PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2010

3755/1
Perdagangan
Kertas 1
JUJ 2010
1 ¼ Jam
PEJABAT PELAJARAN NEGERI PAHANG
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PAHANG
YAYASAN PAHANG
JABATAN AGAMA ISLAM PAHANG

PRAKTIS BESTARI
JAWAB UNTUK JAYA
TAHUN 2010

PERDAGANGAN
Kertas 1(Set 3)
1 Jam 15 Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan
2 Jawab semua soalan

Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak
PRAKTIS BESTARI

M/S 1

Mengubah suai bentuk keluaran menjadi lebih berguna C. Antara berikut yang manakah tidak menerangkan pernyataan di atas? A. Pernyataan yang manakah berkaitan dengan keperluan rohani mengikut Abrahm Maslow? A. Apakah jenis pengkhususan yang berkaitan dengan situasi di atas? A. Menjual dan membeli untuk mendapat keuntungan 3. Memindahkan keluaran ke tempat yang banyak permintaan B. Cik Izzati bertugas di SMK Desa Permai. Mendapat perlindungan daripada peruntukan undang-undang C. Maklumat berikut berkaitan jenis pengkhususan. Mengubahsuai barangan menjadi lebih baik D. Mengitar semula bahan buangan untuk dijadikan baja 4. Menerima Diploma Perakaunan daripada universiti 2. Mengutamakan khidmat kepada masyarakat C. 1. Pengkhususan mengikut profesion C. Pengkhususan antarabangsa PRAKTIS BESTARI M/S 2 . Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda. Pengkhususan mengikut proses D. Menyimpan barang-barang sehingga harga meningkat D. Pengkhususan mengikut kawasan B. Mencipta sesuatu keluaran yang baru B. Mendapat kasih sayang daripada kedua-dua ibu bapa D. Pengeluaran ditakrifkan sebagai penciptaan nilai faedah. manakala Encik Rashid sebagai akauntan di Syarikat Sinaran Bintang.PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2010 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan Jawapan. Pernyataan yang manakah menerangkan tentang ciri peniaga? A. Membeli motosikal baru untuk dihadiahkan kepada anaknya B.

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2010 5. Margin untung lebih tinggi 8. Kedai katalog 7. I dan II B. Pasar Raya Pelangi RM 1550 Kedai Elektrik Aziz RM1300 Jika Hafiz seorang pengguna mengambil keputusan untuk membeli alat hawa dingin. Menyediakan kemudahan pergudangan II. Berikut adalah harga jualan alat hawa dingin jenama ‘ Nature’ model terbaru keluaran Syarikat ABC. Modal disumbangkan oleh francaisor C. Pasaran dapat dikembangkan D. Mengadakan perkhidmatan penghantaran III. Apakah kelebihan perniagaan francais yang boleh beliau nikmati? A. Encik Ariffin telah memulakan perniagaan secara francais di Temerloh. Televisyen interaktif C. Kos promosi ditanggung oleh francaisor B. Maklumat berikut berkaitan bentuk lain peruncitan. Menjalankan kerja-kerja memecah pukal IV. I dan IV C. Jualan langsung D. II dan III D. mengapakah Kedai Elektrik Aziz menjadi pilihan ? PRAKTIS BESTARI M/S 3 . Antara berikut yang manakah peranan peruncit? I. Apakah jenis peruncitan tersebut ? A. Perniagaan pesanan mel B. III dan IV 6. Membayar secara tunai stok yang dibeli A.

Perbezaan mata wang III. Idan II B. Resit pemilik dermaga C. Dapat membeli secara bayaran tertunda B. Ada perkhidmatan selepas jualan C. Memajukan infrastruktur PRAKTIS BESTARI M/S 4 . Maklumat berikut berkaitan dengan satu dokumen perniagaan. Lokasi berhampiran rumahnya D. Manakah antara berikut merupakan sebab-sebab perniagaan antarabangsa diwujudkan? I. Digunakan oleh pengeksport supaya pengeluar atau pembekal menghantar barang yang telah siap dibungkus ke dermaga Apakah dokumen tersebut ? A. II dan III D. Antara berikut yang manakah tujuan kerajaan menyediakan program penyelidikan pembangunan kepada pengusaha Industri Kecil dan Sederhana (IKS)? A. Perbezaan bahasa digunakan IV. Melahirkan pekerja mahir D. I dan IV C. Mutu alat hawa dingin lebih baik 9. Perbezaan tingkat teknologi A.PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2010 A. Menghasilkan keluaran berdaya saing B. Mengatasi kekurangan modal C. Perbezaan kos pengeluaran II. Waran limbungan 11. III dan IV 10. Pemberitahuan panggil datang B. Arahan perkapalan D.

