SM SAINS BAGAN DATOH

KUIZ SAINS
TINGKATAN 1
1.

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
SUMBER

KETERANGAN
Mengandungi oksigen, karbon dioksida, nitrogen,
gas nadir, wap air, debu dan mikroorganisma.
Sumber daripada laut, lautan, sungai, tasik, hujan
dan air bawah tanah.
Unsur atau sebatian yang ditemui secara semula
jadi dalam kerak Bumi.
Camputran pasir, humus, lumpur, mineral, air,
udara dan mikroorganisma.
Terdiri daripada petroleum, arang batu dan gas
asli.
Seperti haiwan dan tumbuhan.
[6 markah]

2.

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

[8 markah]

3.

Kenal pasti proses yang terlibat untuk pengasingan berikut:

_________________
________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
[6 markah]

NAMA
KELAS
MARKAH

/20