Evaluarea incarcarilor climatice

Date de referinta ale cladirii:
- regimul de inaltime: P+4E+2M
- amplasamentul: Baia Mare
- inaltimea subsolului situate deasupra cotei terenului natural H
s
= 0.70 m
- inaltimea nivelului curent: H
nivel
= 2.80 m
- inaltimea sarpantei: H
sarpanta
= 1.85 m
- dimensiunile in plan ale cladiri:
latime = 15.40 m
lungime = 45.80 m
- inaltimea cladirii: H= H
subsol
+ H
parter
+ 4x H
etaj
+ 2xH
mansarda
+ H
sarpanta
=
0.70 + 2.80 + 4x 2.80 + 2x2.80 + 1.85 = 22.15 m

Evaluarea incarcarilor din zapada – CR 1-1-3-2005
Evaluarea incarcarilor caracteristice

Valoarea caracteristica a incarcari din zapada pe acoperis, s
k
[kN/m
2
] se determina
astfel:

s
k
= µ
i
x C
e
x C
t
x s
0,k
[KN/m
2
]

Datorita acoperisului cu doua pante o sa avem 3 cazuri de incarcare din zapada
in functie de coeficientul µ
i.
Distributia coeficientilor de forma µ
1
si µ
2
pe
acoperisurile cu 2 pante este data in figura de mai jos:


µ
i
= coeficient de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis
Pentru α

= 15° (respectiv 0° < 15° < 30°)
µ
1
= 0.8
µ
2
= 0.8 + 0.8 x (15/30) = 1.2
C
e
= coeficient de expunere al amplasamentului constructiei
C
e
= 1.0 (expunere partiala)
C
t
= coeficient termic
C
t
= 1.0 (acoperis cu termoizolatie uzuala)

s
0,k
= valoarea caracteristica a incarcari din zapada pe sol in
amplasamentul constructiei [KN/m
2
]
s
0,k
= 2.0 ( pentru Baia Mare)
µ
1

µ
2

0,5µ
1

µ
1

0,5µ
1

µ
2


In acest caz avem:
S
k1
= 0.8 x 1 x 1 x 2 = 1,6 KN/m
2

S
k2
= 1.2 x 1 x 1 x 2 = 2.4 KN/m
2

Evaluarea incarcarilor de calcul

S
d
= γ
z
x S
k
γ
z
= coeficient partial de siguranta al incarcari din zapada
γ
z
= 1.5
S
d1
= 2.4 KN/m
2
S
d2
= 3.6 KN/m
2


Evaluarea actiunilor din vant – NP-082-04
Evaluarea incarcarilor caracteristice

Incarcarea din vant pe acoperisul cu 4 pante
Presiunea vantului la inaltimea (z) deasupra terenului , pe suprafetele rigide
exterioare sau interioare ale cladiri se determina cu relatia:
w(z) = q
ref
x c
e
(z) x c
p
[KN/m
2
]
z =distanta pe verticala masurata de la nivelul amplasamentului
z = 22.2 m
q
ref
= presiunea de referinta a vantului (anexa A – NP082 – 04)
q
ref
= 0.5 (pentru zona Baia Mare)
c
e
(z) = factor de expunere la inaltimea z deasupra terenului
c
e
(z) = c
g
(z) x c
r
(z) sau c
e
(z) = c
g
(z) x c
r
(z) x c
t
(z)
c
e
(22.2) = c
g
(22.2) x c
r
(22.2) x c
t
(22.2)
c
g
(z) = factor de rafala
c
g
(z) = 1 + g · [2· I(z)]
g = factor de varf g = 3,5 (valoarea recomandata)
I(z) = intensitatea turbulentei

√β = 2.12 (pentru zone urbane dens construite)
z
0
= 1.0 m (pentru zone urbane dens construite)


=
|
.
|

\
|
·
=
1
2 . 22
ln 5 . 2
12 . 2
I
2 . 22
0.273


c
g
(22.2) = 1+ 3.5· [2· 0.273] = 2.91
c
r
(z) = factor de rugozitate
2
0
0
2
r r
)
z
z
· (ln ) (z k = (z) c

I
z
|
2.5ln
z
z
0
|

\
|
|
.

k
r
= factor ce tine seama de conditiile de expunere
k
r
= 0.24 (zone urbane dens construite)
55 . 0 )
1
22.2
· (ln 0.24 = (22.2) c
2 2
r
=
c
t
= factor topografic
c
t
= 1.0
c
e
(22.2) = 2.91 x 0.55 x 1 = 1.60
c
p
= coeficient aerodinamic de presiune care depinde de marimea ariei expuse
(c
pi
– pentru suprafete interioare, c
pe
pentru suprafete exterioare)
c
p
= c
pe,1
A ≤ 1 m
2

c
p
= c
pe,1
+ (c
pe,10
– c
pe,1
) log
10
A 1 m
2
< A < 10 m
2

c
p
= c
pe,10
A ≥ 10 m
2
Pentru determinarea valorilor coeficientilor aerodinamici de presiune se va tine cont
de prevederile pentru acoperisuri cu patru pante (Cap. 12.2.6 – NP – 082 – 04) iar
notatiile folosite vor fi in conform figurii 12, pagina 24 din normativ.
z = h = 22.2 m
L= lungimea constructie
b = L= 42.60 m


Coeficienti de presiune pentru acoperisuri cu patru pante (NP – 082 – 04):
Unghiul de
panta a
acoperisului
Zona pentru directia vantului
F G H I J K L M
15°
-0.9 -0.8 -0.3
-0.5 -1.0 -1.2 -1.4 -0.6
+0.2 +0.2 +0.2Pe panta expusa vantului, valorile presiuni schimba rapid semnul in jurul unui unghi
ascutit de α=15° ÷ 30° si de aceea sunt date atat valori pozitive cat si valori negative.
Rezulta o presiune pentru fiecare zona a acoperisului conform schitei urmatoare:
Zona F:
w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · (-0.9) = - 0.72 [KN/m
2
], w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · 0.2 = 0.16 [KN/m
2
]
Zona G:
w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · (-0.8) = -0.64 [KN/m
2
], w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · 0.2 = 0.16 [KN/m
2
]
Zona H:
w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · (-0.3) = -0.24 [KN/m
2
], w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · 0.2 = 0.16 [KN/m
2
]
Zona I:
w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · (-0.5) = -0.4 [KN/m
2
],
Zona J:
w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · (-1.0) = -0.8 [KN/m
2
],
Zona K:
w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · (-1.2) = -0.96 [KN/m
2
],
Zona L:
w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · (-1.4) = -1.12 [KN/m
2
],
Zona M:
w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · (-0.6) = -0.48 [KN/m
2
],
Incarcarea din vant pe suprafetele verticale ale cladiri
1. Cazul in care vantul actioneaza pe directia transversala a cladiri
(perpendicular pe latura lunga a cladirii (L) si paralel cu latura scurta a
cladiri (l))

Presiunea vantului la inaltimea (z) deasupra terenului , pe suprafetele rigide
exterioare sau interioare ale cladiri se determina cu relatia:
w(z) = q
ref
x c
e
(z) x c
p
[KN/m
2
]
z =distanta pe verticala masurata de la nivelul amplasamentului
z
e
= h = 22.2 m
b = latura perpendiculara pe directia de actiune a vantului
b = L = 45.80 m
h = 22.2 < b = 45.80 m
d = l = 15.40 m
69 . 0
2 . 22
40 . 15
h
d
= = <1
¹
´
¦
h 2
b
min. = e
¹
´
¦
·
= ¬
m 2 . 22 2
m 80 . 45
. min e m 4 . 44 e = ¬ > d = 15.40
q
ref
= presiunea de referinta a vantului (anexa A – NP082 – 04)
q
ref
= 0.5 (pentru zona Baia Mare)
c
e
(z) = factor de expunere la inaltimea z deasupra terenului
c
e
(z) = c
g
(z) x c
r
(z) sau c
e
(z) = c
g
(z) x c
r
(z) x c
t
(z)
c
e
(22.2) = c
g
(22.2) x c
r
(22.2) x c
t
(22.2)
c
g
(z) = factor de rafala
c
g
(z) = 1 + g · [2· I(z)]
g = factor de varf g = 3,5 (valoarea recomandata)
I(z) = intensitatea turbulentei

√β = 2.12 (pentru zone urbane dens construite)
z
0
= 1.0 m (lungimea de rugozitate pentru zone urbane dens
construite)


=
|
.
|

\
|
·
=
1
2 . 22
ln 5 . 2
12 . 2
I
2 . 22
0.273

c
g
(22.2) = 1+ 3.5· [2· 0.273] = 2.91
c
r
(z) = factor de rugozitate
2
0
0
2
r r
)
z
z
· (ln ) (z k = (z) c
k
r
= factor ce tine seama de conditiile de expunere
k
r
= 0.24 (zone urbane dens construite)
55 . 0 )
1
22.2
· (ln 0.24 = (22.2) c
2 2
r
=
c
t
= factor topografic
c
t
= 1.0
c
e
(22.2) = 2.91 x 0.55 x 1 = 1.60

Pentru cazul in care d < e avem urmatoarea distributie a coeficientilor de
presiune pentru peretii verticali :

Coeficienti de presiune pentru peretii verticali ai cladirilor cu forma dreptunghiulara
in plan (NP – 082 – 04):


I
z
|
2.5ln
z
z
0
|

\
|
|
.


Zona
Zona pentru directia vantului
A B D E
d/h<1 -1.0 -0.8 +0.8 -0.3


Rezulta o presiune pentru fiecare zona a peretilor exteriori conform schitei
urmatoare:
Zona A:
w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · (-1.0) = - 0.8 [KN/m
2
]
Zona B:
w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · (-0.8) = - 0.64 [KN/m
2
]
Zona D:
w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · 0.8 = 0.64 [KN/m
2
]
Zona E:
w
(22.2)
= 0.5 · 1.6 · (-0.3) = - 0.24 [KN/m
2
]

2. Cazul in care vantul actioneaza pe directia longitudinala a cladiri
(paralel pe latura lunga a cladirii (L) si perpendicular cu latura scurta a
cladiri (l))

Presiunea vantului la inaltimea (z) deasupra terenului , pe suprafetele rigide
exterioare sau interioare ale cladiri se determina cu relatia:
w(z) = q
ref
x c
e
(z) x c
p
[KN/m
2
]
z =distanta pe verticala masurata de la nivelul amplasamentului
z
e
= h = 22.2 m
b = latura perpendiculara pe directia de actiune a vantului
b = l = 15.40 m
b = 15.40 m < h = 22.2 m < 2 h = 2 · 22.2 m (doua zone de presiune)
d = L = 45.80 m
06 . 2
2 . 22
80 . 45
h
d
= = > 1
¹
´
¦
2h
b
min. = e
¹
´
¦
·
= ¬
m 2 . 22 2
m 40 . 15
. min e m 40 . 15 e = ¬ < d = 45.80m
q
ref
= presiunea de referinta a vantului (anexa A – NP082 – 04)
q
ref
= 0.5 (pentru zona Baia Mare)
c
e
(z) = factor de expunere la inaltimea z deasupra terenului
c
e
(z) = c
g
(z) x c
r
(z) sau c
e
(z) = c
g
(z) x c
r
(z) x c
t
(z)
c
e
(22.2) = c
g
(22.2) x c
r
(22.2) x c
t
(22.2)
c
g
(z) = factor de rafala
c
g
(z) = 1 + g · [2· I(z)]
g = factor de varf g = 3,5 (valoarea recomandata)
I(z) = intensitatea turbulentei

√β = 2.12 (pentru zone urbane dens construite)
z
0
= 1.0 m (lungimea de rugozitate pentru zone urbane dens construite)


=
|
.
|

\
|
·
=
1
2 . 22
ln 5 . 2
12 . 2
I
2 . 22
0.273


c
g
(22.2) = 1+ 3.5· [2· 0.273] = 2.91
c
r
(z) = factor de rugozitate
2
0
0
2
r r
)
z
z
· (ln ) (z k = (z) c
k
r
= factor ce tine seama de conditiile de expunere
k
r
= 0.24 (zone urbane dens construite)
55 . 0 )
1
22.2
· (ln 0.24 = (22.2) c
2 2
r
=
c
t
= factor topografic
I
z
|
2.5ln
z
z
0
|

\
|
|
.

c
t
= 1.0
c
e
(22.2) = 2.91 x 0.55 x 1 = 1.60

Pentru cazul in care e <d avem urmatoarea distributie a coeficientilor de
presiune pentru peretii verticali :

Coeficienti de presiune pentru peretii verticali ai cladirilor cu forma dreptunghiulara
in plan (NP – 082 – 04):

Zona
Zona pentru directia vantului
A B C D E
d/h<1 -1.0 -0.8 +0.8 -0.3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful