You are on page 1of 18

TAJUK KAJIAN:

SEJARAH SEKOLAH MENENGAH


KEBANGSAAN KUNAK
NAMA: AHMAD AKID AKBAR BIN
MAHAMUD
NOMBOR K/P: 020924120749
NAMA GURU: NIMAH BINTI JUTUP

MARKAH:

/30 MARKAH

ISI KANDUNGAN
PERKARA

MUKA SURAT

PENGHARGAAN
OBJEKTIF KAJIAN
KAEDAH KAJIAN
HASIL KAJIAN
RUMUSAN
RUJUKAN

3
4
5
6-15
16
17

PENGHARGAAN
Saya ingin berterima kasih kepada
guru Sejarah saya,Cikgu Nimah bin Jutup
atas bimbingan dalam menjalankan kerja
kursus Sejarah ini.Saya juga mengucapkan
terima kasih kepada ibu bapa saya yang
memberi semangat kepada saya semasa
kerja kursus ini dibuat.
Sebelum meneruskan kepada hasil
kerja kursus ini,saya ingin berterima kasih
atas semua orang yang membantu saya
menyiapkan kerja kursus ini.

OBJEKTIF KAJIAN
Objek utama kajian dilakukan adalah untuk
mengenali sejarah Sekolah Menengah
Kebangsaan Kunak.Antara objektif lain yang
ingin dilaksanakan ialah:

Memupuk rasa cinta terhadap sekolah.

Mengenang jasa guru-guru dalam


mendidik para pelajar.

Meningkatkan kemahiran saya dalam


mencari,mengumpul,merekod dan
menganalisis maklumat.

KAEDAH KAJIAN
Terdapat beberapa kaedah kajian yang saya
lakukan untuk mendapat maklumat yang saya
perlukan semasa kajian ini dilakukan.Antaranya
ialah:

1.Membaca:
Saya telah membaca buku majalah sekolah
dan buku lain yang berkaitan untuk mencari
maklumat tentang kajian ini.
2.Melayari Internet:
Saya mencari beberapa laman sesawang yang
berkaitan dengan kajian ini sambil mencari
gambar-gambar yang sesuai untuk kajian ini .
3.Kaedah Pemerhatian:
Saya meninjau kawasan kajian untuk
mengetahui infrastruktur dan mengenalpasti
sejarah tentang kajian yang saya lakukan.

HASIL KAJIAN
Sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak:

Latar Belakang
Lambang kemegahan
Nama-nama bekas pengetua dan pengetua
Kemudahan asas dan infrastruktur
Peristiwa bersejarah

Latar Belakang:
Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak(SMK Kunak) mula dibuka
sebagai Government Junior Secondary School pada tahun 1971 dan
telah menumpang di bangunan SK Pekan Kunak 1 dan SRJK(C) Pai
Sheng. Sekolah ini mula beroperasi di bangunan yang ada sekarang
mulai tahun 1979. Perasmian bangunan sekolah telah dilakukan oleh Y.B
Datu Abdul Hamid Bin Datu Mustapha, Menteri Kebudayaan dan Sukan
Negeri Sabah pada 26 Mac 1981. SMK Kunak bermula sebagai sekolah
menengah gred C, sebelum dinaikkan taraf sebagai sekolah menengah
gred B pada tahun 1985. Mulai tahun 1994, sekolah ini telah
dinaiktarafkan sebagai sekolah menengah gred A.
Pada tahun 2004, SMK Kunak mempunyai bilangan pelajar seramai
1576 orang, iaitu seramai 853 orang pelajar (Tingkatan 3 Tingkatan 6)
belajar di sidang pagi, manakala pelajar tingkatan 1 dan 2 seramai 721
orang belajar di sidang petang. Bilangan guru pula seramai 67 orang.

A.

Lambang Kemegahan:

1. Lencana Sekolah dan Maksudnya:

a) Koridor Raya Multimedia:


Mercu tanda penguasaan Malaysia
dalam teknologi ICT (teknologi
maklumat dan komunikasi).
Melambangkan hasrat sekolah yang
ingin melahirkan murid yang bijak dalam
menggunakan ilmu ICT.
b) Buku:
Sumber ilmu
pengetahuan;Melambangkan
keunggulan ilmu.
3 warna buku melambangkan kerjasama
antara murid-murid,guru-guru dan ibu
bapa dalam menjana kecermelangan
sekolah.

c)Obor:
Melambangkan semangat sekolah yang
berkobar-kobar demi kehidupan yang
berkualiti.
d) Cakerawala:
Menggambarkan pemikiran yang
dinamik dalam era globalisasi.
e) 1971:
Tahun penubuhan SMK Kunak.
f) Gunung Kinabalu:
Menggambarkan harapan menggunung
warga sekolah dan cabaran-cabaran
yang perlu ditempuhi demi mencapai
kejayaan.
g) Maksud Warna-warna:
Biru:
Perpaduan dan keharmonian.
Kuning:
Kecermelangan dan keunggulan
ilmu.
Putih:
Kesucian dan keluhuran
Merah:
Keberanian menyahut cabaran dan
semangat membara.

