You are on page 1of 9

1.

0 Pengenalan
Revolusi Perancis yang telah berlaku di Perancis pada sekitar 1789-1799.
merupakan satu tempoh peralihan politik dan sosial dalam sejarah Perancis. Revolusi ini
berlaku adalah disebabkan struktur kerajaan Perancis yang bermonarki mutlak dan
membebankan rakyat. Sistem feudal yang memberikan keistimawaan bagi golongan
autokrat dan paderi Katolik, menjadi bentuk yang berasaskan prinsip Kesedaran
terhadap nasionalisme, kewarganegaraan dan hak rakyat. Revolusi Perancis ini berlaku
ketika pemerintahan Raja Louis XVI. Mereka telah menggunakan cogan kata
"Persamaan, Kebebasan, dan Persaudaraan" untuk menuntut hak mereka.1
Selain itu, rakyat biasa atau dikenali sebagai Estet Ketiga tidakberhak untuk
membantah atau menolak usul yang telah disetujui oleh Estet Pertama dan Estet Kedua.
2

Usul yang disetujui oleh Estet Pertama dan Estet Kedua adalah akan dijadikan perkara

yang sah secara automatik. Hal ini telah menunjukkan bahawa pemerintahan pada
masa itu memang tidak adil bagi Estet Ketiga dan hal ini telah membangkit sikap
natinalisme mereka.
Lantaran itu, sikap Raja Perancis yang sangat boros juga merupakan satu faktor
yang

menyebabkan

Revolusi

Perancis

berlaku.Tidak

boleh

dinafikan

bahawa

penglibatan Perancis dalam Perang Kemerdekaan Amerika telah menyebabkan
masalah kewangan Perancis. Tidakan yang yang sangat zalim dan tidak bermoral telah
dikenakan kepada rakyat biasa untuk menyelesaikan masalah kewangan Perancis. Oleh
itu penduduk Perancis telah menjalankan Revolusi Perancis untuk menuntut apa yang
mereka ingini.
Walaubagaimanapun, Revolusi Perancis telah memberi banyak kesan terhadap
politik, ekonomi dan sosial pada masa kini. Pelbagai sistem pemerintahan negara di
seluruh seluruh dunia adalah kesan akibat Revolusi Perancis. Kerja kursus ini akan
menjelaskan semua kesan politik, ekonomi dan sosial Revolusi Perancis pada masa
kini.
1 Carlyne, T. (1998). The French Revolution : A History. Harvard University.
hlm 4
2 C.de.Jonge, D. (n.d.). Pembimbing Ke Dalam Sejarah Gereja. BPK Gunung
Mulia. hlm 6
1

Kes ini telah menyebabkan kebanyakkan negara telah menuju ke arah ini dan sistem ini telah diamalkan oleh banyak negara sehingga masa kini. 2. Budan. (n.mereka telah menjalankan Revolusi Perancis dan akhirnya mereka telah berjaya menghapus sistem pemerintahan yang tidak adil ini. Jepun.1 Kemusnahan Sistem Feudal Sebelum Revolusi Perancis berlaku. pekara tidak adil yang berlaku dalam Parlimen Perancis adalah seperti Estet Pertama dan Kedua bersetuju dengan sesuatu usul. Pembimbing Ke Dalam Sejarah Gereja. Lantaran itu.d.Jonge. Sistem feudal ini yang memberikan keistimewaan bagi golongan autokrat dan paderi Katolik. D. Keadaan ini telah menyebabkan ketidak puas hati rakyat biasa yang dikenali sebagai bonjuis. hlm 8 4 Carlyne.). Negara yang mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan pada masa kini ialah Thailand. Denmark dan lain-lain. BPK Gunung Mulia.2. (1998). T. 4 Keadaan yang tidak adil ini telah membangkit perasaan rakyat biasa tidak puas hati terhadap sistem pemerintahan feudal yang dilaksanakan di Perancis. 3 C. The French Revolution : A History. Estet ketiga merupakan golongan yang terdiri daripada rakyat biasa. maka Estet Ketiga tewas secara automatik. sistem pemerintahan di Perancis adalah sistem feudal dan ini menyebabkan golongan bawahan telah ditindas dengan teruk. Malaysia. hlm 6 2 . Sistem Raja Berperlembagaan bermaksud negara akan di bawah sistem berperlembagaan yang mengiktiraf Raja sebagai ketua negara. 3 Selain itu.de. Kemboja. Raja hanya merupakan satu simbolik kepada negara dan kuasa baginda adalah terhad di bawah perlembagaan. Revolusi Perancis telah mempengaruhi Perancis menjadi sebuah negara yang Raja Berperlembagaan. Oleh itu.0 Justifikasikan pernyataan tersebut dengan memperincikan pengaruh yang diperjuangkan oleh pendokong Revolusi Perancis terhadap perubahan kepada masyarakat dan sistem politik di seluruh dunia sehingga ke hari ini. Harvard University.

