NAMA : ______________________________________________

TING 2: __________________

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
PENDETA ZA’BA
SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN
------------------------------------------------------------UJIAN SELARAS 2 TAHUN 2016
ICTL TINGKATAN 2
Ogos
1 Jam
______________________________________________________________________________
___________________________
Kertas ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan dalam helaian
jawapan yang telah disediakan pada muka surat terakhir.
1. Kenal pasti pernyataan-pernyataan berikut sama ada tentang etika atau
undang-undang ‘cyber’.
(i) Tidak memerlukan pegawai penguatkuasa.
(ii) Hukuman perlanggaran etika adalah
hukuman terhadap perasaan yang terdapat
dalam diri sendiri dan menyentuh hati yang
tidak dicatat oleh mana-mana pihak.
(iii) Dikuatkuasakan oleh mahkamah.
(iv) Tindak menggunakan perisian cetak
rompak.
(v) Mengawal perlakuan yang salah / negatif
atau mengawal berlakunya jenayah.

A

Etika

B

Undang - undang

2. Berikut merupakan kaedah/teknologi pembuktian dan pengesahan.
Padankan jawapan yang sesuai.
i. Suatu nombor atau perkataan atau
kedua-duanya sekali yang
diingatioleh pemilik/pengguna yang
sah.
ii. Pemilik/pengguna membuktikan diri
mereka dengan menggunakan
anggota badan mereka melalui
perkakasan khas.

A Peranti biometrik

B Sistem panggilan
semula

UJIAN SELARAS 2 (2016) ICTL TINGKATAN2

1

Pemilik/pengguna akan dihubungi melalui panggilan dari terminal tertentu bagi tujuan keselamatan. Pilih jawapan yang sesuai bagi setiap kotak yang kosong.NAMA : ______________________________________________ TING 2: __________________ iii. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Thumb drive Motherboard Scanner Modem Keyboard LCD projector Monitor Disket INPUT OUTPUT STORAGE Mouse Printer CD-Rom (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) UJIAN SELARAS 2 (2016) ICTL TINGKATAN2 2 . File manager D. C Pengenalan pengguna 3. Utility Programme System Softwar e Operati ng System (i) Antiviru s Linux MC OS X (ii) (iii) (iv) UNIX Diagnos tic utility 4. Windows XP C. Screen saver B. A.

membantu pengguna mencari maklumat dalam tempoh yang singkat. B. (i) (ii) (iii) (iv) (v) D. dan menyimpan mesej verbal kepada dan daripada orang ramai. Fungsi utama enjin carian ialah A. Pernyataan-pernyataan berikut adalah mengenai aplikasi-aplikasi telekomunikasi. Voice mail Telecommunicati ng Video conferencin g Distance learning Public network services JENIS APLIKASI TELEKOMUNIKASI CIRI-CIRI Satu sistem telekomunikasi yang mengabungkan video dan panggilan telefon dengan persidangan data atau dokumen Teknologi yang membolehkan pengguna untuk meninggalkan.NAMA : ______________________________________________ TING 2: __________________ 5. menghantar e-mail C. Satu penyusunan kerja yang mana pekerja yang bekerja jauh daripada pejabat dan menggunakan komputer peribadi dan rangkaian untuk berkomunikasi menerusi email dan lain-lain pekerja untuk menghantar dan menerima keputusan Sistem yang memberi pengguna komputer peribadi mencapai pangkalan data dan lain-lain perkhidmatan. menghubungkan komputer kepada internet. menerima. biasanya untuk yuran tahunan dan yuran penggunaan Menggunakan telekomunikasi untuk menambahkan bilik darjah. UJIAN SELARAS 2 (2016) ICTL TINGKATAN2 3 . Pilih jawapan yang bersuaian dengan pernytaanpernyataan berikut. 6. menghasilkan laman web.

Microsoft Word B. ii. Betul B. Sesebuah syarikat mewujudkan laman web bertujuan untuk? i. Perisian Aplikasi 14. Memudahkan pengguna membuat pesanan secara online. Bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk menghasilkan laman web ialah A. Perisian Maklumat C. iii dan i A. COBOL D.pptx B. 7. Alamat tetap pengasas laman 12. Mengandungi tajuk yang jelas dan menarik B. Alamat pembina laman web tersebut C. ii dan iv C. Memperkenalkan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.ppt C. Mengandungi unsur-unsur hasutan dan politik D. Mengandungi pautan ke laman web lain yang berkaitan C. Contoh perisian yang boleh digunakan untuk membina laman web ringkas ialah A. A. Bahasa Inggeris B. Alamat tempat sesebuah komputer berada D. Microsoft Excel C. Microsoft Security 11. Tidak mengandungi gambargambar pornograf 9. Microsoft Scandisk. 8. . i dan ii B. . . ii dan iii D.ppts UJIAN SELARAS 2 (2016) ICTL TINGKATAN2 4 . Memperkenalkan syarikat kepada umum. Microsoft Windows XP merupakan perisian jenis A. Alamat sesebuah laman web di alam siber B. Salah 13.ppx D. i. Memaklumkan keuntungan tahunan syarikat. Perisian Utiliti D. Perisian Sistem pengoperasian C. Perisian Aplikasi 15. i. Bahasa Komputer C. . Perisian Utiliti D. Microsoft Outlook D. Perisian Sistem pengoperasian B. Perisian Maklumat B. ii. Avira Antivirus dan Winzip merupakan perisian jenis A. Format bagi fail yang menggunakan perisian Microsoft Power Point 2007 ialah A. Manakah antara berikut bukan ciri-ciri sebuah laman web yang baik? A. Alamat url (Uniform Resource Locator) sesebuah laman web merujuk kepada iv.NAMA : ______________________________________________ TING 2: __________________ iii. “www” bermaksud ‘World Wide Web’ A. Hyper Text Markup Language (HTML) 10.

