You are on page 1of 7

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PUTERI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN


BATU 9, JALAN HULU LANGAT,
43200 CHERAS, SELANGOR

KERTAS KERJA
PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS

TARIKH
HARI

21 MAC 2016 28 OKTOBER 2016


: ISNIN JUMAAT (SETIAP MINGGU)

ANJURAN:
UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PUTERI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN


BATU 9, JALAN HULU LANGAT,
43200 CHERAS, SELANGOR.

KERTAS KERJA PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS


1.0

TAJUK
Pertandingan Keceriaan Kelas Sekolah Kebangsaan Taman Puteri (2016)

2.0

PENDAHULUAN
Kelas merupakan tempat dan rumah bagi pelajar di sekolah. Kelas yang menarik

dan kondusif akan menarik minat murid untuk belajar serta mahu ke kelas bagi menuntut
ilmu. Suasana kelas yang kondusif akan memberi murid keselesaan untuk belajar di
samping merasa teruja untuk menerima ilmu yang baru. Keceriaan kelas adalah
tanggungjawab bersama guru kelas dan murid-murid dalam kelas tersebut. Pertandingan
keceriaan kelas adalah salah satu medium untuk guru dan murid bersama-sama
berganding bahu untuk mengolah dan menceriakan kelas mereka untuk kepuasan diri
sendiri dan untuk keselesaan semasa belajar di dalam kelas. Semoga Pertandingan
Keceriaan Kelas ini akan dapat mencapai objektifnya untuk menceriakan kelas dan
memberi murid suasana pembelajaran yang baru dan lebih kondusif.
3.0

OBJEKTIF
i. Mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif dan menarik.
ii. Membina kreativiti pelajar dalam melahirkan idea untuk mewujudkan kelas
bersih dan ceria.
iii. Memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar seperti bekerjasama, hormatmenghormati, menghargai dan tolong-menolong.
iv. menyemai perasaan sayang kepada bilik darjah dan menyumbang kepada

4.0

pengurusan dan kebersihan bilik tersebut.


v. membentuk perlakuan lazim yang sentiasa mengutamakan kebersihan.
MATLAMAT
i. Menerapkan pengurusan kelas yang berkesan dan konsisten.
ii. Meningkatkan tahap kebersihan kelas khasnya dan sekolah amnya.
iii. Memberi murid suasana baru di dalam kelas yang lebih kondusif.

5.0
PENGANJUR
UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN
6.0

PELAKSANAAN

Penilai iaitu guru yang bertugas akan membuat penilaian pada setiap minggu. Kategori
dinilai adalah dari segi kebersihan, bahan dan maklumat serta kekemasan. Setiap
minggu kelas terbersih bagi kategori tahap satu dan tahap dua akan mendapat
pengiktirafan melalui pelekat bintang yang akan dilabel beserta sijil dan piala
pusingan. Hadiah pula akan diberikan

BULAN
JAN - MAC
7 MAC

PERINCIAN PELAKSANAAN
Persiapan keceriaan kelas.

7.0

PESERTA

Pengumuman rasmi pertandingan serta kriteriakriteria pertandingan.

MAC OKTOBER

Penilaian pertandingan oleh tiga orang juri yang


berbeza pada setiap minggu.
Setiap kali perhimpunan rasmi akan diadakan
penyampaian piala pusingan serta sijil bagi kelas
yang ceria, Tahap 1 dan Tahap 2.

7
NOVEMBER

Penilaian keseluruhan kelas yang paling ceria.


Pengumuman keputusan pertandingan dan
penyampaian hadiah galakan kepada guru kelas

dan murid.
PERTANDINGAN
Semua kelas daripada Tahun 1 sehingga Tahun 6 tanpa sebarang pengecualian.
8.0
JANGKA MASA PERTANDINGAN
7 Mac 2016 7 November 2016
9.0

SENARAI JAWATANKUASA

JAWATANKUASA PELAKSANA
Penasihat

: Puan Roslinda binti Kamiss


Guru Besar SK Taman Puteri

Pengerusi

: Puan Masiah Faridah binti Rakmad


GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi 1

: Tuan Haji Mohd Yusof bin Md Nor

GPK Kurikulum
Naib Pengerusi 2

: Puan Norliza binti Sulaiman


GPK Kokurikulum

Setiausaha

: Cik Fitri Norlida binti Ibrahim

Ahli Jawatankuasa

: Puan Rahimah binti Mahidin


: Puan Aslia binti Ali
: Puan Siti Zaharah binti Mohd Nordin
: Puan Noraini binti Masri

Penilai

: Kumpulan A
Cik Fitri Norlida binti Ibrahim
Puan Rahimah binti Mahidin
: Kumpulan B
Puan Aslia binti Ali
Puan Siti Zaharah binti Mohd Nordin
Puan Noraini binti Masri

10.0 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN


Penilaian dibuat melibatkan aspek yang berikut:a. Kebersihan lantai, tingkap, siling dan dinding.
b. Papan kenyataan hadapan (maklumat kelas dan maklumat sekolah) dan papan
kenyataan belakang: ( visi dan misi / peraturan kelas / jadual waktu / pelan
kebakaran / jadual bertugas sudut mata pelajaran / carta organisasi / senarai nama
murid)
c. Hiasan dan kata-kata motivasi
d. Susun atur perabot (kerusi, meja, almari) termasuk semasa dan selepas waktu
persekolahan.
* Borang pemarkahan (Rujuk Lampiran 1 dan 2)

11.0 ANGGARAN PERBELANJAAN


B
IL

PERINCIAN PEMBELIAN

1.
2.

SIJIL PENGHARGAAN
HAMPER TEMPAT PERTAMA

3.
4.

HAMPER TEMPAT KEDUA


HAMPER TEMPAT KETIGA

BIL.
UNIT
64
2
2
2

JUMLAH

KOS
SEUNIT
(RM)
1.00
50.00
40.00
30.00
RM 304

JUMLAH
KOS
(RM)
64.00
100.00
80.00
60.00

12.0 PENUTUP
Pertandingan ini diharap dapat dijalankan berlandaskan matlamat jangka masa panjang
serta
dapat merealisasikan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan di dalam usaha
melahirkan individu yang cemerlang di dalam aspek jasmani, rohani, mental, emosi dan
sosialnya. Melalui pertandingan ini juga diharap objektif untuk mewujudkan suasana
pembelajaran kelas yang lebih kondusif dan menarik akan dapat dicapai dengan
kerjasama semua pihak.

Disediakan oleh:

.
(CIK FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM)
Setiausaha Unit Kebersihan,
Sekolah Kebangsaan Taman Puteri.

Disemak oleh:

(PUAN MASIAH FARIDAH BINTI RAKMAD)


Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid,
Sekolah Kebangsaan Taman Puteri.
Disahkan oleh :

..
(PUAN ROSLINDA BINTI KAMISS)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Taman Puteri.

LAMPIR
AN 1

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PUTERI


SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
BORANG PEMARKAHAN
PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS (TAHAP 1)
HARI : _____________________
___________________
KEBERSIHAN

TARIKH : _______________________

BAHAN / MAKLUMAT

MASA MENILAI :

KEKEMASAN

LANTAI
DINDING
KORIDOR

TINGKAP

SUDUT MATA
PELAJARAN

SUDUT
BACAAN

INFORMASI KELAS

SUSUNAN MEJA/
KERUSI/ PERABOT

HIASAN/
KREATIVITI

15 MARKAH

10 MARKAH

15 MARKAH

15 MARKAH

15 MARKAH

15 MARKAH

15 MARKAH

NAMA PENILAI : 1. _________________________________


2. _________________________________
__________________________
3. _________________________________
)

TANDATANGAN KETUA PENILAI

(
LAMPIR
AN 2

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PUTERI


SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
BORANG PEMARKAHAN
PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS (TAHAP 2)
HARI : _____________________
___________________
KEBERSIHAN

TARIKH : _______________________

BAHAN / MAKLUMAT

MASA MENILAI :

KEKEMASAN

LANTAI
DINDING
KORIDOR

TINGKAP

SUDUT MATA
PELAJARAN

SUDUT
BACAAN

INFORMASI KELAS

SUSUNAN MEJA/
KERUSI/ PERABOT

HIASAN/
KREATIVITI

15
MARKAH

10 MARKAH

15 MARKAH

15 MARKAH

15 MARKAH

15 MARKAH

15 MARKAH

NAMA PENILAI : 1. _________________________________


2. _________________________________
__________________________
3. _________________________________
)

TANDATANGAN KETUA PENILAI