameni şi să taie bucăţi de carne din trupurile lor. . ascunsă într-o pungă de hîrtie. confirmă că vorbea cu angajatorul său necunoscut.Am dormit ca un bebeluş." Dar el continuă apoi: . I-am văzut privirea cînd se întorcea. Necunoscutul angajator. uitîndu-se mereu înainte. Trecem pe lîngă ea în drumul spre oraş. .Nu mă interesează puterea ei de seducţie. zise Tweed rapid. Dar ar putea fi un element cheie care să mă ajute să aflu mult mai multe despre familia Voles şi servitorii ei. aceeaşi privire fixă.Cred că ai fost foarte impresionat de seducătoarea Lucinda. întrebarea este cine? 10 într-o cabină telefonică retrasă de pe o stradă laterală din Hammersmith. Veştile pe care le avea de raportat nu erau bune. Nici nu sfîrşise bine cînd văzură în faţă un buldozer parcat pe partea lor de drum.De fapt. Tweed se opri. Acum o să ne întoarcem la maşină şi o să mergem la Londra. aşteptînd să-şi facă loc în siguranţă pe lîngă vehiculul uriaş. sperînd să dau peste ceva important. care îi fusese de altfel sugerat. . Tăcu pînă cînd trecură cu mult de Exeter. . Tweed se opri. Londra. Dacă eşti de acord. . Toate apelurile către M erau cronometrate. Tu eşti bine. în geamul de lîngă Tweed. Şi tu la fel. apăru o gaură de mici dimensiuni. era cel mai mare asasin din Europa. . i-o întoarse el. Menţinu viteza asta o anumită distanţă. . Presupun că puşcaşul a vrut să rateze. Se uită la ceas. . se uită din nou la ceas şi formă numărul. chiar mă gîndeam la asta. receptorul fu ridicat imediat. Prima jumătate din imensul său onorariu îi fusese transferată în contul bancar secret din Zurich. încercă să se concentreze asupra unui subiect mai puţin controversat. să treci pe la fabrica Gantia unde lucrează. Staţionam atunci cînd a lovit glonţul.Acelaşi avion uşor care ne-a urmărit pînă la Dartmoor şi-a făcut din nou apariţia înainte să ocolim oraşul Exeter.E posibil. Ceaţa se dispersase şi se opriră în locul în care poliţia împrejmuise cu bandă zona blestemată. dăduse de el făcînd cercetări discrete prin cercurile exclusiviste din Soho. încetini. a cărui expresie era impasibilă. insistă ea. La celălalt capăt. apoi opri la adăpostul unui mic restaurant de la marginea drumului şi se lăsă în scaun. anunţă el. Respiră adînc.Eu pot.. Se auzi un sunet de sticlă spartă. un eveniment rar în viaţa lor. Charmian verifica lista cu numere de telefon pe care i-o dăduse misteriosul său angajator. îşi reluară mersul. Aceiaşi ochi goi.Da. văzu că drumul era liber şi apăsă pe acceleraţie.M de la moschee. se gîndi ea. iar am dat-o în bară. aflată pe podea. Paula! Am auzit destule despre subiectul ăsta.încetează. . în faţa barului.

Continuă! ordonă M.Ce femeie perspicace! Paula rămase cu privirea aţintită la grădinile stil Hampton Court din faţa clădirii cu o arhitectură interesantă.între timp. aşa că nu te grăbi. . Cînd i-am spus numele meu gardianului. Pare să aibă un simţ anume pentru tot ce implică viteză. m-am întors la avion. Doar aşa. se auzi un scîrţîit de frîne cînd blonda de la volan îşi întoarse maşina şi intră pe poarta încă deschisă. După care Tweed a luat-o la goană. Cînd se întoarse. iat-o! Auziră zgomotul unei maşini cu mulţi cai putere apropiindu-se. în cele din urmă. . Tweed ieşi din maşină pentru a folosi interfonul. Legătura se întrerupse. . .. Numai atunci. unii tunşi în formă de pasăre. . Volkanian era în mod clar un perfecţionist atunci cînd venea vorba de prezentare. descoperiră că înaltele porţi din fier erau închise. S-a oprit. Pînă acum. un bărbat între cincizeci şi şaizeci de ani. aruncînd o lumină veselă peste cîmpurile în care păşteau oi.Bine aţi venit la Gantia! Domnişoara Voles trebuie să se întoarcă dintr-o clipă într-alta. în ce stadiu ne aflăm cu acest caz oribil? Bine că ne îndepărtăm cît mai mult de Dartmoor. continuă Chamiian grăbit. .Maşina lui Tweed a ajuns la barajul rutier. Am preluat vehiculul şi l-am parcat în punctul ales de pe şosea. Charmian înjură grosolan pentru sine într-o franceză de căruţaş. Aflat abia la începutul anchetei. Rasol? Charmian nu cunoştea acest cuvînt. îl avertiză M. Hotărî că era mai bine să nu zică nimic.Vom aştepta un timp aici. nu mai erau alţi clienţi. alţii ca nişte sfere perfecte. explică Tweed după cîteva minute.Şi asta. Un Porsche roşu îşi făcu apariţia în viteză. Dar putea să înţeleagă ce înseamnă.Cam apasă pe acceleraţie. . Sosind la uriaşa fabrică de produse alimentare Gantia. . Alese o masă în capăt. Charmian nu-şi putea da seama dacă vocea aceea ciudată era de bărbat sau de femeie. M nu păruse încîntat. Gardianul. . Amîndoi ceruseră cafea neagră. Arbuşti cu frunze perene. . astfel încît să stea cu spatele la perete. Legătura cu Abbcy Grange dovedea acest lucru. Va veni aici de îndată ce-şi va parca maşina în garaj. mărgineau aleea. zîmbea în timp ce porţile se deschideau. Uşa se deschise înainte ca ei să ajungă în faţă şi fură întîmpinaţi de un gardian în uniformă elegantă. 11 Tweed hotărîse că ar fi înţelept să mai rămînă un timp la micul restaurant de pe autostradă. O să creadă că am ieşit spre Guilford sau în altă parte. spuse el pe cînd intrau cu maşina în incinta fabricii. Iar el nu avea cum să ştie dacă era îngrijorat. înăuntru. acesta mi-a zis că domnişoara Volcs îl anunţase că aş putea veni. care îşi gustase prăjitura. . La Abbey Grange mă întrebam unde este Drago Volkanian.îl vei ucide pe Tweed cît mai repede. După ce parcară maşina. A fost o perioadă grea.Ai dat rasol. Se afla periculos de aproape. Nu era în mod nonnal alegerea ei. în caz că ne mai aşteaptă o ambuscadă în apropiere de Londra. Crema este foarte proaspătă. . . chicoti. I-am zărit pe Tweed şi pe femeia care era cu el cînd se întorceau de la Abbcy Grange. A. Am ratat ţinta cu cîţiva milimetri.Nu-mi place cum sună asta. Tweed se apropia prea mult de adevăr.Am deturnat buldozerul. .Continuă. aproape de punctul de ambuscadă. totul e bine. în localul bine amenajat. spuse Paula. Se opri să soarbă din cafea. după cum am plănuit. urcară nişte trepte din piatră albă pînă la intrarea principală. Probabil că vorbea printr-o batistă. Am tras o dată. O chelneriţă îmbrăcată impecabil le luă comanda cînd Paula arătă spre o prăjitură acoperită din belşug cu cremă aflată într-o cutie frigorifică pe tejghea. aşa cum ne aşteptam. I-am făcut semn să se oprească. iar soarele ieşi din nori.Unul dintre lucrurile pe care sper să le aflu de la Lucinda. pe care îl lăsasem pe un aerodrom din apropiere. părăsiră cafeneaua. E excelentă. dar simţea nevoia de zahăr. va fi transferat şi soldul onorariului.Ia ghiceşte. Vorbesc clar? . apoi am folosit cloroform aşa cum aţi sugerat şi l-am ascuns pe şofer într-un boschet lîngă şoseaua 303. care îşi scoase cascheta.

se întoarse spre el şi îi zîmbi cald. O.. femeia gardian merse la Lucinda şi o controlă cu atenţie. Se căută în buzunarul de sus al hainei.Domnişoară Voles. domnişoară Voles.Prefer termenul „conversaţie". Gardienii se pregăteau să plece cînd Lucinda vorbi deodată. negreşit. .Ken! Nu ţi-am mai spus că toată lumea trebuie verificată înainte să intre în clădire? Chiar şi eu. conducîndu-l pe Tweed în biroul ei. Nu m-ar fi deranjat. Sau cel puţin acolo era. încăperea care dădea spre partea din faţă era mobilată cu gust. explică ea.Trebuie să vă verific înainte să intraţi. presupuse Paula. am fost să-l văd pe Michael în camera lui. doi psihiatri s-au ocupat de el. Ken. pe cînd umplea o ceaşcă dintr-o cafetieră.O uşă automată se ridicase. Apoi vorbi: . Şi nici n-a spus vreo vorbă. spuse gardianul apăsînd pe un buton.La New Orleans. Cînd se va întoarce. Paula ezita în timp ce Tweed o urma pe Lucinda în lift. . Primul . Lucinda ieşi sprintenă. . . „Arăţi minunat". Acest domn n-ar putea fi o ameninţare mai mare decît mine. va dori să te cunoască. Va fi din partea casei. Cît va dura această amnezie? . din nou. O experienţă tulburătoare.Vii de departe? întrebă Paula. dar avea totuşi aerul unui birou. se întorsese pe canapea pentru a fi cu faţa la el. Pronunţia îi era perfectă şi lui Tweed îi plăcu din nou vocea ei dulce. scoase cartea de vizită a doamnei Ashton şi i-o dădu. Porsche-ul se strecură înăuntru. te rog. pe pereţi erau atîrnate reproduceri color ale unor picturi de Gauguin. spuse gardianul. Zîmbi. S-ar putea să fie de ajutor. Arătă spre o canapea imensă şi îl întrebă dacă nu vrea cafea. . Liftul alunecă uşor pînă la primul etaj.Cred că aţi bătut un nou record. înainte să-i conducă pe cei doi oaspeţi spre lift.în regulă. explică Lucinda. . . îi spuse Lucinda. Tweed îşi dădu seama că trebuia să mai fie o ieşire care ducea direct în clădire. la fel şi faţa. ţinînd cont de faptul că a fost găsit un schelet în mlaştină. adăugînd apoi lapte. în primul rînd. . şi o pereche de pantaloni de piele. Să iei o masă completă. Avea porţelanuri Wedgwood. după care uşa se închise încet. zîmbind cald şi îmbrăţişîndu-i pe rînd pe Tweed şi apoi pe Paula. ai putea să-mi spui unde se află în prezent Drago Volkanian? Sperasem să-l întîlnesc la Abbcy Grange. Ochii îi arată ciudat. dar el refuză. decorat cu vaze scumpe pline de flori.a fost Bella Ashton. cu un ton dur şi o expresie severă: . . E avid de orice noutate . Vorbea repede. se instala lîngă el. acesta îşi scoase Walther-ul din toc să-l predea. Matisse şi alţi artişti francezi. . îngrozită. O femeie gardian în uniformă îşi făcu apariţia. .Lasă-l să-l păstreze. Pe cînd gardianul îi conducea într-un hol imens. dar e foarte drăguţ din partea ta. Nu m-a recunoscut. . iar mintea îi sărea de la un subiect la altul. se gîndi Paula. Lucinda spuse că putea să-şi păstreze arma. Poţi să-i menţionezi numele meu.Ia zi! Presupun că acesta este un interogatoriu.Lucinda.Niciodată nu spun cu cine mă întîlnesc. .şi cel mai bun .în ceea ce priveşte amnezia.Să nu se mai întîmple! Acum.Aşa-i procedura. . îşi scoase din geanta de umăr Browning-ul. cambrată. puse ceaşca şi farfurioara pe o masă. Ţine de securitate.Aş putea aştepta undeva pe aici? Cred că domnul Tweed doreşte să-ţi spună ceva confidenţial. Cînd gardianul veni să-l cerceteze pe Tweed. Poate că am înnebunit şi vreau să aduc o bombă în fabrică. Ken părea la fel de îngrozit că nu se arătase la înălţimea aşteptărilor. cu genunchiul aproape atingînd coapsa lui. răspunse Lucinda cu un alt zîmbet.Sînt dependentă de cofeină. Lucinda îşi făcu apariţia. . .. Lucinda era îmbrăcată într-o haină de piele. incidentul e clasat. Ken te poate conduce la restaurantul angajaţilor.dacă nu sînt prea insensibilă spunînd asta. Lucinda mai aruncă o săgeată înspre Ken. După ce Ken apăsase pe un buton. La gît purta o eşarfă Chanel după cîte îşi putea da seama Paula.

. . „Acordă-i toată cooperarea de care are nevoie". Presupun că va fi o pierdere de timp. Iat-o! Notă rapid nişte date.Cam pînă-n trei luni.Depinde de dumneata. aş fi concediată imediat de Drago.va vindeca amnezia.Ei bine. Voi fi acolo. Voi avea timp suficient să mă dichisesc ca să nu te fac de ruşine. Dacă ţi l-aş spune. Drago nu va accepta informaţii din gura altcuiva. Mîna ei se lăsă din nou peste a lui. S-ar putea să dureze mult timp pînă să dezleg misterul. Zîmbi larg. îmi amintesc numele deoarece era acelaşi cu al răposatei mele . Mi-am amintit un caz ciudat al unei vizitatoare care n-a venit decît o dată.I-ai putea spune ceea ce ţi-am povestit. Am lăsat-o singură şi m-am gîndit c-o să stau aici toată noaptea. domnule Tweed. A fost o dilemă: el sau Michael.Un medic. mîine-seară? sugeră Tweed. . spuse Lucinda încrezătoare. are o rană veche. Apropo. Ştii. Anne. S-a sugerat fie că a fost lovit puternic. Unde este amplasată fabrica de armament? . Mătăniile mele antistres. dar a fost surprinzător de rapidă. Chiar un specialist. A plecat la ora şapte. Lui îi place să fie director de vînzări.nu se ştie cît . Drago se plînge uneori că Michael nu trimite rapoarte. sub păr. Tonul ei era ironic. De doi ani. eşti stresată? Chiar dacă nu o arăţi niciodată? .Lucinda întinse mîna după un blocnotes şi un stilou Mont Blanc de pe masă. Bella Ashton îţi va spune şi ea că acest lucru e imposibil de precizat. Timpul . Dacă am să-l dezleg. vine atît de multă lume aici. Lucinda îşi luă agenda.E prea devreme ca să pot spune. am impresia că acesta este un interogatoriu subtil. Cum merge ancheta dumitale cu scheletul acela descoperit în mlaştină? Cine naiba era? . . Nu ar trebui să contactăm unul? . . Sper să luăm masa în oraş cît mai repede. Dar Michael a zis că nu vrea postul ăsta. spuse ea iute. Drago. se cerea în scrisoare. M-a sunat la telefon şi a apărut tîrziu într-o după-amiază.Unchiul meu. ăsta e depozitul de alimente. A. A fost examinat de un medic la Londra. spuse Tweed încet. Făcu o pauză.Presupun că Larry este cel care conduce întreprinderea. merse la biroul ei şi căută printr-un Rolodex. Fac eu cinste.E un restaurant minunat deasupra Tamisei. continuă ea. . Am dreptate? . îşi dădu după ureche o buclă blondă ce-i cădea pe faţă. . Te pricepi foarte bine la asta.Cît priveşte durata. . semnată de el personal.Deci. înainte să plec. Cînd sînt foarte presată. Nici măcar de la mine. Ceea ce ar putea fi tocmai cauza pierderii complete a memoriei.Aştept cu nerăbdare compania dumitale într-un mediu mai relaxat. Ai să descoperi că Drago. îi dădea voie să verifice conturile companiei. Dar ai să faci faţă. „Toată" era subliniat insistent.îl vei dezlega. . la fel şi ea. cînd nu ai auzit nimic de la el timp de aproape trei luni ai presupus că se afla în străinătate.Ce-ai zice de Santorini. fie chiar că a căzut pe cînd se afla în Londra. imediat după ce s-a închis fabrica. Ce-i curios e că am primit un telefon de la sora ei. îşi scoase eşarfa. dînd la iveală un şirag de mărgele colorate pe care îl luă de la gît şi-l puse pe masă. . Insistă că ăsta-i singurul mod în care poate lucra. chiar şi mai mult.E director general. La opt. va dori să audă toate astea de la dumneata. vreau să te întreb dacă ai avut vizitatori neobişnuiţi pe aici în ultimele trei sau patru luni? Un vizitator pe care nu l-ai mai văzut pînă atunci sau de atunci? . Vorbesc serios. are o personalitate formidabilă. să călătorească în străinătate. .Cît timp e plecat în aceste deplasări de vînzări? . Notă rapid detaliile cu un scris elegant. Drago va dori să audă chiar de la sursă.în nici un caz. . Avea o scrisoare de la Drago. . Ăsta-i un secret pe care nu ţi-l pot spune. voiam să te întreb mai devreme.Să mă gîndesc.Aşadar.Adesea şi mai multe. Pe la opt? Cunoşti localul? . îşi lăsă mîna peste a lui şi o strînse. Ceea ce am şi făcut.A! exclamă ea zîmbind iar.Numai uneori. îi înapoie cartea de vizită şi îi mulţumi. Aşteaptă pînă cînd are încheiate cel puţin două afaceri de proporţii. Un subiect macabru. Tweed se ridicase. pe partea dreaptă a capului. .Absolut.

. gardianul. construite probabil înainte de Primul Război Mondial. că Barton este un nume obişnuit. Arătă către Ford-ul parcat. . Paula studie foaia de hîrtie pe care i-o dăduse Lucinda lui Tweed. Apoi îi dădu un picior în tibie. Tocmai urcase treptele cînd bărbatul din maşina parcată ieşi şi alergă pînă la ei.Deci vom încerca mai întîi la adresa din Yelland Street. Privirea lui arunca fulgere către intrus. acolo era linişte. Tweed coborî iute pe trotuar. comentă Paula. . Anne stă în Champton Place. care se potriveau cu tonul cu care strigase. . dumneata arată-mi-le! se răsti Tweed din nou. o cămaşă albă destul de murdară şi o cravată galbenă lucioasă. Fotografia nu era reuşită. Vizitatoarea se numea Christine Barton. Era o zonă de case înstărite cu terasă. Se ajunge acolo luînd-o pe Fulham Road. . Nu zăriră pe nimeni pe drum pînă cînd ajunseră la numărul 158.Şi cine. Spre deosebire de străzile gîtuite de trafic prin care trecuseră pentru a ajunge.Cine naiba eşti dumneata? se răsti Tweed.Ceea ce mă intrigă este că. apoi mergem la Champton Place. . Nas-Rupt scoase o legitimaţie şi i-o vîrî lui Tweed sub nas. . Paula îl antipatiză pe loc. . Avea în jur de patruzeci de ani. Aşteptară pînă cînd reuşi să deschidă portiera din faţă şi se strecură înăuntru. zîmbi bărbatul batjocoritor. Tweed opri lîngă bordură şi ieşi împreună cu Paula. Tweed se duse după el şi îi vîrî legitimaţia în haină. începu Harper.Intră în maşină şi cară-te! Cei de sus o să audă cum se comportă oamenii lui Gallagher.Raportez. în timp ce Paula îl urma pe Tweed. Anne voia să ştie dacă sora ei fusese aici şi cînd plecase. De la şedinţa de antrenament de la centrul din Surrey devenise mai feroce. Anne. pînă la lift. Am să le notez şi pe astea. .Sînt şanse mici. Stătea complet nemişcat. după spusele surorii ei.Problema e.Arătaţi-mi documentele de identitate acum şi lăsaţi flecăreala. iar în spatele volanului se vedea un bărbat fumînd. Tweed îi făcu semn cu mîna. Un Rolls-Royce era parcat în faţa unei case. împiedicîndu-se şi încovoindu-se. cît pe ce să cadă. Tweed aruncă o privire asupra numelor de pe foaia de hîrtie şi încremeni. Acesta ieşi pe poarta pe care Ken. . Paula era intrigată. Pe sora ei o chema Anne Barton. Aşteptînd liftul. femeia aceasta nu a mai fost văzută de atunci. nu? Tweed îl lovi pe Nas-Rupt cu cotul în coaste. Paula oftă. . toate bine zugrăvite. 12 Intrară pe Yelland Street ieşind de pe Fulham Road. Puţin mai încolo. ceru bărbatul cu voce aspră. locuinţa Christinei Barton. Cel de-al treilea nume de pe lista găsită în buzunarul lui Michael? Aşteptă să se instaleze la volanul maşinii alături de Paula înainte să-i spună.Legitimaţi-vă! strigă el. o deschisese pentru el. îi dădu o foaie de hîrtie împăturită şi îşi strecură braţul sub al lui cînd îl conduse pînă la uşă şi apoi pe hol. arătîndu-i că trebuie să plece imediat.Nu. dar părea destul de apropiată de imaginea lui Harper. îl sărută pe obraz şi—I lăsă singur. . Ambele adrese erau din Londra. nasul rupt şi buzele agresive. în cele din urmă porni motorul şi Ford-ul o luă încet pe lîngă ei spre Fulham Road.. urmat de Paula. .. tocmai şansele astea mici salvau situaţia. Mi-a dat adresa ei şi numărul de telefon. purta un costum de culoare închisă.Cînd lucram la Scotland Yard cu ani în urmă.mame. O aştepta să se întoarcă şi îşi făcea griji. e bucăţica de lîngă dumneata? Te costă mult serviciile ei. apoi o luă din nou pe autostradă către Londra. Nas-Rupt urlă şi se dădu înapoi clătinîndu-se. . pe cînd se întorcea la maşină. Sînt sigură că e lîngă Gara Victoria. era parcat un Ford albastru. lîngă şirul de scări care ducea la uşa din faţă. Inclusiv cum ai acuzat un membru de vîrf al echipei mele că ar fi o prostituată.Christine locuieşte pe Yelland Street. Tweed i-o smulse pentru a se uita la ea mai îndeaproape. Avea o faţă osoasă.

.„Am fost martor la crimă"? . Aveţi vreo idee cînd a fost văzută ultima oară . Christine era întotdeauna atât de discretă în legătură cu munca ei. Anne Barton avea aproape un metru şaizeci şi cinci. să ştiu că face cineva ceva. Anne îi conduse într-un salon micuţ..ce gunoaie mai angajează şi Divizia Specială în ziua de azi. Expresia îi era gravă cînd se ridică. Era foarte bine calificată pentru ceea ce. . O să mergem la Champton Place. . Tweed se uită în susul şi în josul străzii pentru a se asigura că nu fuseseră urmăriţi. dar ieftină. cu bucăţi de hîrtie plutind în aer în josul străzii în briza care se iscase. Să vedem ce se întâmplă. Trebuie să fi costat o avere.E ciudat. Nici un răspuns. Pe o plăcuţă din crom de pe perete scria: „CHRISTINE BARTON. Sper.Mi-a scăpat. Unul dintre cei mai buni. Pusese întrebările dintr-o răsuflare. medita Tweed. Apăsă pe sonerie. auziră cum lanţul era scos şi uşa se redeschise. dar ea era întotdeauna atît de generoasă! Nu am mai văzut-o de atunci. .Nu. îi invită să ia loc. Champton Place se afla cu mult mai jos pe scara socială în comparaţie cu Yelland Street: aici întîlneai cvartale de case mici cu patru niveluri. Mi-a spus că mare parte din ceea ce făcea era confidenţial. Paula observă că mocheta ieftină fusese curăţată de curînd cu aspiratorul.Aveţi veşti despre Christine? Eu sînt Anne. spuse Tweed. Vă rog. Purta o rochie cu imprimeuri şi pantofi eleganţi cu tocuri înalte. ridicîndu-şi legitimaţia pentru ca gazda să o poată citi cu uşurinţă. apoi o prezentă şi pe Paula. era subţire.Habar n-am. Anne începu să vorbească. Paula presupuse că nu avea prea mulţi bani." .. . cu păr roşcat îngrijit îi cercetă prin uşa întredeschisă. . cu ziduri dărăpănate. Sper că sora ei. . spuse Tweed repede. Ea mi-a cumpărat vaza aceea frumoasă din sticlă suedeză de pe pervaz. Expresia ei era plină de speranţă amestecată cu îndoială. îmi închipui că ăsta-i tipul de om cu care se simte bine Gallagher.Scuzaţi-mă. de bun-gust. Tweed se prezentă. Şi deopotrivă de bine plătită. Şi sînt pînze de păianjen pe hol. spuse Paula calmă. O femeie cu înfăţişare plăcută. apoi trase un scaun aproape de ei şi se aşeză.N-am să dezvălui asta nimănui pînă cînd nu-i trece amnezia lui Michael.Am ajuns. Trebuia să se întoarcă în aceeaşi zi după ce s-a dus la un client important. cu trăsături plăcute. . parcînd în faţă la numărul 187.Nici mie. „Era.Azi se împlinesc patru luni.Mă bucur aşa de mult să vă văd. cu ochi cenuşii şi o faţă agreabilă. Uşa abia vopsită în verde se deschise imediat. Cînd intrară într-un hol îngust. dar îi cheltuia pe toţi pe pantofi.I-ai spus Lucindei despre buldozerul oprit în drum? întrebă Paula pe cînd îşi croiau drum dintr-un ambuteiaj într-altul. Anne.Uită de asta.Ai vorbit numai la trecut. Perdelele de la parter erau curate. Era auditor financiar. Urcară din nou treptele. Facem tot posibilul să aflăm unde ar fi putut dispărea. îi susţinea teoria.Hm! Membru al Asociaţiei Experţilor Contabili. făcea. .îmi pare rău să vă spun că nu avem veşti bune. A fost întotdeauna mai deşteaptă decît mine.poate de dumneavoastră? . . Paula se aplecă să arunce o privire prin deschizătura pentru scrisori. Reacţia a fost instantanee: uşa se închise. cele cîteva trepte care duceau la uşa din faţă fuseseră spălate.. Cînd apăsă din nou. . e acasă.Soneria se aude în toată casa. cunoaşteţi numele clientului? . uitaţi acolo. intraţi. aşa îmi închipui. AEC" Paula se uită la plăcuţă. O firmă era preocupată de . Dacă îi va trece vreodată. . Şi nici ea nu mi-a spus nimic despre vreun vehicul lipsă. ţinînd încă prins lanţul masiv. De aceea locuia pe strada asta. perdele vechi. de vreo treizeci de ani. Mobila din încăpere. butonul de sonerie din metal fusese lustruit recent. Nu că asta ar fi afectat prietenia strînsă dintre noi. Lucra la domiciliul ei din Yelland Street. Plăcuţa a fost lustruită destul de recent. Dar despre declaraţia neobişnuită pe care a făcut-o Michael doar o dată . interveni Tweed. sora ei. apoi sună la uşă. . Pe oglinda de pe perete nu se vedea nici un fir de praf. Nu-mi place deloc.

Aţi semnalat cuiva dispariţia ei? . Dacă m-aţi putea suna să-mi spuneţi pe scurt ce veşti aveţi. Am făcut ceea ce ar fi trebuit să fac de la bun început.Mă îndoiesc foarte mult de asta. Tweed se folosise de un şperaclu pentru a deschide nişte dulapuri din oţel cu sertare dintr-o cămăruţă folosită în mod clar ca birou. Trebuia să mă gîndesc la asta în timp ce vorbeam. în care se aflau dormitoarele şi o baie. Firma nu a fost mulţumită. explică Tweed. eu ar fi trebuit să mă gîndesc să vă cer o fotografie de-a ei . M-am dus direct la şifonierul ei şi m-am uitat la haine. . . Iar cînd m-am întors aici. Orice. A deschis un registru şi a început să-mi pună întrebări. Mai am una. Am mers la poliţie. Veţi economisi timp.Cînd aţi terminat. . .Nu am cuvinte să vă spun cît de recunoscătoare vă sînt. să zicem. . ţinînd în mînă o poză înrămată de mici dimensiuni. . Ţineţi-o atît cît aveţi nevoie. Mi-a spus că notase detaliile şi că vor merge la dosar.Nu. Cînd ajunseseră acolo. nu ar fi lăsat-o acasă. „Avea un iubit?" „Nu". am devenit disperată. puteţi să mi le lăsaţi pe amîndouă în cutia de scrisori în plicul ăsta. . nu găsiseră nimic. . după două ore de căutări la parter şi la subsol. Paula îşi scosese pentru a treia oară telefonul mobil pentru a o suna pe Monica. Dacă vi se întîmplă ceva. răspunse Anne. Paula se afla din nou pe trotuar cînd Anne ajunse în dreptul lor. la Park Crescent. să-i spună unde se aflau. Christine mi-a lăsat o cheie pentru ca atunci cînd trebuia să plece într-o deplasare să pot să am grijă şi de casa ei.Am trecut pe la casa ei din Yelland Street înainte de a veni aici. ea îl găsea. îmi dădeam seama că nu-l interesa.Sînteţi foarte perspicace. Dacă aţi dori să ne-o împrumutaţi şi nouă.Vom suna. ne vom întoarce acolo pentru cercetări. îi dădu o carte de vizită. Zîmbi în timp ce-şi trăgea suflul.Da. Aş fi vrut să fac asta înainte să merg la poliţie. repetă ea. Se duse după Tweed. domnule Tweed. Am aici o fotografie a lui Christine. Apoi mi-am dat seama că nu ar fi însemnat prea mult pentru Cap-Pătrat. am fost condusă la un departament special şi am dat de-un individ cu capul pătrat. Căutînd în poşeta pe care o agăţase de spătarul scaunului. . nu glumesc. Totul părea în regulă cînd am intrat. Dacă era ceva bine ascuns. în baie.O.Am să v-o dau înapoi cît de repede pot.cred că am început să mă ramolesc.situaţia propriilor conturi şi apelase la una dintre companiile alea mari care spusese că totul era în regulă. Cele două valize de călătorie erau acolo.Ai găsit ceva? . aţi vrea? O senzaţie de uşurare îi inundă faţa palidă. Erau doar dovezi că proprietara apartamentului era dependentă de muncă. Uitaţi numărul de telefon. nu ezitaţi nici o clipă să mă sunaţi la numărul ăsta. Eram furioasă. „Dar părinţii? Poate că a plecat la ei. . i-am răspuns. apoi una Banham şi i le înmînă. i-am găsit trusa de toaletă." I-am spus că părinţii noştri au murit. . răspunse Anne. . N-am putut suporta s-o văd cînd a început să prindă mucegai. Deşi amîndoi erau experţi în percheziţii. Poate o să găsim ceva.Eu am lustruit-o. Notaţi semnalmentele lui. . Dacă era plecată pentru mai mult de o zi. Plecaseră din Champton Place şi se urcau în maşină. Mi-a ţinut o predică despre numărul de oameni care dispar din varii motive şi care nu mai sînt văzuţi vreodată. .Şi ce-aţi făcut după aceea? întrebă Tweed cu blîndeţe. Scoţîndu-şi carneţelul. v-aş fi foarte recunoscătoare. exclamă Tweed. promise Tweed.Spuneaţi că deţineţi o cheie de la casa ei. zîmbindu-i radios. Anne se ridică în scaun şi Paula detectă o anumită indignare. Echipa se îngrijora de fiecare dată cînd oricare din ei era plecat o perioadă mai lungă fără a se face auzit. cînd uşa de la intrare se deschise brusc şi Anne coborî alergînd pe scări. oricît de banal. îşi aminti Tweed. Vă vizitează un necunoscut. scoase o cheie Chubb. Acestea erau pline de dosare cu hîrtii şi fiecare dosar avea numele unei firme de care nu auzise niciodată. aşa că a chemat-o pe Christine. Nu credea că-i vor oferi vreo pistă. notă toate numele pe care le întîlni.îmi pare rău că vă reţin. Nu lipsea nimic. îi dădu şi el cartea de vizită. . Plăcuţa de pe perete a fost lustruită.

Vin imediat. Existau dovezi că încercase cineva să-l deschidă cu forţa.ce o să-l verifice un expert. .îmi pare foarte rău. E un dulăpior foarte îngust. O să fiu acolo cam într-un sfert de oră . încercă să deschidă uşa enormă a masivului frigider american. îi reaminti ea lui Tweed. Mai încercă o dată. Abel Gallagher a dat buzna în biroul meu după ce l-a dat la o parte pe gardian. îţi mulţumesc mult de tot că m-ai sunat. sînt Paula. promise Paula. .Absolut nimic. Fără succes: era blocată. încruntîndu-se. Atinse cu degetele un plic din hîrtie kraft.Anne. se gîndi Paula. Am găsit un document ascuns care ar putea să ne indice o pistă după . . Pentru tot ce aţi făcut pînă acum. îi spuse Monicăi să aştepte şi îi dădu telefonul lui Tweed. apoi să aştepte jos. apoi se răzgîndise: „Dr". . De Abel Gallagher. unul dintre ele era înţepenit la jumătate. spuse Paula cu glas tare în timp ce Tweed vorbea la telefon. Era Monica. Purtînd încă mănuşile de latex. .Frigiderele alea uriaşe din State.Uită-le aici. Dar cînd George deschise uşa şi Tweed se uită la el. Nu însemnau nimic pentru el. Paula se uită la Tweed cînd acesta opri lîngă trotuar . . Pentru mine-s ca nişte hieroglife. George. pe care-l scoase uşor. Apoi întoarse plicul şi pe faţa cealaltă Christine începuse să scrie ceva. spuse ea după ce dăduse telefon. Era livid. spuse Tweed nerăbdător. Acum se ceartă de mama focului cu Bob Newman. Acum trebuie s-o sun pe Anne Barton. Paula îi luă înapoi documentele şi le vîrî din nou în plic. A.ţinea buzele strîns lipite şi ochii păreau măriţi.Nu s-au zbătut prea tare.Sertarul ăsta nu se deschide. Scoase din el un teanc de hîrtii. comentă el. Am intrat în casa surorii tale. receptorul fu ridicat imediat. L-a împins la o parte pe George la intrare.Nici eu. Ăsta-i locul în care o femeie ar putea ascunde ceva. toate tipărite frumos cu un labirint de cifre. începu cu dulapurile. îl strigă pe Tweed şi îi arătă ce găsise. prietenul său şi un contabil strălucit. Se opri cînd mobilul Paulei începu să sune. ea îi arătă plicul. . . Vine direct încoace. sînt Monica. Am să-l chem pe Harry Butler încoace. dacă nu vrei ceva ieri. chiar înainte de a-şi da jos mănuşile. Deschise mai multe sertare. Tu ce crezi că e? îi luă teancul de hîrtii. Acesta urma să vină la Park Crescent imediat. . aşa că nu pot fi prea multe înăuntru. . Cred c-ar trebui să ştii c-am fost invadaţi.Ar putea fi orice. îşi puse degetele dedesubt şi împinse puţin sertarul. în camera de oaspeţi. Aşteptă pînă cînd se aflau din nou în maşină. Echipamentul era modern şi scump.Principalul e că nu mă mai simt aşa singură. tonul îi era calm. . apoi găsi un dulăpior îngust pe colţ care avea două încuietori Banham. îmi pare rău că nu am mai multe să-ţi spun. Abia aştept să-l înfrunt şi eu. Pe drumul de întoarcere. Tweed conducînd spre Park Crescent pe străzi laterale. Uite Volvo-ul cel mare şi maro al lui Gallagher. . .A rîs. Unele erau încercuite cu cerneală roşie. Inclusiv cifra „400 mii. „Trebuie să fiu foarte atentă cum formulez asta". . Tweed avea să coboare să-l vadă cît mai repede.Tweed la telefon. Zicea că.Trebuie să ne întoarcem acum. . Newman îl înfruntă acum.Sînt două lucruri la care cred că avem nevoie de ajutorul lui Harry Butler.. Era bine ascuns. după care a urcat pînă la biroul tău şi a dat buzna înăuntru. . bucătăria! Trebuia să fi început de-acolo. Oare chiar mănîncă americanii mai mult decît noi? Am sosit.Cred că ar trebui să auzi asta. El poate deschide orice fără să facă prea multe pagube. se înţepeni la jumătate. N-am putut deschide frigiderul şi nici dulăpiorul ăla îngust cu cele două încuietori Banham. . studie îngrămădeala de cifre. Tweed îi ceru Paulei să-l sune pe Keith Kent. Cînd se opriră la un semafor care se făcuse roşu dintr-odată. Cum te simţi? .Ţinem legătura. Din nou. pentru o favoare urgentă. Ascultă. Nu înţeleg o iotă din el." .sau mai puţin. La Champton Place.Poate că voia să scrie Drago Volkanian. ştie că nu e important.Bună. bombăni Tweed.

Monica răspunse şi îl anunţă pe Tweed că tocmai sosise Keith Kent. controlată. . îi puse o mînă pe umăr. să-i ceri scuze cînd ieşi. ieşi rapid şi o luă la fugă pe scări.Spune cînd. tăioasă.Perfect. Monica stătea la biroul ei.Păi. azvîrlind fulgere din priviri. dar apoi îşi regăsi glasul. un nas de boxer şi un maxilar puternic. cu umeri largi ce se ghiceau sub costumul de culoare închisă. era uluit. Tweed va lua cina cu bomba blondă. Urcă scările cîte două odată. „DOUĂ CRIME LA DARTMOOR. Se auzeau voci prin uşa întredeschisă a biroului său de la primul etaj. Era împăturit astfel încît titlul să-i sară în ochi. . uşa domnului Gallagher! Gallagher. urmat de Paula. iar expresia lui nu era aşa amuzată. . . . continuă Tweed. E un ordin. calmă.Am venit să aflu ce puneţi voi la cale la Abbey Grange. . Sau e o ea? . . te rog. cu o expresie amuzată. Cineva cu adevărat priceput. bineînţeles. Doar noi doi. cocoţat pe biroul lui Tweed. ăsta era verdictul ei. Ce zici de ora şapte? . Pete Nield se dădu jos imediat şi rămase foarte drept lîngă Newman. puţin mai scăzut. uită de el.A. . Mă simt mult mai bine. cu propria metodă de lucru. Păr închis la culoare." Tweed îi dădu ziarul Paulei şi i se adresă din nou lui Gallagher pe acelaşi ton calm.Bună.îţi sugerez. .Acum chiar va trebui să te dau afară. . Aşadar. Asta-i contabilitate sofisticată. S-ar putea să mă simt obligat să raportez ministrului de interne ce i s-a întîmplat gardianului meu. .Nu cred că Lucindei i-ar plăcea să i se zică aşa.E o ea.Ba da. .Diseară. Bob.N-ai s-ajungi nicăieri cu linguşeala. stătea cu spatele la ei şi cu faţa spre imperturbabilul Pete Nield. ochi care emanau agresivitate. .Nu cumva un auditor financiar? . spuse Tweed încet şi calm. uitîndu-se la Tweed. Tweed intră încet.. Nu pari să fii la curent cu ultimele evenimente. Keith Kent purta un costum elegant. Se ridică să-l întîmpine pe Kent şi îi strìnse mîna. . vreau să ieşi imediat din biroul meu. zîmbind. La The Ivy. Trebuie să luăm cina împreună cîndva. pe stînga. cînd pleci. protestă Tweed. răspunse Kent cu un zîmbet larg. Gallagher mi-a dat un cot în coaste înainte să se repeadă sus pe scări.Domnule Gallagher. Newman se strecură pe lîngă el şi îi dădu un exemplar din Daily Nalion din ziua aceea.Dacă aştepţi un raport mîine. e blondă şi arc energia unei bombe. ce s-a mai întîmplat de data asta? Luă plicul pe care i-l dădu Paula şi se uită în sus la ea. Musafirul nepoftit. Harry Butler stătea lîngă Newman. Ai putea. părul negru îi era tuns îngrijit şi chipul tînăr emana inteligenţă fără vanitate. deschide-i. Şeful Diviziei Speciale se întoarse.Cheamă un doctor să te vadă. în dezordine. îndreptîndu-se spre biroul său şi aşezîndu-se.Ce naiba înseamnă asta? . îţi sînt recunoscător. în birou se afla întreaga echipă. ceea ce te sfătuiesc să faci chiar acum. de peste un metru optzeci. Kent examina teancul de hîrtii acoperite cu labirintul de cifre. . Hai s-o lăsăm pe mîine. Roagă-l să urce imediat. Avînd înjur de vreo patruzeci de ani. O brută ignorantă şi răuvoitoare. fumînd o ţigară. şi încă ceva. Trebuie să fi venit cu un Concorde. Marler stătea sprijinit de peretele îndepărtat. Sună-l pe Westholme şi spune-i să vină acum. Chiar în spatele uşii. să-ţi cumperi un exemplar al ziarului de azi. un bărbat obişnuit cu disputele verbale. Cea dintîi era a lui Bob Newman. Se aşeză pe scaunul pe care i-l arătă Tweed şi se uită înjur. Telefonul sună. tuturor! Nu ştiu de unde aveţi atîta energie să ţineţi pasul cu individul ăsta .mai ales după ultima perioadă de antrenament. în timp ce Newman îi ţinea uşa deschisă. .Voi supravieţui. îşi ridică sprîncenele negre.Splendid! zîmbi Tweed. . te rog. Păru deconcertat de tonul vocii lui Tweed. Paula avu astfel ocazia să-l vadă bine pentru prima dată. albastru cu picăţele.Vrei să încerci? Tonul dispreţuitor al lui Gallagher.

. s-o putem înapoia lui Anne cînd ne întoarcem.Mobilul tău. apucîndu-l cu mănuşile de latex pe care şi le pusese. Apăsă mînerul. Se uită la Paula. Tweed o apucă pe Paula de braţ. 13 O oră mai tîrziu. îmbrăcat. . Tweed verifica încă o dată dulapurile. În living. nu! Se uita fix la faţa lui Christine Barton. fără bliţ. Respiră adînc. Se dădu din nou înapoi. Buchanan sosise înainte ca el să plece. . i se adresă Tweed lui Newman. îngrămădite unul peste altul erau rafturi care. corpul fiind măcelărit cu sălbăticie.O. . bine. O să te duc acolo. Să sperăm că poate să-l aducă pe profesorul Saafeld. .Cei de la Banham se pricep să facă încuietori. Rînduri de pachete cu mîncare aranjate ordonat erau stivuite pe podea. apoi îngheţă. îi place să vadă un cadavru înainte să fie mişcat. Mînerul trebuie apăsat mai întîi şi apoi ridicat. Paula se prăbuşi pe un scaun şi inspiră adînc vreo cîteva guri de aer curat. Keith. Mirosul îngrozitor se răspîndise în întreaga bucătărie. Ştiu că a zis că mai are una. Mi-am luat rucsacul şi sînt gata să plec. Yelland Street era la fel de liniştită ca şi ultima oară cînd fuseseră pe acolo. . Cifra de afaceri a acestei firme e mult mai mare de atît. închide uşa dinspre hol.Paula mi-a şoptit cînd a trecut pe lîngă mine că ai o treabă urgentă pentru mine. .Femeile întîrzie întotdeauna. Harry. Tweed. apoi se opri. făcu rapid trei poze. traversă în fugă biroul pentru a ajunge în colţul Paulei.Mai. Tweed pusese poza înrămată pe pian.." Patru sute de milioane. Paula deschise uşa încet. S-ar putea să întîrzii puţin. ca întotdeauna. O altă bară susţinea restul trupului gol. ridicînd un rucsac tip Gladstone. Paula îşi şterse mîinile umede de blugi şi se apropie de mîner. Odată aflaţi înăuntru. E îngrozitor că Anne va trebui s-o identifice. Tweed îl conduse pe Butler în bucătărie.Vin cu tine. care avea gîtul tăiat de la o ureche la alta.Am să fotografiez poza aceea a lui Christine. Doamne! ţipă ea. Paula scoase un aparat de fotografiat. acum aşezată la biroul ei din colţul îndepărtat. Cu aparatul ei ultramodern. strigă Butler. deschizînd ambele încuietori. te rog. luă originalul înrămat sub braţ şi li se alătură celorlalţi doi. Bob. La şapte deci. comentă Butler în timp ce opera cu o unealtă de mici dimensiuni şi introducea o cheie pe care o adusese cu el. Paula se strădui să urmeze instrucţiunile lui Butler. . în timp ce Tweed oprea lîngă trotuar. aş suna-o pe Anne. . Sper ca Saafeld să poată să-i acopere gîtul după ce o duce la morgă. într-un hanorac şi în blugi.. Paula intră în living.Nu încă. . Mai mult de atît nu vă pot spune. Trase de uşa imensă şi o deschise. singur.Frigiderul nu-i blocat. Apoi se dădu înapoi şi îi făcu semn Paulei să deschidă dulapul. însoţit de o echipă de . şi bucăţi de carne găsindu-se depozitate în pungi de plastic în partea de jos a frigiderului. Mirosul era foarte neplăcut. capul fiindu-i susţinut de o bară din frigider. . scund şi solid. o dădu pe Paula la o parte şi închise uşa frigiderului. îl sun pe Buchanan. Mai bine mă apuc de treabă. Şi un dulap îngust cu două încuietori Banham. Tweed se întorcea la Park Crescent. Harry Butler. apoi ridică mînerul.M-am gîndit eu. Mirosul de neconfundat se răspîndi imediat în bucătărie. în care-şi ţinea sculele. Femeile inteligente ca tine. . la The Ivy? . După ce plecă.Hai înapoi în living. . Tweed îşi ţinea mîna întinsă şi ea nu prea ştia de ce. O. . în partea din spate a casei.Un monstru de frigider american pe care nu-l putem deschide. „400 mii. se cutremură Paula.Isuse! exclamă Butler.. se uită înuntru. Se dădu cu un pas înapoi. ceru el.Am o memorie foarte bună. erau grătare din frigider. ţine-mi locul pînă mă întorc! . Zîmbi iar. dar sînt sigură că ţine foarte mult la ea. spuse Paula pe un ton care nu admitea contradicţii.. simţind deja mirosul oribil de descompunere. îşi dădu ea seama.

profesorul Saafeld sosise cu cîteva minute mai înainte.Da.Mi-ajunge. Insista să vadă cadavrul înainte ca „bădăranii ăia să strice toate probele". Succint. îl agăţă pe un umeraş şi se duse în spatele biroului. începînd cu cazul ciudat al amneziei lui Michael. bătrîne? Oi fi fost tu un corespondent de presă faimos. părea mai dinamic. cu o expresie sardonică. De înălţime mijlocie.îl aştept cu nerăbdare pe Gallagher să se întoarcă. cam la vreo sută de metri în urma noastră. ca prin minune. . . Cuiva nu-i place că anchetezi cazul ăsta. Stătea destul de drept. Am observat un deal singuratic la stînga. amuzat. Paula era cu Anne la Champton Place. . şi toate femeile se uitau după el atunci cînd intra într-un restaurant. cu o constituţie puternică. Mi-a dezinfectat rana cu antiseptic şi apoi mi-a pus un bandaj uriaş. Nimerise într-o oră de vîrf. Acum plec. Ajungînd în atmosfera de linişte şi de tăcere din zona biroului din Park Crescent. băieţi. Era prin zonă.Ai putea să marchezi locul în care a avut loc ambuscada? . Te simţi bine? . Deşi buni prieteni. cei doi se luau adesea peste picior. o cămaşă albă ca scoasă din cutie şi o cravată Hermcs.A venit să te vadă doctorul? . cu vocea lui de aristocrat.Am să-l pun bine. Monica lucra la calculatorul ei. Tweed îşi scoase paltonul.Stai aşa! Newman se ridicase în picioare. O hartă foarte bună. un om calm şi înţelegător. . unde fusese condusă de Saafeld. Tweed părea fără vîrstă. o trăsătură care îi fusese de folos în munca sa. m-am lovit de marginea ascuţită a unui dulap.Eşti curios. „Hotărît lucru. era bine făcut. îmbrăcat cu un costum albastru elegant. admise Tweed. a fost şi asta. Bătăuşii de pe stradă îi aruncau doar o privire lui Newman şi se şi fereau din calea lui.Prin urmare.Asta-i o hartă bună. încheie Tweed.treizeci şi nouă de ani. dar nu trebuie să ştii totul. Monica îl urmărea în timp ce continua să povestească. repetă el. cu stiloul în mînă. inclusiv servitorii. Tweed urcă în fugă pînă la biroul său. . Avea treizeci şi opt . îşi spuse ea. Tweed îl sunase pe Pete Nield şi îi spusese să vină urgent. Abbey Grange şi melanjul de personaje de acolo. Aş zice că era undeva pe-aici. era înalt de un metru şaptezeci şi subţire.Ai mai omis unele lucruri. Acum. scheletele din Dartmoor. Uitaţi-l! . . continuînd cu drumul la Post Lacey. după cum afirmă el nepoliticos. Să-l lăsăm să se întrebe. părînd să se mişte normal. stătea în locul său obişnuit. care deschise portiera. de cînd se întorsese de la cursul de antrenament ucigător de la centrul din Surrey. Marler aduse o hartă topografică. o desfăcu şi gesticula. Mai mult se tîra. . pe cîmp. Ai putea să ne spui şi nouă unde te duci.experţi tehnici. .Da. pe care o puse pe biroul lui. N-o să mă mai prindă cu garda jos data viitoare. Din fericire. Are un singur brad în vîrf. te rog. Tweed se aplecă deasupra hărţii. parcă şi îl studie pe George. cam asta-i. O parte din echipa sa era acolo. dacă am să raportez incidentul. pe scurt. Avea înjur de patruzeci de ani. mai poruncitor. ar fi cea mai bună companie pentru Anne cînd avea să se întoarcă de la morgă. Decisese că Peter. maşina lui înaintînd numai cu cîţiva centimetri. Tweed se lăsă pe spate. citind un ziar. am o rană deschisă lîngă o coastă. sprijinit de perete şi fumînd o ţigaretă lungă.Fă-mi hatîrul ăsta. însemnă cu o cruce. iar ochii îi erau vioi în spatele ochelarilor cu ramă de baga. precaute. rosti tărăgănat Marler. Făcea parte din relaţia lor. în picioare. de ce? .Păi. Cînd m-a împins Gallagher. îşi puse la curent echipa. cunoscut drept cel mai bun trăgător din Europa Occidentală. Glonţul tras cînd tu şi Paula vă aflaţi la vest de fabrica Gantia. da. Mişcările lui erau voit încete. iar tonul vocii. Marler. avea părul blond şi un maxilar puternic. A lăsat şi un raport despre asta. Ne vedem mai tîrziu. . Probabil că Gallagher se întreabă deja dacă nu cumva a mers prea departe. Newman stătea jos. Era genul de om pe lîngă care treci pe stradă fără să-l observi. După cîte se pare. chipul atrăgător. pare mai tînăr". .

Care are taxele mult mai mici.Chestia asta din ziar ar putea fi importantă. . îi întîmpină în vestibulul imens. în timp ce Saafeld îi conducea într-un salon. .Ei bine. Paulei i se păruse întotdeauna deprimantă aleea mărginită de pîlcuri masive de rododendroni. . Să trec repede pe la Saafeld în Holland Park.de acord. e puternic şi antrenat. mormăi Saafeld binevoitor pe cînd soţia lui servea ceaiul. continuă Paula. Nu pentru că vizitase mai demult cea mai dotată sală de autopsie aflată la subsol. Porţile înalte din fier forjat erau închise şi prevăzute cu interfon. Sună telefonul. Acum. mobilat cu obiecte vechi mici şi frumoase. a venit Pete.Atunci am să vin şi eu în Holland Park. ca să poată mînui cuţitul aşa cum l-a folosit. După cum ştii. I-am spus lui Anne că mă ofer să gătesc ceva.Atunci cred că asta-i tot. . . Asta nu-i decît linguşire scandaloasă. Apoi mă întorc aici.Am ajuns aici cu taxiul.Nu mai suport să stau pe-aici degeaba. toate arată acelaşi modus operanţii. . burniţa şi picuri] de ploaie scurgîndu-se de pe arbuşti. îi studie pe vizitatori. protestă Newman. încît cred că a tras deja nişte concluzii despre cele trei cadavre.Am spus mulţi bani. închizînd uşa încet. Mă duc să cercetez locul în care era să-l pierdem pe directorul adjunct al SIS. pe aleea şerpuitoare.Voi doi arătaţi mai tineri. Se părea că Saafeld se simţea mai confortabil să se izoleze cît mai mult de lume cu munca lui sinistră. Eu sînt jos. . criminalul le-a apucat de cap şi le-a tăiat gîtul cu un cuţit cu lamă ascuţită. explică ea cînd Tweed îi spuse că nu se aşteptase s-o vadă acolo aşa de repede. Paşii lor răsunau pe podeaua lustruită din lemn.Plec acum. Monica se uită la Tweed şi îi spuse că era Paula. Burniţa şi se adăpostise sub o umbrelă. Porţile se deschiseră şi se închiseră imediat ce intrară. Pete se descurcă de minune aici. Vocea răguşită a lui Saafeld spuse că presupunea că va trebui să-i lase să intre. Bob vrea să-mi arate ceva în ziar. care se ocupă acum cu sigilarea tuturor ferestrelor şi a uşilor. Mai demult puteau pur şi simplu să deschidă poarta şi să meargă pînă la uşa din faţă. îl tachina Newman. Victimele au fost atacate pe la spate. . după cum v-am mai spus.Mi-a venit o idee. . . cînd intră soţia lui Saafeld. E nevoie de un trăgător ca să-l identifice pe un altul.Da. Stătea în faţa imensei clădiri ascunse în spatele arborilor cu frunze perene ce mărgineau drumul. apoi a întors lama şi cu marginea . Cu cerul mohorît şi înnorat. Cîte sute de mii de persoane nu prea au bani? .Asta chiar că ne mai îngustează cîmpul de căutare.nu are prea mulţi bani. Tweed apăsă pe buton şi anunţă că erau el şi Paula. . posibil de vîrstă mijlocie. . Michael a stat la Bella Ashton două săptămîni şi apoi a fost transferat la clinica fermecătoare a doctorului Saxon. . Cele două schelete din Dartmoor şi cadavrul lui Christine din frigiderul ăla. fie mai în vîrstă. E atît de eficient. Paula îl aştepta pe Tweed cînd acesta ajunse în Holland Park. . pe care o puse pe o masă lîngă Paula. aducînd o tavă argintie cu ceai şi prăjituri. Saafeld a supravegheat deja trasportarea cadavrului lui Christine la morgă. începu el. zicea că nu după „excursia" ei la morgă în Holland Park. Abel Gallagher. spuse Tweed ironic. Cred că Anne îl place. în dormitorul principal de la subsol. Luară loc în nişte fotolii confortabile.Criminal în serie? interveni Tweed. criminalul vostru în serie. clădirea în care lucra Saafeld era dotată cu sisteme de maximă securitate. Asta sugerează că misteriosul care suna la Bella Ashton .N-o să dureze mult. Marler plecă. spuse Tweed. atmosfera părea încă şi mai deprimantă. Cînd ai timp. Newman ridică din umeri şi luă un ziar să-i arate ceva lui Tweed. N-am nici o îndoială. S-a cutremurat. Trebuie să fie. spuse Marler. .. află tot ce poţi despre amicul nostru. cu păr alb şi un zîmbet plăcut.bărbat sau femeie .Ascult.N-ai să găseşti nimic.în primul rînd. Femeia înaltă. . L-a adus pe Butler. insistă Paula încăpăţînată.

fără nici o urmă de dramatism. Saafeld ridică plicul ademenitor.Ar putea fi.Cam faci pe şefa. inclusiv Buchanan. Aţi înţeles? Era un diagnostic tipic pentru Saafeld." . Pe prima scria evaluarea lui Saafeld privind înălţimea. sînt sigur. ai nevoie de costumul ăla gri elegant. I-o fi scăpat criminalului. Presupun că trebuie să fie o urmă de psihopat în criminalul ăsta. Un poliţist local în uniformă a fost lăsat acolo să păzească zonele cheie înconjurate cu bandă. cu părul negru şi încheieturi osoase. Cel mai fioros avocat al apărării. probabil acum trei sau patru luni. Poţi să găseşti genul ăsta de cuţit în orice bucătărie sau poate fi una dintre sculele unui tîmplar. . continuă Tweed gîndind cu glas tare. Tweed ţinea în buzunar plicul cu probe în care se afla inelul. . răspunse Tweed. Pe chip îi apăru unul dintre rarele lui zîmbete. Mai avea şi două foi. Ambulanţele luaseră cele două schelete.Pot să te întreb unde l-ai găsit? .„De la Lee pentru Lucinda. că doi au fost găsiţi în Dartmoor şi unul în Londra mi-a dat peste cap unele vagi teorii pe care le creasem. . Ceva tn-a făcut să cobor în interiorul puţului de mină în care a fost descoperit cadavrul femeii. Unul îi mărturisise lui Tweed că ar prefera să înfrunte orice alt medic legist. Cine ştie? . A plecat apoi către Post Lacey.Să nu uiţi de întîlnirea cu Lucinda de mîine. Dacă ar fi lăsat să cadă cenuşă. Şi să fii acolo la timp.Şi ce scrie pe inscripţie? . Lee ar putea fi un nume de bărbat sau de femeie. Aveam încă scara aia telescopică . Cînd te întorci la birou.zimţată a tăiat pînă la jumătatea şirei spinării. greutatea şi vîrsta posibile ale scheletului pe care îl descoperiseră ei cînd mergeau în spatele lui Michael pe drumeag. îl tachină Paula. Momentul morţii. comentă Paula pe cînd Tweed o conducea înapoi la birou. .' . Tweed şi Paula văzură în interiorul acestuia un inel de aur cu un diamant uriaş în vîrf. Cred că speraserăţi să vă pot spune să căutaţi un bărbat de un metru optzeci. Iar tu să nu uiţi de întîlnirea ta cu Keith Kent.Nu prea. Am găsit ceva care v-ar putea fi de ajutor. aşadar. uită-te în interior cu lupa. . Poţi să-mi spui ceva special în legătură cu tipul de cuţit folosit? .puteam s-o iau cu uşurinţă în maşină. bărbat sau femeie. . Evocase o imagine clară. chibzui Tweed.Asta-i treaba ta.Asta arată că îl cunoştea pe criminal. Am folosit un băţ pentru a scormoni printre sfărîmături şi am găsit inelul. Capetele au rămas încă prinse de schelet. că se afla iniţial pe degetul scheletului de femeie? . interogîndu-l în boxa martorilor.E ciudat.S-a întîmplat chiar înainte să mă hotărăsc că am făcut tot ce mi-a stat în putinţă. şi ai crede că e perfect normal. .întâlneşti un om pe stradă. numai pe Saafeld nu. .Nu pot să mă pronunţ asupra celor doi din Dartmoor. Unghiile îi erau intacte. Nici urmă de piele de la altcineva sub ele. Mulţumeşte-i doamnei Saafeld pentru ceai. De ce să spintece bucăţi de carne? . . Cît o priveşte pe Christine Barton. Era ziua în amiaza mare. plecase cu elicopterul. . Pentru Lucinda. Era o manevră tipică a legistului. Era de asemenea indicată grupa de vîrstă posibilă. . Cealaltă foaie conţinea aceleaşi date despre femeia din puţul de mină. Saafeld mai luă o gură de ceai şi ridică din umeri.Da. nu cred. Şi poliţiei. ar fi putut dăuna probelor. Prăjiturile erau de casă. pe una scria „Scheletul vostru" şi pe cealaltă „Scheletul din puţul de mină".Vreun semn de luptă din partea victimelor? întrebă Paula. poliţia. îi plăcea să ia oamenii prin surprindere. Nici un cuvînt irosit.Atunci mai bine am pleca. Va trebui să porţi ceva adecvat. . .îţi mulţumesc pentru datele pe care ni le-ai furnizat. Avem de-a face cu un psihopat? . Are o înscripţie. se purta cu precauţie.Nu prea mai am ce să spun. Scoase din buzunar un plic transparent cu probe.Stai jos. Nu vă pot face hatîrul ăsta. Doar o părere. .Pare posibil. Un om nu prea inteligent. A început să fumeze o pipă şi a trebuit să-i spun să o stingă. E maniac atunci cînd vine vorba de punctualitate.Crezi.Faptul. Hălci de carne au fost ciopîrţite cu partea fină a lamei. Saafeld înghiţi iute o prăjitură.

Acest lucru înseamnă că proiectilele ar putea ajunge cu siguranţă la Paris. . Trebuie să rezolvăm cazul ăsta. Lucinda. Aşteptă pînă cînd Tweed ajunse în spatele biroului. Mă întreb cine-o fi. i-am cerut lui Newman să vină cu o biografie completă a lui Abel Gallagher. Sărmana Christine trebuie să fi fost un auditor grozav.se pare că are o persoană de contact aici. . . Asta-i neoficial. Newman se ridică şi. Mintea lui trecea în revistă toate evenimentele la care fusese martor de cînd îl vizitase pentru prima dată pe Michael.Şi unde l-ai găsit? . .de ce nu? Pe drum încoace am avut o întîlnire cu Marin. în ciuda unor sume serioase. Gantia. de asemenea. Momentul culminant se apropie cu o viteză nebună. Imense. îi spuse Tweed pe cînd se apropiau de Park Crescent. . Anne Barton. Guvernul nostru închide ochii. . .într-o scorbură de brad pe dealul izolat de unde a tras în tine. spuse Marler dezinvolt. M-am alarmat cînd a lăsat să-i scape faptul că ştie că am fost la Abbey Grange. binedispus. Al patrulea nume de pe lista din buzunarul lui Michael. Bucăţi de conversaţie. îl luă în rîs Marler. Se întoarse. alături de Paula. .Presupun c-o să auzim şi noi ce ţi-a spus înainte să ne prindă miezul nopţii. . nu ia deloc în consideraţie ideea unei ameninţări. Imagini distincte îi reveneau în minte.Sigur că da. se uită la obiectul metalic. răspunse Paula. Citiţi asta! RACHETE DIN ANGORA PENTRU LONDRA? Informatori demni de încredere relatează că Angora a primit din Coreea de Nord 100 de rachete cu o rază de 4 000 de kilometri. Glonţul tras asupra lui pe drumul de întoarcere.Zicea că o navă îşi adună echipajul din île des Oiseaux în apropiere de faimoasa insulă Chatcau d'If de lîngă coasta Mar- . se sprijini de el şi-şi aprinse o ţigaretă. Un tub imens de cartuş pe care nici unul dintre ei nu-l recunoscu. Nu l-am auzit niciodată pe Keith să spună că ar putea să dureze ceva timp pînă să rezolve o chestie.Acum ştiu cine a încercat să te omoare pe şoseaua 303.Şi încă un lucru. .Un cartuş special făcut pentru un imbatabil asasin francez.Aşa-l cheamă? întrebă Tweed. Totul începe să devină foarte franţuzesc. Harry Butler se întoarse şi el în timp ce Marler puse ceva pe biroul lui Tweed. Era beat atunci cînd l-am vizitat ultima oară şi a lăsat să-i scape numele lui Charmian cînd a vîrît cartuşele astea într-un sertar.Eşti sigur? insistă Tweed. Dacă află Charmian. apoi despături ziarul. îl ştiu şi pe cel care fabrică arme din astea la Paris. replică Newman.Vorbesc serios. Se duse la perete. i-o întoarse Tweed. desigur. pe nume Charmian. . 14 Era întuneric afară cînd Marler intră în birou. Newman întinse mîna după ziarul împăturit în clipa în care intrară în birou. Oamenii pe care îi întîlnise. Ăsta-i numele lui de cod. Nimeni n-a fost în stare să-l identifice vreodată pe acest ucigaş plătit. Călătoria stranie cu Michael la Dartmoor. un caz de o importanţă inimaginabilă. cel mai bun informator al meu din Europa.. Berlin sau Londra. De unde naiba ar fi putut şti asta? . Ştii doar cu cîtă grijă îmi protejez informatorii. Tweed citi articolul de două ori. Bineînţeles că nu. . .îl ştii pe Drew Franklin. omul ăla e mort. noul stat rebel din Mediterana.Eu am vrut-o. Sigur aţi auzit amîndoi de Angora.Instinctul îmi spune că acest caz de crimă este cu mult mai sinistru şi mai periculos decît ne-am închipuit noi. glumi ea.Ai de gînd să-mi spui ce înseamnă asta? . Forţe puternice şi invizibile lucrează aici. Apoi se ridică şi se duse la fereastra prin care se putea vedea la distanţă Regent's Park. Guvernul nostru. Washingtonul e foarte îngrijorat de cînd un guvern fundamentalist a preluat puterea acolo.Bineînţeles. Islamism extrem.Ce-i asta? întrebă Tweed. Dar nu îl vedea. Scheletele. Rachetele aşteaptă acum livrarea focoaselor aflate pe drum din Coreea de Nord. E aproape la fel de deştept ca tine. . cel mai bun corespondent politic de la Daily Na/ion? . -Cîtă naivitate.

