You are on page 1of 2

WYDZIA: KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU

KIERUNEK: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA


rok akademicki: 2015/2016
studia stacjonarne

PLAN ZAJ ZBIOROWYCH


L.P.

PRZEDMIOT

IL.GODZ.

Podstawy Big-Band

65

DZIE

GODZINA

poniedziaek 10.30 - 13.00

2+2
Podstawy -Zespoy instrumentalne

3
4

Zepoy instrumentalne /prow. zesp.


Zespoy wokalne /chr/

Ksztacenie suchu

6
7
8

Kontrapunkt
Podstawy Literatura i historia jazzu

Podstawy Literatura i historia jazzu


Podstawy Literatura i historia jazzu

Ruch sceniczny
10
12 Wspczesne techniki komp.
13
14

2
2
3
1+1
2
2
2
2
2
2

Improwizacja

2
2
2
2

Instrumentoznawstwo z propedeutyk instrumentacji

ROK

6 DS.

I i II st.

WYKADOWCA

dr hab. G. Nagrski, prof AM


roda

SALA

16.00 - 18.00

6 DS

prof. J.Jarosik

wtorek
11.45 - 13.15
wtorek
14.30 - 16.00
poniedziaek 17.00 - 18.30
13.00 - 14.30
poniedziaek
14.30 - 16.00

6 DS.
6 DS.
6 DS.

prof. W.Niedziela
dr hab. B.Maseli, prof AM
adt Jerzy Gwczewski

1 II st.
1 I st.
2 I st.
1 II st.
2 II st.
3 I st.
wtorek
10.00 - 11.30 7 7 DS. 2 II st.
do uzgodnienia z pedagogiem
1-3 I st.
8.30 -9.15
1 I st.
3 DS.
poniedziaek 9.30 - 10.15
2 I st.
czwartek

15.00 - 16.30
9.30 - 11.00

wtorek

12.30 - 14.00
14.00 - 15.30
13.30 - 15.00
poniedziaek
15.00 - 16.30
czwartek 16.30 - 18.00
poniedziaek 11.30 - 12.15
wtorek
do ust
czwartek

12.15 - 13.00

3 DS.
3 DS.

2 I st.
3 I st.
1 I st.
2 I st.

dr Dominik Wania
adt dr Adam Kowalewski
adt dr P.Tomaszewski

adt dr A. Stpniewska
dr Dominik Wania
adt dr hab J.Glenc
mgr P.Schmidt

s.baletowa

2 I st.

3 DS.
6 DS.
6 DS.

3 I st.
1 I st.
2 I st.

adt dr hab.J.Glenc
Prof. J.Jarosik
dr hab. P.Wojtasik, prof. AM

3 DS.

1 I st.

adt dr hab J.Glenc

Harmonia - komp. I ar
Harmonia instr + wok
16 Konsultacje pracy licencjackiej

2
1
1
1

17 Metodologia bada

18 Big - band "B"

15

19

20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Podstawy zesp. Instrm.

Integracja sztuk
Podstawy harmmonii jazzowej - ar
Podstawy harmonii - instr +wok
Techniki nagra
Technologie informacyjne
Wychowanie fizyczne
Filozofia
Jzyk angielski
Podstawy kompozycji i aranacji
Podstawy kompozycji i aranacji
Literacka interpretacja utworw wokalnych
Literacka interpretacja utworw wokalnych
Pdstawy gry aktorkiej
Muzyczna interpretacja utworw wokalnych
Analiza partutyr jazzowych
Analiza form muzycznych
Analiza improwizacji jazzowej i style jazzowe

Komunikacja spoeczna i organizacja imprez


Promocja i marketing dbr kultury
Kompozycja i aranacja
metodyka specjalistyczna - instrm.
metodyka specjalistyczna - komp. Aran
metodyka specjalistyczna - wokal

2
1
1
2+2
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
2
0,5
1,5

roda
10.00 - 11.30
czwartek 13.45 - 14.30
poniedziaek 10.30 - 11.15

6 DS.
3 DS.
3 DS.

2 II st.
1 II st.
1 II st.

as Marcin Kaletka
adt dr hab J.Glenc
dr Dominik Wania
zalicza pedagog przedmiotu
gwnego
as Marcin kaletka

poniedziaek 18.30 - 20.00 6 DS.


labor.
poniedziaek 8.30 - 10.00 audio
1 gr
st. wyk. Iwona Mida
roda
16.00 - 17.30 audio.
2 gr.
adt dr hab. J.Glenc
czwartek 13.00 - 13.45 3 DS.
1 I st.
6
DS.
roda
13.00 - 13.45
1 I st.
as Marcin Kaletka
1,2 I st.
zajcia w studio do ust.
mgr T.Tamborski
roda / pitek patrz zaj.midzyw.
1 I st.
adt Mamczarski/ mgr J.Bie
2 godz. patrz zajcia midzywydziaowe
poniedziaek 15.45 - 17.15
25
1 I st.
dr J. Ulanowski
tablica ogosze budynek gwny AM /patrz. zaj. miedzywydziaowe /
poniedziaek
poniedziaek 14.00 - 14.45
1 I st.
adt D.Janus
do ustalenia z pedagogiem
do ustalenia z pedagogiem
poniedziaek

1 - 3 I st.
1 II st.
1 I st.

do ustalenia z pedagogiem
poniedziaek
14.00 - 15.30
16 DS.
poniedziaek
16.00 - 17.30
6 DS.

adt dr A. Stpniewska
adt M.Jakowczuk
as dr A.Stpniewska
adt dr D.Janus
as Marcin Kaletka
as Marcin Kaletka
mgr Ewa Kafel

roda

11.30- 13.00

3 DS.

1,2,3 I st.
3 I st.
2 II st.
1 II st.

roda

8.00 - 9.30

audiow.

1 II st.

zbiorwka dla wokalistw i instrumentalistw term. do ust.


pitek

dni zjazdw

5 DS.

adt dr D.Janus
prof. J.Jarosik

4 DS.
406

prof. A. Zubek
dr Ewa Mentel

ul. Szafranka