PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

klasy pierwszej szkoły podstawowej

POBIERZ
1. CZĘŚĆ
PORADNIKA
JESIEŃ

CZĘŚĆ

Barbara Bieg-Panic, Beata Sobczyk
Mirosława Gruszka, Beata Stachańczyk, Ewa Stolarczyk

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA
klasy pierwszej szkoły podstawowej

CZĘŚĆ

WARSZAWA 2014

AUTORKI

Barbara Bieg-Panic, Beata Sobczyk
Mirosława Gruszka, Beata Stachańczyk, Ewa Stolarczyk

REDAKCJA MERYTORYCZNA CZĘŚCI 1

Alicja Twardowska
REDAKCJA JĘZYKOWA

Katarzyna Gańko
PROJEKT I OPRACOWANIE GRAFICZNE

Paweł Jaros, Katarzyna Trzeszczkowska
(z wykorzystaniem motywu z okładki Naszego elementarza,
zaprojektowanej przez Katarzynę Trzeszczkowską)
SKŁAD I ŁAMANIE

Olga Latuszkiewicz
RYSUNKI

Elżbieta Śmietanka-Combik
REDAKTOR PROWADZĄCA

Agnieszka Gzylewska
Katarzyna Gańko

WYDAWCA

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
tel. 22 345 37 00, fax: 22 345 37 70
www.ore.edu.pl

Wydanie I
Warszawa 2014
ISBN 978-83-62360-66-6 (całość)
ISBN 978-83-62360-79-6 (część 1)

Pierwsza część poradnika jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji
Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

tydzień nauki ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 38 40 43 Scenariusze zajęć dziennych wrzesień – 1. tydzień nauki ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33 Tygodniowe plany pracy – listopad listopad – 10. tydzień nauki – scenariusz nr 2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� wrzesień – 3. tydzień nauki ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� listopad – 11. tydzień nauki – scenariusz nr 4 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� wrzesień – 4. tydzień nauki �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 wrzesień – 3. tydzień nauki ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� listopad – 12. tydzień nauki ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 październik – 8. tydzień nauki ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 październik – 7. tydzień nauki – scenariusz nr 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� wrzesień – 3. należy przed otwarciem pliku pobrać go i zapisać na dysku komputera. tydzień nauki ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21 październik – 6. tydzień nauki �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18 Tygodniowe plany pracy – październik październik – 5. tydzień nauki �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 październik – 9. tydzień nauki – scenariusz nr 3 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� wrzesień – 4.SPIS TREŚCI Jak korzystać z poradnika? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 Tygodniowe plany pracy – wrzesień wrzesień – 1. tydzień nauki �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 wrzesień – 4. tydzień nauki ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 wrzesień – 2. tydzień nauki – scenariusz nr 5 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46 50 53 56 59 WAŻNE! Aby w pełni korzystać z interaktywności poradnika. tydzień nauki ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� listopad – 13. .

Ewa Stolarczyk 5 . Album liter oraz karty pracy. Poradnik zawiera gotowe do wykorzystania propozycje tygodniowych planów pracy. Zachęcamy do twórczego przetwarzania zawartych w nim pomysłów na realizację zajęć z pierwszoklasistami. Beata Sobczyk. Życzymy udanej edukacyjnej podróży z Naszym elementarzem i poradnikiem! Barbara Bieg-Panic.Drodzy Nauczyciele. przykładowe scenariusze zajęć dziennych. jak ważne jest indywidualne podejście do każdej grupy uczniów. oddajemy w Wasze ręce Poradnik dla nauczyciela klasy pierwszej szkoły podstawowej skorelowany z Naszym elementarzem Marii Lorek i Lidii Wollman. ponieważ dobrze wiemy. Nasze propozycje zostawiają nauczycielom swobodę działania. Beata Stachańczyk. Mamy nadzieję. Mirosława Gruszka. że przygotowany przez nas poradnik nie stanie się zamkniętym zbiorem sposobów prowadzenia lekcji.

aby każde dziecko mogło rozwijać swoje mocne strony i wzmacniać słabsze aspekty funkcjonowania. całościowo wspieramy ich rozwój przez: • ćwiczenia w komunikowaniu się. Oznacza to. okazjonalne wplatanie ćwiczeń logopedycznych. i twierdzi. • rozwijanie myślenia i aktywności matematycznej przez dociekanie. muzyczną. tym większą mają szansę na wykorzystanie swojego potencjału. Według Howarda Gardnera każdy z nas ma wszystkie typy inteligencji. form pracy. stragan. jak rozwijać wszystkie rodzaje inteligencji dzieci. wizualno-przestrzenną. gabinetu weterynaryjnego. Określając (na bazie obserwacji) profil inteligencji każdego dziecka. że nie wszystkie inteligencje są jeszcze odkryte i nazwane. językową. profesora Uniwersytetu Harvarda (do teorii Gardnera nawiązuje program Drogowskazy wielointeligentnej edukacji). ale każde na swój sposób. Profil ten jest dynamiczny. by w każdym tygodniu nauczyciele znaleźli czas na uczestniczenie z dziećmi w szkolnych uroczystościach czy wycieczkach oraz na utrwalanie czy pogłębianie nowych umiejętności. np. np. kwiaciarnia i inne. Zachęcając dzieci do podejmowania różnych rodzajów aktywności. Jest to zgodne z teorią inteligencji wielorakich stworzoną przez amerykańskiego neuropsychologa Howarda Gardnera. rozwijaniu umiejętności mówienia i wypowiedzi ustnej. 6 . • zajęcia praktyczne. • systematyczne tworzenie Albumu liter przez każdego ucznia. • zabawy w teatr. Zawarte w nim treści nauczania zostały podzielone na tygodnie. • rozwijanie aktywności badawczej – wykonywanie. nakrywanie do stołu z wykorzystaniem prawdziwej zastawy. Treści zostały zaplanowane tak. Scenariusze zajęć dziennych i karty pracy opisane w poradniku są jedynie propozycjami mającymi służyć jako inspiracje. • zabawy ruchowe. zmienia się w trakcie naszego rozwoju. zwany profilem inteligencji. do sklepu z warzywami. • propozycje zabaw diagnozujących umiejętności dzieci. • formy i sposoby pracy – wskazówki dla nauczyciela. • klasowe muzykowanie i pląsy.. przewidywanie i dociekanie przyczyn.SPIS TREŚCI » JAK KORZYSTAĆ Z PORADNIKA? Poradnik dla nauczyciela klasy pierwszej szkoły podstawowej zawiera propozycję planu nauczania zgodną z najnowszą podstawą programową. wspieramy ich rozwój całościowo. na przejście dla pieszych. przyrodniczą. Wyróżnia on osiem typów inteligencji (w ostatnich swoich pracach mówi już o dziewięciu): logiczno-matematyczną. Zachęcając uczniów do podejmowania różnych rodzajów aktywności. • spotkania z ciekawymi ludźmi. interpersonalną i intrapersonalną (dziewiątą nazywa egzystencjalną/duchową). przeprowadzanie doświadczeń. ruchową (kinestetyczną). do biblioteki. które warto przeprowadzić w danym tygodniu ze względu na wprowadzane czy utrwalane czynności. Wszystkie dzieci są zdolne. sztućców itd. czy też inaczej – układ jego mocnych i słabszych stron – możemy wspierać rozwój całościowo poprzez właściwy dobór metod. w których można przećwiczyć taką aktywność – np. co pozwala nauczycielom na swobodne planowanie pracy z uczniami. określanie lateralizacji przy okazji zabaw matematycznych. badanie. szacowanie i wycieczki z uczniami do miejsc. środków dydaktycznych i tak organizować środowisko edukacyjne. charakterystyczny dla danej jednostki układ. Powinniśmy patrzeć na każde dziecko jak na istotę niepowtarzalną. które tworzą pewien swoisty. że im więcej różnych rodzajów aktywności podejmą dzieci. która ma wiele różnych nieukształtowanych jeszcze typów inteligencji. W proponowanych tygodniowych planach pracy zostały podane: • bieżące uwagi i istotne informacje dla nauczyciela ściśle skorelowane z Naszym elementarzem. • rozwijanie różnych aktywności w kącikach tematycznych. • wyprawy: plenery (w tym ekospacery).

a w trzeciej kolejności (bez oglądania wzoru) z pamięci. że dziecko nie może pokolorować swojej książki – jest przecież jej autorem. by wyglądał jak ten w podręczniku. Wzory są podzielone na grupy z uwzględnieniem stopnia ich trudności (wzory zbudowane z linii prostych. nauczyciel może dwukrotnie skserować wzór liter do cięć. Dziecko otrzyma wówczas obraz liter. która ma uzmysłowić uczniom. zapamiętuje jej obraz.SPIS TREŚCI » • spacery w wyobraźni. Kolejnym etapem nauki czytania i pisania są ćwiczenia w pisaniu z pamięci. ch. Na stronach wprowadzających litery ó. h. układając puzzle na obrazku. wygłosie i śródgłosie wyrazów. a następnie wycinanie i naklejanie ich w odpowiednich miejscach na stronie Albumu liter przy piktogramach „nagłos”. następnie pod obrazkiem. Dotyczy to tylko sytuacji. relaksację. mimo że w danym dniu poznały drugi zapis (ortograficzny) tej samej głoski w postaci liter ó. Dzięki temu dziecko koncentruje uwagę na istotnych elementach zawartych w karcie pracy. które mają wysoką wartość terapeutyczną. a następnie porównuje swój zapis ze wzorem i dokonuje korekty. • ćwiczenia w korzystaniu z instrukcji zawartej w Naszym elementarzu: kolorowanie bohatera dnia. Dziecko ma możliwość podejmowania samodzielnych prób w pisaniu. które powodują rozkojarzenie uwagi dziecka (np. wyrazy. Nie oznacza to. ą i ę w nagłosie. h. • ćwiczenia pamięci wzrokowej dzieci: utrwalanie obrazu pisanych liter – małej i wielkiej – w zabawie polegającej na samodzielnym rozcinaniu literowych puzzli we wskazanych miejscach. identyfikuje elementy – np. których nazwy zawierają nowo poznaną głoskę. która będzie powstawała przez cały okres wprowadzania liter. a potem zakryło wyłącznie jedną sylabę. W poradniku nie zostały wykorzystane wszystkie ćwiczenia znane z literatury terapeutycznej dotyczącej kaligrafii. • ćwiczenia grafopercepcji: pisanie po śladzie ołówkiem. Na stronach wprowadzających litery y. Z czasem dzieci coraz lepiej będą zapamiętywały sylaby. • inspiracje plastyczne. ż. że nadal słyszą głoskę u. kiedy uwaga musi być skoncentrowana na strzałeczkach ułatwiających kreślenie liter czy kropkach przeznaczonych do pisania po śladzie. „wygłos” i „śródgłos”. rz. W kolejnej. Dzieciom zdolnym nauczyciel może zwiększyć liczbę cięć przez dorysowanie dodatkowych linii. ą. kiedy nauczyciel systematycznie ćwiczy z dziećmi pisanie z pamięci w Albumie liter. rz znajduje się tabelka do zadania z wysłuchiwaniem głosek u. który będzie kopiowało. zaokrąglonych. litery oraz rozwijają się umiejętności czytania i pisania. składaniu liter w całość i naklejaniu ich na kartkę z bloku. bez liniatury. ż w nagłosie. nadmiar kolorów) w czasie nauki czytania i pisania. Z tego samego powodu dzieci nie będą poszukiwać wyrazów z y. czyli w kolejności innej niż metodyczna. ó. Zadaniem dziecka będzie narysowanie lub wyszukiwanie w kolorowych gazetach takich obrazków. wygłosie i śródgłosie wyrazów. Zaletą Albumu liter jest jego czarno-biała forma. następnie odtwarzanie wzoru z wykorzystaniem kropek. węższej linii dziecko dokonuje samodzielnych prób odtwarzania wzorów. które wskazują początek ruchu ręki dziecka i jego zakończenie. Uczeń odczytuje sylabę. które są utrwalane przez powtarzanie. łukowatych itd. by za każdym razem dziecko zapamiętało.. a nawet zdania – można wtedy zwiększyć liczbę zapamiętywanych sylab czy wyrazów. W wyniku stymulacji lewopółkulowej (odpowiedzialnej za rozwój mowy i myślenia dziecka) dokonuje się ostatecznie zapamiętanie obrazu np. Jeśli zadanie okaże się zbyt trudne dla dziecka. zasłania ją kartką i zapisuje bez patrzenia na wzór. Elementy. Należy pamiętać. 7 . Uczeń werbalizuje swoje czynności. • ćwiczenia kaligraficzne: ćwiczenia percepcji wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczenia przedramienia i nadgarstka na wykropkowanych wzorach liter. • ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej: wysłuchiwanie głosek w nagłosie. ch. Zawarte w nim ćwiczenia polonistyczne obejmują: • ćwiczenia identyfikacji i rozróżniania liter: zabawa w detektywa – kolorowanie kredką nowo poznanej litery małej i wielkiej na fragmencie czarno-białej gazety. zostały pominięte celowo. ę nie ma bohatera dnia – w języku polskim żadne z imion nie rozpoczyna się od tych liter. różnicuje podane piktogramy na białym tle. następnie pisanie po śladzie szarych liter w poszerzonej liniaturze oraz w zmniejszającej się liniaturze. wzory literopodobne i mieszane). litery. tak też będzie w części Albumu liter poświęconej dwuznakom i wieloznakom. Album liter ma być książką ucznia.

Oznacza to. Propozycje zawarte w Albumie liter nauczyciel powinien zweryfikować i dostosować do możliwości swoich podopiecznych. Dla ułatwienia przygotowano miejsce na wpisanie imienia ucznia. zgodnie z podstawą programową: edukacja polonistyczna edukacja plastyczna i zajęcia techniczne edukacja matematyczna edukacja muzyczna edukacja przyrodnicza zajęcia komputerowe edukacja społeczna i etyka wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 8 . W Albumie liter umieszczono jedną stronę z poszerzoną liniaturą do kopiowania przez nauczyciela w przypadku takiej potrzeby. że sam decyduje. by rozwijać określone umiejętności uczniów. daty wykonanej pracy oraz numeru strony.SPIS TREŚCI » Strony z Albumu liter proponujemy gromadzić w skoroszytach lub segregatorze. z których ćwiczeń rezygnuje. a które ćwiczenia są mu potrzebne. Korzystanie z poradnika ułatwiają znane z Naszego elementarza piktogramy odnoszące się do kolejnych rodzajów edukacji.

TYDZIEŃ NAUKI Proponowane treści nauczania związane z aktywnościami uczniów – – numeracja zgodnie z podstawą programową EDUKACJA POLONISTYCZNA: • Wypowiedzi uczniów na temat ilustracji przedstawiającej szkołę i zabawy wokół szkoły. Próby porównania własnej szkoły ze szkołą w Naszym elementarzu.9) B LO K T E MAT YC Z N Y: W S Z KO L E EDUKACJA MATEMATYCZNA: • Orientacja przestrzenna.2) • Rośliny w klasie.3a) • Przedstawianie się. obok.2) • Znaki ewakuacyjne w szkole. pod.4) 9 . (7. niższy. kącik przyrodniczy – co możemy hodować. 5. • Rozmowy na temat ilustracji przedstawiającej klasę w Naszym elementarzu.2) ZASOBY SCHOLARISA: KLASA ALI ¨¨ EDUKACJA PRZYRODNICZA: • Przyroda ożywiona i nieożywiona wokół szkoły. (1. (5.4) • Wypowiedzi na temat: „Dlaczego warto dbać o porządek w klasie?”. Różne sposoby podziału uczniów na grupy.10) • Sposoby bezpiecznego poruszania się po budynku szkolnym. Funkcje i zadania osób pracujących w szkole. po lewej. przy. przeliczanie.17) • Stosowanie określeń: wyższy. jak dbamy o nasz kącik. przed.SPIS TREŚCI » WRZESIEŃ – 1. takiej samej wysokości. opowiadanie o sobie. (5.6) • Poznanie zasad bycia dobrym kolegą. Opowiadanie o sobie i swoich zainteresowaniach. Określenie obowiązków dyżurnego. po prawej. wewnątrz. (6.4) • Stworzenie klasowej galerii portretów.4) • Poznanie kącików tematycznych w klasie. na zewnątrz.3c. co obserwować. (1. niżej.10) EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA: • Uczestniczenie w uroczystości szkolnej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.4) • Zabawy integracyjne w grupach. (7. (6. zgodna zabawa. Ustalenie zasad mówienia i słuchania. sali lekcyjnej. nowych kolegów.6) • Poznawanie: wychowawcy. Użycie określeń: na. (5. Stosowanie określeń: prawa. Porównanie klasy z ilustracji z klasą uczniów. wyżej. Akcja ukwiecania sali lekcyjnej roślinami przyniesionymi z domu. za. (5. (6. (6. (5. (5. przedstawianie się. (7. lewa. nad. w. Zwroty grzecznościowe. (1.1) • Szacowanie ilości. uwrażliwianie na potrzebę dbania o rośliny. (5.3a) • Poznanie sali lekcyjnej oraz wychowawcy. (1.3b) • Wypowiedzi dzieci – podczas spaceru po szkole – na temat pomieszczeń szkolnych oraz osób tam pracujących.

do której mówisz.2c) • Tworzenie i śpiewanie krótkich klasowych powitań i pożegnań. Sprawdzonym sposobem na utrzymanie dyscypliny w klasie/grupie jest ustalenie zasad zabierania głosu.1c) • Zabawy wyciszające. (4. Wszyscy w klasie mogą cię usłyszeć.3c) SCENARIUSZ NR 1 – POZNAJEMY SIĘ ¨ 10 . kiedy dzieci mają skupić uwagę. • mówi tylko jedna osoba. Na placu zabaw – czerwony: porozumiewamy się z osobami znajdującymi się daleko. do którego będziemy dokładać sukcesywnie kolejne ikonki.1c) • Piosenki integrujące grupę: No to co?. np. w miarę rozwoju życia klasowego. np. cisza – zamknięta buzia. inne słuchają. relaksacyjne przy muzyce. Reagowanie na sygnały. Kolory można zamienić na rysunki. w jaki sposób dzieci powinny reagować na określony sygnał dźwiękowy. jesteśmy cicho. Można w tym celu wykorzystać kolory: Cisza – niebieski: wolno rozmawiać tylko w przypadkach nadzwyczajnych. Chęć kontaktu z nauczycielem sygnalizujemy podniesieniem ręki. Rozmowa – zielony: tylko osoba. Tylko zgromadzeni przy stoliku mogą cię usłyszeć.2b) • „Mój portret” – wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną. pozostali słuchają. (3.2b) Praktyczne wskazówki: Proponujemy ustalenie. (3. Nie przeszkadzamy kolegom. Hamerski. inne słuchają. znaki i polecenia nauczyciela. (10.: • słuchamy nauczyciela.1a) • Zabawa ruchowa z piosenką. (4. M.WRZESIEŃ – 1. oraz wybranie instrumentu o charakterystycznym dźwięku. muz. którym można sygnalizować. może cię słyszeć. Wypowiedź w klasie – pomarańczowy: jedna osoba mówi. na stronie internetowej szkoły. (10. przyrządów i urządzeń sportowych. umywalnią. J. toaletą. EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE: • „Moja wymarzona szkoła” – wykonanie pracy plastycznej pastelami olejnymi. (3. ZASOBY SCHOLARISA: ULICZNA ORKIESTRA ¨¨ WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA: • Zapoznanie z obiektami sportowymi na terenie szkoły i pomieszczeniami przyległymi – szatnią. (3. Pogadanka na temat podstawowych czynności higienicznych. (10. podnoszę rękę w górę. Szypowska. np. sł. (3.4a) • Bezpieczne korzystanie ze sprzętu.4e) • Ćwiczenia orientacyjno-porządkowe. Wypowiedź w grupie – żółty: jedna osoba mówi. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » B LO K T E MAT YC Z N Y: W S Z KO L E Praktyczne wskazówki: Proponujemy wykonywanie zdjęć podczas ciekawych momentów zajęć i umieszczanie ich w klasowym albumie fotograficznym. • gdy chcę coś powiedzieć. Warto stworzyć katalog praw i obowiązków ucznia.2b) EDUKACJA MUZYCZNA: • Uczestniczenie w części artystycznej podczas uroczystości szkolnej.