. John Jackson. Mi-am sunat un fost iubit care era poliţist şi l-am întrebat dacă mi-ar putea recomanda un detectiv particular bun.siliei.adică. Mi-a dat adresa şi numărul de telefon. Mi-a ieşit complet din minte din cauza. Keith Kent mi-a confirmat din nou că vom lua cina împreună mîine-seară. Mi-a trimis o confirmare scurtă că acţionează în numele meu. Mi s-a părut . Nava cu încărcătura de proiectile s-a scufundat şi a ajuns pe fundul mării. Parson Street. Aşa că rachetele alea au ajuns în Angora cu ceva timp în urmă. Deţine rachete cu rază lungă obţinute de la Coreea de Nord. Spunea că fusese inspector.Am fost o dată în Marsilia cu ceva timp în urmă. spuse Newman ferm. continuă Anne. o conspiraţie de proporţii.Desigur. mi-a adus un bucheţel de flori minunate. Shadwell. Mi-a dat o chitanţă. spre seară. Tweed se concentra cu îndîrjire. Tweed luă cartea de vizită. Marin o să-mi trimită un semnal codat să-mi spună cînd ar trebui să mergi pe insulă. .întreab-o pe Lucinda la cină mîine-seară. Mi-a dat detalii despre unul. Kiin. Angora devine din ce în ce mai agresivă. Presupun că îmi tremura puţin vocea. . dictatorul ăla nebun din Coreea de Nord. Apoi pleacă să ridice rachete cu rază lungă de undeva din Europa. modestă.Asta s-a întîmplat cu peste trei luni în urmă. E foarte bine păzită. Kim a cerut Angorei să plătească pentru proiectilele pierdute şi pentru navă.N-ai de ales.care s-a ciocnit cu un distrugător american în Marea Japoniei. începu ea.Mai bine mai tîrziu decît niciodată. dar bine tipărită. apoi şi-a înfiinţat propria agenţie. . numărul 159. . îi sugeră Paula. L-am sunat şi i-am spus despre ce era vorba. Sînt numai urechi. E ceva ce ar fi trebuit să vă spun mai devreme. . îşi petrecuse după-amiaza cu Anne la Champton Place. privind în jos la Newman. domnul Nield face curat în bucătărie după ce mi-a pregătit masa. .. Nield apăru cu o tavă cu ceai.Mă înnebunesc după dădace. Apoi Kim a trimis proiectilele mai tîrziu cu altă navă . .Vedeţi? Instinctul meu n-a dat greş. Nu şi după ce glonţul lui Charmian şi-a ratat ţinta cu doar cîţiva centimetri. apoi îi lăsă singuri. Mai spre sfîrşitul mesei. N-ai să mergi pe jos în seara asta. aproape relaxată.Pot s-o păstrez? întrebă Tweed. Vreau să mă gîndesc în linişte. cu mîinile în buzunarele de la pantaloni. exact. Tweed evita orice trimiteri la vizita ei la morga lui Saafeld cînd trebuise s-o identifice pe Christine. . Am o grămadă de verigi pe care trebuie să le unesc pentru a forma un lanţ. se opri. Shadwell. . Angora a refuzat şi a găsit o altă sursă..Te conduc pînă la apartamentul tău. Nu se acceptă probleme conjugale.Vă sînt recunoscătoare că aţi trimis aici doi oameni din echipa dumneavoastră. Iar Harry Butler a transformat locul ăsta într-o fortăreaţă. . I-am răspuns la toate întrebările şi i-am dat cincizeci de lire ca garanţie. Erau aşezaţi în salonul ei. . Paula cunoştea această atitudine. cînd am început să mă îngrijorez în legătură cu absenţa lui Christine.Mă duc acasă. se hotărî Tweed. Prea şiret. îi replică Newman. „în zona docurilor". Nu se cunoaşte sursa. Simt că acest caz de crimă e doar vîrful unui aisberg uriaş. . Vreau să ştiu unde se află fabrica de armament Gantia.Unde? întrebă Tweed grav. John era cel de-al patrulea nume de pe lista găsită în buzunarul lui Michael. Păruse mai liniştită. ceea ce mă face să mă simt mult mai în siguranţă. Se luptă cu teancul ăla de conturi pe care l-am găsit în apartamentul lui Christine. . East London. a ceea ce s-a întîmplat ieri. detectiv particular. întîmpinîndu-l cu un zîmbet. în mod neobişnuit. Tweed sosi la birou în ziua următoare. . o asigură Tweed vesel. a fost şiret.Da. Tweed se ridică şi merse la fereastră. Jackson îşi dăduse demisia fiindcă nu putea suporta politica. în timp ce ea vorbea repede.Mă simt ca o proastă. Agenţia John Jackson. Am fost foarte impresionată. Biroul lui e în Parson Street.Aţi spus John Jackson? întrebă Tweed. . Pete . Cînd a ajuns aici. m-am gîndit eu. bombăni Tweed. A fost ultima dată cînd am auzit de el. unul isteţ. Detaliile lui de contact sînt pe cartea asta de vizită.

spuse Tweed din spatele biroului. da. dar înţeleg că aveţi nevoie de el. Iar agentul începe să-şi piardă răbdarea.N u e nevoie. . Apoi am renunţat. Era ora şase. Am fost în East End să mă întîlnesc cu un individ care conduce un lanţ de ambarcaţiuni de agrement – şi e un fan al curselor în timpul sezonului. Ospătarul-şef îl salută cu efuziune. punîndu-şi paltonul din păr de cămilă. . . doar dacă nu dau peste vreo urgenţă.N-am terminat. Avem un fond mare la dispoziţie exact pentru astfel de situaţii.Totuşi.Am plecat. Purta un deux-pièces albastru-electric cu o minunată broşa sub formă de petală încrustată cu pietre preţioase . Uneori cred că renunţ prea uşor. . Sper că n-a avut vreun accident.Mă cam îndoiesc. Un bărbat ieşi să-i parcheze maşina. . replică Newman. . . întotdeauna îi alege pe cei care pierd. . Aşadar. Tweed sosi la Santorini cu cinci minute mai devreme. Paula îl măsură de sus pînă jos. mare parte din echipa lui se afla deja acolo. Informatorul meu îl cunoaşte pe agentul lui de pariuri.un cadou de aniversare de la el. Vreau doar să schimb o vorbă cu el înainte să plec. Mă întorc. . . O să mergem cu trenul. informatorul meu. maximum zece zile. Asta-i o descriere chiar foarte bună. Gallagher îi datorează douăzeci de mii de lire sterline. Urăsc lucrurile astea. minţi el.De două ori. Nu ezitaţi să mă sunaţi în caz că apare ceva . . N-am spus nici un cuvînt nici prima. A făcut asta şi anul trecut. Seducătoarea Lucinda. Paula se duse la fereastră. poate mă lăsaţi şi pe mine să raportez ultimele evenimente.Bun. Tocmai a dispărut cu maşină cu tot.Nu sună chiar a vacanţă.Stai o secundă. Gallagher frecventează cursele în timpul sezonului. îmi este de foarte mare ajutor. Nu trebuie neapărat să te afli pe şoseaua 303 ca să primeşti un glonţ prin geam.sau vă îngrijorează ceva în vreun fel.După ce voi doi o să terminaţi să vă mai admiraţi unul pe altul. Am avut treabă astăzi.Aţi sunat la biroul lui pentru a încerca să-l contactaţi? dăţi . comentă Tweed. Aşteptă. . Ceaţa invada străzile Londrei.Mă duc jos să vorbesc cu George.N-ai să-l duci pe Tweed nicăieri. îl tachina Paula. Nu cred că ar băga în buzunar cele cincizeci de lire de la mine pentru ca apoi să dispară. . a plecat acum către continent. Tweed se ridică. Părerea lui e că va trebui să mergi la Marsilia cam peste o săptămînă. Serviciul secret francez fotografiază toţi pasagerii care coboară din avioane . . . aţi încercat de două ori. S-ar putea chiar să ne urmărească. Tweed se uită la ceas. . Ar putea să însceneze oricui ciripeşte o captură de droguri. Putea încă să vadă prin ea. îmbrăcat în costumul gri. Şi-a azvîrlit mîinile în aer şi mi-a zis că e vorba de un tip aflat în mare primejdie. şi îşi scoase paltonul.Nici torturat nu mi-ar dezvălui numele lui. . Cînd Tweed se întoarse la Park Crescent. Gallagher? E şeful Diviziei Speciale. care tăcuse cît timp stătuse în fotoliul său. . Pentru că o să te duc la restaurant. O să-mi fie dor de el. Se uită la Paula îndeaproape.Poate să mai stea încă o zi sau două.Cum îl cheamă? . dar vag.Doar nu trebuie s-o laşi pe seducătoarea Lucinda să te aştepte. De ambele mi-a răspuns robotul.Foarte drăguţ. apoi se întoarse către Newman. Anne zîmbi stins. Keith Kent va fi cel care nu va mai putea să-şi ia ochii de la tine. începu Marler pe un ton arogant. .O. cît de mult vă datorez pentru toată munca domnului Butler? Am să vă dau un cec acum. îl opri Newman.şi te-ar recunoaşte.Marin. răspunse Tweed. într-un minut plec la Santorini.foarte inteligent şi sincer. Ştie tot ce se întîmplă. . . Marin insistă asupra acestui lucru.O. nici a doua oară.Lucinda o să leşine cînd o să te vadă.Dă-i drumul. Traficul e groaznic şi vreau să fiu acolo la timp. Tweed lăsă uşa pe jumătate deschisă. L-am întrebat despre Abel Gallagher. Nield are grijă de dumneavoastră? .

sau de cineva . pe care barmanul i-l umpluse. . iar culoarea se potrivea cu părul ei lung şi blond. spuse Tweed. Reţinut de cîteva ori în trafic pe drumul spre restaurant. Agentul ştia că ar putea avea nevoie de protecţia lui Gallagher într-o zi dacă s-ar afla într-o situaţie periculoasă. Noroc! împinse paharul plin spre el. Sticla de Krug era acum pe jumătate goală. Apoi mai era şi Abel Gallagher.Pot să-ţi spun că arăţi grozav? ..Aştept o doamnă blondă. Ceva de genul ăsta. Şoferul şi-a revenit rapid. La barul aproape gol la ora aceea.Povesteşte-mi despre Larry.Pentru noi! Fie ca relaţia noastră să fie lungă şi fructuoasă.şi să rămînă totuşi treaz şi vigilent. Jumătate din timp nici nu ştiu pe unde e. Ciudat. . Purta o rochie verde.Mulţumesc. sugeră Tweed. . îi dădu inelul găsit în interiorul puţului de mină. Supravieţuim. Stau aici de secole. le studiară. Chelnerul apăru în timp ce se aşezau la o masă din colţ. domnule. Dar avea capacitatea de a bea mult . cea mai bună masă a casei. ai identificat acele două amărîte de schelete din Dartmoor? Tweed îşi scoase o batistă de mătase din buzunar. Poliţia şi-a pierdut foarte repede interesul. Nu poate suferi proştii. .Chelnerul mi-a spus că masa noastră este pregătită. . Ce fel de tip e? . Acum spune-mi. puse alte două pahare de şampanie pe masă. Ce agent ar lăsa pe cineva să acumuleze o datorie aşa de mare? Răspunsul era clar. Poate fi dur. O minte ascuţită. Lucinda îşi aprinse o ţigară.în ziua cînd ai venit să mă vezi la fabrică. E plecat adesea pentru perioade destul de lungi. . Şoferului i s-a făcut semn să coboare. Tweed gustă din vin şi dădu din cap aprobator. Hotărît. Am venit exact la timp. Tweed meditase la ce i se spusese. Li se aduseră meniurile. Păşeau prin restaurantul spaţios şi decorat cu gust. destupă sticla de Krug şi turnă puţin într-un pahar. Tweed îl luă după ce se urcă pe scaun.Foarte misterios. zîmbind. Se îndreptă spre scaunul din stînga ei. pentru ce bem? . îi place să călătorească în străinătate. cu o crăpătură ce-i dezvăluia piciorul drept. Lucinda se aplecă în faţă şi spuse cu glasul scăzut.Beau pentru asta. spusese Paula. îi spuse să citească inscripţia de pe interior: „De la Lee pentru Lucinda". femeia fiind aceea care băuse cea mai mare parte. . apoi comandară. care menţin compania pe linia de plutire. . pentru a se întîlni cu clienţi importanţi.Cum era Michael înainte de amnezie? . Tweed sorbi din şampanie. Tweed bea numai ocazional şi atunci cu moderaţie. oftă ea şi îi zîmbi. Aşadar. deşi se mai afla doar un alt cuplu în restaurant. îşi întinse mîna stîngă şi îl trase uşor de mîneca de la costum. Tweed o găsi pe Lucinda cocoţată pe un scaun şi bînd şampanie. îşi terminaseră aperitivele şi felurile principale cînd se hotărî ră că aveau nevoie de o pauză. E foarte independent. Tweed. Marsilia. urmaţi de chelnerul care ducea o tavă de argint cu o sticlă de Krug. îl văzuse intrînd în oglinda din spatele barului. O datorie de douăzeci de mii de lire la un agent de pariuri. Un director de vînzări de top. E atît de elegant! . Pe tejghea. . .Un tip strălucit. Arăta trăsnet.Nu am întîrziat. . Mai avem doi. se afla un al doilea pahar de şampanie.Mă interesează oamenii. Ciocniră. Ea sorbi jumătate din conţinutul paharului. . Se întoarse cu faţa spre ea. Le lipseşte spiritul de iniţiativă al lui Michael.Gata. am început! îşi scutură portţigaretul înspre el. Putem să luăm băuturile cu noi.Vă aşteptăm la masa pe care aţi rezervat-o. unul dintre buldozerele noastre fusese deturnat dis-de-dimineaţă.OK. Se lega asta de vreun loc . Camionul a fost găsit pe Autostrada 3. îi spuse el.O s-o găsiţi la bar. Michael e încă' şi mai inteligent decît Larry. N-au fost urmări.pe care îl văzuse sau îl întîlnise? Simţea că îi scapă ceva.Ai întîrziat. Ea se întoarse cu faţa la el. un bărbat mascat l-a ameţit cu cloroform şi l-a împins într-un boschet. „Căutăm pe cineva care are nevoie de fonduri substanţiale". Costumul ăsta are un efect deosebit asupra mea. domnule detectiv. încă neatins. Rămase şocată. Ştiam eu c-o să virăm într-un interogatoriu. .

Mă aflu încă aici. aprecie Tweed. în caz că n-a observat nimeni. La calculatorul lui.Cînd l-a părăsit Lee? întrebă el. măi.. sorbind iarăşi din şampanie. distantă. Tweed observă mîinile mari şi vînjoase ale lui Greystoke şi modul atent şi lent în care se mişca. Am spus că poate o suna pe vreuna dintre pipiţele lui. Aubrey". în timp ce se îndreptau spre o masă din capătul celălalt al sălii. din Turn şi numărul lui personal de .Măi. Aveam de gînd să-i zic vreo două. O. Vorbind de lup. adunarea clanurilor. Ea e Martina Martello. . măi. întinse un şerveţel de hîrtie pe masă. scoase un stilou. Tweed se întoarse în scaun.Nu te opreşti niciodată. bine făcut. buzele îi erau senzuale. Lucinda. Vocea lui Greystoke era arogantă.Tu ai obţine informaţii şi de la un mut. Mi-a mulţumit şi mi-a zis că se duce la toaletă. Aubrey a spus: „Bun.Şi cum a reacţionat el la asta? . Lee Charlton. De braţul lui era agăţată o fată scundă şi slabă. Greystokc era un bărbat înalt. Unde l-ai găsit? . vrei să spui.Poate un afurisit de interogatoriu. Erau un cuplu neobişnuit.O. izbucni Martina. Avea vreo cincizeci de ani.Cine e Lee? Care e numele ei de familie? . . Soţul ei urma să ia prînzul cu ea. încă două lucruri. Doamne! Uitasem de Michael.Nici un cuvinţel. Aubrey Greystokc. Mă scuteşte de cel mai plictisitor prînZ". Tweed.Trebuie să fie mai mult de trei luni de-atunci.Scris de mînă? -Nu. Dumnezeule! Lee a încercat să-mi dea mie inelul ăsta.ce fel de director e? . Lee se afla în sala de aşteptare. . nu? Din interogatoriu.. I-am făcut pe plac. cu părul negru ca abanosul căzîndu-i pe umeri. . care îmi era o prietenă apropiată. Ştii cum e ea.Cum a reacţionat Lee? . Acum poate că vom avea şi noi o conversaţie plăcută.Nu.Mă bucur că v-am văzut pe amîndoi. . Dacă puteţi numi două crime deosebit de violente incidente nefericite. Lee. . Ea îi întoarse un zîmbet recunoscător.. Asta-i adresa sediului din Londra. Nu împlinise încă treizeci de ani. . Doar de dragul variaţiei. Dacă avea să coboare Aubrey. uitîndu-se lung la intrarea în restaurant. dar a ieşit. Cum îi mai este? i-o întoarse Lucinda. Căsătoria lor e pe cale să se destrame. mă gîndesc. I-a lăsat un bilet: „Du-te naibii.Ai vreo veste de la Lee? întrebă Lucinda cu o voită lipsă de tact. se prezentă şi îi strînse mîna. cu aere de stăpîn. Nici nu mă aşteptam. scrise repede cu majuscule. Ceea ce am şi făcut un minut mai tîrziu. Am simţit că era timpul ca Aubrey să fie pus la punct aşa cum merita.Surprinzător de calm. radia mulţumire de sine. Aşa că îl poartă ea. se opri. aveam să-i spun că plecase. . Cum pot să-l contactez pe Larry aici. Greystoke făcu un semn din mîna cu unghii îngrijite. .Aubrey tot întîrzia să-mi dea nişte conturi. E directorul financiar. purtînd la gît o cravată neagră. Părul şaten şi bogat era aranjat cu grijă. bărbia ascuţită. . Stătuse acolo o oră. . Zîmbi. e timpul să ne ocupăm masa pînă nu ne-o ia altcineva înainte. Greystokc vine încoace cu ultima lui iubită. Lucinda îşi plecase privirea. Ceea ce a fost o mare greşeală din partea mea. .Tweed? Domnul care anchetează nefericitele incidente din Dartmoor? .Mai ai puţin răbdare. . . Tonul lui Tweed era sever. m-a încolţit şi mi-a cerut detalii.îşi caută norocul pe undeva prin lume. scrutînd restaurantul cu privirea. în oraş? Trebuie să am o discuţie cu el. aveam o dispoziţie proastă . Sfîrşitul poveştii.Da. Greystoke îngheţă. . Ceea ce nu mă miră. dar acesta o zărise şi se îndrepta spre ei. Maitina. Tweed se ridică. . avea o pereche de ochelari cu rame aurite pe nasul roman. se prezintă cu numele ei de fată. . împături şerveţelul şi i-l dădu. draga mea. . E măritată cu unul dintre directorii noştri. Era prea mult. Am fost lipsită de tact. .Şi Lee nu a mai fost văzută de atunci? De ce a încercat ea să-ţi dea ţie inelul? Trebuie să fi costat o avere.Dacă vrei să ştii. Vezi cît de mare e piatra? L-am refuzat.Dumnezeule! exclamă.

Apoi aceasta căzu într-un canal. luînd-o de mijloc.Habar n-are. apăsă pe butonul „aşteptare" şi stătu înăuntru. îşi aruncă braţele în jurul lui şi îl sărută lung. Totul se întîmplă foarte rapid. Iubita lui. mă descurc cu gorilele. în timp ce se îndreptau spre ieşire. Între timp. domnule.Te-ai descurcat de minune cu gorila aia. Nici o problemă.O să trăiască. Lucinda îi spuse s-o urmeze şi traversă strada largă. El răspunse. Lucinda viră pe o stradă lăturalnică. Eşti exact ce-mi trebuie. .Mi-ar plăcea foarte mult. ea îi aruncă o bezea. Ea ieşi în fugă din lift. . Ospătarul-şef le aduse hainele. Aşadar. Hai. Un chelner l-a supravegheat. Ea chemă liftul şi uşile se deschiseră. Toate vă lăsaţi atît de greu. oferindu-i un bacşiş generos. cu faţa la el şi braţele încrucişate. Aştept informaţii vitale în legătură cu cazul pe care-l anchetez. răspunse ea cu un zîmbet. Respiră adînc. Mă duc la Scargo.Maşina dumneavoastră vă va aştepta afară. Fiecare fibră a trupului său îl îndemna să urce în lift. ai să mă conduci ca să ajung cu bine acasă? . . spuse el.Dispari! i-o trînti ea.Jujitsu. scoase cheia de contact şi o aruncă în rigolă. îi verifică pulsul în timp ce zăcea inert. Nu sînt sigură prin ce ţară se mai află. Un BMW uriaş cu geamuri fumurii se opri în faţa ei. Tweed era pe punctul de a face un pas înainte cînd ea apăsă două butoane. apoi întoarse privirea fără a da vreun semn că l-ar recunoaşte. Individul o apucă de braţ şi încercă s-o tragă în BMW. Porsche-ul dumneavoastră. . Dar pot să-ţi spun că şi el doreşte să ia legătura cu tine. Mişcarea Lucindei fu prea rapidă ca el să poată vedea exact ce făcuse. sări în maşină! . care aştepta acum în faţa restaurantului. Auzi torsul motorului de la maşina Lucindei şi începu să ruleze în spatele Porsche-ului cînd ea se puse în mişcare. ea scoase o carte de vizită şi i-o vîrî în buzunarul de la haină. cu pumnul drept încleştat.Lasă-mă să mă mai gîndesc.Trebuie să discut cu Drago Volkanian extrem de urgent. Martina. îi spuse el lui Tweed. Pulsul e normal. Se opri. Cum dau de el? .Mor după paharul ăla de băutură. deschise cu telecomanda uşa unui garaj subteran şi îi făcu semn cu mîna să se grăbească înainte ca uşa să se închidă. Chiar mi-ar plăcea la nebunie. Eu stau pînă tîrziu. îşi pusese în gînd să-i spună că trebuia să se întoarcă la Park Crescent. ajunseră în curînd în Park Lane şi o cotiră spre Maylăir.Haide. . e parcat pe partea cealaltă a drumului. Eşti o femeie cu adevărat irezistibilă. îl învîrtise şi-l împinsese înapoi. El o urmă de-a lungul mai multor ascensoare. Portiera din faţă se deschise cu putere şi un bărbat uriaş îmbrăcat pentru cină sări din maşină şi o acostă. îi spuse ea lui Tweed calmă. Străbătând străzile goale. . îţi mulţumesc pentru cina asta minunată. Hai la mine să bem un pahar. Maşina lui Tweed nu sosise încă. . remarcă el. cînd ieşiră din maşină. .N-ai cum. domnule detectiv. în timp ce uşile se închideau. întinse mîna. . în doar un minut. şi o împinse uşor înapoi în lift. aruncă o privire spre masa lui Greystoke. îl apucase pe uriaş. Se strecură într-un loc de parcare liber. Haide! Mişcă-te! Tweed era tentat. îţi mulţumesc pentru seara asta minunată. Păşiră într-o noapte incredibil de rece. iar Tweed se opri lîngă ea. . . Acum.telefon. Ea îl ridică cu totul. o anunţă apoi pe Lucinda.Mulţumesc. Tweed. Tweed se întoarse grăbit la maşină. sări înăuntru. Spera să nu fie vreun echipaj de poliţie prin preajmă. se aplecă spre el. drăguţă. îl mîngîia pe obraz. care era celălalt lucru? .Acum ştii unde să mă găseşti. Trecu la volanul maşinii sale. cînd fu martorul extraordinarului spectacol. Acesta se lovi cu capul de partea de sus a portierei deschise şi se îndoi de mijloc. .Tu şi afurisitul tău de caz.Ştie despre Michael şi despre amnezia lui? . . Acum nu avea de ales. insistă el.Bună. A pus şi bani în parcometru. Greystoke se uită la Tweed.Sigur că da. îl împinse înăuntru cu faţa în jos. un super club. . Zîmbi. Tweed se afla la jumătatea străzii. dorind să fi rămas cu ea. te rog! Tweed plăti nota. Dar. Dar trebuie să mă întorc la Park Crescent.

„Oare ar trebui să.?" Căzu apoi într-un somn adînc. Zice să avem grijă. nori negri acopereau cerul şi afară burniţa groaznic.Pleci undeva? întrebă Paula. M-ain distrat foarte bine cu Keith la Ivy.Eu cred că Harry cam exagerează. Monica îi arătă biletul lăsat de Paula pentru el. Am plecat la ora 10 de acolo. . Nu era o idee bună să parcurgă pe jos cei aproape şapte kilometri pînă la apartamentul lui. Pregătise uriaşul raport pe care i-l dictase Tweed pentru Buchanan. Era o femeie fascinantă. Paula ieşi şi se întoarse cu o jumătate de oră mai tîrziu de la fast-foodul clin apropiere. . Nu dormi prea bine. cu tarabele acoperite cu prelată pentru a proteja diversele mărfuri expuse spre vînzare. . Tweed fu de acord. încetineşte şi ia-o la stînga cam peste o secundă. Era o relatare a tuturor lucrurilor care se petrecuseră pînă atunci. se zăreau cvartale de case murdare şi doar ici-colo cîte o clădire modernă de birouri. Tu o să mergi cu Paula în maşina ta. extrem de concentrată. o să mergem mai mulţi cu tine. Nu-şi putea scoate din minte modul rapid şi eficient în care scăpase de gorilă. lăsară în urmă West Endul şi priveliştea se schimbă. Sper că ai petrecut o seară minunată. .Chiar e necesar? . .. Harry cunoaşte bine zona. Marler stătea sprijinit de perete şi fuma. cu Bob la volan. pe care îl angajase Anne Barton? O să-i facem o vizită la birou. se forţă să facă un duş. apoi la Santorini. Vedea întruna oameni pe care îi întâlnise în îndepărtatul Abbey Grange. Cînd porniră. ea era încă suspectă într-un îngrozitor caz de crimă.Păi. Era timpul să se ducă acasă.Era Harry.cu excepţia Monicăi. care îl trezi.printre multe altele. nu. Era încă februarie. Keith încă se luptă să dezlege misterul foilor cu cifre ale lui Christine Barton.Amîndoi o să mergem. Harry Butler verifica mecanismul Walther-ului său automat. . îşi croiră drum printr-o piaţă în aer liber. ea părînd că nu pleacă niciodată de acolo. Shadwell.. Ridicînd capacul metalic. Ăsta-i Shadwell. Monica îl preveni să ia un taxi şi îi zise c-o să cheme ea unul. Ştergîndu-se la gură cu un şerveţel de hîrtie. numărul 159. Se uită la ceas: era noaptea. începînd cu prima lui vizită la Arabei la Ashton şi prima întâlnire cu Michael. am văzut Parson Street. se încheia cu descoperirea conţinutului înfiorător al monstruosului frigider din apartamentul lui Christine Barton. 15 Tweed îşi găsise biroul gol cînd se întoarse . Maşina lui Newman. îţi aminteşti de detectivul particular John Jackson. destul de departe de Holland Park. Se uită în jurul lui prin birou. Newman stătea jos în timp ce citea absorbit ediţia de dimineaţă a ziarului Daily Nation. Noi o să te urmăm îndeaproape Pete. mormăi Tweed. Harry lîngă el şi Nield în spate..Ai mîncat? îl întrebă Paula în clipa în care Tweed îşi făcu apariţia în birou în dimineaţa următoare. . Paula întocmea o listă. se simţea un om nou. . îl mustră Paula. Omisese cu bună ştiinţă anumite evenimente. . Parson Street. .Shadwell? Butler îşi strecură pistolul automat în tocul de la şold. Parcă am fi un şir de gangsteri care merg să lichideze o bandă rivală. eu şi Bob Newman. în curînd. Paula îşi verifică Browning-ul de calibrul 32. Se întrebă din nou dacă nu făcuse cumva o mare greşeală cînd nu urcase în lift cu ea în garajul subteran. . cu Tweed la volan.Eu nu. întreaga echipă îl urmărea în timp ce devora micul dejun şi bea cafeaua pe care o făcuse Monica.de obicei Harry ştie ce face. îl lăsară pe Marler cu Monica să aibă grijă de birou. dădu la iveală o farfurie cu şuncă şi două ochiuri prăjite cu roşii la grătar.Sînt încă aproape în urma noastră. Mobilul Paulei sună. Lîngă el. Cu drag.în Shadwell? E absolut vital. Taxiul îl duse pe Drayford Street. Pete Nield citea nişte foi pe care i le dăduse Paula. Chipul Lucindei îi tot revenea în minte. Paula. în cazul ăsta. Tweed se ridică şi îşi puse paltonul. Răspunse. . remarcă Tweed cu o notă de amuzament.. asigurîndu-se că putea să-l scoată cu uşurinţă din buzunarul genţii.

observă Tweed în timp ce făcea la stînga. şopti ea. N-am vrut să-l las baltă.Am văzut un bărbat cu un cuţit. uşa se deschise. îi conduse într-o altă cameră. Nu pot să pricep. Vitraliul din partea de sus a uşii era surprinzător de curat. Domnul Tweed are gardă de corp.A plecat. Tweed citi biletul dactilografiat plin de greşeli. .Ceva de genul ăsta. . care era acum închisă.. îi dădu plicul nesigilat.S-or fI dus în altă parte acum.Pot să văd şi eu mesajul să aflu numele clienţilor? sugeră Tweed. .Amice! mirii Harry. Parcă pe străduţa îngustă. îi arătă hîrtia Paulei. Harry împinse cuţitul cu piciorul de pe bordură în rigolă şi-şi vîrî din nou pistolul automat în tocul de la şold. Trebuie să vorbim cu domnul Jackson. adică. în care i-am dat detalii despre cei doi clienţi care îl căutau.A plecat. .Am ajuns într-un punct mort.Nu. bîigui ea. De cînd nu a mai dat pe aici? . mai mare. Cred că mai bine aţi intra. Era un om cumsecade.Ăsta-i singurul loc pe care îl deţine domnul Jackson? întrebă Tweed. Vocea aspră era mai mult un mîrîit. Am lucrat pentru el un an de zile. lîngă o bordură sfărîmată.. Părea speriată. E un om cumsecade. Fata. de vreo douăzeci şi ceva de ani. Tăcu atunci cînd simţi ţeava metalică a Walther-ului lui Harry apăsîndu-i ceafa groasă.. La confluenţa cu rîul Wey. . Tweed îi arătă legitimaţia. Am rămas cît am putut. Scăpă cuţitul pe care-l ţinea în mîna dreaptă. Alegînd harta comitatelor Surrey şi Sussex.. Casa plutitoare de pe rîul Ley. . . da' nu mai am bani. Uşa se deschise cîţiva centimetri. Amîndoi. apoi insistă cînd nimeni nu-şi făcu apariţia..Domnii'..Vrei să spui că a dispărut? întrebă Tweed calm. Se ducea des acolo pentru o zi sau două să studieze detaliile vreunui caz. Se cheamă protecţie. repetă Tweed. . Arătă spre un plic de pe birou. o desfăşură pe birou. domnul Jackson. Totuşi. S-a tăiat curentul şi apoi apa. mi-a spus el. . Mai are şi o casă plutitoare în Wensford. vă rog.Trebuie să vorbesc cu domnul Jackson. intrară într-un vestibul îngust cu un birou într-un colţ.. Ai greşit locul şi strada. .Domnul Tweed? . apăru lîngă Tweed. cu lanţul masiv încă pus. Se întoarse repede după ce scotoci prin colecţia ei de hărţi topografice.pe undeva de-a lungul Autostrăzii 3. Cred că de tot. La numărul 159 se afla o clădire în paragină. spuse Paula. Pur şi simplu s-a dus. îmi închipui că John Jackson trebuia să fie foarte atent cu cheltuielile. I-am lăsat un bilet. . Era un frig groaznic acolo. Tweed aruncă o privire în spate de-a lungul străzii şi se simţi uşurat să nu vadă nici urmă de escortă. uitîndu-se la Paula.. îmbrăcat cu un palton vechi.De mai mult de douăzeci de săptămîni. . .Scuză-mă.Eu. Pe o plăcuţă fixată cu şuruburi de zid scria: „AGENŢIA JOHN JACKSON. Paula se cutremură. Numele nu îi spuneau nimic. îi spuse Paula ferm. Facturile neplătite s-au tot adunat. Prin crăpătură se zărea o fată cu părul creţ şi privire inteligentă. cu şapca bine trasă pe ochi.Sînteţi de la poliţie? . pe care se afla o veche maşină de scris. .. zise ea. chiar dacă are o agenţie de detectivi mică. repetă ea.Plec de tot. ANCHETE PRIVATE". Am rămas în continuare pentru că mi-a plătit salariul pe o lună înainte. Am reuşit să obţin ieri o altă slujbă. pe cînd Tweed şi Paula coborau din maşină. tre' să plăteşti o taxă de cincizeci de lire ca să intri pe strada asta. aşa că am rămas mai mult decît mă plătise. . . Apăsă pe sonerie. Tweed se întoarse spre uşă. Cară-te înapoi spre rîu! Acum! Zdrahonul o luă la goană spre capătul străzii şi dispăru după colţ. .Undee-i Wensford? . . nu durează decît cîteva minute.Ce mizerabil arată locul ăsta. Un individ înalt şi solid. Dacă ieşeai să iei prînzul. Mă întorc într-un minut. Ţîşni imediat ce luă cheia de la Tweed.

încît aproape se tîrau în timp ce se apropiau de un vechi pod încovoiat. cu mîinile în şold şi pe un ton furios. Acum trebuie să găsim Wensfordul şi casa plutitoare.Astea-s lucrurile mele. Ajunseră foarte repede la punctul de ieşire de pe autostradă. Nu a mai rămas nimic aici.Scuză-mă. să ştii că eu n-am să te salvez. . luînd-o pe un drum de ţară. comentă Paula. . sigur că da. Tweed se trezi gîndindu-se din nou la Lucinda.Aş da orice să ştiu la ce te gîndeşti atît de profund. Traversară drumul pustiu şi coborîră apoi pînă la poteca edecului. Pot să plec cu dumneavoastră? . Paulei nu-i plăcu acest sunet. Se uită la Paula. Nu existau magazine. luase hotărîrea care trebuia. . Puţin mai devreme.Unii oameni au o viaţă grea. Newman îşi făcu apariţia. E tot ce pot să fac. Afară. prefăcîndu-se că citeşte un ziar. Valorează cît o sută de alde Aubrey Greystoke. spuse el.Chiar? îi aruncă o privire neîncrezătoare. . amintindu-şi scena din garajul subteran cînd ea încercase să-l convingă să urce în lift. numai croncănitul a pustiu al ciorilor cocoţate într-un pom din apropiere. . . Tweed îi dăduse plicul înapoi. Făcu repede cîteva poze. Acostată la mal. zise Tweed. .O să supravieţuiască. Paula insistase să se oprească pentru scurt timp în faţa fabricii Gantia.Mă gîndeam doar că ar fi trebuit s-o previn pe Jenny Oxton să nu se mai întoarcă la casa lui Jackson. Tu stai aici de pază. Nu după multă vreme. Sper că John e bine.Jenny Oxton. Era vremea prînzului cînd Tweed conducea cu viteză maximă pe Autostrada 3 cu Paula lîngă el. . E pe lîngă Autostrada 3. o să încui uşa. O să mergem amîndoi.. Se apleca spre el să-l sărute cînd plecară. Maiy Lou. Casa plutitoare e pe lîngă un pod construit peste rîul Ley. se afla o ambarcaţiune de locuit vopsită în culori strălucitoare. Pe un pilon de cărămidă erau înscrise cuvintele „PODUL LEY". Nu ştiu cum te cheamă. bine. o să pun cheia în plicul ăsta şi am să-l bag înăuntru prin uşă. sări Paula.Ţineţi evidenţe aici despre relaţiile domnului Jackson cu clienţii? întrebă Tweed. O scîndură masivă şi lată lega malul de punte.Cum ar putea să se mai întoarcă? A băgat înăuntru cheia prin uşă. Dacă ai să cazi de pe nenorocita aia de scîndură. .Sigur că da. John mi-a arătat odată unde mergea. Deschizînd un sertar. îl văzură pe Harry sprijinindu-se de zidul de peste drum. Harry urcă în spate. Iubitul meu. în faţa unui bărbat tînăr cu chip grosolan. . Ea se repezi în cafenea şi se aşeză la o masă lîngă fereastră.Le lua mereu cu el în servietă. . „Trebuia să fi urcat cu ea".Eu zic să coborîm aici şi să o luăm pe jos. Tweed încetini atît de mult. iar o parîmă de pe punte o lega de o stîncă masivă de pe mal. Sau nu? . domnule Tweed. Trebui să dea un ordin direct ca nimeni să nu-i urmeze sub nici o formă pe el şi pe Paula. . spuse şi zîmbi. venind cu maşina din celălalt capăt al străzii. apoi ieşi de pe autostradă aici. spuse el după ce-i văzu expresia de pe chip. Tweed avu o ceartă violentă cu Newman şi îi spuse să nu îi urmeze pînă la Wensford.A. era vopsit pe provă. . mergeau încet prin Wensford. . Cînd o să ies.Mă duc să verific barca. Parcă în faţa unui han mohorît de pe partea cealaltă. Putem să te lăsăm la tine acasă. spuse Paula în timp ce îşi punea aparatul de fotografiat la loc în geantă. nici un zgomot de trafic. ea scoase un alt plic. apoi luă cu ea o servietă uzată. Uitasem. cu Nield lîngă el.Ai idee unde-i Wensford? o întrebă ea pe fată. Numele. îşi spuse melancolic. Pentru prima dată de cînd ajunsese la birou de dimineaţă. Nu. Jeff. o să mă aştepte la cafeneaua de la colţul Parson Street. îmi plac cockney.Bine. Trăiam cu iluzia că fac parte din echipă. . îi dăduse o bancnotă de zece lire chiar înainte să coboare şi respinsese mulţumirile ei uluite. Oprindu-se în faţă la Park Crescent. Se aplecă deasupra hărţii.Ar fi bine. Tweed merse pînă la capătul Parson Street şi o lăsă pe Jenny Oxton la uşa cafenelei. înspre Wensford. . Era foarte linişte. un sat cu case modeste mărginind drumul.

căruia începea să i se facă greaţă. dar avea să vină peste un ceas ora ceaiului. Apoi îi dădu sticla lui Tweed. care abia dacă se clătină. Strîngînd din dinţi. căutînd urme de paşi.Chiar că arătaţi înfometaţi. Era întuneric înăuntru. spuse Tweed. îi smulse capacul şi bău mult. Uitîndu-se în jos. Tăiată de pe schelet. spuse Tweed cu glasul răguşit.Nu începe iar! izbucni ea. Se prăbuşiră amîndoi pe potecă. nu putu să-l mişte.Dă-mi mobilul. spuse Tweed. fără sirene sau girofaruri în Wensford. Pe punte. Cînd trase de mîner. despre care el ştia că nu înseamnă decît un singur lucru. n-ar trebui. cu glasul înăbuşit din cauza batistei. Nu avem nevoie de public. Paula îl trase de braţ. Tweed era sigur că o să vomite. îi spuse Paulei. iar conţinutul lor împrăştiat pe punte. spuse ea. Apoi Paula îşi reveni. iar pe puntea de lîngă ea se aflau punguţe transparente conţinînd nişte forme decolorate. îşi pusese mănuşile din latex şi. . Paula îl urmă în timp ce el o privea neliniştit.Atunci nu le mînca.E bine.Ai grijă cum calci pe scîndură aia. . o înfăşură în jurul nasului şi trase de restul acesteia peste gură. de data asta ocupată. Vă sîntem recunoscători. Tweed aproape se îneca din cauza mirosului. Avea în mînă lanterna ei cu lumină puternică. O siluetă scheletică era întinsă pe ea. reuşi să o scoată şi observă imediat nişte pete maronii. îşi scoase mănuşile. L-am prevenit. Nu mai era nimeni acolo. văzu o pană groasă de lemn înfiptă dedesubtul uşii. Tweed trînti uşa în urma lui. Ieşiră pe puntea exterioară. apoi traversă repede scîndura. Cînd se uită la Paula. . Ce-aţi zice de nişte sandviciuri cu şuncă? . şi nişte cafea şi apă? . cu halbe de bere aşezate pe o poliţă şi draperii din tul ascunzînd grădina din spate. . . le aruncă pe punte. Tweed se clătină. Paula îl trase de braţ. Paula se plimbă de colo pînă colo pe potecă în timp ce el comunica detaliile la telefon. Cabina fusese răscolită. văzu că ea deja şi le pusese pe ale ei. Să vă conduc în salonul de ceai. zise ea.Traversă scîndura. spuse Paula. amplasată către tribord.Cred că se intră pe uşa aceea. Se deschise cu uşurinţă. Acesta dădu pe gît cîteva înghiţituri mari şi simţi că stomacul i se mai linişteşte. Lanterna Paulei lumină o canapea din piele veche. O femeie cu obraji rumeni şi zîmbet plăcut le deschise uşa de la han. îşi scoase o batistă. Sertarele fuseseră scoase. Tweed rămase în picioare pe punte. Paula mergea repede spre tribord. văzu că îşi acoperise deja faţa. îl sun pe Buchanan. . goală.Imediat. Tweed se îndreptă spre uşa închisă de la intrarea în cabină. Tweed făcu cîţiva paşi pe punte înainte şi înapoi. Tweed îi mărturisi şi că nu mai mîncaseră de ceasuri întregi. . . . Respiră adînc. Paula îl urmă. .Hai să ieşim de aici.Nu. Acesta se afla în partea din spate a hanului. Fu nevoie de cinci lovituri puternice pentru a disloca pana. Apoi se uită din nou la ei. Apucînd-o. Tweed trase de mînerul uşii. cînd Paula îl ajunse din urmă. . vă rog. dar Tweed avea impresia că intra în cabina principală. Imediat fu izbit de un miros îngrozitor. Paula ţinea strîns lanterna în mînă şi roti fasciculul de lumină spre partea cealaltă. . Cercetă puntea cu privirea şi văzu o daltă zdravănă înfiptă într-un suport de piele legat de babord. . Nu spuse nimic în timp ce o duse lîngă pană.Aş vrea să rămîi pe punte. Bea apă dacă eşti în şoc. Mirosul era irespirabil. . înşfăcă o sticlă de apă minerală din geantă. o încăpere mică plină de mese puse pentru ceai. îi dădu telefonul înapoi. Femeia le răspunse că prînzul tocmai se terminase. Asta-i treaba lui Buchanan. O altă canapea de piele.Ne întoarcem pe poteca edecului.Nu sînt sigură că pot face faţă unor sandviciuri cu şuncă. pe care o scosese din geantă.Vine încoace. Carne. Ne aduceţi.Nu ar trebui să ne întoarcem şi să mai cercetăm? Cred că am văzut ceva plutind pe rîu pe partea cealaltă. întărindu-şi picioarele. spunînd în încheiere că aveau să aştepte la hanul de peste drum de partea podului în care era acostată casa plutitoare.

închizînd uşa.Ştiţi cumva cam de cînd n-aţi mai văzut luminile? -Trebuie să fie cu vreo trei sau patru luni în urmă.. L-a ridicat ca pe-un fulg. cînd un Rolls-Royce trecu pe lîngă ei pe Autostrada 3. Ştiţi ce cîrcotaş e. Paula îl devoră pe al ei. . Tweed abia plecase împreună cu Paula înapoi spre Londra. . auditor financiar.Unde mergem acum'? . continuă ea. ştii ce vreau să spun. . Am văzut ceva plutind pe apă. Mariajul lor se destrăma.Nu sînt în şoc. reflectă Paula. după cîte se pare. . Nici eu şi nici bărbatu-meu. Ea l-a refuzat. . Fu adusă mîncarea. Profesorul Saafeld trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta.Şi John Jackson. . ştim că este Christine Barton. spuse Tweed. . ar putea fi un document de identitate. . Nu-i destul de puternică. . Tăcu. Tweed luă un sandvici cu şuncă. îi puse întrebarea în timp ce plătea nota modestă. .Habar n-am cine era ăla. protestă ea. cît şi Jackson au foarte mare legătură cu Anne Barton. . . Ar fi ajuns departe.Buchanan şi echipa lui au sosit foarte repede. comentă Paula. Trebuie să fug acum.Nu. sînt sigură. . A fost un inspector strălucit la Scotland Yard.Jackson! Buchanan păru şocat. .Şi „Christine".Pentru Dumnezeu. .Cred că ai dreptate. Tăcu atunci cînd se întoarse gazda.Aşa se pare. Era sătul de birocraţia cu care ne bombardase guvernul. cu mai mult de trei luni în urmă. Nu poate fi ea. Mai bine m-aş duce acolo acum. Dar cum rămîne cu scheletul bărbatului ăluia din Dartmoor? . Am să-ţi spun de ce mai tîrziu. Mi-a plăcut. L-aţi văzut vreodată? . mergînd în sens invers. După cum sperase. comentă Paula. Spunea că mai degrabă ar lucra pe cont propriu.. deşi mă îndoiesc foarte mult. sugeră Paula. acesta se aşeză lîngă ei. fiindcă uşa se deschise şi gazda îl pofti în încăpere pe superintendentul Buchanan. Lista aia din buzunarul lui Michael.Direct la Park Crescent. ajutîndu-i pe oameni.Ăsta trebuie să fie Jackson. o preveni Tweed. . . Şi-a dat demisia în ciuda tuturor protestelor mele. îşi lăsa maşina în parcarea din sat. . Sînt toţi victime ale acestui criminal odios? . Saafeld îi claxona de două ori. . Am auzit vehicule oprindu-se. după care femeia îi lăsă singuri. Lucinda a identificat inelul ăla scump cu diamant ca fiind un cadou pe care Lee a încercat să i-l dea. medita ea. . Tweed se înşela în presupunerea lui. Trăgîndu-şi un scaun. Bine că nu era oră de vîrf. Am putea avea noutăţi.Am adus o echipă tehnică completă. e peste drum. .. Va trebui să aflăm. Erau consistente şi se simţi mult mai bine.Scheletul poate fi al lui John Jackson. Soţul meu vedea lumina aprinsă pe barcă noaptea tîrziu.Cineva ar trebui să cerceteze rîul în zona tribordului. sună la uşă. Am primit ordin să nu atingem cadavrul. . . căzu de acord Tweed.Mersi. N-a mai văzut-o de ceva vreme.Nu poţi să presupui asta.Am venit să vedem un amic care are o casă plutitoare pe rîu de partea cealaltă a podului. lăsînd un bacşiş generos.Probabil că au mers pe autostradă cu o sută cincizeci la oră cu sirenele urlînd şi girofarurile pornite. Aşa că ne mai rămîne doar „Ken".L-am identificat deja. Am aflat aseară în timpul cinei cu Lucinda că aceasta îl părăsise. Am văzut destule crime din astea pentru a simţi că aproape fac parte din peisaj. detectiv particular. sărmanul de el. în timp ce ne aflam în apartamentul ei. Scuzaţi-mă. apoi cred că mergea pe jos pînă aici. .Şi atît Christine. Ţi-am trimis un raport cu majoritatea lucrurilor pe care le-am descoperit pînă acum. soţia directorului financiar de la Gantia.Cred că a sosit poliţia.Cadavrul femeii găsite în puţul de mină din Dartmoor ar putea fi al lui Lec Greystoke. am văzut-o ridicînd un scaun masiv cu spătar tare pentru a se aşeza.în Wensford.Tocmai plecam şi noi. spuse ea.Unde sîntem acum? întrebă ea. Şi o ambulanţă.

. . un om de o inteligenţă excepţională şi de o perspicacitate rară. domnule. Tu ai stat acolo mult mai mult şi îi făcea probabil plăcere compania ta. . Iar cruzimea îi face o plăcere deosebită.. găsea el o scuză să-l bage în „groapa cu lei". reflectă Tweed. . fără glumă. . că ea şi leşină după el. A fost angajat la Medford şi a ajuns sus înjunghiindu-şi colegii pe la spate. agenţia aia mare de securitate. Poate ceva cu adevărat periculos. Tweed o întrebă fără entuziasm cine era. fie că e altcineva.Se pare că ar putea fi în stare de orice. Dacă era vreun cadet care nu-i pica bine. dar s-a grăbit să mascheze ce spusese.Eu n-am avut impresia asta. Avea o reputaţie foarte dură cînd l-au făcut sergent intendent. îl întîmpină Newman. comentă Paula. bătînd cu viteză la tastatură. Eu cred că e ceva mai mult la mijloc. Instrucţia e criminală. Ridică privirea cînd Tweed îl întrebă: . . Tweed se aşeză gînditor la biroul lui. La şcoală era şeful unei găşti care bătea alţi elevi. Nu-i o persoană cumsecade.Prin urmare. s-a dus la un interviu pentru o slujbă la Medford. . i-o întoarse Nield. De asemenea. chiar simţea că fusese o influenţă dominantă. Vocea care îi răspunsese lui Tweed era tunătoare. azvîrle cu cuţite în planşetă în loc de săgeţi. . . spuse Butler. îi preveni Tweed.Ce mai. Vă consider.e bine mîine după-amiază? în Jermyn Street. avem un suspect în ancheta noastră. fără a fi autoritară.Adevărata problemă.Chiar păream să ne înţelegem bine. O voce cu multă personalitate. . Poate să se şi tîrîie în patru labe.a cerut să se înscrie în poliţia militară şi ăştia l-au acceptat. nu mă folosesc niciodată de linguşeli. .Aţi terminat? protestă Newman. încheie Newman. Nield stătea pe celălalt scaun. Se uită la Monica. . Unii au trebuit să fie trimişi la spital.Chestia aia nu e amorsată. Gallagher îi făcea pe favoriţii lui să alerge pînă cădeau laţi. Rezultatul? Obţine cel mai înalt post cînd predecesorul său iese la pensie.Dacă e să te iei după Pete.Cum adică? întrebă Paula. Mai tîrziu. rîse Butler. dacă-i iese ceva din asta. . .Şi care ar fi subiectul discuţiei? . .Unul notoriu. Ăsta-i Abel al nostru. Am avut impresia că nu era chiar aşa de apropiată de sora ei. e cunoscut a fi periculos pentru doamne. observă Nield. Voiam să vă povestesc ce am aflat în legătură cu Abel Gallagher. ea tocmai răspunsese la telefon şi îi făcea semne disperate. sugeră Paula.Iată explicaţia. Butler stătea pe podea.Şi-a revenit surprinzător de repede. e cum să legăm victimele una de alta.Am făcut cercetări în privinţa trecutului dur al lui Abel Gallagher. s-a înrolat în serviciul cel mai nasol din armată . presupun că banii reprezintă mobilul. studiind o hartă a Londrei. Dar care ar putea fi mobilul? .Aha! Un hohot răsunător.O secretară care zice că Drago Volkanian vrea să discute cu tine acum. trebuie să ne vedem de urgenţă. aşa că a fost mai puţin prudentă. Ştim cu toţii că e vîrît pînă-n gît în datorii uriaşe către un agent de pariuri.Domnule Tweed. o tachină el. A. Li se spune să alerge înainte şi înapoi ore întregi cu raniţe grele în spate.Fie că e el.Să-mi aduci aminte să-ţi pocesc mutra aia de fraier. Mă gîndeam că asta spune multe despre el. atunci cînd joacă darts. sper. nu trebuie decît să se uite la o femeie. jucîndu-se cu o grenadă de mînă.Ce sadic. . . Se zice că avea influenţă politică. e un fermecător. Poate să fie şi viclean şi să facă pe gentlemanul cînd îi convine. Pete? Ce face Anne? .: .Mai mult. observă Paula. Asta i-a scăpat în timp ce vorbeam. Buchanan insistă că sînt omoruri la întîmplare ale unui psihopat.Asta-i o zonă bine păzită şi îngrădită unde sînt trimişi băieţii răi. . . Cînd a plecat din armată. Cînd vă convine dumneavoastră . .Văd că te-ai întors de la Champton Place. hotărî Tweed. Paula se strîmbă. pe care le .Dur'? Monica stătea la calculatorul ei.Ba bineînţeles că da.

o să mă descurc eu cu ea în felul meu cînd am s-o văd. strada înfăţişîndu-se ca o masă compactă de autobuze şi maşini nemişcate. soţia dispărută a lui Greystoke. Trăim într-o lume periculoasă. tu o s-o vizitezi pe Lucinda Voles şi o să faci presiuni asupra ei. . . îmbrăcat într-un costum bej elegant pe care Paula nu-l mai văzuse pînă atunci. domnule. O să încerce să te refuze folosindu-se de poziţia lui de la Divizia Specială. V-aş fi foarte recunoscător dacă v-aţi asigura că nimeni nu va şti că veniţi să mă vizitaţi. directorul general de la Gantia..Sînt convins că puteţi. .puteţi să veniţi cu extraordinara Paula Grey. Vă transmit cele mai calde urări. . ţinta ta e Abel Gallagher. .Va trebui să aştepţi.Stimate domn. Un alt hohot asurzitor. .L-ai interogat deja? dori să ştie Newman.Orice. Sînteţi cu adevărat norocos că beneficiaţi de serviciile unei doamne atît de deosebite. Se aşeză privind în gol. Adresa este Jermyn Street.fă orice e nevoie. Tweed se plimba încet prin biroul lui de mai bine de zece minute. N-o lăsa să te prostească cu temperamentul ei aparent sfios.Asta se poate rezolva uşor. . începu Paula. Am auzit-o pe asistenta dumneavoastră rostindu-mi numele. am putea. ghemuiţi sub umbrele. adăugă el pentru toată lumea. Eşti cel de-al cincilea anchetator de care am nevoie. spuse Paula. probabilitatea de a descoperi criminalul ăsta odios scade de la o zi la alta. Newman. Tweed urma să ia o decizie importantă. Deci mîine la ora patru. o să te invit la cină la Savoy Grill. enervat de întreruperea ei de mai devreme. domnule? Nu doresc să ştie nimeni că am sunat şi că o să veniţi să mă vizitaţi. de mult nu mai auzise o voce care radia atîta forţă şi bunăvoinţă. . Astăzi. dacă încearcă cineva să vă oprească.Abia aştept să aflu pe cine voi vizita. Şi încă o descoperire pe care să n-o dezvăluiţi nimănui.Nu încă. ar fi foarte bine. O să iau ţintele într-o anumită ordine.. cuvîntul de ordine este „acţiune". Dumnezeu ştie că am avut parte de multe la viaţa mea. Gata. directorul financiar de la Gantia. v-ar conveni mîine la ora patru după-amiaza? Dacă nu. Ştiu că ai întîlnit-o. spuse Nield calm. se lăsase noaptea. spuse Tweed răstit. bătrînul parfümier. se răsti Tweed. pregătindu-se să înfrunte coşmarul călătoriei spre casă cu numai cîteceva trenuri care circulau.consider semne de ipocrizie. Cu tactul dumneavoastră obişnuit. îi spuse el. Sînt sigur că femeia găsită în puţul de mină din Dartmoor este Lee. dar numai pentru scurt timp. .Marler. Aveţi mare grijă. îşi spuse Paula. Uneori se oprea să se uite pe geam înspre Regent's Park. Sînteţi înarmaţi pînă-n dinţi cu date. am terminat cu tatonările. Un alt hohot răsunător. poruncitoare. domnule.. cooperarea dumneavoastră neîntârziată e un răspuns care mă îndatorează. Numai Paula îşi dădea seama ce se întâmplă.. mult după Floris. îl întrerupse Tweed. După cum ştiţi. . Aţi putea să remediaţi asta. Folosiţi-vă de legitimaţiile de la SIS pentru a putea intra. o seară posomorîtă cu burniţă licărind pe trotuare.Mmm! exclamă ea cu glas tare cînd acesta se apropie de ea. Poţi să fii şi dur . Navetiştii se grăbeau. numai să obţineţi rezultate. Deci. se sprijini de el şi-şi cuprinse cu privirea întreaga echipă. Vocea lui Tweed era aspră. Butler.Pentru asta. .Paula.Dacă nu te deranjează. Nefericire.Nu mai avem mult timp. Fiecare dintre voi va trebui să viziteze un personaj cheie şi să-l interogheze la sînge. se răsti Tweed. Monica vă va da fiecăruia cîteo copie a raportului meu pentru Buchanan. tu ai să vii cu mine mîine-dimineaţă cînd am să mă duc să-l interoghez pe Aubrey Greystoke. .Mă tem că asta n-o să mă impresioneze. rosti Marler tărăgănat. ţinta ta este Larry Voles. Uşa se deschise şi intră Marler. Nield. . ai să vezi.Da. . tu te duci la Anne Barton. după calculele Paulei. Şi Saafeld mi-a confirmat că persoanele ale căror cadavre au fost găsite pînă acum au fost ucise cu trei sau patru luni în urmă. . . . . „Acum e acum". -. Telefonul se închise înainte ca Tweed să poată răspunde.Aş vrea să am şi eu propria ţintă. spuse Tweed repede.Am s-o prind eu cu anumite detalii. numărul 490. încă ceva . Merse repede în faţa biroului.Nu. .

Eşti cea mai perspicace femeie pe care am întîlnit-o. Dacă stau şi mă gîndesc bine. Trecu într-un vîrtej în spatele biroului. Dacă pleacă. severitatea expresiei dispărură în timp ce se relaxa în scaunul din spatele biroului. din ceea ce am văzut la el. Cînd Tweed coborî în garajul subteran. De cînd soţia lui.E timpul să-ţi iei şi tu un telefon. îl întoarse şi se aşeză cu faţa spre el. Te-ai mişcat repede. plus faptul că a întîlnit-o deja. O oră mai tîrziu. am bănuit că nu prea are mulţi bani. dar Tweed ghici întrebarea. .Asta pentru că nu m-am descurcat. la treabă! Aveţi ceva urgent de făcut! După ce se termină foiala oamenilor care plecau. Stai acolo dacă nu iese. Asta-i tot.O să tac cînd o ne întîlnim mîine cu Greystoke. . Harry e potrivit pentru Anne Barton? . . care îi întindea telefonul.Să nu-ţi pierzi niciodată agresivitatea. Lucinda n-a vrut să mă lase să intru în apartamentul ei. acum trei sau patru luni . fiecare luînd de la Monica cîteo copie după raportul lui Saafeld. vreau s-o urmăreşti. . să-l provoci.Am voie să vorbesc? îl întrebă Paula tăios. .Mă duc pînă la Lucinda. ignorînd cea de-a doua încercare a Paulei de a interveni. . Zicea că. cred că mai bine m-aş înscrie la nişte cursuri de psihologie. Găsi .Cum te-ai descurcat? întrebă Tweed. zise el. dar cum rămîne cu toţi ceilalţi? . Oare nu mai trăia nimeni altcineva acolo? Probabil că majoritatea oamenilor erau plecaţi la muncă.Pentru uciderea lui Lee. După cum am spus mai devreme. Mişcările iuţi. De asemenea. . îmi pare rău dacă am fost agresivă. .E perfect. .Mersi. Aşa că uită de cursuri. zise ea pe un ton plin de regret. . Newman deschise gura să întrebe: „Cînd?".Ar putea fi un mobil. o pereche de ochelari cu lentile fără dioptrii şi o eşarfă galbenă. . întreaga postură şi dispoziţia lui Tweed se schimbaseră.are mînă liberă.Mai sînteţi încă aici? Hai. Se întoarse spre Paula. în primul rînd.Am o pălărie de fetru caraghioasă.Şi încă ceva care să vă ajute pe voi toţi. Şi repede.Nu-ţi face griji! Unde ţi-ai parcat maşina? . . Era Nield.. .Ştii ce. Dacă-i adevărat. cred că ai făcut alegerile potrivite. a înălţimii şi a greutăţii probabile a scheletelor pe care le-a examinat.din nou. aveţi cu toţii cîte o copie xerox a raportului meu detaliat pentru Buchanan. N-am putut să-i schimb hotărîrea. îl aduse în faţă. Ne vedem mai tîrziu.Vin acolo să mă întîlnesc eu cu ea. Lee. Ştii numărul Paulei? Bine. . Vino să vorbim. Cred că s-ar putea să se deschidă în faţa lui.în garajul subteran de sub locuinţa Lucindei.Să presupun că ţintele alese pentru interogare îi includ pe toţi suspecţii? . decît dacă nu vrei să le ţii tu.Nu fi prostuţă. Eu caut informaţii. . poţi să vii foarte bine şi singur.îţi cunoaşte maşina? Ai vreun mod în care să te deghizezi în cazul în care coboară dacă rămîi acolo? . dacă ai nevoie de mai multe informaţii. a dispărut . . . Animalul ăla o să aibă surpriza vieţii lui dacă încearcă să-l ducă pe Marler.Nu neapărat. E lăsat deschis în timpul zilei. îi aruncă ea. . Şi Newman a fost o alegere bună pentru Larry. Paula ridică scaunul cu spătar din spatele biroului lui Tweed. tensiunea.A fost o mişcare deşteaptă să-l trimiţi pe Marler să-l prăjească pe Gallagher. Paula se hotărî să spună ceea ce gîndea. majoritatea spaţiilor de parcare erau goale. ea e aparent rezervată. Dar uimitorul profesor Saafeld mi-a furnizat o descriere a vîrstei. atunci şi Harry vine dintr-un mediu sărac. Are o slăbiciune pentru femeile atrăgătoare.Nu şi dacă doreşti să-i pui o întrebare. . Monica vă va da cîte o copie şi după acel raport înainte de a pleca. Tu şi Monica rămîneţi aici să păziţi fortăreaţa. Sînt acolo acum.Nu sînt sigură că ai ales de fiecare dată omul potrivit care să meargă şi să discute cu aceste persoane. rămînînd în picioare. continuă Tweed. De ce? . sună telefonul. întotdeauna mă linişteşte compania ta.

