Toelichting

Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de
Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door iVOX
Voor dit onderzoek werden 500 respondenten geïnterviewd tussen 17 en 30 september
2016.
Kenmerken doelgroep:
Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig
omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam
Leeftijd: tussen 16-55 jaar
Regio: woonachtig in het Brusselse gewest of in de Vlaamse centrumsteden Gent,
Genk, Antwerpen, Mechelen en Leuven
Taal: die Nederlands of Frans begrijpen/spreken/kunnen lezen

Toelichting
Verdeling van de weerhouden 500 respondenten volgens kanaal van rekruteren:
Respondenten uit het iVOX onderzoekspanel 35%
Straatinterviews (publieke ruimtes): 45%
Deelname op basis van sneeuwbalmethode: 20%

De verdeling volgens socio-demografische variabelen van de respondenten was als
volgt:
72% mensen woonachtig in Vlaams Gewest, 27% Brussels Hoofdstedelijk
gewest
74% Nederlandstaligen, 26% Franstaligen
45% mannen en 55% vrouwen
46% 16-29 jarigen, 35% 30-44 jarigen, 19% 45-55 jarigen
61% met hoogstens diploma middelbaar onderwijs, 39% met diploma hoger
onderwijs (of bezig met hogere studies)
Een uitgebreide toelichting bij het onderzoek is terug te vinden op
www.humo.be/toelichting

Hoe vaak bezoekt u een moskee ?

21,5%

Zelden of nooit

26,5%

Een paar keer per jaar

19,1%

Een paar keer per maand

22,7%

Minstens 1 keer per week

Elke dag

Filter: Geen

N: 500

10,3%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Hoe vaak bidt u?

12,6%

Zelden of nooit

Eén of enkele keren per maand

Eén of enkele keren per week

Eén keer per dag

Meerdere keren per dag

Filter: Geen

N: 500

4,9%

3,7%

2,3%

76,5%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

In welke mate bent u het eens of oneens met de
volgende uitspraken over uw geloof of
levensbeschouwing?
…Laat geweld tegen anders-gelovigen toe

2,9%
2,4% 8,6%

…Is evenwaardig aan elk ander geloof

18,8%

… Is boven andere geloven verheven

83,8%

21,2%

34,7%

Helemaal eens

Filter: Geen

N: 500

28,6%

18,4%

52,6%

…Is het enige ware geloof

Eerder eens

2,4%

16,3%

14,5%

19,3%
Eerder oneens

15,1%

15,2%

8,6%

Helemaal oneens

17,2%

6,7%

12,8%

Geen mening

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Wat vindt u van satirische teksten of tekeningen over
religies, zoals de veelbesproken Charlie Hebdo – of
Mohammed –cartoons over de islam?
Dit moet kunnen

3,9%

19,6%

Dit moet kunnen, maar ik vind dit niet grappig

38,4%

Dit moet verboden worden

Dit moet verboden worden én er moet opgetreden worden tegen de
makers

Ik heb hierover geen mening

Een andere mening

Filter: Geen

N: 500

27,2%

4,6%

6,4%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

In welke mate bent u het eens of oneens met de
volgende stellingen?

Ik word door de politie doorgaans correct
behandeld

Ik voel me thuis in de buurt waar ik woon

27,9%

46,6%

40,9%

Helemaal eens

Filter: Geen

N: 500

12,3%

40,6%

Eerder eens

Eerder oneens

Helemaal oneens

4,7% 8,5%

8,8% 2,9% 6,8%

Geen mening

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Volgens mij is er bij Belgen veel begrip voor…

Het dragen van een hoofddoek

8,7%

45,8%

39,3%

5,7%

0,5%

Rituele slachtingen

3,5%

38,6%

52,5%

5,2%

0,2%

De ramadan

5,4%

Moslims 2,1%

39,6%

27,1%

Helemaal eens

Filter: Geen

N: 500

32,4%

47,5%

Eerder eens

Eerder oneens

Helemaal oneens

16,2%

6,3%

17,1%

6,2%

Geen mening

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

In welke mate heeft u vertrouwen in:
0,0%
7,6%

Politiek

19,2%

30,2%

35,5%

5,9%

1,6%

Media0,7%

6,1%

12,7%

27,0%

44,3%

7,5%

1,6%

Bedrijven

1,8%5,7%

23,7%

Gerecht

2,3% 6,6%

25,2%

Politie

2,3% 5,9%

26,6%

Absoluut vertrouwen
Weinig vertrouwen

Filter: Geen

N: 500

24,6%

17,8%

25,2%

28,0%
Veel vertrouwen
Absoluut geen vertrouwen

7,7%

23,6%

18,9%
Eerder veel vertrouwen
Geen mening

18,7%

5,9%

11,1%

8,4%

10,0%

Eerder weinig vertrouwen

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Stel dat het morgen verkiezingen zouden zijn voor het
Federale Parlement in België en dat u stemgerechtigd
bent: voor welke partij zou u dan stemmen? (Vlaams
gewest)
26,8%

sp.a

16,4%

Groen

7,3%

PVDA+
CD&V

6,9%

Open VLD

6,9%

Andere partij
N-VA

2,8%
1,3%

Vlaams Belang0,3%
LDD0,0%

31,2%

Ik weet het niet

0,0%

Filter: enkel Vlaams Gewest

N: 360

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Stel dat het morgen verkiezingen zouden zijn voor het
Federale Parlement in België en dat u stemgerechtigd
bent: voor welke partij zou u dan stemmen? (Brussels
Hoofdstedelijk Gewest)
14,2%
ECOLO

13,3%

PS

5,8%

Andere partij

5,0%

MR
PP (Parti Populaire)
cdH

4,2%
3,3%

Groen

2,5%

sp.a

2,5%

PVDA+

1,7%

CD&V 0,8%
N-VA 0,8%
Open VLD 0,8%

FN0,0%
LDD0,0%
Vlaams Belang0,0%

45,0%

Ik weet het niet

0,0%

5,0%

Filter: enkel Brussels Hoofdstedelijk Gewest

N: 140

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Aan wie zou u bij voorkeur uw stem geven?

Een man

9,6%

12,5%

Filter: Geen

N: 500

Maakt niet uit

77,9%

Een allochtoon

19,1%

Een vrouw

5,5%

Een niet-allochtoon

Maakt niet uit

75,4%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Stel dat bij de verkiezingen een moslimpartij zou
opkomen ter verdediging van de belangen en rechten van
moslims, zou u daar dan voor stemmen?

6,4%

9,8%

30,8%

31,7%

21,4%

Zeker niet
Eerder niet
Eerder wel
Zeker wel
Geen mening

Filter: Geen

N: 500

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden wel eens
gediscrimineerd gevoeld?

55,9%

Ja

Nee

Filter: Geen

N: 500

44,1%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Om welke reden voelde u zich gediscrimineerd? Meer dan
één antwoord mogelijk
87,4%

Religie

33,3%

Etniciteit

27,6%

Huidskleur
Taal
Geslacht

Een andere reden, namelijk:
Leeftijd

8,9%
7,3%
5,3%
2,4%

Overgewicht 1,2%
Handicap0,4%
Homoseksualiteit0,0%

0,0%

Filter: indien gediscrimineerd gevoeld

N: 279

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Waar of wanneer werd u gediscrimineerd? Meer dan één
antwoord mogelijk
52,4%

Op straat
In een winkel

31,7%

Bij het zoeken naar werk

31,7%
20,7%

Op school / universiteit
Op het werk

19,1%

Bij het zoeken naar een woning

18,7%
13,4%

Bij de overheid, bij het gemeente- of stadsbestuur

12,2%

Bij het uitgaan, bij het bezoeken van een café of disco
Andere, namelijk:
Weet ik niet meer

6,9%
4,9%

0,0%

Filter: indien gediscrimineerd gevoeld

N: 279

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Wat is uw beeld van de volgende bevolkingsgroepen in
België?

Noord-Afrikanen

2,1% 8,3%

36,3%

Turken 1,1%
4,8%

Oost-Europeanen

4,1%

33,1%

11,8%

Filter: Geen

N: 500

14,6%

45,0%

21,5%

39,2%

35,3%

35,8%

Zeer negatief

13,3%

41,3%

14,4%

Belgen (Franstaligen) 1,1%5,9%

Belgen (Nederlandstaligen) 1,6%

35,2%

12,5%

36,0%

Negatief

Neutraal

Positief

7,8%

Zeer positief

9,8%

4,8%

5,0%

7,3%

5,9%

5,0%

Geen mening

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende
stellingen over de impact van de gebeurtenissen van
recente aanslagen in Brussel en Parijs op uw dagelijkse
leven?
De media benaderen moslims
met meer argwaan

Moslims gaan met meer
argwaan door het leven

Niet-allochtonen benaderen
moslims met meer argwaan

De recente aanslagen hebben
de sfeer in mijn buurt
veranderd

35,6%

16,6%

Filter: Geen

N: 500

46,2%

18,7%

15,0%

Helemaal eens

37,0%

8,9%

50,6%

30,2%

4,5%

9,1%

22,2%

Eerder eens

5,5%2,4%

Eerder oneens

14,2%

Helemaal oneens

19,5%

23,8%

3,4%

18,2%

18,3%

Geen mening

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende
stellingen over de impact van de gebeurtenissen van
recente aanslagen in Brussel en Parijs op uw dagelijkse
leven?
Ik heb geen begrip voor IS en
haar manier van actie voeren

Ik acht een door IS
geïnspireerde terreuraanslag
in België in de nabije
toekomst heel waarschijnlijk

De omgang en solidariteit
tussen niet-allochtonen en0,8%
moslims is verbeterd

61,3%

10,1%

9,5%

34,9%

Filter: Geen

N: 500

16,7%

36,5%

Helemaal eens

11,5%

3,3%

11,9%

28,4%

Eerder eens

Eerder oneens

17,1%

6,8%

26,4%

24,9%

Helemaal oneens

Geen mening

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende
stellingen over de impact van de gebeurtenissen van de
recente aanslagen in Brussel en Parijs op uw dagelijks
leven?
Ik heb begrip voor
geradicaliseerde jongeren

2,5%

Ik heb begrip voor jongeren
die naar Syrië zijn getrokken 1,6%
4,4%
om mee te strijden met IS

Ik ken jongeren die naar Syrië
zijn getrokken om mee te
strjiden met IS

6,9%

12,0%

17,2%

12,5%

11,0%

Filter: Geen

N: 500

10,2%

71,9%

8,9%

Helemaal eens

58,1%

9,5%

66,3%

Eerder eens

Eerder oneens

6,9%

Helemaal oneens

Geen mening

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

De belangrijkste oorzaak van radicalisering
is volgens mij…

29,4%

Werkloosheid, armoede en sociale achterstelling

27,3%

Racisme en discriminatie

19,1%

IS ronselaars hier in België

IS-propaganda vanuit Syrië

De jongere zelf

12,8%

10,7%

De islam 0,7%

0,0%

Filter: Geen

N: 500

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Stel dat u weet heeft van geradicaliseerde jongeren, zou u
ze dan aangeven bij de politie?

29,5%

24,8%

11,1%

4,8%

29,8%

Zeker wel
Eerder wel
Eerder niet
Zeker niet
Geen mening

Filter: Geen

N: 500

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Bent u zelf ooit benaderd geweest door sympathisanten
van IS?

Ja

Nee

Filter: Geen

N: 500

4,7%

95,3%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Welke van de volgende (groepen van) media is voor u
de belangrijkste bron voor binnen- en buitenlands
nieuws?
57,9%

25,0%
19,7%

19,7%
12,4% 13,8% 12,8%

14,2%

12,8%
3,4%

0,9%

Buitenlands nieuws

1,8%

2,7%

2,7%

Binnenlands nieuws

Nederlandstalige media

Franstalige media

Angelsaksische media (bijv. BBC)

Engelstalige media (bijv. Al Jazeera)

Turkse media

Arabische media

Sociale media (bijv. Facebook, Twitter)

Filter: Geen

N: 500

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

In welke mate bent u het eens of oneens met de
volgende stellingen?

24,5%

Ik heb geen problemen met homoseksualiteit

Een vrouw mag alleen een vrouwelijke gynaecoloog raadplegen

16,8%

Een moslima moet altijd een hoofddoek dragen

16,5%

Een vrouw moet haar echtgenoot altijd gehoorzamen

8,9%

Seks voor het huwelijk mag

9,0%

Helemaal eens

Filter: Geen

N: 500

Eerder eens

28,3%

23,4%

18,9%

20,1%

11,6%

16,3%

13,6%

20,0%

22,6%

20,5%

25,9%

26,2%

17,2%

Eerder oneens

Helemaal oneens

17,1%

18,1%

30,3%

48,1%

17,4%

14,5%

14,0%

Geen mening

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

In welke mate bent u het eens of oneens met de
volgende stellingen?

Een moslima mag alleen in een boerkini in het openbaar zwemmen

13,9%

Overheid en bedrijven moeten allochtonen meer kansen geven

9,7%

Filter: Geen

N: 500

30,8%

19,3%

31,9%

47,5%

Overheid en bedrijven moeten harder optreden tegen discriminatie en
racisme

Helemaal eens

25,4%

35,2%

Allochtonen moeten meer afstand nemen van IS

Allochtonen moeten meer moeite doen om zich te integreren

15,4%

25,6%

14,8%

15,7%

31,1%

56,3%
Eerder eens

14,8%

Eerder oneens

14,5%

25,7%
Helemaal oneens

15,9%

17,1%

7,6% 5,2% 8,6%

6,0%5,3%6,7%
Geen mening

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Bent u getrouwd?

47,5%

Nee

44,1%

Ja, met een partner van allochtone afkomst

Ja, met een partner van niet-allochtone afkomst

Filter: Geen

N: 500

8,4%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Als u zou trouwen, met wie zou u dat dan het liefst
doen?

70,7%

Maakt niet uit

24,0%

Met een partner van allochtone afkomst

Met een partner van niet-allochtone afkomst

Filter: indien niet getrouwd

N: 235

5,3%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Hoe vaak drinkt u alcohol?

86,6%

Nooit

Zelden

4,8%

6,6%

Af en toe

Regelmatig

Vaak

Filter: Geen

N: 500

1,6%

0,5%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Hoe gelukkig voelt u zich in België?

Zeer ongelukkig

Ongelukkig

0,9%

4,3%

30,8%

Gelukkig noch ongelukkig

47,8%

Gelukkig

Zeer gelukkig

Filter: Geen

N: 500

16,2%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)

Hoe ziet u uw persoonlijke toekomst tegemoet?

Zeer negatief

Negatief

0,7%

6,6%

28,5%

Positief noch negatief

51,5%

Positief

Zeer positief

Filter: Geen

N: 500

12,8%

Islam enquête editie 2016 in opdracht van Humo en VTM Nieuws, uitgevoerd door iVOX (september 2016)