You are on page 1of 55

eMm ila hPm

E pjeu pja

LeVL nM

jl
ZL
1j LeVL lSll
pjme
3-7 Ahl, 2011

NiBBUSS, Karnataka

Address for Correspondence

NIKHIL BHARAT BANGALI UDBASTU


SAMANVAY SAMITI
Rehabilitation Colony No.4, Sindhanur 584143, Raichur
District, Karnataka, INDIA
Tel: +91 8535 264488, 264140, email: praptan@gmail.com

Page |2

hoL fNa 2011-12


ehce
hhol fQl gmlf LeVL hphpla hPmcl pjp pjdel k pLm plLl Bcn J
ab pwNq Ll phfl q"uR, pC pLm AahnL LNSm phpdlZl qa am cJul fQC qR HC fLz Bjl pLmC Se k, Bjcl fjM pjpm ejlf1) 2003 l eNlLa (pwnde) BCel l fhhwm bL BNa pj hPml eN
lLa e cJul pl hld J Bjcl eNlLa cJul chz
2) ilal 6V lS Bjcl iChecl Sa fjZf cmJ LeVL e cJul Se hi Q J ek AdLl Reu eJuz
3) Bjcl jaio "hwm" nrl hh Llz
4) plLl fc Sjl jmLe p fce Llz
5) Bjcl Au LmemL u Nj hm OoZ Ll
H pjp d LeVLl E hPmiCclC eu, hl ilal hi f hphpla pLm
Rjm hPmclz Hhw Efl pjpm Ha SVm k, i i fl pLm
hPm HLa qu i i fQ Llm pjde qJu cLlz AaHh, Bfecl pLml
fQ J pqkNau, Hhl Bjl k quR HL ilaSs Bcmel pqa Bl pwNWa
qa flR "eMm ila hPm E pjeu pja" Ramz BfeclC hm h
mue qu, hoSs Bcme Qmu Bjl Nh fbl AeLV cl Aaj Lla prj qu
Rz pLmC AhNa BRe k, flj hh n fljec Olj jqnul flZu 7z10z2011 alM LeVL lS pjme Aea qu Hhw acfl HLl fl HL hi Aee J fQ Bjcl Qma bL; fa lhhl hi Nj pi-pja Ll acl jd Aeajz
hno hno OVefm Bfecl jlZ Llu cJu Bjl Lah hm je Ll; km
ejlf1) chl LeVLl jMj jeeu n pcec Nsl p prvLl J pjp pjdel
Se jez
2) chl LeVLl jM pQh n Hp. i. lebl p prvLl J pjp pjdel Se
BmQez
3) jeeu nr j n hnnl qNs LNll pqa prv J hwm io Aduel
hh p fcrfz
4) pjS Lme, nr J hi cll fde pQhl pqa pjmQe J fcrfz
5) LuLhl SmdLl, EfhiNdLl J aqpmcll p BmQe J hi hou
fcrfz
6) cl Sl-jl 21-23 eil 2011 dle J jqlma LeVLl 23 Se pu
AwnNqez
7) LeVLl raej ELm f: n lhhj Ljll pqa pjmQe J Sa & iol
Se EQ eumu Bfm Lll p Nqez
8) ilal fZ fde j jeeu n HCQ. X. ch Nsl pqa ca BmQe J
ayl ilp cez
Hje Ll, Bfecl hfm Evpq J pqkNau hmue qu k Lj Bjl Lla prj quR al
f hhlZ HC fLl jdj am dla Q LlR; im-V eSZ jSe Llhez
Efl pjpm pjdel Se k pLm ab J Bcn-fc pwNqa quR, pm
fWLcl phdb 6 iN hi Ll HC fLu pwmN Ll quRz

Page |3

NiBBUSS, Karnataka
jeo Qlce hyQ bL e Bl Le HL hl pb HLV Sal EfLl abpLm qlu
ku, H Bj QC e; aeC HC pLm EfLl ab-fc HC fLu pwmN Ll
Bfecl qa am cmjz flhaLm k pLm jqe pjSphLNe Bjcl jT SeNqZ Llhe J Rjm hPm-Sal pjp pjde ha qhe, acl ke felu e bL l Lla
e qu, HV alC HL fQz paC kc HC abpLm l ihoal pC jqe pjSphLNZl h SepdlZl HaVL EfLl qu, aqm HC fQ pdL hm je Llhz
neNl
1m hnM 1419
pcp

Page |4

fpe le
Lcu LkLl

hoL fNa 2011-12

eMm ila hPm


E pjeu pja
LeVL lS pjme

7.10.2011

deal gmlf, fehpel ej


ilal fu 20V lS
ehpe cJu qu fhhwml fu 3 LV Rjm hPmLz flde ilal naj Sal Ma-f hPm d ilal
deal rC eu, nr, pqa, he, heS, dj, Cac
hi rJ ANNj Rmez aje Rm Hycl Sehm (ila fu
HL-aauwn hPm Rme)z HLa hPm ilal phdf
a qh HLb eQa Se, hPm SaL RhR Lll HL
Q al Lle ilal avLme eahN Bl pC Ql
clf hPml jaij pelhwmL fbj Ma L"l
hPmL ila pwMmO Ll quz avfl, Jfll Rjm hPml
Efl kMe Ajehu AaQl l qu, cu J Llel iZ Ll Bhl ayclL
XL fWe qu Hflz ah Efl Ql p dl Hhl hwmL
Ll qu 20iN hi Bl gmlf Bjl Rsu fs ilal 20V hi
fz im kC HL-AflL, R qu ku Baual he, ru qa
bL Bjcl L-pwaz pel hwml p-p Bjl ima hp
R Bjcl Zju hmf, jdju hio, k iou Lhl
hnLhl BM fuRme, eaS "c Qm" Bqe Seu
Rme, jqfi fjl he HeRme Bl jS...............
HjeC Nha Bjcl io Bl Bjcl Caqpz L Bjcl Caqp
fk Bjl ima hpRz Bl al HLj jm LlZ, ILhdal
Aihz Bjcl fu 40 hvpl mNR HC Q hTaz aC HChl
Bjcl fQ, hi lS hphp LlJ Lje Ll Bjl ILhda ASZ
Lla flz BS alC HL fQ l Lll flLfe eu HC pil BuSe Ll quR..................................
Page |5

NiBBUSS, Karnataka

BSLl HC ce Bjcl Caqpl fau Zrl mM bLh, kqa H


V HLV IaqpL fQz HC IaqpL pil pifalf n NfmQc hnp, jM Aablf n fljec Olj J A
ablf n Aem jm, n Ajm jm J n lSceb lu
jqnucNL j BNjel Se Bqe Ll quz Aafl, n fne le
ej Lhal jdj pLmL piu Na Llez

Page |6

hoL fNa 2011-12

NiBBUSS introduction to R H Colony No.2 on 4.10.2011


R H Colony No.3 on 5.10.2011

NiBBUSS introduction to

Page |7

NiBBUSS, Karnataka

NiBBUSS introduction to R H Colony No.4 on 4.10.2011


R H Colony No.5 on 3.10.2011

NiBBUSS introduction to

Karnataka State Convention of Nikhil Bharat Bangali Udbastu


Samanvay Samiti on 7.10.2011

Page |8

hoL fNa 2011-12

Na
fne le

hL eu clZ hb
Lq BS LlZ Lb
Bjl ph Rmj kb
ej al pel hwmcnz
Lfm jcl fs pce
cn hi q"m kce
l qm hPml cce
hwm qm Hhl
hcnzz
de pf Rm kq
Jfl gmu aq
SheV qcu dlu Hfl cuRe fsz
L ch cxMl hhlZ
SjSj ph LlR qlZ
"Sa" pf Rm Ajmde aqJ muR Lszz
pM-cxM Llu hlZ Qp hvpl LlR qlZ
dlu plLll QlZ
Bl e eh Bnpl
hez
Hhl jqal BNje
Ojl SNlZ
pwhdeL AdLl ASe Rsh pwNWZl wLldezz
aC hs Bn eu hL
csuR Bfecl pjM
pLm QlZ jb lM
Ll HC piu Naz
n qluR (aC) eC Bec She dC
elec
Hhl HpRe n fljec Bpe pLm Ll Nazz
Aem Aem lM Nfm hnp
Ajm del kc
fJ Bnp
Rsa flh pMl enp kc lSc qu luz
(aC) Bpe pLm jm
cu cC qa Llam
im icicl hm
Na Ll acl HC piuzz

Page |9

NiBBUSS, Karnataka

Na, n fe hcL Ede pa flhnel Se Aeld Ll qu J p E hPml fla heZ Lla


LeVLl Maej pjSphL yny nle cp l hl
Qa ej pal jdj piu Efa SeNZl je hN
ma Lle J fjn Tla hd Llez

P a g e | 10

hoL fNa 2011-12

Sri Prasen Raptan delivering his introductory speech during


Karnataka State Convention

P a g e | 11

NiBBUSS, Karnataka
Public Gathering during the Karnataka State Convention at R H
Colony No.4 on 7.10.2011

Ede pwNa
yny nle cp

Jl J E hm
Jl iC E hm
(Jl J iC) Ll co Ll al al jaql qm z
(BS) Sa-Lm flQu e (Bhl) SeL qlm
(Bhl) SeL qlm
(2)
E hm ----------flde ilaho de Lla
La pwNj paNq hVo asa
hfh cnfj ka ilal hL
acl jT pio Qc, pkpe bL
pC ilaho de qm, acl qm L?
de ilal hL al hcn
J al BSJ hcn
E hm ----------------dea fu ph Bec hil
HC deaC Ls em dea al
al hij, hwm io, h-pwa
de qu qlm ph, (Nm al Sa) (2)
HMeJ aC ilahp, pCceJ Rm
qm Lcl b fLe, aC cn Rs fmm
al cn Rs fmm
E hm ----------------cnL hcn heu hcn asC
dea fu BS LlR k hsC
pMl Bnu i qu iN Llmj j
Hhl iCu iCu qh msC, (al qu hj) (2)
qh kkhll She acl, ch phC qaam
kc HMeJ aC Oju bLp flL cu Nm
J aC flL cu Nm
E hm ----------------P a g e | 12

hoL fNa 2011-12


Aafl, fa pil En eu BmQe Lle n fne le HL
Lhal jdj k ejlfz BmQel jdj ae SeNZl jT
am dle HC pjmel HLj En, Lje Ll 20V fcn
hphpLl Bjl E hPm ph kbih Bjcl pw
hdeL AdLlmL Bcu Ll ea prj qa flz

fhe

fne le

SN hl
Ll jel
ct eQaih
ajL pdu
kh hwmu
e ilaho lh?
L ch El
hma fl pl
Se flh
e aj
cuR l hmce
quR hVol fmuZ Hhl hcn pySR ajz
ihR L Li
kh hVo Rm ah fi
aMeJ ila
Rm ah cn
dea Hm
(cn) hiSa qm
hwm qm Hhl hcnz
ajl hPm
pySR LPm
iyVjV-Se Rs
k Rm ajl
Ll jljl
pLm muR Lsz
quR ex
cMR hn
ajlC
LlZ-ce
hL il hceu
Lq e pdu
nj L lOl
ecez
aC lZ Be
hhLl hZ
qJ ph BuZ
lqh ila
cMh SNa
mu ilau
pjez
L hNa hvpl
na Q Ll
fC eC
SeSa de

P a g e | 13

NiBBUSS, Karnataka

aq fChl al
ilaho Ss
Llh HL jq Bcmez
LeVLl hL
BR pM-cxM
Saqe
ea SeNZ
SNCa aL
Bjcl bL
qCa qh pjS phLNZz
jqal BNje
Ojl SNlZ
ESel HC pjme
20V lS Lla HL nj Llh chl
pLm L
lh BS HC fZz
Rea ek AdLl
SZa ila plLl pSZ L
lh pPO
ila NNZ
E SNlZ
HV j HL
V alz

ALlju Bjcl She Bml hq eu RV HpRe pcl bL


HL hh n fljec Oljz pC Bml faLlf ja
fcf Smu HC IaqpL pil EcOVe Lle n fljec
Oljz pce Lle j Efh Aee Aabhcz
Aafl, hi Nj bL BNa hNZ fhedla
k BmQe Lle al hhlZ ejlf1)ila dea ASe hPml Ahce
Lode hnp
2)de ila hPml cxa
em j
3)LeVL hPml hi pjp
fZh hm
4)hPml pjp pjde Bjcl fQ
nl le lu

houl Efl
n
n p
n
n n

ila dea ASe hPml Ahce


n Lode hnp

P a g e | 14

hoL fNa 2011-12


ilajaL de Lla hPml k Ahce a MhC jjLih
am dle n Lode hnpz am dle pC heu-hcmcenl hmcel Lqe, eaSl flj, pkpZ,
hO Sae, rclj hp, Cac hhlNZl jjic LlZ
Lbz
BS k de ilal jVa Bjl pM hphp LlR, al A
dLwn iNC hPml l p, Caqp a fjZ Llz
dea pwNjl hS hijaC Ala qu flhaLm
pl ilaho h quz aC Bj pC hwml jVL LV LV
fZj SeC, k jV Se cuRm ilajul dea pwNjl
hl pehqeLz WL, ajelf Bj fZj SeC HC 4 ew
Lmel jVL, kMe csu BS Bjl HC IaqpL pi LlR;
Lee, LeVLl hL k pj jqe Lk pda qR al
pfa pdlZa 4 ew Lme bLC qu bL, al Bl HLV
fjZ BSLl HC piz
BSLl HC jqe ce ae jlZ Lla imee yn nle
cpLJ, ke l LlRme HC Bcme LeVLl hLz kcJ pC jqjeh BS Bjcl jT Efa eC, ah pLml qcu HL
HLhl ae AhnC EyL jl hm cRe, php iC
php! Qmu kJ HC Bcme, k Apfe Rs Qm ka
BjL eua hd LlRz
hL dehc Seu n fne le HL Lhal jdj
dea Bjcl (hPm)L L cuR, a ejlf hZe Lle-

deal ce
fne le

P a g e | 15

NiBBUSS, Karnataka

dea fm ayl al fuRp L?


ial hNl MV j"m kje Lal hsl Tzz
du-fyR, jS-Op T lM flLaz
mL hm Lal OlV pcl ppazz
de Lla jL lMp eC Vz
hcnl euR RV, Hhl cnl eu mVzz
cnL hcn heu de qm alz
Jfll hPm (al), q"m Se-jaqlzz
Hfl Bpa al, Rsm iyV-hsz
pel hwm Rs cm, ilaho fszz
hs-Ns, VL-fup Bl Bau-Sez
Sj-SuN lMm fR, d mCu Shezz
e h Ae al Rsm pLmz
al p Sa pf, aJ Hm imzz
aC Hcn al Sa eCl, hSa qCmz
phdl pNl al Aphdu lCmzz
aC Bhl hm dea acl cm L?
deal al al e qlCm L?
LRC e cuR hmm qh hs imz
elna quRp al qlu Sa-Lmzz
hcn asu al hcn pySRpz
de cn BSJ al flde luRpzz
dea Bea al qluRp phCz
dea cuR acl "E" fchzz

de ila hPml cxa


n pem j

Hhl fm n pem j jqnul, kyL BmQe Lla


Aeld Ll qu ""de ila hPml cxa"" eu,
Abv hwmcn hPml Efl k AjehL AaQl qu,
hwm-ila pj fl qa k Aphdl pjMe qa qu J Hfl
Bphl flJ k Ahhl jd She-kfe Lla qu HC hPmLz
n pemhhl BmQel jdj HLcL kje An hlu
P a g e | 16

hoL fNa 2011-12


Bp SeNZl, aje AecL fnhL AaQll Lbu l Be mN ku AeL kh-iCclz
hL dehc Seu n fne le HL Lhal jdj de
ila Bjcl Hqe cxal LlZ Sea Nu hme, Hcn L
Bjcl Le flQu BR?

flQu
fne le

Sa-dj ehno ilal pwhde


io-ic, Lj-ic eq hhde
EyQ-eQ, RV-hs, jM-he
jQ-jbl, Sm-jm, pLm pje
a dj-Lj, de ej-dj
u D fS al, u fldZ
MyS cM ajcl eC flQu u
aqm, ajl L ilau?
dea mMa kl l cuRm
ila-jul de qa kl Qlhcu em
ajlJ pC hPm Li im e
aycl A beo iN Llm j
dea fa al Se qlCm
jaql qu pySm "E hPm"
de ila acl HC flQu u
aqm ajl L ilau?
de ilal hL acl LR eC
Le jl Nm kje e Qe SjC
pLm bLa cn al elna
E hPm ej ila hca
Sa-dj, fn-Lj L-pwa
pLm Afh acl eq ilau la
aC ph bL ha ajl, HLb SeJ
ajl L ilau?

P a g e | 17

NiBBUSS, Karnataka

LeVL hPml hi pjp


n fZh hm

flha hlf j Bqe Ll qu n fZh hmL, LeVL


hPml hi pjpm eu BmQe Lll Sez n
fZhhh mlf Bjcl k fde pjpm a am dle
pil jTz BmQe Lla Nu n fZhhh hme, Bjcl phbL
hs pjp qm, Sa fjZ fz Bpjl hpc BjlC HL iC
kc Sa fjZ f J al pf Z phd fa fl aqm Bj
ha bLh Le? ajelf, eNlLa fcel hmaJ Bjcl hi
Aphdz Bjcl jaio hwm fsl pwhdeL AdLl
bLJ Bjl haz plLl BjclL Sj cuR AbQ Bjl BSJ p Sjl
jmL qa fle, Bhl k e Bjl hphp Ll, 42 hapl flJ pm BSJ Au Lmez Hje Ll hi pjpu
Bjl SSla Bl jl Bn eu BS Bjl HC pjmel BuSe
LlRz
hL dehc Seu n fne le HL Lhal jdj
LeVL hPml pjpm ejlf mfh Lle-

pjp

fne le

LeVL BR fu fyQp-qSl hPmz


cn bLa phC al ila LPmzz
LeVL BR aycl pjp hiz
"eNlL" hm jcl eq Ll NZzz
"agnm" Sa jcl Ae jez
Bjcl Sa LeV LeVL e Sezz
LqLJ cuR "ij", Bhl AeL fu eCz
ij bLmJ jl ijl jmL eCzz
"jaio" nrl Lb LeVL plLl hmz
Bjcl jaio nMhl AdLl eC hmzz
"Au Lme"a jl BSJ hp Llz
H-Nj Rsa qh ja Mm Ll zz
HL Lbu, Bjcl pj pjpm ejlf

P a g e | 18

hoL fNa 2011-12


"Au Njl jl ijqe Qoz
eNlLaqe (aC) eC Sa-io"zz

hPml pjp pjde Bjcl fQ


n nnl le lu

n nnl le lu ayl hhl jdj hlalf BmQe Lle 1984 bL fl qJu Bjcl Bcmel hi
Awnmz hi pju k pj eahN LeVL plLl bL l
Ll Lc plLl Ahd J pju pju fQjh plLll nlef qJu
eee fQz al jd, yn nle cpl eaa 2001
pml dle-fcnZ Aa EMkNz aje Na mLpi ehQe hqLl BlJ HL EMkN OVez HC 14
SmC 2011 alM fQjh plLll p prvLl, 14 pVl 2011 alM LeVLl jMj n pcec NXl
p pi J 23 pVl 2011 alM LeVLl jMpQh n
Hp i lebl p prvLl J BmQe jlZkNz HLC lf,
LeVL qCLVl Maej ELm J AjLp Ll n l
hhj Ljll p hla BmQe Ll Sa pjpl Se
qCLV Bfm Lll p eJu Aeajz Hjelf, LeVLl eahN k flLfeu ANpl qRe, a ejlf1) fQjh plLl l LeVL J Lc plLlL nglp Lle k "ej" Sa agnm hm flNZel kNz
2) LeVL plLl l Lc plLlL nglp Lle k "ej"
Sa agnm hm flNZe Ll qELz
3) qC LVl jdj LeVL plLlL ecn fce Lle k h
i lS flNZa ej SaL LeVLJ agnm Sa
fjZ f fce Ll qELz
4) hi lS hphpLl pj E hPmL HLR
am He l-fku Bcme fl Llz
Efl pj fLf LRV Bjl ANpl qmJ hi lSl
hPml p kNkN pde Le Efu Ll EWa flez ah
P a g e | 19

NiBBUSS, Karnataka

"CR bLm Efu qu" Lbl jaC pce qWv hS EWRm fpehhl jhCm Bl pfL Ss Nm Bjcl flj hh n
fljec Oljhhl pz pce Rm lhhl (2z10z2011)
Hhw lhhll pi Rm 4 ew Njz pLml Efaa HC
p eJu qu k, BNjLm (3z10z2011) pLmhm n
Oljhh Hm fbj pi 5 ew Lmea Ll qh, kqa Aee
Nj n n cN fS QmRz Hje Ll, 3 alM 5 ew, 4
alM 2 ew J 5 alM pLmhm 3 ew Hhw hLmhm 4
ew Lmea pi Ll Nj-pja NWe Ll quz Hhw BS
7z10z2011 alM 4 ew Lmea LeVL lS pjmel BuSe Ll quRz
hL pdhc Seu n fpehh ej Lhal jdj
BSLl pil Lchc J eMm ila hPm E
pjeu pjal fde pfcL n fljec OljhhL fb
LeVLl hPmiCcl fbfcne Lll Se fbe Lle-

fbfcne
fne le

LeVLl hPm -

fb fbL jl eC fbl flQu


fb e Qem L Li En pde qu?
fbl pe Re fbfe Qu
Hja Ahu Hm pSe-h dyuz

pSe-haj k fbl fbL h Bj pb kh


pM-cxM p qu aj pb mu khz
ka kc QJN h Hp jl pe
HLC p Nh-m fyRh cSez
LeVLl hPm-

aju a Qe e h, aC ka iu qu

P a g e | 20

hoL fNa 2011-12


cu Ll cJ N jl fbl flQuz

jM Aabl ioZ
n fljec Olj

Olal Llaml jdj n fljec OljhhL SeNZ Na


See ayl hh fLn Llhl Sez n Oljhh eMm
ila hPm E pjeu pjal pwr flQu Seu, h
i lS hPml cxal Lb f hZe Llez
deal fl bL Llf Q Ll hPm SaL Rh
R Ll lM quR J aycl Efl Llf ekae Ll quR alJ
HLV Bio cu Nme ayl BmQel jdjz Acl ihoa HC
hPml fla L qh aJ fjZ Ll Nme HC piuz Bjl k
c HMeJ HLa e qC, aqm k Bjcl ihov iuhq J
ALlju a hTa hL lCm e piu Efa phpdlZlJz
Aafl, n Olj hh eMm ila hPm E pjeu p
jal flLfe fn Lle J Seu ce k Llf 20V lSl pj
E hPmiCcl HLRam Bel fQ Ll qRz a
e HJ Seu ce k Llf Bjl Lc plLll p mshl f
lLfe euR J hi lS Bjcl L L Lla qh? eMm
ila hPm E pjeu pjal pifa n phd
hnp hhl BfZ fQl Lb jlZ Lla ae Bec hil
qu fse Hhw ayl HC jqe k kNce Lla pLmL Bqe
Seez
phno ae Ljfa Sea Nu hme, eMm ila
hPm E pjeu pjal p k qu kb Aike
Qma qm, phfbj lSll HLV pja NWe Lla qhz
alfl ae HC pjal hi eujhml Efl BmL fce Lle J pLmL hSul Aiece J pwNj iR Seu ayl
hh pj Llez

P a g e | 21

NiBBUSS, Karnataka

Aija pwNq
piu Efa pipcNZl Aifu pwNq Lla fpehh
Hhl jCL am ce SepdlZl qaz
fn-1: eMm ila hPm E pjeu pjal p
Bjcl k qJu fuSe L?
fn-2: lSl Bjcl pja NWel BhnLa LaMe?

hi Njl Sefaed J SepdlZ HLja qu, n lSceb lu l Ll fLn Lle k, eMm ila
hPm E pjeu pjal p Bjcl k qJu HL
fuSe; Ha Bjcl Bl Le Na eCz AaHh, pjal
eujepl lSl LeVL lS pja NWe BSC Ll E
Qaz

LeVL lS pja NWe


pLml Aija je eu faL Nj bL 4 Se J 2ew Nj bL 5
Se pcp QuZ Ll, jV 17 pcpl lS pja NWel p eJu quz AaHh, faL Lmel SeNZ HLa hp QQ Ll
- Njl pcpl ej fh Lla Aeld Ll quz hi fLll BmQe-pjmQe J felmQel jdj ej h
NZL lS pjal pcplf hlZ Ll quz

ej
fcej
clhe
j
9242315747
1 n pem
Adr
j
9379322591
2 n Lode
Efdr
hnp
9663614830
3 n SNcn
pfcL
Qc
hJum
P a g e | 22

hoL fNa 2011-12


4 n fZh
hm
5 n hia
ioZ plLl
6 n Aem
Lo lu
7 n Sa j
L
8 n nwLl lu
9 n pde
pLcl
1 n Sc
0 eb pe
1 n hde
1 Qha
1 n paSv
2 jSjcl
1 n pio
3 jm
1 n nhfc
4 NCe
1 n cmf
5 NCe
1 n jeSa
6 hnp
1 n fe
7 hnp

pqpfcL
pcp

7795404601

pcp

9880314986

pcp

9901022739

pcp
pcp

9845537631

pcp

8431844800

pcp

8147959632

pcp

8497827820

pcp

9448832111

pcp

8951387917

pcp

8277304480

pcp

9902621283

pcp

9741093698

9741093725

8861182440

Lc pjal pcp ehQe

P a g e | 23

NiBBUSS, Karnataka

phpjaj n fpe le L Lcu pjal pcplf


ehQe Ll qu J ej WLeu kNkN Lll p eJu quz
n fpe le
iVnl Lme, Jumhl l
pel-584128, luQl Sm
LeVL lS
email: praptan@gmail.com

P a g e | 24

hoL fNa 2011-12

An Army of 17 soldiers selected unanimously as NiBBUSS Karnataka


Chapter by the community on 7.10.2011 after the State Convention

pifa-ioZ
n Nfm Qc hnp

BSLl HC IaqypL pil pifa n Nfm Qc hnp


ayl pifa-ioZ Aih Lle k, BS k pi 4ew Lmea Ae
a qm, hfh Hl fuSe Rmz ah hi LlZ a phfl
quez lS pjal pcplf k Ljhc BS ehQa qme, aycl pLmL Aiece Seu ae hmme pj
Njhpl pqk-pqeia phcC HC pjal p bLhz SeNZl pj il Bj eS NqZ Llmj; SeNZl pLmfLl
pqk kNe Bjl hNa cua bLhz n MLe
qmcl l dehc fZ pi pj OoZ Ll quz

P a g e | 25

NiBBUSS, Karnataka

Proceedings of State Convention of Nikhil Bharat Bangali


Udbastu Samanvay Samitee (Karnataka Chapter) held on
7th October 2011 in Rehabilitation Colony No.4, Sindhanur
584143, Raichur District, Karnataka
All the rehabilitants of Sindhanur Rehabilitation Project of Raichur District,
Karnataka assembled in Sri Sri Durgadevi Mandir, R H Colony No.4,
Sindhanur 584143 on 7.10.2011 at 1.00 pm and about 450 men & women
from all 4 colonies have witnessed the event with their whole-hearted
participation in the said convention. The proceeding of the meeting is
recorded as under.
The meeting started with welcome speech by Sri Prasen Raptan, one of the
residents of R H Colony No.4 requesting Sri Gopal Chandra Biswas to preside
over the convention and Sri Paramananda Gharami, the General Secretary of
Nikhil Bharat Bangali Udbastu Samanvay Samitee (NiBBUSS) to be the Chief
Guest of the Day along with Sri Rajendranath Roy, Sri Anil Mondal and Sri
Amulya Mondal as the guests on the dias. Mr. Raptan also welcomed the
delegates from different colonies to the convention and requested Sri
Paramananda Gharami to inaugurate the convention by lighting the lamp.
The invocation song written on refugees by Sri Shanti Ranjan Das, one of the
eminent social worker from Karnataka, was sung by Sri Swapan Baidya
followed by an introductory speech by Sri Prasen Raptan where he tried to
establish the fact that this is high time to unit all Bengali refugees of India in
order to safeguard their own constitutional rights. He also briefed about the
efforts since last few days of conducting village-wise meeting which were in
following order. It was a common decision in all these villages to become part
of NiBBUSS and each colony constituted a village committee.
Date of
meeting
3.10.2011

Time

Pooja

Venue

5.00 pm

Saptami Pooja

4.10.2011

5.00 pm

5.10.2011

10.00
am
3.00 pm

Maha Asthami
Pooja
Maha Navami
Pooja
Maha Navami
Pooja

R H Colony
No.5
R H Colony
No.2
R H Colony
No.3
R H Colony
No.4

4.10.2011

Committee
member
19
25
37
51

Sri Prasen then requested the speakers to talk on following topics in the
order of the sequence-

P a g e | 26

hoL fNa 2011-12


1 The contributions of Bengalis in making India Sri K D Biswas
Independent from British
2 The Fate of Bengalis in Independent India (during Sri Sunil Mistry
migration, after arrival in India and till rehabilitation)
3 The issues of Bengali refugees in Karnataka
Advocate Pranab
Bala
4 The efforts from Karnataka
Sri Shishir Ranjan
Roy
It was then the turn of Sri Paramananda Gharami, who was requested to
show the path ahead of us to resolve these issues and live a dignified life in
Karnataka. He then introduced NiBBUSS to the audience and also described
the fate of Bengali refugees in various states of India; he also touched upon
the efforts already initiated by NiBBUSS in this regard and plan for next one
year. He advised that we all Bengalis from 20 states in India must come
together under a common umbrella in order to resolve these issues and left
the issues to be discussed amongst the present delegates and come out with
a conclusion whether or not to join hands with NiBBUSS.
Sri Prasen Raptan took over to facilitate the discussion and requested the
audience to express their views on this; Sri Rajendranath Roy expressed in
detail about why we should join hands with NiBBUSS and most of the
delegates supported him by raising their hands in support of the decision
that we must federate with NiBBUSS. Finally, the president of the convention
declared that Karnataka would become part of NiBBUSS in the interest of the
Bengali refugees.
Mr. Raptan then requested the delegates to elect/select 4 members from
each colony for the State Chapter of NiBBUSS in order to join hands with
NiBBUSS; each colony sat together in groups and identified 4 members as
representatives of their village while R H Colony No.2 delegated 5 members
being the biggest village in Karnataka. The village-wise names are furnished
belowSl.
Name of the
N
Member
o.
1 Sri B B Sarkar
2 Sri Pranab Bala
3 Sri Shubhrojit Mallik
4 Sri Anil Krishna Roy

Address
Rehabilitation
No.2
Rehabilitation
No.2
Rehabilitation
No.2
Rehabilitation
No.2

Colony
Colony
Colony
Colony

Telephon
e
Number
89513
22124
77954
04601
99101
22739
98803
14986

P a g e | 27

NiBBUSS, Karnataka
5 Sri Shankar Roy
6 Sri
Bodhan
Chakraborty
7 Sri Sunil Mistry
8 Sri Sudhanya Sikdar
9 Sri Dweejendranath
Sana
10 Sri Subhash Mondal
11 Sri
Satyajit
Majumdar
12 Sri Dilip Gain
13 Sri Shibapada Gain
14 Sri Manojit Biswas
15 Sri Swapan Biswas
16 Sri
Krishanadhan
Biswas
17 Sri Jagadish Bawali

Rehabilitation
No.2
Rehabilitation
No.3
Rehabilitation
No.3
Rehabilitation
No.3
Rehabilitation
No.3
Rehabilitation
No.4
Rehabilitation
No.4
Rehabilitation
No.4
Rehabilitation
No.4
Rehabilitation
No.5
Rehabilitation
No.5
Rehabilitation
No.5
Rehabilitation
No.5

Colony 98455
37631
Colony 81479
59632
Colony 92423
15747
Colony 88611
82440
Colony 84318
44800
Colony
94488
32111
Colony
84978
27820
Colony
89513
87917
Colony
82773
04480
Colony 99026
21283
Colony 97410
93698
Colony 93793
22591
Colony 96636
14830

In the next round of discussion, the office bearers for the State Chapter of
NiBBUSS was selected unanimously as under
President

Sri Sunil Mistry


R H Colony No.3
Sindhanur 584128
Raichur District, Karnataka
Cell: +91 9242315747

Vice President

Sri Krishnadhan Biswas


R H Colony No.5
Sindhanur 584128
Raichur District, Karnataka
Cell: +91 9379322591

Secretary

Sri Jagadish Chandra Bawali


R H Colony No.5
Sindhanur 584128
Raichur District, Karnataka
Cell: +91 9663614830

P a g e | 28

hoL fNa 2011-12


Joint Secretary

Sri Pranab Bala


R H Colony No.2
Sindhanur 584128
Raichur District, Karnataka
Cell: +91 7795404601

Similarly, the meeting unanimously selected Sri Prasen Raptan as the State
Representative for Central Committee of NiBBUSS whose address is furnished
below for all correspondence of NiBBUSS with Karnataka ChapterSri Prasen Raptan
Executive Director
JANAKALYAN
Venkateshwara Colony
Valaballary Road, Sindhanur 584128
Raichur District, Karnataka
Cell: +91 9448570745
Email: praptan@gmail.com
Mr. Raptan then requested the president of the convention to address the
gathering and Sri Gopal Chandra Biswas in his presidential remarks
expressed that the even is an historical event and he would ensure the
participation of each and every person of Sindhanur Rehabilitation Project of
Karnataka. The meeting concluded with vote of thanks by Sri Khokan Halder
of R H Colony No.2.

