You are on page 1of 5

BACAAN DALAM SOLAT – TERJEMAHAN PER KATA

1. Niat (Contoh Solat Subuh Berjemaah
Berjemaah) 

َ ََ 
ِ ِ ًَ‫ ِإ‬/ًْ ُْ َ ‫ َأدَا ًء‬
ِ
ْ َ َ ‫! َر ْآ‬
ِ "ْ ُ#ْ ‫ض ا‬
َ ْ 1َ 2'3
َ ُ‫أ‬
ta-aala

lillaahi

imaman

makmuman

(yang)
Maha
Tinggi

kerana
Allah

menjadi
imam

mengikut
imam/

adaaan

rak’ataini

Subhi

fardhal

Ushalli

tunai

dua rakaat

subuh

fardhu

Aku
sembahyang

ُ "َ ‫َأ ْآ‬

ُ45'‫ا‬

akbar

Allahu

Maha
Besar

Allah

2. Takbiratul Ihram

3. Al-Fatihah

ِ َّ ‫ ٱ‬
ِ ٰ‫ َ&ـ‬
ْ َّ ‫ ٱ‬4ِ 'َّ‫ٱ‬

(1)

ِ َّ ‫ ٱ‬
ِ ٰ‫ َ&ـ‬
ْ َّ ‫ٱ‬

(3)

(5)

(2)

Rahim

Rahmani
ahmani-r

Llahi-r

Bismi-l

(lagi)
Maha
Penyayang

(yang)
Maha
Pemurah

Allah

Dengan
nama 

ِ&'َٰ‫ب ٱ ْ َـ‬
ِّ ‫َر‬

4ِ 'َِّ

ُ,&ْ 7
َ ْ ‫ٱ‬

Rahim

Ar-Rahmani-r

‘alamin

Rabbi-ll

liLlahi

Al-hamdu

Maha
Penyayang

Yang Maha
Pengasih

seluruh alam

Tuhan

bagi Allah

Segala puji

ُ
َِ 
ْ َ

‫ك‬
َ ّ*َ ‫ِإ‬

‫َو‬

ُ,ُ"ْ َ

‫ك‬
َ ّ*َ ‫ِإ‬

nasta ‘in

iyyaka

wa

na’ budu

Iyyaka

din

Yawmi-d

Maliki

kami
memohon
pertolongan

hanya
kepada
Engkaulah

dan

kami
menyembah

Hanya
kepada
Engkaulah

pembalasan

hari

Pemilik

(6)

(7)

ِ 
ْ 6ِ 

َ ِّۤ
َّ ‫ٱ‬

َ ‫َو‬

dhaalliin

wala
ala-d 

ْ ِ ْ َ
َ ‫ب‬
ِ ُ ْ َ ْ ‫ٱ‬

(4) 

