You are on page 1of 6

CARTA GANTT

Bil Aktiviti
Mengenalpasti isu dan masalah dalam
1 pengajaran dan pembelajaran subjek
perdagangan
Merekabentuk program penyelesaian
2
masalah.
Menetapkan misi, wawasan dan rasional
3
pelaksanaan program

Januari
1
2

/
/

Menentukan objektif, matlamat dan strategi


pelaksanaan

Mesyuarat antara guru perdagangan


mengenai pemilihan tindakan yang terbaik

Mengubal rancangan dengan menyediakan


kertas kerja

Membentangkan kertas kerja dan mendapat


kelulusan daripada pihak sekolah

Mesyuarat pertama dan agihan tugas kepada


AJK

10 Menyiapkan tentatif pelaksanaan


11

Menghantar surat permohonan peruntukan


koperasi sekolah dan PIBG

12

Mengeluarkan dan mengedarkan surat


makluman dan kebenaran ibu bapa

13

Memohon peruntukan makanan untuk


program

Memberikan latihan dalaman kepada guru


14 mata pelajaran mengenai cara pengendalian
aktiviti
15

Menyiapkan modul latihan untuk aktiviti


kuiz Kahoot, bahan-bahan pembelajaran

8 Membentuk ahli jawatankuasa program

/
/
/
/

16 Mesyuarat AJK kedua


17

Menyiapkan dan mengedarkan risalah


promosi kepada warga sekolah

18 Menyediakan hadiah permainan


19 Mesyuarat AJK ketiga
20

Memberi taklimat ringkas kepada pelajar


membuat persediaan awal

21

Pelaksanaan Program Satu Malam Bersama


Perdagangan

22 Refleksi dan pengukur prestasi pelaksanaan


23 Pendokumentasian
24

Membuat penambahbaik dan merancang


semula

Tindakan Pengetua
Tindakan Penyelaras Program
Tindakan AJK

Februari
1
2

/
/
/
/

Mac
4
1
2

/
/
/
/
/
/
/
/