2.Lagu Sekolah,Misi,Visi,Moto dan Slogan


Sekolah:
Tersusun indah pemandangannya

Mari semua, marilah kawanku

Hati tertawan hidup selesa

Tanamkan tekad Untuk maju

Mari semua kita binakan

Cogan kata Ilmu Suluh Hidup

Semangat bangga sentiasa


Berjuang kita dibawah satu payung

Lambang kejayaan SMK Kunak

Misi
Visi
Smk Kunak tercipta satu nama
Melestarikan
sistem
Untuk mencapai
maksud yang dicita
Pelbagai Bangsa Pendidikan
Tetap setia
Kejayaan untuk
masa Moto
depan
Slogan
Semangat dan usaha
jadi amalan
pendidikan
yang
Berkualiti
Berjuang dengan
kesabaran
terus
maju
Ilmu
Suluh Hidup
Strive
for Terdidik
Exellence
Insan
berkualiti
bagiSMK Kunak
Excellence
in All
Negara Sejahtera
membangunkan
Things
potensi individu bagi
memenuhi aspirasi
negara

B.

Carta Organisasi Badan


Pelaksana(2016)

RE
aM
sd
nb

n
o

h
I

aH
ha
b(
tg
ea
R
a
d
j
d

.
s

n
a

n
P

e
e

n
t

C. Senarai Nama Bekas Pengetua dan

Pengetua Terkini:
Sekolah ini telah ditadbir oleh
sebanyak 17 orang pengetua sepanjang
penubuhan sekolah ini sehingga
kini.Antaranya ialah:

Nama Pengetua

Tahun Berkhidmat

Koh Hoc Chye

1971

Victor Yen

1972

Michael V Lutam

1973-1975
1980
1976

Shuib Ahmad

1976-1980

Abraham Wong

Ajamain Karta
David Valentine

1980-1981

Sahabudin Arifin

1981

Rameli Ismail

1982

Zainal Abidin Laja

1982-1989

Zainuddin Harun

1989-1997

Karim Haji Kula

1997-2002

Sharif Samsuddin Sh. Sagaf

2002-2006

D.
Kemudahan asas dan Infrastruktur
sekolah:
Terdapat banyak kemudahan asas yang
lengkap disediakan untuk keselesaan pelajarpelajar dan guru-guru dalam mejalankan
pembelajaran.Antaranya ialah:

a) Pusat sumber yang mempunyai


banyak buku seperti buku rujukan dan
buku cerita dan sebagainya.
b) 5 Makmal Sains disediakan untuk
kemudahan bagi guru-guru yang ingin
menjalankan eksperimen Sains.
c)Makmal komputer untuk mempelajari
tentang teknologi maklumat dan
internet (ICT).
d) 24 bilik darjah termasuk 8 bilik darjah
khas untuk Tingkatan Tiga untuk
memuatkan 24 kelas pelajar bagi sidang
pagi dan 16 kelas bagi sidang petang.
e) Asrama Putera dan Asrama Puteri
untuk menetapkan pelajar yang ingin
menetap di sekolah sehingga habis
belajar.

E.Peristiwa-peristiwa bersejarah:
a.Program Penyembelihan bagi Sidang
Petang:
Pelajar-pelajar Tingkatan 1 dan 2
ditunjukkan cara penyembelihan ayam
dilakukan.Para pelajar juga diberi peluang
untuk menyembelih ayam yang
disediakan dengan sendiri.
b.Program Mini Marathon(Merentas Desa):
Semua pelajar dikehendaki berlari
mengikut laluan yang ditetapkan untuk
mendapatkan markah bagi rumah sukan
masing-masing.
c. Program Membaca Buku Satu Malaysia:
Pelajar sidang pagi membaca buku
serentak dengan sekolah-sekolah lain di
seluruh Malaysia selama sejam.

Rumusan
Setelah berusaha bersungguhsungguh,akhirnya saya dapat menghabiskan
kajian ini pada tempoh masa yang
ditetapkan.Terdapat pelbagai benda yang
dapat dipelajari semasa melakukan kajian ini.
Setelah kajian ini dilakukan,saya berbangga
bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan
Kunak kerana:
Mempunyai banyak guru yang berwibawa
dalam mengajar muridnya dan
memastikan kecemerlangan sekolah pada
setiap masa.
Mempunyai kemudahan yang banyak
untuk memastikan keselesaan guru dan
murid-murid dalam pembelajaran.

Rujukan
i.

Majalah:
Mutiara Edisi ke-24(2014-2015)

ii.

Laman Web:

http://smkkunak.edublogs.org
https://ms.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menenga
h_Kebangsaan_Kunak
iii.

Melawat Tempat Kajian:


Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak