Harmoni - Pakke 8

Med denne pakke folger sammensyningsvejledning til månedens blokke, så det er muligt at føje dem til det allerede sammensyede.

I pakke skal der lægges pap til to blokke: r Blok 18, som skal være 32,5 x 7,5 cm. . Blok 47. som skal være 15 x 35 cm.

Blok

18 (her blot udsnit)

Blok 45
vl

| :.-) 1l C.

u 1 uQi
Blok
31
o\
Luo
*"oo€o
4

(>(_g
€L
df

I

't A

Blok 38

I'
I
L

/'a y'o^

/o'a-s /o O e a 0 aq fio n -X \i{ < >*' <'v ,^ \,, \c"o
oQng

-cs\ o -n9\ oQ'-o N
"!Y ,QS t ?t) v a/ *

L

{
\l

no. o

o]

\r\q

'iå"P"'{ ao/c//
a//

^ tq

r
YA

I

\I

Blok 47

God fornøjelse med både syning af nye blokke og sammensyning!

Karina Sloth og Maria Harrits

KæMc euitt

Samlevejledning pk

I

Overall Size: 1 15.00 by 155.00 centimeters

0
(tl

17

0

t

t\
f'l

Quill size: 115.00 by 155-00 centimeters - Printed from EQ6l

\

\

\

\

t t

t
I
,

b g
E

0

+
{

p

\
I
I

,r*I

s
F

.t f
I
,
I
1

I

D

g
\
(l

g

d
6

r
u
nl Y
(rt

.E

f

o
ft
q

o
F
.E
I I

tr )
I

o

(

,
I

p
{

Blok 45 Pakke 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful