You are on page 1of 2

PENILAIAN KOMPONEN MPV (PERTANIAN

)
MODUL

TANAMAN CILI FERTIGASI

UNIT

1

TUGASAN

PELAJAR MENANAM CILI MENGGUNAKAN KAEDAH FERTIGASI

PENCAPAIAN
STANDARD

PELAJAR DAPAT MENGENALPASTI PROSEDUR YANG TEPAT PENANAMAN
CILI SECARA FERTIGASI

NAMA MURID

ALIFF IZZANI BIN FAIRUL SHAH

SKIM PENILAIAN PRESTASI
PENCAPAIAN TRAMPIL
BIL

PENYATAAN

1.

Langkah keselamatan

2.

Peralatan

3.

Bahan-bahan

4.

Prosedur penanaman

5.

Cara penjagaan

6.

Kebersihan

7.

Memungut hasil

8.

Menjual hasil

KEPUTUSAN PENILAIAN
TARIKH PENILAIAN
NAMA GURU &TANDA
TANGAN

PENILAIAN 1

PENILAIAN 2

TRAMPIL

TIDAK
TRAMPIL

TRAMPIL

TIDAK
TRAMPIL

Trampil

Tidak
Trampil

Trampil

Tidak
Trampil

CATATAN

.NAMA MURID : ALIFF IZZANI BIN FAIRUL SHAH KAD PENGENALAN : 020909 – 14 . PELAJAR MENANAM TANAMAN CILI SECARA FERTIGASI PRODUK DIHASILKAN DI ATAS DIHASILKAN PADA TANDATANGAN MURID : CILI FERTIGASI : 02 Mei 2016 : .0573 MODUL 1 : TANAMAN CILI FERTIGASI UNIT : 1 TUGASAN : 1..…………………………… TANDATANGAN PENTAKSIR SEKOLAH: ……………………………… .