GRADE 3

PANGNGALAN

A. BILUGAN ANG MGA PANGNGALAN. Isulat sa tamang hanay
Kaarawan ko ngayong Huwebes. Binigyan ako ni Lolo ng pera pambili sa tindahan ni Aling Lorna.
Naku, may kasalan pala sa kanila at ninong ang meyor ng bayan.May mga kalapati at keyk. Ang
pari ay nagdadasal habang may hawak ng kandila. Binyagan naman daw bukas sa simbahan.
tao

bagay

Isulat ang
_____1.
_____2.
_____3.
_____4.
_____5.

T-TAO

lagari
klinika
ospital
magsasaka
uniporme

pook

B-BAGAY

hayop

gawa

H-HAYOP

L-LUGAR

_____6. anay
_____7. langgam
_____8. Palawan
_____9. kalye
_____10. Modista

ISULAT ANG 1-ISAHAN 2-DALAWAHAN
_____11.
_____12.
_____13.
_____14.
_____15.

pangyayari

3-MARAMIHAN

Sila ang mga kababaihan
Ang mga saging ay hinog na.
Ang mga mag-iina ay nag-iiyakan.
Ang dalawang puno ay natumba sa harap ng magkakaibigan..
Tatlong kahon ang buhat ni Aiza.

BUUIN ANG TSART:
ISAHAN

DALAWAHAN

MARAMIHAN

pinsan
ama
kalaro
ina

Salunguhitan ang hindi kasali:
16. Kyla, bata, lola, radio
17.bulaklak, simbahan, bola, unan
18.magsasaka, oso, tigre, baboy
19.aklatan, ampunan, sala, tubig
20.tilapia, elepante, kambing,
kompyuter

GRADE 5 PANGNGALAN
KASARiAN NG PANGNGALAN
A.Bilugan ang pangngalan sa loob ng pangungusap. Isulat kung ito ay
L-panlalaki
B-pambabae DT-di tiyak WK- walang kasarian
______1. May ale sa garahe natin
______2. Kaalis lang ni diko______3. Nakapulot ako ng pitaka.______4. Si ingkong ay natumba.______5. Isa na akong manedyer______6. Napakadaming basura______7. Ang sastre ay nagtatahi pa rin______8. Duwag ang aming katulong.-

guro.ingkong-__________ 16. Anak ng maharlika 4. inahin d. _____28.kumpare-_________ 15. abogado. maestro _____37. wala pang asawa 9. manang. binatilyo. ale j. doctor. ditse. Manong. kubo. WK hipag bunso katulong artista Modista D. santa i. president. guro 2._________ 18. hipag f. _____26. Alagad ng Diyos 6. hardinero 9. manedyer. mayor 4. siyaho PAMBABAE a.ISULAT ANG KASARIAN” PL. mama.tindero _____30. telegram. Ama 10. madre. paaralan. 5.siyaho-___________ 12.binatilyo-__________ 17. nobela. _____22. _____27. drayber 6. barbero. banal na tao 8. inso k. 1. sakristan.. sulat. ate. ditse c. bahay. bayaw _____33. bayaw 8. Tindera E.lelong-____________ C. tandang _____36. kartero 2. estranghero 10.ginoo-____________ 14. lelong _____35. propesor. bayaw. kaminero. mananahi F.hipag-____________ 11. _____23.B.Isulat ang kasariang panlalaki at pambabae ng mga sumusunod na pangngalang di –tiyak.tandang. Asawa ng kapatid 3. ingkong _____34. kondesa e. Bilugan ang pangngalang hindi kabilang sa pangkat. makata. manggagawa 7. kababayan kondesa lelong tindera karayom _____24. kasapi. _____21. DI-TIYAK 1. bispo 7. ISULAT ANG TITIK PANLALAKI _____29. konde _____32. impo g. kuya. santo-____________ 10.sangko _____31. kwento. Teen-ager 5. DT _____19. lelang h. _____25. mananahi PANLALAKI PAMBABAE . mama _____38. tula 3.ISULAT ANG KASARIANG PAMBABAE 9.pari-______________ 13. menedyer. pari. PB. mensahe. maestra b. _____20. sastre.PAGHAMBINGIN.