You are on page 1of 7

.

(10 Markah) .

(6 Markah) .

(8 Markah) .

( 6 Markah ) .

Siti Arpah Bt. Md Noor S/U Panitia RBT __________________________ En. Nazri B. Mash Tuki Guru Penolong Kanan SKS7 .(6 Markah ) SOALAN TAMAT | SELAMAT MAJU JAYA Disediakan Oleh: Disemak Oleh: Disahkan Oleh: ____________________ WAN MOHD ZULHILMI Guru RBT & TMK Tahun 4 _____________________ Pn.