II dan III D. Memperolehi kepakaran bagi kepentingan bersama A. I dan II B. Pendapatan D. Menjimatkan kos melatih pekerja D.PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2010 12. Pengangguran B. Membubarkan perniagaan senang dilakukan III. Persaingan 13. Pembiayaan Bahan mentah Masalah IKS P Pemasaran Apakah masalah P? A. Pengurusan C. Rajah menunjukkan masalah yang ditanggung oleh usahawan Industri Kecil dan Sederhana. III dan IV PRAKTIS BESTARI M/S 5 . I dan IV C. Memudahkan mereka membuat keputusan IV. Antara berikut yang manakah merupakan kebaikan memulakan perniagaan secara pengambilalihan? A. Menceburi perniagaan sedia terkenal B. Meminimakan risiko kegagalan C. Antara yang berikut manakah kelebihan yang diperoleh oleh Encik Ramzi dan Encik Zukarni apabila perniagaan mereka bergabung? I. Mendapat bimbingan syarikat induk 14. Menambahkan modal pusingan perniagaan II.

   Keanggotaan secara sukarela kepada orang ramai Anggota berhak mengundi dan menentukan dasar Menjaga kepentingan dan kebajikan anggotanya Apakah jenis milikan tersebut? A. Keuntungan modal II. II dan III D. Rakan kongsi biasa C. Rakan kongsi nominal B. Dividen III. Pernyataan berikut mengenai ciri-ciri sejenis milikan perniagaan. III dan IV PRAKTIS BESTARI M/S 6 . Rakan kongsi aktif D.PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2010 15. Unit Amanah A. Syarikat Sendirian Berhad 17. Perkongsian C. Rakan kongsi lelap 16. Apakah jenis rakan kongsi tersebut? Rakon kongsi yang tidak menyumbangkan modal tetapi membenarkan namanya disenaraikan sebagai salah seorang pemilik perniagaan A. Apakah bentuk pulangan yang akan diperoleh melalui aktiviti pelaburan dalam saham? I. Faedah IV. I dan IV C. Koperasi B. Syarikat Awam Berhad D. I dan II B. Maklumat berikut menerangkan sejenis rakan kongsi.

   Beliau menyimpan wang RM15 000 dalam akaun simpanan tetap pada 30 Jun 2009 Kadar faedah ialah 10% setahun Beliau mengeluarkan simpanannya pada 31 Disember 2009 Hitungkan jumlah faedah yang diterima oleh beliau? A. I dan IV C. Menerima simpanan daripada orang ramai II. III dan IV PRAKTIS BESTARI M/S 7 . II dan III D. Pernyataan berikut berkaitan dengan Encik Badrul. Memberikan khidmat nasihat kepada syarikat A. RM 750 D. RM1 500 C. Antara yang berikut manakah peranan Bank Pusat? I. RM15 000 B. Antara yang berikut manakah benar tentang perbezaan antara pelabur dengan spekulator? A B C D Pelabur Jual beli syer berdasarkan khabar angin Spekulator Jual beli syer berdasarkan prestasi syarikat Untuk mendapatkan keuntungan yang berterusan Aktiviti jual beli menyebabkan harga syer tidak stabil Tempoh pegangan syer singkat Untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat Aktiviti jual beli tidak memberi kesan kepada harga syer Tempoh pegangan syer lama 19. RM 150 20. I dan II B. Melaksanakan dasar kewangan kerajaan III. Menjadi jurubank kepada bank perdagangan IV.PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2010 18.

Syarikat kewangan C. Pindahan elektronik B. Draf bank C. Arahan tetap D. Faedah hanya dikenakan untuk jumlah yang digunakan D. Kemudahan pembayaran yang manakah paling sesuai digunakan oleh majikan untuk membayar gaji beberapa orang pekerjanya? A. Gambar di bawah menunjukkan masalah yang dihadapi oleh seorang peniaga dalam mendapatkan sumber pembiayaan. Kadar faedah lebih rendah B. Tidak memerlukan akaun bank untuk membuat pinjaman 23. Bagaimana aku boleh dapatkan pembiayaan untuk forklift ini tanpa membelinya? Apakah institusi kewangan yang boleh membantu beliau? A. Syarikat Jaminan Kredit Malaysia PRAKTIS BESTARI M/S 8 . Syarikat pemfaktoran D. Syarikat pajakan B.PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2010 21. Pindahan kredit 22. Apakah kelebihan overdraf bank berbanding pinjaman bank bagi seorang peminjam? A. Jumlah pinjaman adalah lebih tinggi C.

Cek merupakan wang sah B. Berikut adalah senarai barang yang dibeli oleh Puan Hani daripada sebuah pasaraya  3 kg bunga kobis dari China  10 biji buah epal dari New Zealand  5 botol susu segar keluaran Australia PRAKTIS BESTARI M/S 9 . Penuh percaya mutlak C.PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2010 24. II dan III D. Beliau telah membuat tuntutan gantirugi kepada insurer tetapi ditolak. Langkah keselamatan yang ada II. I dan II B. Encik Jalal telah menginsuranskan premis perniagaannya daripada risiko kebakaran dengan nilai RM100 000. Subrogasi B. Bayaran dijamin oleh pihak bank D. Bukti bayaran telah dilakukan 25. Malangnya premis beliau telah dirompak menyebabkan kerugiaan dianggarkan RM50 000. Jenis barang yang disimpan III. Doktrin sebab hampiran D. Antara yang berikut faktor yang manakah menentukan premium kebakaran? I. Kos bahagian yang rosak A. Kualiti barang dalam premis IV. Mengapakah peniaga selalu menggunakan cek untuk membuat pembayaran? A. Kepentingan boleh insurans 26. Apakah prinsip insurans yang digunakan oleh insurer untuk menolak tuntutan Encik Jalal? A. Butiran dalam cek mudah dipinda C. III dan IV 27. I dan IV C.

Menjimatkan masa. Sidang video D. Mempelbagaikan pilihan barangan pengguna C. Mengurangkan kos penyimpanan stok D. Menjamin keselamatan kontena yang diawasi oleh pihak kastam C. Kesesakan lalu lintas dan cuaca buruk C. kos tambang dan penginapan Apakah jenis perkhidmatan tersebut? A. Memerlukan kerja pemunggahan yang rumit D. Telefaks C. Mengurangkan kerosakan dan kecurian barang dalam kontena B. Menyebarkan maklumat pasaran 28. Apakah kebaikan Sistem Pengangkutan Antarabangsa Routier (TIR) kepada pengkontenaan? A. Kadar tambang murah untuk perjalanan jauh 29. Internet B.PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2010 Apakah peranan pengangkutan kepada beliau? A.   Dua pihak atau lebih berkomunikasi secara audiovisual secara langsung Jimat masa perjalanan. kos insurans dan tenaga buruh dalam kerja punggah memunggah 30. Membolehkan kontena dibawa melalui negara pengantara tanpa pemeriksaan kastam D. Perjalanan terikat dengan jadual B. Telefon bimbit PRAKTIS BESTARI M/S 10 . Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis perkhidmatan komunikasi. Antara yang berikut manakah kekurangan pengangkutan jalan raya ? A. Menggalakkan pengeluaran secara besar-besaran B.