Oleh itu. The Women in Paris and their French Revolution. bahawa antara ini adalah kehidupan. yang didirikan di bawah prinsip "setiap manusia diciptakan sama taraf. dan Persaudaraan” yang disebarkan oleh bonjuis pada zaman Revolusi Perancis adalah bertujuan untuk memberi hak persamaan dengan tanpa mengira golongan atasan dan bawahan. Pembimbing Ke Dalam Sejarah Gereja. rakyat mempunyai kuasa untuk memilih pemerintah dan sistem ini telah memberi kebebasan kepada rakyat biasa untuk memilih pemerintah yang berbakat.d. dapat dilihat secara jelasnya bahawa Revolusi Perancis telah memberi kesan yang amat besar terhadap sistem politik di seluruh dunia sehingga pada masa kini.2 Penglibatan Golongan Wanita Dalam Bidang Politik “Journées révolutionnaires des 5 et 6 octobre 1789 ” merupakan satu peristiwa yang berlaku semasa Revolusi Perancis.Jonge. Raja Louis XVI. (1998). kerajaan dibuat oleh manusia. 5Oleh itu. kebebasan. Slogan “Persamaan. 2. wanita-wanita Perancis telah merompak senjata-senjata di stor askar dan menjalankan pemberontakan di luar istana Raja Louis XVI. Kebebasan. bahawa mereka diberi pencipta mereka hak-hak yang tidak boleh dinafikan. 6Hal ini berlaku adalah disebabkan wanita-wanita di Perancis pada masa itu tidak puas hati terhadap pemerintah oleh Raja Louis XVI yang menyebabkan kenaikkan harga barang dan kekurangan roti di bandar Perancis. bahawa untuk melindungi hak-hak ini.). Sistem pemerintahan ini boleh mengelakkan berlakunya kes raja yang lemah dalam pemerintahan tetapi mempunyai kuasa pemerintah sepenuhnya seperti. 7Sejarawan telah menyatakan bahawa pemberontakan wanita di Perancis merupakan satu kejadian yang amat malu terhadap 5 C. hlm 8 3 . D. Negara liberal moden awal adalah Amerika Syarikat.de. (n. yang menggunakan kuasa mereka secara adil dengan izin mereka yang diperintah. London: University Carnifornia Press. D. BPK Gunung Mulia. Mereka telah berjaya menghantar permintaan mereka kepada Raja Louis XVI dan kes ini telah menamatkan sistem pemerintahan raja mutlak di Perancis.Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat dengan melalui pilihanraya mempunyai kuasa untuk menjalankan dasar-dasar pemerintahan terhadap negara. hlm 55 6 Godnieau. dan mengejar kebahagiaan. Dengan sistem pemerintahan ini.