• Porozmawiajcie o tym między grupami. których położenie jest przedstawione na wylosowanym przez grupę piktogramie (nad lub pod lub obok lub na). TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » KARTY PRACY: KARTA PRACY STOSUNKI PRZESTRZENNE (1) ¨¨ • Powiedz. KARTA PRACY ORIENTACJA PRZESTRZENNA – POKÓJ (2) ¨¨ B LO K T E MAT YC Z N Y: W S Z KO L E Karta pracy jest elementem scenariusza zajęć dziennych nr 1. Używaj słów: na. • Odszukajcie na rysunku pokoju te przedmioty. • Zaznaczcie te miejsca żetonami. nad. 11 . między. Opis pracy z kartą znajduje się w scenariuszu. za. przed. po prawej stronie. gdzie jest piłka na każdym z obrazków. po lewej stronie. pod.WRZESIEŃ – 1.

oraz miejsca: miasto.3c) • Wypowiedzi dzieci na temat różnych gier podwórkowych.1) • Porządkowanie.2) Praktyczne wskazówki: Określenie lateralizacji dzieci. Ma ona zainspirować uczniów do wypowiedzi ustnych na temat zajęć w szkole. w których można spędzać wakacje.3c) • Tworzenie scenek teatralnych (wizualizacja kinestetyczna) – pokazywanie ruchem miejsc. (1. (7. EDUKACJA MATEMATYCZNA: • Orientacja przestrzenna: nad. TYDZIEŃ NAUKI Proponowane treści nauczania związane z aktywnościami uczniów – – numeracja zgodnie z podstawą programową B LO K T E MAT YC Z N Y: W S Z KO L E EDUKACJA POLONISTYCZNA: • Wypowiedzi na temat wakacji na podstawie własnych przeżyć dzieci oraz pamiątek i ilustracji. lewa strona oraz określanie kierunków.1) • Prawa. w lewo. 6–7 podręcznika przedstawia dzieci wykonujące różne czynności (dla nauczyciela – „aktywności”). (7. Jak chronić się przed hałasem? Jak dbać o ciszę potrzebną w czasie nauki? (6. na zewnątrz. rzeka. Ćwiczenie wyobraźni: „Co by było gdyby…?”. (1. (1.3c) • Rozmowa na temat odpowiedniego zachowania się w szkole na podstawie ilustracji z podręcznika i przeżyć dzieci. (7. (6.SPIS TREŚCI » WRZESIEŃ – 2 . Nazywanie poszczególnych narządów zmysłów. (1. b) • Rozmowa o zmysłach. Wyznaczanie ról i zadań dla poszczególnych uczniów. Zabawy matematyczne kształcące orientację: prawa strona. Odszukiwanie ich w budynku i nazywanie. (7. w górę.4a. 1. (1. lewa.3c) • Regulamin placu zabaw. przyrządów sportowych i innych. wewnątrz. w dół. (1. Rozpoznawanie i nazywanie piktogramów. Charakterystyczne polskie krajobrazy: morze. instrumentów muzycznych. (7.10) • Gra podwórkowa. wieś.17) • Cechy wielkościowe.3c) • Rozpoznawanie i nazywanie nastrojów. Odkrywanie cech wspólnych. (7. nizina.1b) Praktyczne wskazówki: Ilustracja na s. oraz czynności dotyczących aktywnego wypoczynku. za pomocą których poznajemy dany przedmiot.1b.3) • Znaczenie zmysłów. (1.1a) • Wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji z podręcznika: „Co będziemy robić w szkole?”. utrudnienia spowodowane brakiem któregokolwiek zmysłu. grupowanie: przyborów szkolnych.10) 12 . (1. góry.8) • Hałas i jego wpływ na zdrowie.17) • Szacowanie odległości – mierzenie stopami.6) • Poznanie znaków ewakuacyjnych znajdujących się na terenie szkoły. EDUKACJA PRZYRODNICZA: • Przyroda latem. (6. Planowanie własnych celów uczenia się. jezioro. (6. w prawo. Poszerzanie zasobu słów dotyczących aktywnego wypoczynku.

dominującą rękę. Przewoźniak.10) Praktyczne wskazówki: Proponujemy wprowadzenie zwyczaju rozmów w kręgu – wspólne rozwiązywanie sporów.3a. J. (5. (8. M. Paint. wybieranie kolorów. Znaczenie współpracy. (9. (8.4d) • Skoki – ćwiczenia. (3. ma inne zdolności. sł.2c.2) • Wyłączanie komputerów. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA: • Aktywny wypoczynek z rodzicami/kolegami. Robaczyk Skarpetka – ściąganie skarpetki bez użycia rąk. muz.1a) • Pożegnalna zabawa ruchowa.2a) • Wykonanie znaków graficznych (piktogramów) związanych z bezpieczeństwem w szkole. (10. c) EDUKACJA MUZYCZNA: • Śpiewanie piosenki Właśnie my.1) • Praca w programie graficznym. b) • Wykonanie obrazka piłki z wykorzystaniem materiałów o różnej fakturze. Przyjmowanie prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach wyjściowych. 4.1a) • Ćwiczenia kształtujące. (10. (5.3) • Potrzeba zaopiekowania się kolegą/koleżanką. (10.3) • Każdy jest inny. (3.2b) • Wykonanie kalendarzyka nastrojów. (9. Omówienie zasad pracy w tej sali. • Matematyczne zabawy terenowe – zabawa w podchody (np. (8. Szacowanie odległości – mierzenie stopami.2b) PROPOZYCJE UKIERUNKOWANE NA AKTYWNOŚĆ BADAWCZĄ DZIECKA: • Ćwiczenia zmysłów: zabawy na doświadczanie braku któregoś ze zmysłów.2a.7) • Poznanie nowych obiektów na terenie szkoły lub w okolicy szkoły. Hamerski. Włączenie komputera. 13 . EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE: B LO K T E MAT YC Z N Y: W S Z KO L E • „Lato”– wykonanie pracy plastycznej pastelami olejnymi. • Zabawa inspirowana wierszem M. (5.4) • Zasady klasowego kodeksu zachowania się w klasie i w szkole. rysowanie esów-floresów – dzieci wybierają dowolne narzędzie z Przybornika i zamalowują cały ekran.2) • Zmiana narzędzi.7) • Zabawa na placu zabaw. (9. b.2c. Słuchanie i wykonywanie poleceń. (5.2c. ucho. którzy ze względów zdrowotnych nie poznają świata wszystkimi zmysłami. (11. nogę. (4. 9. np. • Słuchanie bicia serca z użyciem stetoskopu lekarskiego.1) ZASOBY SCHOLARISA: ZESTAW KOMPUTEROWY ¨¨ WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA: • Bieg – ćwiczenia. Marsze w różnych kierunkach. 10. szukanie skarbu) z określaniem kierunków.2a. biegi na wprost i ze zmianą kierunku. (11. • Zabawy badawcze: badamy dominujące oko.WRZESIEŃ – 2. narady klasowe. Skoki obunóż i jednonóż (na prawej i lewej nodze) w miejscu i w ruchu. 4.1c) ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: • Pokazanie uczniom pracowni komputerowej. (8.

nie wolno biegać w klasie i po szkole (ZAKAZ). złość. dbamy o porządek (NAKAZ). nie wolno krzywdzić innych (ZAKAZ). jesteśmy serdeczni wobec siebie (NAKAZ). Pusta ramka jest przeznaczona na narysowanie obrazka przez dzieci. STRONA 1) ¨¨ Karta pracy służy ćwiczeniom w określaniu różnych zachowań uczniów w szkole oraz utrwalaniu określeń: nakaz. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » KARTY PRACY: KARTA PRACY JAK ZACHOWUJEMY SIĘ W SZKOLE – PIKTOGRAMY DO WYCIĘCIA (3. przedziurawić dziurkaczem. • Które dziecko siedzi prawidłowo? Otocz pętlą właściwy rysunek. • Pokoloruj i wytnij piktogramy. STRONA 2) • Naklej piktogramy ze s. przewiązać sznurkiem. przy którym komputerze usiądą dzieci. Tak utworzony kalendarzyk nastrojów można wykorzystywać w różnych sytuacjach na zajęciach. zakaz. Objaśnienie znaczenia piktogramów: pomagamy sobie wzajemnie (NAKAZ). 1 karty pracy nr 3 na odpowiedni kształt znaków drogowych. KARTA PRACY JAK ZACHOWUJEMY SIĘ W SZKOLE – ZNAKI DROGOWE DO UZUPEŁNIENIA PIKTOGRAMAMI ¨¨ (3. B LO K T E MAT YC Z N Y: W S Z KO L E KARTA PRACY RYSUNKI POKAZUJĄCE RÓŻNE NASTROJE (4) ¨¨ Rysunki przedstawiają: radość.  14 . nie hałasujemy (ZAKAZ).WRZESIEŃ – 2. KARTA PRACY PRAWIDŁOWA POSTAWA PRZY KOMPUTERZE (5) ¨¨ • Sprawdź. strach. zadowolenie. smutek. • Wytnij odpowiedni kształt piktogramu zgodnie z określeniem przedstawionego na nim zachowania. Rysunki należy wyciąć. • W pustym okienku narysuj własną propozycję. obrzydzenie.

1b) • Słuchanie fragmentów książki M.3f) • Rozmowy o lalkach i ich rodzajach. więcej – mniej. porównywanie liczebności. Segregowanie. A. • trzecia strona (ćwiczenia w pisaniu dla dziecka). M dodana będzie czwarta strona. (1. (1. f) • Głoska i litera. wzory graficzne). 9. ZASOBY SCHOLARISA: DŹWIĘKI MOJEJ DROGI DO SZKOŁY ¨¨ EDUKACJA MATEMATYCZNA: • Utrwalenie orientacji przestrzennej: w prawo.3c) ZASOBY SCHOLARISA: PRZEDMIOTY SZKOLNE DAWNIEJ ¨¨ Praktyczne wskazówki: W dniu poznania pierwszej litery – małej a i wielkiej A – rozpoczynamy tworzenie Albumu liter. TE SAME CZY RÓŻNE?. Nauka pisania liter a. tyle samo. Lalki regionalne z różnych stron świata. Po zakończeniu wprowadzania liter powstanie książka dziecka – Album liter – którą można np. na zewnątrz.3c) • Nauka na pamięć wiersza o przechodzeniu przez jezdnię. włożyć do skoroszytu. o czym może być książka – wypowiedzi dzieci.3c. w lewo. (1. A. mniej. l. (1.16) • Układanie kompozycji z figur geometrycznych. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. klasyfikowanie. • druga strona (budowana przez dziecko – puzzle. (7. ZASOBY SCHOLARISA: W DRODZE DO SZKOŁY. Nauka na pamięć wiersza W. parter i piętro). Tworzenie własnego Albumu liter.SPIS TREŚCI » WRZESIEŃ – 3. (1. Założenie stron z literami a.3c) • Spotkanie z policjantem. która ma służyć ćwiczeniom w czytaniu i pisaniu z pamięci. Stosowanie określeń: więcej. l.3a) • Rozmowa o zabawkach i ulubionych zabawach dzieci oraz rodziców i dziadków (kiedy byli dziećmi). L. (9. z którego powstanie praca dziecka. (1.2a) • Wprowadzenie liter a. większy – mniejszy.17) • Grupowanie.3e) • Rodzaje albumów.3e. (1. (7.2c) • Oglądanie ilustracji w książkach dla dzieci.16) • Stosowanie określeń: wewnątrz. (7. Jest to cykliczne tworzenie kompletu liter. Tworzenie wzorów z figur geometrycznych wg ustalonych zasad. Od litery m. TYDZIEŃ NAUKI Proponowane treści nauczania związane z aktywnościami uczniów – – numeracja zgodnie z podstawą programową B LO K T E MAT YC Z N Y: W S Z KO L E EDUKACJA POLONISTYCZNA: • Omawianie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach na podstawie ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń.2c) • Wielka litera w pisowni imion. f. Kownackiej Plastusiowy pamiętnik.3e. (1. Proponujemy zaznaczanie miejsca rozpoczęcia kreślenia litery i prawidłowego rozmieszczenia jej elementów w liniaturze zeszytu przedmiotowego poprzez narysowanie kresek na początku danej linii (tzw. zszyć. L. W tej propozycji obowiązują zawsze stałe elementy: • pierwsza strona (tworzona przez dziecko). (1. 9. FIGURY GEOMETRYCZNE ¨¨ 15 . (1. L. l. 1.1a.17) • Dostrzeganie figur geometrycznych w znakach drogowych. Gawdzika o głosce i literze. Domyślanie się. bindować. A. (7.

W KĄCIKU CZYTELNICZYM ¨ SCENARIUSZ NR 3 – ALBUM LITER. (4.4e) SCENARIUSZ NR 2 – SPOTKANIE Z LITERĄ a.WRZESIEŃ – 3. 4.3a) • Ćwiczenia bieżne z użyciem różnych przyborów (szarfy.6) • Przybory szkolne dawniej i dziś.2c. (8. tzw.2) • Wypełnianie figur kolorem. muz. Dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi. (6. (5. Przestrzeganie zasad podczas gry planszowej. (9.3c) • Zabawy na minijezdni. Paint. klasowa rodzina. (10.1a) ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: • Wstawianie najprostszych figur geometrycznych (koło. sł.1c) • Ćwiczenia rzutne – rzuty małymi przedmiotami prawą i lewą ręką w miejscu i w ruchu. b) • Wykonanie lalki z drewnianej łyżki. (10. b) • Wykonanie strony tytułowej do Albumu liter. (8. b) ZASOBY SCHOLARISA: SYGNALIZACJA ŚWIETLNA ¨¨ EDUKACJA MUZYCZNA: • Śpiewanie piosenki W naszej klasie jak w rodzinie.2a. Przewoźniak. (9.9) • Dbanie o książki pożyczone i własne.3c) • Wykonanie z plasteliny/modeliny Plastusia lub innej maskotki. kwadrat. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » EDUKACJA PRZYRODNICZA: • Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych – nie każda rzecz może być zabawką.4) Praktyczne wskazówki: Proponujemy wyznaczyć jeden dzień w tygodniu. (8. (9. (3.2) • Zbudowanie ludzika z figur. M. piłki).5) • Wyposażenie piórnika i zawartość tornistra ucznia. Zwrócenie uwagi na certyfikaty i oznaczenia umieszczone na zabawkach przeznaczonych dla dzieci. prostokąt. A ¨ 16 . B LO K T E MAT YC Z N Y: W S Z KO L E EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE: • Edukacja w plenerze: „Jak przechodzimy przez jezdnię?”. Tworzenie więzi społecznych w grupie. np. (4. (3. (5. (11. Spotkanie z panią bibliotekarką.4) • Zasady zachowania w kąciku zabawek.6) • Rola albumu w życiu dzieci. M. (5.10) EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA: • Wizyta w szkolnej bibliotece.2a.1a) • Zabawy rytmiczne. woreczki. (3. A. w którym dzieci będą mogły przynieść swoją ulubioną zabawkę.3c) • Edukacja komunikacyjno-drogowa: opisywanie własnej drogi do szkoły. znaki drogowe dotyczące pieszego. (5.2a. dziecko jako pasażer – zasady zachowania. (5.1b) • Akompaniament perkusyjny do piosenki. (5. Matuszewski. (10. trójkąt) w programie graficznym.4b) WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA: • Ćwiczenia bieżne – bieg po prostej i slalomem z omijaniem przeszkód zgodnie z zasadami ruchu drogowego (dziecko jako pieszy). (9. LITERA a. dziecko jako pieszy.4) • Spotkanie z rodzicami i dziadkami (rozmowa o zabawkach z ich dzieciństwa).

taśma klejąca. A. • Powiedz. a czym się różnią?”. L ¨¨ strona 1 – wg scenariusza nr 3. figur. że pojazdy muszą być takie same. Opis pracy z kartą znajduje się w scenariuszu. Dobierz w pary przybory szkolne i tornistry używane dawniej i dziś.WRZESIEŃ – 3. –– Wynik: Słomka z balonikiem przesuwa się po sznurku jak odrzutowiec. która nie ma boków”. O. Ruch kończy się na końcu sznurka lub po wyczerpaniu powietrza w baloniku. słomka. • Pokoloruj sygnalizatory zgodnie z podpisami. sznurek. 17 . LITERY a. Druga osoba niech przyklei taśmą balon do słomki. KARTA PRACY KSZTAŁTY FIGUR GEOMETRYCZNYCH. która ma 4 boki/3 boki”. ALBUM LITER. • Nazwij przybory szkolne. wielkie. „Narysuj figurę. • Narysuj figury. Pamiętaj. np. które mają 4 boki. • Przeliczanie w danych układankach figur o różnych cechach: prostokątów. do krzeseł. M. to znaczy powietrze wydostaje się „z tyłu”. Puść balon. • Zabawa z balonikiem. balon leci „do przodu”. l. NA ZEWNĄTRZ (7) ¨¨ • Przyjrzyj się zamieszczonym na karcie piktogramom. złóż pojazdy i wklej do albumu. liczbę boków lub ich brak). z jakich figur został zbudowany ten pojazd. ile pojazdów możesz zbudować z figur geometrycznych. H. WZORY (9) ¨¨ • Dokończ rysowanie kształtów figur geometrycznych. –– Przebieg zabawy: Przewlecz sznurek przez słomkę i przywiąż go mocno do dwóch mebli. duże. • Zabawa z lusterkiem – jak wyglądają różne litery a (pisane. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » PROPOZYCJE UKIERUNKOWANE NA AKTYWNOŚĆ BADAWCZĄ DZIECKA: • Rozwiązywanie zadań problemowych typu: „W czym są do siebie podobne kwadrat i prostokąt. KARTA PRACY FIGURY GEOMETRYCZNE. W). „Narysuj figurę. KARTY PRACY: B LO K T E MAT YC Z N Y: W S Z KO L E KARTA PRACY SYGNALIZACJE ŚWIETLNE (6) ¨¨ Karta pracy jest elementem scenariusza zajęć dziennych nr 2. kolor. KARTA PRACY PRZYBORY SZKOLNE DAWNIEJ I DZIŚ (10) ¨¨ Karta pracy jest elementem scenariusza zajęć dziennych nr 2. wielkość. POJAZD (8) ¨¨ • Powiedz. które widzisz. Opis pracy z kartą znajduje się w scenariuszu. drukowane. • Wytnij figury. figur zielonych (zwracamy uwagę na kształt figury. Nadmuchaj balon i przytrzymaj go tak. by nie uciekało powietrze. KARTA PRACY ORIENTACJA PRZESTRZENNA – WEWNĄTRZ. małe. które są wewnątrz pudełka. które są na zewnątrz pudełka. strona 2 – układanie i naklejanie wzoru litery pisanej (małej i wielkiej) z puzzli oraz rysowanie wzoru. • Narysuj figury. mniejsze) w lusterku? Która z nich wygląda w lusterku jak napisana na papierze? Cel: jest to ćwiczenie pozwalające dzieciom dostrzec symetryczną budowę niektórych liter (A. –– Potrzebne materiały: balon. strona 3 – ćwiczenia w pisaniu liter w liniaturze powiększonej z zachowaniem kierunku pisania.

