You are on page 1of 8

Hari :__________________

Tarikh:_______________

A. Lengkapkan rajah di bawah dengan huruf kecil yang betul.

a
b
c

p
t
w

j
l

Hari :__________________

Tarikh:_______________

B. Bulatkan huruf besar yang betul

F
H

G
I

H
J

Y
2

Hari :__________________

Tarikh:_______________

C. Isi tempat kosong dengan huruf yang betul

_____ p

_____ r e n

______ k a n

______ l a r

_______ p a l

D. Isikan tempat kosong dengan huruf vokal a, e, i, o atau u dan


3

Hari :__________________

Tarikh:_______________

warnakan.

___bi

__bor

__lat

__pal

__tik

E. Baca dan tulis


4

Hari :__________________

Tarikh:_______________

baju
bola
beca

buku

F. Padankan perkataan di bawah dengan gambar yang sesuai.


5

Hari :__________________

Tarikh:_______________

baju

Hari :__________________

Tarikh:_______________

buku

bola

cili

Hari :__________________

Tarikh:_______________

beca

mata
kaki
topi
sudu