Perpustakaan Desa Kg.

Benoni, Papar

MENCARI PERKATAAN YANG TERSEMBUNYI
CARI PERKATAAN-PERKATAAN YANG TERSEMBUNYI YANG DIBERIKAN:
ALAMSEKITAR
AMFIBIA
BAKTERIA
BIODIVERSITI
BURUNG
EKOSISTEM
FOTOSINTESIS
HABITAT
IKAN
INVERTERBRATA
O
W
K
S
M
L
K
W
Q
Y
D
A
S
G
N
A
M
E
P
A

R
Q
A
I
R
D
X
W
H
R
P
N
I
N
J
B
S
I
E
L

L
L
I
F
O
R
O
L
K
H
M
U
T
A
G
N
P
P
N
P

I
E
P
B
T
M
Q
A
Q
G
E
G
I
N
F
A
E
V
G
S

T
R
E
G
I
O
G
O
Z
F
T
G
S
A
R
A
N
W
U
I

Aktiviti Bulan Mac 2011

I
I
R
K
F
N
U
R
N
O
S
N
R
K
A
R
G
R
R
S

N
P
S
H
H
O
V
Y
R
Y
I
E
E
A
T
A
E
T
A
O

U
E
A
F
A
K
T
E
E
V
S
P
V
M
I
H
L
M
I
I

KLOROFIL
KOMENSALISME
KOMUNITI
MAMALIA
MONOKOTILEDON
MUTUALISME
OKSIGEN
PARASIT
PEMANGSA
PEMELIHARAAN
M O K S I
M E L I
H
I
N G A N
G A I
L I
B I
T A T
O T I
L E
O Q K I
S
O M U T U
R S E M Y
U T I
N M
O K E N S
P P Z R T
I
D O I
B
I
A T N A
K E S M A
I
L U M E
U A R C U
Q T C W N
C X P F A
B M I
S Z

G
A
X
T
I
D
A
A
O
N
P
A
E
R
L
P
A
R
I
H

PEMULIHARAAN
PENGELUAR
PENGGUNA
PENGURAI
PERSAINGAN
POPULASI
RANTAIMAKANAN
REPTILIA
SIMBIOSIS
SPESIS
E N L J
T
R A A N I
M V K H S
P E R G A
Y I
M G R
O N D B A
L U P O P
L I
S M E
N X S E N
V Y A O Q
E S I
S I
M F I
B I
L M V L B
S I
R D F
A I
S A U
K T S M N
G S A X E
C W W W M
R E T K A
A E N V E

A
I
L
A
M
A
M
X
X
T
D
A
N
G
N
U
R
U
B
N