You are on page 1of 3

PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN CENDANA
MINIT MESYUARAT UNIT LINUS BIL.3/2016
Tarikh

: 4 Ogos 2016

Masa

: 11.30 tengah hari – 1.00 Petang

Tempat

: Bilik Mesyuarat

Pengerusi

: Pn. Noorshida Hidayah binti Othman

Kehadiran

: 40

Turut Hadir

:-

1

PERUTUSAN PENGERUSI
-Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semua guru
Tahap 1(LINUS) dalam mesyuarat Kali ke-3 bagi Tahun 2016.
- Bacaan surah Al-Fatihah dan doa.

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU
- Setelah meneliti minit mesyurat yang lalu, Cik Olivia telah mengesahkan minit
mesyuarat yang telah dibentangkan

3

PERKARA BERBANGKIT
-Tiada perkara berbangkit pada mesyuarat kali ini.

4

FOKUS MESYUARAT
4.1 Penetapan ETR LINUS Saringan 2 , 2016
4.1.1 Penetapan ETR oleh pihak PPD LINUS perlu dijadikn rujukan oleh
semua guru. (Rujuk Lampiran)
4.1.2 ETR bagi murid tahun 3 adalah 100%.lulus.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

1 Bagi murid Tahun 1 dan 2 yang masih belum menguasai kemahiran membaca dan kurang menguasai vocab..... .....Kelas tambahan Bahasa Inggeris akan diteruskan untuk membantu murid dalam bahasa inggeris.. …….... murid akan fokus pada Section A dan B..3 Bagi murid Tahun 4 dan 5 guru akan menyediakan soalan-soalan ujian di mana ujian diberikan kepada murid sebagai pendedahan untuk mereka menghadapi kertas soalan sebenar....……….....Guru akan lebih fokus pada kertas 1...Keluaran 03 | Pindaan 00 .2 Bagi murid Tahun 3. guru Bahasa Inggeris akan meningkatkan penguasaan Vocabulary dan Grammar serta membantu murid untuk membuat ayat bahasa inggeris dengan lebih baik.  Mesyuarat diakhiri dengan bacaan Surah Al Asr dan Tasbih Kifarah Disediakan oleh.... . 4..... Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 ...2. Taman Cendana Disemak oleh........ (Puan Hasmah binti Ismail) Guru Besar SK Taman Cendana Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti. Selain itu penguasaan vocab juga ditekankan dan lebih banyak latihan membina ayat akan diberikan kepada murid disamping menggalakkan murid membaca buku cerita Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya sebuah buku seminggu..... . .... guru-guru akan mendedahkan murid dengan vocab yang baru serta setiap hari guru-guru akan meminta murid membaca teks sekurang kurangnya 10 minit sebelum pelajaran diteruskan. Makluman semua guru PENUTUP  Ucapan penangguhan oleh pengerusi dan mensyuarat akan datang akan diberitahu kemudian. 4.. murid kelas hadapan akan fokus pada Section C dan bagi kelas belakang.2...2..2.……… (Noorshida Hidayah Binti Othman) Penyelaras LINUS SK...  Mesyurat ditangguhkan pada pukul 1 petang. ........PK07 – Pengurusan Mesyuarat 4...Ujian mengejut akan diberikan kepada semua murid tahun 6 untuk memastikan mereka sentiasa bersedia untuk menghadapi peperiksaan UPSR.. 4...... Strategi pengajaran yang akan dilakukan ialah murid akan dipecahkan kepada 2 kumpulan (kumpulan target A dan kumpulan target lulus).2 Langkah Meningkatkan Prestasi Murid dalam Bahasa Inggeris 4.4 Bagi murid Tahun 6 (meningkatkan peratusan calon lulus dalam UPSR)...Bagi kertas 2....

Keluaran 03 | Pindaan 00 .PK07 – Pengurusan Mesyuarat Tarikh: 6 Ogos 2016 Tarikh: 6 Ogos 2016 Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti. Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 .