. Părul. Apăsă pe sonerie şi uşa masivă se deschise imediat. Poate că a plecat în State.Ştiu.Rămîi pe poziţie. Virginia. Sosea în toiul nopţii. Era imposibil. Singură. Ea îşi dădu de pe faţă o buclă blondă şi-i puse o mînă pe genunchi.De ce? întrebă ea. cu spatele lîngă al lui. Ea aduse băuturile în timp ce el încerca să se aşeze pe scaun şi să rămînă cu picioarele pe podea.Lucinda.Nu cred că venea la ora aia numai să facă asta. Ia loc pe scaunul de lîngă canapea. Ar trebui să facem asta mai des. Din nu ştiu ce motiv. ieşi din maşină şi se apropie cu prudenţă de Ford. E o presupunere. I-ar prinde bine creierului tău prolific' . Tăblia scaunului era foarte lungă. Pete lăsase pe spate scaunul şoferului. înălţimea: un metru şaizeci şi cinci. Şi nu mai trimite pe altcineva de acum încolo. . închise uşa după ce intră el şi o încuie.în ce fel? întrebă Tweed. Fusese amplasat foarte aproape de o canapea imensă. Culoarea părului. oglinzi pe pereţi. chestii de genul ăsta. . . . unde se oprise atunci cînd îl lăsase ea după cina de la Santorini.Aubrey e cel care ar trebui să ştie asta. apoi verifica birourile conducerii pentru a se asigura că erau încuiate. .E timpul să te relaxezi. Aducea mai mult a pat. în combinaţie cu ochelarii şi cu eşarfa. Poţi s-o descrii? înălţime. Mochetă. dar.Nu a coborît.căutînd dovezi ale numeroaselor lui infidelităţi. Mă duc sus. Scaun? Văzu că ea pregătise mobila pentru vizita lui. iar spătarul era înclinat.Sper că Lee e bine. Ce-ai zice de un coniac? . îmi închipui. continuă ea cu un zîmbet galeş. o măsuţă stil Regency lipită de peretele de lîngă uşă. . Lucinda stătea în cadrul uşii. ■ în afară de directorii principali .Pentru noi. Aubrey . . El îi dădu coniacul. Urcă în liftul deschis. spuse ea cu vocea ei caldă.Ce legătură avea ea cu Gantia? insistă el. . Greutatea: vreo cincizeci de kilograme. Descrierea pe care i-o furnizase se potrivea cu ce sugerase Saafeld pentru scheletul femeii găsite în puţul de mină din Dartmoor. Dar mă conformez.O ştiai pe Lee Greystoke destul de bine. atît de repede încît tresări. Avea o prietenă în Richmond. Se întinsese pe el şi nu se mai vedea. Pălăria de fetru era într-adevăr caraghioasă. . pe care Tweed o considera atît de atrăgătoare. Pentru mine? Legătura lui Lee cu Gantia? Era apropiată de Drago. făcîndu-i semn să intre. .Un pahar de Chardonnay ar fi bun. Cînd l-a părăsit? . o curea aurie în jurul taliei subţiri şi o pereche de papuci aurii în picioare. Aşa presupun. Nici urmă de Pete. indiferent ce ai dori. . Eşti perfect ras. Ce se întîmplase? Parcă.Credeam că ţi-am spus. .Vine imediat. ea se lăsă să alunece pe canapea. Pete era greu de recunoscut chiar şi de către Tweed.Să-ţi iau haina. îi spunea gardianului să rămînă la post. Punînd băuturile pe o masă de alături. . zise ea cu un zîmbet fermecător. el o plăcea şi avea o încredere oarbă în ea. aşa că trebuie să mai fie încă acolo. acolo unde o lăsase el pe ea. am venit să-ţi pun cîteva întrebări în legătură cu ancheta pe care o desfăşor. sprijinită de o pernă uriaşă. Ciocniră paharele. Se gîndi imediat că făcuse o greşeală venind.Ford-ul albastru al lui Pete şi verifică numărul de înmatriculare pentru a fi sigur. .adică eu. zise ea încet.E un exerciţiu pe care-l facem în legătură cu orice persoană implicată în vreun fel în cazul ăsta. aş zice. . Se văzu în oglindă şi îşi întoarse privirea. greutate. Poate că răscolea prin biroul soţului ei . Stătea un timp. .Eşti foarte insistent. Pentru evidenţele noastre. Michael. începu el ferm. Acum trei sau patru luni. apăsă pe butonul pentru etajul trei. bănuiesc. .Nu-mi place cum sună asta. Vino tu. Niciodată nu-i plăcuse să se vadă în oglindă. Lucinda purta un pulover alb şi pantaloni albi. Tweed aproape îşi goli paharul cu Chardonnay. Holul de la etajul trei în care intră era mobilat somptuos. Larry şi neiubitul ei soţ. Ştii asta? îl mîngîie pe obraz cu arătătorul.Lee era singura persoană care mai avea o cheie de la fabrică. Nu. se ridică în capul oaselor şi coborî geamul. de un şaten minunat.

medita Tweed calm. Tweed avu o viziune cu cadavre întinse pe trotuar. Avea să se izbească în Volvo. Pete stătea în maşina parcată. simţi liftul cum coboară. pierdut în vreun alt ambuteiaj. Trebuie să închid acum. Tweed dorea să iasă din încăpere.oricît de atrăgătoare ar fi fost această persoană . deschise uşa şi păşi pe hol. O iei pe şoseaua 355 de la Beaconsfield spre Amersham. Lucinda. Tweed dădu din cap că da şi îi spuse lui Pete că se întoarce la Park Crescent. Automobilul lui Pete Nield era în spatele lui. Era plină de viaţă.Habar n-am. dacă am dreptate". . O parte din el se aştepta să audă uşa de la apartamentul din spatele lui deschizîndu-se. Aşa-i plăcea lui Lec. Sări de pe scaun şi se uită la ceas.Ce fel de cărţi? . Lucinda îşi puse mîna pe mîneca lui. Sunete de claxoane în spatele lui. . Prima dată am fost refuzat. Apăsase pe buton şi păru să dureze o veşnicie pînă cînd sosi liftul. îşi spuse Tweed. Nici urmă de Volvo.După spusele lui Larry. grav. Pete îl urmă.Dar cum era ea? Personalitatea ei? .Nu m-am descurcat. Apropo. cu ochii ţintă la lift. dar descoperi că se îndrepta spre un trotuar înţesat de pietoni. Tweed conducea pe Park Lane cînd un imens Volvo maroniu cu geamuri fumurii îi tăie calea. întreaga poveste e ciudată. Făcu semn cu mîna.Am uitat să te întreb unde locuieşte Lee Greystoke.Nu poţi să stai departe de mine? . N-o înţeleg deloc. Monica spuse că era Newman pe fir. întoarse volanul pentru a-l evita. Respiră adînc şi se uită în oglinda retrovizoare. Larry are o asistentă nemiloasă. Trei adolescente ţintuite locului. . Se îndreptă grăbit spre uşă. apăsînd cu degetul pe buton. Poate puţin cam băgăreaţă. Aşa spera. Continuă să meargă încet pe Park Lane.Are o casă la ţară. . Ai un pix şi o foaie de hîrtie? Iată adresa: Ivy Cottagc. Acum. . închipuie-ţi procesul. ..Am uitat s-o întreb ceva esenţial. Nenorocirea e că nu ştiu ce a declanşat asta. îi spuse în timp ce ridica receptorul. Prin ceea ce am spus sau am văzut. intră din nou în casă. apoi se duce direct în dormitorul lui. O femeie împingînd un cărucior cu un copil înăuntru. Bob? . Casa este retrasă.Nu m-an gîndit niciodată cu adevărat la asta. Cam la jumătatea drumului la dreapta se desprinde Hecl Lane. . dar îmi plăcea. iar el păşi înăuntru. Groază absolută. semnalizînd. merge pe drumeag pînă în sat. Se întoarse în Park Crescent. Uşile liftului se deschiseră. Am declanşat cele mai rele temeri ale cuiva. . Uşile se deschiseră şi intră în garajul subteran. Eşti aici ca să te simţi bine. Heel Lane.Arăţi îngrijorat. Atrăgătoare dar. Citeşte o grămadă. Ivy Cottage e pe dreapta. Drumul din faţă era liber. La opt dimineaţa. Cu o senzaţie de uşurare. Cineva nu prea te place. Tweed la telefon. Abia se abţinuse să nu zică „locuia". învîrti disperat volanul spre dreapta.Amnezia e ciudată. Boxton. se îmbrăcă rapid. dar trebuie să plec. holbîndu-se la el îngroziţi. se întoarce. .Şi doar ai stat cu ea o veşnicie! exclamă Paula. . .Ai obţinut ce-ai vrut? îl întrebă acesta. Dar nu avea intenţia să se implice afectiv într-o relaţie cu cineva .Asta a fost cu intenţie. Dispăruse. „Nu şi acum. Dorea să rămînă. închizînd-o în urma lui.Trebuie s-o sun pe Lucinda.Veselă. Sînge peste tot. Tweed aşteptă. Expresia de pe chip trebuie să i se fi schimbat pentru scurt timp. titlurile ziarelor. Foarte inteligentă. foarte izolată. Telefonul sună în clipa în care încheie convorbirea. ~ Mulţumesc.Bună.care se afla pe lista sa de suspecţi. Un cuplu de vîrslnici. . Cariera ta ar fi fost distrusă. e la fel. ce mai face Michael? . Lucinda era o femeie hotărîtă. după micul dejun. continuă Tweed în timp ce intra în birou. Nu am mai fost pe la Abbey Grange în ultima vreme. îşi înşfăcă paltonul. Scuză-mă.Cum te-ai descurcat. . uitîndu-se după Volvo. Sînt sigură că nu prea te distrezi. mormăi Nield în timp ce se îndreptau spre intrarea în clădirea SIS.Cineva nu vrea să-i stau în cale. chipul ei nu mai avea o expresie plăcută. . după ce l-a contactat pe .

uitîndu-se la ei furioasă. Robert Newman. Cînd am auzit că se află aici.Scuză-mă. închise uşa şi se uită la ceas făţiş. s-a întors şi mi-a spus că nu e disponibil sub nici o formă. Nu din cauza orei înaintate. exprimînd interes. Paula îi şi aducea paltonul. se strecură pe lîngă ea. Se află în aceeaşi stare îngrijorătoare. destul de neprietenos. Sediul personal al lui Larry avea o uşă neagră masivă. Newman este celebru ca reporter.Marlow Street. dar fără să o stingherească. Uşor. după cum ştiţi. Fata bătu la o uşă şi dispăru înăuntru. îl cunosc. Lucinda e sora mea. cu o cameră video deasupra. Maniera lui sugera un director general care se purta politicos cu angajaţii săi. să văd cum îi mai merge. mişcă-te . .De unde ştii? o întrebă el în timp ce coborau în fugă scările. c-o să te arestez pentru obstrucţionarea serviciilor secrete. Biroul spaţios era bine mobilat fără a etala bogăţie. Acum. . De-acum era îngrijorată.Cred că v-aţi purtat cu asistentul meu de bază.Bine.Nu am chef să mi se pună beţe-n roate.. dar nu trase de timp aşa cum fac unii bărbaţi. pentru că aţi văzut-o. .Marlow Street. aproape intimidată. O fată subţire cu o expresie agresivă. mi-a trîntit uşa în nas. Mă reped acolo de cîte ori pot. îşi spuse Paula. apoi merseră în grabă spre Marlow Street. Şi îmi pare bine să te revăd.Nu puteţi. . . Amîndoi refuzară.. Zîmbi din nou. spuse Paula calm. Cînd a plecat. apoi luîndu-şi-l pe-al ei. Simt că timpul nu e de partea noastră. Ţi-ai lăsat ochelarii pe birou? Cînd vin eu înseamnă că am o întîlnire. dar m-a observat. Am spus să-l anunţi că am venit. domnule Tweed? întrebă el zîmbind. Le oferi băuturi. . Larry ieşi. Ochii săi albaştri o priviră pentru scurt timp. Care-i adresa lui Larry? . . îi plac femeile. „Ba nu eşti. Tweed îi vîrî legitimaţia sub nas. . cu ce pot să vă ajut? . Dincolo de Pali Mall.. Mi se pare îngrijorător. Michael este fratele meu mai mic.Am văzut cum se uita la mine la Abbey Grange. ci a norilor grei care coborau ameninţători asupra Londrei. .Asta nu înseamnă că. . Tweed găsi un loc. nu a lui Cherry. nu-mi mai pierde timpul. Nu că ar fi ea de prea mare ajutor. Doamne. dar nu ezita să-şi arate şi latura mai dură cînd avea de-a face cu ineficienţă. dar ferm. . parcă. . E un şiretlic". şi se grăbea. Paula observă că zîmbea mult. ajutînd-ul să se îmbrace. urmat de Paula. m-am gîndit: „O. se întuneca din nou. Tweed se uită la ea. îi întinse mîna şi o apucă pe a ei. o sun pe doamna Brogan.du-te şi spune-i. după cum vă puteţi închipui. Adresa lui Larry? Atunci vin cu tine. Vom aştepta înăuntru. zise ea.Cum pot să te ajut. numărul cinci. Transmite-i scuzele mele. Tweed apăsă cu degetul mare pe sonerie şi îl ţinu acolo. Hai.Hai. numărul cinci. -'Nu ştii să citeşti? mormăi el. Avem o întîlnire urgentă. Tweed repetă adresa şi îi spuse lui Newman să se întoarcă. Purta un costum albastru elegant cu dungi albe.. pentru Dumnezeu! . Nu sînt decît vreo doi ani între noi. în timp ce se îndreptau către destinaţie. Cînd se ridică în grabă. . zîmbindu-le. m-am gîndit imediat: un ziarist. cu faţa la amîndoi. Zîmbi din nou. Nici un cuvînt pînă acum. apoi o închise fără a rosti un cuvînt. Tweed îşi păstră de asemenea paltonul cînd Larry se oferi să i-l ia. Dacă nu pot să ajung la Dartmoor.Am venit să-l văd pe domnul Larry Voles. De unde şi venirea mea aici în persoană.Nu prea cred. îi invită el.Nu trebuie să sperii fata aşa tare. Nu e genul libidinos.Intraţi. Pe partea cu St James Square. . Paula îl studia în timp ce se aşeza în cercul de scaune. Cînd am insistat.. .Sînt un pic încurcat în legătură cu relaţiile din familia Voles. era cineva din echipa lui Tweed".Larry.Asta a fost greşeala mea.Chiar trebuie să ţineţi apăsat pe sonerie? O dată e. presa.Ei bine. Larry trase trei scaune de piele în faţa biroului său din lemn de cedru şi le făcu semn să i se alăture. îmbrăcată elegant într-un deux-picees negru. . . asistenta mea. Paula. deschise uşa şi rămase cu braţele încrucişate. . Nu am toată ziua la dispoziţie! Fata deschise gura să zică ceva..

Nu aş fi putut să mă exprim mai bine.Am o soţie minunată. Lucruri din astea se întîmplă în cele mai bune .E tot ce am dori cu toţii să fim. dar îşi retrase mîna rapid. . Trimit rapoarte codate la o adresă poştală din New Orleans. domnule Voles. După-amiaza tîrziu.. . . Luă mobilul Paulei pentru a verifica dacă Aubrey se mai afla în clădirea cunoscută şi sub numele de Turn. un Jaguar se opri în spatele lor. Nu mi-ar plăcea să mă pun cu ea .E o tigroaică. directorul financiar de la Gantia.O întrebare personală. Lucinda este o femeie foarte independentă. sugeră Paula calm. . Şoferul sări afară din maşină.Habar n-am. Tweed îi spusese că ultima întîlnire stabilită pentru acea zi era cu Greystoke. cu un con în vîrf.ca şi în cele mai rele . Paula îl întrebă de ce era îngrijorat. Am nevoie de cîteceva ore la Paris numai eu singur. .Larry. Pentru arme.Iată deci.Ce înseamnă asta? Larry rîse. Marin vrea să mergem la Marsilia mîine. apăsîndu-şi faţa de geam. Paula îşi încuie geanta de umăr cu dispozitivul special inventat de experţii de la subsolul clădirii din Park Crescent. că se tolerează una pe cealaltă cînd se întîlnesc..Aprigă? . .fizic. te rog. Ne-ai fost de un mai mare ajutor decît îţi dai seama probabil.Doar ca măsură de precauţie.. Suedia. Larry se aplecă spre ea şi atinse uşor mîna Paulei sprijinită de braţul scaunului. în timp ce se tîrau prin West End spre City.Moment de criză..tren de mare viteză (n. Va trebui să-l întîlneşti ca să înţelegi asta dacă o să se întîmple vreodată. ridicîndu-se. Train á grande vitcsse . Eşti căsătorit? . face box cu instructorul.Nu puteţi parca aici.familii. Asta nu înseamnă că-i acolo. Ea bănuia că securitatea avea să fie strictă. spuse Tweed. O întrebare personală. apoi luăm TGV-ul1.Doar o femeie poate detecta relaţiile dintre femei. Nu pot să descriu un asemenea personaj fabulos.tr. E o figură! .Chiar? Deci poate că Evelyn e prietenă cu Lucinda? Cum locuiesc aşa de aproape una de alta. Tweed se tot uita în oglinda retrovizoare pentru a vedea dacă nu erau urmăriţi. spuse Tweed. Avem şi un apartament la ultimul etaj al clădirii în care locuieşte şi Lucinda. Mergem cu Eurostar-ul. Face parte din familie. Turnul era foarte înalt. . vreau să spun. . Larry îşi frecă bărbia cu mîna ca şi cum încerca să se hotărască cît de mult poate să mai dezvăluie. Nu voia să-şi amintească de un incident care îl îngrozise. Lucinda noastră. vom fi la Waterloo.Cred că ai putea spune şi aşa.Larry. într-o asemenea situaţie. în rarele ocazii în care se întîlnesc.) 16 în cele din urmă ajunseră la Turn. Franţa. Alergă la geamul deschis al lui Tweed şi vorbi cu glas scăzut: . Printre alte plăceri. în formă de torpilă. stăteau pe loc. Traficul era un blocaj compact uneori. Apoi plecă. . Cu un etaj deasupra ei.Marsilia. dar nu se amestecă prea mult cu ceilalţi. Ar putea fi în America. Marler. Se duce la sală regulat. Doar că a fost acolo. în timp ce Tweed parca maşina la baza scării rulante care ducea la intrarea monstrului. îşi făcu apariţia un gardian..Ai putea să-ţi revizuieşti atitudinea.Ceea ce înseamnă. Apoi apare pe neaşteptate fără nici un avertisment. Nu îi spusese de incidentul cu Volvo-ul maroniu din Park Lane. . Paula se uita afară. O femeie aprigă şi eficientă. Oriunde. sînt ultrapoliticoase una cu cealaltă. Nu se tîrau. Odată l-a făcut knockout. Marsilia este cel mai periculos oraş din Europa. Gesticula cu ambele mîini într-o mişcare circulară. venim. . . . dar că nu sînt pe aceeaşi lungime de undă. îţi mulţumesc pentru timpul pe care ni l-ai acordat. zise Paula cu entuziasm.Şi ştii unde se află Drago acum? . . . Aia a fost ziua mea norocoasă cînd am întîlnit-o pe Evelyn cu zece ani în urmă.

- Nu ştii să citeşti, omule? îi zise Tweed, arătîndu-i legitimaţia.
- [Bine, cred că aveţi autoritatea, domnule.
- Ştiu prea bine că am.
Tweed ura maniera pompoasă adoptată de unii oficiali modeşti, în capul scărilor, reuşiră cu ajutorul legitimaţiei să treacă
de un gardian înarmat cu o puşcă automată. înăuntru, o fată cu
înfăţişare severă se uită fără amabilitate la Paula din spatele
unui ghişeu.
- Nu puteţi lua geanta asta cu dumneavoastră în clădire.
- Şi de ce nu mi-o ţineţi dumneavoastră? spuse Paula, punîndu-şi geanta pe tejghea.
- E încuiată, se răsti fata în uniformă. Trebuie să văd ce-i
înăuntru. Ar putea fi o bombă.
- V-am arătat anume legitimaţia ca s-o puteţi citi. Citiţi ce
scrie pe ea şi spuneţi-ne unde îl găsim pe Aubrey Greystoke.
- Puteaţi să mi-o arătaţi mai devreme, se plînse fata după ce
se uită cu atenţie la legitimaţie.
- Am ţinut-o ridicată ca s-o vedeţi de cînd am intrat în
această monstruozitate arhitectonică. Vreau să-mi încuiaţi geanta
în unul dintre dulapurile acelea din oţel din spatele dumneavoastră. Vreau şi o chitanţă.
- Domnul Greystoke se află în camera 750. Etajul şapte.
Luaţi al doilea lift de acolo. Bine aţi venit în Turn. A obţinut un
premiu pentru arhitectură.
Aşteptară liftul numai cinci minute în mult lăudatul turn al
secolului XXI. Camera 750 se afla vizavi de uşile liftului cînd
acesta ajunse la etajul şapte. Nerăbdător, Tweed apăsă pe sonerie.
Uşa se deschise şi o fată îmbrăcată elegant cu zîmbet plăcut
rămase în cadrul acesteia.
- Cu ce vă pot ajuta? în agenda mea de programări nu sînt
înregistraţi vizitatori. Alt zîmbet. Poate sistemul meu se
defectează.
- Mă numesc Tweed. îi arătă legitimaţia. Nu e nimic în
neregulă cu sistemul dumneavoastră, dar trebuie să vorbesc de
urgenţă cu domnul Greystoke. Ne-am mai întîlnit.
- O, Doamne, spuse ea, holbîndu-se la legitimaţie. Domnul
Greystoke a ieşit din clădire acum zece minute pentru o masă de
afaceri. Am să-i spun că aţi trecut pe aici.
- Nu vă deranjaţi, replică Tweed, zîmbind. Am să-l sun cînd
am să pot. Poate că nu foarte curînd.
Pe cînd se întorceau, tîrîndu-se prin traficul blocat, Paula
întrebă, în timp ce stăteau, fără a se îndrepta nicăieri.
- Ce crezi despre Larry?
- în afară de Greystoke, cred că am acum imaginea întregii
familii Voles.
- Şi asta-i important?
- Sînt convins că, în cele din urmă, vom găsi rezolvarea
acestor crime de lîngă Abbey Grange. De aceea fiecare frântură
de informaţie pe care pot s-o obţin despre ei - şi relaţiile dintre
ei - poate fi cheia masacrului.
- Ei bine, mai avem şi întîlnirea cu Drago Volkanian. Cred
că va fi interesantă.
- Numai că, din cîte se spune, este un maestru în arta de a
dezvălui numai ceea ce doreşte el. întrebarea vitală pe care am
să i-o pun este unde se află fabrica de armament.
- Crezi că asta-i cu adevărat important?
- Este probabil adevărata cheie a tuturor evenimentelor. Mai
bine ne-am petrece restul zilei pregătindu-ne pentru călătoria la
Marsilia.
- Abia aştept.
- Cînd o să ajungem acolo, s-ar putea să-ţi doreşti să te fi
gîndit mai bine înainte.
Marler îi aştepta cînd se întoarseră la Park Crescent. Ca de
altfel toată lumea. Marler îşi aprinse o ţigară.
- Am instruit echipa cu privire la ceea ce avem de înfruntat.
Şi trebuie să mergem cu toţii. Vom avea nevoie de fiecare om,
după spusele lui Marin.
- Ce ţi-a spus? îl întrebă Tweed calm.
- O iau de la început, zise Marler liniştit. Cargobotul pe care
vrem să-l inspectăm - care vine din Angora - soseşte în île des
Oiscaux peste două zile.
- Nu putem lua avionul? întrebă Paula.
- Hei, te rog frumos! sări Marler. Nu luăm avionul, deoarece
serviciile secrete franceze fotografiază toate sosirile atît pe aero-

portul Charles de Gaulle, cît şi pe cel din Orly. Omul de la vîrf
sigur l-ar zări pe Tweed cînd s-ar uita la poze. Aşa că vom lua
Eurostar-ul. Am nevoie de două ore la Paris pentru a cumpăra
arme - pentru toată lumea. Apoi ne îmbarcăm în TGV pentru
Marsilia. Am rezervat camere pentru noi la un hotel cu vedere
către Vieux Port.
- Am stat acolo o dată, interveni Tweed. Era unul bun de-a
lungul promenadei.
- Marin mi-a spus de locul din Vicux Port, spuse Marler
ferm. Acolo o să închirieze o barcă să ne ducă pe insulă. O barcă
cu motor puternic care să se mişte repede.
- Sună minunat, zise Tweed, care ura marea.
- Marin zice că s-ar putea ca insula să fie liniştită, dar se
îndoieşte. Trebuie să identificăm cargobotul pe care îl folosesc
ei, apoi să ne întoarcem în Vieux Port şi de acolo la gară. Prindem TGV-ul înapoi pînă la Paris, apoi Eurostar-ul către casă.
Făcu o pauză. Marin sublinia faptul că pe insulă am putea da
peste cei mai răi criminali din lume. Algerieni şi marocani. Dacă
se întîmplă ceva, nu luăm prizonieri. Ei n-d vor face.
- Exact ce-mi place, spuse Harry.
Tweed se întoarse spre Newman.
Bob, ai să stai aici, să ai grijă de birou. Am nevoie de
cineva cu tărie de caracter şi autoritate. S-ar putea ca Gallagher
să vină iar peste noi. Tu te-ai mai descurcat cu el. Văzu expresia
lui Newman. Bob, ceea ce ţi-am spus e un ordin.
Spuneau că Gallagher e plecat cînd am trecut,, spuse
Marler. Se uită la Paula. înainte să poată deschide gura, ea sări,
îl apucă de gît cu amîndouă mîinile şi îşi apropie faţa de a lui.
- Indiferent ce aveai de gînd să spui, mai bine taci. Decît
dacă nu vrei să te strîng de gît. Merg la Marsilia.

17
întrevederea din după-ainiaza aceea cu Drago Volkanian fu
una dintre cele mai neobişnuite de care avusese vreodată parte
Tweed. împreună cu Paula, ajunse în Jennyn Street, numărul 490
şi sună la ciudata sonerie pătrată.
- Am dorit să-l cunosc pe Volkanian de cînd am aflat că
există, îi spuse el Paulei pe cînd aşteptau. Prezenţa lui invizibilă
pluteşte asupra acestui caz ca un nor uriaş.
Uşa se deschise şi Paula rămase cu privirea aţintită asupra
unuia dintre cei mai impozanţi bărbaţi pe care îi întâlnise pînă
atunci. Avea peste un metru optzeci, umeri foarte largi, un cap
imens, aristocratic şi părul alb. Faţa lui avea trăsături dominante, nasul era lung şi ascuţit, iar ochii verzi aruncau priviri
grăbite. Proaspăt ras, avea o gură largă, iar maxilarul exprima
putere şi voinţă.
- Bine aţi venit amîndoi! Vă rog, intraţi. Sînteţi atît de punctuali! Eu, domnule, apreciez punctualitatea. Volkanian întinse o
mînă neobişnuit de mare. Domnişoară Grey, sînteţi atît de
drăguţă că aţi venit! Domnule Tweed, sînteţi o persoană pe care
mi-am dorit foarte mult să o cunosc. Strîngerea mîinii sale era
puternică. O să mergem în biroul meu. închise uşa, apăsînd două
comutatoare de pe perete.
în timp ce intrau în biroul lui trecînd prin holul cu carpete
orientale atârnate pe pereţi, simţeau că păşeau într-o altă lume.
Biroul spaţios era mobilat cu obiecte vechi englezeşti, amplasate
cu grijă lîngă pereţi. Era cea mai rafinată colecţie pe care Paula
o văzuse vreodată.
- Pot să fac un comentariu cu privire la securitate? întrebă
Tweed în timp ce o fată drăguţă cu trăsături orientale şi un zîmbet strălucitor le lua hainele.
- Sigur că puteţi, domnule, spuse Volkanian cu glasul lui
profund. Chicoti. Doar dumneavoastră sînteţi expertul în
chestiuni de genul ăsta.
- Dumneavoastră înşivă aţi deschis uşa. Londra este un loc
periculos în zilele noastre. Ar fi putut fi oricine.
- Aha! Un alt chicotit. Vă mulţumesc pentru preocuparea
dumneavoastră pentru siguranţa mea, dar nu v-aţi uitat în sus.
Există o oglindă deasupra uşii de la intrare cu o deschidere de o
sută optzeci de grade. îmi permite să văd cine vine - şi dacă
vreun individ cu intenţii ostile stă la pîndă în vecinătate. Acum,
ce v-aş putea oferi ca întăritor? Eu voi bea un scotch excelent.
Sau aţi prefera cafea sau altceva? Sasha, spuse el, făcînd semn
spre fata cu zîmbet strălucitor, vă va aduce orice doriţi.
- Cred, spuse Tweed spre surprinderea Paulei, că mi-ar
prinde bine şi mie un scotch.

- Şi eu, se hotărî Paula în timp ce gazda lor se întoarse spre
ea cu mîna deschisă.
Volkanian îi însoţi pînă la nişte scaune confortabile aşezate
în cerc, aşteptă pînă cînd se aşezară, apoi îşi instală trupul masiv
într-un fotoliu imens în care abia încăpea. Cînd sosiră băuturile,
Volkanian îşi ridică paharul, zîmbind.
- Pentru distrugerea duşmanilor noştri,
* Beau pentru asta, zise Tweed.
- Domnişoară Grey, dumneavoastră locuiţi într-un agreabil
apartament la etajul unu într-o fundătură din Fulham Road,
remarcă Volkanian. Dar.poate ar fi mai sigur să-l trimit la Park
Crescent? Da, cred că da.
„Pare să ştie totul despre noi", îşi spuse Paula.
Paula rezistă tentaţiei de a întreba ce i-ar putea trimite. Era
curioasă, dar nu ar fi fost politicos să întrebe. Tweed vorbea.
- Domnule Volkanian... începu el.
- M-aş simţi onorat dacă amîndoi mi-aţi spune Drago. Domnişoară Grey, pot să îndrăznesc să vă spun Paula?
- Vă rog.
Paula era descumpănită. Nu se mai aflase niciodată în
prezenţa unui bărbat cu o personalitate atît de puternică. Aura
lui părea să umple încăperea cu căldură, dar fără nici o urmă de
agresivitate. Era îmbrăcat cu un costum gri, cu haina descheiată
peste burta lui generoasă. O cravată cu dungi, de tip militar se
întindea peste o cămaşă albastră cu guler apretat. Era sigură că
la un moment dat el avusese o legătură cu armata. Nu era un
bărbat care să poarte o astfel de cravată decît dacă avea dreptul
s-o facă.
- Drago, începu Tweed, mi-ar fi de mare ajutor dacă aş şti
unde se află fabrica dumitale de armament.
Drago izbucni într-un rîs răsunător, cutremurîndu-se din tot
corpul. îşi scoase o batistă să se şteargă la ochi. Chicoti din nou.
- Eşti un om pe gustul meu, domnule. Mergi direct la jugulară. Ăsta-i un secret pe care nu ţi-l pot divulga, domnule. Numai
cinci persoane - în afară de mine - ştiu unde se află.
- Michael, Larry şi Lucinda, spuse Tweed repede. Şi Aubrey
Greystoke. Pe a cincea persoană nu o cunosc. Pot doar să presupun.
Drago lăsă să-i scape un alt hohot de rîs şi se uită la Paula:
- Şeful dumitale e un om foarte şiret. Expresia îi deveni
serioasă. în acest moment, înţeleg că trebuie să-l uităm pe
Michael. Amnezia lui mă supără. O să-ţi spun un singur lucru
despre fabrica de armament, Tweed. Mai demult, producea atît
proiectile, cît şi obuze pentru piese de artilerie, pentru Ministerul
Apărării. Concepţia era a mea proprie. Am fost inginer odată. Pur
şi simplu răsuceam o manetă şi maşinile treceau de la producţia
obuzelor de artilerie la proiectile. Apoi am văzut un film despre
efectele proiectilelor. Se presupune că sînt extrem de precise. Dar
nu sînt. în filmul ăsta, un proiectil care trebuia să ţintească o bază
militară a ratat şi a lovit în schimb o şcoală plină de copii. Am
interzis imediat producţia de proiectile. Cel puţin, artileria ţinteşte armele duşmanului. Măcar aşa pot să trăiesc fără mustrări
de conştiinţă. Presupun că tot ce vorbim la întâlnirea asta atît de
plăcută este neoficial.
- Absolut, spuse Tweed categoric. Şi poţi să ai tot atâta
încredere în Paula cît şi în mine.
- Ştiu. Drago rîse din nou şi sorbi din whisky. Altfel, nu aş
fi acceptat să vină şi ea aici.
- Pari să ştii destul de multe, îndrăzni Paula.
- Draga mea. se aplecă spre ea. Informaţiile valorează mai
mult decît aurul.
- Ceva ce am ţinut minte întotdeauna.
- Tweed, spuse Drago deodată, cu ochii imobili. Ai deja un
suspect pentru aceste patru crime îngrozitoare?
- Patru'?
- Ei, haide, domnule, nu mă subestima! Mă refer la răposata
Christine Barton, auditor financiar strălucit, la biata Lec Greystoke,
al cărei schelet l-ai găsit chiar dumneata în puţul de mină din Dartmoor; la John Jackson, detectivul angajat de sora lui Christine,
Anne. A patra victimă este un bărbat al cărui schelet l-aţi găsit în
Dartmoor - care, din cîteştiu pînă acum, nu a fost încă identificat.
- Dacă găseşti dumneata suspectul, mi-ai putea spune şi mie,
glumi Tweed, pentru a mai înveseli atmosfera. Iar acum cred că
a cincea persoană care ştia unde se află fabrica de armament era
Lee Greystokc.

Bravo. domnule. . ca o cavalcadă de mături uriaşe. Bănuia că mergeau pe lîngă o autostradă . . Eşti un om înţelept. ţi l-aş spune.zărise din cînd în cînd maşini gonind cu viteză ameţitoare. Care ţi-a atras atenţia cel mai tare? . spuse Tweed politicos. le strînse mîinile şi închise la loc în timp ce ei păşiră în stradă. . Drago îi dădu lui Tweed o carte de vizită. a cincea persoană era Lee. înainta spre mine. îi spuse Tweed.Pui tu ceva la cale. Ştiu că-mi scapă ceva. Mi-e un dor teribil de ea. sună la numărul ăsta şi spune-ţi numele. . Inclusiv Lee. în vagonul de clasa întîi nu se aflau decît doi dintre ei Tweed aşezat lîngă Paula. o deschise.Aşadar eşti prevăzător. .Dacă aş avea vreun suspect.Dar Lucinda? Drago se aplecă din nou spre ei. Lîngă ea. Tweed dădu pe gît ce-i mai rămăsese din băutură. Prin urmare.sau ştiau .Michael? . îi spuse în cele din urmă Paula lui Tweed. Sasha ridică iar capacul cînd ajunseră la uşa închisă de la intrare. Drago o luă pe Paula de braţ. . Sînt sigur c-o să ne mai întîlnim. Era prea devreme să aibă frunze. Apoi m-am trezit şi n-am mai putut dormi. . închise cu zgomot un capac aflat pe perete. Vicarul. mai staţi puţin. Mai este un element care ar putea fi de ajutor.unde se află fabrica de armament să aibă cheile de la fabrică. Se întoarse spre Drago. .Un hohot de rîs tunător.te-am văzut admirînd carpetele de pe perete. îţi mulţumim pentru timpul pe care ni l-ai acordat. Se aflau în hol. cred că toată lumea mă minte în legătură cu un lucru sau altul. Da. neobservînd peisajul.Extrem de competentă. Am avut un vis ciudat. se gîndea Paula din nou. 18 în după-amiaza următoare se aflau în Franţa. Dură cu angajaţii. Nu s-a apropiat nimeni de ea.Vă rog. Drago cutremurîndu-se iarăşi din tot corpul.întorc pe-o parte şi pe alta tot ce-am văzut.Am ţinut sub observaţie maşina domnului Tweed.Foarte competent. La capătul celălalt. . prietene. cine e suspectul dumitale? . excelent în relaţiile cu angajaţii.Cu excepţia dumitale. Nu poţi să ai întotdeauna încredere că o persoană cu sînge de armean spune adevărul. nu spunea nimănui aceste cinci cuvinte cheie? Nu le menţionase nimănui după ce le auzise de la Buchanan. Spune-mi părerea dumitale despre Larry. Dangăte de clopote îmi răsunau în minte. . Exact persoana potrivită pentru slujba pe care o are. dacă nu-şi fac treaba cum trebuie. . Era luna martie şi o zi cu un soare strălucitor. Nield făcea acelaşi lucru. apoi vei fi transferat pe o altă linie. Desenul e splendid. nu-i de mirare că ai aşa o reputaţie de detectiv.Mi se pare corect ca acele cinci persoane care ştiu . Va dura puţin. . zbîrlite. dar nevăzut. Maşina e în siguranţă.Foarte drăguţ din partea dumitale. mă gîndesc la toţi oamenii pe care i-am cunoscut. probabil cîtecincizeci de metri în fiecare direcţie. Ştii cum e." Tweed se îndrepta spre uşa dinspre hol cînd îl întrebă pe Drago: . Dacă doreşti să iei legătura cu mine. Paula se uita pe fereastră la o linie dreaptă de plopi din depărtare. Marler stătea de pază la intrarea în vagonul lor. Drago acţionă cele două comutatoare pentru a debloca uşa.Deducţia dumitale inteligentă este corectă. îţi mulţumesc. „De ce.N-a rostit niciodată nici un cuvînt. la bordul TGV-ului care gonea spre sud ca un avion Concorde zburînd la sol. Cum aş putea să spun? Am fost martor la crimă. Armenii au supravieţuit de-a lungul veacurilor datorită vicleniei lor instinctive.Ăsta. simpatic. Tweed stătea nemişcat. reverendul Stcnhouse Darkfield. Paula observă că Sasha stătea lîngă uşa de la intrare. . . ţinînd în mînă un cuţit uriaş ascuţit pe o parte şi zimţat pe cealaltă. pe un ecran se vedea o imagine clară a Jermyn Street. Tuturor le curge sînge armean prin vene. Cu adevărat unic. . Cred că am răpit destul din timpul dumitale.

Paula era şocată. Ţinti spre pieptul lui Tweed. Vîrîndu-şi mîna în geantă. unde a fost făcut fîşii Jackson. Nield îşi făcu apariţia de la celălalt capăt al vagonului..Ai vreo idee cine ar putea fi ăla? . Un pat de pistol lovi cu forţă în craniul individului. .Visele pot să însemne ceva . Expresul gonea acum atît de rapid încît imaginea de la fereastră se estompă. Ar putea fi cheia pe care o căutăm. Se înclină spre dreapta în timp ce lua o curbă lungă. Şi sînt complet trează. Falsul controlor începu să se clatine. Aşa că nu mă mai bate la cap. Tu eşti prea în spate. . încercă să-şi revină. care apăruse pe nesimţite.Bineînţeles că nu. Crezi că ar putea fi suspectul? Mai ştii povestea aia cu sacrificiile? . Dispărură în grabă. E în toaleta de lîngă uşă. Stai calmă.Vorbeşti serios? . sora ei. mormăi: . Marler se duse în mijlocul vagonului şi se aşeză pe un loc cu faţa spre ei. încearcă să dormi puţin. explică Marler. Abia vorbise. Butler era lîngă el. desigur. Pistolul era al lui Marler.. Marler trăgea corpul individului înapoi spre intrarea din spate. Cu mîna dreaptă. spuse Tweed. . Nield a întors cu o unealtă plăcuţa cu OCUPAT de la uşa WC-ului. Marler făcu semn cu capul spre Nield să se grăbească.Nu mai vorbi prostii din astea. O să găsească un beţiv îmbibat cu coniac după ce pleacă trenul.Uită de asta! Crezi că un cult s-ar putea extinde din Dartmoor pînă la Champton Place? .Chiar am dat-o în bară. Harry ridică cutia şi o ţinu lîngă Tweed pentru ca Paula să poată vedea ce era înăuntru. o să-i dăm drumul pe peron.ea nu prea vorbea aşa. E îmbibat cu coniac. Crezi că un cult s-ar extinde pînă la Wensford. Cu amîndouă mîinile apucase de subsuori trupul care se prăbuşea.ne putem aştepta la un comitet de primire la scurt timp după ce ieşim din gara din Marsilia. Ai luat o masă pe cinste în vagonul-restaurant.pot să-ţi aducă aminte ceva ce n-ai observat la momentul respectiv. Totul s-a întîmplat aşa de repede! N-am nici o scuză. Sînt obosit fără doar şi poate. Tweed îşi dădea seama că era şocată . .Billels. . Chiar înainte să se închidă uşile automate.Şi Harry o să-i dea pe spate cîntîndu-le la vioară? sugeră Paula care îşi revenise pe deplin.A. Simţea că trebuia să prevadă ce avea să se întîmple.. L-ai omorît? . O apucă de braţ şi o strînse. Trebuia să-l fi văzut.Nici una.încă nu am identificat scheletul pe care l-am descoperit în mlaştină . . da.ăla acoperit cu zăpadă.. Butler avea o cutie de vioară.Partea proastă e că ei ştiu că sîntem în trenul ăsta. Nield luă cuţitul de jos.. îşi apucase Browningul de calibru 32 din geantă. îşi ridică privirea cînd Marler îşi făcu apariţia. cu mîna tremurînd. Mă nelinişteşti. Avea o geantă mare de piele aruncată pe umăr. .De acord. . Modul în care a codat datele trebuie să fie complex.ce s-a întîmplat cu asasinul? întrebă Tweed calm. detectivul? Puţin probabil. . ţinîndu-l în picioare pe beţiv. cînd îşi făcu apariţia un controlor în uniformă. Cu o mănuşă din latex. trebuia să-l fi apărat pe Tweed.Nu mai vorbi tîmpenii. apoi la el. îmi pare foarte rău.Bine lucrat. Ridică capacul. mormăi Tweed. . înţeles numai de cine a angajat-o. Dar asta-i o prioritate cînd ne întoarcem. l-am verificat pulsul. îşi scoase mîna din geantă ţinînd un cuţit uriaş. o linişti el.Cînd o să ajungem la următoarea staţie. îi dădu drumul. Nield îşi puse cuţitul la centură şi se aplecă să-i ridice picioarele. Nu mă întreba cum o să-l identificăm.Şi? .Chestia asta o să iasă pînă la urmă de pe şine. . . Cred că-i important. Bate foarte bine. Ea se uită cu neîncredere la vioara aşezată pe o pînză din catifea. . . Şi lui Keith Kent îi ia o grămadă de timp să verifice foile alea cu cifre pe care le ascunsese Christine sub sertar. . Te gîndeşti la Christine. doi dintre noi o să stea lîngă uşi. Eu stăteam pe scaunul dinspre culoar.Acolo stă Anne Barton. tu stăteai la fereastră.

Mintea îi hoinărea. Se întrebă ce-o fi înăuntru. Marin m-a prevenit cum să ne pregătim sosirea la Marsilia. echipamentul.Ca să ne amestecăm cu ceilalţi călători cînd coborîm din tren. Se uită la Tweed. L-a înjunghiat. Destul timp. Paula îşi întinse picioarele. Se uită la Marler care stătea în picioare ţinînd un sac de golf. Zîmbi. Expresia îi deveni serioasă. înaintînd spre el cu un cuţit.. Marler plecă. Se apropiau de vagonul cu călători destul de numeroşi cînd peronul începu să alunece pe lîngă ei. Uşile automate se deschiseră. . aceeaşi marcă. Tweed. Uită de treptele abrupte şi fu cît pe ce să cadă. probabil . pentru Marler să-şi viziteze omul de legătură. De ce avusese Tweed visul acela cu dangătele de clopot pe care le auziseră în clopotniţa din Dartmoor dc lîngă biserică? Apoi vicarul.Nu puteţi ieşi pe aici. Se gîndi că începeau deja să dea muguri sub razele orbitoare ale soarelui strălucitor. Mă aşteptam la ceva de genul ăsta. care părea să se bucure de un pui de somn. văzu şiruri nesfîrşite de podgorii răspîndite pe cîmpurile înclinate. îl considerase pe vicar un om sinistru din prima clipă în care îl văzuse. Erau închise.E timpul să ne mişcăm. ne repezim în vagonul ăla. Dedesubt se afla un Sten şi cîteceva magazii de rezervă.Dacă o să avem necazuri în drumul spre hotel. Călătorii începură să coboare. O să mai fie un al doilea automobil. . Tweed era treaz cînd apăru Marler şi îi făcu semn lui Pete. conducînd-o spre ieşirea pentru călători. Dădu jos bagajele de pe raft. Paula se întrebă ce se afla înăuntru. De aceea îi dăduse el un Browning de calibru 32 vîrît acum în geanta de umăr şi un Beretta ascuns în tocul legat de glezna dreaptă. . Amîndouă autovehiculele au fost prevăzute cu ranforsări foarte rezistente. Paula se uită pe peron în ambele direcţii.Am ajuns. Marsilia. zise el. că l-a prins pe adevăratul controlor la gară. înţepenite de la prea mult stat jos. Groapa de gunoi a Europei. îşi petrecuseră timpul aşteptînd restul echipei şi bînd cîte un espresso cu lapte la bufetul din gară. inclusiv geanta lui mare şi plată. . . tu şi cu Paula o să vă urcaţi pe locurile din spate ale unui Citroen care o să vă aştepte afară. Marin va conduce taxiul vostru. . Ridică mînerul uneia dintre ele şi o deschise. .Eu cred. cu Harry şi Pete asigurînd ariergarda. spuse Marler. Nield îşi reluă poziţia iniţială dincolo de intrarea în vagon. inclusiv geanta şi carnetul de bilete. Apărură case şi fabrici cu pereţi albi. Continuă să o susţină. .Treptele de la tren sînt făcute aici ca pentru uriaşi.Pentru ce sînt astea? insistă Paula . Amestecaţi-vă în mulţime . .ca să nu facă zgomot. împreună cu Pete şi Harry. Un amalgam de oameni de afaceri şi femei îmbrăcate sărăcăcios cu baticuri pe cap.Nu sînt în cea mai bună formă în dimineaţa asta. .Pentru că ne-a urmărit cineva pe motocicletă de la Park Crescent pînă la Waterloo. Expresul se opri lin.Eu o s-o iau înainte. urmat de Harry. I-a luat hainele. îi informă Marler. Era o atmosferă diferită de freamătul Parisului. Cum ajungem la Marsilia. aceeaşi culoare. I-a aruncat documentele de identitate.Aveţi idee cine era falsul controlor? întrebă Tweed. urmaţi de Tweed.Ridică puţin catifeaua. . „Toată tensiunea asta. îşi spuse că pusese deja prea multe întrebări. Paula o dădu la o parte încet. le strigă în franceză un funcţionar în uniformă scund şi corpolent. TGV-ul începu să încetinească." Privind pe fereastră. avea o nuanţă de brutalitate. Eu o să urc în ăla. Există un vagon de clasa a doua puţin mai în spate. Primul. . se gîndea ea. Tweed o dusese cu taxiul la Gare de Lyon.nu vă grăbiţi. după ce coborîseră din Eurostar. Marler ajunsese la nişte uşi duble.De ce? întrebă din nou Paula. . Tweed mormăi. Marler o susţinu. puţin mai în spate. Părea să se continue la nesfîrşit. Te-a văzut urcat în TGV şi s-a urcat şi el în ultimul moment.De ce? întrebă Paula. mărginind calea ferată de ambele părţi. Stenhouse Darkfield. în cele două ore cît schimbaseră trenurile de la Gare du Nord din Paris. . Locuinţe sărace cu pereţi soioşi. dar nu văd cum o să ne ajute chestia asta dacă o să ne aştepte inamici în afara gării. îşi dădea ea seama acum. o să vezi de ce. în ziua asta splendidă. Apropierea obişnuită de orice punct terminus important. Acolo-i pentru bagaje.

Credeam că eşti arab. cu Harry alături şi Pete cocoţat în spate. . . Copii furînd cauciucurile unor maşini parcate. . deveni grăbită. Se uită din nou înapoi. Cardon dădu din cap în ambele părţi. în urma acestuia. Şi în afară de asta vorbesc fluent şi araba. cel de-al doilea Citroen se izbi cu ranforsările de partea din spate a Renault-ului care oprise şi se făcuse acordeon între cele două Citroen-uri. Era cel mai bun. . Şi făcea bine ce făcea. e Philip Cardon. plus hainele. comentă Paula. Nici urmă de celălalt Citroen. îi făcu semn să se grăbească. La naiba cu kilometrii! Ţineţi-vă bine! Pornim. zise oarecum detaşat. Paula zări ranforsările masive ataşate de partea din faţă şi din spate a maşinii.prevăzuse că era puţin probabil să cineze într-un restaurant de lux -. Şoferul zîmbi din nou şi porni motorul.. „Nici nu prea are cum". un arab. L-a prevenit să fie extrem de precaut.El. Cu mult timp în urmă. Paula se uita pe fereastră. Stau pe-aici de îndeajuns de multă vreme să mă bronzez ca unul adevărat. . Asta. Proprietarul i-a spus că nu ţine niciodată bani lichizi în sediu .Ne apropiem de hotelul vostru. traversă strada în soarele orbitor. Comprimat între ranforsările celor două maşini aflate la viteză maximă. Am ştiut de la bun început că el şi Marin erau una şi aceeaşi persoană. treci în spate.Poliţia. Americanul o ia spre casa de schimb. Şoferul.Asta e? îi şopti ea lui Marler. . dar nu se putu abţine să.Fermecător. . Gunoaie erau împrăştiate peste tot.Pregăteşte-te pentru o călătorie dură. V-aţi pus centurile de siguranţă? S-ar putea să merg cu viteză şi să opresc foarte brusc. Renault-ul abia putea fi recunoscut şi arăta mult mai mic. i se fură portofelul. e înjunghiat pe la spate.Asta-i şi ideea. Apoi i s-a întîmplat o tragedie. Demară cu o viteză moderată. o altă valiză în cealaltă şi sacul de golf aruncat pe umăr. Instalîndu-se înăuntru. Un sfert de milă. îşi spuse Paula. nu se uite înapoi. Paula fu salvată de centura de siguranţă. îşi puse valijoara pe genunchi şi se uită prin lunetă în timp ce Tweed se urca lîngă ea. Asta-i Marsilia. Pînă acum Marsilia nu o impresionase: o mulţime de magazine la parterul unor clădiri albe dărăpănate. apoi o închise la loc ca un peşte. Paula păşi repede pe un trotuar şi văzu un Citroen galben parcat peste drum. Azvîrlită înainte. spuse Tweed. Vocea i se schimbă. Ţîşniră înainte ca o maşină de curse la Le Mans1. Frînă brusc. se prinse de mînerul de la portieră. Şi Renault-ul se deplasa cu viteză mare. încă mai am zile proaste. ziua în care a murit. Paula privi înapoi. Fusese complet intimidat de izbucnirea lui Marler.Da. care ducea valiza neobişnuit de plată într-o mînă. Paula. e dus apoi de urgenţă la spital. Renault-ul se lovi de ranforsările din partea din spate a maşinii lui Cardon. Paula îşi luă inima în dinţi. ca şi Tweed de altfel. Nu prea seamănă cu Champs-Elysees. cu două niveluri. A lucrat pentru mine. Cardon apăsă pe acceleraţie.A murit iubita mea soţie. mîrîi către el Marler în franceză. Parbrizul era făcut . Funcţionarul de la căile ferate deschise gura.Vedeţi agenţia aia de voiaj pe stînga şi casa de schimb valutar de vizavi? Un turist american a vrut să schimbe o grămadă de dolari în euro şi s-a dus la agenţia de voiaj.Intrăm pe strada principală. Zări cel de-al doilea Citroen venind în urma acestuia. aniversarea căsătoriei noastre. Vorbeşte mai încet! Este o operaţiune a poliţiei. . Ducîndu-şi într-o mînă valijoara . Ziua ei. mă ajută să mă amestec în peisaj. spuse Cardon. . I-a arătat casa de schimb la doar cîţiva metri peste drum. Erau urmăriţi de un Renault negru cu geamuri fumurii. Ţine-ţi fleanca sau am să aranjez să te retrogradeze. Moare pe drum.era prea periculos.Acum! strigă Cardon. deja nişte epave în paragină. Marler sărise în cel de-al doilea Citroen la volanul maşinii. Căldura o moleşea. îi spuse şoferul cu un zîmbet şi într-o engleză perfectă. . spuse Paula uimită. Magazinele erau înţesate cu vechituri. Franceza Paulei era destul de bună pentru a înţelege fiecare cuvînt. îi informă Cardon. . . uitîndu-se în oglinda retrovizoare pentru a vedea dacă echipajul din cel de-al doilea Citroen era pregătit.

Nu-i recomandat să te plimbi prin locul ăsta îmbrăcat ca un arab. Acum l-au distrus.Trebuia să prevăd asta. Cardon era acum îmbrăcat într-un elegant costum crem cu cămaşă descheiată la gît. Ţinîndu-şi la îndemînă Walther-ul automat. Marler i se adresă lui Philip Cardon. Acum trebuie să folosească alt port. Femeile pariziene veneau aici să cumpere ce era mai bun. Canebiere era o stradă cu magazine de lux. Undeva în larg şi-a schimbat numele în Orem. Arătă de-a lungul portului spre uscat. observă Tweed. . Nici o mişcare. . O să fim acolo să vedem ce-are de gînd. Marler dădu înapoi cîţiva metri. . Tweed se duse la uşă. Cînd am fost ultima oară aici. Continua să se încăpăţîneze pînă cînd i-am arătat legitimaţia mea falsă de la DST1 . Totul se schimbă şi nu întotdeauna în mai bine. . în plus. .tr.După ce v-am lăsat aici. Paula îl privi surprinsă.) . Pe-atunci nu erau aici. I-am cerut fetei ăleia băgăreţe de la recepţie numerele de la camerele voastre. zise el mijind. Vieux Port este strict pentru ambarcaţiunile de agrement ale bogătaşilor. apoi i-am spus că Franţa spera să încheie afaceri comerciale profitabile cu voi. cotiră apoi după un colţ şi Tweed văzu pentru a doua oară în viaţă Vieux Port.în nici un caz.îmi aduc aminte că tu puneai întotdeauna întrebarea-cheie. explică Philip Cardon. dar cred că o să ne descurcăm. Privea în jos pe fereastră cînd Paula ciocăni la uşă şi el îi strigă să intre. medita Paula.ţăndări.Marler spunea că a insistat să stăm aici. . Putea să fie orice alt loc. Mergem mai departe? -Da. care au loc începînd cu anul 1906. Paula auzi scrîşnetul ranforsărilor Citroen-ului desprinzîndu-se de radiatorul Renault-ului.Cu ani în urmă. ‚ Oraş în nord-vestul Franţei la vest de Paris. . iahturi şi tot felul de vase mai mici. Arme automate sînt împrăştiate peste tot înăuntru. apoi descuie uşa şi Philip Cardon intră.ce s-a întîmplat cu costumul tău de arab? întrebă Paula.Unde sînt vasele de pescuit? Obişnuiam să mă uit de la fereastra mea de la hotel cum plecau în larg în orice moment al zilei să prindă peşte. . La mică distanţă mai încolo. . Arăţi nostalgic. . mi-am dat jos hainele cu care eram îmbrăcat şi miam pus costumul ăsta.bărci mici cu motor.Nu mai sînt aici. . . transportă un echipaj prea . .De ce trebuie să stăm în hotelul ăsta? întrebă Paula. „Progresul" se instalase şi aici cu salturi de uriaş. O să găsească patru arabi în maşina avariată şi o să presupună că e rezultatul unui război între bande.De ce suspect? întrebă Tweed. unde se aflau una lîngă alta clădiri de birouri şi blocuri uriaşe şi urîte. sări din maşină. întoarse maşina pe o alee în curbă şi opri la intrarea unui hotel situat mai sus de port. Tweed reuşi să primească aceeaşi cameră pe care o ocupase la prima lui vizită cu ani în urmă. Sînt multe bărci scumpe pe-aici.serviciul francez de contraspionaj -. Lui Tweed nu-i venea să-şi creadă ochilor. a ajuns acum o mahala murdară.Gata.Cargobotul suspect ajunge în îlc des Oiseaux mîine.A plecat din Alger cu numele de Baugie.Renault-ul zdrobit n-o să pună poliţia pe urmele noastre? se întrebă Tweed. faimos pentru cursele sale anuale de 24 de ore. Vechiul port în formă de stridie era înţesat cu ambarcaţiuni de agrement . observă ea. (n. am mers pe o alee liniştită din apropiere. rînji Cardon. Doar o să-l remorcheze de pe cîndva faimoasa Cancbiere. îmi plăcea la nebunie să privesc bărcile de pescuit intrînd în port sau ieşind în larg adesea seara tîrziu. . . nave mari. .Sînt toţi morţi. Uită-te la ororile alea plictisitoare. . Chiar arăţi schimbat. de maşini sport. Se duse lîngă el.Cîndva faimoasa? întrebă Paula. Vezi cel de-al doilea debarcader de aici? Acum numără trei ambarcaţiuni de la ţărm. I-am întors registrul spre mine şi am văzut unde staţi.Mă întreb de ce a ales Cardon locul ăsta. întrebă cine e. . Ca şi Marsilia. Era foarte frumos. Bună strategie. . se uită înăuntrul vehiculului zdrobit şi alergă la Tweed care coborîse geamul.Aia-i o barcă cu motor destul de puternică. Am observat că Marler şi Nield sînt cazaţi în camerele alăturate.Locul ăsta nu e chiar Ritz. Cardon mări turaţia. Se opri deoarece cineva bătu la uşa pe care Paula o încuiase cînd intrase.

tr. Uită-te după o insulă în formă de triunghi cu faleze abrupte din calcar.Sînt de acord. .Yallah! strigă el.Ce înseamnă asta? vru să ştie Paula. Ai văzut-o? Bun. am să vă duc într-un loc de unde puteţi avea o panoramă clară asupra insulei. Copleşitoare. . o bucată uriaşă de stîncă de calcar ridicîndu-se din mare. acolo o să mergem astăzi cînd o să primesc semnalul că Oran a acostat. Pe uscat. -. Ridicînd privirea. E o privelişte superbă de pe platoul din faţa ei. .Nu neapărat.A acostat? . Cardon se aplecă pe fereastră. . .E un mic port în capătul îndepărtat al insulei pe care nu poţi să-l vezi de aici.Pe-acolo o să urcăm pînă-n vîrf. fluturînd o cîrpă murdară în vîrful unui băţ. Acum mişcă-te încet spre dreapta. Ajungînd la zidul înalt pînă la coapsă. .) Merseră cu un Citroen diferit de versiunea cu ranforsări. un vechi edificiu care părea destul de mare pentru a fi o catedrală. Trebuie să vă previn că s-ar putea să nimerim direct într-un schimb de focuri. Apoi privi întinderea vastă a Mediteranei . . Cardon.din vîrful insulei coboară o pantă pînă la port. dacă vreţi. absorbindu-i vastitatea pentru a putea să şi-o amintească mai tîrziu. . în timp ce Cardon ieşea cu grijă pe poarta hotelului. Cardon o aşteptă să admire priveliştea. cu marea albastră şi calmă sclipind în dreapta lor. Au nişte paznici arabi duri cu arme automate. da. care stătea lîngă Tweed.Am văzut-o.o pînză albastru-turcoaz punctată din loc în loc de dungile albe ale valurilor.Ascultă. miezul celebrului roman al lui Alexandre Dumas. . Vedeţi biserica aia? Notre-Dame de la Garde. . o creastă imensă de calcar se arcuia la nesfîrşit. . Culoarea.Terorişti? întrebă Paula. imensitatea mării.Cred că sărmanul băiat tot s-a ales cu ceva. o fascinau. . Acum. părea cel mai mai mare amfiteatru al lumii. . O vezi pe aia pe care soarele se răsfrînge în ceva? E faimoasa Chiteau d'If. Cardon arătă în sus. aruncînd destul de departe o bucată mototolită de hîrtie. Un echipaj foarte rudimentar – unii fără experienţă pe mare. răspunse Paula. .Cară-te . care făcea vehiculul să se zdruncine în timp ce el ţinea piciorul pe acceleraţie. o avertiză Cardon. deasupra peretelui de stîncă. spuse Cardon. Ieşeau din Marsilia de-a lungul unei promenade largi. Ţine obiectivul fixat pe ea. . şi un perete alb de stîncă în stînga. Decît dacă nu e vorba de Africa de Sud. Contele de Monte Cristo. 1 Direction de In Surveillance du Territoire (n. Cardon roti volanul şi începu să urce pe un drum abrupt şi şeipuitor.nu foarte politicos. . îţi iau gîtul pentru nişte mărunţiş . strigă Marler. să avem o vedere bună asupra portului . O faţă albă înseamnă pradă.într-un singur cuvînt.Acolo sînt insulele.numeros pentru un cargobot de 15 000 de tone. Rămase nemişcată.ca să nu ne murdărească parbrizul cu cîrpa aia soioasă. la doar cîţiva kilometri depărtare. Asta l-a îndepărtat . Paula îşi schimbă părerea despre Marsilia cînd ieşi din maşină. care se întindea în direcţia mării.Ei bine.Aşadar. Dar noi o să debarcăm pe partea asta. strigă Butler. dimineaţă o să mergem cu barca aia pe insulă? întrebă Tweed. îi dăduse binoclul lui Tweed care îşi concentra atenţia asupra insulei. puţin mai încolo.Cred că am văzut-o.Acolo mergem. Deodată ajunseră în vîrf. cocoţat foarte sus. Paula se uită în jos la promenada care se afla cu mult sub ei. Paula îşi ţinu respiraţia. apoi îi conduse pe lîngă bătrîna Notre-Dame pe un vast platou plan. aşezat lîngă Marler. într-un singur punct se află o viroagă îngustă care duce în vîrf. Nu pare mai mare decît o crăpătură în stîncă.şi îţi iau şi hainele. în zilele noastre să nu treci niciodată la est sau la sud de Canalul Suez. un tînăr arab sări în faţa maşinii. în Asia sau Africa. I-am aruncat o bancnotă mototolită de un euro. Să sperăm că sosirea cargobotului Oran o să-i atragă pe toţi în partea vestică. . Paula văzu. . îi arăta ceva în timp ce se uita prin binoclu.