3e. Zaplanowanie spaceru pod hasłem: „obserwowanie przyrody”. kilka baloników. (1. Przybornik należy zostawiać w szkole. (7.3c.2c) • Wypowiedzi dzieci na temat parku na podstawie własnych doświadczeń oraz ilustracji na s. 6. Może to być pudełko. d) • Rozmowa na temat ilustracji w podręczniku na s. piłeczka pingpongowa. Aby usprawnić organizację pracy.11) ZASOBY SCHOLARISA: GARDEROBA HANI ¨¨ 18 . (1. (1. (7. (1. 9.2) • Edukacja w plenerze – spontaniczne wypowiedzi o parku na podstawie własnych obserwacji dzieci. (1. prosto.3b. (1. w którym znalazłyby się: kostka do gry.1a) • Wprowadzenie litery o. f.1) • Matematyka w plenerze: orientacja przestrzenna: w lewo. obok.2a) Praktyczne wskazówki: Teksty zapisane w podręczniku zieloną czcionką przeznaczone są do odczytania przez nauczyciela lub chętne do czytania dziecko. po prawej. chusteczki higieniczne.1) • Porównywanie wielkości: większy – mniejszy. Nauka pisania litery o. ZASOBY SCHOLARISA: DŹWIĘKI PARKU ¨¨ EDUKACJA MATEMATYCZNA: • Utrwalanie pojęć: w. kilka drewnianych klamerek. (7. słoiczek z nakrętką. po lewej.17) • Grupowanie przedmiotów wg podanych cech.3c) • Słuchanie opowiadania Przygody dębowego listka. waciki. kilka dużych. wewnątrz. w prawo. Przeliczanie. na zewnątrz. f) • Wykonanie kartek do Albumu liter. słomki. (7. TYDZIEŃ NAUKI Proponowane treści nauczania związane z aktywnościami uczniów – – numeracja zgodnie z podstawą programową EDUKACJA POLONISTYCZNA: B LO K T E MAT YC Z N Y: W S Z KO L E • Zabawa wyrazami dźwiękonaśladowczymi. więcej – mniej. mała maskotka. 28–29. O. (1. Przedmioty z przybornika dziecko wykorzystuje do aktywności matematycznej. lusterko.3e. Rytmy z materiałów przyrodniczych. badawczej oraz do ćwiczeń oddechowych prowadzonych okazjonalnie przez nauczyciela. O. (7. proponujemy przygotowanie przybornika ucznia. 30–31 podręcznika.17) • Grupowanie materiału przyrodniczego.SPIS TREŚCI » WRZESIEŃ – 4. (7. lupa. płaskich guzików (żetony).17) • Szacowanie ciężaru.

(5. (3. Barwy jesieni. oraz ich owoców.1) • Znaczenie liści. (5.1a) • Zabawa ruchowa do piosenki. nad.1c) ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: • Utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów względem siebie. Zbieranie materiału przyrodniczego. (10. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » EDUKACJA PRZYRODNICZA: • Owady i ich rola. które znajdują się na trawie i pod drzewami. Matuszewski. kasztanowiec. (6. Przewoźniak. dlaczego liście opadają. (3. M. Bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu zabaw. na zewnątrz.5) • Zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. (5. akacja). (6. b) EDUKACJA MUZYCZNA: • Słuchanie utworu Lot trzmiela N. GŁOSY PTAKÓW ¨¨ EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA: B LO K T E MAT YC Z N Y: W S Z KO L E • Zasady zachowania się na spacerze w parku. (10. po lewej stronie.4f) SCENARIUSZ NR 4 – PLANUJEMY JESIENNY SPACER ¨ SCENARIUSZ NR 5 – W PARKU ¨ 19 . Wykorzystanie przybornika badacza do prowadzenia obserwacji.2) • Strój i ekwipunek badacza przyrody.5) ZASOBY SCHOLARISA: JESIENNE OBSERWACJE. po prawej stronie. np. klon. Rimskiego-Korsakowa. (6. sł. (6.1c) • Śpiewanie piosenki W naszej klasie jak w rodzinie. (6.2) • Przeglądanie albumów i przewodników dla dzieci po świecie roślin i zwierząt. b) • Wykonanie prac plastycznych z materiału zebranego w parku i plasteliny.4b) WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA: • Trucht w terenie otwartym z pokonywaniem naturalnych przeszkód. pod. (4.WRZESIEŃ – 4. np.: „Narysuj żółte koło.2a.2) • Dociekanie. JAKIE DRZEWA ZOBACZYMY W PARKU. (10.2) • Rysowanie „kierowane” w programie graficznym. Obserwowanie roślin i zwierząt żyjących w parku. muz. (8.4) EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE: • Układanie bukietów – przestrzenne formy florystyczne. z których pochodzą liście (dąb.2a. Improwizacje ruchowe do muzyki. M.10) • Zasady dobrej współpracy w grupie. (3.2c) • Zabawy na placu zabaw w parku. (6. wskazywanie roślin i zwierząt występujących w parku. (4. wewnątrz.2) • Jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy? (6. w. (6. obok.1) • Nazywanie drzew.1c) • Ćwiczenia kształtujące – ćwiczenia równoważne: przejście z ramionami w bok po liniach na sali i boisku. z prawej strony czerwony kwadrat.4) • Wymyślanie wspólnych zabaw w parku. (8. pod nim zielony trójkąt” itd.

Staraj się nie odrywać ręki od kartki. mrówki zamkniętej w słoiku. OSA (12) ¨¨ • Narysuj palcem po śladzie wzór osy bez odrywania ręki od kartki. Opis pracy z kartą znajduje się w scenariuszu. KARTA PRACY MAPA. ALBUM LITER. a po obserwacji natychmiast uwolnić owady. KARTA PRACY JAK W DOMU PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYCIECZKI? (13. co powinieneś/powinnaś zabrać ze sobą na wycieczkę do parku. Pamiętajmy. Potem rysuj ołówkiem po śladzie. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » PROPOZYCJE UKIERUNKOWANE NA AKTYWNOŚĆ BADAWCZĄ DZIECKA: • Dostrzeganie symetrii osiowej: w skrzydłach motyla. • Zastanów się.WRZESIEŃ – 4. Powiedz. • Pokoloruj odznakę. O  ¨¨ B LO K T E MAT YC Z N Y: W S Z KO L E strony 1–3 KARTA PRACY JAK W KLASIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYCIECZKI? (13. co powinieneś/powinnaś zabrać ze sobą na wycieczkę do parku. Opis pracy z kartą znajduje się w scenariuszu. by wykonać niewielkie otwory w wieczku. KARTA PRACY ODZNAKA MŁODEGO BADACZA PRZYRODY (15) ¨¨ Karta pracy jest elementem scenariusza zajęć dziennych nr 5. Staraj się nie odrywać ręki od kartki. STRONA 1) ¨¨ Karta pracy jest elementem scenariusza zajęć dziennych nr 4. STACJE ZADANIOWE (14) ¨¨ Karta pracy jest elementem scenariusza zajęć dziennych nr 5. • Zabierz mapkę na wycieczkę do parku. KARTY PRACY: KARTA PRACY ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE. co one przedstawiają. Potem rysuj ołówkiem po śladzie. STRONA 2) ¨¨ Karta pracy jest elementem scenariusza zajęć dziennych nr 4. Co one przedstawiają? • Zastanów się. ciele człowieka. • Pokoloruj ilustracje. OKNO (11) ¨¨ • Narysuj palcem po śladzie wzór okna bez odrywania ręki od kartki. Opis pracy z kartą znajduje się w scenariuszu. • Oglądanie przez lupę liści przyniesionych ze spaceru. • Obserwacja owadów. Pokoloruj mapkę. KARTA PRACY ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE. 20 . • Przygotowanie pierwszej kartki do albumu liści. Śledź na mapie kolejne stacje zadaniowe. LITERA o. • Pokoloruj ilustracje. • W ramce narysuj siebie przygotowanego/przygotowaną do wyjścia do parku. np. Opis pracy z kartą znajduje się w scenariuszu.

(5.3b) • Wykonanie obrazka dla mamy z zastosowaniem techniki plam. (1. 2) EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA: • Moja mama. prostych wyrazów i zdań. T.2c) • Słuchanie fragmentów książki J. (6.SPIS TREŚCI » PAŹDZIERNIK – 5. Zabawa z cieniem. po prawej.3e. (1. kropka na końcu).17) • Grupowanie elementów.2c) 21 . 9.3) • Dziecko jako członek rodziny. (1. (5. c) Praktyczne wskazówki: Majka jest siostrą bliźniaczką Oli. (1. rama.2) • Wyrabianie przekonania. Swobodne wypowiedzi dzieci o swoich matkach.1) EDUKACJA PRZYRODNICZA: • Rozpoznawanie kolorów w przyrodzie – „Jak jesień pomalowała ogród?”. Czego potrzebują do życia rośliny doniczkowe? (6. Nauka pisania liter m. c) • Wprowadzenie liter m. (5. (1. lewa. Szacunek dla osób starszych.3 f) • Czytanie sylab.1. która ma służyć ćwiczeniom w czytaniu i pisaniu sylab. (5. 34–35 maluje jabłoń. TYDZIEŃ NAUKI Proponowane treści nauczania związane z aktywnościami uczniów – – numeracja zgodnie z podstawą programową EDUKACJA POLONISTYCZNA: B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U • Opowiadanie treści ilustracji w podręczniku z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie: „Jak jesień pomalowała ogród?”. paleta. f. (1. (5. (4. (9. (4. (7. Swobodne wypowiedzi dzieci o swoich ojcach. t. EDUKACJA MATEMATYCZNA: • Góra.3) • Dostrzeganie dobra i zła – „Jak rozwiązywać trudne sytuacje?”.2a) • Serce – plecionka z pasków papieru.3g) • Opowiadanie treści ilustracji w podręczniku. Od litery m. (7.3) • Hobby. Po lewej. M. wyrazów i zdań z pamięci.3) EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE: • Wprowadzenie nazw: sztaluga. f) • Wykonanie kartek do Albumu liter.t. Obraz ten pojawi się na ścianie pokoju w podręczniku na s. Ich mama jest malarką. że nie można nikogo pochopnie posądzać o złe czyny.5) • Obserwowanie zjawiska powstawania cienia.3) • Mama mamy. 52. prawa strona (na kartce papieru).1) • Obserwowanie roślin pokojowych – kaktusy. Dyktando słuchowe. T.3a. taty. M dodana jest czwarta strona Albumu liter. pędzel. Życie i praca w domu. tata mamy. taty. (1. wstążeczki.2c) • Zdanie (wielka litera na początku. Mama bliźniaczek na ilustracji w podręczniku na s.2) • Mój tata. Spędzanie czasu z tatą.2a) • Pisanie z pamięci. (5.3e. Spędzanie czasu z mamą. (6. (1. (5. Odróżnianie zdarzeń baśniowych – fantastycznych – od realistycznych. dół.3a. M. Zorganizowanie wystawy prac. Papuzińskiej Nasza mama czarodziejka.

(10.3c) WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA: B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U • Ćwiczenia wstępne przy drabinkach – wchodzenie na drabinki i schodzenie z nich. E. (8. który jest punktem odniesienia do ustnej instrukcji nauczyciela. chwyt oburącz. Zabawy z piłką – toczenie prawą i lewą ręką.4b) • Wstawienie kilku serc i zamalowanie ich jesiennymi barwami z wykorzystaniem narzędzia „Wypełnij kolorem”. M. (8.2c) • Ćwiczenia kształtujące – przyjmowanie podstawowych pozycji wyjściowych średnich i niskich. (10. która będzie uzależniona od własnych doświadczeń dzieci (inaczej będzie wyglądała droga rysowana przez dzieci mieszkające w mieście. zdań. KARTA PRACY DYKTANDO SŁUCHOWE. prawo. • Wykonanie kolejnej kartki do albumu liści – sosna. rzut piłką o ścianę. muz.PAŹDZIERNIK – 5. • Zabawy z cieniem. • Obserwowanie cienia rzucanego przez postacie i różne przedmioty. Lorek. Nauczyciel układa tekst dyktanda słuchowego. mijać po prawej i lewej stronie drogi? Cel: rozwijanie myślenia i wyobraźni matematycznej. odczytywanie sylab. lewo. Leżenie przewrotne. t. KARTY PRACY: ALBUM LITER. M. (3. Co babcia mogła zobaczyć. • Rysuj zgodnie z poleceniami nauczyciela. a inaczej przez te.2a) • Wstęp do gier sportowych.3c) PROPOZYCJE UKIERUNKOWANE NA AKTYWNOŚĆ BADAWCZĄ DZIECKA: • Projektowanie mapki terenu: od sosny do domu babci Grzelakowej.4b) • Uzyskanie dodatkowych efektów dzięki wykorzystaniu „Aerografu”. wyrazów. Jakubowska. LITERY m. 22 . dostosowując jego treść do możliwości uczniów. sł.1a) • Dźwiękowe scenki uliczne. (8. DOMEK (16) ¨¨ Karta pracy przedstawia domek. (3. Obserwacja cienia patyka wbitego w ziemię w doniczce.2c) • EO-AO-EO – ćwiczenia wokalne.1a) ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: • Wykonanie kartki dla mamy z wykorzystaniem gotowego kształtu serca. przetoczenia. które mieszkają na wsi). (3. (10. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » EDUKACJA MUZYCZNA: • Nauka piosenki Lewo. T ¨¨ strony 1–3 strona 4 – ćwiczenia w pisaniu z pamięci.

3a) • Znak zapytania.3d) • Rozmowy na temat ilustracji i wakacyjnych wspomnień Emila i Ali. Osobę. f) • Zabawy z literami. f.2c) • Pisanie z pamięci.3) 23 . 9. (7. (1. nazywamy solenizantką lub solenizantem. (1. I. (7.3c) • Dbałość o poprawność wypowiedzi – budowanie zdań prostych w formie życzeń. dzięki którym zdobywamy informacje (encyklopedie. gazety). Rozwiązywanie i układanie zagadek i rebusów o zwierzętach. (1. E.3c) • Zabawa w teatrzyk samorodny – teatr cieni.3b.3e. (1. (1. Odczytywanie pytań. (1.SPIS TREŚCI » PAŹDZIERNIK – 6. Nauka pisania cyfry 1. (1. EDUKACJA MATEMATYCZNA: • Precyzyjne klasyfikowanie: dobieranie kart w pary – gra typu Piotruś. (1. Jeśli jesteśmy na wycieczce w kwiaciarni – wskazujemy bukiet irysów. b) Praktyczne wskazówki: Proponujemy.3a) • Rozwijanie czynnego słownictwa dzieci oraz pojęć związanych z zawodami – gra dydaktyczna. Jubilatka z ilustracji – Mila – jest siostrą Iwony. który wykonuje swoją pracę nocą. (1.3g) • Wypowiedzi dzieci na temat sposobów obchodzenia urodzin i imienin na podstawie własnych doświadczeń. Osobę. telefon. w tym rozwiązywanie zagadek Iwony.9) • Wprowadzenie liter i. (1. by na spotkanie w klasie zaprosić rodzica. Komputer jako nowoczesne narzędzie służące wyszukiwaniu i korzystaniu z informacji. (1.9) • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: „Kim chciałbym zostać. 5. prostych wyrazów i zdań. (1. (1.3c) • Zadawanie pytań gościom zaproszonym do klasy. która obchodzi urodziny. c) • Źródła.1) • Rozróżnianie i określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów. co to jest cyfra? Do czego potrzebne są liczby? (7. która obchodzi imieniny. e.3b. 5.3e. Iwona zadaje dzieciom zagadki w Naszym elementarzu.3c. gdy dorosnę?”. kupujemy kwiat. E.4a. I.2c) • Wykonanie kartek do Albumu liter.3a. (1. c. Nadawanie imion jej bohaterom.3a) • Słuchanie wierszy o zwierzętach.3) • Wprowadzenie liczby 1. (1. Co to jest liczba. (1. (1. Nauka pisania liter i. (7. wymyślanie własnych zagadek. (1. nazywamy jubilatką lub jubilatem. TYDZIEŃ NAUKI Proponowane treści nauczania związane z aktywnościami uczniów – – numeracja zgodnie z podstawą programową B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U EDUKACJA POLONISTYCZNA: • Rozmowa na temat czynności wykonywanych w pracy przez rodziców – zawody naszych rodziców.3c) • Opowiadanie historyjki przedstawionej na ekranie komputera. c) • Rozmowa z kwiaciarką lub ogrodniczką o jej pracy.17) • Liczba 1. (1.3a) • Czytanie: sylab. telewizja. e.1c) • Wyrazy wieloznaczne.

(9. (4.2b) 24 .1) EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE: • „Kim chciałbym być. (5. (5. (3.2b. (6.7) • Obowiązki solenizanta.PAŹDZIERNIK – 6.1c. pięterka).3. plansz.7) • Bezpieczeństwo podczas zabawy w teatrzyk cieni (źródło światła). zabawy rytmiczne.4) B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U ZASOBY SCHOLARISA: WODA – DAR ŻYCIA ¨¨ EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA: • Spotkanie z rodzicem – rozmowa na temat jego pracy zawodowej. (5. cechy charakterystyczne.1. Miejsce występowania.4) • Zwierzęta egzotyczne – zebra. krokodyl. obowiązki gościa. Proponujemy zaznaczanie miejsca rozpoczęcia kreślenia cyfry i prawidłowego rozmieszczenia jej elementów w kratkach zeszytu przedmiotowego poprzez narysowanie kreski na początku danej linii (tzw. Wymyślanie nazw zwierząt. lama. 5. 9. Czajkowskiego.1a) • Słuchanie utworu Walc kwiatów P.1a) • Śpiewanka Pajączek pędzi do muchy. Zabawy w oswajanie strachu. (4.2c) • Zabawa z instrumentami „Szalona orkiestra”. (5. ZASOBY SCHOLARISA: MATEMATYCZNE SKOKI ¨¨ EDUKACJA PRZYRODNICZA: • Jesienne kwiaty. 6.2c) • Wykonanie prostych kukiełek do teatrzyku cieni. prezentacji. (6.2b) • Wykonywanie czynności wg instrukcji nauczyciela – nakrywanie do stołu.9) • Zapoznanie z pracą ludzi w różnych zawodach. Jesienne bukiety. Najdziwniejsze zwierzęta świata. (3. Stosowanie zwrotów grzecznościowych.9) • Docenianie społecznej wartości pracy. 4. (4a. Spotkanie z kwiaciarką lub ogrodniczką w ich miejscu pracy.2c) EDUKACJA MUZYCZNA: • Realizacja rymowanki EO-AO-EO.10) • Każdy się czegoś boi – rozmowy o strachu. (9. (11. (3. struś emu.1) • Czego potrzebują do życia rośliny cięte? (6. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » Praktyczne wskazówki: Proponujemy przeprowadzenie edukacji matematycznej na materiale botanicznym znajdującym się w kwiaciarni lub ogrodzie.9) • Poznanie pracy kwiaciarki lub ogrodniczki. 3. (5.2a) • Tworzenie zwierzaków-dziwaków z wycinków z kolorowych czasopism. b) • Wykonanie laurki dla kogoś bliskiego. Zabawa diagnozująca sprawność manualną – wiązanie kokardki. Najgroźniejsze zwierzęta świata. (5. (6.9) • Komu i kiedy podarujemy bukiety? (11.2) • Ciekawostki ze świata zwierząt – wykorzystanie albumów o zwierzętach. (3. filmów. gdy dorosnę” – praca plastyczna wykonana kredkami świecowymi lub pastelami olejnymi. Spacer do ogrodu lub kwiaciarni. improwizowanie akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych do walca.2c. ilustracji.

