You are on page 1of 2

1

Informacje sygnowane zezorro.blogspot.com oraz zezowaty zorro, ZZ, s chronione prawem autorskim (C) rozpowszechnianie zastrzeone - stanowi wyraz
osobistych, nie powodowanych jakimikolwiek kontaktami biznesowymi z bankami, firmami PR, emitentami i innymi uczestnikami rynku finansowego, przekona
autora. Zaangaowanie osobiste w omawiane instrumenty / firmy / produkty jest kadorazowo explicite wskazane, jeli wystpuje (disclaimer).
Wskazwki, sugestie i porady co do kierunku rynku, naley traktowa jako prognoz, rzeteln, ale niezupen, podlegajc bdom oraz pniejszym korektom.
Odpowiedzialno za skutki podjtych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych ponosi wycznie inwestor.

Informacje sygnowane zezorro.blogspot.com oraz zezowaty zorro, ZZ, s chronione prawem autorskim (C) rozpowszechnianie zastrzeone - stanowi wyraz
osobistych, nie powodowanych jakimikolwiek kontaktami biznesowymi z bankami, firmami PR, emitentami i innymi uczestnikami rynku finansowego, przekona
autora. Zaangaowanie osobiste w omawiane instrumenty / firmy / produkty jest kadorazowo explicite wskazane, jeli wystpuje (disclaimer).
Wskazwki, sugestie i porady co do kierunku rynku, naley traktowa jako prognoz, rzeteln, ale niezupen, podlegajc bdom oraz pniejszym korektom.
Odpowiedzialno za skutki podjtych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych ponosi wycznie inwestor.