Sacul de golf.Mă îndoiesc că o să avem nevoie de ea. „Merge" fusese comentariul lui final. puse o pastilă în palmă şi i-o dădu. în total. Pe covertă.Paula fu cuprinsă de emoţie cînd Tweed îi dădu binoclul.Atunci ar putea fi palpitant. Nu face nazuri cu mine! înghite-o! . Erau extrem de ocupaţi. . Ia-o! ordonă ea. Butler îşi testa Sten-ul. Ar putea fi Oran? . în capătul celălalt al platoului. . Păzeau spatele lui Tweed şi al tovarăşilor lui.Dacă îţi faci griji că Marin . . Paula îl văzu pe Marler postat cu mult în spate. nedesfăcut. ochind şi trăgînd fără muniţie. Să ne întoarcem acum în Vieux Port. . 19 Merseră direct la barca lui Cardon din port. . să ştii că n-o să spun nici un cuvînt. în spaţioasa cabină principală. Era abruptă. „Oul" era o grenadă de mînă. . . scăldîndu-i gîtul şi braţele. 'Reuşi să zîmbească atunci cînd ea închise uşa. A coborît.Un ou. întorcîndu-se. . Tweed nu fusese niciodată fericit pe mare. dar e încă la mare distanţă. E adesea însoţit de o briză puternică. . Butler scotoci prin sac şi scoase ceva pe care i-l dădu Paulei. Marler îşi cercetă puşca Armalite. . O să bată cu rafale mai mari cînd o să ieşim din port. O să cercetez restul navei.Chiar şi cînd e în port. . îi găsi pe ceilalţi membri ai echipei.Pare o tîmpenie să sufăr de rău de mare în hula asta blîndă. Apoi mută binoclul spre mare şi îngheţă. Valuri mari măturau intrarea în port. Studie viroaga cu atenţie. Paula se aşeză lîngă el pe cuşetă. . dar soarele încă ardea. rînji Cardon.Da. La mare distanţă în larg. antrenorul pe care-l înlocuise acesta şi care se întorsese . Nu voia în ruptul capului să stea nemişcată. împotriva unei ploi de gloanţe de mitralieră. Nici o altă navă nu s-ar îndrepta spre insulă de la o aşa mare distanţă.Se apropie o navă. la capătul scărilor.Scuză-mă. Hula asta n-o să mai fie aşa blîndă odată ce-o să ajungem în largul Mediteranei. lîngă biserică.Căldura din perioada asta a anului este un fenomen care nu se întîmplă decît aproximativ o dată la zece ani. Zări imediat île des Oiseaux prin obiectiv.Pentru protecţie. o tolă plată de oţel era bine fixată de punte. Ar putea fi de ajutor. mişcîndu-se în jos şi în sus.o să afle. Sacul de golf în care o ascunsese se afla pe o canapea. noul instructor o pusese să arunce trei grenade amorsate peste un zid. Mai tîrziu auzise de la sergent. părînd nefericit şi întunecat. vreau să-l găsesc pe Tweed. Cred că o să ajungă la ile des Oiseaux în vreo două ore. sub hanorac. . îi dădu binoclul lui Cardon. Luă o sticlă deschisă de apă minerală. o dată chiar se plînsese că nu putea suporta marea. o pusese să arunce treizeci de grenade amorsate. îşi dădu seama ca ambarcaţiunea se legăna în locul de ancorare.Se schimbă vremea? se întrebă ea. comentă el acru. . Acum relaxează-te.Cardon. adică . Posibile ascunzători. zîmbind veselă. dar ici-colo se aflau bucăţi masive de calcar care o mărgineau. pe care îl băgă în tocul de la centură.Dramamină. cu o expresie neînduplecată. apoi o vîrî cu hotărîre în geantă. zări fum şi silueta nedesluşită a unei nave îndepărtate care se îndrepta spre insulă. Paula luă o sticluţă din geanta de umăr. îi spuse Cardon.Pentru ce-i asta? întrebă ea. înghiţind apoi multă apă. . Tweed luă pastila cu o strîmbătură. Butler stătea în picioare cu geanta uriaşă deschisă la picioare. Ajungea aproape pînă la gîtul Paulei şi abia putea vedea peste ea. Aceasta era Marsilia. verifica părţi ale vasului care nu aveau nici o însemnătate pentru ea. în timpul recentului său curs de antrenament. chestia asta ţopăie în toate părţile. nu fusese mulţumit şi îi dăduse şi mai multe. era sprijinit de zid. Ea o privi cu atenţie.îţi mulţumesc foarte mult. în timp ce vorbea. cu excepţia lui Cardon. apoi o încarcă.O să fie mai rău cînd o să ajungem în larg. .Nu eşti singurul.Prima cabină pe dreapta. Cred că o să plecăm în curînd. îl găsi pe Tweed întins pe o cuşetă. Era o ambarcaţiune mai mare decît îşi închipuise Paula. Nield avea un pistol Glock.

Paula văzu valuri mai mari decît se aşteptase. Dincolo de aceasta. iar forma triunghiulară era acum foarte vizibilă. Marler lovi uşor ţeava armei. a trecut neobservat de detectorul de metale. care li se alăturaseră. O stîncă avînd o înfăţişare sălbatică . Capulet e pe punctul de a ieşi din port.Nu mi-am dat seama că era aşa de neliniştit.Tweed mi-a spus să rămîn la hotel să ţin sub observaţie toate camerele noastre. O vedere panoramică pe care n-avea s-o uite niciodată. de-a lungul urcuşului sinuos. pentru a face mai puţin zgomot. Căutînd într-un buzunar. Vrei să vii cu mine? Ajungînd pe covertă. Prevăzător. . îi spuse el lui Butler şi lui Nield.exact locul în care puteai să-l ţii pe prizonierul lui Alexandre Dumas ascuns ani de zile.Trebuie să ne aşteptăm la necazuri cînd o să ne apropiem de vi roagă pe partea asta. Sigur o să păzească al doilea loc de debarcare.Urc pe covertă. dezlegînd parîmele. Paula se uita la Ile du Chiteau d'If. Pete? îl întrebă ea pe Nield. descoperi că putea să vadă foarte bine şi fără ei. Erau acum foarte aproape. Uneori se întreba de ce îşi mai bătea capul cu ei. Paula observase că ţeava părea mai lungă decît îşi amintea ea. L-am adus cu mine prin punctul de control de la Waterloo.te simţi bine? . Stropi îi împroşcau acum pe punte în timp ce nava plonja într-un val. Cineva ar fi putut pune o bombă în lipsa voastră.Ăsta-i un amortizor avansat inventat de experţii de la subsolul clădirii din Park Crescent. Am patrulat. Cînd intră în cabină. După cum sperasem. Cardon are slăbiciune pentru Romeo şi Julieta.pentru a se ascunde în spatele insulei. Acum vedea limpede vastul amfiteatru de calcar care împrejmuia oraşul de la distanţă. spuse Harry sarcastic. Lăsaţi treaba asta pe seama mea. plimbîndu-se.Da. îi făcu cu ochiul. luă două haine de ploaie galbene şi le azvîrli spre Tweed. făcînd ambarcaţiunea să vibreze. . le spuse Cardon. iar viroaga îngustă şi sălbatică se vedea bine cu ochiul liber. Lumina orbitoare a soarelui se răsfrîngea atît de puternic în stînca de calcar. îi preveni Marler. pe cînd treceau prin nordul insulei la o distanţă apreciabilă. . mai întîi la prova şi apoi la pupa. Dacă este posibil. Pe cînd ieşeau în larg.Măresc viteza. Părea să se simtă în elementul său. cu mîinile pe timonă.Aşa se cheamă? . Tweed o studie cu monocularul de la baza plană care se prelungea în mare. Paula era fermecată de privelişte. Paula se hotărî să-l viziteze pe Tweed. să vadă cum îi mai merge. lăsaţi împuşcăturile pe seama mea. Tweed se uita prin monoclu la viroaga de care se apropiau. Luă o pălărie de marinar de pe un raft şi şi-o puse pe cap. Marea e cam agitată. uitîndu-se peste tola de oţel. . explică Philip Cardon. am observat cînd am urcat la bord. . Marler îi arătă puşca. Dacă aveţi de gînd să staţi aici. . mai bine v-aţi pune astea pe voi. Tweed se ţinea de o balustradă. deoarece mi-a trecut prin minte faptul că Oran ar putea să ajungă la île des Oiseaux mai devreme . .Unde ai fost. .Căpitanul portului ne-a dat permisiunea să plecăm şi a confirmat că avem culoar de ieşire liber.Nu-i scapă nimic.Sigur aşa n-o să te audă.De aia şi supravieţuim. Paula era întotdeauna uimită de cît de agil putea fi Harry cu silueta lui robustă. Uitîndu-se în urmă. încît îi venea să clipească încontinuu. în ciuda mişcărilor de balans ale ambarcaţiunii. ar trebui să evităm să se audă focuri de armă. Cardon încetinise. Pete o strînse de umăr. se zărea île des Oiseaux. Aşa că. în timp ce nava îşi croia drum spre mijlocul portului. . Cardon mărise viteza şi se îndepărtau rapid de uscat. mişcîndu-şi braţele în jurul corpului. dacă funcţionează. Nu ai venit cu noi. . . . Motorul porni deodată.Nu neliniştit. Ca şi în alte ocazii de pînă atunci. . sub impermeabil. Cu o mînă. învelit într-un material special. acesta era în picioare. Sări la bord cu agilitate. îşi găsi monocularul.înainte să plece ea: „Ăsta-i cel mai mare compliment pe care-l face vreodată". Tweed îşi scoase ochelarii cu ramă de baga şi îi vîrî în buzunarul de la costum. dacă puteţi. îl văzură pe Harry pe debarcader. pînă la vîrf. .

îi spuse Tweed.Fugiţi mîncînd pămîntul spre viroagă! Trebuie să ajungem la barcă şi să ne cărăm naibii de-aici cît mai repede. şi o mulţime de arabi pe punte . de asemenea. Singurul sunet era zgomotul valurilor izbindu-se de cheiul aflat acum cu mult sub ei. Gheînuindu-se. .fu atît de neaşteptat. Nield era în faţa ei şi amîndoi îl pierdură din vedere pe Cardon. Tweed îşi folosi monocularul pentru a cerceta cargobotul Oran.Nava are un mare semn de lovitură lîngă proră. cu pereţi înconjurîndu-i din toate părţile. aflat la prova. observă el. dar Paula o simţea. unele desfăcîndu-se şi împrăştiindu-şi conţinutul. Tweed îşi puse monocularul în buzunar şi se întoarse spre Cardon. o atmosferă care nu-i plăcea deloc lui Tweed. dar a şi dispărut! exclamă Paula. Părea să fie ciudat de multă linişte şi pace pe cheiul puţin folosit. cu Walther-ul într-o mînă. Să sperăm că tîlharii nu ne aşteaptă ascunşi în spatele lor. Nu văzu decît o pantă abruptă a viroagei urcînd deasupra lui. Sînt. Marler se uită în jurul ei. Suprafaţa viroagei era abruptă. Şase arabi înarmaţi cu arme automate apăruseră la o oarecare distanţă în stînga lor. era în frunte. uită-te la rampa aia uriaşă pe roţi desprinsă de ţărm. Nu se vedea decît flancul uriaşei nave în timp ce se îndrepta spre larg. îi preveni Tweed înainte să sară pe chei. Paula. . în timp ce Marler.. semnală el. Vreau să ştiu ce curs urmează cînd ajunge în canalul principal. O briză puternică îşi înteţea rafalele. începu să se mişte mai repede.Vreau să ne întoarcem de urgenţă la barcă. ţîşni spre intrarea în viroagă împreună cu Marler. Tweed îl urma. luă o altă parîmă prevăzută cu cîrlig. Tensiunea creştea la bordul navei. Probabil că s-a izbit odată de zidul unui port.Au fost încărcate la bord în Alger pentm a oferi un motiv legitim pentru a pleca din port. Cîteva stînci răzleţe de calcar care ar putea fi utilizate ca platforme de tragere. trăgînd baloturile înapoi în mare.Nici urmă de viaţă. Valurile inundau rampa. în continuare.Le-am văzut de acolo de sus de la Notre-Dame. Nimeni nu o arăta pe faţă. Marler se oprea deseori pentru a asculta. Se grăbeau spre echipa lui Tweed. pe lîngă o altă stîncă masivă de calcar. urmat de Tweed alături de Paula. iar picioarele sale scurte se mişcau ca nişte pistoane pe cînd dispărea în viroagă. Stînci micuţe împrăştiate peste tot. E vizibilă numai fiindcă apa e atît de limpede. Harry sări pe ţărm cu o parîmă. cu pistolul Sten în mînă. Presupun că obiectivul său real este de a ridica altceva de la altă destinaţie.Au ajuns mai repede decît credeam. ţinînd puşca la îndemînă. îşi aminti Paula. Trebuie să urmărim cargobotul pe o anumită distanţă. Cardon ordonă: .A fost aici. Harry.Acţionaţi cu mare prudenţă. Toate privirile se întoarseră spre locul în care se uita ea. amestecate cu alte ingrediente. nici urmă de viaţă.Dar de ce au lăsat încărcătura? insistă Cardon. pentru a privi în sus. Tweed şi Paula priviră peste creastă. nici un sunet. încît Marler lăsă capul în jos. Au lăsat paznici în urmă pe insulă. . . Picioarele le alunecau pe bolovani mici de calcar. Marler era acum în faţă. . . riscînd să lase ambarcaţiunea nesupravegheată. împreună cu ceilalţi. Continuă să se mişte urmat de ceilalţi.mult mai mulţi decît mi-aş fi închipuit că ar fi nevoie pentru echipajul unei nave. Rămaseră împietriţi de ce văzură sub ei. . Marler rămase în urmă cînd Paula trecu pe lîngă el. îi preveni Paula. . . spuse Cardon. Şi au lăsat încărcătura. Urcară cu greu pe o potecă lată cît să treacă o singură persoană o dată. de ce? Aveau vedere către rampa de descărcare de la ţărmul mării. Deodată ajunseră în vîrf . dincolo de culmea care cobora în pantă abruptă. Ajungînd în dreptul unei stînci masive de calcar de mărimea unei căsuţe.Sugerez să ne întoarcem cît mai repede. Coborîrea văii largi era mai grea decît urcarea ei. privind în sus. Inele ruginite afundate în chei fură folosite pentru a fixa nava. . Era plină de baloturi mari. Cardon explicase că nava va trebui amarată de cheiul de stîncă cu nişte cîrlige uriaşe pe care le prinsese de un alt set de cabluri de ancorare. Par a fi produse din fibre utilizate în mîncarea musulmanilor. care îi urmase pînă sus.

Explozia. trecu pe lîngă trupurile zdrobite ale arabilor şi continuă să coboare pînă cînd ajunse la cheiul de care era priponită barca.Biata Paula e aici. mai bine ai pune odată în mişcare drăcia asta. Acesta se uită în sus şi îi făcu cu ochiul. Marler se repezi spre locul unde stătea ea pe punte. închisă între pereţii viroagei. cu mitralierele ochind ţinta. după cum îi explicase Harry. descoperi că putea să meargă.Nici măcar nu v-aţi gîndit. strigă ea. Trei focuri şi trei arabi se prăbuşiră la pămînt. . Apoi îi înfăşură încet un bandaj în jurul gleznei şi îi spuse să-l lovească dacă doare. în spatele unei stînci masive de calcar. . Paula nu se uită la Tweed. . luînd-o de braţ pentru a o ajuta să urce şchiopătând în barcă. scoase din geantă o sticlă de apă şi eşarfa. Cu o trusă de prim ajutor sub braţ. îi văzu pe cei trei arabi stînd nemişcaţi. Cel mai înalt dintre cei trei arabi dădu un ordin în arabă. Cu un ultim efort. Trebuiau doar să treacă pe lîngă stîncă în spatele căreia stătea ea. fu asurzitoare. Credea că e mai bine ca ea să vadă dacă îi intra piciorul. încît nu observă că Paula alunecase. ieşi uşor din spatele stîncii. pentru Dumnezeu? striga Tweed. acoperit cu sînge. îşi dădu seama că se făcuse una cu solul pe care stătea întinsă. Auzi scrîşnetul bocancilor coborînd de sus. îşi vîrî mîna în geantă şi scoase „oul" pe care i-l dăduse Harry. care verifica ruta pe care o urma barca. A omorît trei arabi cu cîteva secunde înainte să vă împuşte şi să vă trimită pe toţi pe lumea cealaltă. Uşurarea fu de nedescris. îndreptând barca departe de chei şi ocolind capătul insulei spre larg. şi-o îndesă în bocanc. Folosi o singură fîşie de bandaj. Tîrîndu-se în spatele stîncii. întreaga echipă. Ce-i asta . Ieşind uşor de după stîncă. se trase înapoi. Paula oftă de plăcere cînd simţi răcoarea unguentului. Cei şase arabi se împărţiseră în două grupuri a cîte trei oameni fiecare. După ce înmuie eşarfa în apă. Marler vîrî încet piciorul Paulei în bocanc. nu-i aşa? se burzului ea. să mai coboare puţin.care ţîşnise prin viroagă ca o vulpe vînată de ogari. Marler se întinsese acum de tot pe jos. Uitîndu-se din nou înjur. apoi făcu un semn cu mîna. în spatele unei stînci micuţe. Al doilea grup îl zărise. Ea se aplecă şi . Ridicîndu-se cu greu în picioare. Marler ochi cu puşca în mîna dreaptă grupul de arabi aflat cel mai aproape. Era pe cont propriu acum. Glezna aproape că o ucidea de durere. strigă şi ea înapoi. apoi ar fi putut să se oprească şi să tragă o salvă de focuri mortale. se umpluse de praf de calcar din cap pînă-n picioare. Trei arabi uriaşi cu pistoale automate în braţe se mişcau rapid în josul viroagei. între timp. Coborî viroaga şchiopătând. Tweed vrea să verifice direcţia navei Oran. Ploua cu gloanţe de mitralieră periculos de aproape de el. văzu o masă oribilă de trupuri fărîmiţate. se aplecă şi îl sărută pe Marler. alergă şi dispăru în viroagă. Paula se uită în jurul blocului de calcar care îi oferea priveliştea părţii de jos a viroagei. Nu înţelese nici un cuvînt. Se mişcau mai repede decît s-ar fi aşteptat cineva. . . Trase de trei ori rapid.Unde-i Paula. Cardon. . repezi ndu-se spre ea. Urma să aibă loc un măcel. Doamne! îmi pare atît de rău. Sări în picioare.O.femeile şi copiii sînt lăsaţi în urmă? . Dar înţelese gestul celor trei care îşi ridicaseră armele la acelaşi nivel. cu grenada în mînă. Avu intuiţia să nu spună nimic. îi scoase cu grijă bocancul şi îi examina glezna după ce-i scosese cu blîndeţe eşarfa.N-o să vă iert pe nici unul o bună bucată de vreme de acum încolo. cu ţevile ţintind undeva în jos.Ce a fost explozia asta? întrebă Harry. îi spuse că poate să-şi încalţe din nou bocancul şi că asta o s-o susţină. trecu în viteză în susul viroagei pe lîngă stîncă după care se afla ea. Se mişca atît de repede. Cardon mărise turaţia. Echipa era împrăştiată într-un singur şir în punctul în care se întindea poteca îngustă. spuse Tweed. Un obiect rotund în formă de minge. . ucigînd fiecare membru al echipei ei. Strînse din dinţi. Aruncă în sus grenada şi o văzu aterizînd la picioarele arabului celui mai înalt. O grenadă de mare putere.„Oul" tău exploziv detonat. sucindu-şi glezna. O examină şi îi puse dintr-un tub unguent peste ea.Credeam că eşti înaintea noastră. era sigură. răspunse Tweed. Paula apăsă butonul roşu. Era capul celui mai înalt arab.

. Plătise nota la hotel şi îşi luă valiza. O ploaie de gloanţe loviră în tabla de metal protectoare. dar ea nu-l privi nici măcar o dată. Philip? . care calculase suma. e din sticlă blindată. în soarele arzător. fata care ţinea locul recepţionerei numărase banii rapid. i-ar fi tăiat în două. Sînt mulţi oameni la bord cu arme. dar venea înspre ei cu viteză. scoţînd zece euro şi vîrîndu-i în buzunar. Paula nu-şi făcea griji. Prora de oţel a navei atacatoare era atît de înaltă. orice-ar fi! strigă Marler. Tweed se apleca peste tabla de protecţie. păstrîndu-şi echilibrul. ridicîndu-şi valiza plată. Insula se afla acum în urma lor. Marler rînji. ca un băieţel care aruncă pietricele într-un iaz.Cu Cardon în deghizarea lui de şofer arab? La gară. Tweed îi conduse către un taxi vechi şi ponosit cu un arab la volan. . Nici o durere. îi ordonă Tweed lui Cardon. Explozia fu fantastică. Apoi vasul dispăru. Ghemuit în spatele acesteia. scoase la iveală un obiect subţire de metal.. Apoi aruncă şi a doua mină. se aruncă în mare într-o încercare disperată. strigă Marler.O să intre drept în noi. Cînd îi spusese lui Tweed că nu plătise destul. Paula nu se putu abţine să nu privească peste umărul lui Tweed. o apucă de braţ şi o trase de-a lungul punţii în poziţia lui iniţială. coborîră. acesta îi zise să adune şi bacşişul pe care-l furase. . în flăcări din cap pînă-n picioare. coborîră pe debarcader şi se grăbiră spre hotel. lăsînd în urmă o pată întinsă de ulei pe albastrul de safir. Prora de oţel ţîşni spre cer. care avea mersul trenurilor în cap. Studia nava cu ajutorul binoclului. în cealaltă. Vin înspre noi. Dacă i-ar fi lovit pe flanc. Afară. Ţinîndu-se cu mîna de balustradă. încît indiferent cine ar fi stat la cîrmă nu ar fi putut vedea ce făcea Marler. iar Tweed. Cînd Tweed. nu spuse nimic. .Avem necazuri. într-o mînă ţinea o mină „clătită". una de rezervă. Deci acum ştiu. privind cu atenţie. Marler clătină din cap.„Spre casă. împinsese un teanc de bancnote de euro pe ghişeu. Asta înseamnă că se îndreaptă spre strîmtoarea Gibraltar şi spre Oceanul Atlantic. Distanţa dintre cele două nave se micşora în timp ce Oran îşi schimba direcţia. Tweed puse o mînă fermă pe umărul Paulei şi o făcu să se aplece.A ieşit cu mult în larg acum.E timpul pentru clătite.trase bocancul centimetru cu centimetru. Arabii de la bord trăgeau deja cu armele automate. O barcă mare cu motor. Zări pentru o clipă o mină plutind pe un val mic. o pînză de safir. Paula se opri şi îl trase de mînecă. îl puse pe punte între picioare şi privi la ambarcaţiunea care venea spre ei. urmată de ceilalţi. . O va lua spre nord. Prora vasului inamic lovi drept în ea. îi preveni Cardon. iar Capulet gonea spre îndepărtatul Oran. carcasa se despică în două. Barca cu motor inamică se apropia cu viteza unui TGV.Taxiul ăla nu pare prea sigur. şi şi-a schimbat direcţia spre sud-vest. Tweed. Trebuia să-i acorde timp să-i mai treacă furia. o secţiune răsturnată scufundîndu-se adînc în mare. . . . în timpul unei pauze de bombardament. Barca cu motor se afla mai departe decît se aşteptase ea. se ridică. Se întoarseră la Vieux Port. Marea era acum calmă. îi anunţă că vor prinde un TGV care să-i ducă înapoi la Paris dacă se grăbesc. . Viteza ei era alarmantă. Cealaltă bucată era în flăcări.Clătite? spuse Paula cu neîncredere. cînd Paula coborî în fugă. Deschizîndu-şi valiza. Europa este obiectivul său. Paula rămase ultima şi îi şopti lui Cardon: -Tu rămîi aici. Tweed se tot întorcea să se uite la ea. Echipajul. pînă nu se mai zări. Mai scoase unul.Uită-te prin ferestruica de observaţie. Nu-ţi face griji. Marler se ridică în picioare. îşi lipise ochiul de ferestruica de observaţie. Nu ripostaţi. despicînd valurile ca o torpilă. dar zadarnică. înţelept. uitîndu-se printr-o mică gaură acoperită cu sticlă blindată. ~ Ultima descoperire în materie de mine marine. James"1. cu prora din oţel ranforsal. Cardon se tîrî repede spre Paula. strigă şi Cardon. Aruncă mina circulară peste apă. strigă el pentru a acoperi zgomotul motorului. de a se salva. . de formă circulară. Ne-au zărit şi coboară o barcă mare cu motor peste bord. Vreau să-şi păstreze direcţia actuală.

Nu ştii să citeşti? Tweed îi vîrî legitimaţia sub nas. Cînd Paula îşi reveni. Aceeaşi recepţioneră stătea în spatele ghişeului.Deci şi el e pe lista ta de suspecţi? .descoperirea înfiorătoare a cadavrului lui Christine Barton în frigiderul din bucătărie.îmi amintesc fiecare lucru oribil pe care l-am rostit. Odată ajuns în Atlantic.. Marler şi Cardon. Abbey Grange. .) Se urcară în TGV-ul care aştepta cu doar un minut înainte ca acesta să pornească uşor din St Charles. Paula îl văzu învăluit în ceaţă. . să mai tai cîteceva capete. în timp ce acesta abia se tîra. îl întrebă: . apoi luase un Eurostar de dimineaţă spre Waterloo. Cînd mi-am dat seama că nu eşti cu noi. E timpul să-i interoghez pe toţi suspecţii. în timp ce se îndreptau spre grupul de ascensoare. cu o pătură de nori joşi acoperind cerul. servitorii neobişnuiţi de acolo . „Bine aţi venit în Turn.. Mă simt groaznic . Am văzut trei arabi uriaşi pe punctul să tragă în noi. Mă îndrept spre est. îşi împărţiră bagajele cu Marler şi Nield. fără grai. . cu haina pe braţ. 20 Echipa îşi petrecuse noaptea la un hotel din Paris. .Nici gînd. Greşeala mea a fost să cred că tu ai coborît înaintea noastră. în oraş. Nu trebuie să plîngi.Ai aflat ce voiai să ştii? . . călătoria la Wensford şi descoperirea la fel de înfiorătoare a cadavrului în descompunere al detectivului particular John Jackson în casa plutitoare. să încep odată vînătoarea ucigaşului. Tweed era pe punctul de a apăsa pe sonerie cînd uşa se deschise.Pentru că ar putea să conţină o bombă? . m-am îngrozit. . Tweed îşi puse braţul în jurul mijlocului ei. Tweed merse la camera 750. Am fi murit cu toţii. ' Replică din serialul de comedie cu acelaşi nume (n. în timp ce Tweed se aşeză pe un loc.Eu trebuie să-ţi cer scuze . Ridicînd privirea spre vîrful conic al Turnului. îi dădu o batistă curată. în această excursie sinistră au fost trei jucători de vîrf. aflată în faţa liftului. Trebuie să luăm al doilea lift. Aşa că puneţi-o într-unul dintre dulapurile alea. Sau poate că o să te facă să te simţi mai bine. de căldura soarelui.Geanta e încuiată. Paula veni lîngă el. Prima mea ţintă este Aubrey Greystoke. A primit un premiu pentru arhitectură".şi să-ţi mulţumesc modest pentru că ne-ai salvat viaţa. Apropiindu-se de Waterloo. La Waterloo. totul devenise o panoramă a ororii. se poate îndrepta spre Europa să ridice ceva care sînt sigur că e extrem de diabolic. Etajul şapte. Tweed se întoarse spre Paula şi rosti cu glasul scăzut: .. Marler şi Nield îşi reluară posturile de santinelă la fiecare capăt al vagonului.în camera 750. un triunghi de calcar ivit în albastrul de safir.tr. Era o dimineaţă rece. Oran. copleşit de îngrijorare. Vreau să văd ce e înăuntru. îl strînse pe Tweed de braţ. Paula i-o luă înainte. .. .tu. Mintea Paulei era încă plină de marea cea albastră. holul era gol. directorul financiar de la Gantia. completă Tweed. . imitînd discursul recepţionerei de la prima lor vizită cînd îl găsiseră pe Greystoke plecat. îi şopti şi el. Cargobotul ăla. de imensul amfiteatru de calcar care încercuia oraşul. Fata rămase uitîndu-se la el. Nu te mai prosti! Am venit să-l vedem pe Aubrey Greystoke. M-am uitat înapoi cu o milisecundă înainte ca grenada ta să explodeze. o îmbrăţişa şi i se uită fix în ochi. se îndreaptă spre strîmtoarea Gibraltar. mărind viteza odată ce suburbiile fură lăsate în urmă. Vocea îi era energică.Ştiu că nu pot să iau geanta asta cu mine.Da. continuă Tweed. de prima imagine a frumoasei Ile des Oiscaux. şi luară un taxi spre Turn.Toţi sînt. cele două schelete.Tu ai să vii cu mine.Vreau să-ţi cer scuze. Pentru lucrurile îngrozitoare pe care le-am spus cînd am coborît din viroagă. Paula descoperi că imaginile ei despre Mediterana păleau în umbra experienţelor abia trăite. Avea aceeaşi expresie severă.doamna Brogan şi Tarvin . O blondă subţire ieşi. Echipa găsise un vagon de clasa întîi gol. Ciudatul drum cu Michael la Dartmoor.. trăgînd uşa după ea.E în. Cînd se deschiseră uşile la etajul şapte.

„O întîlnire de afaceri blondă". în zona livingului se afla o sofa lungă de piele .Acolo e bucătăria.Acum că aţi dat buzna. Au fost tăiate bucăţi de carne şi păstrate în pungi.Parc a fi un maniac nenorocit.Scuzaţi-mă. Aşa faci dumneata în mod normal. aş putea spune. Aşa că. a dispărut acum trei sau patru luni. propuse Greystoke. . Făcu un semn cu mîna şi se încruntă spre Paula. Intrăm. lîngă sofa. conducîndu-i într-o cameră spaţioasă. îţi bagi nasul în locuinţele oamenilor? . Pot să vă ajut cu haina? O să aveţi nevoie de ea afară. în timp ce femeia intra în lift. Nu mă deranjează. mormăi el. Lee. . Se duse la ea înainte să poată chema liftul..Voiam să mă asigur că sîntem singuri. remarcă Paula. Cu o mişcare rapidă.. . începu Tweed cu o voce sumbră. reumplu paharul şi repetă procedura. ar fi vrut să spună Paula. Nu-l văzuse niciodată pe Tweed să conducă un interogatoriu într-un mod atît de brutal. în care toate cadavrele au fost mutilate cu un cuţit în modul cel mai sălbatic. Greystoke se întinse după o carafă cu apă. Daţi-mi voie.Tocmai am terminat una dintre şedinţele de afaceri. unul din scheletele descoperite în Dartmoor e al lui Lee. Femeia nu rămase cîtuşi de puţin deconcertată. clipind. Fără cravată şi cu cămaşa descheiată la gît. . apoi închise uşa. unul dintre ele aproape de sticla de scotch şi de pahar. „S-a hotărît că ar fi mai bine să se trezească". se afla un pahar asemănător. comentă el apăsînd pe sonerie. pus la spălat. Tweed apăsă pe buton pentru parter şi se întoarse lîngă Paula. Acolo era bucătăria şi pe o tejghea. Paula rămase surprinsă. îl corectă ea. Se clătină puţin în timp ce aranja trei fotolii în cerc. îşi vîrî piciorul drept într-un mocasin. alegîndu-şi fotoliul aflat cel mai aproape de sticla de băutură. a avut ideea de a trăi pe cont propriu . . Tweed se aplecă spre el. . dar se abţinu. în onoarea cui e vizita asta? . observînd că fennoarul de la rochie era închis doar pînă la jumătatea spatelui ei armonios. . . Lîngă peretele îndepărtat se afla un birou masiv. .Tweed se întoarse şi o urmări cu privirea pînă la lift. se afla un pahar cu urme de ruj pe margine. Uşile se închiseră.Anchetăm un caz cu patru crime. în cele din urmă. în timp ce o ajuta cu haina. trase fermoarul pînă sus.Anchetez patru crime deosebit de oribile. aţi putea foarte bine să luaţi şi loc. Am înţeles că soţia dumitale. O sticlă de scotch de cea mai bună calitate se afla lîngă pahar. Apoi uşa se deschise. Dar eu cred că este cineva care în cea mai mare parte a timpului pare perfect normal.Paula. dar e frig afară. . . spuse Greystoke.Aţi fi putut.„Caut pe cineva robust şi puternic". . Un miros de whisky pluti spre ei. pe jumătate plin cu scotch. Oamenii au avut nevoie de băutură să-şi ungă aşa-zisele lor creiere. Ar putea fi un director de companie. Era îmbrăcat cu o vestă şi pantaloni de costum. se uită printr-o uşă deschisă.Atunci cînd face treaba asta îngrozitoare. îşi spuse Paula. Dumneata eşti Petula Grey.OK. începu Greystoke în timp ce se aşezară.Domnule Greystoke. cu toate „porcăriile" tehnologice care-i displăceau atît de mult lui Tweed: un fax şi un calculator de ultimă generaţie conectat la internet. eu pe a mea.Ea are viaţa ei. în timp ce ei intrară. deasupra biroului. Se dădu înapoi. Pe o măsuţă joasă de mahon. îi spuse Tweed. iar fennoarul dumneavoastră nu este bine închis. ochii ei verzi îl studiau. spuse ea politicos.Paula observă că pernele fuseseră puse în grabă una peste alta în dezordine.Ultima cucerire. îşi umplu un pahar şi-l dădu pe gît. Puţin cam devreme. . iar Greystoke rămase uitîndu-se la ei.fără mine. . Trebuiră să aştepte. aplecîndu-se din nou spre el. . se mai aflau acolo şi un scaun ergonomic îmbrăcat în piele şi un ecran pe perete. .Dacă zici dumneata. să stabiliţi o întîlnire înainte. .Patru? Se uită la Paula.

. ridicîndu-se în picioare. spuse Greystokc. Atrăgător pentru un anumit gen de femei. apoi să le taie gîtul cu o lamă ascuţită. de unde luară maşina lui Tweed. în cel mai bun caz. cu uşile închise.. Parcînd în unul dintre nenumăratele locuri goale. O să mă întorc după ce aflu mai multe. se hotărî Tweed. purtînd ochelari cu rame de aur pe nasul său roman. Paula îl însoţi pe Tweed în timp ce se îndrepta spre uşă. dar Tweed nu se uită nici măcar o dată înapoi cînd apăsă butonul de la lift.Cine e martorul? Greystoke îşi turnă scotch în pahar. .Eu chiar am iubit-o pe Lee. Aubrey ştia prea bine acest lucru. Merseră pînă la Mayfair şi intrară în garajul subteran de sub apartamentul Lucindei.Mint cu toţii. Aproape se bîlbîia.. Greystoke îi urmă.Crezi ca Aubrey . îşi spuse Paula. Eram atît de sigur că ea. amintindu-şi cum arătase Greystoke la Santorini. .Unde mergem acum? întrebă Paula în timp ce se îndepărtau de Turn într-un taxi. Virginia? -. Tweed se întoarse. Cred că începe lucrul mai tîrziu pentru a evita orele de vîrf. i-o trînti Tweed.deocamdată. apoi stă pînă mai tîrziu după ce toţi angajaţii au plecat acasă. să le tragă capul pe spate apucîndu-i de păr. E o cloacă de bîrfe acolo..Cred că asta-i tot .de la spate. să taie gîtul pînă la jumătatea şirei spinării şi să mutileze mai apoi cu acelaşi cuţit restul trupului.Păi.Sînt şocat.sau o femeie . . Acum totuşi arăta nesigur.Lucinda. .Nu pot dezvălui identitatea martorului. Nu am fost niciodată nici măcar în apropiere de Virginia. înalt. Deci ce era schimbat? Ca şi la Santorini. . cînd cinase el acolo cu Lucinda. . nu avea duşmani pe care să-i cunosc eu.Sună atît de oribil cînd o spui! . Greystoke spuse cu o voce emoţionată: . .Am un martor care a identificat cadavrul. Ca un om care abia se abţinea cu mari eforturi. Apoi. replicile fiindu-i acum prompte.Nu. am dus-o acum zece ani în Statele Unite şi nu i-a plăcut deloc. Cine-i următorul pe lista neagră? . Cred că pînă şi Greystoke a fost infectat de viclenia armenilor. explică el după ce dădu pe gît conţinutul paharului.Mai întîi de toate. „O reacţie destul de întîrziată".Sigur că da. înainte să deschidă uşa. putură să vorbească.Cred că toate reacţiile lui au fost anapoda. Purta o anumită bijuterie pe care martorul o recunoaşte ca fiind a lui Lee.îţi mulţumesc pentru timpul acordat. Lee e moartă de-a binelea. grăbindu-se spre lifturi în timp ce Paula alerga să-l prindă din urmă. . . Dacă avem noroc. Deschise singur uşa. în al doilea rînd.Ce părere ai? întrebă Paula. avea un aer de mulţumire de sine cînd sosiseră. Şi te-ai fi aşteptat de la el să întrebe ce să facă în legătură cu înmormîntarea soţiei lui. spuse Tweed cu asprime.Şi o luăm din nou pe Autostrada 3 pînă la fabrica Gantia? . Mergem la apartamentul ei din Londra. cu buzele senzuale strînse. cu părul şaten acum zburlit . Sînteţi sigur? . .în cazul ăsta de ce nu ai anunţat niciodată poliţia de dispariţia ei? . un bărbat la vreo cincizeci de ani.Lee avea duşmani? Avea o prietenă în Statele Unite.M-am gîndit deja la asta.fără îndoială din cauza recentei sale vizitatoare.Caut pe cineva care să mi se pară că e în stare să apuce un bărbat .. . . Nu o auziră închizîndu-se. Tweed ieşi din maşină. mormăi el. Am nevoie de întăritor.. . . spuse Tweed.Ceea ce i-ar da mînă liberă prin fabrică? .e capabil de aceste crime înfiorătoare? . acolo o s-o găsim. Tweed îl studia pe suspect..Lee? Nu se poate. să zicem în Richmond.Este oribil. .. Ascundea ceva. Tăcură pînă cînd ajunseră la Park Crescent. Odată înăuntru. Nu am vrut să se răspîndească zvonurile printre angajaţii de la Gantia. . spuse el deodată. Nu există nici o îndoială. schimbînd poziţia cuţitului pentru a se folosi de marginea zimţată.îi pronunţă numele cu un accent afectat .

Mă săturasem.E o idee bună să vin cu tine? se întrebă ea. Cadavrul ei a fost găsit într-un puţ de mină în Dartmoor.Am mai avut un vizitator. cînd mi-am dat seama că m-ai minţit. Intenţionase s-o treacă pe Lucinda prin furcile caudine cu interogatoriul său. E într-o dispoziţie proastă. Asta dacă o să mai vină bădărani ca ăla la mine. O să ştie atunci că e o treabă serioasă. cum făcuse şi Greystoke. „O să fie interesant. .Cum spui tu. în timp ce Paula şi-l scoase pe-al ei. apropiată în orice fel aş vrea să interpretez asta. L-am împins pînă la uşă. Mă tem că n-o să-ţi aminteşti de dimineaţa asta ca una dintre cele mai bune dimineţi ale tale. Eram cît pe ce să iau sticla de scotch şi să arunc cu ea după el. spuse ea brusc cu vocea ei caldă. . atrăgătoare.O. uşa de la apartamentul Lucindei se deschise şi ea ieşi. Zicea că soţiei lui nu i-a plăcut în Statele Unite cînd a dus-o acolo acum zece ani. Am izbucnit. Fără să fie rugat. dacă nu cooperez. .De fapt. . Sau ai nevoie de mine pentru protecţie? îl tachina ea. Am nevoie de un scotch tare. .sau prietenos. M-am ridicat şi i-am spus să se care naibii din apartamentul meu sau îl dau afară. Asta are prioritate. spuse Tweed sever. spuse el blînd. I-am spus că n-am nici cea mai vagă idee. A fost agresiv. Tweed îşi scoase paltonul. . că. Am vorbit recent cu Greystoke. . am închis uşa şi am încuiat-o.Tocmai plecam spre fabrică.Te vreau mai aproape.A. . şi-a turnat un pahar şi l-a dat pe gît dintr-odată. dar simţea totuşi frigul umed al Londrei .M-a deranjat foarte mult. Anchetez un caz de crimă în serie. am deschis-o şi l-am zvîrlit astfel încît să cadă lat cu faţa în jos. .Cît de mult a înaintat ancheta ta.Ceva mai devreme. Domnul Abel Gallagher. Nu i-a plăcut asta. .Da? Cu Paula aici de faţă? spuse ea cu un zîmbet maliţios." Trîntind uşa după ce intrară. mă bucur că ai venit. Tweed trase trei fotolii într-un cerc. . Va trebui să înlocuiesc geamul de sticlă al barului cu panouri solide de lemn.. Intraţi. .Mi-ai dat ca motiv posibil pentru dispariţia lui Lee faptul că avea o prietenă în Richmond. .A zis că sînt implicată în cazurile de crimă pînă-n gît. Paula avea paltonul pe ea.Şi ce a vrut să ştie? întrebă Tweed. cu o voce mai blîndă. că eram foarte apropiată de ea conform informaţiilor pe care le-a primit el. . De asemenea. spuse Lucinda grăbită şi îşi dădu la o parte o buclă blondă de pe faţă. Despre ce vorbeşti? . E pur şi simplu îngrozitor. veni lîngă ei şi se aşeză într-unul dintre fotolii. Şi i-am mai spus să vină să te întrebe.contrastul neaşteptat cu căldura Marsiliei. . Lucinda se aşeză în spatele unui birou. M-a ameninţat. Asta-i tot. şeful Diviziei Speciale. . Lee e moartă. începu el calm. E o matahală şi asta l-a făcut să rînjească batjocoritor. îi spuse el Lucindei. m-am ridicat şi i-am aplicat o figură de jujitsu.Vino cu mine. îmbrăcată în pantaloni şi geacă de piele de motociclist. Tweed agăţă haina sa şi pe-a Paulei pe un şir de cuiere de pe perete. nu chiar un prieten . Lăsîndu-se pe spate. scoase o ţigară şi o introduse în portţigaretul ei lung. se gîndi Paula.Te-am minţi/? Lucinda rămase surprinsă. se întoarse cu un pahar şi se aşeză. spuse ea calm. . Lucinda îşi scoase geaca şi o aruncă pe un scaun. . nu au mers niciodată în Virginia. Virginia.Cînd s-a întîmplat asta? întrebă Tweed. s-a servit dintr-o sticlă de scotch din bar.De ce'? întrebă Tweed.A mai spus ceva? . Se ridică.Voia să ştie unde e Michael. dar mi-am păstrat calmul. Dumnezeule! Lucinda stătuse foarte calmă înainte să reacţioneze. făcu inele de fum în aer. Că ar fi putut să se fi dus acolo. Tweed se afla în încurcătură.Poţi să te duci mai tîrziu. Nu era o tactică prea bună după ce tocmai povestise ea. . I-am spus că nu sînt angajata ta.Cum? . I-am spus tot. Se ridică. apoi o aprinse.Şi ce s-a mai întîmplat după aceea? . A zis că trebuie să ştiu unde a dispărut Lee Greystoke. . nepoliticos. o să trimită o maşină să mă ducă la sediul lui. în timp ce ieşeau din lift.

. A sunat Monica. spuse Tweed ridicîndu-se. . Cele mai multe conţineau cifre. La puţin timp după ce banii au ajuns în conturile LACK. dădu să se ridice cînd o văzu pe Paula. Domnul acesta trebuie să ştie.. Se ocupă el de înmormîntare? . Ştiu că ne-am văzut de curînd cu el. . . Tot în Statele Unite.la descoperiri. acum trei sau patru luni. o sfătui Paula. Gantia valorează două sau trei miliarde . Mobilul ei sună în timp ce se apropiau de garajul subteran. apoi îşi turnă un scotch tare în acelaşi pahar.Nu cred. în cazul în care te opreşte poliţia. să zicem. . Sînt convins acum că mobilul acestor crime înfiorătoare îl reprezintă banii şi puterea. a cărei activitate fusese suspendată.Următorul în programul meu de interogări este Larry Voles. Cockeroft şi Keyforf . Şi în perioada pe care ai menţionat-o a fost plecat în Statele Unite.Cineva minte.. Pentru asta trebuie să utilizezi un .Ai rezolvat ceva cu cifrele alea de bilanţ? întrebă Tweed. . Christine Barton a descoperit poate ceva esenţial. Keith se ridică în timp ce Tweed se aşeza la birou şi întinse în faţa lui cîteva foi. . Eşti întotdeauna atît de politicos! .Poate ar fi mai bine să bei apă mai întîi. Cineva a cumpărat în secret LACK . îmi place să fiu la curent cu ultimele progrese în materie de securitate. Sorbi din el. Unde e sărmana Lee acum? Tweed scoase din buzunar o carte de vizită a profesorului Saafeld şi i-o dădu. Conform calculelor ei.Patru sute de milioane! Paulei i se tăie respiraţia.Cum s-a întâmplat asta? întrebă Tweed. reumplu paharul şi înghiţi din nou. Lucinda îşi turnă în pahar apă dintr-o carafă.Aşteaptă. Vrei să spui patru sute de milioane de lire sterline? . răspunse Tweed. o sfătui Paula. Respiră adînc. A venit Keith Kent la Park Crescent şi vrea să te vadă de urgenţă.LACK pe scurt. Aubrey călătoreşte mult? Mă gîndesc la.Atunci va trebui să hotărăşti care din noi minte. . aşteptînd-o pe Paula să urce lîngă el.Mai bea nişte apă înainte să conduci. .E ciudat că spui asta. Am spart codul lui Christine.dar şi foarte nepricepuţi .şi Drago e proprietarul deplin al acesteia. fie o femeie pe la spate şi să-i omoare. te face să te întrebi. . aparent să se consulte cu furnizorii asupra costurilor.. Paula îşi puse mîna pe a lui în timp ce acesta o întindea spre schimbătorul de viteze. Dar au dispărut patru sute de milioane. -. Ea îi puse o mînă pe umăr şi îl făcu să se aşeze la loc pe scaun.Spune-i numele meu. denumită Livingston.care nu valora doi bani. . Americanii pot fi foarte buni . Antilles. cu orice scuză. Kent era aşezat cînd intrară.Exact.Elementul cel mai important e cît de uşor s-a descurcat cu Gallagher.Da. .Atunci mai bine ne-am întoarce mai întîi la birou. . spuse Tweed. Pot să plec? Ar trebui să fiu la fabrică. Da.Aubrey minte despre Lee şi America. îmbrăcat la costum.Da. Zîmbi.Atunci o să mă ocup eu.Şi tu ai fost plecată în perioada asta? . Ştiu că suma asta uriaşă a fost transferată unei companii.Şi chiar înainte să ajungem la apartamentul Lucindei spuneai că eşti în căutarea cuiva capabil să apuce fie un bărbat. au fost retraşi prin transfer electronic şi au dispărut. un individ extrem de masiv şi de vînjos.Nu mai face pe ceremoniosul cu mine. spuse ea. .Cred că da.Din enormele rezerve ale fabricii Gantia. Poţi să-mi spui? de unde proveneau banii? . apoi a trimis banii acolo. dar două dintre ele erau raportul dactilografiat al lui Kent. Keith. Tweed descuie maşina şi se instală la volan.ce părere ai? îl întrebă Paula în timp ce coborau cu liftul. . dar acum cunosc mult mai multe. me- dita Paula. am fost. îl dădu pe gît. cu ochii strălucind. cu o mapă subţire de piele pe genunchi şi un dosar albastru deasupra. . . * . O sumă uriaşă după standardul oricărui milionar. îţi mulţumesc pentru răbdare. îmi pare rău că a trebuit să-ţi spun despre Lee.

număr de referinţă, care era AB200017 X. Nu pot să-mi dau
seama al cui este numărul ăsta de referinţă.
- Cînd s-au întâmplat toate astea? întrebă Tweed grăbit.
- Datele sînt puţin încurcate, dar s-a întâmplat cu ceva timp
în urmă.
- Şi uciderea a patru persoane a avut loc aproximativ cu trei
sau patru luni în urmă, după spusele lui Saafeld. Tweed sărise în
picioare şi se plimba de colo pînă colo nervos. Şi cine a fost ucis?
Christine Barton, auditorul financiar care a produs cifrele pe care
tocmai le-ai descifrat, Keith. A fost angajată de cineva care bănuia că lucrurile nu erau în regulă...
- Drago Volkanian, care se afla în străinătate? sugeră Paula.
- Foarte probabil. Apoi detectivul John Jackson este angajat
de sora ei, Anne Barton, ca s-o găsească. Detectivul este ucis. Şi
apoi Lee Greystoke, în care cred că avea încredere Drago, începe
să spioneze noaptea tîrziu pe la Gantia. Şi ea e ucisă cu bestialitate, începe să se creeze un tipar.
- Ce-i aia o companie fără activitate? întrebă Paula.
- E o companie, explică Kent, care a dat faliment sau a ieşit
din afaceri. Poţi să cumperi o astfel de companie foarte ieftin.
Oamenii de afaceri fac asta pentru a înfiinţa o nouă companie.
Apropo, foile alea - arătă spre biroul lui Tweed - pe care le-a
găsit Paula ascunse în apartamentul lui Christine sînt originalele.
Nu cred că au fost vreodată trimise persoanei care a angajat-o.
- Drago, repetă Paula.
- Cred că s-ar putea să ai dreptate, fu de acord Tweed.
- Şi ce facem acum? întrebă ea.
- îmi aduc aminte de rampa aia de debarcare abandonată pe
care am văzut-o scufundată în apa limpede din jurul île des
Oiseaux.
- Acum m-ai încurcat, protestă Paula.
- Numai pe tine.
- Mersi, îl repezi ea.
- Trebuie să restrîngem lista la anumiţi suspecţi. Tweed încă
se plimba ca un leu în cuşcă. Trebuie să identificăm persoanele
cu cunoştinţe de contabilitate care ar fi putut face chestia asta.
- Doar dacă nu sînt două persoane care au lucrat împreună, îi
spuse Paula. Criminalul şi persoana cu cunoştinţe de contabilitate.
Odată ce treaba e realizată, criminalul îşi omoară colaboratorul.
- Asta-i o slabă posibilitate. Trebuie să identificăm cine avea
nevoie urgent de patru sute de milioane de lire sterline. Am simţit
că ucigaşul se afla într-o situaţie disperată - cineva care trebuia
să elimine pe oricine ar fi putut da în vileag mobilul.
Kent se uită la ceas şi se ridică.
- Am făcut tot ce-am putut şi faptul că m-am concentrat
asupra acestui lucru m-a făcut să rămîn în urmă cu clienţii
obişnuiţi. O să-ţi trimit nota.
- Chiar te rog, îi spuse Tweed.
- O să fie una substanţială. Am muncit nopţi la rîndul la
chestia asta.
- Felicitări că ai reuşit, Keith! O să merite fiecare bănuţ.
- Onorariul meu nu include bănuţi, spuse Kent. Se duse la
Paula, o sărută şi o îmbrăţişă. Ai toată compasiunea mea - îmi
dau seama că Tweed e acum ca un vînător neîndurător.
- Deci, repetă Paula exasperată, ce facem acum?
- Mergem la Gantia. Am nevoie de mai multe informaţii de
la Larry.
- Pot să spun şi eu ceva acum, zise Monica, înainte să fugi?
Am primit un telefon de la profesorul Saafeld. Vrea să-ţi dea
nişte date ţie personal. Spunea că ar putea fi importante. Ar trebui să-l suni acum.
- Bine. Tweed, cu paltonul deja pe el, oftă nerăbdător.
Prinde-mi-l la telefon.
- Alo, Saafeld, sînt Tweed, spuse el, aşezîndu-se pe marginea biroului. Am înţeles că m-ai sunat.
- îţi datorez scuze. Mă tem că nu sînt infailibil. Cînd m-ai
sunat din apartamentul tău, mi-ai spus că ai dori să identificăm
cel de-al patrulea cadavru, cel al bărbatului găsit în zăpadă la
Dartmoor.
-Da.
- M-am hotărît să examinez eu însumi cadavrul, continuă
Saafeld. Cea mai mare parte a muncii la acesta din urmă a fost
făcută de un asistent de-al meu. Trecuse cu vederea glezna
dreaptă. într-un anumit punct, victima şi-o rupsese. Cineva a

făcut tot ce i-a stat în putinţă să i-o pună la loc, dar nu mă îndoiesc că şchiopăta cînd mergea.
- înţeleg. Asta-i o informaţie valoroasă. Nu trebuie să-mi
ceri scuze. Trebuie să plec acum.
- Stai! N-am terminat încă. Am pornit de la zero. Am găsit
o bucăţică mototolită de hîrtie prinsă sub degetul cel mare de la
piciorul drept. Era umedă. Lucrînd împreună cu un tip care se
pricepe la genul ăsta de lucruri, am uscat-o cu grijă, apoi am
reuşit s-o îndreptăm şi să citim la microscop o notaţie: Jacko
Kenwood, agent de bursă, Haldon Street.
- Eşti un geniu. O să-ţi fac cinste la cel mai bun restaurant
din oraş. O să te sun cînd o să fiu mai liniştit. Se ridică. Află unde
e Haldon Street, îi spuse Monicăi, deschizînd uşa. Locul în care
lucrează agenţii de bursă. Acţiuni şi titluri şi aşa mai departe.
- Ştiu ce e un agent de bursă, îi spuse ea sarcastic.
- Unde pleci? strigă după el singurul care mai rămăsese în
birou în afară de Monica, Harry Butler.
- Nu pot să mă duc nicăieri fără să raportez? îl repezi Tweed.
Monica se ridică, furioasă.
- Ştiu că tu eşti şeful, dar aici lucrăm ca o echipă. Asta în caz
că ai uitat.
- O luăm pe Autostrada 3, le spuse Tweed, să-l vedem pe
Larry Voles şi să-i iau un interogatoriu. Şi pe oricine altcineva
care îmi sare în ochi pe-acolo.
Paula aşteptă pînă cînd merseră o bună bucată de vreme pe
Autostrada 3 înainte să vorbească. se apropiau de fabrica Gantia.
- Ar trebui să ţii minte că fiecare membru al echipei ştie de
glonţul care a trecut pe lîngă tine doar la cîţiva centimetri chiar pe
drumul ăsta puţin mai încolo. Sînt preocupaţi pentru siguranţa ta.
- Ştiu. Ai dreptate. Dar încerc să mă concentrez să dau de
urma criminalului ăstuia odios. Prin ceea ce a făcut el - sau ea s-a arătat fără milă. Vreau să pun mîna pe el.
Porţile fabricii erau închise. Tweed mormăi:
N-o să-mi pierd timpul cu interfonul ăla idiot.
începu să claxoneze încontinuu. Paula făcu o mutră dezaprobatoare. Uitîndu-se spre faţada clădirii, văzu pe cineva uitînduse pe fereastră la etajul întîi. Puse o mînă pe braţul lui Tweed.
- Cred că ne-a văzut Lucinda. O să deschidă ea porţile.
Abia terminase de vorbit cînd porţile se deschiseră automat.
Tweed apăsă pe acceleraţie, împrăştiind pietricelele de pe alee şi
frînă brusc în faţa terasei de lîngă uşa de la intrare. Paula fu aruncată înainte, dar o ţinu centura de siguranţă. îşi ridică exasperată
privirile spre cer.
Uşa se deschise şi Lucinda îi întîmpină cu un zîmbet.
- încep să mă obişnuiesc cu apariţia voastră pe nepregătite.
Bine aţi venit la Gantia!
- Vreau să-l văd pe Larry, spuse Tweed. E urgent.
- Devine din ce în ce mai urgent de fiecare dată, îl mustră ea.
O să vă duc sus. Larry e în biroul lui. O să vă las singuri cu el.
- îţi mulţumesc, spuse Tweed în timp ce intrau în lift.
îşi scoase paltonul. înăuntrul clădirii era cald. Lucinda i-l luă
şi se uită la Paula, care dădu din cap că nu. Merseră pe un coridor lung. Pereţii erau decoraţi cu o selecţie de reproduceri după
Van Gogh.
- îmi place Van Gogh, remarcă Tweed. Cine a ales reproducerile?
- Larry, bineînţeles.
Oprindu-se în faţa unei uşi închise, ciocăni uşor. Cu vocea
lui distinctivă, Larry strigă:
- Intră, te rog!
„Nu doar intră", îşi spuse Tweed, căruia îi displăcea invitaţia
dintr-un singur cuvînt. Trăda aroganţă, cineva care se credea cel
mai tare din parcare. Lucinda introduse o cartelă într-o fantă, roti
mînerul, deschise uşa şi îi conduse înăuntru.
Larry se îndrepta deja spre ei să-i întîmpine, după ce sărise
sprinten de la biroul lui masiv aflat dinaintea ferestrelor ce
dădeau spre partea din faţă a clădirii. îmbrăcat într-un pulover
alb pe gît şi pantaloni albi, era imaginea familiarităţii. „Arată
bine", îşi spuse Paula. Avea un zîmbet atît de drăguţ, şi totuşi
avea un aer oarecum impunător. Directorul general perfect.
- V-am văzut venind, zise el sărutînd-o pe Paula pe amîndoi
obrajii. Speram că aţi venit să mă vizitaţi. Luaţi loc. Ce vreţi să
beţi? Cafea, ceva mai tare, avînd în vedere că se întunecă deja?

Cerură amîndoi cafea şi Lucinda dispăru să le aducă băuturile. Larry îi conduse spre o sofa imensă şi trase un scaun cu
faţa la ei. „O manieră foarte firească", se gîndea Paula.
- Cum pot să vă ajut? întrebă Larry în timp ce Lucinda îşi făcu
apariţia cu cafeaua pe o tavă, o puse pe o măsuţă şi apoi plecă.
- Aceasta a devenit ancheta unor cazuri de crimă extrem de
grave, începu Tweed sumbru. Aşa că trebuie să-ţi pun cîteva întrebări personale. De exemplu, unde erai acum trei sau patru luni?
- Ceea ce înseamnă că sînt suspect, replică Larry cu un
zîmbet.
- Avem mai mulţi suspecţi, îl asigură Paula.
- Nici nu trebuie să-mi consult agenda ca să vă răspund la
întrebare, spuse Larry zîmbind din nou. Făceam un tur al Statelor
Unite. îi vizitam pe unii dintre cei mai importanţi clienţi ai noştri.
Am simţit că e important să păstrez contactul cînd cel mai bun
director de vînzări al nostru, Michael, a dispărut. Mai avem doi
directori de vînzări, dar nici unul de calibrul lui. Jumătate din
oamenii pe care doream să-i întîlnesc erau plecaţi - turnee de
golf. Vă vine să credeţi? Dar lăsam un bilet, aşa că ştiau că încercăm să avem grijă de ei.
- Deci nici un alibi?
- Sînt de acord. Aş putea să vă dau o listă.
- Nu e necesar, spuse Tweed brusc. O altă întrebare. Cine are
chei pentru a intra în birouri noaptea?
- Eu, Lucinda şi Michael avea una - dar cred că toate
lucrurile i-au fost luate de cine l-o fi lăsat să stea pe treptele de
pe Whitehall. Superintendentul Buchanan a trecut să mă vadă.
- Altcineva? i-o întoarse Tweed.
- Da. Aubrey Greystoke are nevoie de una. Şi... Se opri.
Asta e trist. Lee Greystokc avea o cheie, pe care presupun că o
obţinuse de la Drago. Nimeni altcineva. Lucinda e foarte neînduplecată cînd vine vorba de securitate.
- Care dintre directori are cunoştinţe de contabilitate?
Larry se lăsă pe spate în scaun şi se încruntă.
- Asta-i o întrebare neobişnuită. N-o să întreb de ce mi-ai
pus-o. în primul rînd, eu am cunoştinţe vaste despre bilanţuri.
Trebuie, datorită funcţiei mele. Dar nu am calificări. Aubrey,
bineînţeles, este expert contabil calificat. Un director financiar
trebuie să aibă o asemenea pregătire. Lucindei nu-i plac
cifrele, dar are calificări. A, şi Michael e expert contabil. Nui plăcea materia, dar a învăţat-o în jumătate din timpul normal.
Tipic pentru mintea lui ascuţită. Nu-i plăcea materia aşa că a
devorat-o.
Tweed sorbi din cafea, apoi vorbi mai calm.
- Ce mai face Michael?
Nici o schimbare pînă acum, îmi pare rău s-o spun. Nu rosteşte nici un cuvînt. Mi se pare curios şi supărător.
Şi cum îşi petrece zilele? E tot la Abbey Grange, presupun?
- Tot timpul, din cîte ştiu. Foarte prompt, la ora opt în fiecare
dimineaţă merge pe drumeag pînă la Post Lacey aşa cum făcea
cînd lucra pentru noi. Apoi se întoarce la conac. îşi petrece o grămadă de timp în camera lui, citind tot felul de cărţi ciudate.
- Ciudate?
Neobişnuite. Anatomia lui Grey pare să fie cartea lui
favorită.
- Ce părere aveai despre Lee Greystoke?
Paula zîmbi pentru sine. Mai trecuse prin asta şi mai înainte
cînd Tweed era dezlănţuit. Trecerea neaşteptată de la un subiect
la altul, destul de diferit.
- Lee? îmi plăcea. Se ridică. Cred că am nevoie de un scotch.
Vreţi şi voi?
- Nu, mersi, spuseră amîndoi.
Larry se întoarse cu un pahar mare de scotch. Bău jumătate
şi puse jos paharul.
- îmi plăcea Lee, repetă el. N-o cunoşteam prea bine, dar
odată am avut o lungă discuţie cu ea. Am fost surprins de
inteligenţa ei excepţională. Ştiţi, bineînţeles, că Aubrey nu-şi
poate ţine mîinile departe de o femeie atrăgătoare şi doritoare.
Tragic. Pentru Lee. Aşa că atunci cînd a dispărut am crezut cu
toţii că l-a părăsit în sfîrşit. O poveste cumplită.
- într-adevăr. Tweed se ridică. Cred că asta-i tot. Deocamdată, îţi mulţumesc pentru timpul acordat.
- Dacă mai vreţi să aflaţi şi altceva, nu trebuie decît să mă
contactaţi.

numărul care ar fi apărut ar fi fost acela al unei anumite doamne Wilson. Greystoke îi conduse. Sînt atît de cunoscut. . ridicîndu-se. Apoi. . Charmian.. Era imposibil să-şi dea seama dacă vocea care vorbea acum era a unui bărbat sau a unei femei. . Dacă nu verific eu costurile pe care le percep americanii ăia. E aici pe coridor. presupunea Paula.M? întrebă Charmian. Unde vărsase scotch pentru a crea mirosul unui alcoolic? . Bănuia că se prefăcea. .Depinde unde-şi parchează maşina. nimeni altcineva n-o face. coborîse de pe motocicletă. întorcîndu-se. Mi-a mirosit a whisky din clipa în care am dat cu ochii de el. . . mai bine ai reuşi de data asta. . Eu sînt directorul financiar.Mai tot timpul. .Deci ai putea să ne dai o listă cu firmele pe la care ai trecut? . ce vrei să spui.M de la moschee. .Orice scuză e suficientă. . Veniţi în biroul meu. . descheiate la gît. Trăgeai cu urechea? .Dacă vrei şi cealaltă jumătate a onorariului tău. . îl ridicăşi sorbi. Telefonul sună la ora convenită. trecea drept masă. . ..Cred că asta-i tot. stînd suspect de aproape de uşa biroului lui Larry. după ce verifică locul acela izolat pentru a se asigura că nu se afla nimeni prin preajmă. . Cu ajutorul dispozitivului. pentru a prosti lumea. Cînd intrară în biroul lui Aubrey amplasat în partea din faţă a clădirii cu vedere spre intrarea principală.Bună seara.Băuturi pentru toată lumea.Ucide-l pe Tweed! Imediat! Se apropie prea mult.Şşt! şopti şi Tweed.Puţin mai devreme. Se întuneca atunci cînd Tweed şi Paula îl lăsară pe Larry.Să sărbătorim ce? întrebă Paula. nu rămase surprins să vadă o sticlă de scotch şi un pahar pe jumătate plin lîngă aceasta pe birou. Acea doamnă nevinovată locuia în Hammersmith.Reuşesc întotdeauna. Tweed îşi aminti de acest obicei neobişnuit de cînd îl văzuse pe Greystoke îndepărtîndu-se de ei la Santorini atunci cînd luase masa în oraş cu Lucinda. ieşiră pe coridor şi dădură peste Aubrey Greystoke. Se uită înapoi cînd ajunseră la uşă. Recuzita? . spuse Tweed politicos.Nu ştiu. puse două pahare pe un bloc de sticlă pătrat. Nu era convins că Aubrey era beat.N-o să vă ajute cu nimic. . bănuiesc. .M la telefon. Felul încet de a merge era puţin prea vădit. Din nou zîmbetul acela prostesc. Charmian obţinuse numărul printr-o metodă foarte simplă. îşi şterse fruntea înaltă cu o batistă şi zîmbi prosteşte. declară Tweed.V-am văzut pe fereastră. abilul asasin francez. ascunzînd-o în spatele unui boschet. punînd cu atenţie un picior înaintea celuilalt.Luaţi loc. şopti Paula.E beat. . se asigura că în cazul în care convorbirea ar fi fost interceptată. se duse şi apăsă pe un comutator. Se cufundă într-un fotoliu. Paula observă că partea din faţă a cămăşii lui. Deocamdată. drăguţilor. avea un petic umed. venind cu ceva vreme în urmă. Trase jaluzelele automate chiar înainte ca Tweed să se uite afară după maşina lui.A luat-o pe Autostrada 3 împreună cu femeia aia a lui. mergînd încet. Se ridică drept în fotoliu. Ai dat de urma lui Tweed? . la mare distanţă de cabina telefonică. Se întunecă.Dar acum trei sau patru luni? întrebă Tweed. îşi umplu paharul. Aubrey. Să sărbătorim. căutînd în cartea de telefon a Londrei. aşa că nu văd să fie vreo problemă. .Mă aflam în Statele Unite atunci. . intră într-o cabină telefonică publică. Lucinda se ocupă de înmormîntarea lui Lee. Se va întuneca în curînd. care. Ataşă un mic dispozitiv de metal pe aparat înainte de a da telefonul programat către M. încît recepţionerele nu-şi bat niciodată capul să-mi înregistreze sosirea. Ridicîndu-se anevoios în picioare. şi se prăbuşi din nou în fotoliu.Călătoreşti vreodată în Statele Unite? întrebă Tweed deodată. Se îndreaptă spre fabrica Gantia.

