You are on page 1of 4

PELAN TAKTIKAL PERDAGANGAN

TAHUN 2011-2013
FOKUS 1 : PENGURUSAN AKADEMIK
BIDANG B: PENGURUSAN PANITIA PERDAGANGAN
STRATEGI
1.

2.

PELAN TINDAKAN

STRATEGIK 1:
Menyelaraskan JSU
dan JSI Mata
Pelajaran
PERDAGANGAN
mengikut
peperiksaan dan
tingkatan

Perancangan dan Penyelarasan JSU dan JSI
PERDAGANGAN

STRATEGIK 2:

Mesyuarat panitia mata pelajaran
PERDAGANGAN

Kekerapan
Mesyuarat panitia
mata pelajaran
PERDAGANGAN

TANGGUNGJAWAB
Pegawai Ikhtisas
dan Ketua Panitia

TARIKH / TEMPOH
PELAKSANAAN
Mac hingga Julai

Bengkel penyelarasan
a. Soalan Pertengahan tingkatan 4 dan 5
b. Soalan Akhir Tahun tingkatan 4
c. Soalan Percubaan tingkatan 5
Sasaran
a. Ketua panitia
b. JU
c. Penggubal soalan bersama
d. Soalan Peperiksaan

Sasaran.
a. 1 org ketua panitia
b. Dalam negeri
c. Dipengerusikan oleh pengetua.
d. Mengikut SOP KPM.

Pegawai Ikhtisas
Ketua Panitia
PERDAGANGAN

Januari
Jun
Ogos

. Penceramah GC/ Pemeriksa Kertas PERDAGANGAN d. Semua sekolah b. Sasaran 1 a. Program Peningkatan Prestasi 1. Kursus dan bengkel pembinaan JSU dan analisis item untuk guru-guru PERDAGANGAN.3 STRATEGIK 3: Mengadakan Bengkel dan kursus. 1 x 25sek x 2kali x 2hari c. Dalam Negeri Pegawai Ikhtisas dan Semua Guru PERDAGANGAN Febuari April .

Membuat Pelan Strategik bagi mengatasi kelemahan Sasaran a. Ketua panitia b. Plan Strategi dan Tindakan Sasaran a. STRATEGIK 2: Mesyuarat/Bengkel Post Mortem. Sasaran/ETR Negeri dan Sekolah c. Analisis peperiksaan akhir tahun MP Perdagangan Negeri dan Sekolah. STRATEGIK 1: Penyediaan TOV dan ETR Mata Pelajaran Perdagangan Negeri dan Sekolah PELAN TINDAKAN Mesyuarat/Bengkel penyediaan Perancangan TOV dan ETR Mata Pelajaran Perdagangan TANGGUNGJAWAB Pegawai Ikhtisas dan Ketua Panitia TARIKH / TEMPOH PELAKSANAAN Mac hingga Julai Penyelarasan a. Tiga kali setahun b. pembentangan Prestasi Mata Pelajaran Bengkel pembentangan HC dan PM a.50 Ketua Unit/Penyelia Ketua Panitia Perdagangan Januari Jun Ogos . Semua Tingkatan Sekolah di bawah GPMP 7. Analisis peperiksaan 5 tahun MP Perdagangan Negeri dan sekolah. c. Mengesan kekuatan dan kelemahan b. Penetapan TOV Negeri dan Sekolah b. 2.PELAN TAKTIKAL PERDAGANGAN TAHUN 2011-2013 FOKUS 2 : PENGURUSAN AKADEMIK BIDANG A: PELAKSANAAN HEADCOUNT DAN POST MORTEM MATA PELAJARAN PERDAGANGAN STRATEGI 1.

STrATEGIK 3: Memperkasakan pelaksanaan program peningkatan prestasi akademik untuk Mata Pelajaran PERDAGANGAN SPM. 3 STRATEGIK 2: Pemantauan Meningkatkan prestasi sekolah melalui Pemantauan P&P dan pengurusan panitia yang efisien. PELAN TINDAKAN Pemantapan Profesionalisme Keguruan TANGGUNGJAWAB TARIKH / TEMPOH PELAKSANAAN Pegawai Ikhtisas dan Ketua Panitia Jan Pegawai Ikhtisas dan Ketua Panitia April Julai September 2. Akhir Tahun dan Percubaan SPM. Bengkel Pembinaan soalan peperiksaan Sasaran a. Semua Sekolah (2org x 25sek) b. Pegawai Ikhtisas Ketua Panitia Semua Guru PERDAGANGAN Setiap Bulan Pegawai Ikhtisas dan Semua Guru Febuari April . Melaksanakan pemantauan dan bimbingan P&P guru-guru PERDAGANGAN. P&P dan Pengurusan Panitia. Sasaran a. Semua sekolah b. Pertengahan Tahun.PELAN TAKTIKAL PERDAGANGAN TAHUN 2011-2013 FOKUS 2 : PENGURUSAN PRESTASI AKADEMIK BIDANG B : PENGURUSAN PRESTASI MATA PELAJARAN PERDAGANGAN STRATEGI 1. Sekolah berprestasi rendah. Analisa dan HC panitia d. STRATEGI 1.: Meningkatkan prestasi guru melalui pemantapan profesionalisme keguruan. Semua guru PERDAGANGAN c. c.