“Persamaan. “ Persaudaraan” telah membawa maksud bahawa setiap rakyat harus bersatupadu dan menjalinkan hubungan yang erat dengan tanpa mengira jantina dan kelas. Kes wanita menjalankan pemberontakan di Perancis telah mempengaruhi wanita Eropah pada masa itu untuk melibatkan diri dalam bidang politik. Perundangan dan Penghakiman. pembahagian kuasa telah dilaksanakan di Perancis. dan Persaudaraan” merupakan slogan yang disebarkan oleh rakyat Perancis untuk menggulingkan kerajaan Raja Louis XVI yang berkuasa mutlak. Masyarakat Perancis pada masa itu telah benci terhadap kuasa 7 ibid hlm 10 8 Carlyne. Kejayaan wanita Perancis juga berjaya mempengaruhi kebanyakkan wanita menjadi pemimpin utama sesebuah negara. penglibatan wanita dalam politik sangat penting kerana kita memerlukan 'fair representation' bagi separuh populasi negara kita yang terdiri dari wanita” Jelaslah kami nampak bahawa wanita memainkan peranan yang amat penting dalam politik dan mereka bukan sahaja hanya akan menjadi suri rumah tangga di dalam rumah. Sistem ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk mengelakkan kuasa tertumpu kepada seseorang dan mengelakkan berlaku peyelewengan kuasa. Harvard University. 2. Sebagai contohnya. Park Geun-hye telah dipilih menjadi presiden Korea Selatan dan beliau telah memimpin rakyat Korea Selatan untuk menuju ke arah yang lebih maju. hlm 56 4 . The French Revolution : A History. Tegasnya. T.Kerabat Diraja Perancis dan kejadian ini tidak pernah berlaku lagi sehingga hari ini. kenberanian wanita yang menjalankan pemberontakan di Perancis pada zaman Revolusi Perancis telah membawa impak yang amat besar terhadap politik dan masyarakat padan masa kini. (1998). Selain itu.3 Pembahagian kuasa Selepas kuasa mutlak Raja Louis XVI telah digguling. Michelle Bachelet juga seorang pemimpin perempuan yang dipilih oleh rakyat Chile untuk menjadi presiden Chile. Kedua-dua contoh di atas telah menunjukkan bahawa golongan wanita boleh memainkan peranan yang amat penting dalam bidang politik. Kebebasan. beliau telah menyatakan bahawa “Walaubagaimanapun. 8 Kuasa pemerintahan telah dibahagi kepada Eksekutif. Menurut Dyana Sofia.

India dan lain-lain.Jonge.de. (n. 9Kebijaksanaan mereka telah membantu Perancis menjadi sebuah negara yang amat kuat dan maju sehingga masa kini. Menurut Azmah Abdul Manaf. kuasa merupakan alat untuk mencapai sesuatu matlamat atau kehendak seseorang. United Kingdom.d. Selain daripada Malaysia.).mutlak Raja Louis XVI dan mereka telah menjalankan sistem pembahagian kuasa untuk mengelakkan kuasa tertumpu kepada sesuatu pihak. hlm 54 5 . Eksekutif atau pentadbir kerajaan berdasarkan undangundang contohnya pihak kementerian di Malaysia akan menjalankan pelbagai dasar untuk memajukan negara. pembahagian kuasa yang dilaksanakan oleh kerajaan Perancis selepas Revolusi Perancis memang menjadi satu teladan yang amat baik kepada seluruh negara pada masa kini untuk mentadbir negara sendiri. Sistem ini boleh mengelakkan peyelewengan kuasa yang terlalu mutlak dan sistem ini boleh membawa negara ke arh yang lebih maju dan makmur. D. Lantarannya. Pembimbing Ke Dalam Sejarah Gereja. Tidak boleh dinafikan bahawa pembahagian kuasa ini amat berkesan untuk menjalankan pemerintahan di sesebuah negara. 10Contohnya ahli-ahli parlimen di Malaysia akan menggubal di parlimen tentang undang-undang Malaysia. 2. Singapura. Impak yang diberi selepas Revolusi Peranci memang memberi banyak impak kepada sistem pemerintahan di seluruh negara sehingga masa kini. menyelesaikan sesuatu masalah atau untuk mendapat sokongan daripada rakyat atau negara-negara lain atau untuk melaksanakan sesuatu dasar atau untuk mencapai kepentingan sesebuah negara. Tidak boleh 9 ibid hlm 76 10 C. Legislatif atau penggubal undang-undang adalah pihak yang akan menggubal undangundang. Canada. Contohnya mahkamah di Malaysia akan menguatkuasakan undang-undang di Malaysia untuk menjamin keamanan di Malaysia. BPK Gunung Mulia. terdapat juga banyak negara yang menjalankan sistem pembahagian kuasa contohnya. kehakiman atau pelaksana undang-undang adalah pihak yang akan mentafsirkan undang-undang.4 Kebebasan Bersuara Selepas Revolusi Perancis. Tegasnya. rakyat Perancis telah mengetahui bahawa rakyat mempunyai keupayaan untuk mentadbir negara dengan damai dan makmur.