• Podobne doświadczenie można wykonać. Marsze w podporach – na stopach i dłoniach. osoby. (10. 2  jednakowe kwiaty (jasnego koloru). jeden z czystą wodą.2) WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA: B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U • Ćwiczenia zręcznościowe. Kwiaty wkładamy po jednym do każdego słoiczka. zanurzając w roztworze liście kapusty pekińskiej. • Doświadczenia ze światłem i cieniem w klasie – obserwowanie cienia rzucanego przez rzeczy. b) • Następnie dzieci grają w gry matematyczne przygotowane wcześniej przez nauczyciela. w których żyją.3a. –– Potrzebne materiały: 2 słoiczki (jeden z czystą wodą. (8. –– Obserwujemy. Umieszczamy kwiaty w słoiczkach.2c) • Sztafety wielozadaniowe z elementami marszu. –– Potrzebne materiały: 2 słoiczki – jeden pusty. 2 jednakowe kwiaty. pokazuje dzieciom zdjęcia zwierząt egzotycznych i miejsca. Odkrywanie ostrości cienia przez zbliżanie lub oddalanie rzeczy/osoby od źródła światła. (8. „Jak wysoko dociera woda pobierana przez kwiat?”. skoku i czworakowania.PAŹDZIERNIK – 6.3c) PROPOZYCJE UKIERUNKOWANE NA AKTYWNOŚĆ BADAWCZĄ DZIECKA: • Doświadczenia z kwiatami i wodą –– Pytanie badawcze: „Dlaczego kwiat potrzebuje wody do życia?”. 25 .1c) • Tor przeszkód z elementami skocznościowymi. (10. –– Pytania badawcze: „Czy kwiat pije wodę?”. Prowadzimy kilkudniowe obserwacje. (8. biegu. jeden z roztworem woda – atrament lub woda – barwnik spożywczy).3) • Nauczyciel wykorzystuje tablicę interaktywną lub rzutnik i korzystając z wyszukiwarki internetowej. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: • Wyszukiwanie informacji w internecie. (10.

STRONY 1–2) ¨¨ Ćwiczenie ma na celu rozwijanie umiejętności budowania zdań przez dziecko na podstawie schematu: Kto? Co robi? Kim. 26 . naklej na tekturkę. staraj się nie odrywać ręki od kartki. • Opowiedz. ALBUM LITER. • Dorysuj na każdym rysunku to. kogo. ilu elementów brakowało na każdym rysunku. • Pokoloruj pierwszą stopę od lewej. • W pustych ramkach narysuj rekwizyty zawodu. wprowadzając kartę bez pary.. tzw. • Wytnij karty. co? • Wytnij rzędami obrazki. który chcesz wykonywać w przyszłości. I. pokoloruj. E ¨¨ strony 1–3 strona 4 – ćwiczenia w pisaniu z pamięci.. – GRA TYPU PIOTRUŚ (17. STRONY 1–2) ¨¨ Karta pracy przedstawia obrazki – rekwizyty zawodów. TORT MILI (19) ¨¨ • Łącz kropki. • Zdmuchnij „na niby” świeczkę urodzinową Mili – wykonaj wdech. • Zagraj w grę karcianą – dobieraj w pary pasujące do siebie przedmioty. Piotrusia. LITERY i. odczytywanie sylab. Zbuduj zdanie. wyrazów. wciągając powietrze nosem. co widzisz na pasku na kolejnych obrazkach.PAŹDZIERNIK – 6. Grę można rozbudować. B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U KARTA PRACY ĆWICZENIA GRAFICZNE I ODDECHOWE. czym. KARTA PRACY ZAWODY – OBRAZKOWE KONSTRUKCJE ZDAŃ (18. czego brakuje. • Napisz. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » KARTY PRACY: KARTA PRACY KOMU POTRZEBNE SĄ. • Uzupełnij. Zadania z liczbą 1. Pokoloruj je. e. zdań. KARTA PRACY MONOGRAFIA 1 (20) ¨¨ Ćwiczenia kaligrafii cyfry 1. Dziecko przygotowuje karty do gry.

b) EDUKACJA MATEMATYCZNA: • Porównywanie liczebności grup przedmiotów. (11. g) • Korzystanie z instrukcji obrazkowej w grze planszowej „Rajd rowerowy”. (11.2c.3d) • Wprowadzenie liter k. 9.2c) • Omówienie ilustracji w podręczniku na temat snu kota. Y. K. (1. (1.3) • Numer alarmowy 112. (6. (5.8) • Wspólne spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. (1. (1. przeliczanie.2) EDUKACJA PRZYRODNICZA: • Jak dbać o zwierzęta domowe? Rodzaje kotów – domowe i dzikie – wyszukiwanie informacji w książkach. (1. (1. (1. (6. Wprowadzenie cyfry 2. J.1a.2c) • Czytanie sylab. J. (7. c) • Rozwiązanie krzyżówki w Albumie liter.SPIS TREŚCI » PAŹDZIERNIK – 7. TYDZIEŃ NAUKI Proponowane treści nauczania związane z aktywnościami uczniów – – numeracja zgodnie z podstawą programową B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U EDUKACJA POLONISTYCZNA: • Wypowiedzi dzieci o zabawach z kotem i kocich zwyczajach na podstawie własnych doświadczeń. Para.7) • Zasady zachowania się przy stole w czasie wspólnego posiłku. y. f.3a. dobieranie w pary. (11.9) • Wykonanie sałatki owocowej.3d) • Kot w powiedzeniach.3c) • Wypowiedzi dzieci na temat gościnności oraz wspólnego spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi na podstawie ilustracji w podręczniku oraz własnych doświadczeń. (7. 5.10) • Zdrowe odżywianie. (1. (1.6) • Zwrócenie uwagi na konieczność zachowania ostrożności w kontaktach ze zwierzętami.3g) • Rozmowy o aktywnym spędzaniu wolnego czasu z rodziną na podstawie własnych doświadczeń. Czytanie wyrazów. (1. szybki – wolny. (6.3c) • Pisanie z pamięci. Nauka pisania liter k.11) • Zasady zachowania się gospodarzy domu i gości. prostych wyrazów i zdań. b. (6.4) • Porównywanie: mały – duży. j. (7. (7. ZNAJDŹ ZWIERZAKOM WYGODNE MIEJSCE ¨¨ EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA: • Odpowiedzialność za zwierzę domowe.9) ZASOBY SCHOLARISA: ZWIERZĘTA DOMOWE. (1. (7.1c) • Ćwiczenia słuchu fonemowego. albumach o zwierzętach.7) 27 .4) • Przestrzeganie reguł w czasie gry.7. (5. (1. j. y.3c) • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych – język.4) • Szukanie cech wspólnych przedmiotów na przykładzie koła. Zasady higieny podczas przygotowywania i spożywania posiłków.3e. K.3f. 1.3e.16) • Liczba 2. mniejszy – większy. (11. szybszy – wolniejszy. bajkach dla dzieci.3) • Gra planszowa „Rajd rowerowy”. f) • Wykonanie kartek do Albumu liter. (1. Y.

muz. Poruszanie się krokiem dostawnym w bok. b. balon. Sport to zdrowie. obręczą (np. w tym naprzemianstronne ruchy ramion i nóg w leżeniu na plecach i na brzuchu. (3. (10.1c) • Ćwiczenia koordynacji. Matuszewski. toczenie obręczy. b) • Kolorowanie planszy do gry . Mazurka – muzyka elektroniczna. (10.Rajd rowerowy”. (10. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE: • Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek rowerowych i pieszych. co jesz?” – rozpoznawanie owoców za pomocą zmysłów węchu i smaku. (3. (3. więc wlatuje do balonu i go nadmuchuje.PAŹDZIERNIK – 7. Taniec kotów z cyklu Sny dziecięce B. (9. 28 . (10. Balon nadmuchuje się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – w wyniku ocieplenia powietrze znajdujące się w butelce potrzebuje więcej miejsca. (4.1c) B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA: • Bieg po prostej ze zmianą tempa i kierunku.1b) • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie posługiwania się sztućcami. Wyjmujemy butelkę i nakładamy na jej szyjkę balon. –– Przebieg zabawy: Pustą butelkę wkładamy do lodówki na mniej więcej godzinę. E.2a. • Zabawa „Zgadnij. serso). TYGRYS ¨¨ EDUKACJA MUZYCZNA: • Nauka piosenki Jesienne popołudnie.2a. (4. hula-hoop. dziecko na rowerze. następnie wkładamy butelkę na 2 minuty do ciepłej wody. (4.2b) ZASOBY SCHOLARISA: LEW. Goplanda – na fortepian.1b) • Aktywne sposoby spędzania czasu. M.4b) PROPOZYCJE UKIERUNKOWANE NA AKTYWNOŚĆ BADAWCZĄ DZIECKA: • Zabawa z balonem: „Jak napełnić balon ciepłym powietrzem?” –– Potrzebne materiały: szklana butelka. (9. (4. Wykonanie pracy pastelami olejnymi.1a) • Słuchanie muzyki: Kot i mysz A. klejenie.1a) • Ćwiczenia słuchowe i dźwiękonaśladowcze.. sł.3c) • Oglądanie wizerunków kotów: zdjęć oraz obrazów namalowanych przez wybitnych artystów – dawniej i dziś. • Zabawy ruchowe z kołem. wycinanie. Waśniowska. miska z ciepłą wodą.3c) • Kształtowanie zwinności – pełzanie. czołganie się i przechodzenie pod niskimi przeszkodami. 9.2c) • Projektowanie wzoru na kasku rowerowym.3b) • Klasowy plakat – „Rodzina kotów”.

Odszukaj koła. gdzie są potrzebne. Jeśli potraficie. STRONY 1–2) ¨¨ • Pokoloruj planszę do gry. co je łączy. • Policz. • Licz do dwóch. korzystajcie z instrukcji. Narysuj pręty tam. LITERY k. Y ¨¨ strony 1–4 ALBUM LITER. • Dobierzcie się w grupy. 29 . Przygotujcie kostkę. ile jest kół w każdej ramce i zapisz. • Ustalcie reguły gry. y. • Uzupełnij.PAŹDZIERNIK – 7. KASK ROWEROWY (23) ¨¨ • Zaprojektuj wzór na kasku rowerowym. Zagrajcie w nią. K. • Pokoloruj drugą stopę od lewej. KARTA PRACY GRA RAJD ROWEROWY (24. pionki i butelkę wody mineralnej dla każdego gracza. J ¨¨ B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U strony 1–4 strona 5 – krzyżówka z literą j. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » KARTY PRACY: KARTA PRACY SZUKANIE CECH WSPÓLNYCH PRZEDMIOTÓW (21) ¨¨ • Przyjrzyj się ilustracjom. KARTA PRACY MONOGRAFIA 2 (22) ¨¨ Ćwiczenia kaligrafii cyfry 2. Pokoloruj co drugi trójkąt. Zadania z liczbą 2. Powiedz. J KARTA PRACY PROJEKTOWANIE WZORU. ALBUM LITER. LITERA j.

(1. Pracę w grupach należy podsumować. kurtyna.2c) • Czytanie sylab.3d) • Opowiadanie treści komiksu o przygodzie Kamila i Kamili. Nauka pisania litery s.4a.3e.2c) • Rozmowa na temat przyniesionych przez dzieci ich ulubionych gier – planszowych.3c) • Wprowadzenie litery s. Mówienie rytmiczne. oprawa muzyczna. czuwanie nad dyscypliną czasową. 9. f. ZASOBY SCHOLARISA: UWAGA. (1. (7. logicznych.3c) • Próby wystawienia teatrzyku. (7. ile jest stanowisk. scena. (1.2b) ZADANIA STOLIKOWE: Jest to metoda ćwiczeniowa. Ćwiczenia dykcyjne. (1.9) ZASOBY SCHOLARISA: WARZYWA I OWOCE ¨¨ 30 . b) • Ćwiczenia i zabawy logopedyczne. scenografia. (1.3e.2.2) • Porządkowanie grup przedmiotów w taki sposób.3c) • Pisanie z pamięci. 1. TYDZIEŃ NAUKI Proponowane treści nauczania związane z aktywnościami uczniów – – numeracja zgodnie z podstawą programową B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U EDUKACJA POLONISTYCZNA: • Słuchanie wiersza J. wymyślanie zasad. (1. że w każdym następnym zbiorze jest o jeden przedmiot więcej. (7. S. Układanie matematycznych opowiadań. Uczniowie pracują w tylu grupach. tworzenie strategii. (1. Nauka na pamięć lub improwizacja. reżyser.11) • Zabawa w porównywanie ciężaru warzyw na wadze wykonanej z wieszaka. WIELOGŁOWY SMOK. f) • Wykonanie kartek do Albumu liter. Brzechwy Na straganie. KRAKÓW – SMOK WAWELSKI ¨¨ EDUKACJA MATEMATYCZNA: • Budowanie klasowej wagi z wieszaka i torebek foliowych.2c) • Wielokropek.9) • Wartości odżywcze warzyw. doprowadzają stanowisko do stanu. 4. Tworzenie innego zakończenia. OTO WAGA! ¨¨ EDUKACJA PRZYRODNICZA: • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw ze straganu. (6.1) • Zabawy logiczne – figury geometryczne.11) • Stosowanie określeń: cięższy.3a) • Wypowiedzi dzieci na temat życia na innej planecie inspirowane komiksem.2a) • Przydział ról.SPIS TREŚCI » PAŹDZIERNIK – 8. (7. Tekst w dymkach. a następnie zamieniają się miejscami z inną grupą. lżejszy. (1.16) • Gra w ścigankę – wykonanie planszy do gry. Po rozwiązaniu zadania przy jednym stanowisku zapisują wyniki. sufler. (1. Wykrzyknik. (1. (1.3g) ZASOBY SCHOLARISA: SMOK. (7.2c. widownia. (1. prostych wyrazów i zdań. (1.11) • Przeliczanie. (6. (7. (7. Zadaniem nauczyciela jest nadzorowanie pracy grup. S. (1. która polega na przygotowaniu przez nauczyciela kilku stanowisk (stolików) z instrukcjami zadań do wykonania. w jakim je zastali.4a) • Poszerzanie czynnego słownictwa dzieci o terminy związane z teatrem: spektakl.3d) • Czytanie i omawianie komiksu z podręcznika.

1b) EDUKACJA MUZYCZNA: • Śpiewanie piosenki Jesienne popołudnie.2c) B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: • Wykorzystanie narzędzi programu graficznego do rysowania owoców i warzyw. gdy jej ubędzie.7) • Współpraca w tworzeniu reguł gry planszowej. (8. • pietruszki na natkę –– Potrzebne materiały: doniczka z ziemią lub talerzyk z gazikiem. odcięta górna część korzenia pietruszki. 2–3 cm). 4.7) • Współpraca w trakcie przygotowywania występu. Podlewamy regularnie. Ustawiamy słoik na parapecie. Do słoika nalewamy tyle wody.2b) • Oglądanie obrazów Giuseppe Arcimbolda.7) EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE: • Tworzenie kukiełek do teatrzyku z naturalnych warzyw. (3. (3. Uzupełniamy wodę. 31 .PAŹDZIERNIK – 8.4b) WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA: • Ćwiczenia kształtujące w parach z przewagą ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha i grzbietu.1a) • Realizacja inscenizacji do piosenki w formie teatrzyku lub teatru lalkowego. Zdrowa rywalizacja. (4.1c) PROPOZYCJE UKIERUNKOWANE NA AKTYWNOŚĆ BADAWCZĄ DZIECKA: Założenie hodowli: • cebuli na szczypiorek –– Potrzebne materiały: słoik.4) • Zasady współzawodnictwa. było zanurzone. (5. woda.2b.4) • Występ dla koleżanek i kolegów z innej klasy. cebula. (5. –– Sposób przeprowadzenia: Odcinamy górną część korzenia pietruszki z zawiązkami liści (grubość ok. Układanie własnego obrazu z warzyw i owoców. Wypełnianie kolorem narysowanych kształtów. (10. (11. by miejsce.2b) • Wykonanie zaproszenia na przedstawienie (4. (4. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA: • Wyjście na targ lub do sklepu z warzywami. –– Sposób przeprowadzenia: Dobieramy odpowiednio rozmiar słoika i cebuli.1b) • Ćwiczenia kształtujące na materacu – przetoczenia w przód i w tył z przysiadu skulonego. woda. Fragment korzenia wkładamy do doniczki z ziemią lub na gazik rozłożony na talerzyku. skąd wyrosną korzenie cebuli. Uwaga: Niestety. (10. (5. Przyjmowanie przegranej. nie z każdego korzenia wyrośnie nam natka. pokonywanie niskich przeszkód. tak by opierała się na brzegach słoika. (11.2a) • Ćwiczenia bieżne – bieg slalomem. (10.

pocięte przez rodzica lub nauczyciela na części korzenie marchewki (małej i dużej). na trzecim trzy. Zadanie: układanie obrazu z warzyw i owoców. co seler powiedziałyby do marchewki? („Jestem od ciebie cięższy”). warzywa (2 marchewki. Dokonajcie samooceny na karcie pracy. guziki. pasek z kartki podzielony na 4 okienka – prostokąty. Uwaga: Nauczyciel musi przypilnować. łącząc figurę z rzędu pionowego z poziomym. Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup. co marchewka powiedziałaby do selera? („Jestem od ciebie lżejsza”). owoce. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » KARTY PRACY: KARTA PRACY ZABAWA LOGICZNA. kredki. Zadanie: układanki z warzyw. Stolik nr 3: Przygotowanie: tacki. Zadanie: przyporządkowywanie grup przedmiotów odpowiednim liczbom kropek. KARTA PRACY ZADANIA STOLIKOWE (26. • Ułóżcie dalszy ciąg szeregu wg wzoru podanego przez nauczyciela. reprodukcja obrazu Arcimbolda Cztery pory roku. Rysując. Zadanie: ważenie. następnie dołóżcie do okienek tyle warzyw. Potem przechodzi do następnego stolika. Porównywanie ciężaru. Tworzenie matematycznych opowiadań. nazywaj je. ile jest kropek na każdym prostokącie. B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U Stolik nr 1: Przygotowanie: waga wieszakowa. 4 buraki. obraz graficzny szeregu do ułożenia (wg inwencji nauczyciela). Stolik nr 5: Przygotowanie: warzywa i owoce. Do ostatniego okienka przyporządkujcie pozostałe warzywa – ich liczbę przedstawcie żetonami położonymi na tym prostokącie. Na każdym prostokącie należy narysować kropki – na pierwszym jedną. np. np. 2 identyczne torby foliowe. 3 marchewki. ¨¨ALBUM LITER. wieszak. karta pracy dla każdej grupy. 2 selery). na drugim dwie. Na karcie znajdują się okienka do zaznaczania odpowiedzi. żetony. by wieszak był odpowiednio umieszczony. S strony 1–4 32 . Stolik nr 2: Przygotowanie: 1 pietruszka. zawiesić na drążku lub klamce. Stolik nr 4: Przygotowanie: warzywa. 2 selery. Stoliki są odpowiednikami stanowisk zadaniowych. Można go np. Do wykonania zadań potrzebne są: warzywa. czwarty pozostaje pusty. Grupa inspirowana obrazem artysty układa własny obrazek z przygotowanych przez nauczyciela warzyw i owoców. LITERA s.PAŹDZIERNIK – 8. kredki. STRONY 1–2) ¨¨ Karta pracy przedstawia pięć zadań stolikowych. • Pogrupujcie warzywa na stoliku wg rodzaju. FIGURY GEOMETRYCZNE (25) ¨¨ • Rysuj pary figur geometrycznych. Każda grupa wykonuje kolejno zadanie przy stoliku oraz wypełnia kartę pracy. reprodukcja obrazu Arcimbolda Cztery pory roku. Zadanie: układanie szeregów warzywnych. pocięty na części korzeń pietruszki. • Ułóżcie w całość pocięte warzywa.

chatę z patyków i skór z Namibii. Nauka pisania litery d. Słyszymy inną głoskę. dom na palach z Polinezji. prostych wyrazów i zdań. jurtę z Mongolii. Znaczenie domu w życiu dzieci. 62 zaprezentowano: igloo. np. a zapisujemy inną.10) • Liczba 3. 1 sad – 2…. między. przed. zaduma. (7.1) ZASOBY SCHOLARISA: MIESZKAŃCY ŁĄKI – ANIMACJA ¨¨ EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA: • Poszanowanie cudzej własności. Nauka pisania cyfry 3. by zwrócić uwagę dzieci na utratę dźwięczności głoski d w wygłosie wyrazu. (5. chodzenie wytyczonymi alejkami. (1.2c) • Czytanie sylab. (2. 5. (6. 1. (1. proponujemy zabawę w kończenie wyrażeń.3c) • Ćwiczenia pamięci słuchowej – słuchanie odgłosów domu. W wyrazie sad – s. które już odeszły – zmarły.9) • Współdziałanie jako obrona przed zagrożeniem. TYDZIEŃ NAUKI Proponowane treści nauczania związane z aktywnościami uczniów – – numeracja zgodnie z podstawą programową EDUKACJA POLONISTYCZNA: B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U • Swobodne rozmowy o domu jako budynku. napisów. (1. D.4) • Wyjście na cmentarz/pod pomnik poległych – zapalenie zniczy. przeliczanie elementów. (11. niższy. (5. szyldów w czasie spaceru. (11. By uzmysłowić dzieciom tę różnicę.3c) • Wprowadzenie litery d. D.3d) • Pisanie z pamięci. szacowanie długości.3) • Domy ludzi w innych częściach świata. wyciszenie. f.5) • Moja rodzina – mój dom. ustalanie różnic w pomiarze. za.3g) • Słuchanie bajki o trzech świnkach. 9.2a) • Wypowiedzi dzieci na temat swoich przodków ze zwróceniem uwagi na osoby. (1.3c. (7. Rozmowa o jej treści. 1 lód – 2… ZASOBY SCHOLARISA: KTO TU MIESZKA? ¨¨ EDUKACJA MATEMATYCZNA: • Matematyka w plenerze – stosowanie określeń: wyższy. ludzi i zwierząt. (11.3) EDUKACJA PRZYRODNICZA: • Spacer po okolicy – obserwowanie i nazywanie domów.17) • Próby mierzenia skonstruowanych budowli za pomocą taśmy mierniczej. f) • Utrata dźwięczności na końcu wyrazu – czujność ortograficzna.3f) • Wykonanie kartek do Albumu liter. (1. (1. (1. (11. (1. (1.3e.7) • Kultura zachowania na cmentarzu – spokój. pomiędzy.7) 33 .3c. szacowanie ilości. Co to znaczy.2c) • Rozmowy o domu. (5.SPIS TREŚCI » PAŹDZIERNIK – 9. że dom to nie tylko budynek? (1. (7. stosowanie alternatywnych sposobów mierzenia.1) • Zawody związane z mierzeniem długości.3e. 62 – zaznaczono literę d pomarańczowym prostokątem.3) Praktyczne wskazówki: W podręczniku na s.2c) • Czytanie: tekstu z podręcznika.

próby kozłowania piłki w miejscu jednorącz lub oburącz. (4. Bacha. –– Pytanie badawcze: „Czego potrzebuje ogień?”. ale też gaśnie. nieco dłużej pali się świeczka w dużym słoiku. –– Wniosek: Powietrze jest potrzebne. ALBUM LITER. –– Przebieg doświadczenia: Zapalamy świeczki. Saint-Saënsa.PAŹDZIERNIK – 9.3a) • Ćwiczenia kształtujące z przewagą ćwiczeń gibkościowych – skłony tułowia w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych. • Licz do 3. mały i duży słoik. –– Potrzebne materiały: trzy świeczki-podgrzewacze. Zadania z liczbą 3. Wpisz. (10. • Uzupełnij. –– Potrzebne materiały: świeczki-podgrzewacze. płomień gaśnie.1c) WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA: B LO K T E MAT YC Z N Y: W D O M U • Ćwiczenia rzutne – podrzut i chwyt piłki oburącz w miejscu. powtórzenie poznanych wcześniej piosenek. słoik. Wielkość płomienia zmienia się wraz z ilością powietrza. trzecia świeczka pali się cały czas. KARTY PRACY: KARTA PRACY MONOGRAFIA 3 (27) ¨¨ Ćwiczenia kaligrafii cyfry 3. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE: • Lepienie świnki z plasteliny/modeliny. (10. D ¨¨ strony 1–4 34 . Pokoloruj co trzecie koło.2c) EDUKACJA MUZYCZNA: • Zabawy ze śpiewem. –– Wniosek: Podczas palenia płomień zużywa „powietrze do oddychania”.S.1b) • Tor przeszkód z wykorzystaniem poznanych elementów zwinnościowych. wymachy i odrzuty ramion w tył w siadzie skrzyżnym. Identyfikowanie własnych nastrojów pod wpływem słuchanej muzyki.2a. wymachy prostych nóg w tył w klęku podpartym.1c) PROPOZYCJE UKIERUNKOWANE NA AKTYWNOŚĆ BADAWCZĄ DZIECKA: • Doświadczenia z płomieniem –– Pytanie badawcze: „Co dzieje się z płomieniem świecy przy różnym dostępie powietrza?”. nakrywamy je słoikami i w tej pozycji zakręcamy. Badinerie J. Kiedy go zabraknie. (9. Przykłady: Łabędź C. jakby ktoś go zdmuchnął. (3. b) • Konstruowanie budowli z pudeł.1a) • Nastrój w muzyce. (3. dwie z nich stawiamy na pokrywce. • Pokoloruj kasztany. a dokładniej mówiąc – tlen. Aby świeczka się paliła. (9. po chwili płomień w małym słoiku gaśnie. by świeca się paliła. Najpierw wszystkie świeczki palą się jednakowo mocno. (10. wymachy i unoszenie nóg przy drabinkach (w ustawieniu przodem i bokiem). potrzebne jest powietrze (tlen). LITERA d. • Pokoloruj trzecią stopę od lewej.2c) • Budowanie domu z patyków w plenerze. –– Przebieg doświadczenia: Sterowanie dostępem powietrza do świeczki przez podnoszenie i opuszczanie słoika obróconego dnem do góry nad świecą. ile ich jest w każdej ramce.

(1.3a) • Ćwiczenia słuchu fonemowego: w–wi. (1. w. (1. zwyczaje. znak =. pożytek dla przyrody. Oszczędzanie wody.3c. RAK (II). ODLOTY PTAKÓW. (1.3d) • Wypowiedzi o przygotowaniach różnych zwierząt do zimy na podstawie wiedzy dzieci i informacji podanych przez nauczyciela. (6. 7. f.8) • Gra w kółko i krzyżyk. (6. 1. (6. GÓRSKI STAW (II).8) • Oglądanie filmu z serii Było sobie życie. ŻABA EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA: • Jak ludzie mogą pomóc zwierzętom przygotować się do zimy? (11. W.2) • Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? (6.3c) • Wysłuchanie fragmentu książki M.3e. Zabawy ortofoniczne. WODA I JEJ ZNACZENIE ¨¨ EDUKACJA MATEMATYCZNA: • Rozkład liczby 3 na składniki.3e. ŁABĘDŹ CZARNY. f) • Wykonanie kartek do Albumu liter. (6.2) 35 . f) • Litera a głoska w – utrata dźwięczności na końcu wyrazu – czujność ortograficzna.6.4) EDUKACJA PRZYRODNICZA: • Rak – warunki życia. GÓRSKI STAW (I). OSZCZĘDZAJ WODĘ.3d) ZASOBY SCHOLARISA: ODGŁOSY WODY. (1. (1.1a) • Pisanie z pamięci.5. Nauka pisania liter r. KTÓRE ¨¨ PTAKI ZOSTAJĄ. (1. w. Zabawy z rymowanką-wyliczanką. (6.1b. 6.2c) • Trening oddechowy – wprawianie w ruch lekkich przedmiotów. Przygotowania raka i żaby do zimy. (7. (1.2c) • Czytanie sylab. (11.3e.2) • Spotkanie w gabinecie i rozmowa z panią higienistką.9) • Znaczenie wody w życiu. czytanej przez nauczyciela. (7. (1. prostych wyrazów i zdań. Zabawy słowne z rakiem. (1.7b) • Znaczenie wody w życiu dzieci na świecie. TYDZIEŃ NAUKI Proponowane treści nauczania związane z aktywnościami uczniów – – numeracja zgodnie z podstawą programową B LO K T E MAT YC Z N Y: W P R Z Y R O D Z I E EDUKACJA POLONISTYCZNA: • Spacer w wyobraźni –„Spotkanie w dziwnym teatrze…”. Kownackiej Kukuryku na ręczniku. A KTÓRE ODLATUJĄ NA ZIMĘ?. 9. • Symulacyjne rozwiązywanie prostych zadań tekstowych prowadzących do dodawania.3d) • Wprowadzenie liter r. ROŚLINY WODNE (I).2 c) • Czytanie wiersza Rak Makary. R. (7. R. (1. (1. rozdział Kukuryku na ręczniku. 1. Wprowadzenie pojęcia „tytuł”.7b) • Staw i jego mieszkańcy. RAK (III).4) • Tyle samo.SPIS TREŚCI » LISTOPAD – 10.2a) • Opisywanie ilustracji w podręczniku przedstawiającej wioskę i staw. ROŚLINY WODNE (II). (1.3g) • Omawianie mapy mentalnej w podręczniku pokazującej różne funkcje wody. W.2) ZASOBY SCHOLARISA: RAK (I). STAW. (1.1a) • Zabawy logopedyczne – ćwiczenia z głoską r.

Jakubowska. srebrzystoniebieski.4a) • Ćwiczenia siłowe: podpór tyłem i marsz w podporze tyłem – „Raki”. czerwona lub szara – zależy to od otoczenia. kobaltowy (błękit królewski). (4. które są niebieskie. • Robienie baniek mydlanych 36 . wkładając jedną w drugą.2b) ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: B LO K T E MAT YC Z N Y: W P R Z Y R O D Z I E • Tworzenie ilustracji do zadań matematycznych czytanych przez nauczyciela. –– Pytanie badawcze: „Czy woda w stawie jest niebieska?”. (10.2b) • Staw w obrazach znanych polskich malarzy.3b. E. używając narzędzi „Kształt”.2c) PROPOZYCJE UKIERUNKOWANE NA AKTYWNOŚĆ BADAWCZĄ DZIECKA: • Budowanie rurociągu –– Potrzebne materiały: słomki do napojów.3c) • Ćwiczenia równoważne – stanie na jednej nodze z wykonywaniem dodatkowych czynności drugą nogą. strzykawka. sł. który mama może wyszyć na ręczniku. 8. Vivaldiego Jesień. –– pokaz różnych niebieskich zabarwień. • Dzieci tworzą ilustracje w programie graficznym. miseczka z wodą. –– Przebieg doświadczenia: Łączymy słomki. Woda w stawie może być zielona. M. (4. brązowa. „Chodzi lisek koło drogi”. (10. (10. W razie potrzeby uszczelniamy plasteliną. (4. (4.LISTOPAD – 10. (10.2b) • Wykonanie instrumentów perkusyjnych z plastikowej butelki. plastelina. –– dostrzeżenie odcieni tych kolorów. w których zastosowano tę formę kompozycji. jeszcze inaczej – gdy widać w niej zielony stok brzegu. przelewanie • Wyjście nad staw – przeprowadzenie obserwacji w naturalnym środowisku. cz. inaczej – gdy prześwituje przez nią brązowe dno stawu. E.4) WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA: • Zasady utrzymania higieny osobistej – prawidłowa technika mycia rąk. 1 z cyklu Cztery pory roku. • Samodzielne wymyślanie treści zadania i ilustracji.3a) EDUKACJA MUZYCZNA: • Nauka piosenki Co to za dzień?. tworząc rurociąg.1c) • Zabawy ruchowe do fragmentu utworu A. • Przeglądanie się w „lustrze wody” – oglądanie swojego odbicia w wodzie • Zabawa „W niebieskie” –– przynoszenie przedmiotów. pasków bibuły. „Berek – ogonki”. ciemnoniebieski. że niebieski ma różne odcienie i te same kolory za każdym razem wyglądają trochę inaczej. Szyszko-Kondej. Woda mieni się odcieniami otoczenia. jasnoniebieski. (3. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE: • Rytm w sztuce. –– zaobserwowanie. (3.1b) • Zabawy orientacyjno-porządkowe oraz bieżne: „Wiewiórki do dziupli”. (8. przejścia po ławeczce z woreczkiem na głowie i ramionami wyprostowanymi na boki.2b) • Pieczątki z ziemniaka – wzory wg rytmu. granatowy. gdy odbijają się w niej niebo i chmury. błękitny.1a) • Zabawy i zagadki do piosenki – rozpoznaj instrument. turkusowy. Zabawa z użyciem chustek jedwabnych. Oglądanie dzieł plastycznych. (4. tworzenie porównań: niebieski jak noc.2c) • Projektowanie znaczka koguta. Woda wygląda inaczej. muz. • Doświadczenia z wodą. Jakubowska. (3. Za pomocą strzykawki wtłaczamy wodę do słomki. Tworzenie ilustracji do działania. niebieski jak dżinsy.

Policz zwierzęta. Zapisz odpowiedzi. którą dziecko tworzy wg własnych wyobrażeń. R. KARTA PRACY HISTORYJKA OBRAZKOWA (32) ¨¨ Karta pracy przedstawia historyjkę obrazkową. • Opowiedz sytuację. budowaniu świadomości ekologicznej dziecka. ZWIERZĘTA (29) ¨¨ • Nazwij jednym słowem to. KARTA PRACY POSZUKIWANIE WODY (31) ¨¨ Karta pracy przedstawia przekrój domu oraz jego otoczenie. • Uzupełnij brakujące rysunki i liczby. Ilustrację można wykorzystać do ćwiczeń w mówieniu. Wytnij obrazki i dopasuj zwierzęta do miejsc. Odpowiedz na pytania. LITERY r. W ¨¨ • strony 1–4 KARTA PRACY GDZIE ZWIERZĘTA SPĘDZĄ ZIMĘ? (28) ¨¨ • • • • Nazwij zwierzęta. B LO K T E MAT YC Z N Y: W P R Z Y R O D Z I E KARTA PRACY UKŁADANIE ZADAŃ MATEMATYCZNYCH DO RYSUNKU (30) ¨¨ • Policz zwierzęta w ramkach. w. gdzie spędzą zimę. TYDZIEŃ NAUKI SPIS TREŚCI » KARTY PRACY: ALBUM LITER. Pokoloruj je. Naklej je obok właściwych miejsc. Wpisz ich liczbę. co jest w dużej ramce. • Uzupełnij brakujące rysunki i liczby. KARTA PRACY LICZENIE DO 3. Opowiada. 37 . Dorysowuje brakujące zdarzenie.LISTOPAD – 10.

(1. niewola. ó.3e. Korzystanie z instrukcji.3c. (1.8) • Nauka na pamięć wiersza W. Przeliczanie kul z papieru. (6.2c) • Pisanie z pamięci.2c) • Czytanie sylab. (6.2) • Recykling – wykorzystanie czarno-białych gazet do zabaw i gier. Bełzy Kto ty jesteś? Polak mały (w adaptacji M.2.10) • Zwierzęta w wiejskiej zagrodzie. Zachowanie odpowiedniej postawy podczas śpiewania i słuchania hymnu państwowego.3g) • Planowanie gier i zabaw na listopadowe wieczory. (11. ODGŁOSY ZWIERZĄT ¨¨ Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA. społeczności. ó. w których rozbrzmiewa hymn narodowy. Zdrowa rywalizacja. (1. Ó. (1.8) • Zajęcia ludzi żyjących na wsi. (7.2c) • Rozmowa o wiejskiej zagrodzie inspirowana doświadczeniami lub wiedzą dzieci oraz ilustracją w podręczniku. życie w klasie – rozmowy i zabawy na temat wspólnoty.8) • Sytuacje. 9. (7. (1. U. (1.5) • Składanie papieru – układanie harmonijek. ZDJĘCIA ZWIERZĄT Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA: • Jesteśmy Polakami. kwadratów. U. Czytanie zdań. Ó.3c) • Wprowadzenie liter u.15) • Ćwiczenia prowadzące do dodawania. (5.) • Dobre strony życia na wsi i w mieście. trójkątów.4) ZASOBY SCHOLARISA: „POLAK MAŁY!” – FILM EDUKACYJNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ¨¨ 38 .3c) EDUKACJA MATEMATYCZNA: • Pojęcia związane z określaniem czasu – wczoraj. ZWIERZĘTA DOMOWE.4) • Współpraca.2c) • Rozmowy na temat gospodarstwa agroturystycznego inspirowane ilustracją w podręczniku. ZWIERZĘTA Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA. Nauka pisania liter u. Opowiadanie nauczyciela o historii naszego kraju. (5. prostych wyrazów i zdań. dziś. Pszczoły. (1. 7. Wyrabianie czujności ortograficznej. 9. (6. (1. TYDZIEŃ NAUKI Proponowane treści nauczania związane z aktywnościami uczniów – – numeracja zgodnie z podstawą programową B LO K T E MAT YC Z N Y: W P R Z Y R O D Z I E EDUKACJA POLONISTYCZNA: • Rozwijanie słownictwa dzieci w zakresie pojęć związanych ze świętem narodowym (wróg. (5.2c) EDUKACJA PRZYRODNICZA: • Życie w ulu. 5.8) • Symbole narodowe – godło.3e. Bezpieczna zabawa. f) • Wykonanie kartek do Albumu liter. (1. tworzenie prostokątów. (6.SPIS TREŚCI » LISTOPAD – 11. f. 5. (5.16.6) ZASOBY SCHOLARISA: PSZCZOŁA.2.3 c) • Wyrabianie czujności ortograficznej – zapis tej samej głoski różnymi literami. f) • Czytanie i pisanie wyrazów z ó. f) • Zapis tej samej głoski różnymi literami. Znak +. jutro. (5. (7. (1.7. (1. flaga. (1. hymn państwowy. Siemińskiego). Bezpieczne zachowanie się w pobliżu ula. (7.9) • Życie w ulu.8) • Dodawanie. niepodległość). pracy dla innych.3e. mieszkamy w Polsce.3e.

