You are on page 1of 9

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
xhmeiastokyma.gr

ΘΕΜΑ Α
Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α1.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία ανήκει στην VIA (16η) ομάδα του
Περιοδικού Πίνακα;
α.
β.
γ.
δ.

Α2.


12Mg
16S
34Se

Μονάδες 4
Ένα υδατικό διάλυμα NaCl έχει περιεκτικότητα 12%w/w. Αυτό σημαίνει ότι:
α.
β.
γ.
δ.

Σε 88g νερού μπορούν να διαλυθούν το πολύ 12g NaCl
Σε 100g νερού είναι διαλυμένα 12g ΝaCl
Το διάλυμα έχει μάζα 100g
Σε κάθε 100g του διαλύματος περιέχονται 12g NaCl
Μονάδες 4

Α3.

Ο αριθμός οξείδωσης του Ν στην ένωση ΗΝΟ2 είναι:
α.
β.
γ.
δ.

Α4.

-3
+3
+5
+2

Μονάδες 4
Σε δοχείο όγκου V περιέχεται αέριο Χ το οποίο ασκεί πίεση 3 atm. Αν
τριπλασιάσουμε τον όγκο του δοχείου, διατηρώντας σταθερή τη
θερμοκρασία, η πίεση που θα ασκεί το αέριο Χ θα γίνει:
α.
β.
γ.
δ.

9 atm
1 atm
6 atm
3 atm
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. Μονάδες 5 ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ . δ. γ. 15 7 Σ3. γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό. α. αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος. ε. Το ιόν α. Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει τη μεταβολή της διαλυτότητας δύο ουσιών Α και Β στο νερό σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία.ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α5. β. Να γράψετε ποια καμπύλη αναπαριστά τη μεταβολή της διαλυτότητας του αερίου και να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. εκ των οποίων η μία είναι στερεή και η άλλη αέρια. γ. Για τις ενέργειες ΕΜ και ΕL των στιβάδων Μ και L αντίστοιχα. δ. ισχύει ότι ΕΜ < ΕL Τα ισότοπα είναι άτομα που ανήκουν στο ίδιο στοιχείο.έχει: 7 πρωτόνια και 7 ηλεκτρόνια 15 νετρόνια και 10 ηλεκτρόνια 7 πρωτόνια και 10 ηλεκτρόνια 8 νετρόνια και 2 ηλεκτρόνια Μονάδες 4 Α6. αν η πρόταση είναι λανθασμένη. β. 3L αερίου Ο2 περιέχουν περισσότερα μόρια από 3L αέριας ΝΗ3 σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας Οι ιοντικές ενώσεις σε στερεή κατάσταση είναι αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος Το 11Νa έχει μεγαλύτερη ακτίνα από το 11Νa+ Μονάδες 5 ΘΕΜΑ Β Β1.

17Cl και νάτριο. Γ1. Tι είδους δεσμός υπάρχει στη χημική ένωση που σχηματίζεται μεταξύ Na και Cl. Δίνονται δύο ζεύγη στοιχείων: α. προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω αντιδράσεων που γίνονται όλες. Να γράψετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα άτομα Cl και Na. 18Ar και 2He Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία έχουν παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες Μονάδες 1 Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας Μονάδες 2 ΘΕΜΑ Γ Ορισμένη ποσότητα H2S έχει μάζα 136g. νιτρικό αμμώνιο + υδροξείδιο του νατρίου → Μονάδες 10 Β4. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας περιγράφοντας τον τρόπο σχηματισμού του δεσμού μεταξύ νατρίου και χλωρίου. Μονάδες 3 Β3. Δίνονται: χλώριο. Πόσα μόρια περιέχονται στη παραπάνω ποσότητα H2S. ΒaCO3 + HCl → δ. α. Μονάδες 2 β. α. 11Na. Μονάδες 2 γ. 18Ar και 13Αl β. Al + HI → γ. Πόσο όγκο καταλαμβάνει (STP συνθήκες) η παραπάνω ποσότητα H2S ; Μονάδες 6 Γ2. ΝΗ3 + H3PO4 → ε. Να συμπληρώστε τις χημικές εξισώσεις (αντικατάσταση ονομάτων με μοριακούς τύπους. Μονάδες 4 ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ .ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β2. ιοντικός ή ομοιοπολικός. Cl2 + CaBr2 → β.

S:32 και R= 0. Μονάδες 6 Πόσα g KOH πρέπει να προσθέσουμε σε 100 mL του αραιωμένου διαλύματος Υ2 ώστε να προκύψει διάλυμα Υ3 ίσης συγκέντρωσης με το διάλυμα Υ1; Μονάδες 6 Από το διάλυμα Υ1 παίρνουμε 0. Δ3.8 atm και θερμοκρασία 27oC περιέχουν διπλάσιο αριθμό μορίων με τη παραπάνω ποσότητα H2S. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος Υ2. Μονάδες 8 Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες H:1.ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ3. Δ1.2 L και τα εξουδετερώνουμε πλήρως με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα H2SO4. Πόσα άτομα Η και πόσα συνολικά άτομα περιέχονται στη παραπάνω ποσότητα; Μονάδες 7 Γ4. Η:1 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙA ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ . Να υπολογίσετε πόσα g άλατος θα παραχθούν. Δ2. Μονάδες 7 Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Κ:39. Μονάδες 6 Σε 50 mL του διαλύματος Υ1 προσθέτουμε 150 mL νερού. Ο:16. Το διάλυμα Υ1 που παρασκευάστηκε είχε όγκο 400 mL.082 atm  L mol  K ΘΕΜΑ Δ Μια ομάδα μαθητών παρασκεύασε υδατικό διάλυμα ΚΟΗ με διάλυση 22.4g στερεού ΚΟΗ σε νερό. Πόσα L NH3 μετρημένα σε πίεση 0. Να υπολογίσετε την %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Υ1 και τη συγκέντρωση του. Δ4.

β Α5. Λ ε.Απαντήσεις Α΄ Λυκείου xhmeiastokyma. Cl: K(2) L(8) M(7) 17 11 β. Η διαλυτότητα των αερίων ελαττώνεται με αύξηση της θερμοκρασίας. Διδάκτωρ Χημικός . ενώ στα στερεά η διαλυτότητα αυξάνεται με τη θερμοκρασία. β Α4. α. α. Σ ΘΕΜΑ Β Β1. γ Α6. δ Α3. Λ δ. με συνέπεια να δημιουργηθεί το κατιόν Na+ το οποίο έχει δομή ευγενούς αερίου: Κ(2) L(8). Σ γ. γ. γ Α2. μεταφέρεται ένα ηλεκτρόνιο από το άτομο του Na στο άτομο του Cl και κατ' αυτό τον τρόπο αποκτούν δομή ευγενούς αερίου. Από την άλλη μεριά το Cl για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου πρέπει να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα και να μετατραπεί σε ανιόν Cl. μεταπίπτοντας σε αντίθετα φορτισμένα ιόντα. Λ β. Έτσι. Na: K(2) L(8) M(1) Ιοντικός To Νa για να αποκτήσει σταθερή δομή ευγενούς αερίου έχει τη τάση να αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο από την εξωτερική στιβάδα.gr ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α1.το οποίο έχει δομή ευγενούς αερίου: Κ(2) L(8) M(8). Β2. Όταν τα δύο άτομα πλησιάσουν κοντά το ένα στο άλλο. Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς. η καμπύλη Α αντιστοιχεί στο αέριο αφού με αύξηση της θερμοκρασίας ελαττώνεται η διαλυτότητα της ουσίας ενώ η καμπύλη Β αντιστοιχεί στο στερεό αφού με αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται και η διαλυτότητα της ουσίας.

NH4NO3 + NaOH + NH3↑ + H2O → NaNO3 H2 O Ηλεκτρονιακές κατανομές: 18 Ar: Κ(2) L(8) Μ(8) → 18η ομάδα. 2A + 6HI → 2AI3 + 3H2 γ. ΒaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + δ.έχουν σταθερή δομή ευγενούς αερίου και έλκονται μεταξύ τους με ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb. Σωστή απάντηση είναι το ζεύγος β. Στο κρυσταλλικό πλέγμα της ιοντικής ένωσης NaCl η αναλογία Na+ και Cl. B4. ευγενές αέριο Τα στοιχεία που εμφανίζουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες βρίσκονται στην ίδια κύρια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα.gr Τα αντίθετα φορτισμένα ιόντα Na+ και Cl.Απαντήσεις Α΄ Λυκείου xhmeiastokyma.είναι 1:1 Β3. ΘΕΜΑ Γ Γ1.6L 136g H2S ά VL   Β τρόπος (με χρήση τύπων) n m 136 n  mol  n  4mol Mr(H2S) 34 Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς. Επομένως το Ar και το He θα έχουν ανάλογες χημικές ιδιότητες. Cl2 + CaBr2 → CaCl2 + Br2 β.4L   V  89. α. ευγενές αέριο 13 A: Κ(2) L(8) Μ(3) → 13η ομάδα 2 He: Κ(2) → 18η ομάδα. Διδάκτωρ Χημικός . 3ΝΗ3 + H3PO4 → (NH4)3PO4 ε. Α τρόπος (με κατάταξη) Έχουμε για το H2S: Mr(H S)  2  1  32  Mr(H S)  34 2 2 Άρα σε STP συνθήκες έχουμε: 34g H2S ά 22.

   y  12  N A ά  Η ποσότητα της NH3 περιέχει διπλάσιο αριθμό μορίων από τα 136g Η2S. Διδάκτωρ Χημικός .6  100mL  /  έ xg KOH  Οπότε το διάλυμα θα έχει περιεκτικότητα 5.8 ΘΕΜΑ Δ Δ1.     n       4    ό  Έχουμε: 1molH2S έ 2   A ά    x  8  N A ά  4molH 2S έ x ά   1molH2S έ 3   A ά 4molH 2S έ y ά Γ4.4g KOH   x  5.4  V  4  22.gr V  V  n  22.Απαντήσεις Α΄ Λυκείου Επίσης n  Γ2.6L Vm Α τρόπος (με κατάταξη) Έχουμε: 1molH2S έ  A ό  x  4  NA ό 4molH2S έ x ό   Β τρόπος (με χρήση τύπων) Εναλλακτικά με χρήση του τύπου: n  Γ3.082  (27  273)  V L P 0.082  300 L  V  246 L 0.6% w/v. Ισχύει:  400mL  /  έ 22.8 8  0.4L  V  89. Επειδή στα 136 g H2S περιέχονται 4 ∙ΝΑ μόρια συμπεραίνουμε ότι τα μόρια της NH3 θα είναι 8 ∙ΝΑ 1mol NH3 έ  A ό  x8 x mol NH3 έ 8  A ό   Άρα n NH  8mol 3 Ισχύει: P V  n  R  T  V   V nR T 8  0. xhmeiastokyma. Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς.

25M V2 0.4 n  mol  n  0.2L Έστω C2 η συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος Υ2.gr Εύρεση Συγκέντρωσης του διαλύματος Υ1 Α τρόπος Για το ΚΟΗ έχουμε: Mr(KOH)  39  16  1  Mr(KOH)  56 Οπότε n  m 22. Η ποσότητα του ΚΟΗ παραμένει σταθερή με την αραίωση.075  m  4.2  0.2mol Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς. οπότε: C1  V1  C2  V2  C2  Δ3. n V/   m 22.1  n   1  0.25  0.15  0.2 Το διάλυμα Υ3 θα έχει συγκέντρωση C3 = 1M όσο και το Υ1 Έστω ότι πρέπει να προσθέσουμε nπροσθ mol ΚΟΗ Ισχύει για το KOH: n 2  n   n 3  C 2  V2  n   C 3  V3  0.4 L Ο όγκος του αραιωμένου διαλύματος Υ2 θα είναι V2  0.2g Mr(KOH) 56 Δ4. Στα 0.4 mol Mr(KOH) 56 Συνεπώς:  400mL  /  έ 0.05  0.2 L του Υ1 περιέχονται: n  C  V  1  0.1  0. Διδάκτωρ Χημικός .4 molKOH x 1  1000mL  /  έ xmolKOH  Άρα. C1  V1 1  0.4 mol  C1    C1  1M Mr(KOH)  V/  56  0.075   0.Απαντήσεις Α΄ Λυκείου xhmeiastokyma.075mol  m m  0.025  n   0.05  C2   C2  0. C1 = 1 M B τρόπος C1  Δ2.1  n   0.

2 mol x mol  Επομένως παράγονται 0.1 mol Κ2SO4.1 134  mK2SO4  13.4g Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς. Διδάκτωρ Χημικός .gr 2ΚΟΗ  Η2SΟ4  Κ 2SΟ4  2Η2Ο 2 mol 1mol    x  0. Έχουμε MrK SO  2  19  32  4  16  134 2 4 mK2SO4  nK2SO4  MrK2SO4  0.1 0.Απαντήσεις Α΄ Λυκείου xhmeiastokyma.