Sebagai contohnya. Dengan melalui Revolusi Perancis. bangsa dan budaya. 12Dengan ini. Daulat Manusia. Kebebasan telah membawa maksud hak kebebasan rakyat untuk menyatakan idea sendiri.). beliau telah menyatakan bahawa “Hak asasi manusia ialah hak-hak yang melekat pada diri setiap insan dan tanpa memiliki hak-hak itu maka setiap insan tidak bisa hidup selayaknya manusia. Hal ini juga turut disokong oleh Haar Tilar. kebanyakkan negara telah mementingkan hak kebebasan bersuara sampai masa kini. Penerapan idea dari rakyat bisaboleh menjadai satu rujukan dan bantuan kepada pemerintah untuk memerintah sesebuah negara. “Persamaan. dan Persaudaraan”. Menurut slogan Revolusi Perancis. Rakyat Mesir telah berani untuk mengeluarkan pandanagn mereka dengan menjalankan revolusi dan akhirnya rakyat Mesir telah berjaya untuk memilih presiden Mohamed Morsi sebagai dengan melalui cara demokratik.5 Nasionalisme 11 Paine. 2. Dengan melalui peristiwa ini. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Selain itu. Melalui pengeluaran ini. maka ia akan runtuh dalam masa yang singkat. 11 Pemerintahan secara raja berkuasa mutlak merupakan sistem pemerintahan yang amat mundur. Rakyat Perancis pada masa itu telah menjalankan Revolusi Perancis untuk mengeluarkan pandangan mereka dan akhirnya mereka telah berjaya mengubah semua sistem pemerintahan di Perancis. pasti negara kita boleh menuju ke arah yang lebih berjaya. T.dinafikan bahawa rakyat merupakan bekalan tenaga yang amat penting untuk memajukan negara. (n. rakyat boleh mengeluarkan apa-apa pandangan sekiranya tidak melanggar undang-undang. Jika sesebuah negara tidak mempunyai sistem pemerintahan secara demokrasi. Jelaslah kami nampak bahawa demokratik adalah satu isu yang penting dalam sesebuah negara. hlm 44 12 ibid hlm 45 6 . Hak tersebut didapatkan sejak lahir ke dunia”.d. Kebebasan. Rakyat Malaysia boleh mengeluarkan apa-apa pandangan yang ingin disampaikan kepada kerajaan. kebanyakkan rakyat negara Eropah telah mengetahui tentang hak kebebasan bersuara. Egyptian revolution of 2011 telah berlaku di Mesir disebabkan penyelewengan kuasa kerajaan dan kes penganguran yang terlalu tinggi. rakyat Malaysia boleh menyatakan pandangan sendiri sekiranya tidak menyentuh isu-isu sensitif iaitu isu agama.