LISTOPAD – 11. TYDZIEŃ NAUKI

SPIS TREŚCI »

EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE:
• Wykonanie biało-czerwonego kotylionu z zamocowaniem. (9.2c, 4.2b)
• Prace z plasteliną – lepienie królika, wiewiórki, sójki. Stworzenie minigalerii zwierząt, w których
nazwach występuje trudność ortograficzna. (9.2c)
• Zamienianie gazet w ruloniki, papierowe kule. Składanie czapki z papieru. (9.2c, 4.2b)

EDUKACJA MUZYCZNA:
• Słuchanie hymnu państwowego. Nauka pierwszej zwrotki i refrenu hymnu. (3.1c)
• Śpiewanie piosenki Co to za dzień?. (3.1a)
• „Minidefilada”– realizacja zabawy ruchowej do piosenki. (3.1a)

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:

B LO K T E MAT YC Z N Y: W P R Z Y R O D Z I E

• Rysowanie w programie graficznym flagi polskiej i flag innych krajów europejskich o prostych
kształtach, np. niemieckiej, francuskiej, belgijskiej, węgierskiej, włoskiej, austriackiej, z wykorzystaniem
narzędzia „Prostokąt”. (8.2, 8.4b)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA:
• Zabawy bieżne – różne odmiany berka. Poruszanie się krokiem dostawnym. (10.3c)
• Ćwiczenia na drabinkach – wchodzenie na drabinki i schodzenie z nich; przechodzenie po drabinkach
w bok, w postawie przodem do drabinki i chwytem na wysokości klatki piersiowej;
opad tułowia w tył (uginanie i prostowanie ramion). (10.1c)
• Ćwiczenia skoczności. Przeskoki jednonóż i obunóż przez rozłożoną szarfę i skakankę. (10.2b)
KARTY PRACY:
ALBUM LITER. LITERY u, U, ó, Ó
¨¨

strony 1–4
KARTA PRACY GRA JĘZYKOWA (33)
¨¨

Karta pracy przedstawia planszę do gry. Proponujemy dobór celowy trzyosobowych grup tak,
by w każdej grupie znalazł się uczeń zdolny.
Gra służy rozwijaniu pamięci słuchowej, analizy sylabowej wyrazu oraz usprawnianiu
artykulacji głosek języka polskiego.
Zasady: Ustalenie z klasą nazw obrazków: maki, malina, rakieta, radio, kapelusz, kaczka, talerz,
tablica, leki, leżak, parasol, pająk, doniczka, domy, wagon, waga, sanki, sandały.
Dziecko rzuca kostką do gry. Liczba oczek wskazuje miejsce zatrzymania pionka. Dziecko
nazywa obrazek, na którym się zatrzymało. Wymawia jego nazwę, dzieląc ją na sylaby.
Następnie odszukuje inny obrazek na planszy, którego nazwa rozpoczyna się tą samą sylabą.
Jeśli poprawnie odnajdzie ten obrazek – stawia na nim swój pionek. Ewentualna korekta
dokonywana jest przez współgraczy.
• Nazwij obrazki znajdujące się na planszy do gry. Pokoloruj je.
• Przygotuj kostkę i pionek. Zagraj w grę zgodnie z instrukcją nauczyciela.
• Pamiętaj, w tej grze nie ma zwycięzcy – chodzi o dobrą zabawę.

39

SPIS TREŚCI »

LISTOPAD – 12 . TYDZIEŃ NAUKI
Proponowane treści nauczania związane z aktywnościami uczniów –
– numeracja zgodnie z podstawą programową

B LO K T E MAT YC Z N Y: W P R Z Y R O D Z I E

EDUKACJA POLONISTYCZNA:
• Rozmowy o tym, jak wygląda park w listopadzie. Próby porównania wyglądu parku we wrześniu
i w listopadzie na podstawie ilustracji w podręczniku. (1.3c)
• Wprowadzenie litery p, P. Nauka pisania litery p, P. (1.3e, f)
• Wykonanie kartek do Albumu liter. (1.3e, f, 9.2c)
• Czytanie sylab, prostych wyrazów i zdań. (1.2c)
• Dialog. Czytanie z podziałem na role. (1.2c)
• Słuchanie wiersza J. Brzechwy Katar. (1.2a)
• Wypowiedzi dzieci na temat choroby na podstawie własnych doświadczeń. Wymiana uwag na temat
skutecznego leczenia kataru. (1.3c, 6.10)
• Ćwiczenia słuchu fonemowego p–pi. (1.3d)
• Wyszukiwanie różnic na obrazkach w podręczniku. (1.3c)
• Odgrywanie scenek dramowych „U lekarza”. (1.4a)
• Pisanie z pamięci. (1.3g)
• Wypowiedzi na temat listopadowej pogody na podstawie własnych obserwacji. (1.3c)
• Rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanej prognozy pogody oraz oglądanej mapy pogody. (1.3c)
• Mówienie w określonym celu – przedstawienie aktualnego stanu pogody – zabawa w prognozowanie
pogody. (1.4b)
ZASOBY SCHOLARISA: POMÓŻMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
¨¨

EDUKACJA MATEMATYCZNA:
• Ćwiczenia przygotowujące do działania – odejmowania. (7.8)
• Odejmowanie. Znak –. (7.5)
• Układanie i rozwiązywanie zadań do ilustracji lub działania matematycznego. (7.8)
• Termometr – do czego służy, różne rodzaje termometrów. Ciepło – zimno. (7.13)
• Liczba 4. Nauka pisania cyfry 4. (7.3)
• Następstwo pór roku. (7.15)

EDUKACJA PRZYRODNICZA:
• Ptaki zimą: pozostające, odlatujące i przylatujące. (6.2)
• Profilaktyka zdrowotna: jak ustrzec się przed przeziębieniem; naturalne sposoby na katar;
jak należy postępować, kiedy ma się katar? (6.5)
• Komu i dlaczego potrzebna jest prognoza pogody? (6.5)
• Wdrażanie do systematyczności w prowadzeniu obserwacji. (6.1)
• Cechy pogody charakterystyczne dla listopada. (6.5)
• Listopadowa garderoba na listopadową pogodę. (6.5)
• Mapa pogody. Symbole pogodowe. (6.5)
• Jak przyroda prognozuje pogodę? (6.1)
• Założenie miniogródka meteorologicznego w klasie (wiatromierz, deszczomierz).
Prowadzenie obserwacji. (6.1)
• Pory roku. (6.5).

40

LISTOPAD – 12. TYDZIEŃ NAUKI

SPIS TREŚCI »

ZASOBY SCHOLARISA: GDZIE ZNAJDZIEMY MIÓD?, MIÓD I JEGO ZASTOSOWANIE, PALUSZEK I GŁÓWKA TO SZKOLNA
¨¨
WYMÓWKA, GDY DOROSNĘ, BĘDĘ... LEKARZEM! (I), GDY DOROSNĘ, BĘDĘ... LEKARZEM! (II), GDY DOROSNĘ, BĘDĘ...
LEKARZEM! (III), POGODA. REBUSY (I), POGODA W CIĄGU ROKU, POGODA PANI POGODYNKI, ATMOSFERYCZNE
ZAGADKI, CHŁOPIEC – POGODA DESZCZOWA

EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA:
• Jak możemy pomóc ptakom przetrwać zimę? (11.8)
• Poznanie pracy lekarza – spotkanie z lekarzem lub wyjście do gabinetu lekarskiego. (5.9)
• Troska o innych w czasie choroby. (11.6)
• Relaksacja w kręgu – Jesienny masaż wg M. Bogdanowicz. (5.4)

EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE:

B LO K T E MAT YC Z N Y: W P R Z Y R O D Z I E

• Projektowanie własnych symboli oznaczających pogodę. (4.2a)
• Wykonanie obrazkowego kalendarza pogody. (4.2b)
• Oglądanie obrazów lub reprodukcji przedstawiających cztery pory roku. (4.3a)

EDUKACJA MUZYCZNA:
• Śpiewanie piosenki Co to za dzień?. (3.1a)
• Instrumentacja do piosenki – orkiestra wojskowa. (3.1a)
• Wykorzystanie zabaw ortofonicznych (kap, kap, kap, szszszsz, szur, szur, chlap) i gestodźwięków do
tworzenia listopadowej muzyki. (3.2c)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA:
• Ćwiczenia kształtujące z woreczkami i szarfami oraz ćwiczenia oddechowe i elongacyjne. (10.4d, e)
• Ćwiczenia z piłkami: toczenie w marszu, kozłowanie w miejscu, podrzut i chwyt oburącz, rzut
do nieruchomego celu. (10.3a)
• Ćwiczenia przy drabinkach wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu. (10.4d, e)

PROPOZYCJE UKIERUNKOWANE NA AKTYWNOŚĆ BADAWCZĄ DZIECKA:
• Doświadczenie: „Robimy deszcz”
–– Potrzebne materiały: dostęp do lodówki (wkładamy do niej łyżkę wazową, schładzamy); dostęp do garnka z wrzącą wodą
(doprowadzamy wodę do wrzenia, tak by para w widoczny sposób wznosiła się do góry).
–– Przebieg doświadczenia: Zimną jak lód łyżkę wazową nauczyciel trzyma nad wznoszącą się parą z wrzącej wody.
–– Wniosek: Na zewnętrznej stronie schładza się para i tworzą się grube perły wody, które skapują niczym deszcz.
• Doświadczenie: „Robimy chmury”
–– Potrzebne materiały: dostęp do czajnika z wrzącą wodą, przezroczysta szklana miska, talerz o średnicy nie mniejszej
niż średnica miski, kostki lodu, latarka.
–– Przebieg doświadczenia: Osoba dorosła gotuje wodę i przelewa ją do szklanej, przezroczystej miski; na talerzyk kładzie
kostki lodu i ustawia talerzyk na misce.
–– Wniosek: Para wodna styka się z chłodnym powietrzem, tworząc chmurę. Można to zobaczyć, zaciemniając pomieszczenie,
w świetle latarki.
• Obserwacja chmur w plenerze. Co dzieje się z chmurami pod wpływem wiatru?
• Tworzymy burzę w szklance wody – wdmuchiwanie powietrza, sterowanie siłą wydechu przez słomkę

41

• Oblicz i napisz. • Pokoloruj czwartą stopę od lewej. Zadania z liczbą 4. sylab i wyrazów w ramkach. • Oblicz i napisz. LITERA p. • Uzupełnij. 42 SPIS TREŚCI » . ile jest liter. ALBUM LITER. TYDZIEŃ NAUKI KARTY PRACY: KARTA PRACY MONOGRAFIA 4 (34) ¨¨ Ćwiczenia kaligrafii cyfry 4. P ¨¨ B LO K T E MAT YC Z N Y: W P R Z Y R O D Z I E strony 1–4 strona 5 – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu połączeń typu spółgłoska plus samogłoska.LISTOPAD – 12. ile boków ma każda z narysowanych figur.

4) EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE: • Koniczynka – składanie z papieru. Rozpoznawanie figur geometrycznych. TYDZIEŃ NAUKI Proponowane treści nauczania związane z aktywnościami uczniów – – numeracja zgodnie z podstawą programową EDUKACJA POLONISTYCZNA: B LO K T E MAT YC Z N Y: W P R Z Y R O D Z I E • Rozmowa z dziećmi na temat wiedzy i umiejętności nabytych w szkole. (9. (5. c) • Improwizowane zabawy parateatralne na bazie wiersza J. (3.2c) • Tor przeszkód z wykorzystaniem poznanych elementów skocznościowych i zręcznościowych.2) EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA: • Czy jestem dobrym uczniem? Czy jestem dobrym kolegą? (5.2) • Ptaki z naszego karmnika.3c) • Czego jeszcze chcielibyśmy się nauczyć. (1.2c) WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA: • Ćwiczenia równoważne – przejście po ławeczce na czworakach.2a) • Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej wg kolejności występowania zdarzeń w lekturze. pustym brzuszku i rondelku. (10.3a. (7) • Składanie papieru wg instrukcji obrazkowej w podręczniku. (1. (3. (3. (7.4b) 43 . Łochockiej O wróbelku Elemelku.1a) • „Marsz i cwał” – zabawa ruchowa do wersji instrumentalnej piosenki Co to za dzień?. rozdział O wróbelku Elemelku. korzystanie z instrukcji w podręczniku. (10. co nas interesuje? (1. (6.SPIS TREŚCI » LISTOPAD – 13. 10. przestrzeganie higieny i właściwe odżywianie się – receptą na zdrowie” – pogadanka i podsumowanie dotychczasowych osiągnięć ucznia. (1.16) EDUKACJA PRZYRODNICZA: • Zagadki przyrodnicze.1c. Tuwima Ptasie radio.1) • Współdziałanie w organizowaniu pomocy ptakom. Zabawa „Czy wiesz? Czy umiesz?”. Co powinniśmy wiedzieć o dokarmianiu ptaków? (6. Rozpoznawanie głosów ptaków z CD.3a) • „Aktywność fizyczna. (10.2a) • Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.4a) EDUKACJA MATEMATYCZNA: • Zagadki matematyczne.3c) • Słuchanie czytanego przez nauczyciela lub wysłuchanego z nośnika CD fragmentu książki H. (1.2c) EDUKACJA MUZYCZNA: • Śpiewanie poznanych piosenek.

Dziecko dokonuje samooceny. Odpowiednikami poszczególnych rodzajów edukacji są: 3 kwadraty – edukacja polonistyczna. • Postępuj zgodnie z instrukcją nauczyciela. 2 chmurki – edukacja artystyczna. 2 koła – edukacja matematyczna. 94–95. 4 prostokąty – edukacja społeczna i etyka. dziecko koloruje odpowiedni element w zamku.LISTOPAD – 13. 44 SPIS TREŚCI » . Udzielając twierdzącej odpowiedzi. odpowiadając na pytania nauczyciela sformułowane na podstawie stwierdzeń zawartych w Naszym elementarzu. s. 3 trójkąty – edukacja przyrodnicza. TYDZIEŃ NAUKI KARTY PRACY: KARTA PRACY ZAMEK (35) ¨¨ B LO K T E MAT YC Z N Y: W P R Z Y R O D Z I E Karta pracy służy podsumowaniu trzech miesięcy nauki.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DZIENNYCH .

b) celowy: prowadzący do wzajemnego uczenia się dzieci od siebie. opis. „„ CELE OGÓLNE: • kształtowanie umiejętności nawiązywania poprawnych relacji pomiędzy uczniami. • witam (klaśnięcie w obie dłonie) prawą dłoń (podanie prawej dłoni). • witam (klaśnięcie w obie dłonie) obie dłonie (klaśnięcie w dłonie partnera). „„ CELE OPERACYJNE: Uczeń: • powtarza śpiewanki. Obok jednego dziecka jest miejsce wolne. mówiąc: „Miejsce po mojej prawej stronie jest wolne. 46 . znaki. Ania zwolniła swoje miejsce. PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1. • rozpoznaje charakterystyczne cechy pór roku. • zmienia pozycje na sygnały.SPIS TREŚCI » TEMAT: POZNAJEMY SIĘ SCENARIUSZ NR 1 Przewidywany czas realizacji: wrzesień. ucznia słabego i dwóch uczniów przeciętnych. więc wyznaczone dziecko z prawej lub lewej strony pustego miejsca zaprasza inne dziecko. • witam (klaśnięcie w obie dłonie) lewą dłoń (podanie lewej dłoni). Wyznaczone dziecko przedstawia się. Dobór celowy polega na wybraniu przez nauczyciela w skład grupy ucznia zdolnego. wypowiadają rytmicznie i pokazują: • witam (klaśnięcie w dłonie) dłonie (słoneczko z dłoni). „Złap moje imię” • Dzieci stoją w kręgu. • praktyczna: ćwiczenia i zadania. Zabawy integracyjne utrwalające imiona dzieci w klasie. Osoba ta powtarza imię dziecka rzucającego piłkę i postępuje dalej tak jak poprzednik. • wykonuje aktywnie zadania i ćwiczenia. polecenia nauczyciela. więc zapraszam… np. Anię”. • posługuje się pojęciami związanymi z orientacją przestrzenną i porównywaniem wielkości. • brawo (klaśnięcie w dłonie). integracji – krąg. • przygotowanie uczniów do współpracy w grupie. • Dzieci stoją w kręgu. Praktyczne wskazówki: Nauczyciel może podzielić klasę na grupy w następujący sposób: a) losowy: prowadzący do integracji klasy – poznania się. gry i zabawy. Dziecko zaprasza. wypowiada swoje imię i rzuca piłkę/maskotkę do wybranej osoby. „Powitanie dłoni” Dzieci ustawiają się w parach naprzeciw siebie. • podająca: objaśnienie. • współpracuje z innymi podczas zabawy. • wymienia imiona dzieci w klasie. tydzień 1. brawo (klaśnięcie w dłonie). „„ METODY I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW: • aktywizująca: trening interpersonalny. działania w grupie. • przestrzega reguł obowiązujących w zabawach i sytuacjach zadaniowych. opowiadanie.

pomarańcza. czego i gdzie szukają na ilustracji) oraz żetony. Uwaga: piłeczkę mogą zastąpić kulki z papieru... nasiona fasolek. Zabawa logopedyczna Materiały potrzebne do zabawy: drewniane klocki. hau. która przeniesie wszystkie rybki na ostatnią tackę – wygrywa. Przebieg zabawy: W określonym czasie. • Obrazki tniemy na części (tyle obrazków. Ten robi to samo – podając rybkę dalej. piłeczki pingpongowe (po jednej dla każdego dziecka. Przebieg zabawy: Dzieci z każdej grupy odszukują na rysunku pokoju te przedmioty. Chodzą i szukają swojej rodziny.. gruszka. Podział klasy na grupy o różnej liczbie dzieci: • Podział ze względu na ulubiony kolor (tyle kolorów. Dzieci. Zabawa „Wyczaruj coś” Materiały potrzebne do zabawy: kartka z narysowaną na środku figurą geometryczną (dla każdej grupy). ile chcemy mieć grup). Przebieg zabawy: Zadaniem dzieci w grupie jest stworzenie pracy plastycznej – kompozycji opartej na tej figurze. piktogramy (informujące dzieci o tym. jabłko. Zabawa oddechowa Materiały potrzebne do zabawy: papierowe talerzyki/tacki styropianowe.SCENARIUSZ NR 1 SPIS TREŚCI » 2. • Częstowanie dzieci cukierkami. np. których położenie jest 47 . • Losowanie kolorowych kulek (tyle kolorów. miau. • Dzieci otrzymują karteczki z obrazkiem zwierzątka. Przeprowadzenie zabaw w grupach. słomki do picia (dla każdego dziecka w każdej grupie). ile dzieci) – odnajdują się ci. tyle części. Przebieg zabawy: Dzieci w grupie budują drogę z drewnianych klocków. „Ile fasolek w butelce” Materiały potrzebne do zabawy: plastikowa butelka po soku (jedna dla każdej grupy). dla każdej grupy. flamastry. Przedstawiciel grupy (wybrany przez dzieci) losuje karteczkę z piktogramem. guziki. oznaczone przez dziecko w celu łatwej identyfikacji). uzyskamy podział na dwie grupy uczniów. 1 minuty... tworzą jedną grupę. stoper dla nauczyciela.. waty lub piórko. np. Podział klasy na grupy o równej liczbie dzieci: • Losowanie kart z obrazkami..... Materiały potrzebne do zabawy: karta z rysunkiem pokoju – karta pracy nr 2 (dla każdej grupy). Grupa. dzieci z poszczególnych grup wrzucają na wyścigi fasolki do butelki. które wzięły jednakowe. balonikami – te. muu. ile grup). śliwka. wydając odgłosy: bee.. ile chcemy mieć grup). stawiając je obok siebie). odszukują się i tworzą grupę. rybki wycięte z kolorowego papieru/podarta bibuła Przebieg zabawy: Dzieci w każdej grupie ustawiają się w szeregu. karteczkami. Zabawa matematyczna Dzielimy klasę na grupy zgodnie z liczbą piktogramów znajdujących się pod ilustracją pokoju – karta pracy nr 2. • Sznurki różnej długości (tyle długości. Na tacce przy pierwszym dziecku leżą rybki/ścinki bibuły (tyle samo w każdej grupie). przed każdym leży tacka. którzy potrafią dopasować swój kawałek i złożyć z kawałków wspólny obrazek. które wylosują ten sam rodzaj owocu. Pierwsze dziecko zasysa rybkę słomką i podaje na tackę do sąsiada. Zadaniem dziecka jest przetoczenie piłeczki pingpongowej po przygotowanym torze za pomocą dmuchania. Po upływie odpowiedniego czasu dzieci szacują liczbę fasolek w poszczególnych butelkach (porównują butelki. np. ile grup. Jeśli przygotujemy sznurki w dwóch długościach.

zachciało. Bzowska. Na zawołanie „Wiewiórki do dziupli. odchodzi z gry. Po skończonej pierwszej serii zabawy następuje zmiana ról. Rozchodzą się. hop” Nauczyciel dzieli klasę na trzy równoliczne grupy. co widać na piktogramach. ze sobą: ja nie chcę tańczyć z tobą! (tupią nogą) pari pari para. Wiewiórki biegają swobodnie po sali. jest konkretnym odzwierciedleniem określeń matematycznych: nad. L. 48 . A. która nie znajdzie wolnej dziupli. Oficyna Wydawnicza Impuls. Dzieci masują plecy koleżanki/kolegi. dziękują sobie ukłonem za wspólny taniec. Wszystkie pary się rozłączają. pari pari para. po czym tworzą się nowe podczas śpiewania: Poszukam se innego. Zabawa z całą grupą Masażyki M. będzie więcej i wszystkim wesoło. tak by każde dziecko miało okazję być wiewiórką. podaj ręce. Ostatnie dziecko – wiewiórka – wygrywa. Osoba. Jest nas dwoje. innego. Lorek. które będą pasowały do matematycznych określeń wymienionych wcześniej. Bogdanowicz. M. do których będziemy przyzwyczajać dzieci w kolejnych etapach nauki. na. Kraków 2004) Zabawa w trójkach: zabawa ruchowa „Wiewiórki do dziupli. zachciało. lecz im się nie udało pari pari para. Śpiewają: Chodź tu do mnie. Przytulanki. Nie chodzi o odszukanie lampy nad stołem czy misia na stole. „Piosenka do pary” Dzieci chodzą po obwodzie koła.: „Dwóm tańczyć się zachciało” Dzieci dobierają się w pary. (zabawa wg Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka.SCENARIUSZ NR 1 SPIS TREŚCI » przedstawione na wylosowanym przez grupę piktogramie (nad lub pod lub obok lub na). Dzieci z dwóch grup tworzą pary. oparte na tańcach. Zabawy w parach: zabawy ruchowe ze śpiewem. To. Piktogramy przedstawione w karcie pracy nr 2 są wstępem do schematycznych piktogramów. czyli wierszyki na dziecięce masażyki. hop” każda wiewiórka wskakuje do najbliższej dziupli. udają kłótnię. Sowińska. Każde z nich wybiera do zabawy kolejne dziecko. innego. Trzymając się za ręce. krzyżując je w tzw. np. zatańczymy koło. Nauczyciel recytuje wierszyk-masażyk. ale znalezienie wszystkich elementów/przedmiotów. obok. Chwytają się za ręce. Osoba rozpoczynająca zabawę (wybrane przez nauczyciela dziecko) podchodzi do kolegi/koleżanki. młynek. Przerywają taniec. Za każdym razem dziupli jest o jedną mniej niż wiewiórek. do tańca zgrabniejszego. ze sobą. W ten sposób tańczą po sali i śpiewają: Dwóm tańczyć się zachciało. Zaznaczają żetonem te miejsca. śpiewają dalej: Kłócili się ze sobą. Objaśnia i pokazuje. R. Wspólnie tańczą przy melodii refrenu. pod. Gdy refren wybrzmi. Dzieci siadają w kole plecami do siebie. tworzą dziuple. Dzieci z trzeciej grupy to wiewiórki. Kownacka. przeciągając skrzyżowane ręce ku sobie. jakie ruchy należy wykonywać podczas słuchania. zapraszając do tańca przez podanie obu dłoni.

Materiały potrzebne do zabawy: kartki w kolorach kojarzących się z porami roku z wypisanymi imionami dzieci. Celem „Klasowego kalendarza urodzin dzieci” jest nauka orientacji czasowej. czerwonym itd. wiosną?”. aż pomysły się wyczerpią. korona) przez dziecko. w kolorze kartki swojej pory roku. „Czy jest taki miesiąc. Dzieci dociekają. Proponujemy również wprowadzenie zwyczaju noszenia uroczystego nakrycia głowy (np. oswajanie z nazwami miesięcy. „Ile osób urodziło się latem. kapelusz. jesienią. Kolejno. np.SCENARIUSZ NR 1 SPIS TREŚCI » Zabawa w 4 grupach „Założenie kalendarza urodzin” Klasę dzielimy na grupy „4 pory roku” zgodnie z datami urodzin dzieci. które danego dnia obchodzi urodziny. Praktyczne wskazówki: Proponujemy wykonanie „Klasowego kalendarza urodzin dzieci” – na kalendarz ścienny z dużymi okienkami (kupiony w sklepie) naklejamy zdjęcia dzieci na datę. spośród dostępnych w klasie. uzmysłowienie dzieciom linearnego przebiegu czasu. zapamiętywanie dat swoich urodzin oraz powiązanie tych informacji z porami roku. Przebieg zabawy: Dzieci urodzone np. kiedy nikt nie obchodzi urodzin?”. kiedy przypadają ich urodziny. np. „W którym miesiącu najwięcej osób ma urodziny?”. 49 . zimą. jesienią szukają i podają nauczycielowi rzeczy.: „Ile osób obchodziło już urodziny?”.

• praktyczna: ćwiczenia i zadania. tydzień 3. „„ CELE OGÓLNE: • • • • • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli. domyśla się. • stosuje określenia: wewnątrz. Na hasło „figury geometryczne” wszystkie dzieci zamieniają się miejscami. Przypomnienie zasad zachowania się na drodze z sygnalizacją świetlną – karta pracy nr 6. a zadaniem dzieci mających taką figurę jest szybka zamiana miejsc. „„ CELE OPERACYJNE: Uczeń: • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. • podaje różnice w wyglądzie przyborów szkolnych/tornistra – dawniej i dziś. o czym może być książka. prostokąty. Nauczyciel może wywoływać jednocześnie więcej niż jedną figurę. • posługuje się plasteliną/modeliną. Bogdanowicz: integracja percepcyjno-motoryczna. Pokoloruj rysunki sygnalizatorów świetlnych zgodnie z podpisami. W KĄCIKU CZYTELNICZYM Przewidywany czas realizacji: wrzesień. trójkąty. układa kompozycje z figur. PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1. • wypowiada się na temat wydarzeń przedstawionych w książce Plastusiowy pamiętnik. uczenie sposobów korzystania z zasobów bibliotecznych. w kapeluszu. • wyróżnia głoskę w nagłosie i wygłosie oraz w śródgłosie. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. • odwzorowuje kształt nowo poznanej litery pisanej a. który odczytuje nauczyciel. kształtowanie umiejętności czytania i pisania. kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat wydarzeń przedstawionych w książce. rozwijanie lateralizacji.SPIS TREŚCI » SCENARIUSZ NR 2 TEMAT: S POTKANIE Z LITERĄ a. • dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów. 50 . na zewnątrz. • improwizuje scenki dialogowe. A. • rozróżnia głoski i litery. poznawanie własnego ciała. postrzeganie przestrzeni. • analityczno-syntetyczna: o charakterze wzrokowym. Uczeń koloruje sygnał świetlny zgodnie z podpisem. kwadraty umieszczone np. • Utrwalenie znajomości kolorów świateł i ich znaczenia na sygnalizatorach świetlnych. 2. ogląda ilustracje w książkach dla dzieci. • słucha uważnie wypowiedzi innych. Nauczyciel wypowiada jej nazwę. „„ METODY I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW: • Dobrego Startu M. działania w grupie. Losują jedną figurę. Przebieg zabawy: Dzieci siadają w kręgu. A z zachowaniem prawidłowego kierunku pisania. kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów. o charakterze słuchowym. Zabawa „Pomieszane figury” (na podstawie zabawy „Sałatka owocowa”) Materiały potrzebne do zabawy: wycięte z kolorowego papieru figury geometryczne – koła.

• W podanych układankach przeliczanie figur o różnych cechach: prostokątów. by dzieci w klasowym kąciku czytelniczym – podczas aktywnego słuchania – przyjęły wygodną dla siebie postawę/pozycję ciała. nie el. a czym się różnią?”. np. Tworzenie własnych układanek z klocków lub figur geometrycznych.SCENARIUSZ NR 2 SPIS TREŚCI » Zabawa „Kompozycja z figur” Przebieg zabawy: Z figur geometrycznych z poprzedniej zabawy dzieci układają wspólną kompozycję. • Odkrywanie zasady w szeregu figur geometrycznych. czasopism dla dzieci. figur. wskazanie działu książek dla dzieci. Kownackiej Plastusiowy pamiętnik. szukanie informacji). które mają 4 boki. 4. aktywne słuchanie. Zalecamy tę formę słuchania każdorazowo w czasie spotkań w kąciku czytelniczym i w czasie spotkań w kręgu. nie by. a nie kupowania książek. • zwrócenie uwagi na postawy dzieci z Naszego elementarza w kąciku czytelniczym – ilustracja. np. wypowiadanie całego wyrazu. liczbę boków lub ich brak). w jakiej uczniowie dokładają kolejne elementy. o czym może być książka. „Narysuj figurę. A na bazie wyrazu podstawowego album. głosek. s. np. a następnie taką. 22. która ma 3 boki”. Modelowanie figurki z plasteliny/modeliny – Plastuś lub inna maskotka. która ma 4 boki. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazu podstawowego: • wybrzmiewanie sylab. • miejsca książek w bibliotece – działy. figur zielonych (zwracamy uwagę na kształt figury. s. kolor. • słuchanie odczytanego przez nauczyciela (lub wysłuchanie z nośnika audio) rozdziału lektury Plastusiowy pamiętnik dotyczącego wyglądu Plastusia pt. 21 w podręczniku. • Wykonanie zdjęcia maskotek do klasowego albumu fotograficznego (zamieszczenie ich na stronie internetowej szkoły). 3. Nauczyciel ustala kolejność. Zajęcia dydaktyczne kształcące mowę i wyodrębnianie wyrazu podstawowego (album). nie em!). • przeglądanie książek i albumów. tapicerowanych krążkach czy matach piankowych – w zależności od zasobów szkoły. 21 w podręczniku. Wprowadzenie litery a. klaskanie. • wypowiadanie kolejnych głosek w wyrazie (spółgłoski muszą być czysto brzmiące. • „Narysuj figurę. 21 w podręczniku. • wypowiadanie kolejnych sylab w połączeniu z ruchem. krótko realizowane. usiadły na dywaniku. tworzenie własnych zasad. regały. s. bez pogłosu y i e. Rozwiązywanie zadań problemowych typu: • „W czym są podobne do siebie kwadrat i prostokąt. wielkość. oglądanie ilustracji w książkach dla dzieci – domyślanie się. przeglądanie książek. 51 . Spotkanie w kąciku czytelniczym: • ustalenie roli kącika w klasie i wykonywanych w nim czynności (czytanie. Dlaczego nazywam się Plastuś Praktyczne wskazówki: Proponujemy. Improwizowanie scenek dialogowych pomiędzy maskotkami animowanymi przez uczniów. • wypożyczenie książki M. która nie ma boków”. s. • elementarne zasady dbałości o książki pożyczone. uderzanie dłonią w blat stołu – liczenie sylab w wyrazie. Wizyta w szkolnej bibliotece – spotkanie z panią bibliotekarką: • biblioteka jako miejsce wypożyczania.

Nauczyciele nie powinni oceniać strony kaligraficznej pisma na tym etapie nauki. który się wymawia i słyszy. zastąpienie nową literą drukowaną odpowiedniego kartonika w modelu wyrazu podstawowego – album ze zwróceniem uwagi. Jakackiej. wyodrębnienie pierwszej głoski a ze zwróceniem uwagi. ułożenie modelu wyrazu Ala. pokaz nowej litery drukowanej małej i wielkiej a. rysowaniem po śladzie. Te funkcje wpływają na jakość jego pisma. Proponujemy. a dopiero potem na płaszczyźnie poziomej (np. Karta pracy służy dobieraniu w pary przyborów szkolnych. 22. np. który się widzi i pisze. Pisanie kształtu nowej litery należy rozpocząć od prób zapisania jej w dużych formatach. ćwiczenia w analizie słuchowej wyrazów – wprowadzona litera (głoska) jest w śródgłosie (mak) i wygłosie (ryba). „Czy coś ci się nie podobało?”. 5. by rozwijać percepcję wzrokową. Proponujemy wdrożenie uczniowskiej samooceny zapisanej litery. • ćwiczenia w bezśladowym pisaniu. • wykonanie zdjęcia dzieciom podczas wprawek w pisaniu pierwszej litery a. A. Nauka pisania litery a. na szarym papierze. że litera to znak. czarno-białej gazecie. 6. przedstawienie bohaterki dnia – Ali. gumką na ławce. • układanie modelu wyrazu podstawowego z białych kartoników na tablicy (dla zwolenników metody • • • • • • • wyróżniania samogłosek i spółgłosek – z kartoników w kolorze czerwonym i niebieskim). zabawy artykulacyjne z głoską a ze zróżnicowaną intonacją (ziewanie a-a-a. Praktyczne wskazówki: Pisanie kształtu liter powinno być poprzedzone ćwiczeniami grafomotorycznymi. na zewnątrz tornistra/ piórnika). Ćwiczenia M. 22. Zalecamy również stwarzanie wielu sytuacji do ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej i ćwiczeń grafomotorycznych. Od piosenki do literki. Dobierz w pary przybory szkolne i tornistry dawniej i dziś. poprzez narysowanie nad najładniejszą literą korony czy gwiazdki lub otoczenie jej pętelką. • pisanie palcem po piasku wysypanym na tackę. s. • stosowanie określeń wewnątrz. PRACA DOMOWA: Przynieś album fotograficzny oraz kolorowe gazety. koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną dziecka. 8. A. zastąpienie pierwszego kartonika drukowaną wielką literą A (w nagłosie) oraz małą (w wygłosie). Barańskiej i E. Bogdanowicz. na plecach kolegi/ koleżanki. Nazwij przybory szkolne. M. „Z czego jesteś najbardziej zadowolona/-y?”. szary papier lub gazeta przyczepione do tablicy/ściany). 52 . siedząc w kręgu. Proponujemy wykorzystanie Metody Dobrego Startu. s. na zewnątrz (wewnątrz tornistra/piórnika. np. np. Czytanie przez nauczyciela fragmentów książki Plastusiowy pamiętnik opisujących zawartość tornistra i piórnika Tosi. • próby porównania piórnika/tornistra Tosi z zawartością piórnika/tornistra ucznia obecnie. Podsumowanie dnia: Chętne dzieci. 7. zwrócenie uwagi na kierunek pisania liter. na gazecie położonej na podłodze. nucenie kołysanki śpiącej lalce a-a-a.SCENARIUSZ NR 2 SPIS TREŚCI » • liczenie głosek w wyrazie podstawowym. bez liniatury. • nazywanie i dobieranie w pary przyborów szkolnych i tornistrów dawniej i dziś – karta pracy nr 10. by uczniowie próbowali zapisywać litery najpierw na płaszczyźnie pionowej (np.: • analiza kształtu litery pisanej a małej i A wielkiej. że głoska to dźwięk. palcem w powietrzu. odpowiadają na pytania nauczyciela: „Jaka chwila dzisiaj była dla ciebie najprzyjemniejsza?”. Przybory szkolne dawniej i dziś: • obejrzenie prezentacji Scholaris PRZEDMIOTY SZKOLNE DAWNIEJ. A. stoliku). naśladowanie płaczu a-a-a). np. rysowaniem wzorów literopodobnych z a. tornistrów dawnych ze współczesnymi.

4. ścisła. LITERA a. 53 . układa obraz litery z puzzli. Oglądanie przyniesionych przez dzieci albumów rodzinnych – dowolne wypowiedzi dzieci oraz ukierunkowane pytaniami nauczyciela. • kształtowanie umiejętności czytania i pisania. „„ CELE OPERACYJNE: Uczeń: • opowiada o swoich przeżyciach na podstawie przyniesionego albumu fotograficznego. • rozpoznaje literę a. • recytuje wiersz o głosce i literze. • bawi się głoską oraz literą a. albumu: • portret bohatera dnia do pokolorowania zgodnie z jego wyglądem w Naszym elementarzu. wycina lub rysuje przedmioty. 2. czyli nowo poznanych liter wielkiej i małej. aby kartki albumu miały następujące stałe elementy: Strona 1. wycięcie ich i wklejenie w odpowiednim miejscu schematu jego imienia. • wykonuje własny album – Album liter. o charakterze słuchowym. • odtwarza kształt litery a. praktycznego działania: ćwiczenia i zadania. których nazwa rozpoczyna się głoską a. np. których nazwy zawierają głoskę a na początku. album fotograficzny. zapisuje ją w liniaturze. • stosuje wielką literę w pisowni imion – wdraża się do wyrabiania czujności ortograficznej. wspomnienia z wczesnego dzieciństwa. • określa położenie przedmiotów rozpoczynających się głoską a na płaszczyźnie i w przestrzeni. tydzień 3.SPIS TREŚCI » SCENARIUSZ NR 3 TEMAT: ALBUM LITER. „„ METODY I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW: • • • • analityczno-syntetyczna: o charakterze wzrokowym. PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1. • rozpoznaje rodzaje albumów – np. • ćwiczy prawidłową artykulację głoski a oraz układ warg do głoski a. Wyszukiwanie roślin i zwierząt. przyrodniczy. A Przewidywany czas realizacji: wrzesień. • wdrażanie do wyrabiania czujności ortograficznej. Rozmowa na temat roli albumu w życiu dzieci. • schemat okienkowy imienia bohatera dnia do analizy słuchowej imienia. A pisanej. na końcu i w środku wyrazu. Prezentowanie innych albumów z kącika czytelniczego – oglądanie albumów przyrodniczych. 3. • wyszukuje. wyszukanie w gazecie odpowiedników głosek. ilustracji oraz doświadczeń dzieci. działania w grupie. „„ CELE OGÓLNE: • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli na podstawie zdjęć. naśladowcza: zabawowo-naśladowcza. obserwacji oparta na pokazie i instrukcji. Zaproponowanie stworzenia własnego Albumu liter. A wśród innych liter drukowanych. A. Proponujemy. • ćwiczy słuch fonemowy.

Strona 5. • tabelka do naklejania wyciętych z gazet lub reklam ewentualnie narysowania obrazków. 11. albumu: • ćwiczenia językowe utrwalające nowo poznaną literę w różnych formach. albumu: • ćwiczenia kaligraficzne: wzory liter pisanych małych i wielkich wraz z kierunkiem ich pisania o wzrastającym stopniu trudności. w nazwach których słychać głoskę – odpowiednik poznawanej litery – w nagłosie. 54 . piętro i parter). 10. A w liniaturze znormalizowanej w zeszycie przedmiotowym. oraz określanie położenia tych przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni (za każdym razem z podaniem punktu odniesienia). Praktyczne wskazówki: Proponujemy zaznaczanie miejsca rozpoczęcia kreślenia litery w zeszycie przedmiotowym. śródgłosie. Ćwiczenia w pisaniu litery a. Strona 2. 9. • pisanie litery w liniaturze powiększonej z zachowaniem kierunku pisania. A i przyklejenie ich na kartkę z bloku. potem wyrazów. Wyszukiwanie w klasie przedmiotów. albumu: • ćwiczenia w czytaniu i pisaniu sylab o prostej budowie. 7. A – pisanie po śladzie bez liniatury. Gawdzika o głosce i literze. 22. wygłosie. Wykonanie drugiej strony albumu: • wycinanie puzzli i układanie wzoru liter pisanych a. • wzory do rysowania po śladzie z punktami rozpoczęcia i zakończenia ruchu ręki dziecka. w wycinku z gazety. • ćwiczenia grafopercepcji – rysowanie wzorów. 5. gdy nauczyciel zrobi klasową galerię zdjęć swoich uczniów ze schematem okienkowym imion. zdań. wygłosie. • zabawa w detektywa – wyszukiwanie i zaznaczanie kolorem litery drukowanej a. Strona 4. np. 6.SCENARIUSZ NR 3 SPIS TREŚCI » • ramka na wklejenie fragmentu gazety z drukowanym tekstem (wskazana jest większa czcionka). • pisanie litery w liniaturze pomniejszonej. miejsce na samodzielne próby rysowania wzorów. np. Zabawa w detektywa. Wykonanie trzeciej strony albumu: • nauka pisania litery a. A we fragmencie tekstu drukowanego. śródgłosie wyrazów. Dziecko wyszukuje i zaznacza tam nowo poznane litery – małą i wielką – kolorową kredką. 8. krzyżówka. w których nazwach słychać głoskę – odpowiednik poznawanej litery – w nagłosie. Uzupełnianie schematów okienkowych imion dzieci z klasy nowo poznaną literą. Ćwiczenia w pisaniu z pamięci. • Ćwiczenie to wykonujemy tylko w przypadku. albumu: • obraz poznawanej litery pisanej – małej i wielkiej – do wycięcia przez dziecko wzdłuż wyznaczonych linii cięć. przez narysowanie kresek na początku danej linii (tzw. tabelka logiczna i inne. Dziecko korzysta z instrukcji w podręczniku – s. w celu poprawnego rozmieszczenia jej elementów w liniach. • ćwiczenie słuchu fonemowego – naklejanie lub rysowanie obrazków z przedmiotami. ułożenia puzzli i naklejenia ich na kartkę z bloku. których nazwy rozpoczynają się głoską a. Nauka na pamięć wiersza W. Wykonanie pierwszej strony albumu: • kolorowanie bohatera dnia (z uwzględnieniem znaków szczególnych). Strona 3.

• bezgłośne artykułowanie głoski a. która podróżuje różnymi środkami lokomocji. PRACA DOMOWA: Wykonaj stronę tytułową Albumu liter. A. następnie opadanie intonacji i doprowadzenie do ciszy – analogicznie do startu samolotu. 13. Ćwiczenia w prawidłowej artykulacji głoski a: • obserwowanie układu warg w podręcznym lusterku. rozkazująco. • ćwiczenia fonacyjne – wypowiadanie głosek aaaa pytająco.: –– statkiem – modelowanie intonacji głoski a. jego lotu. –– autokarem po szosie – płynnie i długo aaaaaaa. „aaa kotki dwa”). –– na koniku – powoli a a a a (w rytm marszu. na stronie internetowej szkoły. • zabawa „Głoska a na wycieczce”: Przebieg zabawy: Nauczyciel opowiada uczniom historię o głosce a. • chuchanie na lusterko – pisanie palcem na wytworzonej parze litery pisanej a. długie przerwy). Umieszczenie zdjęcia w klasowym albumie.SCENARIUSZ NR 3 SPIS TREŚCI » 12. 55 . –– marsz – rytmiczna wymowa a-a-a-a. A. Dzieci wypowiadają samogłoskę odpowiednio do sposobu podróżowania. np. lądowania na płycie lotniska. utrzymanie wysokiej intonacji. –– samolotem – wznosząca się intonacja głosu na samogłosce a. konik biegnie szybko a a a a. np. jak kotek… • nucenie melodii na głosce a (np. Wykonanie zdjęcia do klasowego albumu fotograficznego dokumentującego ciekawy moment wprowadzania litery a.

Należy zwrócić uwagę. kształtowanie umiejętności zachowania się w grupie. rozwój wyobraźni. • improwizuje ruch i rytm do wysłuchiwanej muzyki. tydzień 4. ludzi i przyrządów do zabawy według podanych przez nauczyciela cech na podstawie ilustracji. Przeliczanie ich i określanie. w wolnej przestrzeni. 30–31. 4. ludzi itp. sądów. • orientuje się na planie lub na mapie parku. zwierząt. • wymienia zadania badacza przyrody i rozpoznaje sprzęt potrzebny do prac badawczych. PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1. ile jest poszczególnych elementów: ptaków. 30–31.SPIS TREŚCI » SCENARIUSZ NR 4 TEMAT: PLANUJEMY JESIENNY SPACER Przewidywany czas realizacji: wrzesień. 3. • wykonuje polecenia nauczyciela. s. 56 . Spotkanie w kręgu – wypowiedzi dzieci nawiązujące do ich doświadczeń z pobytu w parku z rodzicami lub opiekunami. zespołowe rozwiązywanie problemów. • uczestniczy w zabawie. umiejętność formułowania myśli. przedmiotów. 30–31. dzieli się nimi z innymi. „„ CELE OPERACYJNE: Uczeń: • opowiada o własnych doświadczeniach z pobytu w parku. „„ METODY I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW: • dyskusji dydaktycznej: burza mózgów. s. Czytanie prostych wyrazów przez chętne do czytania dzieci (odczytywanie wyrazów z podręcznika zapisanych na zielono). Rozmowy. kształtowanie umiejętności odpowiedniego ubierania się na wycieczkę do parku. • grupuje przedmioty wg podanych cech – na podstawie oglądanych ilustracji. w zależności od pogody i pory roku. • opowiada o roli parku w życiu człowieka. • przygotowuje się na wycieczkę do parku (zabiera przybornik badacza). Grupowanie rysunków ptaków. „„ CELE OGÓLNE: • • • • kształtowanie umiejętności odpowiedniego przygotowania się na zajęcia w plenerze. • uczenie się przez zabawę: wspomaganie aktywności. ukierunkowane pytaniami nauczyciela. na temat ilustracji w Naszym elementarzu. s. nazywa przedmioty i uzasadnia swój wybór. że na placu zabaw znajduje się huśtawka dla niepełnosprawnych dzieci. rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie. 2.

kwiatów pod ochroną. wygodę). Wyjaśnienie powiedzenia „ubrać się na cebulkę”. Zastanawianie się. wyjaśnia sposób wykonania zadania w domu. Ustalenie zasad zachowania się na spacerze w parku i na placu zabaw. podgląda. czy wolno. po co inni ludzie chodzą do parku. • nie oddalamy się od grupy. Wybór rzeczy niezbędnych do zabrania przez dziecko na zajęcia w plenerze – karta pracy nr 13 (strona 1). aparat fotograficzny. „Jaki instrument udaje owada?”.: • do parku idziemy w kolumnie. Omówienie i sprawdzenie poprawności wykonanego ćwiczenia. „Czy muzyczny owad lata szybko. • przypomnienie o zabraniu z domu drugiego śniadania. • nie rozmawiamy z obcymi. owadów. np. co będziemy mogli z nich zrobić. Dzieci wybierają tylko niezbędne przedmioty spośród tych przyniesionych do klasy przez nauczyciela. 7. Taniec muszek J. korzystanie z internetu. gwizdek). ptaków. Wspólnie z dziećmi pakuje niezbędne rzeczy. 6. • lupy. Praktyczne wskazówki: Do przeprowadzenia zajęć w plenerze w dniu następnym potrzebne będą: • lusterko dla każdego dziecka. Zabraną rzecz zaznacza na karcie pracy. • improwizacja ruchowa do muzyki – „Taniec muszek”. przewodników dla dzieci po świecie roślin i zwierząt. i planowanie. Zaplanowanie spaceru: • określenie celu wyjścia klasy do parku – obserwowanie i badanie przyrody (rośliny. • zapoznanie się z planem/mapą parku przyniesionym przez nauczyciela. robi zdjęcia tego. • wymyślanie zabaw możliwych do realizacji w plenerze. ołówek. przewidywanie. jak należy się ubrać (ze względu na porę roku. obserwuje. • nie dotykamy i nie zrywamy owoców z drzew i krzewów. które może zabrać z klasy. czego nie może zabrać z parku. lornetkę. Nauczyciel wyjaśnia zadanie na karcie pracy. 10. 8. pudełko. wskazywanie roślin i zwierząt występujących w parku. przewodnik przyrodniczy. • tworzenie listy rzeczy do przybornika młodego badacza przyrody. • co możemy usłyszeć w parku? – zagadki słuchowe. zwierzęta) oraz zabawa.SCENARIUSZ NR 4 SPIS TREŚCI » 5. wydaje dźwięki ciche czy głośne?”. nie przyjmujemy od nich poczęstunku. lupę. • pastele (po jednej kredce dla każdego dziecka). rysuje w notesie. nasłuchuje. PRACA DOMOWA: Przygotuj się do wyjścia zaplanowanego na następny dzień wg karty pracy nr 13 (strona 2). które można usłyszeć w parku. • pilnujemy swoich rzeczy. 9. np. Słuchanie utworu Lot trzmiela M. np. lusterka. pogodę. zbiera eksponaty. • określenie czynności wykonywanych przez młodego badacza przyrody (bada. Przygotowanie młodego badacza przyrody do zajęć w plenerze: • przeglądanie albumów. • ustalenie. notes. • określanie funkcji wybranych przedmiotów oraz ich przeznaczenia. • reagujemy na umówiony sygnał dźwiękowy nauczyciela (np. np. Garzteckiej: • rozmowa na temat wysłuchanych utworów –„Jak w muzyce przedstawiony jest owad?”. Wskazywanie tych. 
słuchanie z nośnika CD dźwięków i odgłosów. 57 . zwierząt). na ubraniach mamy kamizelki lub chustki odblaskowe. Rimskiego-Korsakowa. jakie skarby przyniesiemy z parku. • kolorowe karteczki (po 3 dla każdego dziecka).

Proponujemy przygotowanie nagrody dla każdego dziecka. arkusz tektury w formacie A4 z wyciętym otworem na nos. np.SCENARIUSZ NR 4 • • • • • SPIS TREŚCI » blok rysunkowy (po jednej kartce dla każdego dziecka). odznaki Młodego Badacza Przyrody. wydruk mapki (po jednej dla każdego dziecka) – karta pracy nr 14. sznurek (włóczka). na zakończenie dnia plenerowego (karta pracy nr 15). 58 . kreda (jeden kawałek dla każdego dziecka).

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć w plenerze. 2. 3. kształtowanie umiejętności pracy w grupie. „dwa kroki w prawo”. PRZEBIEG ZAJĘĆ: EDUKACJA W PLENERZE 1. prosto. sznurek. Matematyka w plenerze: Orientacja przestrzenna: w lewo. Spontaniczne wypowiedzi uczniów o parku na podstawie bieżących przeżyć.SPIS TREŚCI » TEMAT: W PARKU SCENARIUSZ NR 5 Przewidywany czas realizacji: wrzesień. • gromadzi. Rozdanie mapek karta pracy nr 14 – wyjaśnienie symboli. Zobowiązanie dzieci do śledzenia trasy spaceru po parku wg stacji zadaniowych. „Detektyw” (działanie nawiązuje do zabawy „Ciepło-zimno”) • Nauczyciel przed wyjściem dzieci do parku chowa – np. „„ CELE OGÓLNE: • • • • • kształtowanie postawy badawczej i dociekliwości dziecka na zajęciach w terenie. • wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela. • praktyczna: ćwiczenia i zadania. np. znany dzieciom przedmiot. po lewej. ćwiczenia w doświadczaniu. „Chodzenie pod dyktando” • Dzieci wykonują polecenia – wydawane przez nauczyciela – związane z orientacją przestrzenną. „w lewo”. „trzy kroki w tył”. np. słoneczny dzień. działania w grupie. odpowiednie przedmioty. • obserwuje i bada przyrodę za pomocą zmysłów. klasyfikuje i przelicza materiał przyrodniczy. „jeden krok do przodu”. posługuje się określeniami stosunków przestrzennych. „„ METODY I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW: • problemowa: obserwacji – pokaz. kierując ich krokami. • rozpoznaje rośliny i zwierzęta występujące w parku. po prawej. • rozpoznaje piktogramy znajdujące się na mapce. „w prawo”. np. na trasie spaceru – wybrany. Sprawdzenie przygotowania dzieci do wyjścia do parku: drugie śniadanie. w prawo. Wyjście do parku w pogodny. tydzień 4. 4. ekospacer. „„ CELE OPERACYJNE: Uczeń: • porusza się po parku zgodnie z planem (mapką). rozwijanie wrażliwości zmysłowej. stwarzanie możliwości doznań estetycznych w kontakcie z przyrodą. • przestrzega zasad zachowania w parku oraz na placu zabaw. 59 . Przypomnienie zasad zachowania się. lusterka. Doprowadza dzieci do niego.

np. Ćwiczenia słuchowe – „stacja ucho” • Konkurs na najlepsze ucho – nadanie tytułu Najlepsze Ucho Dzieci zajmują wygodne pozycje. szum. z którego pochodzi. wokół którego można się bezpiecznie poruszać. żołędzi. kasztanów. • Dociekanie: „Dlaczego liście zmieniają kolor?”. • Obejmowanie drzewa i pytanie. które usłyszały: szelest. szukanie jego domu. szyszek: porównywanie ich wielkości. nazywanie ich. przez dziurkę zrobioną w chusteczce higienicznej. „Lusterkowe obserwacje” Należy wybrać miejsce. d) żeby chroniła je przed utratą wody i urazami (właściwa odpowiedź). przez lunetę zrobioną z dłoni. świst. • Szukanie i obserwowanie zwierząt (w tym owadów) żyjących w parku. czy jest wesołe czy smutne. Co widzicie?”. Zamknięcie oczu pomaga dzieciom w skupieniu się. obserwując koronę drzewa. Zamalujcie całą kartkę boczną częścią pasteli. Określają nazwami dźwięki. Ekozabawy w parku. Odszukują te kolory w różnych elementach przyrody i określają ich nazwy. Łączenie liścia z nazwą drzewa. czy jest szorstka czy gładka. woreczki z kasztanami z woreczkami z liśćmi. które nie występują w przyrodzie w aktualnej porze roku). Obserwacja wybranego owada z użyciem lupy – wygląd. więcej – mniej. (Proponujemy zastosować również kolory. Zbieranie materiału przyrodniczego. • Szacowanie ciężaru – porównujemy np. pluśnięcie w stawie itp. Za każdym razem omawiamy spostrzeżenia dzieci. Ćwiczenia wzrokowe – „stacja oko” • Konkurs liczenia kolorów – nadanie tytułu Najlepsze Oko Dzieci otrzymują od nauczyciela kartki różnego koloru (po trzy). wywołując głębokie emocje. b) żeby drzewo się nie przewróciło. patrząc w lusterko (trzymane w dłoni). • Używanie określeń wielkościowych: większy – mniejszy. w którym rośnie drzewo. • „Po co drzewu potrzebna jest kora?” – odczytanie przez nauczyciela pytań quizowych. • Grupowanie materiału przyrodniczego w osobnych woreczkach – tworzenie zbiorów. • Zbieranie liści. • nauczyciel prosi uczniów: „Przyłóżcie kartkę do pnia drzewa. Po zakończeniu konkursu rozmawiamy na temat usłyszanych 60 . c) aby drzewo wyglądało ładnie i czysto. dzieci wybierają właściwą odpowiedź: a) aby było mu ciepło. patrzenie przez własne rozstawione nogi. • Dostrzeganie różnorodności kształtów liści. Ćwiczenia dotykowe – „stacja ręka” Doświadczanie zmysłem dotyku faktury kory. zamykają oczy i słuchają odgłosów parku przez kilka minut. • Ułożenie bukietów z darów parku w przestrzenne formy florystyczne. gonienie cienia kolegi/koleżanki. nazywanie ich. obrysowanie kredą cienia wybranego przedmiotu (w zależności od warunków pogodowych i zastanej sytuacji w parku). Dzieci obchodzą drzewo dookoła ze spuszczoną głową. Barwy jesieni – grupowanie liści wg kolorów. co może odpowiedzieć? • Mierzenie obwodu pnia drzewa sznurkiem (proponujemy poprzedzić to ćwiczenie zmierzeniem obwodu pasa kolegi lub koleżanki). „Puszczanie zajączków”. pnia drzewa: • badanie grubości kory. przenosi je w nieznany im zazwyczaj świat dźwięków. Porównują oba widoki. Proponujemy też inne sposoby obserwacji przyrody.SCENARIUSZ NR 5 SPIS TREŚCI » 5. w którym odbija się korona drzewa. Zabawa z cieniem: szukanie własnego cienia. Następnie powtarzają okrążenie z głową zadartą do góry. nazywanie barw. sucha czy wilgotna. • Obserwowanie i nazywanie roślin w parku. określanie. śledzenie jego ruchów.

szumu wiatru i poruszających się liści (szur. śpiew. który mówi o tym. Porozmawiaj z rodzicami lub opiekunami na temat dzisiejszej wycieczki do parku. żżżżżżżżżżż. Ćwiczenia z węchem (dla chętnych uczniów) – „stacja nos” Wcześniej nauczyciel przygotowuje wycięty w tekturze formatu A4 otwór na nos (by „wyłączyć” inne zmysły). owoców z drzew i krzewów. szast. garść ziemi. wkładając nos w otwór.SCENARIUSZ NR 5 SPIS TREŚCI » dźwięków. np. sz-sz-sz. Narysuj lub namaluj jesień w parku lub znak. zjeżdżalniach. Podsumowanie dnia – wręczenie wszystkim dzieciom odznak Młodego Badacza Przyrody – karta pracy nr 15. np. krakanie wron i inne). Rozpoznaje węchem podłożony do nosa np. jak chronić park. zastanawiamy się z dziećmi. Chętne dziecko przykłada tekturę do twarzy. w piaskownicy. co to za element natury. czy grzybów! Ćwiczenia ruchowe – „stacja plac zabaw” Zabawy dowolne na sprzętach. fiuuuuu. Ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie głosem szelestu liści pod nogami. szast). Ćwiczenia smakowe – „stacja usta” Postój. 6. jakie były źródła wysłuchanych dźwięków (szum i skrzypienie drzew. szur. owoc. Odgaduje po zapachu. Zjedzenie drugiego śniadania. huśtawkach. kawałek kory. które są na placu zabaw. PRACA DOMOWA: 61 . Zapamiętaj: Nie jedz żadnych nieznanych roślin. liście. Rozwiązanie zadania: „Dlaczego na mapce obok ust (jedzenie) jest wykrzyknik?”. Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy.