You are on page 1of 18

Prezentacija istraivanja

Dobro doli

Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

O nama

Centar za izborne studije je neproftina, nevladina organizacija sa sjeditem u


Sarajevu, osnovana sa ciljem da okupi strunjake iz oblasti izbora, demokratije i
politike analize i da, kroz ciljano istraivanje i analizu, doprinese boljoj
transparentnosti izbornog procesa, poboljanju kvalitete izbornog procesa, kao i
veoj izlaznosti graana na izbore.

CIS je osnovala grupa aktivista, analitiara i eksperata, sa godinama znaajnog


iskustva u oblastima politikih analiza, GOTV kampanja, kao i projekata
medijskog monitoringa predizbornih kampanja.

Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Vizija
Naa vizija je da Bosna i Hercegovina ima organizaciju civilnog drutva i think-tank
organizaciju koja bi bila centralno mjesto po pitanju pruanja informacija i
ekspertize u oblasti izbora i demokratije.

Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Osnovni ciljevi
Poboljanje transparentnosti izbornog procesa:
Analizirajui izborno zakonodavstvo, procese, politike kampanje i naine
finansiranja
Stvarajui javno pristupanu i modularnu bazu podataka svih informacija
koje se tiu izbora, politikih stranaka i institucija
Omoguavajui graanima/kama jasne i precizne informacije o politikim
strankama, kandidatima/kinjama, kao i procedurama prije, tokom i nakon
izbornih kampanja
Provodei redovne ankete, fokus grupe i analize u periodu prije izbora.
Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Osnovni ciljevi
Poveanje izlaznosti na izborima:
Zagovaranjem za uvoenje obaveznog glasanja u Bosni i Hercegovini.
Pruanjem tanih i pouzdanih podataka graanima/kama o izlaznosti
glasaa, preliminarnih izbornih rezultata i stvaranjem interaktivne
platforme za graane/ke.

Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Osnovni ciljevi
Poboljanje kvalitete izbornog procesa:
Pruanjem tehnike analize i ekspertize
Koritenjem postojeih hi-tech (IT, IoT) potencijala u Bosni i
Hercegovini i traganjem za novim rjeenjima.

Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Aktuelna aktivnost
Projekat Monitoring predizborne kampanje za lokalne izbore 2016. u BiH

Istraivanje javnog mnijenja


3 kratke studije
Monitoring medijskog predstavljanja predizborne kampanje
Komparativna analiza sa kampanjom za lokalne izbore 2012. godine
Analiza rezultata izbora u kontekstu predizborne kampanje

Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Anketa o navikama i sklonostima glasaa u BiH


Metodologija

Rezultati prikupljeni u periodu 16.05.2016 28.05.2016.


Metoda: Kvantitativno licem-u-lice istraivanje u domainstvima/kuanstvima ispitanika
Populacija: Populacija Bosne i Hercegovina 18 i vie godina starosti
Okvir uzorka: Baza birakih mjesta (CIK)
Veliina uzorka: N=1010

Anketu proveo Ipsos Sarajevo


Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Osnovni nalazi istraivanja:


Veina graana u BiH (76%) navodi da su glasali na prolim izborima, odranim u
oktobru 2014. godine. Oni koji nisu glasali, kao glavni razlog istiu to da nemaju za
koga glasati, da su svi politiki subjekti i stranke isti.
4 od 10 ispitanih graana u BiH navodi da bi sigurno glasali ukoliko bi se izbori
odravali sutra. Kao izjavu koja najbolje opisuje da li e glasati na sljedeim
lokalnim izborima navode da uvijek glasaju na izborima, to je njihova graanska
dunost (58,5%)
Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Osnovni nalazi istraivanja:


Na pitanje o uvoenju obaveznog glasanja, gotovo 50% smatra da je potrebno
uvesti obavezno glasanje.

42% ispitanika smatra da su glasaki listii jednostavni i razumljivi, a ak 30%


graana ih percipira kao ne toliko jednostavne. Takoer, 28% misli da su relativno
komplikovani ili vrlo komplikovani i nerazumljivi.
Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo

Kontakt: info@cisbih.ba
www.cisbih.ba
Centar za izborne studije Sarajevo, prezentacija istraivanja, 16.06.2016., Sarajevo