).d. A History Of China Civilization. 16Selain itu. PKC sedang membantu Korea Utara untuk berperang dengan Korea Selatan dan hal ini telah menyebabkan tentera PKC tidak berperang dengan PKMD.). D. Tidak boleh dinafikan bahawa semangat ini telah menyemarak ke Asia Tenggara. Harvard University. Semangat ini telah menjayakan penduduk Tanah Melayu menuntut kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Rakyat Perancis yang berestet ketiga telah berani untuk menjalankan Revolusi Perancis untuk meruntuhkan sistem feudal yang diamalkan oleh kerajaan Perancis pada masa itu. Pada zaman sebelum tahun 1957. Lama-kelamaan. 15Malangnya kebangkitan Parti Komunis China (PKC) telah menyebabkan tentera Republic of China ( Parti Kuo Min Dang) hanya boleh berundur ke pulau Taiwan. semangat nasionalisme telah berbangkit dalam 13 Carlyne. rakyat di sekitar Eropah telah membangkit semangat nasionalisme dan semangat ini telah menyemarak ke seluruh dunia. United Kingdom: Cambridge University Press. T. (1998). 14Semangat Nasionalisme telah menyebabkan negara Perancis telah menjadi satu negara yang demokratik dan menuju ke arah yang lebih makmur dan maju. Tanah Besar China (termasuk Taiwan) adalah dibawah jajahan Republic of China dan dipimpin oleh Parti Kuo Min Dang (PKMD).de. The French Revolution : A History. Hal ini menyebabkan ketidakpuas hati kerajaan PKMD dan hal ini telah menyebabkan kedua-dua kerajaan Chian tidak mengiktiraf kedudukan pihak sebelah. J.Setelah berlakunya Revolusi Perancis.d. BPK Gunung Mulia. Selepas Dinasti Ching. (n. PKC telah menukar nama Republic of China ke The People’s Republic of China. (n.Jonge. Pembimbing Ke Dalam Sejarah Gereja. Selain itu. 13 Disebabkan Revolusi Perancis ini telah membawa pengajaran cinta akan negara. negara kita iaitu Malaysia adalah tanah jajahan bagi negara British. hlm 67 14 C. hlm 83 15 Jurnaet. terdapat juga semangat nasionalisme yang sedang berlaku di Republic of China ataupun biasa dikenali sebagai Taiwan. Pada masa itu. hlm 54 16 ibid hlm 54 7 . Rakyat Tanah Melayu pada masa itu adalah terdiri daripada pelbagai bangsa dan penduduk temapatan telah membangkit semangat nasionalisme.

Mac 9). Retrieved from REVOLUSI PERANCIS: http://filsafat-ilmu-fakta-dunia. (2016. (n. The French Revolution : A History.de. Carlyne.0 Rujukan Wawasan Sejarah.html C.my/2013/01/revolusi-perancis.d.com/2015/01/pengertian-liberalismesejarah-liberalisme. (n.blogspot. D.html Godnieau.). BPK Gunung Mulia. Ia telah mempengaruhi perkembangan di seluruh dunia dan perkara ini juga menyatakan bahawa kepentingan hak rakyat.com/revolusi-prancis/ Artikelsiana. (1998). The Women in Paris and their French Revolution.0 Penutup Revolusi Perancis merupakan satu perkara yang amat penting dalam sejarah eropah. London: University Carnifornia Press. T.Jonge. Retrieved from REVOLUSI PRANCIS (17891794): http://wawasansejarah. D. Retrieved from Pengertian Liberalisme dan Sejarah Liberalisme: http://www.artikelsiana. (n. Pembimbing Ke Dalam Sejarah Gereja. Filsafat ilmu dan fakta fakta dunia. Perjuangan mereka masih berlaku pada zaman sekarang. Kebanyakkan pemerintahan beraja mutlak di dunia ini telah dihapuskan disebabkan manusia telah mementingkan hak asasi manusa. Harvard University. 8 . (1998). Revolusi Perancis memang memberi dorongan yang amat besar pada masa itu untuk menuntut hak asasi manusia.).kalangan orang muda kerajaan Republic of China pada zaman sekarang dan mereka ingin mengubah nama negara mereka dari Republic of China ke Taiwan. 3.d. 4.).d.

Paine.). Jakarta: Gramedia Indonesia. Sumadrianta. (n. (n.).d. Sejarah. J. J.d. 9 . T. A History Of China Civilization. United Kingdom: Cambridge University Press. (n. Daulat Manusia.d. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.Jurnaet.).