You are on page 1of 8

SULIT

Nama Murid
Kelas

:
:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


UJIAN OTI 1 TAHUN 4 TAHUN 2016
012

BAHASA MELAYU PENULISAN


Mac 2016
1 jam

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Tulis nombor kad pengenalan atau nombor sijil
kelahiran dan angka giliran kamu pada petak yang
disediakan.

2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu:


Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C.

3. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian.


4. Bagi Bahagian C, kamu boleh memilih sama ada
menjawab Soalan 1 atau Soalan 2.

5. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruangan yang


disediakan di dalam kertas soalan ini. Sekiranya
ruang yang disediakan tidak cukup, sila dapatkan
helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan.
Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan
dihantar bersama-sama kertas soalan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa:
Bahagian

No. Soalan

Markah

A
B
C
Jumlah

50

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.


011

[Lihat halaman sebelah


SULIT

2
BAHAGIAN A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan suasana perkelahan di tepi pantai


Tulis lima ayat yang lengkap tentang suasana berdasarkan gambar.

Bahagian A

Seorang penunggang motosikal membelok ke kanan jalan dengan secara tiba-tiba.


Penunggang motosikal itu dilanggar sebuah teksi kerana kecuaiannya di jalan
raya.
Penunggang motosikal itu mengalami kecederaan dan dimasukkan ke hospital.
Thomas dan kawan-kawannya melawat penunggang motosikal itu di hospital.

10
BAHAGIAN B
[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]

Gambar di bawah menunjukkan poster Cara Menggosok Gigi dengan Betul.


Tulis ulasan Cara Menggosok Gigi dengan Betul tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Bahagian B

Seorang penunggang motosikal m


embelok ke kanan jalan dengan secara tiba-tiba.
Penunggang motosikal itu dilangg
ar sebuah teksi kerana kecuaiannya di jalan raya.
Penunggang motosikal itu mengala
mi kecederaan dan dimasukkan ke hospital.
Thomas dan
kawan-kawannya melawat penunggang motosikal itu di hospital.

15

BAHAGIAN C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjang karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.
Soalan 1
Guru ibarat lilin yang membakar diri untuk menerangi kegelapan. Jasa dan pengorbanan guru amat
bernilai kepada kita.

6
Tulis sebuah karangan yang bertajuk Guru Yang Disayangi.

ATAU
Soalan 2

Riang hatiku badan bertuah


Punya teman yang comel dan manja
Berjanji akan selalu bersama
Menemani ku setiap masa
Aku hidup serba sederhana
Tiada harta tiada rupa
Hanya yang ada budi bahasa
Harta sekadar basikal tua
Orang biasa basikal tua

Dua rangkap di atas merupakan sebahagian daripada lirik lagu Basikal Tua nyanyian Allahyarham
Sudirman. Lirik tersebut menceritakan tentang keakraban manusia dan basikal
Berdasarkan maksud lirik lagu tersebut, tuliskan karangan yang bertajuk Aku Sebuah Basikal.
Tulis karangan kamu itu selengkapnya.

Bahagian C
No. Soalan

Seorang penunggang motosikal membelok ke kanan jalan den


gan secara tiba-tiba.
Penunggang motosikal itu dilanggar sebuah teksi kerana k
ecuaiannya di jalan raya.
Penunggang motosikal itu mengalami kecederaan dan dimasuk
kan ke hospital.
Thomas dan kawan-kawannya melawat penunggang motosikal itu di
hospital.

25
KERTAS SOALAN TAMAT