You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

96509 BINTANGOR
SARAWAK

Telefon : 084 - 691910 / 691514
084 - 691751 ( Pengarah)
Faks : 084 - 691913
Emel : admin@ipgkrajang.edu.my

_______________________________________________________________________________________________________
“1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”
Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : IPG/05/03/002/Jld.4( )
Tarikh

: 25 Mei 2016

Guru Besar
SJK(C) YEE TING,
KANOWIT.
Tuan/Puan,

SURAT PENGENALAN DIRI PELAJAR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA
PERGURUAN
Merujuk perkara di atas, adalah dengan ini disahkan bahawa pembawa surat ini ialah pelajar
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dari Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang
yang akan menjalani Praktikum Fasa 1 di sekolah tuan/puan seperti butiran berikut :
Nama Pelajar Institut

: HAM FAI KIT

Kursus dan Ambilan

: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ambilan Jun 2014

Opsyen

: MATEMATIK/ BAHASA CINA/ MUZIK

Tarikh Program

: 25 Julai – 21 Oktober 2016

Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

WAN MOHD. MADEHI BIN WAN ALI
b.p Pengarah
Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang
96509 Bintangor, SARAWAK

.../nguang

K/P: 950410-13-6277

Tempoh : 12 minggu