You are on page 1of 3

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Nama
PARDI DG RATE
ANDI MAWAR
NIRFANTRI DG TOMPO
IRAYANTI
SUPRIADI DG TUTU
SYAHRIBULAN DG BAJI
SAIPUDDIN DG SIAMA
JULIATI
MUH BASIR DG SALAMUNG
JUMRIYANI DG BAJI
MAHMUD DG SERE
SAHIR DG SEWANG
HERLINA DG NI'NI
C DG NAI
K DG SALI
NURDIN
SURIATI
S DG SAKKING
NUR SALAM
RAHMAT DG NAI
HASNAH DG SANGA
KASTURIANI
BAJIA DG NGANTU
SAPARUDDIN
ARFAL
SUAIB
MUSDALIFAH
MUSTAMIN DG GADING
MARIATI DG NGAI
MAHAJUDIN
NURDALISAH
WANI DG MILE
MUH NASRUN
SARDIAH
MULIADI DG TIRO
MULYATI
IRWAN K
ROSMIATI
SYAMSUDDIN
NURSIA DG NGINGA
HAMZAH DG BUDDA
NURMI
BASSE DG KENNA
SALASSARI
HERMAN DG TUYO
RAMLIAH DGTANANG
RUSDI DG NGIMBA
MILA DG ROMBA
RUDI DG NABA
MARWATI DG MAMI
PASARI DG LIWANG
ARI RASYADI
IRMAWATI
AZIS
RAMDHANI
USMAN
NURHANA
SYAMSUNAR
RATNAWATI

umur
25
25
33
31
26
25
41
38
30
25
67
28
24
44
30
28
27
62
65
65
59
23
50
32
30
27
24
54
50
30
24
27
38
36
36
33
32
28
33
31
27
27
64
26
33
25
28
20
35
39
62
23
22
27
23
27
23
33
28

alamat
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
BATEGULUNG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

PANAI DG SALEH
KARTIA
MUH IRWAN
ASRI DG MABE
ABD RAHIM DG NGERANG
SYAMSIAH DG CAYA
ASDAR
MUHAMMAD SYAHRUL
MURNI
KAMARUDDIN DG NYALA
ROSMAWATI DG TENE
SUGIANTO DG NAMBUNG
NAHLIA DG TANANG
SYAHRIR
RIA ASISKA
BADDU DG RALA
IRA
M. RIDWAN S SE
HANDAYANI
RIYAL DG NOMPO
RAHAYU
SAHARUDDIN
JUSNIYATI
AGUS SALIM DG SUARA
MUSRAWATI DG BAYANG
TAKBIR MISWAR
NASIR DG TAYANG
SANNIASA DG NGATI
SUDIRMAN
BUNGATI
SUPARDI DG BUNGA
MARHENI DG TAUNGA
RISAL
SALMAWATI
MUH JUFRI
HAJRAH
RAPAI DG GALLA
SYAWALUDDIN DG MUNTU
UCI ARISTA A DG NGUGI
SYAHRIR
SARTIKA
BACO DG BETA
KAHARUDDIN
HASNIAR
SUHARDI DG NGIMBA
SURIANI DG NGINTANG
HAERUL ALAM
LILI SAPITRI
PAISAL
APRIANI
SIBO DG BOLLO
WAWAN SETIAWAN
RAHMAWATI
ABD HALIM DG SIJA
DG NGASSENG
FIRDAUS
RUSTAM DG LALANG
FITRIANI DG RANNU
ALI DG NABA
J DG KAMMA

63
36
33
27
47
35
19
23
23
27
33
39
40
21
24
45
35
36
30
38
31
26
27
47
42
20
42
42
31
31
34
33
30
22
36
32
86
25
24
26
22
85
33
38
39
35
27
23
23
20
67
29
22
43
38
23
27
24
41
31

TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

RISWAN
MANSYUR
ST AISYAH DG CINONG
SRI NUR APRIYANTI
NURJANNAH
TOPORIA DG NGUGI
IBRAHIM
NUR INDAH DG NGAGA
RAHIM
NURAENI

21
47
47
23
21
66
24
20
22
31

TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG
TAMALLAYANG