Poate a fost lovit la cap de cineva. apoi dispăru. curbîndu-se în jos spre marginile gurii sale crude. fără vreun model identificabil pe suprafaţa lor.în multe feluri. apoi cafea dintr-o cafetieră în trei ceşti Wedgwood. Mergînd pe coridor spre lift. Paula bău. Apoi se întoarse repede la motocicletă. Sosind pe motocicletă. sub ferestre. trecu în partea cealaltă. în geanta aceasta transportase iniţial bomba. Se uită la acele luminoase ale ceasului său. nişte apă. Medicii cred că asta a fost cauza. răsuci din nou mînerul şi aşteptă ca extensia să intre din nou în secţiunea pe care stătea el. Mă întreb ce-o fi cauzat-o.Asta-i sinistru. pregătiţi să iasă din clădire.Simţiţi-vă ca acasă. dacă aşa s-a întîmplat cu adevărat. Timpul pe care şi-l acordase pentru misiunea asta. Traversă grăbit şi intră în cîmp pe partea cealaltă. Politica lui era să fie cît mai departe posibil de locul dezastrului. Şi că toţi sînt suspecţi. explică Tweed aplecîndu-se spre ea. Jaluzelele erau trase la geamuri. Purta pantofi cu talpă de cauciuc.Ei bine. îi invită ea. introdusese puternica bombă în maşina lui Tweed. Se simţi mai vioi. Tweed. de data aceasta cu faţa spre o secţiune din zidul din spate. se opri şi ascultă. O nouă secţiune de scară se extinsese în sus. Ochii îi erau de gheaţă. privi cum prima secţiune se micşoră pînă formă un pătrat compact. se întoarse la scară. spuse ea. .Mă simt foarte bine şi fără să fac asta. apăsase pe un buton. Tweed şi Paula fură opriţi de Lucinda.Banii şi puterea.Nu cred că înţeleg. . Luaţi loc. fie că mă crezi sau nu. îşi spuse Paula.Doar nu plecaţi fără să vorbiţi şi cu mine? Şi eu care credeam că mă plăceţi amîndoi. Ajungînd la marginea autostrăzii. automobilul avea să explodeze. . Cincisprezece minute. Michael. . <>:.în momentul ăsta al anchetei. făcu un înconjur de la gard peste zonele cu iarbă. Ajungînd în partea de sus a gardului. Găsea întotdeauna o zonă nesupravegheată. fără ferestre. . . îşi scosese scara telescopică pliată din coş. descoperise zona nesupravegheată. Pentru o clipă. . Se întinse să-şi ia cafeaua şi sorbi din ea. Croindu-şi drum spre partea din spate. Era un bărbat cu faţă osoasă. După plasarea bombei. este chiar şi mai capabil. în clipa în care Tweed avea să pornească motorul.A avut o umflătură urîtă la cap.. Lucinda. Pentru a se întoarce la motocicleta parcată. uitîndu-se fix la Tweed. Ca un profesionist desăvîrşit. Asta înainte să aibă criza asta de amnezie.Şi care este mobilul? . Ajungînd în vîrful scării. Pentru Charmian fusese uşor să evite sistemele de securitate. Nu ai de gînd să mă lămureşti? . o lumină strălucind în spatele lor. . pe cine ai pus la zid cu vorbe? Spune tot. nu aştepta niciodată să explodeze bomba.întreaga poveste este extrem de sinistră. „Ticălos nenorocit". . în timp ce se îndrepta spre partea din spate a clădirii.Pari sceptic. Ajunse jos într-o secundă. care tocmai ieşea din birou. Cu excepţia faptului că toţi par să mintă. Avea o dispoziţie jucăuşă. O vîrî în geanta de piele atîrnată de umăr. aşezîndu-se pe un scaun ergonomic şi încrucişîndu-şi picioarele lungi. se aprinseră luminile orbitoare care luminau faţada. arborînd o mustaţă neagră şi subţire. . La adăpostul nopţii. Turnă apă dintr-o carafa în trei pahare. . nu presupun nimic. Răsucise un mîner. Scara era acoperită cu cauciuc. Un om foarte capabil. umbra i se proiectă pe peretele din faţă.Am avut o discuţie lungă şi interesantă cu Larry. apoi extensia căzuse pe partea cealaltă a gardului formînd un unghi care-i asigurase accesul spre fabrică. lîngă Autostrada 3. îi conduse în biroul ei. pe care o parcase în apropiere. Nici un zgomot de trafic. îl interpelă Lucinda cu un zîmbet. Apăsînd un alt buton. . . Tweed se întinse să-şi ia cafeaua şi luă o înghiţitură zdravănă. Charmian îşi încheiase misiunea. Se aşezară în fotolii lîngă ea. spuse ea după o pauză. Sîrma electrică amplasată de-a lungul părţii de sus a gardului nu reprezenta un obstacol.

.Crezi că el ar putea fi cheia misterului tău? întrebă ea. . . pe o distanţă lungă. Am cumpărat-o la un preţ de nimic dintr-un magazin care-a dat faliment pe Bond Street. iar locomotiva o cară de-a lungul şinelor pînă în locul de descărcare.Şi crezi că asta are vreo însemnătate? întrebă ea cu o expresie nedumerită. dac-aş fi în locul tău.ce-i aia? . Se apropie încă şi mai mult de el. Un cătun. Am uitat să verific dacă sînt încuiate uşile din spate. Se uitau în jos la o hală uriaşă cu coridoare late care separau şiruri lungi de rafturi albe şi curate. după cum vedeţi. Vin cu voi. îmi închipui că fabrica s-a închis. . Vagoanele încărcate cu marfă merg în spate. Eu şi Paula am trecut pe lîngă o serie de căsuţe cu acoperiş de paie lipite una de alta. ridică apoi capacul. Tweed ocoli maşina.. unul roşu. Un aer rece pătrunse pe coridor şi Paula îşi dădu seama că întreaga fabrică avea aer condiţionat.Şi cine era? .Of. se opri brusc. . Bărbatul găsit pe marginea drumeagului din Dartmoor. Tweed îşi termină cafeaua şi se ridică. Tocmai mi-am dat seama că nu pot să cobor cu voi. dar nici urmă de angajaţi. un gardian în uniformă le deschise uşa de la intrare şi le ură noapte bună. . . Aplecîndu-se. încît el prinse o adiere de parfum scump. văzu chipul lui Harry Butler şi coborî geamul. . La parter.Ai uitat ceva. în spatele ei. unul albastru şi unul negru. La capătul fiecărui fir se afla o fişă şi sub ele o grămadă de fire ondulate. Acesta îşi băgă capul înăuntru. Harry apucă o cutiuţă neagră de metal şi o puse pe marginea geamului dinspre Paula. . spuse ea degajat. Am indentificat acum şi ultimul cadavru. Mai demult.Trebuie să plecăm acum. Cu o cheie. ar putea fi. sugeră Tweed. Arătă spre trenul acela ciudat. Numărul patru. se apropie şi mai mult de ea. Luă o haină de nurcă din cuier. Cum se numeşte? . bine. Luminile erau încă aprinse.Am să-ţi arăt. O locomotivă cu motor staţionară se afla pe şine în faţa unui convoi de vagoane albe din plastic. încă mai există chestii din astea prin Dartmoor. 21 Cineva bătea grăbit la geamul Paulei. Cînd l-am văzut pe reverendul Stenhouse Darkfield trăgînd clopotele neîntrerupt în clopotniţa bisericii.A. e un loc al nimănui fără nici un nume. Tweed rămase ferm pe poziţie.Eu n-aş întoarce cheia în contact. Mergînd înaintea lor de-a lungul coridorului. presupun. care glisa într-o parte. . Dădu la iveală o încîlceală de fire răsfirate. Acum ei o încarcă în cărucioare.se face tîrziu. îi spuse el lui Tweed cu un zîmbet. deschise. Privi în jos la un coridor străbătut de şine de cale ferată. Vocea îi era caldă. Paula se uită înăuntru. Nu trebuie să lăsăm panoul ăsta deschis prea mult timp. ~ Da.E ideea strălucită de-a lui Larry. iar Tweed debloca portierele maşinii cu telecomanda.Identitatea lui e strict confidenţială. . descuie un panou lat din perete. închise portiera şi vîrî cheia în contact. se îmbrăcă şi mîngîie blana. Era răcoare cînd traversară terasa şi coborîră treptele de la intrare. am încercat şi eu. Se întoarse spre biroul ei. Se uită afară. . Desfăcînd un dispozitiv de închidere. închise panoul şi-l încuie.Acum spune-mi identitatea celui de-al patrulea cadavru. în timp ce Paula se instala în locul de lîngă şofer. iar rafturile erau pline de recipiente în culori strălucitoare. angajaţii trebuiau să care marfa pînă la rafturi. Le făcu semn să se uite dincolo de el. .Nu dezvălui asta nimănui deocamdată.în momentul ăsta totul ar putea avea însemnătate. aflat la şase metri sub ei. Acum ştiu mult mai multe decît atunci cînd am fost în vizită la Abbey Grange. Ea se întoarse şi se apropie atît de mult. sări la volan.Nu. . Ştii că poţi să ai încredere în mine. N-am văzut niciodată ce-i înăuntru.De ce nu? . O trecu un fior.

Hai.Arată fix ca o bombă. un alt pavilion atîrna de catarg. să vă spun unde să opriţi. spuse Tweed oprindu-se la cererea lui Harry. Eram în faţa porţilor cînd am auzit o motocicletă venind dinspre Londra.Spune-mi! Harry puse pe pămînt bomba dezamorsată. Noroc că sînt expert în explozibili.Criminalului pare să-i placă zona asta. Paula îşi şterse mîinile umede de blugi. spre nord. Cît traversaseră Mediterana. cînd a pornit contactul. se uita peste babord. că Lucinda s-a simţit obligată să ne explice de ce nu a putut să coboare şi să plece şi ea odată cu noi.M-am dus la interfon şi i-am spus gardianului că sînt de la SIS. cu doi arabi cocoţaţi pe ea. . . lasă-l să continue! izbucni Paula. m-am tîrît înăuntru şi am găsit bomba. Acoperiseră cu vopsea numele Oran. Cu o lanternă. Cu puţin noroc.Te rog.după ce am respirat adînc şi m-am rugat. Abdul.Ai ghicit bine. . deci.îndeajuns nu numai pentru a face maşina bucăţele. Nu-i o idee bună. Un mecanism foarte sofisticat. .Cum de te afli aici? . O scară din sfoară era atîrnată peste bord.Ai fost foarte meticulos. fu de acord Tweed.Am observat.Te-am urmărit. continuă Paula în timp ce aşteptau. un arab uriaş. . Nimic. se gîndi Abdul. . Mii de mulţumiri pentru că ne-ai salvat viaţa. . Mi-am scos cleştişorul de metal şi am tăiat firele . . Locul favorit pentru plasarea unei bombe. răspunse Harry. S-a oprit la cîteva sute de metri în susul drumului. Nu prea mi s-a părut a bună. Cargobotul Oran trecuse acum prin strîmtoarea Gibraltar şi se îndrepta.Mi-a trecut şi mie prin cap acelaşi lucru. dacă vrei să supravieţuieşti. arboraseră steagul liberian. . Am descuiat cu un şperaclu portiera din stînga în cîteva secunde. am scos amorsa. Tweed se aplecă să-l vadă mai bine pe Harry. Am văzut o umbră pe zid a cuiva care dispărea în spatele clădirii. . spuse Tweed.Aşa că după aia am luat lanterna şi m-am uitat în interior. . Acum fusese ridicat un alt pavilion. A deschis porţile şi am fugit spre alee. Nu-ţi face griji. aveau să scrie noul nume înainte să pornească spre marea agitată a golfului Biscaya. deasupra navei.Asta nu ne ajută.Chiar este o bombă. apoi s-a întors şi-a plecat.Nu rezolvi nimic cu ghicitul. Sus. Nu s-a întîmplat nimic un timp.Ţi-am văzut maşina parcată singură în spaţiu deschis. Apoi s-au aprins luminile alea orbitoare.. Cu o putere de explozie enormă . ci şi să dărîme jumătate din zidul clădirii din spatele meu. . Vremea era neobişnuit de caldă pentru anotimpul ăsta noaptea. Nu trebuie decît să ştii ordinea corectă. I-am arătat gardianului legitimaţia şi i-am spus c-o să aştept afară să păzesc maşina. Noroc că ne-ai urmărit. iar marea. Glonţul care a intrat prin geam a fost tras dintr-o zonă aflată nu departe de aici. Am văzut ceva sub pedala de acceleraţie care nu trebuia să fie acolo. Au descoperit cum funcţionează.Noi am avut noroc. licărea ca un imens lac albastru în lumina lunii. Maşina mea e parcată pe un cîmp chiar lîngă Autostrada 3. Cineva trebuie să aibă grijă de voi doi. nu ne ţine în suspans! îl îndemnă Paula. să verific sub şasiu. m-am tîrît mai întîi sub maşină. .Toate fac parte din munca mea. M-am dus la experţii de la subsol cînd le analizau. . la 240 de kilometri în largul coastei Portugaliei. Am avut noroc. . Frumuseţea asta fusese vîrîtă foarte inteligent sub pedala pe care ar fi apăsat-o Tweed mai devreme. unul dintre informatorii lui Marler i-a trimis poze detaliate în legătură cu bomba asta. . Vă întoarceţi la Park Crescent? Atunci o să vă urmez. Mai întîi o să mă bag în spate. conchise Paula. . Zîmbi către Paula. deci nu părea prea uşor să supraveghez maşina. spuse Paula dusă pe gînduri în timp ce porţile se deschiseră automat şi Tweed o luă pe autostradă. Cine l-o fi angajat pe asasin trebuie să fi ştiut despre bombă. unul panamanez. Ştiu o mulţime despre maşini. comentă Tweed. Ăsta-i un dispozitiv nou din Franţa. Recent. . incredibil de calmă. El s-a întors. Era întuneric.

. Nu avem nevoie de nătîngi ca tine la bord. aşa cum îi fuseseră înmînate de un intermediar. . presimt că trebuie să ne mişcăm repede. Ai obosit? Dacă da. Aceştia îl ascultară imediat. eşti o ruşine în faţa lui Allah. nu? întuneric cînd o să încercăm să găsim casa asta.Ivy Cottage.) . Abdul îşi scoase cuţitul încovoiat. Efectul asupra lui Marler a fost ca o undă de şoc. Pînă atunci cargobotul avea să fie încărcat cu proiectile care vor fi lansate din rachetele cu rază lungă aflate deja în posesia lor.Ne apropiem de criminal? întrebă Paula. Tu n-ai mîncat.Bună idee. astfel încît să stea aplecat cu umerii peste corpul navei. cufundat într-un somn adînc.lr. îţi sugerez totuşi să o pui pe Monica să ne aducă nişte gustări de la fast-foodul non-stop înainte de a pleca. Tweed era calm acum. cît şi la tribord. încă nu a fost tăiat curentul electric. după cum era planul. . ţi-ai mai restrîns lista suspecţilor? . Aceştia îl ridicară pe Aii şi mai sus.în ciuda faptului că Abdul manevrase cargobotul pe culoare de navigaţie comerciale puţin uzitate. deasupra mării. Se uită la ceas. Monica trăsese draperiile peste întunericul de-afară.Nu.Cred că-i posibil să-l fi întîlnit deja pe ticălos. Instrucţiunile angajatorului său necunoscut erau foarte clare. Destul de aproape în urma lor venea Harry în Peugeot-ul lui. La timp. în stilul lui Tweed. . îşi scoase din galahaich1 o foaie de hîrtie. Una dintre santinele se sprijinea de corpul navei. îţi dai seama că o să fie întuneric. luîndu-l fiecare pe arabul adormit de braţe şi ridicîndu-l în picioare. nu încă. Pot întotdeauna să iau pe altcineva cu mine. se aplecă spre el şi îi tăie gîtul de la o ureche la alta. Trebuia să ajungă în portul din Angora în zece zile. Avea să ajungă la destinaţie după lăsarea întunericului. ştia că valurile aveau să împingă cadavrul departe de coasta Portugaliei.Ţi-ai pierdut memoria? izbucni ea. începu să se plimbe încolo şi-ncoace.Habar n-am.Deloc. Trebuie să-l lichidăm pe individul ăsta cît mai repede. Căpitan experimentat. Aş prefera să vii tu cu mine. începu să facă turul navei. ' Haină lungă şi amplă (n. spuse el blînd. Buzele subţiri i se Strânseră într-un rictus. . Acum o clipă ţi-am spus că n-am obosit încă. Cred că se poate să fi găsit ceva important în timpul vizitelor ei nocturne la fabrică. din păcate. întreaga echipă se afla în birou cînd intrară. . Harry. cu arma automată ascunsă sub paltonul aflat pe locul de lîngă el. în plus. Abdul le ordonă să se întoarcă la posturile lor.Asta-i atunci.Ce să fi ascuns? .şi o să-ţi arăt drumul. Ca femeie. se aplecară. . . vă rog. Arătă spre santinela adormită şi dădu un ordin cu un glas rece.Am să scot o hartă să caut traseul spre Berkshire . Rînji la el. Lee Greystoke.Fără sînge pe carenă. Heel Lane. Ridicară trupul din care se scurgea sînge ţinîndu-l la distanţă de coca navei şi îl azvîrliră cît mai departe în mare. Ţinta aleasă avea să fie anihilată. Ai obosit deja? . spuneai că bomba e de construcţie franceză? Bun. Berkshire. gata să-i depăşească în caz de urgenţă. nu cred că ar trebui să vii.Cu siguranţă. Asta înseamnă că Charmian a lovit din nou. . Cum ieşi de pe şoseaua către Amersham. Boxton. . Dădu din cap spre ceilalţi doi. . cu expresia neobişnuit de îndîrjită. Tweed şi Paula se apropiau de Park Crescent.Mai ai şi alte obiecţii? spuse Tweed iritat. Nu pot să-mi închipui că. . Chemă uşor încă doi arabi care alergară către el. în dreptul babordului se opri brusc. tu ai mai multe şanse să descoperi unde l-o fi ascuns. . Acesta se ridică. N-am mai mîncat de ceasuri întregi. Cei doi bărbaţi reacţionară rapid. Harry se lansă imediat în relatarea poveştii cu bomba. Eu cred că se .Cine naiba locuieşte acolo? .Aşadar. după cel puţin trei luni. Mă descurc mai bine ca tine.A locuit. tocmai pînă spre curentul rece ca gheaţa al Atlanticului. urma criminalului în serie se şterge tot mai mult.Aii. şuieră Abdul în arabă. . Cu fiecare zi care trece. postase totuşi santinele atît la babord. Presimt o altă vizită după ce trecem pe la birou.Abia aştept. întuneric cînd o să ajungem acolo.

şi asta.Ăsta e. . îi spuse Tweed. Presimt că Tweed şi Paula o să plece undeva .O să vorbesc cu cît mai multe dintre informatoarele mele prostituate. îi anunţă Harry. Se oprea oare vreodată? Mişcarea aceea lentă. .E atît de multă linişte acum. aud o grămadă de lucruri. spuse Harry scuzîndu-se. Paula. Aruncă o privire prin birou înainte să plece. Tweed şi Paula erau vioi acum după ce mîncaseră sandviciurile de la fast-food. . . . . Ele sînt foarte atente. Marler nu asculta.Asta de unde-a mai apărut? .. Dar l-am refuzat. spuse Tweed.Cînd eşti atacat pe nepregătite de aproape.Da. M-a învăţat să-l folosesc făcînd proba pe un manechin din piele.Cred că Harry a ratat bifurcaţia. încetini la treizeci de kilometri la oră. peisajul strălucea ca un cristal în lumina lunii şi se simţea un frig cumplit.ascunde pe undeva prin Londra. Se îndrepta spre uşă cînd vorbi: . .Marler o să se ducă în Soho. . concentrîndu-se asupra luminii proiectate de faruri în timp ce luau curbă după curbă. Paula îl bătu uşor pe braţ. nesfîrşită. Se uită înapoi la nesfîrşitul drum drept. Pădurea care mărginea drumul de ambele părţi era deasă şi ceaţa începu să plutească deasupra drumeagului. îşi puse pardesiul şi-l lăsă descheiat ca să poată ajunge rapid la Smith & Wesson-ul său de calibru 38.Mi l-a dat tipul ăla nou cînd am fost la antrenament la centrul din Surrey. Nici urmă de vreo locuinţă.Nu cred că e pentru sport ce-ai tu acolo în chestia aia. Nimic. fără nori. Ca şi Harry. . Tweed mormăi. Venea în viteză şi farul aprins pe fază lungă lumina de-ţi .Nici eu. Abia vorbise cînd auziră o motocicletă venind din sens invers. nici urmă de viaţă sau de circulaţie.Şi am bănuit c-o să vii şi tu cu noi. spuse ea repede. Ţinea harta desfăcută pe genunchi. .Nu mi-am dat seama că eram urmărit. Am trecut pe lîngă cîteva fără nume. Tweed aruncă o privire rapidă spre acesta şi se încruntă. Pa! Marler luă o husă lungă din piele neagră pe care scria „Slazenger" şi o azvîrli pe umăr. îl preveni ea. Newman se ridică. aici era un cer limpede. Eu am alţi informatori decît ai lui. ca şi Beretta vîrîtă în bocanc . Vînătorul s-a transformat în vînat.Şi eu Browning-ul. O să punem noi mîna pe el diseară. . cunosc persoane din East End. Trebuie să fi observat cineva un francez venit de curînd. Şi mi-ai fi de mare ajutor dacă ai încetini. . spuse el. Trebuie să-l fi urmărit pe Harry cînd nenorocitul l-a văzut pe Tweed plecînd de aici. sîntem pe şoseaua 355.Am Wather-ul cu mine. aşa că mai bine am fi cu ochii în patru. bară la bară? Numai cînd fură dincolo de Beaconsfield se schimbă vremea. . un drumeag de ţară mărginit de-o parte şi de alta de o pădure de conifere. Nu a fost mulţumit pînă nu l-am vîrît pînă-n plasele de şase ori la rînd. poţi să-mi dai şi mie un sandvici? Am auzit c-ai trimis-o pe Monica la fast-food. . Paula îl strînse de braţ să-i ureze noroc. .Acum nu trebuie decît să găsim Ivy Cottage. O să fiu chiar în urma lor. Apropo. comentă Paula.Nu l-am văzut niciodată atît de îndîrjit. . Marler plecă. Paula privea la dreapta.Paula tot studiază o hartă a ţinutului Berkshire. Paula ridică din sprîncene uitîndu-se la Tweed. ţi-a spus Lucinda? . .Deci mergi mai departe. Sîntem pe cont propriu.Eu nu merg cu ei.Mă duc după Marler. Tweed era surprins de aglomeraţia din trafic la acea oră tîrzie. ..Şi mie mi-a oferit unul. Boxton. Am comandat pentru toţi trei. Peter Nield se îndreptă şi el spre uşă. . Dacă la Londra era întuneric şi burniţa. Şi Lucinda spunea că e izolată. închizînd uşa fără zgomot. Şi scoase un cuţit dintr-un toc legat de piciorul drept. Se face un drum la dreapta. Heel Lane. Era un trafic groaznic pe Autostrada 3 pînă cînd ne-am apropiat de Gantia.E o puşcă Armalitc. Foarte folositor! încetini în timp ce se apropiau de o altă bifurcaţie. un cuţit poate fi singura soluţie.

Apoi se uită la dreapta ei pe lîngă Tweed. luminile se aprinseră şi văzură nişte vechi lămpi de muncitor atîrnînd de pereţi în cîriige. Şi-a dat seama că n-o să vină aici perioade lungi. Lumină cu lanterna o plăcuţă murdară lipită de latura casei: „IVY COTTAGE". era îngustă şi acoperită cu noroi întărit şi pietricele. îl prinse de braţ. Un miros de mucegai îi întîmpină cînd păşiră peste un teanc de plicuri care fuseseră împinse prin cutia de scrisori din fier. se opri. Cutii de conserve şi borcane de sticlă fuseseră deschise şi golite sub zona de gătit.Lee era foarte deşteaptă. Paula clipi de cîteva ori să vadă mai bine.Am fi mai în siguranţă înăuntru dacă am putea intra. Paula stătea nemişcată. Paula îşi aprinse lanterna. genul de lămpi folosite cîndva pentru a-i avertiza noaptea pe automobilişti asupra obstacolelor. Acum îl auzea şi Tweed. Nu voia să se înţepenească atunci cînd trebuiau să plece.Eu n-am văzut nimic. apoi pune un cablu care leagă lămpile de generator. Tweed îi făcu semn să stingă lanterna. Probabil sînt mai mulţi oameni care merg pe motocicletă prin colţul ăsta de pădure. spuse el.lua ochii. Paula apucă să zărească un motociclist îmbrăcat în piele cu o cască uriaşă şi o vizieră enormă. Brazi uriaşi înconjurau casa şi era o linişte mormîntală. că utilităţile vor fi tăiate. Trebuia vopsită.Asta e. cu o mînă la ureche. acoperind cu mîna fascicolul de lumină. Aruncau o lumină roşiatică în interior. . Paula merse de la o fereastră la alta. . . trăgînd draperiile care trebuiau smucite uşor. Blocă uşile şi o urmă. O poartă şubredă de lemn stătea pe jumătate deschisă. îl preveni pe Tweed să nu aprindă încă nici un bec. auzise sunetul unui generator portabil care torcea uşor. Nu poate fi văzută defel de pe drum. Păşi cu prudenţă înăuntru pe o podea din scînduri.era o veche căsuţă cu acoperiş de paie şi ferestre cu şipci verticale. ridică zăvorul din fier ruginit şi îşi dădu seama că uşa fusese întredeschisă. Spre surprinderea lui. auzea sunetul unei motociclete. Apoi îi strigă lui Tweed să găsească întrerupătorul de lumină. în timp ce împingea scîndura masivă de lemn vechi. Tweed se uită peste ochelari. iar bucătăria dădea într-un alcov. cu sertarele scoase şi conţinutul împrăştiat pe podea. Nu se întrevedea nici urmă de lux acolo. Trebuie să fi fost un as în ale tehnicii. Mi se pare că Lee nu prea voia să găsească cineva locul ăsta cît timp se afla aici. dar fără efect. Cînd le cercetă. apropiindu-se din aceeaşi direcţie din care veniseră. mormăi el. Tweed semnaliza din faruri. Acesta conducea încă maşina cu viteza melcului. luminată de lanterna Paulei. Parterul era alcătuit dintr-o singură încăpere uriaşă. . răspunse el apăsînd pedala de frînă. Poteca de dincolo de ea. se apropia din ce în ce mai mult. Plăcuţa nu fusese curăţată de secole. . . în acelaşi timp. şopti ea. .Avea un motor tunat care păcănea uşor. Apoi dispăru. . Tweed descoperi un cablu continuu ataşat de fiecare dintre ele. . La fel ca motocicleta care s-a întors. . La distanţă. Tweed o urmă grăbit.De unde ştii? o întrebă Tweed sceptic. apoi. cu salteaua tăiată şi aruncată pe podea.Ce loc aiurea să pui plăcuţa. Dulapuri vechi de lemn erau aşezate lîngă pereţi. ceea ce şi făcu. înclinată. . Paula se întoarse.Atunci hai să ieşim să ne uităm. aşa că ce face? Cumpără lămpile astea vechi şi un generator portabil. Atmosfera claustrofobă a căsuţei îngropate între pereţii de brazi o făcea să vorbească încet.Ai văzut în ce hal se află locul ăsta? Tweed observase deja. Uitîndu-se în faţă văzu că avea dreptate . cam la o sută de metri de intrarea în căsuţă. şopti Paula. închise uşa lăsînd o deschizătură de aproximativ treizeci de centimetri. Paula apucă mînerul pistolului Browning şi îl trase afară. Orbecăind printre scaune şi mese din lemn. Avea un auz ascuţit.E aceeaşi motocicletă care a trecut pe lîngă noi. Era imposibil de spus dacă era bărbat sau femeie. . în clipa în care acţionase întrerupătorul.Stop! Cred că am găsit-o. sugeră Tweed. împins lîngă un perete lateral se afla un pat de o singură persoană.

Presupun că cine a făcut asta nu a găsit ce căuta. Se furişă repede afară. dar partea din spate i se păru mai deschisă la culoare. se aplecă şi privi înăuntru. Ţinea deja Walther-ul în mînă şi văzuse acum gura ţevii fulgerând. trimis prin poştă sau curier persoanei care a primit cele patru sute de milioane. se afla în faţa unui mic frigider aflat în apropierea bucătăriei.Mă întrebi asta după ce a distrus cineva locul ăsta?! exclamă indignată Paula. a găsit o cale să devină putred de bogat furmizînd ceva de mare valoare Angorei? . în spatele acestuia se afla un plic de culoare crem. . după ce se tîrîse pe podea.îţi urez mult noroc. Confirmă faptul că patru sute de milioane de lire sterline au fost trimise prin transfer electronic de la Bone în Angora cuiva din Marea Britanie Numărul de referinţă este la fel cu cel de pe foile pe care mi le-a descifrat Keith Kent.E răscolit. O femeie deşteaptă.gata să i-l înmîneze lui Drago cînd avea să se întoarcă din străinătate. . . întinse mîinile goale înăuntru şi apucă ceva în spate. aşa că lumina roşiatică a lămpilor nu se vedea de afară. . auziră sunetul motocicletei demarând. Deschise frigiderul. Calculase că asasinul avea să se mişte într-o parte sau cealaltă a bradului pentru a-şi continua avalanşa de gloanţe. Speriată că asasinul avea să încerce să-l recupereze.Expeditorul din Bone trebuie să fi fost nerăbdător să se asigure că aşa stau lucrurile. remarcă Tweed. Văzu şi ea gura ţevii fulgerând. Cîteva minute mai tîrziu. să-l numim aşa pe beneficiarul acestei averi.Pentru a linişti persoana care a fost capul afacerii cu Angora.Asta căutai? Punîndu-şi mănuşile din latex. Linişte mormîntală. apoi ochi şi trase. ca şi casa plutitoare a detectivului particular. Tocmai îşi reîncărca arma cînd îşi dădu seama că nimeni nu mai trăgea înspre casă. . aşteptă pînă cînd Tweed îşi goli magazia. Degetele-i stăruitoare îndepărtară un panou subţire lipit de peretele din spate.De ce? . spuse Paula cînd se ridicară. mai întîi spre dreapta. apoi din nou spre dreapta şi spre stînga copacului. . între timp. După cîteva minute.Deci X. Mă duc să-mi continui căutarea. uitîndu-se pe unde mergea pentru a evita rugii de mure. făcu înconjurul casei. obiectă Paula. se ridică şi-l strigă pe Tweed. întorcîndu-se pe drumeag spre şoseaua către Beaconsfield sau oriunde în altă parte. La fel şi Tweed. . l-a ascuns aici în căsuţa asta . care gîndea ca ea. Deci unde ar ascunde ea ceva important? . spulberînd un geam cu şipcă verticală pe mijloc din spatele casei. Tweed deschise plicul şi scoase o foaie acoperită cu cifre bătute la calculator. unul lîngă altul. Un miros extrem de respingător de mîncare stricată o asalta. Lee fusese o persoană cu totul deosebită. Asta e ceea ce trebuie să fi găsit Lee căutînd prin birourile directorilor de la Gantia. cu conţinutul împrăştiat pe podea.A fost cît pe-aci. o femeie locuia aici pentru perioade scurte. aşa că a urmărit tranzacţia cu confirmare. Ar fi vrut s-o fi putut întîlni. cu scheunatul ciudat al motorului. apoi spre stînga.Dar cine a primit suma asta uriaşă trebuie să fi ştiut că a pus de-acum mîna pe ea. Culoarea frigiderului era crem. Se întoarse la intrarea din faţă. . Rămaseră perfect nemişcaţi pe podea. îl ignoră.Acesta este documentul cheie care confirmă tiparul crimelor pe care mi l-am construit încet în minte. . Tweed rămase la podea în timp ce alte gloanţe pătrundeau prin uşa deschisă pe deasupra lui. Gloanţele se opriseră. Se uită la Paula şi zîmbi larg. Draperiile erau groase.. se împiedică de marginea de lemn şi se întinse pe podea în timp ce primul glonţ trecu pe lîngă el. Lee fusese deşteaptă. Aşteptă. Acesta trebuie să fie printul tranzacţiei. Ei bine. mă duc afară să mă asigur că nu se văd luminile. începu să tragă înspre locul în care trebuia să stea întins asasinul ascuns în spatele unui brad înalt. Paula se afla deja întinsă pe burtă lîngă el. Se îndepărta de ei. îl scoase.

te costă cincizeci de lire să intri aici. nu? . dar nu ajunsese nicăieri. înainte să se întîmple toate astea. Un individ solid cu mînecile de la cămaşă suflecate şi bretele îl apucă pe Marler de braţ. ameninţătoare. fu de acord Tweed. Se întoarse la ei.Pare plauzibil. Şi eu nu l-am observat deloc în traficul ăla aglomerat. . . medita Harry. mi-a tăiat calea un automobil. dincolo de Park Crescent. cînd spui că o meriţi? . am auzit un motociclist pe Autostrada 3 cînd franţuzul ăsta v-a pus o bombă în maşină. ce s-a întîmplat? Alea sînt găuri de gloanţe în geamurile din spate.. . spuse Paula. se auzi vocea lui Harry Butler. s-o închidă. în al doilea rînd. East End şi pe unde o mai fi hoinărind Pete căutîndu-l pe cum îl cheamă ăsta. pe drumul spre Beaconsfield. Intră într-un alt „club" deocheat. apoi să înşface un scaun înalt. . o să-ţi trimit inspectorii sanitari pe cap. Apoi. Marler şi Pete îşi pierd timpul. Acum că Paula a găsit ce ne trebuia. Dar presimt că nu a fost aşa de simplu. Şi eu era să ratez Hecl Lane cînd am ieşit de pe şosea. Paula îşi apucă Browning-ul cu amîndouă mîinile şi ţinti. Nu prea mă descurc. un motociclist a trecut glonţ pe lîngă mine. cu ambele mîini deasupra capului şi o mitralieră Uzi de mici dimensiuni prinsă la spate. prefăcîndu-se că sorb dintr-un pahar plin cu apă colorată. Chiar înainte să ajung aici.Stop! Paula îl îmbrăţişa pe Harry.Charmian.V-am urmat de la Park Crescent la o distanţă de o maşină între noi. .X a furat din casă patru sute de milioane. Asasinul stă cu ochii pe birou şi îşi ascunde probabil motocicleta în tufişurile de peste drum de strada principală. Paula. Hei. fie găsise o ascunzătoare secretă.Nu prea cred. Eram aproape în Amersham cînd m-am întors.Mai întîi de toate. explică Harry. Reacţia lui Butler a fost să se repeadă la uşa din faţă. tot un motociclist a încercat să vă împuşte aici. Pentru că nu ştiu al cui este numărul ăsta de referinţă.Ceilalţi n-o să-l găsească niciodată pe franţuzul ăsta. Am găsit Hecl Lane. amice. masiv pe care-l înclină şi-l fixă în uşă. a pus la cale afacerea asta cu Angora. vîrîndu-i legitimaţia sub nasul pătat. Nu uita că ne-ai salvat viaţa pe Autostrada 3 cînd ai găsit bomba aia. . . Nu prea s-a luat în calcul asta. Se aşeză în faţa ei.Ce tot spui tu acolo. Dacă îmi faci necazuri.Da. negociind preţul cu un bărbat. deşi poate că o merit. cred că X jecmănise Gantia. pentru a reîntregi rezervele fabricii . . o să ne întoarcem acolo. să spunem aşa. Corect? Mă gîndeam eu. conchise Harry în timp ce plecau. Pînă cînd s-o iau pe şoseaua 355 eram cu mult în urma voastră şi n-am văzut unde aţi făcut la dreapta. gonind înapoi spre Londra. i-a pierdut. Se opri brusc. Păşi în ceaţă şi zări o fată cu părul blond care arăta cît de cît inteligentă. apoi a găsit o cale să obţină aceeaşi sumă pentru a o pune la loc în casă. .Nu trageţi în bodygard. Se auzi un scîrţîit în podea lîngă uşa din faţă. Aşa că. întrebă Paula. că Newman. Avea o expresie abătută în timp ce-şi lăsa mîinile în jos şi se îndrepta spre ei. Marler era neobosit. aflat într-o situaţie disperată. . Expresia de pe chip era neplăcută. uitîndu-se pe lîngă ei. Trecuse bine de miezul nopţii şi el încă mai colinda prin Soho. . . Tweed îi povesti pe scurt recenta lor experienţă.Nu. X. Tot bătînd Soho.Deci acum ştii cine este criminalul? . Contactase peste o duzină din informatoarele lui. Ea îi cercetă hainele şi chipul înainte să vorbească. . spuse Tweed. Apoi a pierdut toată averea asta. de suma de patru sute de milioane. Fete profesioniste stăteau la mese ieftine.Mi se pare. fu de acord Tweed. Charmian fie nu se afla nicăieri în apropiere de Soho. Stătea chiar în uşă.înainte să descopere Drago că suma asta lipseşte -. Era greu să scrutezi interiorul prin norii de fum. M-am oprit la fix.Ai înţeles.Ştiţi ceva? Nenorocitul ăla de motociclist trebuie să mă fi urmărit după ce v-a văzut plecînd de la Park Crescent. . spuse Marler calm.

o puşculiţă pentru bani. se afla acum azvîrlită pe un cîmp.mi-e frică de foc.Motocicleta îmi spune ceva. Englezoaică proastă. îţi sună cunoscut? . -Taci naibii din gură! Luînd cheia pe care i-o dăduse ea. înainte să pornească în misiunea asta. . Asigurîndu-se că nu-l vedea nimeni. spusese el calm. scoase patru bancnote de cîtecincizeci de lire şi le ţinu în mînă. Charmian se aplecase deasupra tejghelei.Am nevoie de o cameră pentru trei zile. Avînd chef să bea 1 Joc de cuvinte: în engleză Hog înseamnă „porc". Charmian se întoarse la Londra. Primul etaj. îmi placi. Aprinsese lumina. . Caut un bărbat pe care nu pot să-l descriu. Abordat de o femeie.Trei sute. Părul negru era ascuns sub o şapcă de baseball. Charmian o repezise. .. o armă cu numerele şterse. Dar informaţiile costă bani. Punîndu-şi mănuşile. Remarca lui nu fusese una măgulitoare: „M-aş descurca mult mai bine ca tine în altă parte. Ajungînd în cele din urmă la Londra. inclusiv în cel frecventat de blonda platinată a lui Marler. . Acolo făcuse singura lui greşeală." De aceea blonda îl urmărise să vadă în ce clădire intra. O invitaţie ostentativă pe care doamna Hogg o ţinea acolo mituindu-i pe poliţiştii locali. Le scosese din portofel mai devreme..Fără fată. . . Nu era fericit. neliniştită. Camera 10 era micuţă. îşi scosese deja portofelul.Informaţiile costă bani. avea un pat dublu ghici de ce . Dacă îmi e foarte de folos. o să hotărăsc eu dacă tot ce-mi spui îmi e de folos. deci prin extensie „puşculiţă". care a doua zi avea să sfîrşească în Tamisa. Camera 10. Se dăduse înapoi. E încuiată cu un lanţ în partea de jos. Nu cred c-ai să poţi să strecori fata pe scara de incendiu.tr. Nu e de prea mult timp pe-aici şi e cam secretos.Nu eşti poliţist. Dincolo de intrare se afla o mică recepţie. cutreierase prin Soho. Purta o rochie ieftină şi îl aştepta să vorbească. Se uită la mîna ei goală. Pe o plăcuţă scria afară: „CAMERE DE ÎNCHIRIAT . Am zis că am nevoie să dorm..Am nevoie să dorm.întotdeauna reuşea să-şi ducă pînă la capăt misiunea din prima. în spatele unei tejghele de lemn. Apoi se întorsese pe străduţa îngustă care ducea către intrare.Poţi să te duci oricînd în altă parte. probabil cu accent franţuzesc. continuase el. îşi stinse ţigara pe care o fuma într-o scrumieră minusculă şi-şi mai aprinse una. Lîngă scara de incendiu . reuşise ea să îngaime.S-ar putea să ai dreptate. Se mişca repede cu motocicleta lui. unde fusese în recunoaştere mai devreme. urcase pe la mijlocul scărilor care scîrţîiau. după ce apucase banii. La naiba cu viteza limită! Arma cu care încercase să-l ucidă pe Tweed prima oară. . Nu era o zonă în care să-ţi arăţi portofelul. Asta e ea. îşi dezafectase motocicleta. . îşi răsese mustaţa arcuită. O dăduse în bară pentru a treia oară. îşi împinsese motocicleta pe aleea din spatele localului acesteia şi văzuse scara de incendiu care urca pînă la o cameră de la primul etaj. probabil una bună. începuse Charmian. Nu cobor mai jos.Există o doamnă Hogg1. La primul etaj. Nu exista un precedent . îmi dau seama.. foarte atent pentru cazul în care ar fi văzut o maşină a poliţiei. strigase doamna Hogg.) ceva. Scara telescopică pe care o folosise să escaladeze gardul de sîrmă de la Gantia se afla pe fundul unui lac la o distanţă de cîţiva kilometri. (n. încă n-am văzut nici un ban. rîsese ea batjocoritor. Pe scări. Nu mă înţelege greşit. Vorbeşte engleza. Harley Davidson. Unde-i fata? .. intrase în mai multe „cluburi". Marler se căută în buzunarul de la pantaloni. Şi nu ai venit aici pentru mine. Doamnei Hogg nu-i plăcuse asta. Eu n-aş sta niciodată acolo. o să primeşti ce ţin eu în mînă. era postată o femeie grasă cu ochi lacomi. Nu cred că ar plăti cineva cinci sute pentru asta. pusese trei sute de lire în bancnote de cincizeci pe tejghea. Are o motocicletă. După ce plecă din Heel Lane în goană. cred. Uite aici adresa. un bec de .Costă cinci sute de lire.şi o toaletă mică. Cea a doamnei Hogg.CU ORA SAU CU ZIUA". . Puşca cu care trăsese în Tweed la Ivy Cottage era îngropată în mîlul unui lac pe lîngă care trecuse. Charmian era un profesionist.Spune-mi. Ai putea fi de la Divizia Specială.

Păşi încet.. da.. Nu-i plăcea nimic ce părea nefiresc. îi puse la ochi şi se uită în oglinda de deasupra chiuvetei. pe care era aşezată o plăcuţă veche. Ţinea puşca Armalite gata de acţiune. l-ar fi trezit pe Charmian. la vedere: „DOAMNA DINA HOGG". ţinînd picioarele cît mai depărtate. Avea o lamă uriaşă cu margini ascuţite. Scoţîndu-şi geaca neagră. Trăsese draperiile cu prudenţă şi se uitase în jos. Un Marler de nerecunoscut intră în micul vestibul în care doamna Hogg stătea în spatele tejghelei. îşi aruncă pe umăr husa neagră cu puşca Annalite în ea. Marler se schimbase într-o toaletă din spatele „clubului" în care fata cea blondă îi dăduse adresa. Apoi îşi puse o şapcă pe cap. Era înţepenit. îl ţinea cu mîna stîngă pentru a nu exista nici un risc de a cădea cu zgomot pe alee. Era un lacăt uriaş. îşi scosese şapca. pătrate. îşi văzuse motocicleta. îşi dusese mîna la spate şi îşi scosese cuţitul vîrît în teaca de la curea. . Pe alee era întuneric beznă. păşind cu atenţie. Fu surprins să vadă că fereastra camerei era larg deschisă într-o noapte aşa de răcoroasă. adormise repede. Se întoarse jos în acelaşi fel în care urcase. Respirase adînc. se bîlbîi ea..Şi ce dacă am? . în ambele mîini.patruzeci de waţi. Puse jos lanţul şi lacătul şi se uită în sus. E un criminal periculos. Urcă pe treptele ruginite de fier cîte două odată.. Camera 10. Un alt om se uita acum la el. Cînd reuşise să vadă din nou în întuneric. Fără scîrţîituri. Doamna Hogg ar fi auzit împuşcătura.foarte sportivă. Aşa avea să plece a doua zi dimineaţă. Aleea de sub el era o mare de întuneric. stinsese lumina şi mersese la fereastră. cea cu scară de incendiu şi fereastră. După ce ridică drugul de la uşă. am. Nu erau microfoane. geaca de piele şi pantalonii. .Divizia Specială. Făcuse din nou patul în grabă. Punîndu-l pe o masă lîngă pat.Da. Dacă ar fi dat cu piciorul într-una. Ai vreun oaspete care vorbeşte engleza cu accent franţuzesc? Spera să fi ghicit corect. şuieră Marler peltic. îşi puse o mănuşă în mîna stîngă şi scoase un şperaclu cu dreapta. încerca să prindă orice zgomot . o preveni el. Nimeni dintre cei din „club" care o observaseră nu a considerat înţelept să pună întrebări. Scara de incendiu se afla chiar lîngă fereastra lui. o întorsese pe dos şi o îmbrăcase. Astea se deschideau întotdeauna cel mai uşor. intra în micul vestibul unde stătea de veghe doamna Hogg. Nu putea să tragă cu Armalite-ul. încercase apoi să ridice geamul. Scoţînd o pereche de ochelari cu rame mari. Era prea periculos să umble la încuietoare. apărate de o draperie. îşi făcu puţin de lucru cu şperaclul şi îl deschise în cîteva secunde.. Marler dădu din cap şi mai spuse un singur lucru înainte să iasă. .Nu merită să-l suni pentru nimic în lume. dispăru în lumea de-afară.sforăit. Pe dedesubt avea un costum albastru-deschis pe care îl ţinuse pe el.Şi tu eşti de capul tău? se răsti ea. trăsese din toate puterile şi îl smucise în sus. Plata pentru trei zile era doar ca s-o facă pe doamna Hogg să creadă că avea să stea acolo mai mult timp. lăsînd lumina aprinsă. . Silueta grasă a doameni Hogg tremura din toate încheieturile.M-ai auzit cînd am spus Divizia Specială? Nu vreau să fiu nevoit să aduc o echipă care să răstoarne locul ăsta cu susul în jos. Zece minute mai tîrziu. se grăbi de-a lungul străzii laterale pustii şi se întoarse pe alee. îşi scosese bocancii. Se opri în faţa ferestrei deschise. Ţinînd lacătul cu mîna înmănuşată. . O cameră pe colţ cu scară de incendiu. cu o nuanţă de ameninţare în glas.Să nu faci greşeala să-l suni cît urc eu sus. Purta acum o geacă de culoare albastru-deschis cu carouri galbene . Aprinse o lanternă şi se asigură că nu se aflau cutii de bere prin preajmă. .. ascuzîndu-şi părul. îşi ştergea mîinile asudate pe rochie. Nu-i plăcea cum arătau scările vechi din lemn uzat. Camera din capăt. dăduse cearşafurile şi salteaua jos de pe pat şi le scuturase. Avea o problemă. Făcu la stînga pe un palier îngust şi se opri în faţa camerei 10. respiraţia adîncă a unui om dormind dus. Ochii i se obişnuiseră de-acum cu întunericul. scîrţitul arcurilor patului în timp ce acesta . Afară.

Chiar şi cînd te întorci acasă la apartamentul tău. Mai însemna şi că avea să încerce pentru a patra oară să-l asasineze pe Tweed. repetă ea. Marler verifică şi uşa care dădea în hol şi o găsi încuiată.Plec chiar acum. Marler nu putea decît să spere că avea să fie acolo să împiedice acest lucru. Ca şi casa plutitoare în care a fost găsit John Jackson.Atunci. Marler le spuse imediat de încercarea lui nereuşită de a-l ucide pe Charmian.Pot să plec şi-acum.O să-l asculţi.Da. dacă sperai c-o să stea de vorbă cu mine. cocoţată pe o masă. mîrîi Marler. adăugă Nield. Fluiera nepăsător cînd intră în recepţie. Trebuie să operez singur sau împreună cu Paula. .Acum trebuie s-o sun pe Lucinda.în cazul ăsta. vîrîndu-şi Armalite-ul la loc în husă.O să ai. . Sări peste pervaz şi se tîrî pînă la toaleta micuţă.. Aşa că. să ajung acolo dis-de-dimineaţă. Şi-a luat toate hainele. O să merg peste tot cu voi. Femeia asta se mişca oare vreodată? . . îşi aminti că podeaua scîrţîise uşor cînd păşise pe palier. Pasărea zburase din cuib. Lumina îndeajuns cît să-şi dea seama că dormitorul era gol. . . fie că nu. „N-o să se întoarcă". era frenetică.O să se întoarcă..Nu? .Şi de ce o trimiţi pe Lucinda să stea cu ochii pe Michael? . . am fost la Ivy Cottage. Se întoarse la fereastră. . preferabil să o coboare fixînd rădăcina nasului sau rotula. Am sunat-o pe doamna Brogan. Nu pot să dorm.. începu el. Aş vrea să am ceva de făcut. se hotărî Tweed. M-am obişnuit cu maşina mea. se uită cu prudenţă afară. . .Oaspetele dumitale care stătea în camera 10. Uşa era deschisă. . Ca să vă fac pe toţi fericiţi. O să fac asta fie că-ţi place. conchise el. Vreau să se ducă la Abbey Grange să vadă ce face Michael. . Tweed îşi ridică braţele exasperat. îi aminti Paula şefului ei. 22 Activitatea la Park Crescent. . .Stai puţin. spuse Marler. Ceea ce însemna că Charmian se afla încă la pîndă. detectivul. îndeajuns cît să privească înuntru.Nu i-ai spus de plicul pe care l-am găsit în casă. ascuns în spate.Plec chiar acum.Nu m-ai trezit. spuse Newman.O să mai încerce. îşi spuse Marler înverşunat. .Bună. . Reputaţia lui de profesionist de mare clasă se dovedise încă o dată. Dumnezeu ştie unde. Mă tot gîndesc la crimele alea oribile.în regulă. N-ai să mai mergi pe jos pînă acasă decît atunci cînd Charmian o să ajungă la morgă. . strigă ea după el cînd ieşi în stradă. Doamna Hogg stătea în aceeaşi poziţie ca şi mai devreme. insistă Harry. Nu a rostit încă nici un cuvînt. sînt de acord. . . va trebui să-ţi schimbi maşina. . o sună pe Lucinda. Locul a fost răscolit. în toiul nopţii. .Nu uita. eu sînt cel mai mic. . Dădu uşor la o parte draperia. O voce somnoroasă îi răspunse. . dar destul cît să-l alerteze pe Charmian.se ridica în tăcere. trebuie să-l asculţi.Nu! izbucni din nou Tweed..A plecat. Fără să răspundă.Nu. . Vreau să fii cu ochii pe el fără să-şi dea seama de ce ai de gînd să faci. . Goală.. insistă Paula. comentă Paula. A plătit pentru trei nopţi. Paula şi Tweed se întoarseră de la Ivy Cottage găsind întreaga echipă adunată în păr. Mîine-dimineaţă vreau să te duci la Abbey Orange să vezi ce mai face Michael. Apoi spune-mi şi mie impresiile tale.Mulţumesc... . Asta ar însemna că Charmian îmi dictează viaţa. trebuie să ne asigurăm că sînt destui oameni alături de Tweed în orice moment.Bine. Sper că nu te-am trezit. şi-a pus geanta pe umăr şi a spus că voia să bea ceva. O veioză slabă era aprinsă lîngă pat. stărui Harry..Nu! izbucni Tweed.Michael? de ce? întrebă Paula. iar lenjeria de pat era aruncată pe podea. că Harry ne-a salvat viaţa cînd cu bomba aia. apoi alergă în jos pe scări. Trebuie să-l asculţi. Nimic. Foarte uşor. . în Boxton. Trebuia să folosească ţeava puştii. sînt Tweed. îi ştia numărul pe de rost. .

.Eu o văd acum.Nu închide încă. da. Iar cei de la Napoli nu ar aprecia sugestiile din partea noastră. nu prea eşti în toate minţile.Acum să vedem dacă pot să obţin cooperare sau măcar puţină înţelegere de la Ministerul Apărării.. . Ţi-am dat o descriere foarte precisă. Paula zîmbi întristată. . Nu văd nici o legătură între ceea ce mă întrebi şi criminalul în serie. E o linie sigură? . Avem nave de căutare deja în larg concentrate în strâmtoarea Dover şi pe coasta Angliei. Ştim că Angora a obţinut o livrare importantă de lansatoare de rachete cu rază lungă din Coreea de Nord. . de neiertat. . Ziarele sînt pline de relatări potrivit cărora anchetezi un caz înfiorător de crimă. -Oricînd.Da. . Cam cît ar costa proiectilele de care ar avea nevoie? . . Oran. Un proiectil ar costa înjur de un milion de lire sterline. izbucni Tweed. trebuie să ştiu. . Se dădu jos de pe biroul lui. a trimis lansatoarele pe o navă de avangardă. Dar Kim chiar e nebun. . Eşti fericit acum? Tonul lui David devenea plictisit.La capătul ăsta.De aceea eu stau aici.Şi presupunînd că nu asta e destinaţia sa? . Trebuie să vorbesc urgent cu comandantul David Wells. vreau să te întreb dacă este vreo şansă să trimiţi nave de căutare să cerceteze apele de coastă ale Portugaliei. iar biroul tău e acolo. Am fost nedrept.Nu ţi-ai dat codul. Auzise ultima parte a discuţiei şi se cocoţase pe marginea biroului lui cu braţele încrucişate. Cu un singur coş. Numele vasului este Oran.Am auzit fără să vreau despre legătura dintre scheletele găsite şi cargobotul ăsta.. Kim.Aşa cred. Nu mai am nave disponibile.Grozavă colaborare! încă o întrebare. Paranoicul ăla de dictator nord-coreean. Hai. urmată apoi de o altă navă cu proiectile care s-a ciocnit imediat cu un distrugător american în Marea Japoniei. dar nu şi proiectile.Deci Angora e acum disperată că nu are proiectile şi că nu le poate încă lansa împotriva unui oraş mare ales ca ţintă din Europa? . Iar echipajul e format în întregime din arabi.Nu pot să-mi închipui de ce te interesează asta. Tweed îşi reprimă dorinţa de a trînti receptorul. Nu ştiu dacă şi la capătul tău e. Paula adusese un carneţel în caz că Tweed avea nevoie. .înţeleg.voastre de căutare să cerceteze ruta la nord de Gibraltar în căutarea unui cargobot. . în ceea ce priveşte Marea Mediterană. Armate! Trebuie să fi fost nebuni să le fi trimis armate.. .Toată lumea în afară de mine a uitat de el.Un milion de lire sterline un proiectil? repetă Tweed.. directorul adjunct de la SIS. . .îmi pare rău.Vreau ca navele .Aşa-i. Eu nu văd nici o legătură între cele două elemente. . . Arborează un pavilion liberian. David. Alo. nu-mi mai pierde timpul sau o să-ţi pierzi slujba. Tokyo a relatat că scafandrii japonezi au găsit patruzeci de proiectile armate la bordul navei scufundate.Tweed.şi avioanele . Tweed. spuse ea simplu.şaisprezece mii de tone. Dă-mi-l imediat pe comandantul Wells! . ... îţi mulţumesc că mi-ai fost de ajutor. bătrîne.O zonă a naibii de proastă.Există o limită a zonelor pe care le putem acoperi. în timpul convorbirii lor.Cine-i la telefon? întrebă o voce distinsă după o pauză lungă.Asta-i confidenţial. fă pe misteriosul cu mine! . Ministerul Apărării? Aici Tweed.Nici una. americanii au trimis nave de căutare de la baza lor uriaşă din Napoli concentrate în estul Mediteranei. O navă veche cu tonajul de cincisprezece .. Comandantul Wells făcu o pauză. . . Codul meu? Hai.La naiba cu codul! îmi cunoşti doar vocea. dar Tweed veni spre ea şi o apucă de braţ. David. El e de obicei de serviciu noaptea. Din nou. . Vreau să văd cum prezintă ea situaţia de acolo.Chiar? Atunci ar fi oprit automat şi cercetat de o corvetă la strâmtoarea Dover. formă numărul pe telefonul lui demodat. ale Spaniei şi ale Franţei? .

înainte ca prietenul meu să treacă la treabă. vrei să spui? întrebă el suspicios. Dacă vezi pe cineva suspect dînd tîrcoale pe-aici. Angajat de un om de afaceri rival. iar nasul îi era lung şi foarte ascuţit.Nu trebuie să-mi ceri scuze.Vin cu tine. Ce se întîmpla? . Nu pot să-ţi dau o descriere. Pantofii îi era vechi. . Ştim cu toţii că sînt mari presiuni asupra ta. Avea înjur de patruzeci de ani. explică Millington. Numele stîrni o amintire în mintea lui Marler.. se despărţiră. cu ochii pe clădirea noastră. Dacă vezi pe cineva dînd tîrcoale pe-aici. . afară era întuneric beznă în zonele neluminate. Harry. . . Ca dovadă că atmosfera era tensionată. spuse Marler. în mîini avea mănuşi vechi de lînă găurite. O treabă cinstită.Pentru cincizeci de lire.Mă plimb puţin prin zonă înainte să mă instalez undeva pentru noapte .după ce mi-am lăsat prin testament toată averea unei instituţii de caritate. am să te bat măr. . . dacă nu. N-am mîncat de ore întregi. spuse Harry. Cum te cheamă? . Criminalul vorbeşte engleza cu accent franţuzesc. Sau Lord Ken Millington odată. iar Harry din dreapta. Zîmbi din nou. E francez şi e periculos. Aşa că mi-am părăsit familia lacomă .Pentru un vagabond vorbeşti destul de bine. se întoarse la biroul ei şi se uită pe geam printre draperii.Şeful meu. . dar şi-a ras recent mustaţa neagră care se arcuia în jurul colţurilor gurii. Era uimit de cît de distinsă era vocea vagabondului.Mai sînt şi alţii ca mine. sări Harry. Spune adevărul.Aveţi cinci lire. a fost cît pe-aci să fie ucis de un criminal. . m-am plictisit de moarte de viaţa pe care voia s-o ducă nevastă-mea. Cine te-a angajat să fii cu ochii pe clădirea noastră? .ce faci aici? întrebă Marler.Pentru cincizeci m-aş duce şi pe Lună. Fără responsabilităţi. Ken Millington. Petreceri în fiecare noapte.Compania de asigurări din Crescent? Se referea la plăcuţa de pe zid de lîngă intrarea în sediul SIS. de ce eşti în starea asta? N-am văzut niciodată un vagabond cu o voce ca a ta. spuse Marler. spuse el sever.Stai puţin.E aici de ceva vreme. Harry avea încă suspiciuni.Dacă eşti un lord. Paula zîmbi cu căldură.. amintirea unuia dintre articolele mai slabe ale ziaristului de primă clasă Drew Franklin despre unele „personaje". ai face o treabă pentru noi? sugeră Marler. de aproape văzură că era un vagabond. în mod clar. Luna a intrat în nori. Chiar s-a întunecat afară. O groază de idioţi. Silueta rămase nemişcată. Văzu expresia Paulei. Apoi m-a părăsit pentru un milionar. Sîntem doar surprinşi că nu ne-ai înjurat pe nici unul încă. faţa îi era acoperită de ţepi. Marler scoase un Walther şi şi-l vîrî sub haina de ploaie cu care se îmbrăcase. E libertate. .Trebuia să mă gîndesc la asta.să găsesc locşorul cel mai confortabil. Am decis că vreau libertate. cu un palton vechi. .. Aşa se zice în arabă la „privire". domnule? întrebă vagabondul. Marler apropiindu-se din stînga. Nu ar trebui să verifice cineva dacă Charmian nu aşteaptă undeva afară . Mă duc pîn-afară s-arunc un shitfti. libertatea de a-mi trăi propria viaţă. după ce le trase cîţiva centimetri. poate şi mai mult.Ken. îmi place viaţa asta. în seara asta s-a întîmplat să dorm aici cu o pernă sprijinită de balustradă. . îl întrerupse Marler nerăbdător. Cît mă priveşte. Era numele de acoperire al SIS. spuse ea aşezîndu-se. mototolit şi murdar. Marler observă primul o siluetă ghemuită pe trotuar. Marler se încruntă. acum aproape o mie de ani. . repetă el. îşi aprinse lanterna şi lumină faţa vagabondului. pe partea cealaltă a străzii principale. Urmă o pauză. Harry îşi puse un box peste degetele de la mîna dreaptă. dîndu-şi cu părerea. Mai bine ai da explicaţii acum. foarte uzaţi şi legaţi cu sfori în loc de şireturi.Uite cele cincizeci de lire. nu se bărbierise de zile întregi. spuse Harry agresiv. continuă Marler. .cum a făcut şi înainte ca eu şi Tweed să mergem în Boxton? . Pe aceasta scria GENERAL & CUMBRIA ASIGURĂRI. în ciuda felinarelor de pe stradă.Cum de-ai observat-o de aici? .

nici un alibi. Luîndu-şi megafonul. chipurile. lung. . cînd se întoarseră în birou.Deci putem să-l scoatem din calcul pe Aubrey Greystoke. apărură la suprafaţă. Michael. . înspre răsărit. Primul avertisment pe care-l avu echipajul francez de la bordul vasului de pescuit asupra pericolului veni atunci cînd văzu prora cargobotului conturîndu-se ameninţător aproape deasupra lor. acest Millington a spus acelaşi lucru.Iar Lucinda. Sînt curios cum o să-şi formuleze relatarea. ca şi în cazul celorlalţi. toţi au avut acelaşi tată armean. Plus faptul că ne confruntăm cu viclenia armenilor. Şi totuşi.îndreaptă-te încet către clădirea companiei de asigurări.Există astfel de oameni. Din nou. apasă pe sonerie de trei ori. spuse Paula tăios. . îşi scoase de la centură un uriaş cuţit încovoiat. Apăru în spatele francezului. Aparent. . O să iau zece şi apoi restul dacă vă pot fi de folos. „Am fost martor la crimă. într-o biografie a lui Winston Churchill am citit că el îi numea „ciclişti acrobaţi". . . . .. închinîndu-se spre răsărit. Abdul îşi dădea seama de importanţa de a conduce vasul la o distanţă mare de vasta peninsulă Bretagne şi de insula Ushant. Prora se izbi cu putere de ambarcaţiune. . Pe punte. Totul revenise la normal. Abdul văzu o băltoacă sîngerie colorînd suprafaţa apei unde dispăruse francezul. zise Paula. precum şi capul decapitat plutind la suprafaţă. protestă Millington. . Larry. Privind în faţă. de asemenea.Sînt prea mulţi bani. Dădu rapid ordinul de a mări viteza. navigînd mai departe spre nord-vest. dădură din cap şi îl văzură pe francez înotînd spre coasta îndepărtată.Nu-i crezi pe psihiatri? medita Paula. Gardianul te va lăsa să intri şi mă va chema pe mine. Cargobotul naviga acum la 380 de kilometri de coasta franceză.Tot nu înţeleg. tăind-o în două.A fost o idee bună. comentă Harry nemulţumit. e acum pe drum spre Abbey Grange. Studiind cu atenţie o hartă. reflectă Tweed. explică Tweed. spuse el cu glas tare. Cu totul împotriva legilor mării. Tweed fu mai impresionat decît se aşteptase Marler. încît aproape că am uitat de existenţa lui Michael. . Schimbă direcţia. .Dar ar putea Michael să continue să nu spună un cuvînt în tot acest timp? insistă Paula.Puţin probabil .dar nu imposibil. . . . nu putem. Ambarcaţiunea aceea putea să raporteze prezenţa navei sale cînd s-ar fi întors în port. Aceştia se aruncară peste bord. .Ţine-i pe toţi. Lucinda. Avea să îndepărteze şi cadavrele. că un curent puternic ducea rămăşiţele vasului de pescuit naufragiat spre Atlantic. îi spuse Paula. Abdul observase. Avem nevoie de un strop de noroc. Abdul dădu din cap a satisfacţie." Presupunînd că suferă într-adevăr de amnezie. în ceea ce-i priveşte pe psihiatrii de care vorbeşti. de unde fusese aruncată peste bord o plasă de căţărat pentru ei. Cele două secţiuni ale corpului vasului începură să se scufunde în acelaşi timp. îi explicară lui Tweed ce se întâmplase. A lucrat cu armenii destul de mult timp ca să se fi molipsit de felul cum gîndesc ei. se întoarse şi ordonă ceva în arabă către doi dintre oamenii de dedesubt. .Mie mi s-a părut a fi un escroc. îl învîrti prin aer şi tăie gîtul pescarului. undeva în Statele Unite. văzu mica ambarcaţiune de pescuit franceză. Abdul văzu un singur francez aruncîndu-se peste bord. deşi o mamă englezoaică. dar acum.Nu. Un val mic mătură băltoaca roşiatică dizolvînd-o. Zorile. Modul lor de viaţă. Unul din arabi era un înotător rapid. Cei doi arabi înotau acum înapoi către cargobot.. Ajung să se sature de bogăţii şi tânjesc după libertatea de a-şi trăi propria viaţă.Lăudat fie Allah. se zărea un amestec de lumină argintie şi rozalie. Fie ca El să ţină marea calmă atunci cînd ne-om întoarce. în speranţa de a da peste un alt vas de pescuit. Iar în timpul cînd au avut loc crimele. totul a început cu el. Abdul naviga fără lumini.Am fost absorbiţi de atît de multe alte aspecte.Nu cred nici un cuvînt din ce mi-a spus cineva. Fusese noapte.O să mergem să-l vedem pe Drago Volkanian. îi spuse Tweed Paulei. se afla.

Gallagher ieşi ca un cîine uriaş cu coada între picioare.Acum s-au întors în rezerva uriaşă a fabricii. . Cred că Lee Greystoke a fost o femeie deşteaptă. în al treilea rînd. Locul tău e aici! . ancheta mea nu are nimic de-a face cu tine. AB200017 X este numărul de referinţă.Te-ai descurcat foarte bine cu el. spuse Paula.N-o să-ţi vină să crezi cine e jos şi vrea să te vadă. după ce-o să-i divulg sursa mea de informaţii.Sîntem îngrijoraţi în legătură cu tine. cînd uşa se deschise. anunţă Gallagher triumfător. .Acum. ridicîndu-se şi punîndu-şi paltonul. în timp ce Drago vorbea cu glas tunător. departamentul tău nu are nici o autoritate asupra SIS. Drago le deschise el însuşi . numărul 490. cine din guvern îşi pierde cumpătul? .fără îndoială după ce se uitase în oglinda de siguranţă de deasupra capetelor lor. . Tot umblînd prin Gantia. în primul rînd. Gallagher a pus probabil oameni de-ai lui să ne urmărească. a găsit originalul pe biroul vreunui director şi l-a fotocopiat. Următoarea oprire.Ca şi Oran.Ca şi mine.Ai terminat cu aberaţiile şi urletele. Ştim că are o datorie de douăzeci de mii de lire sterline la un agent de pariuri. Am văzut documentul ăla pe care l-ai găsit în Ivy Cottage. spuse Gallagher plîngător. Şi tu ce faci? Pleci din ţară. Angora. Zîmbea cu căldură cînd îi invită să intre. Jermyn Street. Abia s-au ivit zorile.şi Dumnezeu mai ştie unde.Şi deci cine e nenorocitul de criminal? . . Uriaşul armean era îmbrăcat într-un costum gri aproape pocnind pe umerii lui imenşi. te duci naibii în străinătate.Un agent de-al meu de la Waterloo te-a zărit urcîndu-te în Eurostar. Nici urmă de fata cu chipul smead pe care o văzuseră în timpul primei lor vizite. Zdrahonul de Gallagher intră ca o vijelie. dar sînt sigur că nu ştie ce anume.Urmează Jermyn Street. adică tu.O să cred dacă-mi spui odată.E un diminutiv de la Ken Millington. spuse Tweed. Ziarele dezvăluie tot felul de detalii cu titluri mari de-o şchioapă. Cu ce naiba crezi că te joci? . sugeră Tweed nepoliticos. . nu? E vorba de patru sute de milioane de lire dispărute.Da. . în al doilea rînd. .Jos paltoanele! ordonă el. Avem un termen limită care se apropie.Dar Drago nu doarme încă? N-o să fim chiar bine-veniţi..Cînd? Se ridică şi trase draperiile cu prudenţă. . . Abel? întrebă Tweed calm.Cine zice asta? -Eu! . -Şi tu ştii? . .Şi ce-i cu această presupusă plecare în străinătate? . de unde şi termenul limită. . . Plecară în lumina dimineţii cu Harry ascuns în spate. . şeful Diviziei Speciale.. Monica răspunse şi îşi ridică privirea spre Tweed. .Atunci du-te şi fă-ţi-o. Trebuie să facem legătura între numărul de referinţă şi persoana în cauză. nu cred că are nevoie de prea mult somn. pentru ca directorul răspunzător să nu ştie că a fost ea pe-acolo. Guvernul e îngrijorat în legătură cu tine. va fi o cursă contra cronometru.Nu ştiu încă..Atunci o să-i spun prim-ministrului să stea de vorbă cu el. iar el e foarte îngrijorat. Acum roagă-l să urce. Fură poftiţi în salon. Acelaşi ca şi cel de pe documentul pe care l-ai găsit în apartamentul lui Christine Barton.Cui datorez onoarea asta? întrebă el sarcastic. . raportă ea. îi spuse Tweed. Paris . imitîndu-l pe Gallagher. iar Paula se întorsese la biroul ei. mîrîi ea. Amîndoi îşi puseseră paltoanele cînd sună telefonul. nu e departe de aici. .Ministrul de interne. Se presupune că anchetezi o serie de crime. Ştie că se petrece ceva. Paula se uită afară în timp ce se îndreptau spre Jermyn Street. Presupun că nu-i un suspect. . cu Walther-ul în mînă.Trebuie să-mi fac datoria. Publicul se îngrijorează. Tweed studia un dosar aşezat la biroul său. S-a prăbuşit cînd i-ai spus de prim-ministru. . . Tweed îl invită să se aşeze. . . Uşa e acolo.Millie e încă aici.Abel Gallagher.Sîntem încă în derivă.Millie? întrebă Tweed. E o fotocopie a mesajului de la Bone. Şi lasă-mă şi pe mine să mi-o fac pe-a mea. .

Tweed aşteptă.întregului sistem. sorbind din cafea. Maxilarul masiv i se încleşta. domnule. îmi plac oamenii care se trezesc devreme. Ziarele se dedică în întregime acestui caz oribil de crimă pe care-l anchetezi. şi dumneata. întreaga sa personalitate se schimbă. Aşa că au fost necesare devize.Asta. susţinîndu-i privirea. Cîte persoane au chei pentru a intra în fabrica dumitale de armament? . Greystoke şi Michael. Deci te-ar deranja să afli că a acţionat cineva maneta codată şi a produs recent proiectile pe scară largă? Efectul acestei presupuneri asupra lui Drago fu unul dramatic.Presupun.De unde ştii că se comite o astfel de atrocitate? ." Drago le turnă cafea. . Mi-e tare dor de ea. îl mişcă transversal în unghiuri drepte. spuneţi-mi. Eşti foarte perspicace. . bărbatul care scăpase din infernul Armeniei. de altfel. .Exact. Acestea nu duc decît la o singură concluzie. . Tweed mai azvîrli o săgeată.Patru sute de milioane? Expresia lui Drago devenise acum furibundă. refuzînd invitaţia. Tweed se întinse după cafetieră. .foarte costisitoare. Ăsta. .Eu însumi am conceput-o. bîndu-şi restul de cafea. Aşteptară. iar ochii i se îngustară sălbatic.Din diverse surse de informaţii culese din diferite locuri.Absolut. ai hotărît să nu se mai producă proiectile. reumplu ceaşca Paulei. domnişoară Paula. iar fabrica să producă numai obuze de artilerie. Aceştia sînt oamenii care conduc lumea în timp ce alţii dorm. Paula îşi spuse că acum îl vedeau pe adevăratul Drago. . dar îţi arată cum funcţionează. în cele din urmă. . Aubrey a verificat costurile în timpul desfăşurării lucrărilor. un tunet feroce. Muşcă dintr-una. cum vă pot fi de folos? Un om pe gustul meu nu se opreşte niciodată. Tweed se servi cu o chiflă. Reacţia acestuia fu un semn brutal cu mîna uriaşă. personalitatea lui părea să umple imensa încăpere. dacă ştii ce înseamnă asta.Vreau să verific încă o dată. . Cîte trei ceşti. farfurioare şi farfurii. e foarte corect. bineînţeles.Larry. Şi sărmana Lee avea o cheie. Larry. domnule.Codată? . bineînţeles.De ce Greystoke? se întrebă Tweed. Au fost . apoi îl lăsă în jos pe verticală şi-l mişcă brusc înspre dreapta.. Se uită dintr-odată la gazda sa. apoi se oferi să reumple şi ceaşca lui Drago.înţeleg. Drago îşi regăsi glasul. Lucinda. Chifle albe aşa cum Paula nu mai văzuse pînă atunci. că un fel de manetă face ca maşinile să treacă de la producţia de obuze de artilerie la cea de proiectile. Sînt foarte atent cu banii. Ţi se pare ciudat că Aubrey a fost inclus în cercul acesta magic. Tweed făcu o pauză şi îi luă ceva timp pînă să continue. .Domnule. Din nou. bău din cafea. E o manetă codată. se lăsă pe spate mai liniştit în fotoliul masiv. rănind sau ucigînd probabil pe oricine i-ar fi stat în cale. Un cod simplu. apoi Lucinda. Pentru totdeauna. alături de cele mai scumpe porţelanuri de Rosenthal. Nu-i decît un contabil. Sub supravegherea mea. continuă Tweed calm.Şi acum ceva timp. atît era de dinamică şi de puternică. . Doriţi ceva de băut? Cafea? Bănuiam eu.Aceleaşi persoane care deţin şi cheile de la fabrica de armament. ca şi cum ceea ce avea să spună nu avea mare importanţă.Ştii cine dintre cei patru e răspunzător pentru acest act de trădare? .Cine cunoaşte codul? . Am interzis complet producţia de proiectile.sau sînt produse în jur de patruzeci de proiectile. nu-i codul. „Fabuloasă. Se uită la Tweed şi-şi sprijini mîna tremurîndă pe braţul fotoliului înainte să vorbească cu un glas normal. . . Şi ştii că pentru o anumită perioadă suma de patru sute de milioane de lire sterline a lipsit din rezervele dumitale? . fără să se grăbească. Chipul său în mod normal binevoitor se transfigură într-o stare de furie sălbatică. Michael şi Greystoke. Drago îşi ridică arătătorul uriaş pe verticală. structura sa osoasă deveni proeminentă. Treptat.Acum. au fost aduse modificări . Cea mai înaltă cafetieră pe care o văzuse Paula vreodată ocupa măsuţa în apropierea căreia se aşezaseră. . pe a lui. gura i se strînse pînă cînd buzele aproape îi dispărură cu totul. Era clar că Drago se lupta să-şi recapete autocontrolul.

nedumerită. cu Tweed lîngă ea. . .La Dartmoor? .Atunci o să plec imediat la. în ritmul ăsta.Nu încă.Eşti foarte perspicace. un Harry invizibil îi strigă încet din spate. Viteză.Ştii. . draga mea. Stătea probabil aprinsă toată ziua . unii dintre ei merg pe jos kilometri întregi acum că metroul şi trenurile sînt într-o stare atît de jalnică. l-aş angaja pe o sumă uriaşă să preia controlul fabricii Gantia. . pînă cînd uşa dinspre stînga se deschise.Haldon Street era îngustă. în Jermyn Street. cu balamalele scîrţîind. Eu da. mărginită de blocuri înalte. KENWOOD & SMYTHE.Nimeni nu s-a apropiat de maşină cît aţi fost plecaţi. .Dacă e închis. Soarele nu pătrundea niciodată în acest canion dosnic.De unde naiba ştii asta? se întrebă ea.Isteria se manifestă de dimineaţă. Paula apăsa deja pe un imens buton de sonerie vechi. Tweed se ridică brusc. Tweed opri şi semnaliza la stînga.. în spatele lui. o să găsim un loc de parcare şi o să aşteptăm. Tweed îl ignoră în timp ce cobora în faţa clădirii cu uşi duble şi o firmă inscripţionată pe geam: „DORTON.Oare o fi deschis deja? E foarte devreme. se întrebă Harry. . cînd Drago o apucă uşor de braţ. spuse ea în timp ce Tweed conducea încet pe Haldon Street. Mă bazez pe dumneata să faci exact ce ţi-am sugerat. Tweed se aplecă spre el. încheie Harry. în Haldon Street se ajunge printr-o bifurcaţie din Threadneedle Street. Să-şi verifice angajaţii.Mergem la agentul ăla de bursă? întrebă ea. iar maşinile se deplasau cu opt kilometri la oră. Calitatea nu mai contează. un şofer care hotărîse că locul era al lui claxona încontinuu. . . Trebui să aştepte. Cel al cărui nume l-a găsit profesorul Saafeld scris pe un ghemotoc de hîrtie mototolită sub unghia de la piciorul primului schelet pe care l-am descoperit în Dartmoor? . Trebuia oricum să meargă încet. . Zicea că viaţa a devenit ca o oală sub presiune. . îl informă Tweed pe Harry înainte să închidă portiera.SIS? N-aţi venit unde trebuie.Destinaţia e treaba mea. Trebuie să plec. Nu te clinti de aici. Chiar şi la ora aceea a dimineţii.Acum.Cei ai căror şefi sosesc la opt dimineaţa la serviciu. O lumină era aprinsă în spatele geamului. . viteză. fabrică. îţi mulţumesc pentru ospitalitate. medita Paula în timp ce Tweed parca în locul acum liber. Şoferul din spatele lui strigă o înjurătură şi făcu un semn obscen cu degetul cînd trecu pe lîngă ei. spuse Paula în timp ce treceau pe strada pustie. jumătate din ei vor sfîrşi într-un spital sau într-un azil. traficul devenise aglomerat. arătîndu-i legitimaţia. cînd văzu un Buick ieşind în marşarier dintr-un loc de parcare. Mi-a spus că face asta. Există factori . Paula se ridicase şi ea şi era pe cale să-l urmeze. în timp ce se urcau în maşină. îi şopti astfel încît numai ea să audă ce spunea. . cu tonul încă sever. Am să-ţi spun ce o să faci. Un bărbat scund se uita lung la ei ca şi cum ar fi fost ultimii oameni de pe pămînt pe care ar fi vrut să-i vadă.Şi. . .O să ne-ntoarcem cît de repede putem. AGENŢI DE BURSĂ". . .Entuziaştii disperaţi? întrebă Paula.Sînteţi investitori? întrebă el într-un efort de a fi politicos.O să caut pe hartă. .Am un prieten de pahar care lucrează la o firmă mare.Sîntem investitori în informaţii.. Intervenţia dumitale ar putea să-mi ruineze ancheta.E clădirea aceea pe dreapta. . Nu ştii destule.despre care nu ştii nimic. . grăbindu-se pe jos spre serviciu. Entuziaştii disperaţi abia încep să-şi facă apariţia. Timpul nu e de partea noastră. spuse Tweed cu un zîmbet plăcut.. numai la asta se gîndesc. . că peste cîţiva ani. viteză. E clar? spuse el sever. .Are dreptate. pînă cînd o să auzi veşti de la mine. .factori internaţionali periculoşi . Următoarea mea vizită s-ar putea să mă lumineze. Vei rămîne aici. spuse ea cu un ghid complet al Londrei deschis pe genunchi. dacă Tweed ar fi disponibil.

Strict confidenţiale. recunoscu Tweed.Cînd spui importanţi. Asta ar fi cam prea mult. . întotdeauna îi avertiza că ar putea fi victimele unui uriaş crah financiar. Pregătise un scaun şi pentru Tweed. . sugeră Tweed. în sfîrşit.Deci era un bărbat . După ce o puse pe marginea mesei. se potriveau în fiecare detaliu cu descrierea pe care o dăduse profesorul Saafeld primului schelet descoperit la Dartmoor. care sînt acum ai mei.Vechituri. Deci putea să fie şi-o femeie. cel mai important . încrezător că era unu-zero pentru el. Puse registrul la loc în sertar. Tweed se uită la Paula. Nu era cockney. Ceea ce era şi indicat. . scoase un registru mic legat în piele şi îl flutură.S-a retras cu o grămadă de bani la apogeul carierei.Dumneata eşti Smythc. era foarte educat. Smythc bău din cafeaua rece din cana încă destul de plină. . Cred că mai bine aţi intra.. . Purta o cămaşă descheiată la gît. Ea dădu din cap în semn că înţelesese.) . N-am mai auzit nici o veste despre el de-atunci. Staţi jos . între timp.Nu. S-a dus în Bahamas cu o pipiţă. Tweed ştiu că. se aplecă în faţă sprijinindu-se de spătarul acestuia. cît erau de importanţi? 1 Companie care îşi desfăşoară activitatea pe internet (n. spunea că spera ca acest client al lui să nu-şi ducă un pistol la tîmplă. Smythe nu constituia reprezentarea publicului larg despre un locuitor al suburbiei înstărite din Surrcy. începu Tweed. E o anchetă într-un caz de crimă. îmi puteţi spune numele dumneavoastră? Arătă spre numele gravate în geam.aşa-i spuneam noi lui Kenwood . . lîngă drumeag. Pipiţa i-a păpat probabil deja jumătate din avere. întorcînd scaunul. O amestecătură ciudată de veşminte.Trebuie să împrumutăm asta. se duse lîngă Paula. greutate.nu o femeie? . Woody . vîrstă . după ce îndepărtase cu grijă un teanc de hîrtii. Da.A dispărut peste noapte acum trei sau patru luni.Detaliile sînt aici. Ce s-a întâmplat cu Dorton? . spuse el. . iar pantofii negri fuseseră lustruiţi. îl închise şi se întoarse în locul în care stătea Tweed. dar unii dintre ei insistau să investească enorm. .Adică patru sute de milioane de lire sterline? . Sînteţi mai mulţi.Şi domnul Kenwood? . Fiecare lucram cu clientela noastră. .E confidenţial. Tweed mişcă din cot şi lovi cana .tr.Dacă stau bine şi mă gîndesc.Dumnezeule! Smythe îşi zvîrli mîinile în aer. Doamnele mai întîi. . .Atunci n-o să-ţi bagi nasul în viaţa clienţilor noştri. Nu-mi mai flutura legitimaţia aia. nu se bărbierise. singurul rămas.Aveţi mandat de percheziţie? întrebă Smythe cu un zîmbet superior. . Smythc ridică un alt teanc de pe un scaun şi îl aruncă pe podea.Eu sînt Smythe. îngrămădindu-le în ordine pe un bufet. cu ochii vicleni privind ţintă la ei. Paula se aşeză la o masă mare de abanos. . Nu-i stătea în fire. A fost şmecher în unele privinţe. identificase cel de-al patrulea cadavru. dar avea nuanţe asemănătoare felului în care vorbea Harry. în acelaşi timp. îşi aprinse o ţigară.L-ai putea descrie pe domnul Kenwood? înălţime. trase un sertar. Ken era un Don Juan. Pur şi simplu a plecat. el era singurul care şi-a aruncat clienţii în dezastrul dotcom1 -urilor.genul ăsta de descriere? Ascultă în timp ce Smythe îi furniza date surprinzător de precise.Ba da. pantalonii negri erau bine călcaţi. îl lăsam pe el să se ocupe de ea. . .a lăsat să-i scape la o băută faptul că spera ca un client de-al lui de fapt. presupun c-ar fi putut să fie. se ocupa de nişte investitori importanţi şi era foarte discret în ceea ce priveşte identitatea lor. A existat un client care a investit în dotcom-uri de parcă în companiile astea banii ar creşte în copaci. Dacă venea o investitoare la noi la firmă.va trebui să luaţi mai întîi hîrtiile de pe scaune.să nu se împuşte.Trebuie să aveţi o evidenţă a clienţilor pentru cei de la fisc. Smythe rînji.Ai putea să-mi spui cîte ceva despre munca şi despre clienţii lui? . în timp ce acesta se aşeza.Ei bine. prost în altele. Tweed nu-i putea recunoaşte accentul. domnule Smythe. N-am formulat bine.

Tweed luă o farfurie de pe masă. numele companiei în care se investea. o voce din spate. îl vîrî în geantă şi închise sertarul cu grijă. înainte de X. Conducînd pe străzile dosnice de lîngă Covent Garden. Numai patru sute de milioane. 23 Paula se oferi să preia volanul maşinii în timp ce Tweed examina registrul de evidenţe. Nu-mi pot închipui cum s-ar putea duce pe apa sîmbetei o sumă atît de uriaşă de bani. Ajunsese la litera X şi găsi. Nimic. Cana se sparse şi lichidul se vărsă pe jos. Iniţialele agentului care a intermediat tranzacţia sînt A. . . Am încercat V de la Voles. returnează-l.Ai găsit ceva? întrebă ea nerăbdătoare. adăugă el. . Paula conducea spre vest la ieşirea din City. Cred că ar fi mai bine ca noi să plecăm. Dacă scrie.îmi pare foarte rău. acţiuni cumpărate la 500 de lire fiecare într-un dotcom de care-şi amintea că citise prin toate ziarele. nu răspunde la întrebări şi ieşi din zonă.IK. . . se aplecă şi începu să culeagă cioburile de porţelan spart.Pentru că ai s-o faci pe curierul să returnezi acest registru în locul pe care tocmai l-am vizitat. bombăni el. Un preţ nominal de doi penny pe acţiune. uimit la cîteva nume bine cunoscute care apelaseră la agentul respectiv. . .aproape plină cu cafea rece care căzu pe podea. deoarece personifica dimensiunea prăbuşirii dotcom-urilor. Pur şi simplu. De ce? . Mai sînt cîteva date. Unul dintre barurile mele preferate se află la capătul străzii ăsteia.Şi X a pierdut totul. Cu acţiuni emise la trei sute de lire fiecare. Lîngă ea. O investiţie de 400 de milioane de lire sterline. . . îi citi Paulei cîteva detalii din conţinutul registrului. .Şi eu cred la fel. se răsti Smythe. punîndu-le pe farfurie. în timp ce se apropiau de maşină. le şopti: . Patru sute de milioane au fost investite în Orlando Xanadu. Acum G de la Greystoke. nu a vîndut. . Datele erau precise: numele clientului. Nimic. acum mort.îmi amintesc că am citit despre asta.S-ar putea să avem acum cheia misterului. repetă Tweed.E o mină de aur.Al naibii ce ne mai ajută.Stai puţin. . O luă apoi din nou de la început. Paula înaintase considerabil cînd el mormăi: . data achiziţiei de acţiuni. Era un truc la care mai apelaseră şi altă dată în rare ocazii pentru a obţine dovezile de care aveau atîta nevoie. ca mulţi alţi optimişti. iar Smythe îşi aţinti privirea spre ea. . Smythe se lăsă pe vine şi începu să strîngă şi el cioburile în timp ce Tweed îşi ceru din nou scuze. Orlando a urcat pînă la un maximum de opt mii de lire pe acţiune. X a băgat patru sute de milioane la cinci sute de lire acţiunea. .E în regulă. Harry? întrebă Tweed. care îi ofereau lui Tweed posibilitatea să examineze cu atenţie paginile. o anunţă el. comentă ea. comisionul cîştigat de agent. Era deja un trafic şi mai intens.Nici eu. X. pe un alt drum. Nimeni nu s-a apropiat de maşină.Nu încă. iniţialele agentului de bursă care intermediase tranzacţia.Acum o să am nevoie de un mop să curăţ mizeria asta de cafea. . înşfăcă registrul legat în piele. Fără amprente.îmi pare rău. Apoi Orlando s-a prăbuşit vertiginos şi nu a mai rămas cu nimic.Nu-mi spune nimic. cu o notă de nerăbdare în glas.Numele clientului este X. aşa că erau multe opriri. Fu de acord. ai dreptate. E pus în ordine alfabetică după numele de familie al clientului. data vînzării.Ştii unde ne aflăm. profitul .Dacă în caietul ăsta scrie cine a investit patru sute de milioane într-un dotcom care a dat faliment. Tweed îşi pusese mănuşile de latex înainte să deschidă registrul pe care ea i-l pusese pe genunchi. . dar a încetat să mai tranzacţioneze. preţul la care erau cumpărate acţiunile. Se uita la ceas cînd cei doi se ridicară.sau pierderile. . Paula deschise sertarul fără zgomot. spuse Paula. . Răsfoi toate paginile. preţul la vînzare. exultă ea. în timp ce se instalau.Cred şi eu. mai este scris un număr de referinţă interesant. a lui Harry. AB200017 X. Ăsta trebuie să fie Jacko Kenwood. fu de acord Tweed cînd ajunseră la maşina parcată.

în curînd cargobotul se îndrepta încet spre nord-vest. Ştiţi ceva despre asta? Mă tem că nu. minunîndu-se de această vioiciune regăsită. te rog.îh! Paula se cutremură. Vă mulţumesc din nou pentru cooperare. Cu ajutorul unor baghete triunghiulare subţiri. dar X avea nevoie de timp să găsească o cale pentru a recupera cele patru sute de milioane pe care să le verse în rezervele fabricii. vor rula pe teren accidentat. . Se uită la el.Ca şi celelalte locuri în care am fost. dar îl iei întotdeauna pe al meu. Era esenţial să ajungă la destinaţie cu mult după lăsarea întunericului. . Plouase cu găleata pe drumul de întoarcere dinspre City. Trebuia să ajungă acolo cu mult după lăsarea întunericului. Marea devenea mai agitată. Trebuiră să se întindă pe sacii de dormit şi să se odihnească. . Nici unul dintre voi nu va ieşi fără permisiunea mea. Sînt sigură că mai deţine şi alte documente. Dă-mi mobilul. Şi. îl căută în geantă cînd traficul staţiona şi i-l dădu. apăsînd pe sonerie. . calcula distanţele. .Ei bine? .cu rezervoarele de combustibil pline. Vasul lui naviga acum cu mult în vestul insulei Ushant. dar acum doar burniţa slab. Mi-au trebuit săptămîni pînă am reuşit să pun totul la loc. Asta leagă tranzacţia de cineva de la Gantia. 24 . mă tem că detectivul a fost torturat înainte să fie ucis.Văd că toată lumea e aici. Dosare ale clienţilor împrăştiate pe podea.. observă Tweed zvîrlindu-şi paltonul şi aşezîndu-se la birou.Vagabondul ăla e încă aici. vreau să se verifice cele două Land Rover-uri ale noastre pentru a ne asigura că sînt în perfectă stare de funcţionare . îşi strigă ordinele către ei în arabă. S-a înţeles? Harry. Toate astea s-au petrecut cu ceva vreme în urmă. avea să treacă în curînd de îndepărtatul Land's End şi apoi s-o continue în sus pe Canalul Bristol în largul coastei de nord a Devonului. La bordul cargobotului. Cu mult timp în urmă. Pune-o pe Monica să-i ducă ceva.Exact. Pete. dulapurile. Abdul se uită din nou pe hartă. Deci am făcut progrese. Nu ştiam destule despre tranzacţiile lui Kenwood ca să mai insist. Domnule Smythe? Tweed la telefon. Se uită de asemenea la ceas.Noroc că am văzut numărul lui de telefon în antet. Tweed ieşi din maşină în clipa în care Paula opri motorul. luînd-o la fugă pe scări. remarcă Paula cînd viră spre Park Crescent. privi în jos spre adunătura de arabi care nu aveau îndatoriri cu privire la conducerea navei.Şi eu cred la fel. dar a avut loc o spargere la sediul dumneavoastră? . se afla pe punte. Mai bine i-aş mai duce nişte mîncare de la fast-lbod. începu să schimbe direcţia. Paula şi Harry îl urmară. Vocea enervata i se schimbă. înainte să se sfîrşească ziua. dacă stau bine şi mă gîndesc. aproape la ora 22. . Nava era acum pe direcţie. . . Pe străzi nu erau pietoni.Ăsta-i numărul de referinţă de pe hîrtiile pe care le-am găsit în sertarul din apartamentul lui Christine şi mai tîrziu pe documentul tras la xerox descoperit în spatele frigiderului lui Lee Greystoke din Ivy Cottage. Am intrat şi-am găsit locul complet dat peste cap.Dar acum ştim cu siguranţă că totul se învîrte în jurul fabricii Gantia şi a edificiului de la Abbey Grange. . Verifică viteza cargobotului şi estimă distanţele. . îi voia odihniţi pentru sarcina grea de a încărca cargobotul cînd avea să ajungă la destinaţia pe care o cunoştea doar el. îmi pare rău să vă deranjez din nou. Mergînd pînă în celălalt capăt al punţii.Sigur că da.Le urăşti. dînd buzna pe lîngă George după ce se deschise uşa şi urcînd în goană scările. deveni politicos.Nu! porunci Tweed. Şi nişte ceai fierbinte. Abdul. . care dormea rareori.Smythe trebuie să ţină şi alte evidenţe ale tranzacţiilor lor. Deci încă nu ştim cine e acest monstru X. Ea are darul să se mişte prin jur fără să-şi bată cineva capul s-o observe. inclusiv casa plutitoare a lui Jackson. Pentru documentele lui X. Formă numărul. forţate. închise telefonul în timp ce Smythe continua să trăncănească şi i-l înapoie Paulei cu un oftat. Doar am îngrămădit lucrurile la locul lor şi le-am lăsat aşa. biroul lui Smythe a fost răscolit.00.

Unii dintre aşa-zişii lui amici îl porecliseră Şchiopătilă. discutînd aprins cu superintendentul Buchanan. . . Noroc că şoferul a oprit la ţanc.Nu chiar. Răspunse Lucinda.Şi care a fost rezultatul? Vreau un răspuns precis. îi spuse Newman.O să te mai sun.. Din nou formă un număr din memorie. sînt Tweed. Asta e de asemenea şi veriga finală din lanţul de evenimente catastrofice pe care mi-l construisem în minte.Greystoke? Ce naiba ar putea să facă acolo? E o chestie obişnuită? . Da. Am presupus că o să avem o şedinţă.în West Country.? .Smythe.A fost un drum lung. spunea răbdătoare: . o să plecăm toţi înainte să se întunece. Un agent de bursă pe nume Kenwood. colac peste pupăză. .Monica încă se conversa cu Buchanan pe prima linie. . . care a dispărut.Tweed nu este disponibil. Cum mergea? . . Tweed formă numărul pe care-l memorase automat cînd îl văzuse pe un antet în biroul lui Smythe. De fapt. Cum pot să-ţi fiu de folos? .Bună. Acum cîţiva ani şi-a rupt glezna cînd schia în Alpii Dolomiţi. copia figuri din Anatomia lui Gray. e mort.. stai şi păzeşte-le în spate. dacă-ţi poţi închipui. stă tot timpul încuiat în cameră.Şchiopăta. Pentru că sînt vehiculele perfecte pentru a traversa terenuri accidentate. Un trafic nebun tot drumul. . Tweed era atît de absorbit încît nu observase că Paula se apropiase de Monica. Pot să pun armele în Land Rover-uri dacă stau şi le păzesc? O să fie un adevărat arsenal. A trebuit să opresc de urgenţă...Ce? Unde? Cînd? Cum s-a. Vine din cînd în cînd. . Kenwood. Şi nu. . chiar voiam să mă asigur că ai ajuns cu bine. Dar vreau să ştiu.în sfîrşit am identificat cel de-al patrulea cadavru.Păi. . A fost o operaţie complicată. De ce tocmai Land Rover-urile? . Folosi cea de-a doua linie . Vocea i se îmblînzi. Pentru a cincea oară.. două telefoane.Ţi-am spus deja! se răsti Tweed. Acum lasă-mă să dau un telefon de maximă importanţă. Oribil! . Fractură multiplă.. după ce scrisese în grabă un bileţel: „M-am dus la fast-food să iau mîncare pentru vagabond". Sînt tocmai în mijlocul unei tranzacţii delicate. îi anunţă pe toţi cu o anumită mulţumire de sine: .Se comportă ciudat.Harry. se răsti Smythe cînd Tweed se recomandă. în afară de mese. Trebuie să călătorim înarmaţi pînă-n dinţi. E la cel de-al doilea telefon. trebuie să pice dintr-o clipă-ntr-alta.Pari încordată.în primul rînd.Avea vreun handicap fizic? . cel de la Abbey Grange. Aceasta care vorbea încă la telefon. presupun că Michael nu a spus nimic încă? . .Mai tîrziu. . Noutăţi? Larry e pe drum încoace.Nici un cuvinţel. partenerul dumitale. rosti Marler tărăgănat. nu deţin informaţii cu privire la cum decurge ancheta. îndreptîndu-se spre uşă. Pe o planşă de desen. Am bătut la uşă şi m-a lăsat să intru.A.Ne-ar fi de folos. Sună celălalt telefon.Sînt în stare bună. . Se uită înjur după Paula şi presupuse că se dusese la toaletă.Chiar s-ar putea să fie nevoie de asta.Ce surpriză! Mă verifici? Tonul ei era sarcastic. dacă trebuie. Trebuie să dau un alt telefon acum. .Unde? insistă Newman. Paula plecase. Dar secretara lui Larry spunea că nu ştie nimic de vreo şedinţă cînd am vorbit cu ea. Cel pe care l-am descoperit eu şi cu Paula în Dartmoor. Mi-am petrecut ziua verificînd toate mijloacele de transport. . Da. Harry era deja în picioare.Alte noutăţi? A. . Sunaţi într-o altă zi. nu din nou. Cu un malaxor de ciment în urma mea.Ai spus destul. dacă ne-ai da mai multe detalii. . Şi ce mai face Michael? . Şi. Prevăd o luptă sălbatică cu adversari nemiloşi. Mi-a tăiat calea un macho nebun.. Aubrey vine el însuşi.

Londra se află acum în pericol. . . Răspîndeşte panică pretutindeni.Probabil din cauza asta. dînd din cap spre locul în care Monica se lupta încă la telefon. ridicîndu-se de la birou. nu departe de Autostrada 3. în apartamentul meu? . Mergînd cu pas vioi.Duceţi-vă pe stradă după ea şi găsiţi-o! strigă Tweed cu nelinişte crescîndă. ţinîndu-l pe Buchanan în aşteptare... . îi zise Monica. se uită înjur. Şi a încurcat ordinea în care au fost descoperite victimele. Ploaia puternică îi alungase pe oameni în case pentru scurt timp. Lucinda.Ce ciudat! Toţi cei patru suspecţi se vor afla la Abbey Grange în seara asta. undeva pe trotuar. Puse receptorul jos şi se aşeză la loc. îi spuse Monica.. . I-am spus să stea toată noaptea dacă trebuie pînă soseşte.A. nu văzu pe nimeni altcineva în afară de silueta inertă a vagabondului dincolo de strada principală. Fulham a fost victima cu numărul trei. Se lupta să iasă din pînza care o înfăşură cu totul. îi dădu lui Tweed ziarul. ..Toţi patru? întrebă Newman.. o înşfăcă de braţul stîng şi o trase de pe strada principală. Drew ştie ce-i aia un reportaj bun. Toată Londra va fi acum îngrozită. Asta face ca povestea să fie mai suculentă.Monica e încă prinsă. n-a sunat ea. Michael şi contabilul. ai vrea să ne întîlnim.Cred că a fost cu ceva timp în urmă. Afurisitul de Browning se afla în geantă. deschis pentru a scoate în evidenţă un articol. năucită parţial de lovitura de la cap. . Aţi putea fi scheletul numărul 5".. . A plecat acum mai bine de trei sferturi de oră. Un obiect dur o lovi în cap şi alunecă pe o parte. dîndu-şi seama că stătuse drept ca un stîlp. şi avertizează: „încuiaţi toate ferestrele şi uşile.Larry Voles.. Am sunat-o eu în legătură cu o livrare importantă despre care uitasem s-o previn. Newman flutură ultimul număr din Daily Nalion. (..Unde-i Paula? spuse Tweed. asta-i intenţionat. Acum! Mă ocup eu de telefon.. . Se întîmplă atît de repede. O pînză albă. explodă Tweed. iar şi-a dat în petic în obişnuitul său stil excentric. El. Sînt sigur că o să ne întîlnim curînd. Simţi o adiere de cloroform. Strînsoarea de pe braţul stîng era foarte puternică.. Titlul era alarmant. Ciudat! Foarte ciudat! . Nu a fost încîntată .De ce naiba? . AL PATRULEA ASASINAT AL CRIMINALULUI CELOR PATRU SCHELETE Poliţia în impas Descoperirea a două schelete mutilate în Dartmoor a fost urmată de apariţia unui al treilea schelet într-o casă plutitoare din Wensford. spuse Newman cinic. remarcă Nield. Paula ieşise din clădire şi se îndrepta spre fast-food în direcţia Baker Street. chiar dacă asta înseamnă să denatureze faptele. I-am dat ordin să rămînă. .. să stăm şi noi la un pahar de vorbă? Să zicem. încît nu avu timp să reacţioneze.S-a dus la fast-food să ia de mîncare pentru vagabond. Poliţia aflată în impas predă cazul lui Tweed.Nu. Aubrey Greystoke. Geanta de umăr îi atîrna neglijent cînd dădu colţul.Cu cît timp în urmă? întrebă Tweed.Mulţumesc. 25 Mai devreme. Poate şi mai mult.) Cadavrul-schelet al unui auditor financiar a fost găsit în apartamentul său din zona Fulham.să-ţi spună că Larry vine? O pauză. Reporterul vedetă al ăstora. mare şi groasă o înfăşură ca un cocon.Ea te-a sunat . Nu deschideţi uşa vizitatorilor nocturni.are un nou iubit. O bucată de pînză îi fu apăsată pe nas. . O mînă se întinse. Geanta îi alunecă de pe umăr şi căzu cu zgomot pe trotuar. Cu toţii. directorul adjunct al SIS. acum îngrijorată şi ea.Franklin ar trebui împuşcat. îşi feri capul şi respiră adînc. . Drew Franklin. Se uită prin încăpere. . Cînd o să mă întorc în oraş. . după cum fusese şi intenţia. Nu m-am putut duce eu pentru că mă luptam cu Buchanan care voia să discute cu tine. dîndu-şi brusc seama că n-o mai văzuse de ceva timp. îşi duse mîna să-şi ridice cureaua de la geantă mai I bine pe umăr exact cînd trecu pe lîngă o fundătură în stînga ei.

oricît de incomodă. Era timpul să schimbe tactica. O bătrînă mi-a deschis uşa. Ghici că asta avea s-o ascundă dacă s-ar fi uitat cineva în maşină.Pe asistenta lui apropiată. Pînă acum tentativele lui de a-l ucide pe Tweed dăduseră greş. Acum nu mai putea striga. Am văzut-o.M? întrebase el. . Am încercat la casele de lîngă intrarea în fundătură. să omită orice tentative de asasinare eşuate. o invenţie relativ recentă. stînd de veghe. motorul maşinii porni şi vehiculul se puse în mişcare. Habar n-avea. în timp ce maşina prindea viteză. De la una dintre ele nu am primit nici un răspuns.Acum ştiu. Nu îi spusese necunoscutului său angajator despre fiascoul de la Ivy Cottage. . Se luptă cu încheieturile legate. Mîinile o apucară şi o rostogoliră de pe banchetă pe podea. spuse Marler întunecat. sperînd ca atacatorul să creadă că adierea de cloroform îşi făcuse efectul. îşi scoase capul într-o parte pentru a putea respira mai uşor. Un căluş de pînză îi fu introdus cu forţa între buze şi legat la ceafă. Atacul lui de la Ivy Cottage. Tentativa de a provoca un accident cînd trecuse cu Volvo-ul prin faţa lui. Presupunea că M vorbea printr-o batistă de mătase înfăşurată în jurul receptorului. încheieturile îi fură prinse cu cătuşe din plastic care se închiseră cu zgomot. Charmian renunţase să mai încerce să identifice sexul angajatorului său.Unde ai găsit-o? întrebă el încet.O frînghie fu înfăşurată cu repeziciune în jurul pînzei de cîteva ori.pe tine. în . Bomba de la Gantia.M la telefon. O jumătate de oră mai tîrziu.O. Avea o răbdare infinită. . Dumnezeule. Mîinile îi atinseră faţa. cam un metru şaizeci şi cinci înălţime.în apropiere.. se gîndi că era un viol. Cătuşele o ţineau strîns. Charmian îl sunase pe M după cum fusese stabilit.A văzut cineva ce s-a întîmplat? întrebă Tweed cu o voce care părea prea stăpînită. Deschise gura să ţipe. Cineva o ridică şi o aruncă pe bancheta din spate a unei maşini prin portiera deja deschisă. O să raportez peste cîteceva zile. Am traversat strada.Ce preţuieşte Tweed mai mult decît pe propriul succes? . O pereche de mîini începură s-o pipăie pe sub pînză în sus spre coapse. Newman se întoarse la birou ţinînd în mînă ceva la vederea căruia i se făcu rău lui Tweed. . îi răspunsese vocea de femeie-bărbat. Glonţul tras în maşina acestuia de pe cîmpul care mărginea şoseaua 303. Spunea că văzuse mai devreme o maşină albastră parcată. Simţi că acesta viră spre Baker Street. aproape de intrarea în strada principală. Stătea nemişcată. Aşteaptă să te sune. Acum ar putea deţine soluţia. Plouase. Subţire. . Nu era încă ora de vîrf.M de la moschee. spuse Tweed. Putea să aştepte oricît într-o anumită poziţie. să-i apară ţinta. îşi dădu seama cît de nefericit era momentul. Era pe trotuar. Cît ai clipi. Nu ştie nimic despre maşini. Şoferul putea conduce la viteză convenabilă. Ce e? . Geanta de umăr a Paulei. Cunoştea cătuşele din plastic. Paula a fost răpită. Greutatea trupului de bărbat se ridică de pe ea. îi imobiliza braţele pe lîngă corp. Se auzi o portieră trîntindu-se. S-o răpească pe Paula Grey. . Mîinile i le apucară pe ale ei şi i le împreună cu forţa. în fine. spuse Marler. am făcut la stînga. Cu o seară înainte.Nu. . Un trup se lăsă peste al ei. . . Apoi fu înfăşurată în jurul picioarelor şi strînsă bine. probabil.. Nu-ţi trebuie multă imaginaţie să ghiceşti cine e răpitorul. în loc să încerce în van să se lupte. Ce vrea? . Apoi. îl întrerupsese Charmian. apoi am trecut pe lîngă o stradă rezidenţială liniştită care se înfunda. O greşeală. Am întrebat-o de marcă. care tocmai se întorsese şi el. Am ieşit din Crescent. . Petrecuse nişte ore groaznice ascuns în tufişuri nu departe de locul în care se afla vagabondul. Paula Grey.Şi bineînţeles nu a reţinut numărul de înmatriculare? . păr negru ca abanosul. erau imposibil de rupt ca să-ţi eliberezi încheieturile. dar Charmian purta o haină de ploaie impermeabilă şi rezistentă şi o pălărie de pescar. ceva ca o plapumă de puf fu aruncat deasupra ei. Avea întotdeauna grijă să aibă un aer optimist. Ea.Nu. .Charmian.

. ..Exact. . în timp ce Marler sări în picioare.. Pînă cînd vă apropiaţi de Exeter. . dar îşi ţinu gîndul pentru el. în apropiere de Wylye. Tweed dăduse instrucţiuni echipei sale. greu de citit. aşteptaţi într-o parcare.. Sări repede de pe scaun. îşi făcuse apariţia. . Dacă e cineva cu tine sau lîngă tine.O ceaşcă de ceai repede. Dacă vede pe altcineva. Mai devreme.plecaţi cu toţii cu Land Rover-urile către West Country.E pentru tine.O ţine la Stonehenge. Se uită înjur la chipurile îngrijorate.Presupun. Nu-l mai auzise niciodată pe Tweed să vorbească aşa. Ieşi din cameră. în biroul lui Tweed tensiunea era insuportabilă în timp ce aşteptau să sune Charmian. chiar dincolo de şoseaua cu patru benzi. continuă Tweed calm. o să treceţi pe lîngă Stonehenge. .Nu mă ameninţa! urlă vocea. Nu ţi se pare că pierzi timpul? Haide.Cînd se întunecă . Vocea deveni sarcastică. O răpise pe Paula ca momeală pentru a-l ademeni pe Tweed spre propria distrugere. Monica era îngrozită. îi amintea lui Marler de un chip de piatră. Cu ţeava puştii mele în gură. . Cu maşina ta obişnuită. Dintre toate locurile. Se repezi spre biroul lui Tweed. urmărind traseul în timp ce vorbea. dacă vei fi în viaţă". Stătea la birou cu mîinile încleştate. lucrurile se cam complică. la Stonehenge. ea moare pe loc. Charmian a fost foarte clar cînd mi-a spus să vin cu maşina mea şi singur. Atunci am să ştiu că e. mîrîi Harry. spuse ea grav. Monica ascultă şi-i dădu telefonul lui Tweed. Apoi ieşim şi o luăm pe şoseaua 303.Da.Ce?! exclamă Marler. . Tweed era aparent cel mai calm.Dacă îi faci vreun rău.O luăm pe Autostrada 3 pînă cînd ajungem la intersecţia 8. Aşteptă în timp ce Marler şi Newman desfăcură din nou harta şi se aplecară asupra ei. V-am arătat drumul pe hartă. Marler se folosi de un mic indicator.După cum probabil ţi-ai dat seama deja. . Marler nu avea nici o îndoială că asasinul avea să sune. dar o să vă conduc eu. . Pierzi timpul. se gîndi Marler. Azvîrlindu-şi haina de ploaie şi pălăria. Făcu o pauză. . -Cinee? . Paula va muri în cîteva secunde..Ai să pleci imediat cu maşina ta. . . îngheţă. . înainte să plecaţi cu toţii. cu excepţia lui Tweed. Sună telefonul. Ştii unde e? -Da.Tweed la telefon. Şi în perioada asta a anului.după-amiaza zilei următoare. îi spuse Tweed. Tonul vocii lui era poruncitor. Ai să vii s-o iei tu singur. în apropiere de Exeter. Sînt sigură. că Land Rover-urile sînt acum dotate cu toate armele de care vom avea probabil nevoie.Ai mai întrebat asta. Pe traseul pe care trebuie să-l urmaţi voi. Plecaţi înaintea mea şi nici măcar să nu vă uitaţi spre Stonehenge cînd o să treceţi pe lîngă el. acelaşi pe care l-am urmat eu şi cu Paula cînd am vizitat Abbey Grange. Expresia lui. Ai să vii singur la destinaţie. ceilalţi. Dacă totuşi cineva nu-mi ascultă ordinele va fi dat afară.N-o să faceţi nimic de genul ăsta.Taci naibii din gură şi ascultă. „Dacă vei fi cu noi. Toată lumea. Avea o urmă de accent franţuzesc şi era ameninţătoare. Ai să vii pe la intrarea principală.Poarta va fi încuiată după lăsarea întunericului. înşfăcase sacul de gunoi care conţinea pînza de cort şi acţionase. îţi promit o moarte lentă. . . o am pe Paula. Tweed îi dădu încet receptorul înapoi Monicăi.O să-i venim de hac nenorocitului o dată pentru totdeauna.. în ciuda neliniştii îngrozitoare care îl rodea.Va fi descuiată. O să vin şi eu mai tîrziu. îndreptîndu-ne direct spre West Country.. . Legătura se întrerupse. .. La Stonehenge. singură. . . .sau se înserează . Dar există un avantaj.El e. tocmai acolo. .. îi spuse Harry. o s-o omoare pe Paula imediat..Aşa e. şi răspunsul a fost afirmativ.. . Cu toţii simţeau o profundă afecţiune faţă de Paula. şuieră vocea.Dă-mi-o la telefon să vorbesc cu ea. Singur! Dacă văd pe oricare din echipa ta.

mîzgăli un bileţel pentru Harry şi îl lipi de primul Land Rover. se repezi prin spate. Apoi ieşi din magazin.Marler.Am nevoie de un sfert de oră..Nici măcar nu spune despre ce indiciu e vorba.E o persoană religioasă? întrebă Marler în grabă. . Marler sări peste salutări.Dă-mi numărul personal de la Paris al lui Loriot.. adaptîndu-se rapid la noua situaţie. . încă un lucru. îi spuse proprietarului ce dorea şi întrebă dacă putea să aibă costumul în cinci minute. spuse Tweed liniştit. Nu mai am timp. . Se opri în faţa biroului lui Tweed. . Intră cu un sac de gunoi într-o mînă şi un teanc de bancnote de douăzeci de lire în cealaltă.Marler a luat unul din Land Rover-uri şi a plecat. sigur că da. Acum! Monica vorbi după ce întreaga echipă ieşi în goană din birou. o trase în sus pe scări cu o forţă aproape sălbatică şi ieşi în trombă din Park Crescent. Marler smulse bucăţica de hîrtie. . E puţin probabil. Nu avem încă nici un fel de semnalmente ale lui..Cine e.Ar ucide un preot pentru o sumă convenabilă? . O să te aştepte. Mai ai încă destule arme în Land Rover. Ticălosul mi-a lăsat biletul ăsta. Cînd o să treceţi pe lîngă Stonehenge. . dar încă lizibil: „îmi pare rău. îşi puse în grabă haina de ploaie. Spera din tot sufletul ca Loriot să fie în biroul lui. incluzînd şi probatul. dar dacă sună Charmian şi . într-o stare de agitaţie neobişnuită. Urmăresc un indiciu. Mai e destul loc pentru Newman şi Nield. în burniţă. . Cînd o să avem şi noi plăcerea. Se îndreptă spre un costumier de teatru din apropiere. E ca o vulpe. Marler". cu sînge rece. E de extremă urgenţă.. Credem că se află în Marea Britanie. Tweed îşi sorbea ultima înghiţitură de ceai cînd Harry dădu buzna în birou. îşi puse costumul în sacul de gunoi. întrebă de preţ şi aruncă mai multe bancnote de douăzeci de lire pe tejghea. . toată lumea cu excepţia ta se va ghemui şi se va acoperi cu o prelată.Criminal plătit. notă numărul. . Marler îşi scoase haina de ploaie şi probă ce comandase. Harry.E catolic. tu ai să conduci. Marler coborî treptele din faţă pînă la subsol. nu! Loriot părea îngrozit. ştia unde se afla fiecare lucru. . Intrînd în clădire. Marler îl ignoră. Se vedea că era scris în mare grabă.Ascultă. care se lăuda că ar putea îmbrăca un actor în orice haine ar dori. .Nu se ştie niciodată. scoase lanţurile de la motocicleta sa Harley Davidson. Mă mai ţii minte? . se îndreptă spre uşă. Trebuie să-mi spui tot ce ştii despre Charmian. Pe tine te vrea.Dragul meu prieten. continuă Harry înfuriat.A. se aşeză şi formă numărul. Şi acum nu mai avem decît un singur Land Rover să ne ducă pe toţi la Wylye. apoi trecu la volanul celui de-al doilea. Harry. scoase sacul şi îşi duse motocicleta la locul ei obişnuit. Puteţi pleca acum? Atunci plecaţi. spuse Tweed în timp ce îşi puse paltonul. îndesîndu-şi sacul în portbagaj şi se întoarse la Park Crescent. Odată ajuns afară. cu o expresie uluită pe chip. Nici măcar pentru tot aurul din lume. . se potrivea perfect.. nu? Bine.Calmează-te. se duce la confesional. Cel mai bun. asasinul. Dar credem că.Despre ce era vorba? întrebă Newman. cu mintea concentrată asupra amintirilor lui despre Stonehenge şi dispunerea acestuia. . încercînd să-şi recapete suflul. se repezi la biroul gol al Monicăi. Ce nevoie ai de el dacă echipa ta e la kilometri distanţă la Wylye? M-am uitat pe hartă.Mulţumesc. vă rog? întrebă Loriot în franceză. .Am văzut că ai luat mobilul Paulei înainte să plece Marler. Tweed. deşi nu merge frecvent la biserică. Omul îşi ştia marfa. Tweed. Dar nu practicant. Cînd sosi. Aşteaptă pînă mă întorc. spunîndu-i lui Tweed în timp ce o lua la fugă: . Tweed ridică biletul pe care Harry îl pusese pe birou.? Şeful serviciului francez de contraspionaj trecuse pe o engleză perfectă. fluturând o bucăţică de hîrtie. Trebuie să plec.

Profesorul Saafeld. o poartă masivă unde trebuia să plăteşti ca să intri. deşi era întuneric de-acum. să-i spui că am plecat spre o destinaţie necunoscută cu ceva timp în urmă." Absorbit de vîrtejul acesta de gînduri. o foarfecă rezistentă din metal. încît sfîrşesc ca ei. Mintea lui Tweed era un talmeş-balmeş de diferite scenarii cînd ieşi din Londra şi o luă pe Autostrada 3. Oare Paula mai era încă în viaţă? îşi înăbuşi şuvoiul de emoţii care ameninţa să-i inunde creierul. îi spusese odată lui Tweed ce credea despre oamenii pe care Churchill îi numise „ciclişti acrobaţi". sunase un prieten care era un expert în marină pensionat. Opri la un service de pe Autostrada 3. în timp ce şoseaua 303 continua spre sud-vest. şoseaua 344 mergea spre nord-vest. Mai tîrziu. Era sigur că Charmian avea să-i spioneze sosirea. era criminalul în serie. Se aflau pe un deal chiar dincolo de locul în care se bifurcau două drumuri. îl rugase să calculeze înaintarea probabilă a navei Oran. Cel din dreapta. Charmian îi ceruse să folosească intrarea asta." Amintindu-şi asta înainte să plece în goană din Park Crescent. Unul dintre ei. Deja se gîndea la cum evoluau lucrurile în West Country. Sînt cu toţii săriţi. cu mii de ani în urmă. Tweed îl inclusese pe Michael printre suspecţi. Ceea ce-i dăduse lui Tweed şi mai multă încredere în prognoza acestuia erau informaţiile auzite de la Lucinda: că toţi directorii de la Gantia aveau să vină la Abbey Grange. Fără a intra în prea multe detalii. ieşind de pe Autostrada 3 la intersecţia 8. Se părea că ratase ora de vîrf doar cu cîteva minute. De ce? Pentru că petrec atît de mult timp ocupîndu-se de pacienţi dezechilibraţi. Michael şi Aubrey Greystoke. un loc de venerare a unor zei stranii.deşi probabil era închisă oricum în acel moment al anului. Tweed îşi pusese maşina pe pilot automat. Fu surprins cînd văzu indicatorul către Andover la dreapta lui. Cu ajutorul foarfecii de metal. ar continua să mai meargă un pic pe şoseaua 303. încercînd să-şi şteargă din minte îngrozitoarea nelinişte în legătură cu Paula. pentru a înlocui uriaşa sumă pe care o transferase din rezervele fabricii. obţinuse de la George.îţi cere să discute cu mine. cunoscut a fi fost odată. „Am cunoscut mulţi oameni dintr-ăştia. . fusese previziunea aproximativă a expertului. verifică mecanismul de funcţionare al pistolului Walther şi puse la loc magazia plină. specialistul calculase ora probabilă la care nava avea să ajungă în West Country. Şi aceeaşi persoană se afla în spatele complotului proiectilelor. ajungînd la bifurcaţie. Probabil că spărsese deja lacătul. . îi ură Monica cu un tremur în voce. gardianul. Singura cale de acces era cea de pe şoseaua 344. avea să creadă că Tweed a făcut o greşeală dacă. Cîndva în acea seară. Lucinda. data şi ora aproximativă cînd trecuse prin strîmtoarea Gibraltar. cocoţat pe un deal. avea să facă o gaură în gard. la birou. unde se înălţau megaliţii. îşi spuse Tweed. Cu detalii precum tonajul cargobotului. Se gîndi că avea să moară probabil dacă avea să-şi facă apariţia în vîrful dealului. Fii vagă. pe care o furase de fapt. viteza probabilă. Se afla la mai puţin de treizeci şi trei de kilometri de Stonehenge. era sigur. Larry. „Dacă intru pe acolo. Pentru a ţine la distanţă vandalii. deoarece nu fusese niciodată pe deplin convins că suferea de amnezie. Pietre? Erau de fapt nişte blocuri imense aflate în poziţie verticală. Mai devreme. avea să fie închisă .Mult noroc. avea să se tîrască prin ea şi să-şi croiască drum spre vîrf. Totuşi. unele dintre ele înalte de cel puţin douăzeci şi patru de metri. acum cel mai bun expert legist din ţară. Avusese nevoie de 400 de milioane de lire pentru a-şi recupera pierderile înregistrate cu Orlando Xanadu. Aşa. La ora aceea. îşi aminti de asemenea că pe partea asta o pantă abruptă cu iarbă urca spre vîrf. văzu un drum liber în faţă şi acceleră. dar spera să tragă un glonţ mortal în Charmian în aceeaşi clipă în care asasinul avea să tragă în el. Nebuni. Vizitase Stonehenge cu cîţiva ani în urmă şi memoria lui excelentă putea vizualiza extraordinarul şi vastul cerc preistoric de pietre megalitice. Avea să parcheze la mică distanţă de bifurcaţie. după lăsarea întunericului. fusese ridicat un gard înalt de sîrmă în jurul întregii zone. o să mă aştepte cu un glonţ.

Mai trecură alte cîteva automobile şi camioane. iar picioarele ei abia atingeau pămîntul. în depărtare. Era încă îngheţată de frică. Paulei nu-i plăcea liniştea de rău augur care învăluia locul acela straniu. Motorul unui vehicul mare făcu un asemenea zgomot. Era înspăimîntată. Se uită disperată împrejur după ceva care să producă zgomot. Piatra căzu de pe megalit fără să scoată un sunet. ridică o piatră mare şi îi blocă vederea. nerăbdător s-o ascundă de automobiliştii care treceau. Apoi privi în jos spre locul în care picioarele ei abia atingeau pămîntul. Cînd ajunsese acolo. Un vînt rece bătea dinspre apus. la mică distanţă. nu-i aruncă nici măcar o privire. sigur că Paula era neajutorată. verificînd fiecare maşină care trecea. frustrată. lăsînd doar liniştea înspăimîntătoare care îi împrejmuia. Acum putea vedea foarte bine drumul. fără îndoială ascunzînd vederii nişte produse care trebuiau livrate. respiră de cîteva ori adînc şi învinse ameninţarea isteriei. cu un căluş la gură. găsise locul perfect de care s-o lege. pe cap avea o pălărie de lînă şi din cînd în cînd bea apă dintr-o sticluţă din buzunar. dar din nou îşi dădu seama că n-avea cum să scape de el. văzuse maşina lui Tweed. Nu avea mănuşă în mîna dreaptă cu care îşi ţinea Glock-ul . O bucată ruptă de megalit stătea pe marginea unei mici pante. Nu-i dădu nici măcar o dată să bea Paulei. Ea ştia că Tweed avea să vină s-o salveze şi aceasta era de fapt şi cea mai mare teamă a ei. Charmian era bine îmbrăcat pentru vremea aceea. venind pe drumul dinspre Londra. se concentra să privească prin binoclul cu vedere nocturnă. dar şoferul. Auzi un vehicul apropiindu-se încet. de frig. Charmian îşi parcase maşina în spatele unui gard viu. singur. în sus şi-n jos. Uitîndu-se atent prin binoclu. cu mîinile şi picioarele legate.o armă diabolică în stare să smulgă capul unui om de pe umeri. îşi forţă trupul să se relaxeze. Paula putea vedea foarte bine drumul dinspre Londra pînă cînd Charmian. apoi un alt Land Rover îşi făcu apariţia. mai sus pe şoseaua 344.26 La Stonehenge. Era recunoscătoare că îşi pusese paltonul înainte să iasă în fugă din Park Crescent în drum spre fast-food. Charmian voia ca Tweed s-o vadă înainte să-l ucidă cu un prim glonţ. ameninţător. cei douăzeci şi ceva de megaliţi se înălţau masivi în lumina lunii ca nişte santinele dintr-un film de groază. Charmian. Stînd în apropierea unui megalit gigantic. nu observă căderea stîncii. îşi umezi căluşul cu salivă. Paula stătea în capul oaselor. Purta un pulover pe gît sub hanoracul căptuşit cu lînă. Paula strînse din dinţi. Charmian văzu un şofer şi pe nimeni altcineva în maşină. Timpul trecea şi Paula ştia că se afla la capătul puterilor. absorbit de binoclul lui cu vedere nocturnă. legate la glezne. Apoi. Paula îşi mişca des picioarele. Charmian se întoarse brusc deoarece surprinse o mişcare cu colţul ochiului. pe care o considera doar un obiect cheie în îndeplinirea misiunii sale. văzu că era un Land Rover. Apoi avea s-o omoare şi pe ea. ridicînd-o din nou. Cu un glonţ tras din Glock-ul său de 5 mm rezolvase problema lacătului. După ce o aşezase pe unul dintre megaliţii prăbuşiţi. era imposibil de văzut deoarece parasolarul era tras mult în jos. Cîţiva se prăbuşiseră şi zăceau pe culmea acoperită cu iarbă pipernicită a dealului ca nişte imense scaune. încît Paula profită de ocazie şi se sprijini cu toată greutatea de stînca masivă. Dimensiunea lor uriaşă părea să spună că aveau să fie acolo pentru totdeauna. De ce? Charmian. îşi dădu seama în curînd că nu avea cum să se elibereze. îşi mişca braţele şi încheieturile cît de mult putea. Urcînd spre vîrful pantei din direcţia şoselei 303. Din poziţia în care se afla. venea . Răpitorul domina întreaga zonă din vîrful dealului. luase mai multă frînghie pentru a o lega de piatră. deplasîndu-se mult mai repede. Vîntul. Apoi o cărase pe Paula. cele mai multe pe şoseaua 303. se domolise acum. îngheţată. întreruptă numai de sunetul vreunei maşini sau al vreunui camion greu care trecea. Pentru a nu deveni la fel de înţepenită ca şi megaliţii din jur. Rămase uitîndu-se nevenindu-i să-şi creadă ochilor. Partea din spate a vehiculului era acoperită cu o prelată. pînă la poarta de la intrare. Acesta merse încet pe lîngă Stonehenge şi continuă apoi pe şoseaua 303. prăbuşindu-se pe iarba pipernicită. care urlase mai înainte ameninţător.