*ّ,ِ ‫ٱ‬

‫ َ* ْ ِم‬9
ِ 'ِٰ‫َـ‬

َ
ِ-َ 
ْ ُ&ْ ‫ٱ‬

‫ َ ٰط‬#
ِّ ‫ٱ‬ 

َ,ِ ‫ٱ ْه‬

mustaqim

shirata-l

Ihdina-sh

yang lurus

jalan

Tunjukilah
kami 

ِ ْ 
َ 

ْ ِ ْ َ
َ 

َ ْ َ ْ ‫َأ‬ 

َ َِّ‫ط ٱ‬
َ ٰ َ "
ِ
laziina

‘alaihim

maghdhubi

Ghairi-l

‘alaihim

an’amta

mereka yang dan bukan kepada
sesat
(pula
mereka

mereka yang
dimurkai

bukan

kepada
mereka

telah Engkau
anugerahkan

Shiraata-l

orang2 (iaitu) jalan
yang

َ &ِ َ Laka-l Rabbana bagi-Mu Wahai Tuhan kami Maksud: Allah mendengar orang yang memuji-Nya. I’tidal ُ. Rukuk . orang yang Allah Sudah mendengar 5.ِ &ْ 7 َ 6ِ ‫َو‬ ِ ِ<َ ْ ‫ا‬ = َ 6ِّ ‫َر‬ ‫ن‬ َ َ7"ْ ُ? bihamdihi wa ‘azimi rabbi-al Subhana dengan sifat KepujianNya dan yang Maha Tinggi Tuhanku Maha Suci ْ &َ ِ ُ‫ا‬ Aَ &ِ ? َ hamidah liman lLahu Sami’a-l Memuji-Nya. Duduk antara 2 sujud = ْ @ِ Cْ ُ‫= وَا ْرز‬ ْ @ِ ْ 1َ ‫= وَا ْر‬ ْ ِ ْ ُ"E ْ ‫= وَا‬ ْ @ِ &ْ َ ‫وَا ْر‬ = ِْ ِ ْ Fِ G ْ‫ا‬ ‫ب‬ ِّ ‫َر‬ warzuqnii warfa'nii wajburnii warhamnii lii fir Rabbi-gh dan berilah aku rezeki dan angkatlah (darjat) ku dan cukupkanlah aku dan rahmatilah aku bagiku ampunilah Tuhanku = ْ @ِّ B َ ُHB ْ ‫= وَا‬ ْ @ِ1ِB َ ‫= َو‬ ْ ِ .jalan) nikmat 4. Wahai Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji.. Sujud .ِ &ْ 7 َ 6ِ . * 6.&ْ 7 َ ْ ‫ا‬ hamd segala puji 9 َ َ َ@56‫َر‬ ُ.ِ ‫وَا ْه‬ ‘anii wa’fu wa’afinii wahdinii akan aku dan ampunilah dan sihatkan aku dan berikan petunjuk (kepada) ku 8.ِ ‫َو‬ َ'B ْ َْ ‫ا‬ = َ 6ِّ ‫َر‬ ‫ن‬ َ َ7"ْ ُ? bihamdihi wa a’la rabbi-al Subhana dengan sifat Kepujian-Nya dan yang Maha Tinggi Tuhanku Maha Suci 7.ِ . Tahhiyat Akhir ِ ِ ُ‫"َت‬2 5J‫َ'َاتُ ا‬5#‫ا ْ&ُ"َ َرآَتُ ا‬ ُ‫ت‬5 7 ِ 5‫ا‬ lillaah taiyyibatu Shalawatu-t Mubarakatu-sh At tahiyyatu-l untuk Allah yang baik doa-doa yang diberkati Ucapan selamat ُ4َُ‫ َآ‬6َ ‫َو‬ ِ ‫ا‬ ُK&َ ْ ‫َو َر‬ L="ِ 5@‫ا‬ َML*‫َأ‬ 9 َ ْ 'َB َ ُ‫م‬N َ 5‫ا‬ wabarakaatuh lLaahi warahmatu-L nabiyyu ayyuha-n ‘alaika Assalamu dan keberkatanNya Allah dan Rahmat Nabi wahai ke atas kamu Selamat sejahtera .

ٍ 5&7 َ ُ wa'alaa Ibrahim sayyidinaa ‘alaa baarakta kama Muhammad dan ke atas (Nabi) Ibrahim junjungan kami ke atas Engkau telah berkati sepertimana (Nabi) Muhammad .ٍ 5&7 َ ُ َ.Mَ P ْ ‫َوَأ‬ lLaah rasulu Muhammada-r anna Wa asyhadu Allah utusan (Nabi) Muhammad bahawa Dan aku bersaksi 9.ِ 2 ? َ َ'B َ T َ "ْ 5'3 َ َ&‫َآ‬ .َ 2 ? َ ‫ل‬ ِR َ'B َ 2S3 َ 5 ُM5'‫ا‬ َ ْ ‫ َا ِه‬6ْ ‫ِإ‬ َ.ِ 2 ? َ Ibrahim sayyidinaa aali wa ‘alaa (Nabi) Ibrahim junjungan kami keluarga dan ke atas َ'B َ ‫َو‬ .5&7 َ ُ َ. َ ْ 7 ِ ِ5#‫ا‬ ِ ‫ا‬ ‫"َ ِد‬B ِ َ'B َ ‫َ' ْ @َ َو‬B َ ُ‫م‬N َ 5‫ا‬ shaalihiin lLaahi-s ‘ibadi-l wa’ala ‘alaina Assalamu yang soleh Allah hamba-hamba dan ke atas ke atas kita Selamat sejahtera ‫ا‬ 5O‫ِإ‬ 4َ َ‫ِإ‬ O َ ‫ن‬ ْ ‫َأ‬ ُ.ِ 2 ? َ aali wa ‘alaa Muhammad sayyidina ‘alaa shalli Allahumma keluarga dan ke atas (Nabi) Muhammad junjungan kami ke atas berilah shalawat Wahai Allah َ ْ ‫ َا ِه‬6ْ ‫ِإ‬ َ.5&7 َ ُ 5‫َأن‬ ُ.ِ 2 ? َ Ibrahim sayyidina ‘alaa shallaita kama Muhammad sayyidina (Nabi) Ibrahim junjungan kami ke atas Engkau telah bershalawat sepertimana (Nabi) Muhammad junjungan kami ‫ل‬ ِR َ'B َ ‫َو‬ َ. Selawat ‫ل‬ ِR َ'B َ ‫َو‬ .5&7 َ ُ َ.Mَ P ْ ‫َأ‬ lLaah Illa-l ilaaha laa an-l Asyhadu Allah melainkan Tuhan (yang disembah) tiada bahawa Aku bersaksi ‫ا‬ ُ‫َر?ُ ْل‬ ‫ًا‬.ِ 2 ? َ َ'B َ ‫ك‬ ْ ‫َ ِر‬6‫َو‬ sayyidina aali wa ‘alaa Muhammad sayyidinaa ‘ala Wabaarik junjungan kami keluarga dan ke atas (Nabi) Muhammad junjungan kami ke atas Dan berkatilah َ'B َ ‫َو‬ َ ْ ‫ َا ِه‬6ْ ‫ِإ‬ َ.ِ 2 ? َ َ'B َ T َ ‫َ َر ْآ‬6 َ&‫َآ‬ .

