You are on page 1of 6

Hng dn cch chn tin nhn rc, spam trn Facebook

cc n gin
Thi gian gn y, cc bn thng xuyn b khng b bi cc tin nhn rc, spam, qung co?
Chng khin cc bn cm thy kh chu v phin nhiu. vy lm th no thot khi chng?
Hng dn cch chn tin nhn rc, spam trn Facebook vi 2 cch siu d, n gin v
nhanh chng sau y s gip bn.

Hng dn 2 cch chn tin nhn spam trn facebook cc nhanh v n gin
Hng dn cch chn tin nhn spam trn Facebook
1. Hng dn cch chn tin nhn spam trn facebook t phn ci t

Bc 1: thc hin cch chn tin nhn rc, spam trn facebook cc d v nhanh gn, bn hy
n vo biu tng kha gc trn cng, bn phi ca giao din facebook.

Cch chn tin nhn spam phin phc trn facebook siu n gin
Bc 2: Sau bn click chn xem ci t khc
Bc 3: Lc ny, giao din Facebook ca bn s xut hin mt hp thng tin, ti y bn bn
chn th quyn ring t.

Hng dn cch chn tin nhn spam trn facebook siu d


Bc 4: Sau chn trng ai c th lin h vi ti. Ti trng ny bn bn click vo mc
chnh sa v chn bn b ca bn kim sot nhng ngi c th lin lc, gi tin nhn v
tr chuyn vi bn trn Facebook.

Nhng cch chn tin nhn spam trn facebook cc hiu qu


Bc 5: Sau khi hon thnh bc 4, bn chuyn xung trng ti mun lc tin nhn ca ai
vo hp th n ca mnh?, click chnh sa v chn lc nghim ngt l hon thnh
hng dn cch chn tin nhn rc, spam trn facebook cc n gin v nhanh chng ri.

B quyt n gin gip chn nhng tin nhn rc, spam trn facebook
T gi tr i, nhng tin nhn spam t ngi ngoi danh sch bn b ca bn trn facebook s
c t ng chuyn vo mc khc v chc chn bn s thot khi nhng spam phin phc
ny.
2. Hng dn chn tin nhn rc, spam trn facebook bng cch chn i tng hay
gi spam

y l mt cch chn tin nhn rc, spam trn facebook rt n gin, bn ch cn vo trang c
nhn ca ngi hay gi tin nhn rc, spam cho bn v click vo biu tng 3 chm, ri chn
chn l xong, t nay tr i bn s khng phi nhn bt k mt tin nhn rc hay tin spam no t
ngi ny c.

Mt vi mo hng dn nhanh, d thc hin chn tin nhn spam trn facebook

Ch cn mt vi thao tc n gin l bn thot khi nhng phin nhiu do tin nhn rc, spam
trn facebook mang li ri. Hy p dng mt trong 2 hng dn cch chn tin nhn rc,
spam trn facebook siu d v nhanh chng trn y thoi mi v vui v khi dng facebook
ca mnh nh.