I dan IV C. Menentukan saluran agihan dan harga yang sesuai C. Menghasilkan keluaran yang dapat memenuhi kehendak pengguna PRAKTIS BESTARI M/S 11 . I dan II B. Menjamin mendapat untung yang lebih tinggi B. Gudang perlu ramai pengawal keselamatan 33.00 sebuah. Antara yang berikut manakah ciri gudang yang baik? A. Dapat ditunaikan di kaunter bank III. Beliau menghadapi masalah kekurangan tunai untuk mengendalikan perniagaannya. Tidak perlu mengisi borang II. II dan III D. Mencagarkan barang untuk mendapat pinjaman bank 34. Gudang perlu terletak di tempat yang selesa D.PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2010 31. Nilai maksimum tidak melebihi RM50 IV. Gudang perlu sesuai dengan barang yang hendak disimpan B. Gudang perlu dihias untuk menarik ramai pelanggan C. III dan IV 32. Mencari pembeli untuk membeli barang-barangnya D. Encik Firdaus telah menyimpan barang-barang yang diimportnya dari negara Belanda dalam gudang berbon. Mengapakah promosi penting dalam proses pemasaran barangan pengguna? A. Apakah tindakan yang paling sesuai dilakukan oleh beliau? A. Menangguhkan pembayaran duti import B. Mengapakah beliau memilih wang pos? I. Puan Rahimah telah membuat bayaran menggunakan wang pos bagi pembelian 5 buah buku Soalan Ramalan Perdagangan terbitan Tinta Biru yang berharga RM6. Menghadapi persaingan daripada pengeluar yang ramai D. Mengeluarkan barang sedikit demi sedikit C. Tempoh laku 3 bulan A.

Apakah media yang sesuai digunakan? A. Syarikat Jus Choice Sdn. Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) PRAKTIS BESTARI M/S 12 . Surat khabar D. Bhd merupakan pengeluar jus jambu batu di Jerantut. Risalah C. Sampel B. Maklumat berikut berkaitan dengan peranan agensi kerajaan. Syarikat itu mengeluarkan jus minuman perisa baru dan berhasrat untuk mempromosikan keluaran itu ditempatnya dan Jengka. Pahang.   Bertanggungjawab meneroka. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) D. Pernyataan berikut berkaitan sebuah syarikat pengedar jus minuman.PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2010 35. mewujudkan dan mengemaskinikan undang-undang siber Membina bandar baru dan taman teknologi seperti Cyberjaya Apakah agensi tersebut ? A. Taman Teknologi Malaysia (TPM) B. Halaman kuning 36. Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDC) C.

Akta Kawalan Harga 1946 peni B. Antara berikut tindakan yang manakah menunjukkan cara pembelian yang bijak? A. Akta Perihal Dagangan 1967 aga D. Men gaw PROJEK JAWAB alUNTUK JAYA (JUJ) 2010 iklan yang 37. Akta Timbang dan Sukat 1972 mele katk berkaitan hak seorang pengguna. Maklumat berikut berkaitan dengan perundangan perniagaan dari segi jualan. Memilih tempat yang kerap dikunjungi orang ramai D. an label Akhbar melaporakan banyak sungai yang terdapat di negara kita telah dicemari denganbara pembuangan sisa-sisa toksid oleh 38. Membeli barang mengikut trend semasa B. Membeli barang semasa tawaran murah diadakan PRAKTIS BESTARI M/S 13 . Menentukan jenis barang yang hendak dibeli C. pals u dan men gelir ukan  Mew Akta jualan manakah yang merujuk pada maklumat tersebut? ajibk an A. Hak mendapat alam sekitar yang bersih B. Pernyataan berikut pihak yang tidak bertanggungjawab Apakah hak tersebut? A. Hak mendapat keselamatan D. Akta Jualan Barangan 1957 C. Hak mendapat pendidikan pengguna C. Hak mendapat ganti rugi 39.

Apakah bidang tanggungjawab dalam Etika Amalan Perniagaan yang telah dilaksanakan oleh beliau? A. Pekerja B. Pemodal C. Kerajaan D.PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2010 40. Pernyataan berikut berkaitan etika amalan perniagaan seorang peniaga. Masyarakat KERTAS SOALAN TAMAT PRAKTIS BESTARI M/S 14 . PETRONAS telah menawarkan biasiswa kepada 10 orang pelajar cemerlang SPM 2009 untuk melanjutkan pelajaran ke United Kingdom. Syarikat minyak terbesar di Malaysia.