You are on page 1of 1

According to what I've read, fundamentalism is not a belief system or a religion, it's a state of mind.

There can be fundamentalism in every religion(theism), in atheism, in other political systems, and
even in science....What all of them in common, according to David Bently's words are, "a stubborn
refusal to think." The fundamentalist is not the one whose ideas are too simple or too crude, they are
the one who stubbornly refuses to think through other ideas or to think outside the box. It's worth
noting that most Daesh, who are cruel and crazy, are foreign fighters from other countries like Saudi
Arabia, Pakistan, France, etc.

Yung mga sira ulong pulis dito sa amin noon Sir Emmanuel ay itinatapon ng aking classmate at kababayan na dating
provincial commander sa amin. Dapat ganyan ang ginagawa sa mga abusadong pulis. Tingnan ko lang kung kaya
niya doon na magtapang tapangan. Kaya kaya niyang sampalin ang mga Abu Sayyaf? he he he Siyanga pala sir,
wala pa akong napipiling presidente na iboboto pero sabi ng kumpare ko na nakatira na ngayon sa Davao, wala daw
pong abusadong pulis doon. Lahat sumusunod sa batas at ang mismong mga tao pa daw ang nagpapatupad sa
batas tulad ng over speeding, kalinisan, pagsugpo sa droga at iba pang krimen. Yung mga tao doon ay di takot
magsumbong sa pulis dahil umaaksyon sila agad. Yun yata yung tinatawag nating citizen's participation sa pagsugpo
sa krimen....