You are on page 1of 9
KOMSAS Tingkatan 1 Antologi Kuingin Berterima Kasih Antologi Kuingin Berterima Kasih Drama Hadiah ___/ Kuih Bakul Limau Mandarin ‘Terdapat sinopsis, tema, persoalan, watak dan perwatakan, plot, latar, gaya ‘bahasa, nilai serta pengajaran bagi setiap prosa tradisional, cerpen, dan drama tersebut. Seronoknya KOMSAS merupakan latihan berbentuk santai untuk menarik minat murid terhadap KOMSAS. Latihan ini disediakan bagi setiap prosa tradisional, cerpen, dan drama yang dinyatakan diatas. Melahirkan murid yang kreatif dan Dapat mengenali cara hidup budaya inovatif. lain. Memberi ilmu pengetahuan kepada ‘Membentuk kepekaan murid terhadap murid sekolah tentang sastera keindahan bahasa Memupuk murid supaya mempunyai Memupuk minat membaca dalam nilai murni yang tinggi. kalangan murid. ©A\at Sanjung Sdn, Bhd, (516758-V) Prosa Tradisional Asal Padi KOMSAS Tingkatan 1 Asal Padi mengisahkan tentang dua beradik yang telah kematian ibu bapa dan harta mereka telah dicuri. Si Bongsu mengikut tujuh orang wanita ke kayangan dan di situlah dia melihat hamparan padi. Pelbagai helah telah dibuat untuk membawa padi turun ke bumi, Akhirnya dia berjaya membawa turun padi ke bumi, Keadaan ini telah menyebabkan padi di kayangan tidak hidup dengan subur, Segala ternakan dan harta benda peninggalan Harta yang dimiliki EQ} orang tuanya habis diambil oleh orang-orang tidak kekal jahat, sehingga kedua-dua orang anak yatim piatw itu melarat hidupnye. (hal. 19) “Jikalau tuan hamba tidak berkeberatan, perkenankanlah kiranya saya turut sama.” (hal. 20) Sikap berbudi bahasa ketikabergaul padi di dalam: lubang yang ada pada lukakw. (hal. 25) [| Anak yatim piatu itu pun menjawab dengan Sikap berani melakukan ES tenangnye, “Silakan! Periksalah dengan teliti sesuatu perkara kalau-kalau adaapa-apa yang saya bawa...” (hal. 26) ©Niat Sanjung San. Bhd, (516756-V) KOMSAS Tingkatan 1 Prosa Tradisional Asal Padi I ssa ‘©Aiat Sanjung Sdn, Bhd. (516756-V) Prosa Tradisional Asal Padi KOMSAS Tingkatan 1 Plot Porn Permulaan Perkembangan Mengisahkan dua orang adik- Si Bongsu telah berjumpa dengan beradik yang kematian ibu bapa empunya padi di kayangan dan dan hidup merempat kerana —* dapat merasa keenakan nasi. Si —) hartamereka telah dicuri. Bongsu ingin membawa padi ke bumi namun dihalang oleh empunya padi. Klimaks Peleraian Si Bongsu dibanting oleh empunya Si Bongsu berjaya membawa padi schingga menyebabkan —* padikebumidanSiBurung Pipit kakinya Iuka. ‘mati kerana Si Tekuri menyepit Kemudian tujuh orang wanita itu pun pergi dan diikuti oleh anak yatim piatu itu. Mereka menuju ke kayangan dengan ‘mempergunakan pelangi sebagai tangganya,(hal.20) Maka berkatalah anak yatim piatu itw di dalam hatinya, “Yang kuning kemilau itu tentu selonggok emas.” (hal. 20) “Oh, jadi apa yang saya sangka emas tadi, ternyata dapat dimakan!” (hal.21) “Akan kukirim burung pipit ke bums untuk melikat dan memeriksa apakah di bawah sana [maksudnya di bumi] ada padi?” (hal.27) ‘©Niat Sanjung Sdn. Bha, (516756-V) KOMSAS Tingkatan 1 Prosa Tradisional a1 Padi Setibanya di kayangan, maka anak yatim piatu itu melihat tujuh orang wanita yang perry or Kayangan syeNGe aiikutinya tadi sudah tidak ada lagi. (hal.20) . Tumit anak yatim piatu itu luka kerana angga . : pelaneh _ pethantukpaa bahia pingir yang tai daripada tanga pelangi itu. (pal. 23) Ketika padi anak yatim piatu itu tumbuh di bumi dan memberikan hasil yang Bal menyenangkan, maka sebaiknya padi di atas -keyanigen tidak mahu menjadi lagi. (hal. 26) Pada zaman | Pada zaman dahulukala hidup sepasang dahulukala {swan isteri yang sangat kaya. (hal. 19) Tajuh hari | Delta tj maton, meek eran, aaah akhirnya sampailah mereka di kayangan. uh malam/ (21.20) Kemudian orang kayangan itu Masyarakat mengambil nasi dan memberikan yang baik hati nasi itu kepada anak yatin: piatu ‘yang baru datang... (hal. 22) ©Niat Sanjung Sdn. Bhd, (516756-V) Pada suatu har, ketike yang empunya Masyarakat padi sedang sibuck ke sana dart ke mari yang rajin menghalau burung-burung yang ‘memakan tanamannya,.. (val. 23) aay Saya akan menyembunyikan ane bbeberapa butir padi di dalam lubang yang ada pada lukaku, (hal. 25) Prosa Tradisional Asal Padi KOMSAS Tingkatan 1 Penggunaan bahasa Klasik Sess cores cry Melayu Klasik Se esac Boece cunc oc) Simile eee uber ca perkataan umpama, seperti, bagai, bak dan sebagainya Hatta, maka pada suatw waktu kedua-dua orang suami isteri itu meninggal dunia. (hal. 19) Hiperbola Coreen e seas Dimasukkannya padi itu ke dalam mulutnya, lalu ia pun melompat dan lari dengan sekencang- Kencangnya...(hal.23) Kata ganda Kemudian saya akan minta diri dengan baik-baik. (hal.25) x Seance) ;______,| ,__ Repetisi Kemudian tanyanya lagi, “Seperti apakeh gerangan baiknya atau enaknya padi itu jika dimakan?” (hal. 21) Sinkope =I “Akan tetapi jangan lagi kamu selalu ingin mencuba untuk mencuri dan ‘membatoa lari padiku.” (hal. 24) YT Peribahasa Pec rmecar Ce mst rico Pe eet CUR cay Pern tra Demikianteh untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. (hal.27) ‘Mereka bertengkar, lalu berlagalah burung tekuridan burung pipit itu. (al. 28) ‘©Niat Sanjung Sdn. Bha, (516756-V) KOMSAS Tingkatan 1 Prosa Tradisional Pada suatu hari, ketika yang empunya padi sedang sibuk ke sana dan ke mari menghalau burung- burung yang memakan tanamannya, (121. 23) “ikalau tuan tidak keberatan, maka saya akan ikut tuan Ke atas, sunggukpun saya harus menjadi hamba tuan..." (hal. 23) “Jikalau demikian kehendakmu, baiklah, Akan telapi jangan lagi kamu selalu ingin mencuba untuk mencuri dan membawa lari padiku.” (hal. 24) "| Saya akan menyemburyikan beberapa butir padi ‘di dalam lubang yang ada pada lukaku. Kemudian saya akan minta diri dengan bait. baik. (hal. 25) Kita mestilah rajin berusaha untuk mendapatkan. sesuatu yang diinginkan. y |_,(( Kita mestilah berbuat baik dengan orang lain supaya dapat ») ‘mengeratkan hubungan silaturahim. D |__, (Kita mestilah mempunyai sifat bersopan santun supaya disenangi ») oleh orang lain. ) ita perlu bijak menyelesaikan sesuatu perkara supaya perkara tersebut boleh diselesaikan dengan jayanya. ©Niat Sanjung Sdn. Bhd, (516756-V) 7 Prosa Tradisional Asal Padi KOMSAS Tingkatan 1 SOO \\\ 1. Susun abjad berikut dengan betul untuk menerangkan gaya bahasa bagi contoh ayatdi bawah, Kemudian, tulis pada ruangan kosong yang disediakan, 7 Heel leyoye fa) Kerongkongnya disepit keras-keras, hanya temboloknya yang berputarkearah tengkuknya, Mfefrfrfifs Kakinya kerekot, jari-jari kakinya tumbuh melekat satu sama lain, seperti kakiitik... 2. Lengkapkan Peta Bulatan di bawah tentang teknik plot yang digunakan dalam prosa tradisional Asal Padi, 7S \/ ©Aiat Sanjung Sdn, Bhd, (516756-V) KOMSAS Tingkatan 1 Prosa Tradisional Asal Padi 3. Cari perkataan yang tersembunyi dalam taburan abjad di bawah berdasarkan pembayang yang diberi. (a) Benda yang dianggap emas oleh Si Bongsu. (b) Burung yang memakan padi. (©) Tempatsi Bongsu menanam padi. (4) TempatSi Bongsu mengambil padi. (e) Tempattujuh orang wanita mandi. (f) Tempat Si Bongsu menyembunyikan padi yang menyebabkannya dipukul oleh empunya padi. a ¥ \ i AV (h ' | OMA aE (©! Sang So. nt (167569