You are on page 1of 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 6
Tarikh
Masa
Kelas
Aspek
Tema
Tajuk
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Objektif

Aktiviti

Sistem Bahasa
Pengisian
Kurikulum
Nilai Murni
EMK
BBM
Penilaian
Refleksi

4 Ogos 2016
6 Cemerlang
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI
Keajaiban Sains
1.7
1.7.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Berbincang dan mengemukan pendapat secara kritis
dan kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.
1. Murid menaakul maklumat dan gambar
2. Murid berbincang dan mengemukakan pendapat
secara kritis dan kreatif
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.
Pola Ayat
Ilmu: Sains
Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
Kreativiti dan inovasi
Buku teks, buku tulis
Soalan (lisan atau bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan
______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………
………………..

murid dapat.3 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.. 1. Murid mengenalpasti dan menyatakan maksud ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan 3. . buku tulis Soalan (lisan atau bertulis) Pada akhir pengajaran. ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. PdP ditunda kerana……………………………………………………………………… ……………….2 2. berusaha. Murid membuat latihan di buku tulis. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. kerjasama Kreativiti dan inovasi Buku teks. membantu.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 Tarikh Masa Kelas Aspek Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Nilai Murni EMK BBM Penilaian Refleksi 8 Ogos 2016 6 Cemerlang Kemahiran Membaca TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI Keajaiban Sains 2. Murid membaca teks dan melafazkan pantun 2. a) Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul. 4. Pola Ayat Ilmu: Sains Rajin.2.

Murid menulis perenggan yang kohesi dan koheren dengan betulnya 3. PdP ditunda kerana……………………………………………………………………… ………………. kerjasama Kreativiti dan inovasi Buku teks. Murid membuat latihan di buku tulis. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. murid dapat. berusaha.7. membantu. Rajin. . buku tulis Soalan (lisan atau bertulis) Pada akhir pengajaran. a) Menghasilkan peranggan yang kohesi dan koheran degan betul.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 Tarikh Masa Kelas Aspek Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif 9 Ogos 2016 Aktiviti 1. 4. ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. Murid membaca dan memahami maklumat 2.7 3.. Pola Ayat Ilmu: Sejarah Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Nilai Murni EMK BBM Penilaian Refleksi 6 Cemerlang Kemahiran Menulis TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI Keajaiban Sains 3.

3 4. membantu. Murid memahami teks dan gambar 2.3. PdP ditunda kerana……………………………………………………………………… ……………….RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 Tarikh Masa Kelas Aspek Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Nilai Murni EMK BBM Penilaian Refleksi 10 Ogos 2016 6 Cemerlang Seni Bahasa TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI Keajaiban Sains 4. berusaha. 4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. Murid mengujarkan dialog yang dihasilkan untuk menyampaikan mesej melalui lakonan 3. Murid membuat latihan di buku tulis.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. murid dapat. ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. . buku tulis Soalan (lisan atau bertulis) Pada akhir pengajaran. 1. Pola Ayat Ilmu: Sains Rajin. a) Mengujarkan dialog yang dihasilkan untuk menyampaikan mesej menggunakan bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan.. kerjasama Kreativiti dan inovasi Buku teks.

membantu. 4. PdP ditunda kerana……………………………………………………………………… ………………. dan kata penegas mengikut konteks dengan betul. kata adverb. ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.. Murid menggunakan pelbagai kata adjektif dan kata penguat dengan betulnya untuk melengkapkan cerita 3. Pola Ayat Ilmu:Sains Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Nilai Murni EMK BBM Penilaian Refleksi 6 Cemerlang Tatabahasa TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI Keajaiban Sains 5. a) Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. kerjasama Kreativiti dan inovasi Buku teks. murid dapat. Murid membaca teks dan memahami cerita 2. Rajin. kata penguat. Murid membuat latihan di buku tulis.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 Tarikh Masa Kelas Aspek Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif 11 Ogos 2016 Aktiviti 1. buku tulis Soalan (lisan atau bertulis) Pada akhir pengajaran. .1.5 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.1 5. berusaha.