You are on page 1of 9

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

P K S R 1 / 2011

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 12
JALAN USJ 12/1,
47630 SUBANG JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN

P K S R 1 / 2011
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
TAHUN 6
1 JAM
NAMA
TAHUN

: ________________________________________
: ________________________________________

Arahan :
Tiap-tiap soalan diikuti oleh EMPAT pilihan jawapan iaitu A,B,dan C dan D.
Antaranya terdapat satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul
itu. Kemudian pada kertas jawapan kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai
huruf yang sama dengan jawapan yang telah kamu pilih itu
1.

_____________ merupakan kemampuan sesuatu kumpulan otot melakukan
pergerakan yang berulang-ulang tanpa cepat berasa letih.
A. Daya tahan otot
B. Pemakanan

2.

C.

Apakah jenis latihan yang diperlukan bagi meningkatkan kekuatan otot ?
A. Latihan penafasan
B. Latihan pemakanan

3.

Pernafasan
D.
Pengudaraan

C.
D.

Latihan bebanan
Latihan kecekapan

Lakuan melompat di atas bebola kaki sama ada ke arah satu sisi secara
berterusan atau mengubah ke arah sisi yang bertentangan. Kenyataan ini
merujuk kepada _______________
A. Peti lombol
B. Palang gayut

D.

C.
Ketingting sisi
Palang bertali

4.
Apakah nama aktiviti yang berpaut pada siku rakan dan menarik ke arah
bertentangan ?
A. Tarik siku

C.

Tolak siku

M/S 1

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

5.

B. Tarik tangan
Apakah maksud statik ?
A.
B.
C.
D.

6.

P K S R 1 / 2011

Berada
Berada
Berada
Berada

dalam
dalam
dalam
dalam

kedudukan
kedudukan
kedudukan
kedudukan

D.

tidak berubah.
kelajuan yang tinggi.
kelajuan yang minima.
keletihan selepas melakukan aktiviti.

Apakah nama aktiviti di dalam gambar di atas ?
A. Melompat putaran tali
B. Berpasangan secara hadapan
meluruskan kaki

7.

Memegang pemegang tali
D. Melompat sambil

Imbangan
Dekam

C.

mengekalkan

posisi

Dinamik
D
Statik

Apakah maksud rangsangan ?
A.
B.
C.
D.

9.

C.

____________ merupakan kebolehan seseorang
badannya semasa melakukan sesuatu aktiviti.
A.
B.

8.

Tolak tangan

Faktor persekitaran yang menimbulkan sesuatu reaksi
Kualiti pergerakan yang dihasilkan dalam tempoh yang singkat
Kadar paling kecil atau paling sedikit
Melakukan aktiviti dengan bersungguh-sungguh.

Berapakah jumlah pemain dalam sesuatu gelanggang sepak takraw
semasa perlawanan sedang berlangsung ?
A.
B.

2 orang
4 orang

C.
D.

6 orang
8 orang

M/S 2

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

P K S R 1 / 2011

10.

Apakah nama aktiviti di dalam gambar di atas ?
A.
Jangkauan melunjur
C.
Tekan tubi
C.
Meniarap
D.
Naik turun lantai

11.

Aktiviti di dalam gambar di atas merujuk kepada _______________
A.
jangkauan melunjur
B.
duduk melunjur
C.
tekan tubi
D.
naik turun bangku

12.

Semasa melakukan aktiviti jangkauan melunjur, __________ pelaku mestilah
diletakkan rapat pada bangku.
A.
tapak tangan
C.
badan
B.
tapak kaki
D.
kepala

13.

Apakah nama aktiviti seperti gambar di atas ?
A.
jangkauan melunjur
C.
duduk melunjur
B.
tekan tubi
D.
naik turun bangku

M/S 3

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

P K S R 1 / 2011

14.
Semasa melakukan aktiviti jangkauan melunjur, __________diluruskan dan
ditindih.
A.
tapak kaki
C.
tapak tangan
B.
kedua-dua tangan
D.
kedua-dua kaki
15.