P a g e | 29

NiBBUSS, Karnataka

National Level Dharna & Procession at


Jantar-Mantar, New Delhi from 21st to 23rd
November 2011
To fight against the day to day injustice meted out to the Bengali
refugee minority members coming over from the erstwhile East
Pakistan/Bangladesh to India after partition, the community
members have decided to come together under single banner. The
Nikhil Bharat Bengali Udbastu Samanay Samiti was thus formed
with a goal of freeing the community members of their woes and
secure all over freedom with fundamental rights from the
government at the respective states and the central government. It
is a matter of great honour for the members, those who have been
working for the organization which came into existence on 10 th
January, 2010, it has not seen back, but marching ahead with added
vigour and respect. The formation was welcomed in all states by the
community members. The foundation stone of the Samiti was laid in
Nagpur on 18th Sept, 2005 with a get together/seminar of the
community members. An ad-hoc committee was thus formed on this
day, and Dr. Subodh Biswas was named as the convenor to chalk out
the further plans. Its aim was to fight for their rights under one
single banner throughout the country keeping in view the nationwide problems being faced by the members.
After formation of the central committee at the national level, the
work of the organization picked up momentum. The community
members, scattered in around 14 states, began to enrol themselves
with the national samiti. The committee thus took up the cause of
its community members and started to resolve the issues with the
full support from its members.
The works undertaken in the right ernest were: 1) To demand reassessment of the Citizenship Amendment Act 2003, 2) Permanent
patta (land) and its ownership rights to those rehabilitated refugees
at different places/ and also issuance of pattas to those still
detained in refugee camps, 3)Issue SC caste certificates to those
refugee Bengalis, who belong to the same community, 4) Inclusion
of names in the voters list omitted in UP and other states, who
enjoyed the facility earlier, 5) To protect the life and property of
Bengali refugees settled in different states of India. The committee
has also taken up the task to see that those Hindu
Bengali
refugees, kept in the detention camps with allegation of being
Bangladeshi because they speak Bengali. Further, these people are
not given chance to prove themselves innocent. They are facing
P a g e | 30

hoL fNa 2011-12


wrath of being deported without any kind of judicial forum enquiry
and any opportunity to prove their stand. This was the point where
the Bengali refugees were hurt and the Samiti came into being to
fight out the injustice meted out to them.
After formation of the Central committee, the organization started
state level dharnas and seminars. The outcomes of these
programmes were positive in all manner. All the units in the
respective states participated in full strength to show their unity
and support. The samiti is grateful to those who have poured in
their labour to make these programmes a success.
A national level conference was organized at Pillibhit on November
11 and 12, which was also a big success for the organization. All the
central
committee
members
participated
in
the
two-day
programme . An open session was held on the concluding day
attended by around 20,000 delegates coming from across the
country. After the two-programmes, the committee members
forwarded their charter of demands to the UP Chief Minister Ms
Mayawati and to the Governor of Uttar Pradesh.
Later at Delhi, a two-day dharna programme was organized on
November 21, 22 followed by a padyatra (rally) on November 23,
2011 from Samta Sthal to Jantar Mantar . Around 10,000 members
of the community coming from all over the country took part in the
rally. The rally culminated in a public meeting at the Jantar Mantar
addressed by the members of the central leadership of the
organization and also a number of renowned personalities. The
Samiti members also forwarded a memorandum of demands to the
Prime Minister and the President of India, which was well received.
Dignitaries, who visited the dharna and addressed the rally in Delhi
include Hon. Dr. Rajkumar Verka, Min. of State, Govt of India and Dy.
Chairman, National Commission for Scheduled Castes, Mr. Pradeep
Majhee, MP, Nabrangpur, Orissa, Mr. Debabrata Biswas, Gen.
Secretary, Forward Bloc, Mr. Varun Gandhi, MP, Pillibhit, Mr. Sanjay
Chouhan, MP, Bijnour, Kumar Bhartendu Singh, Ex-minister, UP, Mr.
Shivarama Garda, MP, Kumari Ruchivera, ZP President, UP, Swami
Sanatananandji, from Bharat Sewashram, Kolkatta, Mr. Nimai
Sarkar, MLA from Orissa.
In Maharashtra, the samiti organized dharnas in various districts
like Gondia, Gadchiroli, Chandrapur, Bhandara and Nagpur on Dec.
14, 2011. Around 20,000 volunteers took part in the programmes.
The media also highlighted the dharna live. A delegation of the
Samiti handed over a charter of demands to the Maharashtra Chief
Minister, Mr. Prithvaraj Chavan on Dec. 16 and held discussion with
him. The CM gave patient hearing to the delegates and assured to
solve the problems in the state. The Samiti members held
P a g e | 31

NiBBUSS, Karnataka
discussions on Dec. 19, 2011 with Mah. Home Minister Mr. R.R.
(Aba) Patil on the several issues lingering through years. Mr. Patil
also assured them to solve the problems.
Likewise, at Dharamtala, Kolkata, a dharna programme was
organized on Dec. 28. A delegation of NIBBUSS forwarded a charter
of demands to the West Bengal Chief Minister Ms. Mamata Banerjee
and also to the West Bengal Governor.
A state-level open convention was organized at Guwahati in Assam,
on March 25, 2012 which was attended by around 15000 members.
This was a historic moment, for this was for the first occasion when
Bengali minority refugees gathered at the venue in such a large
number. The speakers seated on the dais applauded the efforts of
the organizers and assured them to solve their problems at the
earliest possible. Mr. Himanta Biswa Sarma, Assam Health and
Education Minister, assured the gathering to appoint a committee to
discuss the issues, especially on the citizenship aspect and
detention of these refugees, to be recommended to the Central
Government. Smt. Bijoya Chakraborty, MP and BJP Vice President,
welcomed Mr. Sarmas decision and assured to raise the issues in
the Parliament. NIBBUSS National President Dr. Subodh Biswas
attended the convention. Apart from him, CEC General Secretary
Promananda Gharami, State President Adv. Sahadev Das and other
members of the state-level Samiti were present at the session.
Mr. Subodh Biswas, National President also met Mr. Nitinji Gadkari,
BJP National President on Nov 15, 2011 and deliberated on the
various issues of the community. Deputations were also handed
over to Mr. Akhilesh Yadav, State chief of Samajwadi Party, UP, Mr.
Jitendra Prasad, Transport Minister, Central Govt., have supported
the just cause of the NIBBUSS. Mr. R.S. Gavai, former Governor, Mr.
Anil Sarkar, Education Minister, Tripura, Ms. Brinda Karat, ex-MP,
CPM, Mr. Sharad Yadav, MP, Mr Ram Vilas Paswan, MP and Smt.
Jharna Das, MP from Assam have issued letters supporting the just
demands of the organization. Former Prime Minister S.D. Deve
Gowda has also supported the demands of the Samiti. The NIBBUSS
had vowed to strengthen its organization from the grass root and
the fight for their genuine demands on the Delhi streets until the
demands are fulfilled.
The Karnataka Chapter has also progressed a lot in various fronts.
Mr Prasen Raptan & Mr Pranab Bala had a meeting with Karnataka
Chief Minister Sri D V Sadananda Gowda on 23.9.2011 wherein the
citizenship, voter rights, ration card, Bengali language, land rights
are some of the issues which were discussed. The CM has issued
instruction to local administration to provide with voter ID and
ration cards and also to submit a proposal for language, land rights

P a g e | 32

hoL fNa 2011-12


and revenue villages. Sri Prasen Raptan also met Sri Vishweshwar
Rao Hegade, the Karnataka Education Minister on 12.1.2012,
wherein he has instructed the Education Secretary to provide
mother tongue education to Bengali refugees. In addition, the
Karnataka Chapter has also finalized to petitions to be filed in
Karnataka High Court for caste and language on the basis of a
direction issued by Department of Social Welfare, Government of
Karnataka on issuing the SC certificate to Bengali reufugees.
The Bengali minority community, which is facing the torturous
treatment and humiliation throughout the nation in different states,
is uniting fast to fight out the injustice meted out to them during all
these long period. The most worsening part of their woes is that for
no fault of theirs, the community members are being detained in the
detention camps pending proper judicial inquiry and without getting
opportunity to prove themselves as innocent. Hanged on both the
sides, they are vowed to completely resolve the issues lingering
since freedom of the nation.

P a g e | 33

NiBBUSS, Karnataka

Sri Krishnadas Biswas was the first speaker on 21st November 2011
at Jantar-Mantar, Delhi

P a g e | 34

hoL fNa 2011-12


Sri Sunil Mistry, State President of Karnataka addressing the
gathering at Jantar-Mantar

More than 15000 refugees from about 14 Indian States participated


in the historic event at Jantar-Mantar, Delhi from 21st to 23rd
November 2011

P a g e | 35

NiBBUSS, Karnataka

Sri Shivarame Gowda, the Member of Parliament, Koppal


Constitution of Karnataka arriving at Jantar-Mantar, Delhi to address
the gathering of refugees

Participants from Karnataka constituted the audience all through


the 3-days event at Jantar-Mantar, Delhi

P a g e | 36

hoL fNa 2011-12

NiBBUSS Karnataka Chapter marching ahead to fight for its rights


from Samata Sthal to Jantar-Mantar on 23rd November 2011

P a g e | 37

NiBBUSS, Karnataka
NiBBUSS Karnataka Chapter marching ahead to fight for its rights
from Samata Sthal to Jantar-Mantar on 23rd November 2011

Sri Varun Gandhi addressing the gathering at Jantar-Mantar on 23rd


November 2011

P a g e | 38

hoL fNa 2011-12


Sri Shivarame Gowda, MP, Koppal addressing the gathering at
Jantar-Mantar on 23rd November 2011

Sri Prasen Raptan submitting the memorandum to Sri H D


Devegouda, Honorable Former Prime Minister of India on 23rd
November 2011

P a g e | 39

NiBBUSS, Karnataka

A delegation of NiBBUSS Karnataka discussing the issues with Sri H


D Devegouda, the former Prime Minister of India on 23rd November
2011 at his residence at Safdarjung Lane

Sri Prasen Raptan addressing the gathering at Jantar-Mantar, Delhi


on 22nd November 2011
P a g e | 40

hoL fNa 2011-12

Sri Prasen Raptan addressing the gathering at Jantar-Mantar, Delhi


on 22nd November 2011

Sri Pradeep Majhi, MP of Orissa with the refugees at jantar-Mantar,


Delhi

P a g e | 41

NiBBUSS, Karnataka

NiBBUSS Karnataka Team with National President & General


Secretary at Jantar-Mantar

P a g e | 42

hoL fNa 2011-12


Sri Subodh Biswas, National President marching ahead towards
Jantar-Mantar from Samata Sthal with the force along with Sri
Prasen Raptan in the fore front

Sri Verkha, Backward Commission Vice-Chairman addressing the


gathering at Jantar-Mantar

P a g e | 43

NiBBUSS, Karnataka

More than 2 km long rally proceeding towards Jantar-Mantar from


Samta-Sthal on 23.11.11

P a g e | 44

hoL fNa 2011-12


Member of Parliament, Bijnour, MP addressing the gathering at
Jantar-Mantar

Women were at fore front of the rally began from Samata Sthal to
Jantar-Mantar on 23.11.11

P a g e | 45

NiBBUSS, Karnataka

Rally of more than 15000 people marching towards Jantar-Mantar,


Delhi

P a g e | 46

hoL fNa 2011-12


Public meeting at Jantar-Mantar after the procession from Samatasthal on 23.11.11

P a g e | 47

NiBBUSS, Karnataka

LANGUAG
E
P a g e | 48

hoL fNa 2011-12

CASTE
CERTIFICA
TE
P a g e | 49

NiBBUSS, Karnataka

CITIZENS
HIP

P a g e | 50

hoL fNa 2011-12

LAND
RIGHT
P a g e | 51

NiBBUSS, Karnataka

REVENUE
VILLAGE
P a g e | 52

hoL fNa 2011-12

AahnL
plLl Bcn
J ab
Improtant
Government
P a g e | 53

NiBBUSS, Karnataka

Orders and
Directions

P a g e | 54

hoL fNa 2011-12

fLl fa
bL
NEWS CLIPPINGS

P a g e | 55