respecte i dignitat. 2- Equivocar-se i ser responsables dels nostres errors. 3- Tindre les nostres pròpies opinions i valors.

4- Tindre les nostres pròpies necessitats, i que siguen tan importants
1- Ser tractats amb com les dels demés. 5- Experimentar i expressar els propis 6-

sentiments.

Canviar d'opinió, idea o línia d'acció. 7- Protestar quan ens tracten injustament. 8- Intentar canviar alló que no ens agrada. 9- Aturar-se i pensar abans d'actuar. 10- Demanar allò que volem. 11- Fer menys del que humanament som capaços de fer. 12- Ser independents. 13- Decidir què fer amb el nostre prop cos, temps i propietat. 14- Triar no comportar-se de manera assertiva o socialment hàbil. 15- Sentir i expressar e1 dolor. 16- Ignorar els consel1ls. 17- Rebutjar peticions sense sentir-se culpables o egoistes. 18- Estar a soles encara que desitgen la nostra companyia. 19- No justificar-se davant els demés. 20- No responsabilitzar-se dels problemes d'altres. 21- No avançar-se a les necessitats i desitjos dels demés. 22- No estar pendent de la bona voluntat del demés. 23- Elegir entre respondre o no fer-ho. 24- Parlar sobre el problema amb la persona involucrada y aclarir-lo, en
casos límit en que els drets de cada un no estan del tot clars. 25-

Fer qualsevol cosa mentre no violes els drets d'altra persona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful