RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 6
Tarikh
Masa
Kelas
Aspek
Tema
Tajuk
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Objektif

Aktiviti

Sistem Bahasa
Pengisian
Kurikulum
Nilai Murni
EMK
BBM
Penilaian
Refleksi

Kemahiran Mendengar dan Bertutur
ISTIMEWANYA KELUARGAKU
Jauh Di Mata Dekat Di Hati
1.3
1.3.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mendengar, memahami dan memberikan respons
terhadap ayat Tanya dengan betul.
1. Murid mendengar dan memahami perbualan.
2. Murid memberikan respons terhadap ayat tanya
dengan betul.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.
Pola Ayat
Ilmu: Pend. Moral
Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
Kreativiti dan inovasi
Buku teks, buku tulis
Soalan (lisan atau bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan
______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………

Murid membuat latihan di buku tulis. berusaha. PdP ditunda kerana……………………………………………………………………… …… . 1. Pola Ayat Ilmu: TMK Rajin.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 Tarikh Masa Kelas Aspek Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Nilai Murni EMK BBM Penilaian Refleksi Kemahiran Membaca ISTIMEWANYA KELUARGAKU Jauh Di Mata Dekat Di Hati 2. dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.3 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. kerjasama Kreativiti dan inovasi Buku teks. Murid membaca dan memahami teks 2. buku tulis Soalan (lisan atau bertulis) Pada akhir pengajaran. murid dapat. a) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal. membantu.3. Murid membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis 3. 4.

berusaha. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.4 3. ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. kerjasama Kreativiti dan inovasi Buku teks.. membantu.1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 1. murid dapat. PdP ditunda kerana……………………………………………………………………… ………………. buku tulis Soalan (lisan atau bertulis) Pada akhir pengajaran. Murid menulis perkataan dan frasa seara imlak dengan tepatnya 3. . Murid membuat latihan di buku tulis. Pola Ayat Ilmu: Kepenggunaan Rajin. Murid meneliti dan memahami bahan 2.4.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 Tarikh Masa Kelas Aspek Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Nilai Murni EMK BBM Penilaian Refleksi Kemahiran Menulis ISTIMEWANYA KELUARGAKU Jauh Di Mata Dekat Di Hati 3. a) Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imlak. 4.

PdP ditunda kerana……………………………………………………………………… .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 Tarikh Masa Kelas Aspek Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Nilai Murni EMK BBM Penilaian Refleksi Kemahiran Tatabahasa ISTIMEWANYA KELUARGAKU Jauh Di Mata Dekat Di Hati 5. Murid membaca teks dan meneliti peta 2. buku tulis Soalan (lisan atau bertulis) Pada akhir pengajaran. Murid menulis cerita dengan menggunakan kata nama khas dengan betulnya 3. murid dapat. a) Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas mengikut konteks dengan betul. membantu. Pola Ayat Ilmu: Kemasyarakatan Rajin.1 5. kerjasama Kreativiti dan inovasi Buku teks. 4. 1.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.1. berusaha. Murid membuat latihan di buku tulis.

..……………….