Permainan bola keranjang merupakan permainan ____________
A.
individu
C.
berkumpulan
B.
berpasangan
D.
bertiga

16.

Antara berikut, yang manakah merupakan acara padang dalam sukan
olahraga yang melibatkan kuasa ?
i.
ii.
iii.
iv.

merejam lembing
lompat jauh
lontar peluru
lempar cakera

A.
B.

i dan ii sahaja
i dan iii sahaja

C.
D.

i , ii dan iii sahaja
i , ii , iii dan iv

17.

Apakah nama kemahiran menjaring seperti gambar di atas ?
A.
Jaringan lompat
C.
Jaringan layang
C.
Jaringan lengkung
D.
Jaringan
tolak
sebelah
tangan
18.

Permainan bola tampar merupakan permainan _____________
dimainkan secara berpasukan.
A.
gelanggang
C.
padang
B.
berganti-ganti
D.
lorong

yang

19.
Dalam permainan bola tampar, berapakah jumlah pemain dalam satu
pasukan ?
A.
3 orang
C.
4 orang
B.
5 orang
D.
6 orang

M/S 4

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

P K S R 1 / 2011

20.
Di antara berikut, yang manakah merupakan kemahiran asas bola
tampar ?
i.
ii.
iii.
iv.

Servis
Menyangga
Mengumpan
Merejam

C.
D.

i dan ii sahaja
i dan iii sahaja

C.
D.

i , ii dan iii sahaja
i , ii , iii dan iv

21.

Berapakah jumlah jarak keseluruhan dalam acara larian 4 x 100 meter ?
A.
100 meter
C.
300 meter
B.
200 meter
D.
400 meter

22.

Melontar peluru mestilah dilakukan dari ____________ bulatan lontaran.
A.
dalam
C.
tepi
B.
luar
D.
sisi kiri

23.

__________________ dikira pada peluru yang mendarat dalam sektor
lontaran untuk acara lontar peluru.
A.
Ukuran
lontaran
C.
Daya lontaran
B.
Gaya lontaran
D.
Teknik lontaran

Soalan 23 hingga soalan 26 berdasarkan gambar di bawah.
Nyatakan kemahiran permainan bola tampar berdasarkan gambar di
bawah.

Soalan 23
23.

A.
B.

Menyangga
Servis

Soalan 24

Soalan 25
C.
D.

Soalan 26

Mengumpan
Merejam

M/S 5

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

P K S R 1 / 2011

24.

A.
B.

Menyangga
Servis

C.
D.

Mengumpan
Merejam

25.

A.
B.

Menyangga
Servis

C.
D.

Mengumpan
Merejam

26

A.
B.

Menyangga
Servis

C.
D.

Mengumpan
Merejam

27.
Acara larian 80 meter lari berpagar dipertandingkan untuk murid-murid
_____________
A.
sekolah rendah
C.
sekolah pendidikan khas
B.
sekolah menengah
D.
sekolah menengah swasta
28.

Bersukan merupakan satu amalan gaya hidup ______________
A.
sihat
C.
sopan
B.
bebas
D.
tidak baik

29.

________________ dalam sukan memfokuskan penyediaan tempat, situasi
atau keadaan untuk bersukan, berekreasi atau bermain yang tidak
mendatangkan implikasi buruk.
A.
Kepentingan
C.
Kelonggaran
B.
Keburukkan
D.
Keselamatan

30.

Apakah fungsi karbohidrat kepada ahli sukan ?
A.
Membantu menghadamkan makanan
B.
Membina dan membaiki otot
C.
Membantu membina tulang
D.
Memberi tenaga

31.

Latihan melontar bola segar dapat membantu meningkatkan kuasa otot
pada bahagian _____________ dan _____________
A.
tangan ….. bahu
C.
tangan ….. kaki
B.
tangan ….. lutut
D.
tangan ….. paha

32.
Lompat anjal
______________
A.
tangan
B.
kaki
33.

dapat

meningkatkan

D.

kuasa

otot

pada

bahagian

C.
kepala
bahu

Tubuh kita mengandungi perkara-perkara berikut, iaitu …….
i.
lemak
ii.
otot
iii.
tulang
iv.
air
A.
B.

i dan ii sahaja
ii dan iv sahaja

C.
D.

i , ii dan iii
i , ii , iii dan iv

M/S 6

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

P K S R 1 / 2011

34.
Badan cergas, otak cerdas dan sentiasa berfikiran positif merujuk kepada
___________
A.
kecergasan mental
C.
kecergasan rohani
B.
kecergasan jasmani
D.
kecergasan emosi
35.

Mengelecek bola dalam permainan bola keranjang ialah satu kemahiran
menggerakan bola dengan cara _________________
A.
menggolek
C.
melambung
B.
melantun
D.
membaling

36.

Perlakuan ____________ bertujuan untuk menghalang pemain
daripada mengelecek, melakukan hantaran atau jaringan.
A.
berlari
C.
berjalan
B.
mengadang
D.
melompat

37.

Sepak takraw dahulunya dikenali sebagai __________
A.
sepak getah
C.
sepak raga
B.
sepak bola
D.
sepak bakul

lawan

38.
Dalam permainan sepak takraw, siapakah yang akan melakukan sepak
mula ?
A.
Tekong
C.
Apit kiri
B.
Apit kanan
D.
Ketua pasukan
39.
Gimnastik irama ialah pergerakan yang dilakukan segerak dengan
______________
A.
langkah
C.
rakan
B.
irama
D.
tarian
40.

Apakah maksud gelongsor ?
A.
Bergerak dengan cara mengengsot
B.
Bergerak dengan menggunakan sebelah kaki
C.
Bergerak dengan menggunakan dua belah kaki
D.
Bergerak dengan cara undur belakang

41.

___________________ boleh diperoleh melalui pemakanan yang seimbang
dan pemakanan untuk kesihatan.
A.
Semangat kesukanan
C.
Disiplin diri
B.
Semangat kerjasama
D.
Gaya hidup sihat

42.

Di antara berikut yang manakah merupakan kategori penyakit berjangkit ?
i.
Taun
ii.
Demam denggi
iii.
Hepatitis
iv.
HIV / AIDS
A.
B.

i dan ii sahaja
ii dan iii sahaja

C.
D.

i , ii dan iv sahaja
i , ii , iii dan iv

M/S 7

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

P K S R 1 / 2011

Soalan 43 hingga Soalan 50 berdasarkan gambar di bawah.

SOALAN 46
SOALAN 49

SOALAN 44

SOALAN 43

SOALAN 45
SOALAN 48
SOALAN 47
SOALAN 50

43.

A.
B.

Sepak mula
Mengawal

C.
D.

Merejam
Menghantar

44.

A.
B.

Sepak mula
Mengawal

C.
D.

Merejam
Menghantar

45.

A.
B.

Sepak mula
Mengumpan

C.
D.

Merejam
Menghantar

46.

A.
B.

Sepak mula
Mengawal

C.
D.

Merejam
Menghantar

47.

A.
B.

Sepak mula
Mengawal

C.
D.

Merejam
Menghantar

48.

A.
B.

Apit kiri
Apit kanan

D.

C.
Tekong
Jurulatih

A.
B.

Apit kiri
Apit kanan

D.

C.
Tekong
Jurulatih

49.

M/S 8

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN
50.

A.
B.

Apit kiri
Apit kanan

P K S R 1 / 2011

D.

C.
Tekong
Jurulatih

SOALAN TAMAT

Disediakan oleh

: EN. MUSTAFFAL MUROGHI B HAJI KASIM

Disemak oleh

: PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Tandatangan Ibubapa

: ………………………………………………………

M/S 9