You are on page 1of 1

Jadual waktu

En. Mohd zulkifli bin zakariA
Ketua guru disiplin
MASA
HARI

7.208.20
00.0000.00

RABU

KHAMIS

Petunjuk :
logo

KOKO

9.009.40
8.008.40

DISP

EA
5A2/5A3

KOKO

PSK
1A3

KOKO

PSK
2A3

PSK
2A2

MODAL
INSAN

DISP

10.2010.40
9.209.40

R
PSK
1A3
PSK
2A3

PSK
2A1

10.40-11.20
9.40-10.20

11.2012.00
10.2011.00

Urusan Disiplin

Persediaan PdP
Tugas-tugas
Khas

12.0012.40
11.0011.40

PSK
1A1
PSK
2A1

E
H

PM/PI
1RK/1A1

A

PSK
2A4

12.401.20
11.4012.20

1.20-2.00
12.201.00

PSK
2A4
PSK
1A1

DISP

DISP
DISP

EA
4A2

T

2.002.40
1.001.40

PSK
2A2

2.40-3.00

3.00-3.40

3.40-4.00

1.40-2.00

2.00-3.00

3.00-4.00

EA
4A2

EA
5A2/5A3

maksud
Waktu
breakfast
& lunch

DISP

9.4010.20
8.409.20

BINA INSAN
(solat berjemaah)

SELASA

7.20-8.00

PERH

AHAD

ISNIN

8.20-9.00

KELAS TAMBAHAN EA
(2.30 PM - 4.00 PM)
5A2/5A3 (MINGGU 2 & 4 )

PM/PI
2A1/2A3

Bidang tugas/fungsi
Masa untuk Makan dan Rehat
Menerima laporan, Menyelesaikan kes, Mengambil Tindakan Disiplin, Merekod salah laku,
Mengeluarkan Surat Amaran/Merotan, Membuat Laporan Disiplin
Urusan Disiplin akan dilayan hanya pada WAKTU yang diperuntukan sahaja. Jika di luar
waktu bertugas, sebarang aduan kes daripada pelajar, ibu bapa, guru-guru dan pihak PPD
hendaklah merujuk kepada PKHEM/PENGETUA.
Merancang RPH dan membuat persediaan BBM/ABM.
Merancang strategi untuk PdP Abad 21.
Melaksanakan tugas-tugas khas seperti mendokumentasi, merekod data, menganalisis data
Antara bidang tugas khas seperti Audit dalaman, Aduan Pelanggan dan Panatia EA