Doa Qunut ،َT ْ 1َ َB ْ &َ ْ 1ِ =ِ@1ِ ْ B َ ‫َو‬ ،َT*ْ .َ ‫َه‬ ْ &َ ْ 1ِ =ِ.ِ ‫ا ْه‬ 5 ُM5'‫ا‬ ‘afayt fiman Wa’afini hadayt fiman hdini Allahumma-h (yang) Engkau telah beri kesihatan sebagaimana orang--orang Dan sihatkanlah aku (yang) Engkau telah beri petunjuk sebagaimana orang-orang berilah petunjuk kepadaku Ya Allah! ،َT ْ J َB ْ ‫َأ‬ َ& ْ 1ِ =ِ ‫ك‬ ْ ‫َ ِر‬6‫َو‬ ،T َ ْ 5َ َ ْ &َ ْ 1ِ = ْ @ِ 5َ َ ‫َو‬ A’tayt fima li Wa baarik tawallayt fiman Wa tawallani (yang) telah Engkau berikan pada apa untuk ku Dan berkatilah (yang) Engkau telah pimpin sebagaimana orang-orang Dan pimpinlah aku ،َ9 ْ 'ََ ‫َى‬Y-ْ ُ* O َ ‫َو‬ = ْ Y ِ -ْ َ 9 َ 5Zِ1َ ،َT ْ Y َ Cَ َ 5 P َ =ِ@Cِ ‫َو‬ yuqda ‘alayt wala taqdi Fa innaka qadayt sharra ma ditetapkan (sesuatu) ke atas Engkau dan tidak menetapkan (sesuatu perkara) Sesungguhnya Engkau telah Engkau tetapkan kejahatan yang Wa qini dan peliharalah aku (dari) .ِ 2 ? َ ‫ل‬ ِR hamiidun innaka ‘aalamiin fii-l Ibrahim sayyidnaa aali Maha Terpuji sesungguhnya Engkau semesta alam pada (Nabi) Ibrahim junjungan kami keluarga . Selawat ‫ا‬ ُK&َ ْ ‫َو َر‬ ْ ُ\ ْ 'َB َ ُ‫م‬N َ 5َ‫ا‬ lLah Warahmatu-l ‘alaikum Assalaamu Allah dan rahmat ke atas kamu Salam sejahtera 11.ٌ ْ &ِ َ 9 َ 5‫ِإ‬ َ ْ &ِ ََْ ‫ا‬ = ْ 1ِ َ ْ ‫ َا ِه‬6ْ ‫َ ِإ‬.ْ [ ِ َ majiid Maha Tinggi 10..

htm http://en.com.tripod.wikipedia.com/panduanlengkapsembahyang. Dato’ Dr. PTS Darul Furqan Sdn Bhd.L]ِ *َ O َ ‫َو‬ ،َT ْ َ‫وَا‬ ْ َ L‫َ* ِ^ل‬ O َ ُ45Zِ1َ ya’izzu Wa la walayt maw yazillu la Fa innahu memuliakan kemuliaan Dan tidak (yang) memperoleh pimpinan-Mu orang menghina tidak Sesungguhnya Dia ُ.my/ibadatfardhu/niat.&ْ 7 َ ْ ‫ا‬ 9 َ 'َ1َ ،َT ْ َََ‫و‬ َ@56‫َر‬ T َ ‫ َ"َ َر ْآ‬T َ *ْ ‫َ َد‬B ْ َ hamdu Fa laka-l wata’alayt rabbana Tabarakta ‘adayt man puji-pujian Maka bagi Engkau dan Engkau yang Maha Tinggi wahai Tuhan kami Maha Suci Engkau (yang) Engkau musuhi orang ،َ9 ْ َ‫ِإ‬ ُ‫َو َُ ْب‬ ‫ك‬ َ ُ Fِ _ْ َ ْ @َ 1َ ،َT ْ Y َ Cَ َ َ'B َ ilaik wanatubu fanastaghfiruka ma qadayt ‘ala kepada-Mu dan kami bertaubat Kami memohon keampunan kepada-Mu apa (telah) Engkau tetapkan atas 4ِ ِR َ'B َ ‫َو‬ .html http://www. Prof.Ibrahim Hashim.org/salat/salat. Dr.s Isahak Haron http://alsunna.org/web/?p=141 http://tanbihul_ghafilin.ٍ 5&7 َ ُ َ.ِ 2 ? َ َ'B َ ُ‫ا‬ 5'3 َ ‫َو‬ aalihi wa’ala Muhammad Saiyidina ‘ala lLah Washalla-l keluarganya dan ke atas (Nabi) Muhammad junjungan kami ke atas Allah Dan selawat 5'? َ ‫ َو‬4ِ "ِ 7 ْ3 َ ‫َو‬ wa sallam wa sahbihi dan sejahtera dan para sahabatnya Sumber Rujukan: • • • • • • Fahami Bacaan Dalam Solatmu.org/wiki/Solat http://www.baitulummah.htm .e-mosque.