You are on page 1of 2

Chuyển định dạng .cda sang .

mp3 bằng
Windows Media Player
Chuyển đuôi file audio từ CD sang Mp3 để lưu vào ĐT. Chắc hẳn các bạn rất khó chịu khi muốn
chuyển định dạng .cda sang .mp3 mà phải cần dowload các phần mềm, rồi crack, rồi
chuyển....Hiện tại có 1 cách đơn giản hơn cho các bạn đó chính là sử dụng Windows Media
Player trên chính máy tính của mình. Máy tính của bạn cài HĐH Win7 hoặc HĐH
WinXP(Windows Media Player 11), bạn có 1 đĩa CD nhạc hoặc tiếng anh file .cda, bạn muốn
chuyển đổi thành file .mp3?
Sử dụng chức năng RIP của Windows Media Player để chuyển đổi file .cda sang .mp3 trong
WIN7 Bước 1. Bạn mở chương trình Windows Media Player Bước 2. Bạn chọn ổ đĩa CD nhạc
Bước 3. Bạn check chọn các file .cda cần chuyển đổi "(mũi tên 1)

Bạn có thể chọn đường dẫn chứa file .mp3 sau khi Rip bằng cách:
click Organize => Options...

=> chọn Rip music => change... => chọn thư mục chứa file sau khi RIP

ở mục Rip settings Format: Bạn chọn định dạng cần chuyển đổi thành(Ví
dụ: .mp3)

bấm mục Copy form CD bên cạnh trái.Với phiên bản 10 và 11. Nhạc đưa vào máy mặc định nằm trong My Music và định dạng WMA.Sau khi chọn đường dẫn và định dạng cho file như trên.. Nhấn Start Rip để bắt đầu.Với phiên bản windows media player 9.=> Right click ổ đĩa CD => chọn "Rip CD to library"(mũi tên 2) Quá trình Rip đang được thực hiện Thông tin thêm: . muốn copy bài nào thì đánh dấu bài đó. . Sau đó sẽ hiện ra cửa sổ với tất cả bài nhạc có trong đĩa CD. bấm thẻ RIP trên dãy thẻ nằm trên cùng. bỏ đĩa vào.. * Lưu ý: Đối với WinXp click chuột phải vào Track cần chuyển chọn Edit .