Liniştea ce domnea în Stonehenge părea şi mai apăsătoare. Aceasta se rostogoli înainte pe panta cea mică şi se opri. coborîse dintr-un tren la Salisbury. îl strânsese de gît pe şofer. în jurul gîtului avea un guler alb. Numără.pe jos. Se strecurase în cel mai apropiat bar pentru a evita să fie detectat. împrăştiind înjur apă. în loc s-o ia pe bifurcaţia din stînga pe şoseaua 344. Charmian acceptase oferta uşurat. Ţinea arma cu amîndouă mîinile. şi se lăsă la pămînt. Toate acestea îi reveniră în minte în timp ce se uita. Paula lovi cu piciorul bucata de stîncă. Trebuia să ghicească momentul corect. Apăsă pe trăgaci. O haină lungă şi neagră îi ajungea pînă la glezne. „preotul" scosese un Armalite de sub sutană. Nu trecea nici o maşină în clipa aceea. întoarse capul spre direcţia din care venea sunetul. Paula deschise gura să vorbească. în clipa în care maşina oprise. îl legăna uşor de la stînga la dreapta. Măcar era în viaţă. dar nu ieşi nici un cuvînt. luă chipul asasinului în cătarea puştii şi trase glonţul exploziv. Urma să aibă o singură şansă. Ştia că atunci cînd va ajunge pe culme va fi momentul critic. Cu cîţiva ani mai înainte. dar istovită de încordare. Charmian îşi exprimase nevoia de a se uşura. Misiunea: să asasineze un fost prim-ministru. apoi invers. Detaşîndu-se în lumina lunii. Se oferise să-l conducă pe Charmian să-i arate straniul complex care se afla în drumul său spre casă. Locul era împînzit de forţe ale poliţiei . sfărîmîndu-i capul. văzînd astfel un mod de a scăpa în siguranţă din Salisbury. Era îmbrăcată complet în negru. îl auzi oprindu-se. dacă acea şansă exista cu adevărat. înaintînd încet. Acolo luase feribotul spre Franţa. Piciorul drept al Paulei atinse bucata de stîncă atîrnînd deasupra micii pante. Pe cap avea o pălărie neagră cu boruri largi. O roti înainte şi înapoi într-un mic arc. Din vas picura apă. cu capul în jos. Maşina lui Tweed sosi şi Charmian îşi întoarse privirea de la preot. înăbuşindu-şi un amestec de groază şi de furie. Imediat ce intrase în oraş. glonţul tras de Tweed îi intră în stomac. la silueta îndepărtată care mergea încet. în timp ce glonţul tras de Armalite îl lovi în rădăcina nasului. împroşcînd megalitul cu sînge şi carme. zărise silueta singuratică a Paulei pe megalitul prăbuşit. cu o milisecundă înainte ca asasinul să tragă cu Glock-ul. în maşini care circulau încet. vehiculul trecu încet mai departe pe şoseaua 303. ştiu că se afla în pericol. legănîndu-şi vasul. Acolo cunoscuse un fermier care îi spusese despre Stonehenge şi originea sa de acum mii de ani ca vechi loc de rugăciune. oase şi creier. nevenindu-i să creadă. Exact în aceeaşi clipă. Paula se uita şi ea la silueta aceea care i se părea oarecum familiară.o siluetă înaltă. Respiră din nou adînc. în mîna stîngă ţinea un vas în formă conică la capătul unui lanţ subţire. Se uită o clipă nedumerit la Land Rover-ul parcat mai în faţă. Felul în care era îmbrăcată silueta îl cutremură pe asasin. cu lămpile de avarie clipind intermitent. încercînd să-şi imagineze cîţi paşi trebuia să facă Tweed pentru a ajunge în vîrf. Charmian stătea complet nemişcat sprijinit de megalitul gigantic. Cineva dăduse de ştire despre intenţia lui. Respiră adînc aerul rece şi îşi înăbuşi teama. începu să urce panta. Un preot. Doi bărbaţi într-o maşină nu ar fi însemnat nimic. Spre uimirea lui. Tweed sărise ultimii cîţiva metri ai culmii şi se afla deasupra acesteia. . Chipul îi era îngheţat într-o expresie de hotărîre. Ştia cîte ceva despre Stonehenge. îşi smulse haina cea neagră şi lungă şi îşi aruncă pălăria. Trupul decapitat se prăbuşi la pămînt. Charmian era şocat. Totul se întîmplă atît de rapid încît părea că fusese sincronizat. Paula ghici că Tweed se afla pe drum spre vîrful dealului. Marler. încerca să ghicească de unde avea să apară Tweed. în aceeaşi clipă. conştientă încă. Probabil că sfinţea pămîntu! dintr-un motiv ciudat. Tweed se dădu jos din maşină. îşi întinse piciorul drept cît de jos putea. îşi ridică arma şi ţinti spre culmea dealului. apoi din nou spre culme. aruncase cadavrul într-un iaz adînc şi îi luase maşina pentru a ajunge la Ncwhaven. Un singur om mergînd pe jos ar fi părut suspect. ţinti. Pe un drum singuratic din apropiere de Stonehenge. cu puşca Armalite încă în mînă. Sunetul îi distrase atenţia lui Charmian pentru mai puţin de-o secundă. Frînghia din jurul taliei îi intră adînc în carne. Nervii îi erau întinşi la maximum. aşa cum era legată de megalitul prăbuşit. aplecat înainte şi cu Walther-ul în mîna dreaptă.

Stînd nemişcată. Vrei nişte apă.De unde şi pînă unde costumaţia asta fantezistă? întrebă Tweed. introducînd intenţionat un element de umor. da. Aveam mare nevoie. Probabil că duce la o canalizare.. urmat de Paula. toarnă. uitîndu-se la gura de canal pătrată. Un grilaj mare de metal cu bare de oţel subţiri acoperea o gaură pătrată în pămînt. Apoi îl ridică de mijloc şi îl duse pînă la canalul de scurgere. dar se prăbuşi. Şi iar te opreşti. începu să bea normal.Tweed se repezi spre Paula. . Am mizat pe faptul că n-o să tragă într-un preot.Nu plouă. dar nu mi-aş fi închipuit că ai putea fi tu.. apoi te opreşti. cu Tweed într-o parte şi Marler în cealaltă. Păşi înainte şi înapoi. . Ştia că acea creatură hidoasă avusese de gînd s-o ucidă şi pe ea după ce l-ar fi omorît pe Tweed. îşi îndoi uşor picioarele de cîteva ori şi. Acum mă duc s-aduc cadavrul. încît am simţit că o. Loriot mi-a spus că Charmian era catolic. îl ridică şi Paula puse haina neagră sub el.Ce-i aia? întrebă ea. Nu era practicant.O.. . mi se părea cunoscut. apoi Marler îi scoase căluşul. descoperi că deja curăţase megalitul de rămăşiţele lui Charmian.Cum? întrebă Tweed. . spuse Marler vioi. Ea îşi îngropa capul la pieptul lui. tăie frînghiile din jurul încheieturilor şi al gleznelor. şi cu bucata de pînză şterse megalitul.. arătînd în jos. tăie frînghia care o lega de megalitul prăbuşit. spuse ea cu vocea ei obişnuită. Cu un cuţitaş de buzunar. să scăpăm de probe. Tuşi. răspunse Marler.? . .. Luînd o piatră mare. Era încuiat cu un lacăt la un capăt. scosese etichetele costumierului. . dîndu-i sticla înapoi.Am sunat la Paris. . . Tweed o prinse de talie.Mulţumesc. vorbind: . auziră un plescăit îndepărtat. Apoi. Aruncă doar o privire scurtă către cadavru cînd păşi peste el. scoase un şperaclu pe care-l avea întotdeauna la el. Mai devreme. Crezi că ai putea să cureţi mizeria de pe megalitul ăla? Dacă o să cadă pe cadavru. prins în balamale. Care-i planul? Marler nu răspunse imediat.în curînd simţi că acestea puteau s-o susţină. dar mergea la confesionale. Ducînd-o pînă în locul în care îşi făcea de lucru Paula. . cu atît mai bine. După un timp care li se păru un ceas. Aşteptă. O ţinu la distanţă cînd Paula se întinse după ea şi îi spuse sever: . o aruncă în canal după ce ridicase capacul. Revenindu-şi din şoc. Ridică haina mare şi neagră pe care o azvîrlise. Apoi alte cîteva înghiţituri. înfăşură haina în jurul cadavrului şi înveli gîtul în mai multă pînză. Apa i se prelinse pe gîtul care i se părea pîrjolit. te rog. Ascultară.Vino cu mine! Marler se uită la Paula şi se hotărî că avea nevoie de ceva cu care să-şi ocupe mintea. Paula alunecă de pe piatră. Tweed îl urmă pe Marler pe o scurtă distanţă de-a lungul culmii spre locul în care se oprise acesta.Un canal de scurgere.Ascultă-mă! Să iei numai cîteva înghiţituri. ca să nu alunece printre bare şi îl deschise. dar Marler ajunsese deja la ea. Acestea îi coborîră pe gît fără ca ea să mai tuşească. încercînd să articuleze cu o voce sugrumată.Felul în care mergeai. Paula primi cu bucurie o sarcină cu care să-şi facă de lucru. . treptat. ascultîndu-i ordinele. imploră ea cu voce răguşită. Părea calmă cînd Marler îi luă pînza murdară şi o aruncă peste corpul decapitat din gîtul căruia se scurgea sînge. aşteptă şi mai luă cîteva înghiţituri.. fu de acord Tweed.Doamne! Mi-a fost atît de frică pentru tine. Psihologia lui era bună. iar făgaşele duc apa spre canalul ăsta de scurgere. Viaţa părea să-i revină în fiecare fibră a corpului. luă sticla şi se forţă să se limiteze la cîteva înghiţituri. Mi-a ieşit. . iau razna. Marler se aplecă. încercă să se ridice în picioare. . Marler deşurubă capacul unei sticluţe pe care o scosese din buzunar. Dădu din cap arătînd că înţelesese. O să poţi să bei mai mult în curînd. explică el. Punîndu-şi mănuşile. atît de frică.Un canal de scurgere. Acum să facem curat. . oricît de oribil.Mie mi se pare că eşti perfect normală. Probabil că plouă cu găleata aici.Destul de adînc. apucă lacătul cu o mînă. Scoase o bucată mare de pînză albă de sub palton şi i-o dădu. Marler.

au mers pur şi simplu înainte spre Exeter cu blestematele lor de sirene urlînd şi cu farurile aprinse.Am hotărît să fim foarte precauţi în timp ce te aşteptam.Numai aşa puteam s-o fac să-mi dea numărul ăsta.. 27 Tweed o luă înainte pe şoseaua 303 pînă la Wylye. . Se ridică. Aşteptară. Gol. .Nu trageţi în prieteni. explică Newman. Două maşini de poliţie pline de sticleţi au apărut de pe un drum lateral. . Tweed era cît pe ce să răspundă cînd mobilul Paulei din buzunarul lui începu să sune. cu Walther-ul în mînă. pentru Dumnezeu. dar se învioră în timp ce asculta.întinde-te cu capul pe pernă şi dormi! îi ordonă el. Şi că tu te ocupi de caz. Că sîntem în impas. ieşi din maşină. Cu prudenţă. strigă o voce bine cunoscută. Tweed trecuse în capătul celălalt şi. îşi făcu apariţia lîngă Tweed.. Era vocea lui Harry.Superintendentul Buchanan. Spusese c-o să explice următoarea mişcare cînd aveau să ajungă din urmă restul echipei.Ce se întîmplă? spuse Tweed mai mult către sine.Mulţumesc.Pari agitat. Uitîndu-se la ea. Marler fixă lacătul imens. O armată de nori întunecaţi. . .Nu ai citit titlurile incendiare din ziare? Insinuează că poliţia nu-şi face treaba în legătură cu crimele alea oribile. Marler văzu că abia-şi putea ţine ochii deschişi. Marler se întreba dacă aceste condiţii se potriveau cu planul lui Tweed. -Ce-a\ făcut? . Tweed încetini cînd se apropie de zona oraşului Wylye. agresiv. Ce naiba se întâmplase? . Se uită în jurul pădurii de pietre uriaşe. Paula. unde aranjă paltonul sub formă de pernă improvizată. Nu se vedea picior de om.Un loc perfect de odihnă pentru el. După ce-şi scoase paltonul. îl împături şi-i spuse să treacă pe bancheta din spate. . îi dădu drumul. Marler luă pălăria neagră. Roy. Le-am văzut în spatele nostru tocmai la timp ca să accelerăm pînă aici şi să parcăm Land Roverul Iară să semnalizăm. îl puse înapoi în poziţia iniţială. avînd grijă să ţină întreg corpul înfăşurat în haina cea neagră. unde eşti? repetă el. ridicase capacul greu al gurii de canal. Paula se trezise. I-am spus că ai probleme.A mai rămas sînge pe pămînt la baza megalitului. . oricare ar fi fost acesta. Trebuie să ne mişcăm repede.Asta-i tot. . Acum trebuie să ajungem repede la Wylye.toţi aveau arme. înjurînd în barbă. Acum vremea era în schimbare. ţinînd un mic pistol automat Uzi.Cine e la telefon? . Opri într-o parcare..Despre ce-i vorba? întrebă ea. venind dinspre apus. Era urmat de Newman şi de Pete Nield. dar nu ai ajuns nicăieri. . Dormea adînc înainte să o pornească din nou la drum. Marler sosi şi el cu Land Rover-ul. îndesă în ea lanţul şi vasul din care picurase apă şi le dădu drumul în gaura cea neagră. în faţa lor. răspunse ea cu un zîmbet. iar luna strălucea.Mai degrabă cred c-o să fie spălat de ploaie. Prin urmare. Tweed îi explică ce-i spusese Newman. La Stonehenge. Ridicîndu-l în poziţie verticală. unde ne aşteaptă ceilalţi. conchise ea. pentru a se asigura că nu scăpase nimic. Eu o să-mi parchez maşina lîngă Wylye şi o să trec în Land Rover. în acel moment. Era un drum lung pînă jos. cerul fusese senin. punîndu-şi mănuşile. tună o voce. Unde eşti? Am numărul ăsta de mobil de la Monica. Nu au văzut vehiculul. Ne aşteaptă o noapte cumplită. îl duse la ureche şi vorbi calm: . dar o să se facă în curînd maro. Am hotărît să preiau eu ancheta. în impas. simţind că Marler încetinise. se întoarse spre Tweed. acoperise luna. Paula avea ochii înceţoşaţi. Tweed se uită lung la ei . Din nou li se păru că durează o veşnicie pînă să audă un plescăit îndepărtat. Opri într-o parcare cînd văzu un Land Rover staţionînd. Tu ai să mergi cu Marler. . îl încuie cu un zgomot şi se ridică. în timp ce Paula mergea în maşină cu Marler. De ce? .

Dacă nu anulezi ordinul de a-l aresta pe Michael şi nu-ţi retragi echipele.Mai eşti încă acolo. Vom sta în spate ca să pot să mă gîndesc. .Ei bine. întreaga echipă era adunată în jurul lui în timp ce explica pe scurt ce se întîmplase. Nu trebuie să fii aşa dur.Pe punctul de a descoperi identitatea celui de-al patrulea cadavru găsit în Dartmoor. luînd sufertaşul cu mîncare de la Harry şi însoţind-o pe Paula către vehicul. dar o să supravieţuiesc. .Drept să spun. am trimis o echipă să-l aresteze pe Michael pentru prezumţie de crimă. într-o luptă cu instituţiile oficiale. dacă o să vină.Buchanan m-a ascultat. .O să meargă cu mine! ordonă Tweed.Atunci am să-l conduc eu pe celălalt. . Ea le povesti apoi pe scurt despre teroarea de la Stonehenge şi despre sfîrşitul lui Charmian. . îl deschise şi scoase pachete de sandviciuri învelite.Cui? întrebă Paula în timp ce muşcă dintr-un fruct după ce bău multă apă din sticlă.Nu poţi face asta. Şi-a chemat înapoi echipa pe care o trimitea la Abbey Grange. Paula comentă într-o doară: .Şi presupunînd că Buchanan are dreptate în legătură cu Michael? . . . . stînd cu mîinile în buzunarele hanoracului. îţi ordon să nu te mai interpui în mersul anchetei mele. de parcă nu mai mîncase de zile întregi. . Acum putem pleca. minţi Tweed. Mi s-a dat mînă liberă în cazul ăsta . răspunse Buchanan.în regulă. anunţă Harry. Tweed se uită la ceas.de pînă acum.O să aşteptăm aici cîteva minute.Buchanan! Tonul vocii lui Tweed era înverşunat. Buchanan ştia că Tweed putea obţine întotdeauna sprijinul prim-ministrului în caz de urgenţă. Şi de cînd iei tu decizii importante pe baza relatărilor din presă? Operezi o arestare doar ca să-ţi acoperi spatele. . Cîteva minute mai tîrziu. iar Pete şi Newman o să meargă cu mine. Urmă o pauză lungă. Eu o să-ţi spun pe unde s-o iei . spuse Harry. îi spuse Marler. în regulă.Pentru ancheta asta am fost întotdeauna considerat responsabil! Am cuvîntul tău de onoare? Am nevoie de un răspuns direct. pentru Dumnezeu? strigă Tweed. îngrijorat. o punguţă cu fructe şi o sticlă de apă. .Am citi rapoartele tale privind progresele . urmărea expresia lui Tweed cu încîntare. . Pe baza datelor tale. Tweed zîmbi întunecat. Paula. spuse Tweed.dacă le poţi numi aşa .devine complicat în apropiere de Exeter. Ţi-am spus c-o să anulez întreaga operaţiune imediat. Sper doar că ştii ce faci. o să-l sun imediat pe prim-ministru. Se întoarse cu sufertaşul Monicăi.. aşa că. iar Harry o să ne urmeze.Da. se hotărî el. Tweed îi trînti telefonul în nas.. mor de foame.O să le dăm zece minute. Marler. observă Marler. îşi spunea că ştie cine o să cîştige.Unde naiba eşti acum? urlă Buchanan. Paula? .. văzu maşinile de poliţie apropiindu-se. . Cînd încheie.El a dat ordinul să-l aresteze pe Michael? El? .Ai să vezi. .Cînd ai mîncat ultima oară. Ne îndreptăm spre şoseaua 30. probabil mai tîrziu în seara asta.Anulează ordinul imediat! Retrage-ţi echipele acum! Te pricepi de minune să strici totul. am să transmit un mesaj radio echipelor şi am să le spun că ordinul de a-l aresta pe Michael a fost anulat şi că trebuie să se întoarcă la bază. . ..Am crezut că se grăbea. Două maşini trecură în viteză în direcţia Autostrăzii 3. neechivoc.pentru că tu eşti pînă-n gît implicat în manevre antiteroriste. . furios.Am sprijinul ministrului de interne. . Paula devora un sandvici după altul. m-a lăsat pe mine să hotărăsc. Dispăru în locul în care era parcat cel de-al doilea Land Rover.O să conduc eu. Vocea lui Tweed deveni dură. Pe bancheta din spate a Land Rover-ului. . ia-o înainte.Aş putea să te ajut.Asta o să aflăm pînă la urmă. . .. Harry se încruntă şi se uită la Paula. apoi o facem la stînga pe şoseaua 382 pînă al Moretonhampstead unde vom face din nou la dreapta pe drumul care ne va duce în cele din urmă lîngă Abbey Grange.Cel puţin unul din noi ştie. în care Rover ai să mergi? . Tu vei fi considerat responsabil! . .

Cei care au supravieţuit au reuşit asta devenind foarte vicleni.Unde sîntem? întrebă ea.Exact. Ajunseră în curînd la vechiul orăşel Moretonhampstead. E de înţeles dacă e să ne amintim istoria lor. Alergă înapoi. O să facem un prim tur ca să pot cerceta Abbey Grange. cu Harry la o distanţă considerabilă în urmă.Staţi cu toţii aici pînă cînd mă întorc. Era clar că abia putea să-şi ţină ochii deschişi. Au măcelărit peste un milion de armeni. îî auzise pe Marler povestindu-i lui Harry în parcare că făcuse acelaşi lucru. Era singurul mod în care puteau rămîne în viaţă. comentă ea. I-am spus lui Marler să parcheze cam la o sută de metri pe partea asta a conacului.Nu. Puteţi ieşi să vă mai dezmorţiţi. .S-ar putea să fie cam greu. . dar Paula îl aştepta pe drumul liniştit. în special cînd conducea pe nenumăratele şosele cu patru benzi.Deci vezi. îţi dă fiori. De ce? . privit din profil. Mişcaţi-vă! Marler mergea cu viteză. răspunse Tweed deschizînd poarta din stînga care ducea la poteca din jurul conacului pînă pe terasă. Se uită la Paula.Aşa e Dartmoor. După aceea nu va mai dura mult pînă cînd o vom lua pe drumul spre Abbey Grange. glumi Marler.Şirul ăla de căsuţe vechi cu acoperiş din paie lipite una de alta? întrebă ea.Chiar e. înăbuşindu-şi un căscat. Spre deosebire de călătoria anterioară.. care-i urăsc pe armeni. spuse Paula cînd se apropiară de poarta dublă de la intrare. pe care puţini oameni o cunosc. .Unii dintre ei. au lansat o teribilă campanie de masacrare. ca o primejdie ameninţătoare. . dar nu vă apropiaţi de Abbey Grange. . Paula. se ridică în capul oaselor şi se uită pe geam. îşi împături şi el paltonul sub formă de pernă. iar noaptea îi înconjura neagră ca smoala deoarece nori grei pluteau deasupra lor. Tweed ieşi din maşină şi alergă spre el. . Chiar şi în lumina lunii. Acum cu toţii. Neobişnuita asemănare cu capul unui bărbat părea sinistră. acum că luna străluceşte. Paula se uită afară. noi tot am complotat în timp ce tu te aflai pe tărîmul viselor. . Să văd cine-i acolo. Paula căzu imediat într-un somn adînc. s-ar putea să avem mare nevoie de arsenalul greu al lui Harry. nu mai era albă de zăpadă. în cel de-al doilea tur.Aşadar.E prea multă linişte. . cu Dartmoor înconjurîndu-i din toate părţile.. O formă de genocid.Ştiu ce voiam să te întreb. turcii. se uită din nou la ceas. Piscul acela e aproape de partea dinspre răsărit a conacului. Arată de parcă e aici de secole. spuse Paula. Silueta uriaşului Hooked Nose Tor se distingea clar în strălucirea lunii. Ieşiră curînd din oraş.E drăguţ. . spuse ea.Am trecut cu mult de Exeter. Astfel putem sosi pe neaşteptate. îi răspunse Tweed în timp ce o luau pe drumul spre Abbey Grange. Şi să mă uit la locul pe care Lucinda l-a numit „Satul Nimănui". Fu trezită numai de un coşmar. o corectă el. imensitatea ţinutului Dartmoor. Land Rover-ul lui Harry parcă la vreo zece metri în spatele lor. toate închise. Clipi din ochi. . Pari să crezi că toţi armenii sînt vicleni. Ne vedem mai încolo. Nu e nimeni. .. iar magazinele. Paula privi în faţă în timp ce Marler încetini şi parcă. Marler îşi scoase capul pe geam şi spuse încet: . La ferestrele caselor era lumină. Acum era neagră şi se contura ameninţător în stînga lor. Are multă personalitate. sîntem pe punctul de a face la stînga pe drumul către Moretonhampstead. O să vedem imensul Hooked Nose Tor. cam între 1915 şi 1916. 28 . . în toiul Marelui Război. lîngă zidul înalt care înconjura conacul.Ba nu. îl puse pe scaunul dintre ei şi îi spuse să se ghemuiască şi să doarmă. . pe şoseaua 30. Lumea a uitat însă oroarea aia. Traficul nu era aglomerat. mai tîrziu.Vrei să rămîn aici să stau cu ochii pe vehicul? Bine. părea ameninţător şi mohorît. . Străzile erau pustii la ora aceea. Visă că nişte megaliţi gigantici veneau spre ea şi erau cît pe ce s-o strivească sub greutatea lor. nu mergem la Post Laccy? întrebă Paula.

Chiar două! se răsti doamna Brogan. Ridicîndu-şi privirea. mîrîi ea. apoi îşi scoase lanterna. Uriaşul nas coroiat al piscului se afla doar la cîţiva metri în faţa sa. Se simţi neajutorat. Avea un motiv să urce pe care nu-l menţionase. Era îmbrăcată foarte elegant. . dezarmat. Nu avea cum să ajungă la el cu mîna dreaptă.Nu te grăbi. care părea mai puţin abruptă. marele detectiv s-a întors. Dacă urci acolo. Ajunse la baza gigantului. pe gît. îşi ţinu privirea departe de ele pentru a putea vedea mai bine pe întuneric. Purta un şorţ şi. O lumină era aprinsă la o fereastră arcuită. văzu deasupra potecii o linie albă care bănuia că era cea de-a doua cărăruie care cobora. . Cărările îs înguste. arătă spre pisc. Eu o să mă duc la o plimbare singur.şi a „Satului Nimănui" de dincolo de ea. apoi către drumul din faţa primului şir de case. Durerea provocată de lovitura în spate slăbea. bineînţeles. Ferestrele care dădeau spre mlaştină erau luminate. pe care le .Sper să nu. strigă ea. Picioarele. Nu era nici o lumină. Afectat de orice călătorie pe mare. Uitîndu-se în jos. una la coborît. cu mîna încă prinsă de stîncă. Tweed nu avusese niciodată rău de înălţime. Ai venit să mai descoperi o crimă? .Ai nevoie la baie. dar se simţea ameţit. sub el.Ajunseseră la capătul potecii cînd Lucinda îşi făcu apariţia pe terasă. la nivelul solului. Larry a sosit. cu mult deasupra acoperişului conacului. de ulei. căutînd să apuce cu mîna dreaptă ceva de care să se poată agăţa. înălţimea ameţitoare pe care o atinsese nu-l îngrijora. poţi să aluneci din vîrf. la ora aceea. zîmbind. nişte stînci masive şi ascuţite. împingîndu-l spre marginea prăpastiei. iar Paula observă că părul ei blond şi lung era perfect pieptănat. după cum îl numise Lucinda.şi nu e la primul. Se concentra să repete literele alfabetului de la A la Z. o îndemnă Tweed. Unde-i toată lumea? Lucinda îi numără pe degete: . ridicîndu-şi un braţ cărnos. măi. îşi sprijini trupul de peretele piscului.Măi. Cărarea era îngustă şi şerpuia în jurul stîncii masive.Mi-ar prinde bine un duş scurt. Coborî treptele terasei. doamna Brogan îşi făcu apariţia cu obişnuita ei expresie dezaprobatoare. pentru ca dreapta să fie liberă să pipăie suprafaţa de stîncă abruptă. Acum se afla la mare înălţime. Nu te sfătuiesc să urci acolo. într-o pereche de pantaloni albi cu pliuri şi un pulover alb şi gros de lînă. apoi a treia uşă pe stînga. la distanţă mare una de alta şi recente. nu sînt sigură unde e. îi îmbrăţişă pe amîndoi. Am făcut ceva alpinism mai demult.Vă mulţumesc pentru avertisment. dădu de cele două cărărui şi o alese pe cea din stînga.Michael umblă pe undeva prin mlaştină. înţelese acum remarca doamnei Brogan despre „piftie". se uită de-a lungul terasei şi dincolo de ea. sînt sigură. îşi scoase monocularul şi îl focaliză asupra clopotniţei. Bănuia că vederea de sus din vîrf avea să fie panoramică. iar directorul Aubrey e probabil înăuntru şi bea un pahar . peretele de granit se înălţa abrupt. văzu departe. . întunecate. îşi îndreptă monocularul spre biserică. Văzu pete mari. lumină drumul cu lanterna. Se încruntă. Una la urcat. Se forţă să înainteze clătinîndu-se.Noi n-o să mîncăm. o asigură Tweed. îşi ţinu lanterna în mîna stîngă. O adiere uşoară bătea dinspre apus şi aerul te înviora. Deveni vag conştient de o formă albă aflată în spatele lui cînd o mînă puternică îl lovi în spate. care era singura lui şansă de a-şi recăpăta echilibrul şi de a nu cădea de pe margine. pe două rînduri. recunoscu Paula. apoi cazi sute dă metri şi te faci piftie cînd ajungi jos. Vasăzică pentru cîtă lume trebuie să gătesc? Fără să mă prevină nimeni. La dreapta lui. în vîrful scărilor. Sprijinindu-se cu spatele de stîncă. şi avea să-i ofere o imagine clară a clopotniţei. Nu sînt sigur cît o să-mi ia să mă caţăr pe chestia aia. Apoi îşi mută privirea spre „Satul Nimănui". . Există vreo cărăruie pînă sus la Hooked Nose Tor? . Paula? o întrebă Lucinda. Era ciudat.. Mîna înmănuşată se prinse de partea inferioară a nasului de piatră proeminent. ca o cascadă aurie. Walther-ul era vîrît în tocul de la şold pe partea stîngă. dezechilibrîndu-l. măi. Fără să se bazeze pe strălucirea lunii. . a bisericii . . spuse Tweed cu un zîmbet. Cum ajunseră la uşile de sticlă ce dădeau spre interior.Şi mai mulţi. .. Privi din nou în jos.

-te rog. îl salută Larry cu obişnuitul lui zîmbet cald. Sînt cuvintele lui. se simţea mai bine. Fu o surpriză cînd ajunse la nivelul solului.Vino pe terasă o clipă. . . Din cînd în cînd. Eşti bine-venit. era aproape plin. îşi dădu seama că nu prea voia să dea drumul nasului. stînd mai întîi pe piciorul drept şi îndoindu-l pe stîngul de la genunchi.Mă tem că nu. adresîndu-i-se lui Tweed. şi trecu în revistă ce văzuse. repetă Tweed. Muşchii gambelor se arcuiră de încordare. Apoi repetă procesul invers.. O să am pe cineva inteligent cu care să vorbesc. Paula apăru cu un pahar de şampanie. . spuse Lucinda veselă. Nu era o idee bună în faza asta a concentrării. Larry are ideea asta enervantă de a da o petrecere pentru toţi directorii ca să-i recompenseze pentru munca lor devotată. Paşii deveniră mai mari. expresia i se schimbă. . . Se aşeză pe o piatră mare şi plată. Am o altă întîlnire. care. ceea ce i se păruse ciudat. Alese să coboare. . cu un pahar de şampanie în mînă. răspunse Tweed. Mergea pe sub terasă către trepte cînd îşi făcu apariţia Larry.probabil către vîrf-. Ameţeala dispăruse. Mă scuzaţi. spuse Tweed hotărît.Nu pot să stau aici toată noaptea. îşi luă mîna dreaptă de pe punctul de sprijin şi începu să facă paşi mici pe cărăruia care şerpuia în jurul piscului. după cum i se spune pe-acolo.Tweed o să se alăture petrecerii noastre. Cărăruia se despărţea în două. Pot să întreb ce sărbătoriţi? . De sus zărise lumină în clopotniţă. Era .simţea ca de gelatină. luîndu-l de braţ. sugeră Lucinda. Tweed îl Larry privi lung. îşi spuse cu glas tare. Lucinda îşi făcu apariţia la uşa deschisă. încleştîndu-şi maxilarul.Unde-s ceilalţi? întrebă Tweed ca din întîmplare. una o lua în sus .Să urce pe Hooked Nose Tor. cealaltă cobora. cravată albă şi pantofi albi lucraţi manual. tocmai dumneata. prevenind-o să nu pună întrebări. care a ieşit ca naiba. Nu privi în jos nici măcar o dată. apoi se întoarse. ochii îi erau vioi. începu să-l scuture cu mîna după ce-şi puse o mănuşă. aşa că asta e Petrecerea Albă. era îmbrăcat într-un elegant costum alb: haină albă. Era bucuros acum că făcuse încercarea asta. i se întăreau. De aceea sîntem cu toţii îmbrăcaţi aşa. Paula. Să urci chestia aia ziua e al naibii de periculos! Noaptea e sinucidere curată. rosti Lucinda. Punîndu-şi paharul pe masă. dar cînd îl văzu mai bine pe Tweed. Larry insistă să existe un element tematic. mulţumeşte-i lui Larry pentru invitaţie.E minunat. Spuse cu glas scăzut: Se numeşte „Petrecerea Albă". Ocoli un colţ. . .ce să facă? întrebă Larry în timp ce Lucinda îi dădea un pahar de şampanie pe care îl luase de pe o tavă aflată pe o masă înăuntru. . sări pe terasă. cămaşă albă. chiar am o altă întîlnire. . .Ai făcut-o? vru să ştie Lucinda. Coborîrea era surprinzător de înşelătoare.Haideţi şi voi la petrecere. observă Tweed. Era timpul să acţioneze din nou. întoarse Lucinda. spuse el vesel.Eu am reuşit. Picioarele îi erau ferme. . tocmai am reuşit. Şi tu. pantaloni albi. Capul ei îl apăra pe Tweed de Lucinda. . Data trecută. Trebuie să mă duc sus să mă aranjez. strigă Larry voios.Da. iar el se încruntă la ea. Pot să stau între voi la masă. . Distraţi-vă. A trebuit să mă chinui să aflu cum se îmbracă ăia în Cartierul Francez. încă îşi ţinea trupul sprijinit de peretele piscului pentru a-şi păstra echilibrul. . Trebuia doar să fie atent să nu facă vreo greşeală. Larry sări vioi în salon. Auziră paşi domoli urcînd pe terasă dinspre mlaştină. Se hotărî să-şi testeze picioarele. în loc să fiu plictisit de moarte de Aubrey.Tweed. care arăta de parcă tocmai ar fi venit de pe drumeag. Era strălucitoare.Ce idee grozavă. nu ale mele.Ce?! Larry păru îngrozit. o strigă ea peste umăr. răspunse Tweed. continuă el în timp ce urcau treptele una cîte una.Mîneca ta dreaptă e acoperită cu praf de stîncă. bineînţeles. a fost Petrecerea de New Orleans. Poţi să te alături petrecerii noastre. dar aşa cum i-am spus şi lui. De dragul aparenţelor doar sorbea din el.. dar numai cu cîţiva centimetri.

. draga mea. spuse ea cu sarcasm. Fu oprit de Tweed. îi spuse Tweed cînd ajunseră la poartă. dar nu putem rămîne. Ce distracţie! Voi doi alăturîndu-vă orgiilor. . Unul dintre ei e criminalul. în această mişcare.. Tweed îşi aprinse una dintre rarele lui ţigări. Minunat! Am să mă duc s-o avertizez pe doamna Brogan. Mergea în felul lui ţeapăn. . se răsti Lucinda. a mai fost şi o tentativă de a mă ucide.Grozav! îi salută Aubrey. Tolănit într-un fotoliu. . Amnezia asta îngrozitoare! Tweed îl urmărea pe Michael.Chiar înainte să încerce cineva să mă împingă de pe stîncă şi să ajung „piftie". şi apoi mai tîrziu în mlaştină.care trebuie să fi fost din mătase. . aveţi şi voi responsabilităţile voastre. Larry. goală. încă mai fac greşeala asta din cînd în cînd. Vezi. îmbrăcat în ceea ce părea un costum de seară. dar în fine. Nu arătă nici un semn că ar recunoaşte pe cineva cînd intră în conac. Intrînd în salonul spaţios. răspunse Lucinda. De acolo de sus am putut să văd o lumină slabă în clopotniţă . O siluetă întunecată apăru lîngă partea îndepărtată a zidului cînd ajunseră pe şosea. numai că purta pantofii lui obişnuiţi. . îl luă din nou de braţ. Hai înăuntru. îl puse din nou pe masă. . cum de ştie Michael cu ce haine să se îmbrace. Paula aşteptă pînă cînd dădură colţul şi mergeau pe poteca de lîngă conac pînă la poartă. . O să mă iubească muierea aia bătrînă.O. . „Reflexele tale nu au nimic. Sînt îngrijorată. S-a întîmplat ceva pe pisc? De unde tot praful ăla de stîncă pe mîneca ta? Trebuie să ştiu. auzind în spatele lor zgomotul îndepărtat al unei discuţii aprinse între Lucinda şi doamna Brogan. ca să citez expresia plastică a doamnei Brogan.şi încă una în şirul ăla de case. Altfel. . lovi cu cotul paharul gol de şampanie care căzu de pe masă. Se uită de-a lungul terasei şi Paula văzu aceeaşi privire îngheţată.. Poate data viitoare. se afla Aubrey Greystoke.A fost un episod de maximă importanţă. . sticla de şampanie. Ar fi fost o cădere aproape fatală. O să mergem să ne uităm acum la ambele locuri înainte să ne pregătim pentru marele eveniment. remarcă el nonşalant.Trebuie să plecăm.Tocmai am golit.Cea mai straşnică prezenţă dintre toate. Mi-a dat confirmarea finală unde să-l caut pe criminalul în serie. . îşi dădu brusc seama de prezenţa lui Tweed şi a Paulei şi sări cu agilitate în picioare. cu o sticlă de scotch pe o măsuţă alături. Aubrey şi Michael. înainte să cadă pe podea. erai la fel de alb la faţă ca afurisita lor de petrecere. Patru locuri.Trebuie să bei şampanie albă. Cineva a apărut în spatele meu acolo sus şi m-a împins. Lucinda strigă: . singurul fel în care-l văzuseră Tweed şi Paula mergînd.Cred şi eu.Ba da. Vaze cu trandafiri albi . Tweed o identifică imediat. toate îmbrăcate în alb.Nu înţeleg. îşi spuse Paula. Lucinda. cu spatele drept.Foarte urît. .Mulţumesc.Asta nu explică paloarea chipului tău. inexpresivă. văzură masa imensă întinsă pentru cină. oricît de mult ai fi băut". ce s-a întîmplat? Cînd te-am văzut prima oară pe terasă. N-am văzut cine era. n-am dreptul şi la un pahar de whisky între două de şampanie? Am crezut că-i o petrecere. .Mă întreb şi eu. zi-mi. I-am întins eu toate hainele pe cel de-al doilea pat din camera lui. îmi ascunzi ceva. . Trebuie să ajungem în altă parte. Larry o să fie furios cînd o să vadă scotch-ul. îi dădu şi Lucindei cînd ceru şi ea una şi i-o aprinse. Greystoke. Făcu să sune de parcă s-ar fi referit la o ţărancă. Coborîră treptele. uite-o colo. Din felul în care arăta şi după cum stătea. spunîndu-i ceva şi uitînd că n-a rostit încă nici un cuvînt. îl prinse cu mîna în aer. Lucinda îi îmbrăţişă din nou pe amîndoi după ce Tweed o asigură că aveau maşină. .Ei bine.. încă doi la cină. Ce. . dar nu-i decît o servitoare. Am pierdut pe cineva? întrebă el.Michael. trebuie să vezi asta. sînt sigură că ar fi complet încurcat. Rînji.Acum. îşi spuse Paula. .Unde-ai fost? Apoi înjură încet. plecînd de la clinica de psihiatrie din Londra şi intrînd în maşina lui Tweed. Dumnezeule! N-ar fi trebuit să urci acolo.. ce găsesc? Patru persoane. dar cînd ajung jos. am zărit ceva alb în spatele meu.

. încercă clanţa şi trase. Newman se dusese. la capătul din stînga lor. S-ar putea să am nevoie de trusa ta de scule ca să intru. Aţi observat o firidă care duce spre bandă cu cîţiva metri mai încolo? Da. Tweed se uită în spate spre uşă. deschide-te! Ar putea fi o idee bună să intrăm înarmaţi. Avea în mînă o trusă de scule. îşi aminti descrierea lui Drago care se folosise de semne pentru a demonstra cum putea trece fabrica de armament de la producţia de obuze de artilerie la cea de proiectile. N-o să-ţi placă asta. o combinaţie de manete mici de metal răsucite în diferite unghiuri. şopti el. Ori Paula. Ascultă. Linişte? Tăcerea mlaştinii o irita deja pe Paula. Se întîmplă ceva palpitant acolo? .Un proiectil? spuse Tweed încet. spuse vocea lui Harry din spatele lor. „Dumnezeule!" îşi spuse Paula. . .Iar instinctul tău a avut dreptate în atîtea rînduri. apoi îşi aprinse lanterna. şi uitaţi-vă pe unde mergeţi. poate Harry. Dumnezeu ştie cît de multe proiectile au mai produs. . în mijloc se afla un tub lung de metal cu roţi de acţionare pentru a mări viteza a ceea ce transportau. de un metru douăzeci înălţime. şi se opri în punctul din care începea banda transportorului.Cred că ştiu ce s-a întîmplat.Ţi-o aduc într-un minut. o închisese. Trecură pe lîngă clopotniţă. Ajungînd în dreptul şirului de căsuţe întunecate . ori Newman. Căsuţele erau goale. Newman îşi făcu apariţia. aflată într-o beznă totală. Şi recent . sprijinit de perete. Tweed. Uşa se deschise fără zgomot. . O să mergem acum spre un şir de căsuţe aflate mai încolo. Lanterna lui Newman se mută de la banda transportorului la un cuzinet masiv cu protecţie din cauciuc. Tweed o luă cu prudenţă înainte. prin spate.De ce? întrebă Tweed.de unde şi mirosul slab de oţel răzuit. merseră destul de mult pînă să ajungă în dreptul lui Newman. cînd se apropie de ei. Tweed îşi ţinea deja Walther-ul în mînă cînd apăsă încet pe clanţă. Tweed îl urmă împreună cu Paula şi Harry. apoi înconjură punctul de pornire al bandei de transportor şi continuă să meargă spre capătul îndepărtat al maşinii. unul în spatele celuilalt. se afla un obiect metalic lung şi îngust de forma unui cîrnat foarte subţire. Acesta ridică o mînă să-i oprească. pe drum. . cu lanterna în mînă.Ne păzeşti.Exact. înainte ca Paula să poată spune ceva. spuse ea.Cred că asta-i treaba mea. vă rog. Puţină linişte.Nimic din ce nu mă aşteptam. deschise capacul şi scoase o întreagă colecţie de chei. dînd una într-alta şi întinzîndu-se pe o distanţă destul de mare.. se dădu înapoi şi făcu un semn cu mîna: . Vocea lui avea un ecou sinistru înăuntrul ciudatei fabrici. remarcă Tweed. răspunse Harry.Veniţi aici fără zgomot. Cea de-a treia cheie pe care o încercă Harry deschise ambele lacăte.. unul deasupra celuilalt. . Harry? . răspunse Tweed repede. pe care o puse pe pămînt. Acolo se ataşează vîrful cu explozibil puternic.Ajunge. Erau în cea mai mare parte ocupate de o bandă nesfîrşită de transportor care unea nişte maşinării complexe. Era încuiată cu două lacăte Banham imense. . Tweed îşi duse un deget la buze. Simţi un miros de maşini bine întreţinute cînd făcu cîţiva paşi înăuntru. Mormăi de satisfacţie. ascultă. o strînse pe Paula de braţ. cu lanternele fixate pe podea.nici o licărire de lumină în spatele obloanelor trase de data asta -. făcînd-o aproape să sară în sus de spaimă.Mi-am zis să stau cu ochii la pîndă. Ori aveau .Sesam. în şir indian. care avea o lumină aprinsă înăuntru. Nu se mişcă. apoi pe lîngă biserică. . lucind argintiu în raza de lumină a lanternei lui Newman. .. Balamalele erau bine unse. Lumină cu raza lanternei o uşă masivă închisă. Pe acesta.E ceva în zona asta care mă face să fiu agitată. Asta se întîmplă în timpul primei treceri pe bandă. strîngîndu-i-se stomacul. spuse vocea îndepărtată a lui Newman. Paula pipăi înăuntrul genţii de umăr pe care Marler i-o adusese tocmai din fundătura de unde fusese răpită şi apucă patul Browning-ului. îşi fixă lanterna pe un dispozitiv de metal aflat la înălţimea capului. Şi e armat pentru detonare instantanee cînd vîrful atinge ţinta.

Noi o să intrăm să explorăm. înainta pas cu pas. . Mîna lui Tweed o prinse de braţ.Era ultimul martor rămas în viaţă căruia ar fi putut să-i scape ce se întîmplă. Nici un sunet. Tweed se uită lung la ea. Tweed îl trimise pe Harry înapoi la restul echipei. speriată.Trebuie. înainte să închidă uşa. Era destul de puternic. răspunse Newman calm.Ai grijă. Paula îl urmă.Dar de ce să-l omoare? . dar Tweed îi replică să-şi ţină gura.De ce? întrebă ea în cele din urmă.Intru eu primul. reverendul Darkfield îi privea. Dacă intră vandali aici şi se joacă cu chestia asta. merseră repede înapoi. a pus maşinile în mişcare să vadă ce se întîmplă. Şi de ce rămîi? . în afară de mine. Sîngele picura pe marginea altarului. . . O înşfăcă. îi smulse capacul şi o duse la gură. n-ar mai rămîne decît nişte rămăşiţe de metal. l-a pus pe cuzinet şi l-a lăsat acolo fără să-i scoată vîrful exploziv.Pe întuneric? .M-am întrebat şi eu. se opri şi ascultă. Cînd ieşiră şi ajunseră din nou în drum. ori nu a trecut testul şi nu a fost aprobat. Cred că e semn bun. spuse Tweed cu hotărîre. Amplasat în locul în care găsiseră odată capul viţelului. Chiar ştiu cum s-o fac.destule cînd a sosit ăsta de aici. . capul lui despărţit de trup. Ochii era deschişi . Cineva l-a plătit pe vicar să bată clopotul încontinuu pentru a acoperi zgomotul maşinilor cînd funcţionează fabrica. respirînd adînc aerul rece. cei de la Ministerul Apărării mi-au arătat un film despre proiectile. în care explicam de ce era necesar războiul. Deschise una din uşile duble.îmi aduc aminte. Interiorul fu dintr-odată inundat de lumină.Nu-mi place ce faci.. în timpul războiului din Afganistan. împinse uşa masivă a clopotniţei şi se uită înăuntru.Şi cum naiba au scăpat de restul corpului? . Nici urmă de acesta. La insistenţele lui Tweed. . Se gîndi că avea să vomite. o vîrî în geantă şi începu să se plimbe încoace şi-ncolo pe drum. Tweed îi strigă lui Newman: . . Nimeni. . gîlgîind în timp ce înghiţea. urmat de Paula şi de Tweed. Atîrna moale şi nu părea să fi fost trasă recent. Poate că vicarul e înăuntru. spre biserică. ordonîndu-le să rămînă acolo unde sînt pînă cînd avea să vină şi el. spuse Tweed. Tocmai ai auzit zgomotul pe care îl face fabrica de armament cînd e în funcţiune.cineva pusese beţe de chibrit pentru a-i ţine aşa. protestă Paula. Din toate maşinile care ar trece. cît mai departe de biserică. .Mai bine am ieşi de-aici. Noi am plecat. . 29 Paula ieşi în fugă din biserică. Harry o luă înainte. Expresia lui era gravă în timp ce căuta pe pipăite întrerupătorul pentru a aprinde lumina. după ce am semnat Legea privind Secretele Oficiale.Gura şi căraţi-vă odată! se răsti Newman. . plecaţi cu toţii şi nu vă opriţi pînă cînd nu ajungeţi la biserică. spuse Tweed după plecarea lui Harry. Ajungînd în faţa clopotniţei. Acum. Harry întrebă dacă ar trebui să le spună ce se întîmplă. Paula îşi luă arma în mînă. Ştiu cum să dezamorsez chestia asta. Ignorîndu-i ordinul. Puse din nou capacul sticlei.Ce-a fost asta? întrebă Paula. sugeră Harry. mîna ei atinse sticla de apă. auziră un vîjîit constant de maşini puse în mişcare.Cred că e de bine. Apoi am scris articolul acela pentru Daily Nation. Cel puţin.Ieşiţi cu toţii. de-a lungul drumului. Se încruntă şi se uită prin colţuri. stînd pe partea cealaltă a drumului. Aşa că vreun nebun l-a luat de pe bandă. Căutînd în geantă o batistă. apoi îngheţă în mers. Am auzit dangăte de clopote cînd am sunat-o pe Lucinda. Din direcţia fabricii de armament. spuse Tweed.. Deci. căutîndu-l pe reverendul Stenhouse Darkfield. intenţionat nepoliticos pentru a-i face să plece. apoi se opri. Intră împreună cu Paula şi privi înjur. Newman a dezamorsat proiectilul. După aceea. A fost o neglijenţă criminală din partea lor să-l lase armat. Tweed se apropie. le spuse Newman. . Pe altar. . Apa îi potoli greaţa din stomac. . Frînghia cu care se trăgea uriaşul clopot de deasupra lor era nemişcată. cu faţa la ei. ar putea să arunce în aer locul ăsta şi întreg drumul de afară.

izbucni Paula. . am observat urmele unei singure roţi. Asta-i o poveste răspîndită de criminal pentru a ne induce în eroare. evident surprins de atitudinea ei. încă nevenindu-şi în fire.Dar tu te-ai gîndit. . Probabil a fost construit în scopul ăsta.înţeleg acum de ce eşti supărată. Criminalul îi plătea în secret sume mai mari de bani cînd linia de producţie a început să fabrice în secret proiectile. din Coreea de Nord. Merse spre Paula.cum am făcut noi -.Să mergem pe acelaşi drum pe care ne-a dus Warden din greşeală. Paris.Ar fi putut fi povestea aia cu cultul. Dar nu voiau zgomot. comentă Tweed. am descoperit ceva ciudat care fusese ascuns .Intră în blestemata aia de biserică şi ai să afli. cu marea la stînga noastră? L-am pus pe Warden să oprească exact după faleza de la Harmer's Head şi am explorat o viroagă adîncă în peretele de stîncă.Da.Şi mai tîrziu.. .întorcîndu-mă pe poteca de lîngă Abbey Grange. Ideea de a construi fabrica sub forma unui şir de case cu acoperiş de paie tipice ţinutului Devon ar fi părut atrăgătoare consiliului. fu de acord Newman. Cînd ieşi. Newman. . Acest lucru a fost dovedit de depozitul de pe Autostrada 3. înăuntru. spuse ea cu voce tremurîndă.Uită de cult. se afla o rampă foarte asemănătoare sub apă. .ce se întîmplă? strigă vocea lui Newman. Arată mai mult ca Wisley Gardens decît ca o fabrică. . Pentru că acela ar putea fi punctul de debarcare al navei Oran în drumul dinspre Angora pentru a lua proiectilele necesare pentru echiparea rachetelor cu rază lungă obţinute de la dictatorul ăla nebun.Deci ştii care e următorul nostru obiectiv? . Warden. Dargo Volkanian mi-a spus că e un adept al conservării.Chiar şi mai plauzibilă cînd am observat pete de ulei de la vehicule mari care au trecut pe aici foarte recent.Probabil că e aşa de ceva timp. nici un fel de zgomot industrial. nu s-ar fi gîndit să intre.O teorie plauzibilă. îţi aduci aminte cînd asistentul lui Buchanan. ar fi explorat mai întîi clopotniţa. . îţi aduci aminte? -Da. Kim. Paula. Berlin? Se uită la ceas. Aşa că l-a convins cineva pe reverendul Darkfield să tragă clopotele cînd fabrica funcţiona. . ştiu! Pe insula din Mediterana . am găsit un seif căptuşit cu oţel şi l-am pus acolo. cînd am mers pe o promenadă. apoi se întoarse şi intră în biserică. .Pot numai să ghicesc. ţinea în mînă Smith & Wesson-ul său de calibru 38. întrebă Paula. .Criminalul e viclean. dar apoi s-a rătăcit şi ne-a dus din greşeală tocmai pînă pe coasta de nord a Devonului? L-am lăsat să continue s-o ia pe acolo cînd am observat urme de ulei de la vehicule mari ce marcau drumul pe care-l urmam.o rampă de descărcare lungă cu balustrade şi roţi pentru a uşura deplasarea. îşi dădu Tweed cu presupusul. în caz că venea cineva . Am verificat fiecare colţ al bisericii în cazul în care fiara care a făcut asta se mai afla încă înăuntru. spuse Paula.Pentru a trage în ce ţintă? întrebă Newman. S-a întîmplat ceva? .Doamne! Gata. E oribil. părea să ne ducă la Abbey Grange. dar eu aveam anumite date. m-am întrebat dacă nu acolo se afla cumva atît de misterioasa lui fabrică de armament. Unde în altă parte am mai văzut ceva foarte asemănător? .unde. dincolo de marginea platformei de descărcare pe care o folosise Oran.. se uită la ea. . Acum trebuie să ne mişcăm repede înspre Harmer's Head şi să sperăm c-o să ajungem la timp. Locul e pustiu. . apoi a aruncat cadavrul şi roaba într-una dintre acele mocirle mîloase pentru care e celebru Dartmoorul. . Bănuiala mea e că ucigaşul s-a folosit de o roabă pentru a transporta cadavrul în mlaştină. • .Şi fabrica de armament a lui Drago de aici a produs foarte recent un număr mare de proiectile de care aveau nevoie. în cele din urmă. Cum în biserică era întuneric. Am scos vîrful proiectilului. Stătu înăuntru mai mult decît s-ar fi aşteptat Tweed.. . Londra. Ar fi trebuit să obţină permisiunea consiliului local pentru amplasare.De ce era lumină în clopotniţă. Căsuţele lipite una de alta m-au intrigat. . ar fi văzut că reverendul Darkfield nu era acolo şi ar fi plecat. şi întuneric în biserică? . Şi-acum sînt şi mai multe.

Aprinse farurile în faza lungă. Pe drumul din faţă se vedeau urme clare de ulei de la camioane cu ampatament mare. Dacă a calculat bine. Marler avea puşca Armalite la el. Care-i acela? . .Ajungeam şi la asta. în punctul în care.O să fie vreun schimb de focuri? întrebă Harry. vom avea nevoie de noroc. Fusese un alt strop de noroc. dacă se întîmplă ceva.Speri că Oran va fi aici să-şi ridice uriaşa colecţie de proiectile? . 30 Tweed. . Paula şi Newman alergară fără zgomot spre locul unde se aflau cele două Land Rover-uri împreună cu restul echipei. Eu o să conduc primul Land Rover cu Paula lîngă mine şi Marler în spate. Sări la volanul Land Rover-ului cu Paula lîngă el. Petele de ulei continuau să apară pe drumul lăturalnic. am sunat un expert în marină şi i-am dat destule date cît să facă un calcul. Căpitanul aşteptă apoi cu încordare pe punte.Să ne întoarcem la Abbey Grange ca să încerc să identific cine e cel pe care ziarele. Acum putea să-şi manevreze în siguranţă nava către dificilul punct de ancorare. îi ameninţă că le va tăia capul dacă aveau s-o dea în bară. apoi facem la dreapta pe drumul larg şi accidentat care traversează mlaştina. Paula primi cu bucurie noul stimul. Mai devreme. care era puţin mai mare decît o alee lată mărginită de tufe de grozamă pe ambele părţi. Abdul semnalizase codul convenit . în timp ce Marler se urcă în spate. îndreptîndu-se spre ţărm. Vom pleca acum spre coasta de nord a Devonului.Ăsta-i planul. putem să-i urmărim. Merse apoi spre pupa şi se uită în jos la oamenii lui înghesuiţi pe punte. .Habar n-am. O să văd eu cînd ajungem acolo. Land Rover-ul viră pe drumeagul pe care Warden îi dusese din greşeală. avem nevoie de mult noroc. dar nu atît de aproape încît să nu poată opri dacă Tweed ar fi frînat brusc. îi aruncă o privire lui Tweed. urmate de ultimele patru.Şi după aia ce facem? . diseară proiectilele alea vor fi îmbarcate. Respiră uşurat cînd acelaşi semnal. l-au numit „Criminalul celor patru schelete".Ai spus că ne îndreptăm spre Harmer's Head. .Cine şi ce vehicul conduce? întrebă Harry. atunci o să fie unul sîngeros. . Tweed trecu încet pe lîngă Abbey Grange. Le strigă ordinele. cargobotul sosise pe ţărmul de nord al Devonului. le spuse Tweed. Deşi se simţea acum foarte înviorată. aceeaşi secvenţă de semnale luminoase fu repetată de pe coastă. în apropierea unui drum lateral. S-a înţeles? .Nu.patru semnale luminoase. Repet. Toţi oamenii lui se aflau pe punte cu excepţia celor de care era nevoie să aibă grijă de sala maşinilor de sub punte.în timp ce se întorceau în grabă spre locul în care erau parcate Land Rover-urile. La Park Crescent. Tweed coborî geamul şi aerul rece pătrunse în maşină. . . privind la falezele măreţe de deasupra punctului de debarcare. Ai să mergi împreună cu Newman şi Nield. . văzu vehiculul lui Harry foarte aproape în urma lui. tu ai să-l conduci pe cel de-al doilea în spatele meu. Trecem puţin pe lîngă şirul de căsuţe. Harry. Nu acolo am găsit rampa de încărcare. pe lîngă clopotniţă şi biserica avînd oribila ei piesă de altar. urmele dispăreau. în oglinda retrovizoare. O puse în timp ce se grăbeau: . dar ne oferă cel mai bun punct de unde putem vedea ce se întîmplă.Da.Ai spus „următorul nostru obiectiv" de parcă va mai urma apoi şi un ultim obiectiv. Pentru a-i încuraja. Apăsă pe acceleraţie de îndată ce trecură de căsuţe. O să fie o călătorie dificilă pe un teren accidentat şi o să conduc cît mai repede. în felul lor sumbru. Din nou. . urmate de alte trei. comentă el.Stau foarte prost la capitolul întreţinere. Cîrmi cu nouăzeci de grade. Din fericire. Dacă da. . O adusese ascunsă sub haina de la Stonehenge.Tot ce-i posibil. o întrebare îi veni în minte Paulei. Depinde de ce se va întîmpla atunci cînd o să ajungem la Harmer's Head. a cărui expresie era foarte întunecată.

Vîntul începea deja să bată în parbriz.Şi eu care credeam că ne aflăm deja în sălbăticie. specificase materialele de care era nevoie pentru a trece banda de transportor de la producţia de obuze de artilerie la un sistem care fabrica proiectile. Nu cred că trăieşte cineva pe-aici.Ştiu. De-a lungul acestei părţi a coastei.Nu. Un bărbat. Warden o luase pe drumul din stînga.L-am văzut. unde un indicator arăta spre Harmer's Head. O cercetare atentă a hărţilor în casa lui din Londra îi arătase un drumeag mai mic care se deschidea la stînga . a funcţionat. Cînd mai făcu un viraj. . . Tweed ajunsese la bifurcaţia drumeagului celui lat. spuse ea. cu grijă să nu rateze bifurcaţia. Şi uite şi un indicator. Urmase un curs de genişti într-o anumită instituţie din Maryland. Văzînd-o că se uita. Privit de jos. De acelaşi tip cu cel care a făcut fărîme capul lui Charmian la Stonehenge.. cu o latură destul de plată înspre ei. . O furtună puternică se apropia dinspre sud-vest. verifica mecanismul armei sale. Era aproape pătrat ca formă. . răspunse Tweed automat. . La fabrica din Dartmoor. începu să se îngrijoreze. vorbea o engleză perfectă cu o uşoară nazalizare americănească. după cum arătau hărţile lui Abdul. nu-şi imaginaseră imensitatea sa.Şi. Abia era loc să se strecoare Land Rover-ul.Un glonţ exploziv. Nu aveau să lase nici o urmă din operaţiunea lor. Marler.Ştii unde ne aflăm? Am trecut cu puţin timp în urmă de drumul pe unde a luat-o Warden. Cînd proiectilele aveau să fie încărcate. Aici e capătul lumii. uitîndu-se la el. Paula deschise radioul după ce dădu volumul mai încet. mare şi înalt cît patru case puse una peste alta. care-i dusese pînă la urmă la drumul de coastă.înspre Harmer's Head. Ajunseseră în vîrf. comandantul. De data asta. Paula se încruntă şi îl privi. camioanele goale aveau să fie duse pe o distanţă scurtă de-a lungul drumului de coastă. Merse încet pe culme şi frînă. cea mai mare bucată de granit pe care o văzuse vreodată Paula. nu m-a deranjat deloc să curăţ ce mai rămăsese din el. Pe acest drum mersese încet.Ei bine. Spera doar ca drumeagul să nu se îngusteze şi mai mult înainte de a ajunge la obiectivul lor. Nici urmă de mare încă. îi reaminti Paula. în acel punct. o asigură Tweed. . Stai! Fă la stînga! strigă ea uitîndu-se prin parbriz. Era masiv. Tweed văzu o uşoară ridicătură în faţă. spuse Marler serios. îşi vîrî mîna în buzunar şi scoase un obiect pe care Paula îl recunoscu imediat. Spre Harmer's Head. cu o ţigară încă neaprinsă în gură. trecuse graniţa pretinzînd că venea din Liban. Ne aflăm în mijlocul sălbăticiei. grozamă bătută de vînt. dar pînă atunci nu plouase. Erau hamalii. ţi s-a dat acea sarcină pentru a nu te gîndi la îngrozitoarea experienţă prin care tocmai trecuseşi. Eu am curăţat megalitul. se afla la mai puţin de cincizeci de metri distanţă.Vă deranjează dacă fumez şi eu o ţigară? strigă Marler din spate. întinderi sumbre de ţinut mlăştinos cu arbuşti. Harmer's Head. Tocmai începea un buletin meteo. Harmer o ascundea .Care a făcut murdărie. marea devenea imediat adîncă. Am geamul deschis. Expresia lui trăda maximă concentrare. Marler rînji.. Acum caut o alee îngustă care coteşte la stînga. . Mă îndoiesc că o să vedem vreun indicator care să ne ajute. şoferii aveau să le împingă peste margine în mare. apoi viră încet pe un drumeag îngust cu un perete de grozamă căzută la pămînt pe ambele părţi. . Vînt cu viteză de pînă la 130 km pe oră.Un grup restrîns aştepta pe ţărm cu camioanele imense care transportau încărcătura de proiectile. oamenii care transportaseră proiectilele de la fabrica din Dartmoor la camioane. Paula auzi zgomote mecanice slabe şi se întoarse să vadă de unde veneau. Cu un paşaport fals perfect. cîteva stînci ici şi colo. cînd îl văzuseră de pe drumul de coastă. . Apoi aveau să urce la bordul cargobotului.Cine ar vrea'? . Semnaliză la stînga pentru a-l avertiza pe Harry din spatele lui. Tweed o luase pe drumul din dreapta. Pentru că era o creatură aşa de animalică. . Mergea încet. paznicul acestui punct de mai bine de o sută de ani.

Ai făcut tot ce-ai putut. spuse Paula. Tweed urmărea pasarela de debarcare . încă neascunsă de armata de nori negri şi joşi plutind deasupra mării. Uită-te la coş.e Constantine! — Deci căpitanul e viclean. Luna strălucea. Cargobotul se ridica şi cobora deja pe măsură ce fluxul creştea. Observă. dacă te sprijini de ea. Norii de furtună se aflau foarte aproape dar nu căzuse nici o picătură de ploaie pînă atunci.Trebuie să fie o cale. în timp ce Tweed oprea motorul. parcînd alături. ajutat de Pete Nield. . scoase o grenadă şi dădu din cap. Echipajul e format în întregime din arabi.Toppling Rock. aproape la fel de repede ca un iepure. îi spuse Tweed. Harry îşi agăţase de umăr cureaua unei genţi. începu ea. Cargobotul pe care l-am văzut părăsind île des Oiseaux din largul coastei Marsiliei avea o urmă mare pătrată la prora înspre babord. . iar asta arborează steagul panamez. ascuns lîngă Harmer. Harry se ridică atunci cîndajunse la ea. O rampă de debarcare.. Trebuie să se fi izbit într-un zid de port pe undeva. Căpitanul a fost viclean. dar nu-şi schimbă poziţia. cu baticuri pe cap.Nu e nava care trebuie. stînca se clatină. Spre vîrf plutea un fum negru. zise Newman. Proiectile armate. Marler ieşi primul. O ladă s-a spart şi s-au împrăştiat proiectile pe punte. strîngîndu-l de braţ.Se vede perfect de aici.Spune-mi care. în Munţii Atlas.Nu ştiu cum o să ajungem la indivizii ăia. Tweed se uita şi el prin binoclul lui. Sînt o mulţime de lăzi pe punte. Ca şi nava asta. . la adăpostul stîncii.. urmat de Nield. comentă Tweed. iar ea reveni în poziţia în care stătea de Dumnezeu ştie cînd. Un popor nepăsător. Harry lăsase jos încărcătura. prin monocular.Atîtea arme şi degeaba. . scruta fiecare centimetru al cargobotului prin vizorul telescopic al puştii sale Armalite. Aceasta începu să se mişte înspre mare.. . . O luă din loc înainte ca Tweed să-l poată opri. Harry îi urmă exemplul. Tweed mai merse puţin înainte pe un teren sterp şi parcă în spatele stîncii. uitîndu-se şi el prin binoclu. sub ea. Merseră clătinîndu-se sub greutatea acestora. Se smulse de lîngă stîncă. îi dădu binoclul Paulei.Şi va pleca în curînd. scotea din maşină gentile grele conţi nînd arsenalul său. la fel de încovoiat de greutate. Sînt prea departe. Tweed se mai uita încă prin binoclu. strigă Harry frustrat. Chiar şi de la distanţa aceea.Chiar? Harry era fascinat. Paula era cît pe ce să izbucnească în rîs. Amîndoi se grăbiră să vină lîngă Marler. îşi duse mîna la gură pentru a-şi înăbuşi hohotul. E acelaşi cargobot. Paula îl urmărea fascinată. le spuse Marler. Alergară pînă la el. O imagine de neîncredere amestecată cu teamă. Trebuie să încerc şi eu. Se uită de-a lungul peretelui de stîncă şi îl văzu pe Marler făcîndu-le semn să vină repede spre el.Nu mai comenta. o mustră el. Avea dreptate. prins apoi de vînt şi încolăcindu-se în rotocoale care erau apoi împrăştiate în toate părţile. Se spune că. . în spatele lor. Harry. Paula era uimită de ceea ce vedea jos de tot.Dar. Şi nu e Oran . Oran avea arborat steagul Liberiei. cargobotul părea uriaş. Apărat de stîncă. De ce naiba nu m-am gîndit s-aduc lansatoare de rachete? Ar fi atins ţinta. spuse ea. Marler. . se sperie ea. numele unui oraş din Algeria. Era ancorat destul de aproape de platforma care se proiecta pe distanţă scurtă în afara drumului.privirii. cu balustrade şi roţi. asistată apoi de Tweed. Atmosfera mohorîtă nu ajuta moralului echipei. Paula îşi duse mîna la inimă cînd stînca se deplasă cu treizeci de centimetri. arabii ăştia.. Expresia lui Harry era o poză de neuitat. sprijinindu-se cu toată greutatea de peretele stîncii. sub acoperirea stîncii. Coborî tîrîndu-se în mîini şi în genunchi printr-o viroagă. . . Cred că au terminat cu descărcatul. E o activitate intensă. cînd a schimbat pavilionul în Atlantic şi şi-a pus oamenii să acopere numele original şi să scrie în loc Constantine. Ce-i bolovanul ăla imens de acolo? . în timp ce Paula făcu acelaşi lucru de cealaltă parte. prevenindu-l că nu trebuie să fie observată nici o mişcare de pe cargobot. E o chestie uriaşă. urmat repede de Paula. lega cargobotul de platforma de pe uscat. insistă Tweed. Dar Harry era deştept. Marler se uită de o parte a stîncii. .

Aveau să-i aştepte camioane în port. Erau foarte bine organizaţi cei care-i aşteptau la destinaţie. de unde se împrăştiaseră proiectile pe punte. Un satelit american trecea regulat pe deasupra Angorei. Apoi trebuie să se întoarcă repede aici şi să se urce imediat la bordul navei. Acum era sigur. folosind un limbaj cît mai dur: . Prin asta vreau să spun proiectile. Studia ruta ocolită pe care trebuia s-o urmeze pentru a ajunge la micul port din Angora unde avea să-şi ducă încărcătura. detonînd alte zeci de lăzi pline de proiectile. Nu avea nici o îndoială. . Auziră o explozie înfundată. căzu vertical şi ateriză cu imensa sa greutate pe partea din faţă a punţii cargobotului. Abdul ieşi din camera hărţilor şi se enervă văzîndu-i pe şoferii de pe ţărm urcîndu-se leneşi în cabine. Se uită din nou şi îşi reglă uşor ţinta. Deja un număr din ce în ce mai mare de lăzi explodau. Marler. azvîrlind spre cer ce mai rămăsese din punte. camioane. Proiectilele aveau să fie transferate în camioane. Constantine avea să fie andocat după lăsarea întunericului. iar în aceeaşi clipă prora vasului Constantine se desprinse şi se scufundă în adîncul mării. pusese containerul jos în apropiere de lada deschisă. Marler se mai uită o dată. ca şi cele din multe alte lăzi de pe punte. Abdul intrase în camera hărţilor. rostogolindu-se cu o viteză din ce în ce mai mare. Puşca lui Marler rămase dintr-odată nemişcată. Se prăbuşi prin punte şi dispăru.mişcîndu-se în sus şi în jos odată cu legănatul din ce în ce mai turbulent al hulei. cu intervale mari între plecări . Proiectile armate. Voia să fie cît mai departe de coastă înainte să izbucnească furtuna. Stînca răsturnată se desprinse de pe piedestalul ei. Imaginea unui camion singuratic mergînd prin deşert nu avea să însemne nimic pentru experţii americani care aveau să analizeze fotografiile făcute. Proiectilele împrăştiate săriră în aer cu un zgomot răsunător. Lumea deveni un iad. Vopsit cu litere mari. trăgîndu-şi sufletul. Fusese chiar aranjat ca acele camioane să plece unul cîte unul. Unda de şoc masivă se izbi cu forţă titanică de faleză. Deja introdusese glonţul exploziv. Probabil cala era deja plină cu alte asemenea lăzi.Spuneţi-le şoferilor camioanelor să-şi mişte fundul mai repede! Trebuie să le arunce în mare puţin mai încolo. Alţi arabi duceau încet cîte o ladă înspre o platformă. Containerul explodă într-o imensă flacără care se răspîndea atingînd proiectilele expuse.ca să nu lase impresia de convoi. cargobotul şi toţi arabii ăia? . un cuvînt de avertisment în limba engleză acoperea întreaga suprafaţă a containerului: INFLAMABIL. fotografiind întreaga zonă. Tweed începu să spere că se aflau îndeajuns de departe. La bordul cargobotului. Echipa se adunase în spatele lui.Vrei să fac să dispară totul? îl întrebă Marler pe Tweed. Văzute din aer. Luase în cătare containerul atunci cînd arabul care îl ducea se aplecă să-l ridice din nou. Ajungînd la o creastă. am să le tai capul. Sprijinindu-se de peretele stîncii pentru a avea un echilibru perfect stabil. Camioanele care transportau proiectilele din port fuseseră stropite cu o substanţă lipicioasă şi apoi cu nisip. . Fără îndoială. să-şi mai tragă sufletul. simţiră pămîntul cutremurîndu-li-se sub picioare. . apoi avea să se oprească. Oare îl înşelaseră ochii? Nu. calm ca stînca de care se sprijinea. Arabul dispăru în flăcările uriaşe care înghiţiră tot ce le stătea în cale. Dacă întîrzie plecarea. spuse Tweed sumbru. Marler ochi.Şterge-i pe toţi de pe suprafaţa pămîntului! ordonă Tweed cu un glas tăios. Marler se mai uita încă prin vizorul telescopic. Arabul. Sprijiniţi de peretele solid al stîncii Harmer.Cred că şoferii camioanelor sînt pe punctul să plece. iar încărcarea camioanelor avea să se termine cu mult înainte de sosirea zorilor. ca să le arunce în mare un pic mai încolo de pe drumul de coastă. Avea să-l mişte cîţiva metri. aveau să devină una cu deşertul. Un arab de pe punte căra din nou un container vopsit în galben care era evident greu. apăsă pe trăgaci. săltă în aer. privind în jos. Se uită lung prin vizorul telescopic. care era în mod evident un lift ce cobora în cală. Strigă. Era un amănunt crucial.

Un alt zgomot, cu mult mai asurzitor, ce părea să anunţe
sfîrşitul lumii, se izbi de faleză sub ei. Bucăţi imense de stîncă
căzură, distrugînd ce mai rămăsese din camioanele de pe drumul
de coastă. Norii de pe cerul negru erau luminaţi de o strălucire
roşie monstruoasă, care-i amintea lui Tweed de Infernul lui
Dante. Partea din mijloc şi pupa vasului se aplecară spre tribord,
dezvelind partea inferioară a corpului navei, acum doar o gaură
uriaşă prin care năvălea apa mării.
Rampa de debarcare, care lega vasul de ţărm, destul de ciudat, părea să fi supravieţuit cînd fu azvîrlită în sus, apoi se sparse
în bucăţi şi se scufundă în marea clocotind. Valuri uriaşe măturau rostogolindu-se cargobotul ce stătea să se scufunde, spărgîndu-se de drumul de coastă plin de bucăţi de stîncă şi rămăşiţe
din camioane. Retrăgîndu-se, valurile duceau înapoi în mare
orice urmă de camioane şi bucăţi de trupuri mutilate. Cu cîteva
secunde mai devreme, coşul de fum se desprinsese singur, ridicîndu-se în aer ca o rachetă, zburînd deasupra mării înainte să
se scufunde şi să dispară cu totul. Nu mai rămăsese nici urmă din
cargobot, epava scufundîndu-se în mormîntul său de apă. O altă
bucată uriaşă din faleza de sub ei se desprinsese, prăbuşindu-se
pe drumul de coastă, unde se sfărîmă şi toate bucăţile săriră peste
margine, sfîrşind în mare.
Nu mai era nici urmă de viaţă, de supravieţuitori nicăieri. Un
singur glonţ tras de Marler, lansat cu dibăcie înspre o ţintă despre
care ştia că avea să servească drept amorsa îngrozitoare, distrusese totul, pe toţi.
„Şterge-i pe toţi de pe suprafaţa pămîntului!" ordonase
Tweed. Dar nici nu visase măcar că ordinul lui avea să fie
îndeplinit cu urmări atît de devastatoare.

31
Tweed Ic ordonă tuturor să se întoarcă la Land Rover-uri, dar
să nu plece pînă nu avea s-o facă el însuşi. Le studiase feţele şi
nu fusese surprins să vadă că unii dintre ei erau în stare de şoc.
Puţini oameni văzuseră vreodată o distrugere atît de teribilă şi de
apocaliptică.
Harry, acel cockney dur, părea cel mai puţin afectat. Se
întoarse fără un cuvînt de la vehiculul său la cel al lui Tweed.
Aducea încăpătorul sufertaş, pe care îl aşeză pe iarba pipernicită.
- E timpul să ne hrănim niţel şi să bem nişte cafea, spuse el.
- Mulţumim, Harry, spuse Paula cu glas răguşit. Eşti un înger.
- Sînt cîţiva oameni care te-ar putea contrazice, îi răspunse
el cu un rînjet.
Paula deschise sufertaşul, turnă cafea dintr-un termos şi fu
uimită să constate că era încă extrem de fierbinte. îi dădu o
ceaşcă lui Tweed şi sorbi recunoscătoare din propria ceaşcă.
Apoi împărţi sandviciurile, punîndu-le pe farfurii şi dîndu-i lui
Tweed un şerveţel.
- Pare cam stupid, începu ea, să-mi bat capul cu şerveţelele
după ce...
- Nu vrem să facem firimituri pe jos, o întrerupse el cu vocea
sa obişnuită.
- N-o să înceapă poliţia locală să facă cercetări cînd o să
vadă drumul de coastă? M-am uitat un pic prin binoclu înainte
să plecăm de la Harmer's Head. Drumul e plin de găuri şi bucăţi
din el sînt în mare.
- Din fericire, va fi doar poliţia locală, replică el. Şi toate
dovezile au dispărut. O să presupună că, după atîţia ani, stîncile
falezei au devenit instabile şi s-au prăbuşit.
- Deci acum mai avem o singură treabă de făcut. Ştii cine e
„criminalul celor patru schelete"?
- E cineva care, acum ceva timp, a crezut că şi-a văzut cu
ochii visul de a deveni putred de bogat. Aşa că a deturnat în mod
inteligent patru sute de milioane de lire sterline din rezervele
firmei, apoi, nu la fel de inteligent, a cumpărat un număr uriaş de
acţiuni într-un dotcom. A sfîrşit fără nici un ban - şi cu o nevoie
disperată de a acoperi ceea ce făcuse. Firma de care se folosise
pentru a pretinde că acolo se duseseră banii avea trecută în conturile măsluite o achiziţie de acţiuni ale unei companii extrem de
profitabile în valoare de patru sute de milioane de lire. Adu-ţi
aminte de Enron din Statele Unite. Au transferat datorii uriaşe în
firme cu nume ciudate şi le-au numit profituri. Cînd compania
dotcom Orlando Xanadu s-a prăbuşit, a declanşat inevitabil un
lanţ de evenimente teribil.
- ce vrei să spui?

- Oricine putea să descopere că acea sumă uriaşă lipsea din
casă trebuia eliminat. Mai întîi, Lec Greystoke, care-şi tot vîra
nasul prin contabilitate, trimisă, sînt sigur, de Drago. Apoi, trimisă tot de Drago, care se afla la mare distanţă în străinătate, a
fost Christine Barton, auditor financiar, să cerceteze lucrurile.
Aşa că trebuia să dispară şi ea.
- Cît sînge rece îngrozitor!
- într-adevăr. Următoarea etapă din această oribilă vînătoare
a fost uciderea detectivului, John Jackson, în casa lui plutitoare.
Sora lui Christine, Anne Barton, se îngrijorase în legătură cu
absenţa ei îndelungată. Aşa că l-a angajat pe detectiv. Criminalul
a aflat cumva de asta, aşa că l-a lichidat şi pe el.
- Un fel de lanţ al slăbiciunilor.
- Exact. în cele din urmă, agentul de bursă Kenwood ştia prea
multe. Tranzacţionase în secret dezastruoasa investiţie în dotcom.
Aşa că trebuia eliminat. El a fost cel de-al patrulea nume de pe
listă. „Ken" nu era un prenume - ci prescurtarea de la Kenwood.
- Prin urmare, ce fel de persoană căutăm?
- Cineva ros de lăcomie. Cineva cu un creier bun la planificări. Cineva sadic - aşa se explică mutilarea cadavrelor.
- Nu pot să-mi închipui pe nimeni dintre cei de la Abbey
Grange care să se potrivească descrierii tale, spuse ea.
- încă nu, o preveni el. Cu ani de zile în urmă, cînd lucram
la Scotland Yard, am rezolvat trei mari cazuri de crimă. Căpătasem o reputaţie oarecum prea umflată de detectiv strălucit.
Ăsta-i unul dintre motivele pentru care am venit la SIS. Dar
niciodată n-am scos de pe lista suspecţilor pe cineva care părea
normal, obişnuit. Un alt detectiv, care a fost obligat să-mi predea mie cel de-al treilea caz, pretindea că o anumită persoană nu
era suspectă. Era normală şi obişnuită. S-a dovedit că tocmai
acea persoană era criminalul. Porni motorul. O să plecăm acum.
Nu-mi place furtuna asta care se apropie.
Se temea că ar putea fi surprinşi de furtună pe drumeagul
îngust şi şerpuit care pornea din drumul principal. Drumeagul
putea deveni un adevărat rîu.
Land Rover-ul lui Harry venea în urma lor, în timp ce
Tweed, cu farurile aprinse pe faza mare, claxonînd de fiecare
dată cînd se apropiau de o cotitură, mergea cît de repede putea.
Se aflau pe drumul principal cînd furtuna izbucni în toată furia
ei. Fulgerele brăzdau cerul, tunetele se succedau cu repeziciune,
ploaia cădea în averse. Continuară să meargă cu ploaia inundînd
şanţurile de pe fiecare parte a drumului.
- Şii, cugetă Paula, o să ajungem foarte tîrziu sau foarte
devreme mîine-dimineaţă. Petrecerea s-o fi terminat şi o să-i
găsim pe toţi dormind.
- Ba nu. Sînt sigur că Larry e tipul de individ căruia îi place ca
o petrecere să continue la nesfîrşit. Dacă e cazul, şi pînă-n zori.
- îţi ţin pumnii strînşi.
Se apropiau de drumul spre Moretonhampstead - şi Abbey
Grange - cînd furtuna încetă dintr-odată sau se îndepărtă. Cînd
trecură pe lîngă şirul de false căsuţe, pe lîngă biserică şi clopotniţă, Paula privi în altă parte.
- Nu ar fi trebuit să sesizăm poliţia de aici asupra capului de
pe altar? sugeră ea.
- M-am gîndit la asta atunci şi am decis să mai aşteptăm.
Avînd pe cap problema asta a cargobotului, nu am vrut să fim
reţinuţi de poliţia locală. Şi nici acum nu vreau. O să-i chem după
vizita noastră de la Abbey Grange.
Tweed şi Paula merseră fără zgomot pe lîngă zidul conacului şi parcară unde staţionaseră mai devreme Land Rover-urile.
Harry opri în spatele lor. înainte să coboare, Tweed se întoarse
spre Marler şi-i spuse:
~ O să te las aici. Numai eu şi cu Paula o să intrăm. Mai
multe persoane nu m-ar ajuta să creez atmosfera de care am
nevoie.
- Nu-mi place asta, protestă Marler. Numai cîtetentative au
fost la viaţa ta.
- îţi mulţumesc pentru grijă. Dar ăsta-i un ordin. Ai făcut
mai mult decît destul la Harmer's Head. Aşa că aşteaptă-ne aici.
Coborînd din maşină împreună cu Paula, le dădu acelaşi
ordin şi celorlalţi, care săriseră din maşină să li se alăture. Se confruntă cu aceleaşi proteste şi le dădu acelaşi ordin hotărît. Apoi,
împreună cu Paula, se îndreptă spre intrare. Paula îl trase de braţ.
- Aş fi putut să jur c-am văzut o maşină a poliţiei parcată
puţin mai în spate.

- Chiar ai văzut. Nu-mi pot închipui cine-o fi, dar nici nu-mi
pasă. Nu poate să aibă vreo legătură cu monstruozitatea de pe
altar. Lumina e încă aprinsă în clopotniţă, iar în biserică e în continuare întuneric. Am ajuns.
Mergînd pe drumeagul ce înconjura conacul, văzură, atunci
cînd dădură colţul, luminile aprinse la toate ferestrele de la parter
care dădeau înspre mlaştină. Se auzea de asemenea muzică.
Smooth Operator al lui Sade.
- Se potriveşte, spuse Tweed întunecat. Asta căutăm noi.
O persoană abilă.
Urcară treptele terasei şi uşile se deschiseră, inundînd terasa
cu lumină. Lucinda purta acum o lungă rochie albă. Ţinea în
mînă un pahar de şampanie, aproape gol. Ridică paharul, bău ce
mai rămăsese în el, ţinînd uşa în timp ce se clătina uşor.
- E ameţită, şopti Paula.
- Bine aţi revenit! Petrecerea tocmai... se încălzea. O să
facem o noapte albă. Intraţi, copoilor.
îl îmbrăţişă lung şi pasional pe Tweed cînd acest ajunse lîngă
ea, lipindu-şi trupul de al lui. „E dusă bine de tot", îşi spuse
Paula, cînd Lucinda se întoarse spre ea s-o îmbrăţişeze, apoi le
luă paltoanele şi le azvîrli pe marginea unei sofale.
Tweed zîmbea cînd intră în salon, scrutînd rapid locul.
Diverse baloane colorate atîrnau de grinzi; un imens tort alb
trona în mijlocul mesei, netăiat încă. Aubrey stătea tolănit pe o
canapea, cu cămaşa pe jumătate scoasă din pantaloni. Renunţase la absurda şapcă de marinar şi ţinea un pahar cu whisky
înclinat într-un unghi periculos. Rînji prosteşte la Tweed şi îşi
ridică paharul.
Larry, zîmbind cald, stătea încă la un capăt al mesei. La
celălalt capăt stătea Michael, ţeapăn ca un băţ, cu privirea
îngheţată aţintită în gol. Nu păru să-i observe pe cei doi musafiri.
Toţi cei patru suspecţi erau prezenţi.
-Ia-l!
Lucinda, reuşind să ţină dreaptă o tavă de argint, îi oferi lui
Tweed un pahar de şampanie. Acesta îl luă în timp ce Paula se
aşeză pe un scaun liber de la masă, cu faţa spre toţi. Tweed
se aşeză lîngă ea. Lucinda îi dădu şi ei un pahar, apoi merse pe
partea cealaltă a încăperii şi se aşeză într-un fotoliu.
Tweed îşi ridică paharul, zîmbind încă.
- Pentru trei dintre invitaţi. Făcu o pauză. Cel de-al patrulea
e un criminal în serie care a ucis cel puţin cinci persoane. Noroc!
continuă el pe acelaşi ton degajat, apoi sorbi din pahar.
Paula rămase consternată. Nu-l văzuse niciodată pe Tweed
să înceapă o conversaţie atît de nonşalant, de brutal. în timp ce
sorbea, Tweed se mai uită o dată prin încăpere. Aubrey reacţionă
primul. Se ridică în picioare cu o agilitate surprinzătoare.
- ce naiba a fost asta? O glumă? în orice caz, una foarte
proastă.
- Nu-i nici o glumă, continuă Tweed binevoitor. Criminalul
este un lacom şi un sadic care mutilează cadavrele victimelor.
- îmi place simţul tău al umorului, răspunse Larry. E foarte
original. Noroc!
- Cred că a vorbit serios, protestă Aubrey, apoi dădu pe gît
o duşcă destul de mare de whisky. întinse mîna după sticlă, îşi
reumplu paharul şi mai luă o duşcă. Ochii săi bulbucaţi aruncau
fulgere înspre Tweed.
- Da, Aubrey, continuă Tweed cu voioşie, am vorbit foarte
serios. Pare să te tulbure acest lucru.
- Păi eşti invitat la Petrecerea noastră Albă şi tu vii şi...
- Aubrey, îl întrerupse Larry zîmbind, tu nu-l cunoşti pe
Tweed, aşa că îl iei prea în serios. O mare greşeală tocmai cînd
sîntem pe punctul de a tăia tortul. O porţie mare pentru dumneata? întrebă el, adresîndu-i-se lui Tweed.
- Da, te rog. O porţie foarte mare, dacă se poate.
- Şi la fel şi pentru tine, Paula, sînt sigur, sugeră Larry
ridicîndu-se, luînd un cuţit şi începînd să taie tortul. A fost
preparat şi decorat de doamna Brogan, care poate fi o femeie
dură uneori, dar e totodată un geniu în bucătărie.
îi întinse Paulei o felie de tort, apoi încă una lui Tweed.
Lucinda se ridică în fotoliu şi îşi trase cu mîna rochia peste
piciorul dezgolit.
- Dar pe mine cui mă laşi, Larry? Sînt înnebunită după tort.
Ăsta arată pur şi simplu divin.

punînd jos felia de tort pe care se pregătea s-o mănînce. Drago Volkanian intră ca o furtună. Ceea ce a urmat după aceea a fost o serie de crime cu adevărat îngrozitoare. cele patru sute de milioane furate s-au dus pe apa sîmbetei pentru totdeauna. . Ceea ce mi se pare sugestiv. O uşă din spatele lor se deschise brusc.Mă irită foarte mult aluziile dumitale extraordinare despre.. tăind o felie excepţional de mare şi dîndu-i-o pe o farfurie. .Dovedeşte. apoi mai sorbi din şampanie.Nu zău? Paula observă că dispoziţia de petrecere se evaporase. clipind des din gene în timp ce se uita la Tweed. Nu termină ce începuse să zică. în acea clipă. mînuind cuţitul ca un expert.Cred că aproape i-am dat de capăt. . ascunsă de draperiile din tul. Aş putea să-l mănînc pe tot. . . Mai tăie o felie pentru Aubrey care se aplecase spre el. Ochii îi erau goi şi îngheţaţi. Larry dădu din cap.De ce să dovedească asta. tot mutînd pernele. începu Aubrey.. lăsîndu-se pe spate în fotoliu. aşadar.Dar Michael? întrebă Paula. de obicei nemişcată cînd stătea jos. cînd eu şi Paula am descoperit scheletul pe drumeagul care traversează mlaştina. Ospătarul-şef mă cunoaşte şi îmi păstrează o masă specială. în spatele meu. Paula observă dintr-odată o siluetă înaltă nedesluşită stînd afară pe terasă. Orlando Xanadu. spuse Tweed vesel. Cine putea sta atît de imobil pe terasă? . continuă Tweed binevoitor. . stînd imobil în capul mesei spre dreapta ei.Ei poftim! îl admonesta Larry.de unde ştii toate astea? izbucni Aubrey.. Toată .. în timpul crahului financiar petrecut acum ceva timp. se uită la toţi invitaţii.Manierele mele la masă sînt impecabile.Vine acum. . Deveni agitată.Un individ pe nume Kenwood care lucra pe Haldon Street. urmînd soarta tuturor dotcom-urilor. draga mea. pe cînd cerceta din nou încăperea.Suma asta uriaşă. în cele din urmă. Poftim.. Suma asta uriaşă a fost adusă înapoi prin transfer electronic. o asigură Larry. care dăduse faliment. continuă el. . forţînd nasturele cu care era încheiat la haină. în locul acesteia. chipul îi împietrise. agentul care s-a ocupat de investirea a patru sute de milioane de lire furate din rezervele fabricii şi transferate unei companii. Uriaşul purta un costum elegant care îi stătea fix pe piept. Nu cred că se mai poate mişca acum. Nimic bun pînă acum. Paula îşi desfăcu imensul şervet pe genunchi. căutînd parcă o poziţie confortabilă. Tweed o să stea mult aici? . Iau foarte des masa la restaurantul Savoy. cu o expresie meditativă.Nu-i place tortul. exploata atmosfera suprarealistă a acelei petreceri absurde. O uşă era uşor întredeschisă. Paula înţelese în cele din urmă comportamentul ciudat al lui Tweed. Aubrey se holbă la ea ca hipnotizat. Dacă lăsăm deoparte oroarea care a urmat. Aubrey. zici? întrebă Larry. Aubrey avea gura plină cu tort şi împroşcă pe masă jumătate din ce tocmai mesteca. apoi îşi scoase încet Browning-ul din geanta atîrnată de spătarul scaunului şi ascunse arma sub şervet. Larry nu mai zîmbea. Dacă te porţi aşa şi la Savoy. Doar Michael. Care agent de bursă o fi fost acela? . aceasta a dat faliment. rămăsese acelaşi. replică Tweed cu un alt zîmbet. Aubrey devenise neliniştit şi îşi tot încrucişa picioarele. deconcertîndu-şi ascultătorii. că persoana care l-a ucis pe agentul ăla de bursă trebuia să acţioneze rapid. o atmosferă tensionată invada încăperea. spuse el cu un rînjet. Tocmai a mîncat o porţie uriaşă de somon cu piure de cartofi. Lucinda îşi schimbă poziţia. La urma urmelor. Lucinda. .Agent de bursă. . . în loc să-şi interogheze suspecţii în modul lui obişnuit. răspunse el. . ai să descoperi că nu mai ai nici o masă disponibilă. aşa că a riscat să comită oroarea nu departe de conac. totul a început în apropiere de Abbey Grange. a fost un exerciţiu chiar amuzant.Doar atît cît trebuie să-mi finalizez ancheta. nu mai avea astîmpăr. a fost apoi investită într-o companie de pe internet.Asta-i pentru mine sper. nu-l îndesa pe tot în gură. Pare un basm. .Şi cum mai merge ancheta ta? întrebă Lucinda.

continuă Tweed. începu să strige Aubrey. . nu am spus decît că nu ţi-a frînt inima uciderea ei. era foarte deşteaptă. se ridică să iasă din încăpere. Să revenim la trădare şi la oribilele crime. dîndu-şi o buclă după ureche. . cu excepţia lui Tweed. îi porunci calm Drago. Aşa că şi Jackson trebuia ucis . auditor financiar.Pare îngrozitor de plauzibil. Sperase că aluziile lui la proiectile aveau să-l aducă pe miliardar la Abbey Grange..Ce oribil. Drago. a găsit un raport şi o chitanţă pentru un onorariu plătit din partea unui detectiv particular. care fuma o ţigară pe care şi-o vîrîse în portţigaretul ei negru. Al naibii de fascinant. Aubrey. din străinătate. observă Tweed. domnule Tweed. . avînd în vedere haremul tău. sărind în picioare.Nu sînt de acord cu îngrozitoarea ta. ca şi agentul de bursă Kenwood.sau Lee? Nu eşti de acord cu mine. după cîte se părea. . Nu-i o mare pierdere. . Mergea cu paşi mari în jurul mesei pe partea unde stătea Tweed. Se uită la Drago. acestea ameninţau să-l împiedice. Paula observă că nu era încheiat la şireturi. Criminaul ăsta se delectează cu ciopîrţirea cadavrelor. Exact în aceeaşi clipă Michael. se opri. Dispoziţia lui Drago se schimbase dramatic.şi-a imaginat că existenţa unei companii fără activitate avea să muşamalizeze pierderea pentru un timp. . să verifice bilanţurile. . iar trupul i-a fost mutilat cu acelaşi cuţit cu care ucigaşul îi tăiase gîtul. Uciderea ei în propriul apartament din Londra şi apoi ascunderea cadavrului în frigider a fost un răspuns clar. tună Drago. vorbi calm. din nou probabil angajată de Drago.Ce mai bun-venit! se răsti el la ea. Am stat pe terasă de ceva vreme şi am auzit ce-a spus Tweed pînă acum. strîmbîndu-se. cu o adresă la o casă plutitoare din Wensford.Vrei să spui că eu am ucis-o? protestă Aubrey. .De ce mă întrebi pe mine? bolborosi Aubrey.Stai jos.Cadavrul lui Lee a fost azvîrlit într-un puţ de mină. după cum l-a numit Aubrey. Se îndreptă. ar fi fost prea periculos să transporte cadavrul în altă parte.Bine ai revenit.verifica toate documentele contabile.făcu o pauză şi Drago dădu din nou din cap că da .. împreunîndu-şi mîinile în poală. cred eu.după uciderea lui Christine. Numai Lucinda rămase aşezată. această activitate îngrozitoare îi face plăcere. ţeapăn. Eu m-am gîndit că trebuia să fie cineva care avea legătură cu Abbey Grange şi care lucra de asemenea la Gantia.Mulţumesc. care. îl salută ea. Tîrîndu-se pe podea. Aubrey? . fu de acord Tweed. criminalul s-a apucat să verifice obiectele din apartamentul ei. comentă Lucinda. spre scările care duceau la dormitorul lui. Aubrey se ridică şi el cu greutate.Cred. La baza scărilor. care dădu din cap afirmativ. . . . Criminalul trebuie să se fi întrebat cînd avea să se termine totul. lăsînd să-i curgă whisky pe cămaşă... comentă Lucinda. răspunse Tweed.Destul de ciudat. Paula deschise gura să zică ceva. care. Şi cred că e esenţial să auziţi şi restul. Cînd începu să urce încet. Se aşeză cu greutate pe un fotoliu în apropierea lui Michael.şi mutilat de plăcere. şi nu te mai ridica! . explică Tweed. .. Altfel de unde ar fi ştiut despre Christine . în timp ce Aubrey se prăbuşi în scaun. continuă Tweed. . .asta-i doar o presupunere .lumea părea uimită.Sînt perfect de acord cu tine. nu ascultase nimic din deducţiile lui Tweed. criminalul a descoperit că Christine Barton. Dar Lee Greystoke.. cineva şi-a vîrît mîna în casă şi a furat o avere. că ar fi de mare folos să continui basmul dumitale. Aşa că Lee reprezenta o ameninţare şi a fost ucisă foarte repede. deoarece. Hoţul care a creat o gaură neagră în finanţele firmei deşi cred că Drago e îndeajuns de bogat încît acest lucru să nu afecteze compania . a fost pusă de Drago. atingînd cu mîna dreaptă capul de bărbat sculptat care decora partea de sus a stîlpului situat cel mai jos. Deci cît am fost plecat în străinătate. Paula se gîndi că fotoliul avea să se despice cu totul cînd acesta încercă să se ridice. apoi o închise. Jackson. dîndu-şi seama că nici măcar n-ar auzi-o. Apoi .Pînă acum. Foarte aproape de Abbey Grange. Larry se ridică respectuos în clipa cînd îşi făcu apariţia patronul său.

mi-ai spus că ţi-ai sucit glezna. .Te-ai speriat cînd m-ai văzut. Acum mergea normal.Ce? se sperie Aubrey. Michael se ridică în picioare cu greu în timp ce Lucinda alerga spre telefon.Trebuie să te consulte un doctor. Cum tăcuse atît de mult timp. Apoi ai apărut în faţa mea. gata să-l împlînte în Michael. pe care nu apucase să-l folosească.Am fost martor la crimă. o ţineai de păr. Lucinda sări de la locul ei. M-ai împins înăuntru şi nu puteam să mă hotărăsc care era adevărul.Fără martor. o deschise şi îşi vîrî mîna înăuntru. Avea pete maronii pe el.Lasă jos cuţitul.te-am văzut. . . celălalt zimţat. Strigătul ei n-o opri pe Lucinda. Strigă un avertisment: . Paula se afla deja lîngă ea. în mîna dreaptă ţinea cuţitul pe care-l scosese din poşetă. pe treapta de sus. fără martor. Aproape de capul scărilor. îşi pierdu echilibrul şi se rostogoli cu capul înainte pînă jos.E nebun. Lucinda. Mi-am parcat maşina pe marginea drumului chiar în faţă la Post Lacey. Se repezi spre ea cu o viteză uluitoare. spuse ea şi-şi aprinse o ţigară. Ţinea strîns în amîndouă mîinile mînerul cuţitului. Mai întîi a fost amnezia după ce s-a lovit la cap căzînd pe scări prima dată. Se repezi spre Paula. care înainta încet. strigă ea din nou. Acum a luat-o complet razna. spuse Michael. Privirea îi era plină de răutate şi de ură. ca şi acum cîteva minute. Gura i se schimonosise într-o grimasă de animal feroce. Lucinda se întoarse spre ea. fu un şoc atunci cînd vorbi. .Tu. M-am lovit la cap de stîlpul de jos şi totul s-a făcut negru în mintea mea. cu vocea clară şi echilibrată. Toţi. sau trag. după care se întoarse la fotoliul ei. Te-ai întors şi m-ai îmbrîncit cu amîndouă mîinile. Acel cineva îngheţă şi el. Se repezi spre Michael. Ochii i se îngustaseră. Am văzut cum ai înşfăcat-o pe Lee de la spate. Paula observă că acesta avea două tăişuri. Tăiai bucăţi din carnea ei şi le puneai într-o pungă. Lucinda lăsă jos telefonul. Cu excepţia lui Michael. stînd încă jos. Aproape toţi săriră de la locurile lor. . . ceva despre cum te atacase Lee. Pulsul îi bate normal. Toţi fură luaţi prin surprindere.Eşti nebun. De aceea nu m-ai auzit venind. 32 Toată lumea îngheţă pentru cîteva clipe. se întoarse cu faţa spre ceilalţi.. izbindu-şi ceafa de figurina sculptată. nu puteţi face nimic! îşi ridică cuţitul uriaş. continuă el. M-ai dus în sus pe scări. Se uită în jurul lui în încăpere. în afară de Paula. . Automat. şi îi luă pulsul. care stătea întins pe jos. aproape o îngheţă. zise ea. Expresia ei o şocă pe Paula.Michael ajunse la ultimele trepte înainte de palier. Am luat-o pe drumeag în lumina lunii.Nu. Avem nevoie de un singur martor la o singură crimă. dar nu se putea ridica din fotoliu. Privi fix la degetul îndreptat spre ea ca o armă. cu degetul arătător îndreptat acuzator spre cineva. M-am întors mai devreme de la serviciu.. . . Tu vorbeai neîncetat.. îi strigă Paula. Michael mai rosti un cuvînt. M-ai apucat de braţ şi ne-am dus spre casă. Drago dădu să se ridice şi el. cu degetul arătător îndreptat spre cineva. spuse Tweed. cu Browning-ul pe care-l înşfăcase de sub şervet în amîndouă mîinile. Ridică din nou cuţitul să lovească. . articulînd cuvintele clar şi cu amărăciune: . se aşeză şi..Sîntem salvaţi. Piciorul drept i se încurcă în şireturile dezlegate.Trăieşte. Braţul îi era ridicat.Trag. ţipă Lucinda. cu o voce care nu mai părea normală. Am căzut pe nenorocitele astea de scări pînă jos. ridică din umeri. Michael este martorul. aşa că rămase să înjure în barbă. dar pentru scurt timp. Nu mai avea nimic uman în ea. . în spatele ei. Lucinda ajunse prima la Michael. Am rămas năucit. Apoi ai tîrît ce mai rămăsese din Lee şi i-ai dat drumul în puţul de mină. . Unul ascuţit şi fin ca de brici. tu eşti nebună. dînd la o parte o pernă care-i ascundea poşeta. apoi i-ai tăiat gîtul cu cuţitul. Paula fu prima care observă că privirea îngheţată şi inexpresivă îi dispăruse. întotdeauna merg pe jos de acolo. . l-ai întors şi din nou ai folosit cuţitul.

Citeşte ziarele. Miliardarul nu făcuse nici o încercare să se ridice din fotoliu. Mai întîi ne-a urmărit în timpul vizitei noastre la Abbey Grange cînd ne-a condus Michael. Trebuie să plec acum. spuse Paula cu aceeaşi voce liniştită. Cineva intrase în fugă venind dinspre terasă.Totul s-a terminat. Tweed se duse la Drago. Paula era într-o stare de cădere nervoasă. O expresie de uimire. îi luă cu mîna stîngă Browning-ul.. acum aşezată la biroul ei şi părînd din nou ea însăşi. ucise cu sălbăticie. Apoi. în schimb. inclusiv eu.Fără doar şi poate. înainte să fi azvîrlit cadavrul lui Charmian în canalul de scurgere de la Stonehenge. Tweed se uită la Drago Volkanian.E pe drum.Respiră adînc.Un paşaport falsificat de un expert. Domnul Drago Volkanian a fost foarte cooperant cînd i-am făcut semn să mă ignore afară. îmbrăcat la costum. Tweed îi verifică pulsul. din nou energică.Dar nu şi victimele ei. asta nu reuşi să oprească avîntul Lucindei.Avionul pe care l-am văzut atunci! exclamă Paula. al atîtor orori. Ai tras ca să te aperi. . pe un nume englezesc şi o grămadă de bani englezeşti. . Şi un certificat temporar care îi permitea să piloteze avioane uşoare aici în ţară. deoarece Paula se afla în cale. .Ceva interesant? întrebă Tweed. Era superintendentul Buchanan. EPILOG Trei săptămîni mai tîrziu. de neîncredere. membrii echipei se adunaseră în biroul din Park Crescent. Glonţul intră în pieptul Lucindei. evitîndu-l pe cel în care stătuse Lucinda. . Am văzut şi am auzit tot ce s-a întîmplat. . apăru pe chipul Lucindei. în timp ce mergeam pe şoseaua 303 şi a trebuit să oprim deoarece un buldozer furat de la Gantia ne bloca drumul. Paula mai trase o dată şi încă o dată. Tweed rămase cu privirea aţintită.Va trebui să fiu judecată. S-au întors toate însoţite de o notă obraznică: „De ce mi-ai trimis porcăriile astea? E limpede că nu avem ce judeca aici. . complet nemişcată. cu vocea ei obişnuită. Apogeul atîtor eforturi din ultima vreme. Apoi căzu. . După ce o instală pe Paula confortabil într-un fotoliu.Ar trebui să chemăm o ambulanţă. am găsit un portofel şi l-am pus bine. Asta-i tot. Tweed. Tweed sărise mai devreme de la locul său. . dar totul a fost aşa pe grabă. refuzînd invitaţia lui Tweed de a lua loc. cu asprime voită.întotdeauna mi-ai stat în cale. Era atît de plină de viaţă! . încăperea asta e plină de martori care vor susţine asta sus şi tare. . pe terasă. Lucinda. raportă Marler. Ce e ciudat e că mie chiar îmi plăcea de Lucinda. în zilele noastre şi femeile ucid. N-o să fie nici un proces. pregătindu-se sufleteşte să-l împlînte pînă-n plasele în corpul adversarei sale. Ţîşni sînge. Buchanan flutură un mic telefon mobil. Am ucis o femeie. Paula trase o dată.Deci ea. mai tîrziu.Te simţi bine? . sugeră Tweed. Nu-mi mai pierde timpul".Prostii! zise Buchanan. lovindu-se cu capul de podea. .Am ucis o femeie. deci consideră că am venit cu întăriri. Tweed îşi puse braţul în jurul ei. Poate o declaraţie de la tine mai tîrziu. Erau cu toţii acolo să-i ureze bun venit Paulei.îţi mulţumesc că ai venit să-mi spui asta. apucîndu-l de capătul ţevii şi-i dădu drumul în sacul cu probe. îi spuse el. ţipă ea. Făcu o pauză. Probabil pentru prima oară în viaţa lui părea năucit. Ea se uită la el îngrijorată. . curgîndu-i salivă din gură.Am găsit ceva aseară în buzunarul de la haină. Buchanan înainta autoritar. Este epoca egalităţii între sexe. îmi pare rău. Ţi-ai dat declaraţia. se duse direct la biroul Paulei. . prezise el. . era responsabilă pentru crimele alea odioase? . . îi slăbise rezistenţa. Surprinzător. privi în sus la Paula şi dădu din cap. cu chipul luminat de un zîmbet. cu Walther-ul în mînă.. îi reaminti el. . Aşa că glonţul care a trecut prin geam şi nu ne-a atins. iar o copie a fost trimisă împreună cu relatările celorlalţi martori procurorului general. Buchanan trecuse mai înainte pe acolo pentru scurt timp. l-am percheziţionat rapid.E cazul tău încă. spuse Paula liniştită. Nu îndrăznise să se folosească de armă. răspunse ea. conchise Tweed ironic.

. .Dă de veste: Charmian nu mai există. Tweed şi Paula sînt nevoiţi să străbată Anglia. Ştii ce mi-a spus Marler? „Ne-am ocupat noi de el. doar ca să-ţi spun să nu-ţi mai faci griji în legătură cu Charmian. spuse Marler. iar proiectilele ar fi fost duse urgent la acea instalaţie şi lansate..Nu ştiu dacă a auzit vreunul dintre voi ultimele ştiri. din fericire.Oui. . . ador felul eufemistic de-a vorbi al britanicilor! NOTA AUTORULUI Toate personajele descrise sînt creaţii ale imaginaţiei autorului şi nu au nici o legătură cu vreo persoană aflată în viaţă. Şi tu eşti Marler. de acelaşi autor: Main Chance La rugămintea vechiului său prieten Buchanan de la Scotland Yard. în timp ce-i dădea foaia de hîrtie. spuse Marler tărăgănat. Normau flutura un exemplar din Daily Nation din ziua aceea pe care-l citea. Clubul cărţii ]£Q RAO C LA S IC □ II.A fost cît pe-aci. străzilor şi locuinţelor. Loriot se mîndrea cu cunoştinţele lui de limba engleză. . observă Tweed sarcastic. cea mai puternică instituţie privată din Europa.Mai bine mai tîrziu decît niciodată. spuse Marler. . Care-i numărul personal al lui Loriot? Tweed scrise din memorie numărul şefului serviciului francez de contraspionaj.Alo." Ah. Dacă ar fi scăpat. Autorul şi-a luat anumite libertăţi în ceea ce priveşte geografia din West Country.Am sunat. directorul-adjunct de la SIS. La numai câteva zile de la această întrevedere.RAUX Antitnemorii I: Oglinda limburilor. renumit în toată lumea pentru lipsa de scrupule şi de îndurare în afaceri. Bella este ucisă. însoţit de colaboratoarea sa de nădejde Paula Grey.A fost în mod clar tras de Charmian. Acelaşi principiu se aplică tuturor companiilor. pur imaginare. de asemenea. ar fi ajuns într-un port din Angora. îţi recunosc vocea dintr-o mie. Loriot'? întrebă Marler după ce formă numărul. Noroc! în biroul lui din Paris. îi face o vizită doamnei Bella Main.Trebuie să întorc o favoare. Noaptea trecută patru bombardiere americane B52 au zburat deasupra Angorei şi au distrus instalaţia lor de rachete cu rază lungă din deşert. iar Tweed şi Paula se întorc să investigheze crima atroce. N-a fost cea mai bună performanţă a lui. în curînd. Tweed. . Bella le mărturiseşte celor doi că se simte ameninţată după ce a refuzat o ofertă enormă din partea lui Calouste Gubenkian. care sînt. iar satele sau reşedinţele care apar în carte nu există în realitate. . A fost însă opera lui Calouse sau altcineva este responsabil? Pentru a afla adevărul. . se întrebă ce avea de gînd să facă Marler. Ne-am ocupat noi de el aici. Sînt trei săptămîni de cînd am distrus cargobotul acela şi încărcătura lui mortală. BEECHER-STOWE Coliba unchiului Tom □ VICTOR HUGO Notre-Dame de Paris □ HERMAN MELVILLE Molry Dick □ ŞEI SHONAGON Inictuiitlri de Ciîptîlii ti o □ HERMANN HESSE Gert rude □ PRÂNZ KAFKA Scrieri postume şi fragmente (II) □ ANDRÉMAI. Loriot chicoti şi se întoarse spre asistenta lui. Europa şi meandrele secretului întunecat aflat la baza fondării renumitei bănci. Marianne. remarcă Tweed. temuta preşedintă a băncii Main Chance.

ARCHER Nici un ban în plus. Ordine prezidenţiale (2 voi. I) □ JOHN CASE Intiiul călăreţ a\ Apocalipsei. nici un Ixm în minus □ DAVID BALDACCI Putere absolută □ CLIVE BARKER Cabal . Aurul din Cuzco. Camera blestemată (seria Jocul Lupoaicelor. Eureka □ DANIEL EASTERMAN Al nouălea Buddha □ BEN ELTON Popcom QJOSEPH FINDER Puteri excepţionale □ IAN FLEMING . Experiment secret □ ROBIN COOK Tratament fatal. voi. Vînătoarea lui Octombrie Roşu Rainbow Six □ TOM CLANCY. DANIEL Prinţesa Soarelui. Răpirea.Seminţia Nopţii □ MIREILLE CALMEI. TOLSTOI Sonata Kreutzer ţi alte povestiri P ER E XX □ HENRY DE MONTHERLANT Fetele. Demonul binelui □ MĂRIO VARGAS LLOSA Războiul sfîrşitului lumii. jurnalul unei scriitoare □ JAV1ER MARIAS Inimă atît de albă □ ROSA MONTERÒ Ziua inocenţilor □ KENZABURÒ ÒE O experienţă personală □ ANTONIO SKARMETA Poştaşul lui Neruda □ PHILIPPE SOLLERS Steaua amanţilor □ JOSÉ CARLOS SOMOZA Peştera ideilor TREMA1N □ ROSE Restauraţia □ ENRIQUE VILA-MATAS Bartlelry & Co K N AŢ I ON AL E □ JOHN LE CARRÉ Omul nostru din Panama. Anatomistul □ JULIÁN BARNES O istorie a lumii în 10 capitole ţi jumătate.) □ L. Indurare pentru femei. Sindromul □ AGATHA CHRISTIE Crăciunul lui Poirot □ TOM CLANCY (2 voi.).Capul de obsidian / Omul precar ţi literatura □ FEDERICO ANDAHAZI Secretul cu/orii pure.). intenţii periculoase □ ANTOINE B. Conversaţie la Catedrala □ VIRGINIA WOOLF Doamna Dalloway.) □ WILLIAM THACKERAY (2 Bîlciid deşertăciunilor voi. Privind în soare □ EX.N. Machu-PiccbU) Cetatea Secretă (seria Inca) □ NELSON DeMILLE Pittiti Island □ WILLIAM DIEHL Domnie în iad. STEVE PIECZENIK Centrul de comandă V: Echilibru de forţe □ HENRYK SIENKIEWICZ Prin foc ţi sabie (2 voi. Moarte la Bizanţ SU CC ES E INT E □ JEFFREY. DOCTOROW Labirintul apelor' \ □ CARLOS MARÍA DOMÍNGUEZ Casa de hîrtie □ MARGARE'!' DRABBLE Drumul strălucitor □ MARGUERITE DURAS Amanta engleză □ KAXUOISHIGURO Nemîngîiaţii □ JULIA KRISTEVA Samuraii.

Bărlwtul cu pistolul de aur. Analistul □ BERNARD KNIGHT Dincolo de liman □ DEAN KOONTZ Unicul supravieţuitor □ WILLIAM KOTZW1NKLE E. JERRY B. Uneltirile răului {seria Misterele lui Osiris) □ P. Trilogia de lut N O N . In Serviciul Secret a! Maiestăţii Sale. Cealaltă realitate. JAMES Moarte în S/bitul Ordin □ TIM LAHAYE. Mîna dreaptă a diavolului □ WILBUR SMITH Magul.R. Bărbaţii în negru II □ J. Bărbat şi soţie □ JAMES PATTERSON hui pe lista morţii □ ANNE RICE Vampirul Armând. Assassini □ CHUCK HOGAN încercuirea □ CHRISTIAN JACQ Femeia înţeleaptă.jF I C Ţ I U N E □ DINU SăRARU Ciocoii noi cu bodyguard □ ALEX MIHAI STOENESCU Misiunea dominicană □ ROBERT ATKINS Noua dictă revoluţionarăAtkins □ CARLOS CASTAnedA Călătorie la Ixtlan. Operaţiunea 'llntnderball. învăţăturile lui don Juan. Locaşul Adevărului (seria Piatra luminii). Ultimul papirus. Omul care aduce ploaia. Trăieşti numai de două ori. TOLKIEN Trilogia Stăpînul Inelelor. Pecetluirea sfinţilor (seria Supravieţuitorii) □ JOHN KATZENBACH Ziua răfuielii. Omul din umbră. Panehcel Zelos. Spionul care m-a iubit. Hanul Jamaica □ PETER MAYLE Viaţă de cîine. extraterestrul □ MICHAEL LAWSON Cercul interior □ JOHN LESCROART Justiţie exemplară □ DAPHNE DU MAURIER Rebecca. Vampirul VUtorio. Povestiri despre putere □ CATHERINE DEVRYE Ceai fierbinte cu lămîie şi miere ADEVĂRUL DESPRE □ FARAH PAHLAVI Memorii □ ERNEST VOLKMAN Spionaj . JENK1NS Supravieţuitorii. Campionul din Arkansas.IN FORBES Furia stngelui □ FREDERICK FORSYTH Fantoma din Manhattan. Festinul leilor □ NICHOLAS SPARKS Nopţi în Rodanthe. Regina damnaţilor □ ROBERT ROSENBERG Camera de montaj □ JOHN SAUL Umbră. Caracatiţa si alte povestiri (seria James Bond) □ COI. Hobbittd □ SCOTT TUROW Erori judiciare PROZĂ ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ □ RĂZVAN IOAN BOANCHIŞ Portocaliu □ ANA CALINA GARAŞ Masca norocului □ NICOLAE ROTARU îngerii de oţel. Arborele vieţii.R. T. Creatura. Clientul. Dosarul Odcssa □ JOHN GR1SHAM Firma. Camera morţii. Armata pătimirilor. Nicolae.. Vampirul Lestat. Testamentul □ THOMAS GIFFORD Puterea destinului. Războiul fui Ilart.Doar pentru ochii tăi. Jurnalul unei iubiri Nunta □ PAUL SUSSMAN Armata lui Cambyscs □ MICHAEL TEITELBAUM Aventurile Omului-Păianjen. Cazul Pelican. Un an în Provence □ TONY PARSONS Copil şi bărbat.D.

Sînge de monstru. Fantoma din vecini □ P. întîmplări din Babilon □ ÎM bine şi la rău □ Carfteldpe larg □ Garfield se îngraşă □ Garfield ia proporţii □ Garfield mai mare decît viaţa □ Garfield ia cireaşă de pe tort CADOURI DE RIS □ Bătrîneţe. Prinţul Caspian.□ SU AD Arsă de vie □ Adevărul despre copii □ Adevărul despre mămici □ Adevărul despre stres □ Adevărul despre tătici tf! RAO PENTRU TINERI □ ANN BRASHARES Pan talon ii Cdla'tori. Papagalul.supărare mare □ Garfield stă acasă □ Garfield păcăleşte cîntartd □ Garfield îşi pierde picioarele # R A O PENTRU COPII □ J. Paddington în străinătate. STINE: Seria Goosebumps Bun venit în Casa Morţilor!. Misterul dulapului □ ANTOINE DE SAINT-EXUPERY Micul prinţ □ R.Leu □ ROALD DAHL Matilda. STEVENSON Răpit de lîlhari □ R. Cl>arlieşi fabrica de Ciocolată □ ANNA DALE Şoptindn-le vrăjitoarelor 11UNT □ LAURA Noile aventuri ale lui Stuarl Little □ ERICII KĂSTNER 35 Mai □ C. leu! şi vrăjitoarea. A dona vard a Pantalonilor CdlcUori □ BLUE BALLIETT Pe urmele lid Vermcer □ EOIN GOLFER Artemis fowl. Nu cohorîţi în pivniţă. Blestemul mumiei. Sammy. BARRIE Pcter Pan. Pinguinul □ CĂRŢI JUCĂRIE Kami Cămila □ CRANŢ! CE MAI POVESTE! Lucy îşi ascute cleştii. Mai multe despre Paddington.M. MILNE Ursuleţul Winnie-Pub. haine grele GARFIELD. Paddington sare în ajutor □ ZIZOU CORDER Hiiatul. Superspioiuil adolescent) □ KATHERINE ROBERTS Prădarea Marii Piramide. Mary Poppins se întoarce. un piton de treabă . Calul şi băiatul. Pippi Şoseţica se unlxircă □ MADONNA Trandafirii Englezeşti. Şifonierul. Călătorie pe mare cu „Zori-de-Zi". Jim Davis □ Garfield .L. Academia Point Blanc (seria Alex Rider. Uriaşul Cel Prietenos. Incidental din Arctica Li JAMES FEN1MORE COOPER Ultima! mohican □ NANCY FARMER Casa Scorpionului □ ANTHONY HOROWITZ Stormbrcakcr. Ultima bătălie (seria Narnîa) □ ASTRID LINDGREN Pippi Şoseţica. Petcr Pan în Grădina Kensington □ MICHAEL BOND Un urs pe nume Paddington. Să devenim invizibilii. Ztmbeştc şi mori. LEWIS Nepotul magicianului. Indianul se întoarce. Secretul indianului. Vrăjitoarele.S. Ma>y Poppins deschide uşa □ KAYE UMANSKY Pongwiffy □ ARIPIOARE Bufniţa. Noaptea păpuşii.L. Merele Domnului Peaboţfy □ MĂRIA ELBA SOTILLO PANTTN Maeba □ A. Jilţul de argint. „Monstrul!". TRAVERS Ma)y Poppins.A. Bun venit în tabăra de coşmar!. Cartierul Winnie-Puh □ LOUIS PERGAUD Războiul bumbilor □ LYNNE REID BANKS Indianul din dulap. Fetiţa care a strigat.L.

Olguţa Ornidufa. . Mica Sirenă. Incredibila şi trista poveste a candidei Ercndira şi a bunicii sale fără suflet. Sărbătorile copiilor. Cum ne îmbrăcăm. A venit vacanţa!. TOLSTOI Cazacii şi alte povestiri.. Nasturele □ POVEŞTI CU „LIPICI" Cei trei purcel uşi. Falsificatorii de ba ni/Po rum belul □ WITOLD GOMBROWICZ Fcrdydurke □ HERMANN HESSE Cete mai frumoase povestiri. A trăi pentru a-ţi povesti viaţa. Pctrică şi lupul.sei.□ GÎZUŢE CU ANTENUŢE Nuţa Albimtţa. Bl BL IOT' □ DAVID BALDACCI jocul orelor □ ORLANDO BARONE Dialoguri Bargcs-Sâbato □ CHARLES BUKOWSKI Poveşti despre nebunia obişnuită □ NELSON DEMII. poţi sări mai sus pe Lună □ CĂRŢI ILUSTRATE Ursuleţul Paddington. Casa cu coloane □ ANDREGIDE Fructele pămîntului. . Jocul cu mărgele de sticlă. Sistemul solar. Paddington Ia carnaval □ ÎNVĂŢAM SA DESENĂM Animale de companie... Frumoasa-din-Pădurca-Adormită.. Ochi de cîine albastru □ MARIO VARGAS LLOSA Conversaţie la Catedrala □ MARCEL PROUST Eseuri □ ERNESTO SÄBATO Eseuri (vol.. . Culori şi forme. meşterim şi construim . Pinocchio. Animale sălbatice. Iepurele şi broasca ţestoasă □ LOGICO RONDO ÎNVĂŢĂM JUCÎNDU-NE Primăvara.sei.Mulţimi şi numere. Albă-ca-Zăpada. Rechinii îşi Schimbă mereu dinţii. Knulp /Demian. toamna şi iarna . i i i n .. Hai la masa!. unii şerpi scuipă otravă. N. Mănăstirea din Parma □ L. Frumoasa din-Pădurea-Adormită. Mumiile egiptene. Ccnusărwa. Mărturisirile escrocului Felix Krull. Primii paşi □ LUMEA BASMELOR ( 2 VOKTLLLI) □ BASMELE COPILĂRIEI Aladdin şi lampa fermecată. Prinţul om □ WILLIAM FAULKNER Cătunul\ Oraşul. Bamhi. 1) . Teatru. Bucle-Aurii. Numărăm şi comparăm .sei. Colorăm. Povestea tîrfelor mele triste.. Motanul încălţat. unele vase an aripi. Jack şî vrejul de fasole. In culori. vara. In jurul casei □ MULTIPLAN Corpul omului. Fermoarul.) □ DIDEROT Nepotul lui Rameau □ ILF ŞI PETROV Viţelul de aur □ STENDHAL Roşu şi negru. Capsa. La Grădina Zoologică iCA RAO în Chile. 'lom l h y r jr l . Lupul de stepă □ FRANZ KAFKA Castelul □ ANDRÉ MALRAUX Condiţia umană □ THOMAS MANN Povestiri. Oameni în mişcare. Nicuşor Melcuşor. □ ALBERT CAMUS Carnete.LE Căderea nopţii □ CHARLES DICKENS David Copperfteld (2 voi.. Cenuşăreasa. Broaştele fantastice □ NU ŞTIAM CĂ. t . Riţa Gărgăriţa □ ŞTIU EU CUM! Şiretul. Cartea Junglei. Scufiţa-Roşie □ ENGLEZA CU „LIPICI" Animale mari fi mici. De la A la Z. O zi cu Ioana şi Vlad.N. Doctor Faustus □ GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Aventura lui Miguel Littín. clandestin E uşor să desenezi. Lotte ta Weimar.

A. LAHAYE & J.ANCY Furtuna roţie □ EOIN COI . LE1GH & H. voi. R.B. Paranoia □ COLIN FORBES Conspiraţia. Conspiraţia □ ROBIN COOK Şocul □ CLIVE CUSSLER Aurul incaşilor □ NANCY FARMER Marea trolilor □ JOSEPH FINDER Puteri excepţionale. STANCULESCU Generalul Revoluţiei cu piciorul în ghips □ ALEX MIMAI STOENESCU Istoria loviturilor de stat în România (voi. Rinocerul. Valul ucigaş □ JOHN GRISHAM Campionul din Arkansas. 1 Fortăreaţa digitală. Fructele mîniei □ M. Cuvintele/Greaţa.4. Giulgiul de la Torino □ MĂRIO PUZO Omerta □ JOHN SAUL Casa de la răscruce. partea I şi II). Nina şi blestemul Şarpelui cu Pene □ M ADELEI NE ALBRIGHT Doamna Secretar de Stat □ VARTAN ARACHELIAN Noaptea bastarzilor □ EUGEN OV1D1U CHIROVICI Misterele istoriei □ BILL CLINTON Viaţa mea □ VIRGIL MAGUREANU Declinul sau apoteoza puterii? O ILIE NASTASE M r Năstase □ REGINA NOOR Calea spre credinţă Q FARAH PAHLAVI Memorii □ DINU SÂRARU Trilogia ţărănească □ DINU SÂRARU / V.□ ANTOINE DE SAINT-EXUPERY Curier sud/Zbor de noaptc/Pămînt al oamenilor/Pilot de război □ JEAN-PAUL SARTRE Teatru.R. Poveşti neterminate □ MOONY WirCHER Fetiţa Celei de a Şasea Luni. JENKINS Apollyon (seria Supravieţuitorii) □ JOHN LESCROART Vinovăţia □ ASTRID LINDGREN .R. Mediatorul □ JACK HIGGINS Atac la preşedinte □ DEAN KOONTZ In puterea nopţii. Zidul □ JOHN STEINBECK Şoareci şi oameni. PICKNETT & C. Ultimul jurat. LINCOLN Sîngele sßnt şi Sßntul Graal □ DAN BROWN îngeri şi demoni. Codul lui da Vinci (ediţie ilustrată). TOLKIEN Roverautlom. Maestrul. BAIGENT. Pamflete cu români □ OSWALD WIRTH Francmasoneria pe înţelesul adepţilor săi □ DA VID BA LD A CCI Ultima secundă □ M1REILLE CALMEL Răzbunarea lui Isabeau (seria Jocul Lupoaicelor. Interviuri despre revoluţie □ MAR1US TUCA Astcnii de buzunar. Codul lui da Vinci. PRINCE Misterul Templierilor. 2) □ AGATITA CHRISTIE O crinul anunţata □ TOM CI. Clubul Manhattan □ CHRISTOPHER PAOLINI Eragon □ IOAN PAUL AL II-LEA Memorie f i identitate □ J. Nina şi misterul Notei a Opta. Patimile Sjîntului Tommaso d'Aquino. Conspiraţia Stargate.FER Artcniis Fowl: Codul infinitului □ COUN FORBES Fără cruţare □ T. Trăieşte noaptea □ JOHN LE CARRE Prietenie absolută □ L. Un altfel de Crăciun.

care. CLUBUL CĂRŢII RAO are un nou regulament de funcţionare. Bucureşti. sînt descoperite patru cadavre mutilate.A-MATAS Parisul nu are sfîrşit Clubul cărţii Din 1 iunie 2005. e-mail: clulj@raobooks. Ajutat de Paula Grey. www. unul cîte unul.rao. MONTALBAN Pianistul □ ANNE RICE Ora vrăjitoarelor □ BANANA YOSHIMOTO N. mai eficient şi mai adaptat nevoilor dumneavoastră. fiind convins că între cele patru crime oribile există o legătură şi că Michael este cheia spre descoperirea identităţii sadicului ucigaş.V. Ceea ce la început pare un mister simplu de rezolvat se transformă într-un adevărat coşmar cînd. mai modern.com sau accesînd site-urile: www. rao I N internaţional publismng company 9789735769260 . Tweed porneşte în urmărirea criminalului necunoscut cu aceeaşi îndîrjire pe care acesta a arătat-o în distrugerea victimelor sale.Pippi Şoseţica în Mările Sudului □ M.raobooks.R □ KAYE UMANSKI * Pongwiffy f i răzbunarea Trolilor □ ENRIQUE V1I. pus la dispoziţia membrilor odată cu fişa de înscriere. un bărbat amnezic descoperit în centrul Londrei. atunci cînd a fost găsit. Pentru detalii vă puteţi informa din broşurile noastre sau scriindu-ne pe adresa: CP. 2-l24.com. a reuşit să spună numai cîteva cuvinte: „Am asistat la o crimă".ro Tweed şi echipa lui se află în faţa unei noi provocări: soluţionarea ciudatului caz al lui Michael.