NAMA : ______________________________________________ TING 2: __________________ UJIAN SELARAS 2 (2016) ICTL TINGKATAN2 5 .

maklumat. e. Enjin carian Virus Peranti storan E-mail Monitor Rangkaian Motherboard Peranti input komputer a. a. Program komputer yang berupaya menyalin dirinya sendiri dan menjangkiti komputer tanpa kebenaran ataupun pengetahuan pengguna. 17. c. Keyboa rd Upload Switch Cloud Undo Save USB on/of Web Zoom in Refresh Downloa Zoom Camera d out b. f. c. Tentukan jawapan bagi setiap pernyataan berikut berdasarkan pilihan jawapan yang telah diberi. b. Alat yang dapat menyimpan data. Namakan ikon-ikon yang berikut dengan pilihan jawapan yang telah diberi. menghantar. dan e. Koleksi dua atau lebih komputer yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan medium komunikasi dan peralatan komunikasi bertujuan berkongsi data. Sebuah sistem penerimaan informasi direka untuk membantu mencari informasi disimpan dalam sistem komputer. d. d. menyimpan menerima mesej melalui sistem komunikasi elektronik. perkakasan dan perisian.NAMA : ______________________________________________ TING 2: __________________ 16. UJIAN SELARAS 2 (2016) ICTL TINGKATAN2 6 . Satu kaedah mengarang.

a. Split bar Notes pane Slide pane Slides tab Outline tab Document window Place holder 19. h. Isi tempat kosong dengan jawapan yang telah diberi.NAMA : ______________________________________________ TING 2: __________________ g. http c. Berikut adalah ungkapan asas dalam ICT. www b. 18. Terjemahkan ungkapanungkapan berikut dalam maksud yang sebenar. i. HTML d. URL UJIAN SELARAS 2 (2016) ICTL TINGKATAN2 7 . Gambar dibawah adalah tetingkap bagi aplikasi Power Point.

NAMA : ______________________________________________ TING 2: __________________ e. Email h. RAM j. ISP g. IP Adress f. GUI UJIAN SELARAS 2 (2016) ICTL TINGKATAN2 8 . CPU i.

u. A. photo copy c. ag. EN ABD KARIM BIN MOHAMED ad. PN HERDIANA HARON w. Windows Vista f. A. n. Pilih jawapan yang tepat bagi setiap pernyataan berikut. Guru Subjek ICTL al. ai. m. t. ac. ap. Berapa banyakkah Megahertz dalam satu Gigahertz? q. a. Frekuensi diukur dalam unit h. 10 000 aq. af. ao. au.k.Disahkan oleh.Ketua Panitia ICT B. Disediakan oleh. MS Office B. bandwith B. k. hard copy B. s. am. A. y. 1 000 x. aj. Yang mana satu di bawah ini mempunyai kapasiti yang lebih besar nilainya? n. d. r.……………… ……………… ………. Sains & ICT . m. Hertz i. A. z. l. Disemak oleh. aa. ar. ah. ……………… ……………… ………. Tim Berners-Lee l. 100 TB o. at. j. v. Bill Gates B. A. g. as. Output yang dikeluarkan oleh printer dikenali sebagai b. 100 GB B. av. A. Ketua Bidang Matematik. ae. Beliau adalah orang yang bertanggungjawab membangunkan World Wide Web. p. an. Yang mana satukah dikategorikan sebagai Operating System? e. ……………… ……………… ………. 20. ab. PN HJH FAZIDAH BT ELIAS ak.

S bb. 7 ey. (v) bx. bt.i. (i) (ii) (ii) (ii) (iii) da. 1 (v) (v) e. 3 cy. d. ef. JAWAPAN be. 2 ci. et. ep. ev. cr. (i) dy. Tulis NAMA dan TINGKATAN pada ruangan yang disediakan. (iv) dp. b. 4 dw. bh. 1 bw. (iv) cz. g. ex. 1 az. d. eh. (iii) cj. fd. er. (iv) en. ch. df. ay. cx. (iii) ej. bl. fn. dj. eb. h. cl. Tulis semua jawapan pada helaian ini. (iii) cv. a. c. ct. a. cf. cd. 1 fk.b. dr.aw. dh. 5 eq. . cb. b. dv. bv. ba.JAWAPAN bd. j. fb. 9 fg. ff. a. 1 du. S bc. e. db. dt. d. (i) dd. fh. 1 bf. f. f. bj. HELAIAN JAWAPAN ax. dl. e. c. (ii) ec. (i) cn. i. dn. h. (vi) (iv) dx. el. dz. e. bq. (iii) (i) (ii) bp. fj. cp. 1 ed. ez. g. 8 fc.f. 6 eu. br. bn.g. fl. c.c. bz. d.

a. fq. fv. ge. fr. fs. c. 1 fx. gh. ga.fo. b. f. a. gj. gm. d. . 1 fp. fw. 1 gf. b. gl. 2 fz. gd. 1 ft. 1 gb. e.