You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 19 padziernika 2016 | Nr 21 (222)

GazetaInformator.pl

POWIAT WODZAWSKI SZPITAL

Powiedzcie wprost: leczcie si sami,


a nam tylko pacie

Pomysy
na dugie wieczory

W szpitalu nie ma termometrw, czowiek nie dostanie lekw przeciwblowych, na badania czeka si kilka dni. Przecie to jest masakra! dramatyczna skarga pacjentki, niepokj starostwa i prezenty dla szpitala.

Projekt Gmina z (dobr) energi!

Fot. Justyna Koniszewska

Racibrz, Wodzisaw, Rybnik i pozostae 25 jednostek tworzcych Zwizek Gmin i Powiatw Subregionu Zachodniego rozpoczyna kompleksowy
program walki z nisk emisj.
Czytaj wicej str. 6

WODZISAW LSKI HOBBY

66. WYSTAWA KANARKW I PTAKW EGZOTYCZNYCH


Fot. Justyna Koniszewska

KATARZYNA CZY

W ostatniej sesji Rady Powiatu uczestniczya Dorota


Kowalska, dyrektor PPZOZ
w Wodzisawiu l. i Rydutowach. Korzystajc z jej obecnoci, radni pytali o plan dziaania na najblisze miesice i
sytuacj na oddziale ginekologiczno-pooniczym, ale najbardziej emocjonalne sowa
pady z ust mieszkanki Rydutw. Skarya si na obojtno
pielgniarek i lekarzy, ktrych
zreszt jej zdaniem trudno zasta na II oddziale wewntrznym w Rydutowach, mwia
o braku podstawowego wyposaenia takiego jak termometry, o koniecznoci dugotrwaego oczekiwania na wypis czy
badanie. Na koniec zwrcia
si bezporednio do dyrektor
Kowalskiej: To co zastaam
w szpitalu, bdc tam tylko
trzy dni, to jest masakra. To po
prostu boli. My pacimy, a pieniki id do lekarzy, ktrych
nie ma. Tyle mwicie o podwykach dla lekarzy, dla pielgniarek, ale nic nie mwi si o
pacjentach. Trzeba powiedzie
pacjentom wprost: nocie ze
sob lekarstwa, leczcie si sami,
a nam tylko pacie powiedziaa rydutowianka. Jak mona si byo spodziewa, szefowa
powiatowej placwki obiecaa,
e porozmawia z ordynatorem
i sprawdzi czy opisywane przez
kobiet zdarzenia rzeczywicie
miay miejsce. Podkrelia take, e dobro pacjenta jest dla
szpitala najwaniejsze.
Wystpienie to przyczynio si rwnie do podjcia konkretnej decyzji przez Zarzd
Powiatu. Ireneusz Serwotka
ogosi, e starostwo przekae
szpitalowi 1 milion z pochodz-

REGION EKOLOGIA

Zakup nowoczesnych karetek oraz doposaenie wodzisawskich oddziaw: Neonatologicznego, Intensywnej Opieki Medycznej, Ginekologiczno-Pooniczego oraz Neurologicznego
to niewtpliwie wane wydarzenia z punktu widzenia wadz szpitala. Pytanie: czy jest to
zwiastun pozytywnych zmian czy tylko chwilowa poprawa wizerunku placwki, pozostaje
na razie otwarte.
cy z oszczdnoci na zakup najbardziej potrzebnego sprztu
jeszcze w tym roku. Chcemy
w trybie pilnym zareagowa na
to, co zostao powiedziane, ale
te podkreli, e to nie jest pochopna decyzja pod wpywem
jednej wypowiedzi tumaczy
starosta Ireneusz Serwotka.
Na najbliszym posiedzeniu
zarzdu podejmiemy uchwa
o przekazaniu szpitalowi miliona zotych na doposaenie tych
oddziaw, gdzie sytuacja jest
najtrudniejsza. Jeli potrzeba
bdzie termometrw, to bd
kupione termometry. Decyzja
o tym, co zostanie zakupione,
ley ju po stronie dyrekcji
mwi starosta.
Okazuje si jednak, e kosztowny prezent nie zostanie
przyjty, a przynajmniej nie w
caoci.
- Ju po posiedzeniu Zarz-

du dyrekcja PPZOZ przekazaa


informacj, e do koca roku
jest w stanie skutecznie przeprowadzi zakupy na kwot
470 tys. z (zakupy musz zosta zrealizowane w trybie zamwie publicznych, a to trwa
i w przypadku niewykorzystania rodkw musiayby one
wrci do budetu powiatu)
wyjania Jzef Szymaniec z wodzisawskiego starostwa. Dodatkowo do starostwa wpyna
informacja, e z pilnych spraw
potrzebne byoby jeszcze po
100 tys. z na nocn, witeczna i wyjazdow opiek medyczn w Rydutowach i ambulatoryjn opiek specjalistyczn w
Wodzisawiu l. Wszystko
wskazuje na to, e te potrzeby
te zostan wprowadzone pod
obrady Zarzdu dodaje Szymaniec.
Oprcz dotacji szpital

otrzyma w ostatnim czasie


jeszcze dwa cenne podarunki. Pierwszym z nich jest decyzja Zarzdu Starostwa o
umorzeniu nalenoci z tytuu
poyczki udzielonej placwce w
maju br. w wysokoci 2,5 mln
z wraz z odsetkami. Natomiast
14 padziernika miao miejsce
uroczyste przekazanie dwch
specjalistycznych karetek, ktre zostay zakupione rwnie
dziki solidarnemu wsparciu
PPZOZ przez wszystkie gminy
powiatu, sam powiat oraz ssiednie Gaszowice, Lyski, Kornowac i Jejkowice. Ambulanse
kosztoway nieco ponad 640
tys. z, z czego ponad 240 tys.
wygospodaroway ze swoich
budetw poszczeglne gminy.
Pozostaa cz wymaganej sumy pochodzia z poyczki przyznanej przez wadze powiatu.

Wystawa kadego roku


przyciga sporo mionikw ptakw.
Biae, czerwone czy zielone w Wodzisawiu l.
podziwia mona byo
wiele kolorowych okazw

kanarkw oraz ptakw egzotycznych.


15 oraz 16 padziernika w
sali klubowej Wodzisawskiego
Centrum Kultury odbywaa si
66. Wystawa Kanarkw i Ptakw Egzotycznych. Ogldajcy
mogli podziwia ponad 250 kanarkw rnych ras czy papug z
kilku kontynentw. Organizatorem przedsiwzicia by Wodzisawski Oddzia Polskiego
Zwizku Hodowcw Kanarkw
i Ptakw Egzotycznych.
JK

PSZW POLICJA

GROZI MATCE NOEM


21-letni mczyzna w brutalny sposb chcia wymusi od swojej rodzicielki pienidze w kwocie 50
zotych.
W sobot, 8 sierpnia, do
komisariatu w Pszowie dodzwonia si kobieta proszca o
interwencj w sprawie jej nietrzewego i agresywnego syna.
Po przyjedzie na ul. Kociuszki policjanci zastali w domu 40-latk, ktra zrelacjonowaa, jak jej 21-letni syn uywa
wobec niej przemocy psychicznej a ponadto, chcc wymusi
od niej 50 zotych, przyoy jej
n do garda, groc, e j zabije. Kobieta, w obawie o swoje

ycie i zdrowie, daa mu pienidze. Wtedy agresywny mczyzna opuci jej mieszkanie.
Agresywnego 21-latka zatrzymano jeszcze tego samego
dnia. Z racji tego, e chopak
wielokrotnie wchodzi ju w
konikt z prawem a swoim zachowaniem stwarza zagroenie dla otoczenia, sd na wniosek policji i prokuratury podj
decyzj o jego tymczasowym
aresztowaniu. Teraz za rozbj
z uyciem noa grozi mu do 12
lat wizienia wyjania wodzisawska policja.
K

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Druga strona

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

PSZW SPRAWY KONTROWERSYJNE

Ustawa dekomunizacyjna wskazany zdrowy rozsdek


Pszw, jak wiele innych miasta, rozpoczyna wanie prace nad wprowadzeniem w ycie tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Zgodnie z planem maj si zmieni nazwy 3 ulic i szkoy podstawowej. Okazuje si jednak, e szlachetny
zapa moe sprawi, e do lamusa odsya si patronw, ktrzy na to nie zasuyli.
katarzyna czy

2 wrzenia wesza w ycie


ustawa o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektw i urzdze
uytecznoci publicznej. Samorzdy maj rok na zmian tych
nazw, ktre kojarz si z dawnym ustrojem. Sprawdzamy jak
poszczeglne gminy naszego regionu zamierzaj sobie poradzi
z tym wyzwaniem.
Pszowski magistrat informuje, e w planach jest zmiana
imienia Szkoy Podstawowej nr
1, ktra do tej pory nosi imi
Lucjana Szenwalda oraz nazw
trzech ulic: Magorzaty Fornalskiej, Janka Krasickiego i Stefana Okrzei.
Jak informuje sekretarz
miasta Alicja Nawrat, mieszkacy bd mogli wzi udzia
w specjalnych spotkaniach konsultacyjnych. Rwnie komisje
Rady Miasta zajm si tym tematem.
Trzeba bdzie rwnie znale nowego patrona dla Szkoy
Podstawowej nr 1, ktra do tej

pory nosi imi Lucjana Szenwalda. Procedura zmiany nazwy imienia szkoy przewiduje
wsplny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicw i Samorzdu Uczniowskiego. Od Jacka
Sowy, dyrektora szkoy, uzyskano informacj, e jednym z
punktw posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 14 wrzenia
2016 r. bya informacja o obowizku zmiany imienia szkoy.
Z uwagi na fakt, i imi szkole
nadaje organ prowadzcy na
wsplny wniosek, w tej konkretnej sprawie oczekujemy na
wniosek szkoy wyjania Alicja Nawrat z Urzdu Miasta.
Na razie nie wiadomo te
jakie bd koszty wprowadzenia w ycie przepisw ustawy.
Uchwaa o zmianie nazw ma
zosta podjta po przyjciu budetu na rok 2017.
Wydaje si wic, e Pszw
sprawnie radzi sobie z zadaniem wyznaczonym przez rzd.
Okazuj si jednak, e nie zawsze szybko oznacza dobrze.
Jeden z Czytelnikw z oburzeniem komentuje decyzj

Urzdu Miasta na profilu facebookowym naszej gazety:


Mylelimy, e kady
szanujcy si patriota wie,
e Stefan Okrzeja by towarzyszem walki Jzefa Pisudskiego, ktry m.in. prowadzi
synn demonstracj na Placu Grzybowskim, ktra bya pierwszym starciem zbrojnym z rosyjskim zaborc od
czasu powstania styczniowego. Przecie w obronie Stefana Okrzei wielokrotnie wystpowa ju IPN. Brak nam sw
na nieuctwo samorzdu Pszowa... Zachowanie samorzdu jest naprawd niepojte.
Przecie wystarczy 10 sekund,
by wyszuka w internecie informacje na temat Okrzei i
dowiedzie si, e to bohater
narodowy, pomiertnie odznaczany przez prezydenta
Mocickiego za wybitne zasugi dla odzyskania niepodlegoci. Jego imi przyjmoway podczas II wojny wiatowej
nawet jednostki Armii Krajowej napisa czonek spoecznoci Przywrmy pami o
Patronach Wykltych.

KOMENTARZ NA GORCO
dr Maciej Korku
Naczelnik Biura Edukacji
Publicznej Instytut Pamici
Narodowej
Stefan Aleksander Okrzeja by polskim dziaaczem niepodlegociowym, bojowcem
Organizacji Bojowej PPS. By
socjalist, ale z zasuonego
dla Polski niepodlegociowego i demokratycznego nurtu
PPS. Nie tego nurtu, ktry poszed w kierunku internacjonalizmu i komunizmu. Okrzeja nie mia wic nic wsplnego
z ideologiami totalitarnymi.
Wrcz przeciwnie. Za dziaalno niepodlegociow i akcje bojowe zosta skazany na
mier i stracony przez carat
w 1905 roku.

Po jego mierci jego rodzice nadali to samo imi jego bratu (ur. 1907), ktry jako
polski pilot zgin w walkach
lotniczych z Niemcami w 1939
roku. Inny jego brat, Wadysaw zgin w wojnie polsko-bolszewickiej. Kolejny, Micha
zmar od ran odniesionych w
wojnie obronnej 1939.
W roku 1930, w 25-lecie
mczeskiej mierci S. Okrzei,
prezydent RP Ignacy Mocicki odznaczy go pomiertnie
Orderem Odrodzenia Polski
oraz Krzyem Niepodlegoci
z Mieczami za wybitne zasugi
na rzecz odzyskania niepodlegoci.
Szczegln niegodziwoci
bya prba zawaszczenia jego

pamici przez komunistyczn


propagand PRL. Bya to jedna
z metod stosowanych w okresie PRL: z prawdziwych bohaterw uczyni komunistyczny
materia propagandowy. Dzisiaj jednak nie powinnimy
ulega tej propagandzie i tym
bardziej przywrci Stefanowi
Aleksandrowi Okrzei nalene
miejsce w panteonie polskich
bohaterw narodowych.
Bardzo prosz abycie
Pastwo przy okazji zmiany
ulic nie tylko nie zmieniali tej,
powiconej Okrzei, ale nawet eby zostao na forum Rady wyranie zaznaczone, kim
naprawd on by i jak bardzo
zasuona dla Polski bya jego
rodzina.

Rzeczywicie, o Okrzei byo


ju gono w kontekcie zmian
nazw ulic czy placw. By moe jednak wnioski z toczcych
si na ten temat dysput nie zo-

stay dostrzeone przez wadze


Pszowa. Pozostaje mie nadziej, e zarwno to miasto, jak i
ssiednie gminy skorzystaj z
lekcji udzielonej przez wnikli-

wego Czytelnika i w przyszoci


uwaniej bd si przyglda
yciorysom patronw, ktrzy
susznie lub nie budz wtpliwoci spoecznoci lokalnej.

REGION PRAWO

Czy rejestrujc kart pre-paid, musz kserowa dowd?


Pracownica salonu mojego operatora zadaa ode mnie ksera dowodu osobistego. Gdzie syszaem, e nie powinno si tego
robi. Jak to naprawd jest? pyta nasz Czytelnik.

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

g od nas da operatorzy telefonii komrkowej. Generalny Inspektor Ochrony Danych


Osobowych informuje, e tzw.
ustawa antyterrorystyczna jest
w tym zakresie bardzo precyzyjna.
Zgodnie z art. 60b ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne, abonent bdcy osob
fizyczn podaje dostawcy usug
nastpujce dane:
a) imi i nazwisko,
b) numer PESEL, jeeli go
posiada, albo nazw, seri i
numer dokumentu potwierdzajcego tosamo, a w
przypadku cudzoziemca, ktry nie jest obywatelem pastwa czonkowskiego albo
Konfederacji Szwajcarskiej
numer paszportu lub karty pobytu wyjania GIODO.

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

KOMENTARZ NA GORCO

dr Edyta Bielak-Jomaa
GIODO
Kopiowanie dokumentw
Pracownicy salonw telefonii komrkowej nie powinni
wic prosi nas o podanie adresu zameldowania czy przekazanie kserokopii lub skanu
jakichkolwiek dokumentw.
W przeciwnym wypadku moe
pojawi si niebezpieczestwo
niewaciwego przestrzegania
zasad ochrony danych osobowych (zwizanych przede
wszystkim z ich gromadzeniem
i zabezpieczaniem). GIODO
ju w trakcie trwania procesu
legislacyjnego zwraca uwag
na ten fakt. Podkrela rwnie,
e wymaganie przez przedsibiorcw kserokopii lub skanw
dokumentw tosamoci mo-

jest jedynie czynnoci techniczn, ktra ze swej istoty nie


jest zakazana przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Najistotniejsze jest, aby
kopiowanie dokumentw nie
prowadzio do gromadzenia
danych w zakresie szerszym,
ni to jest niezbdne dla realizacji celu, w jakim dane s przetwarzane. Zgodnie bowiem z
art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy administrator danych powinien
zapewni, aby dane byy adekwatne do celw do jakich zostay zgromadzone. Przez kopiowanie danych moe doj
natomiast do zebrania danych

w zakresie wykraczajcym poza


zakres danych niezbdnych do
realizacji celu, dla ktrego danych podmiot je zbiera.
Z punktu widzenia przepisw ustawy o ochronie danych
osobowych istotny jest zatem
nie sam fakt kopiowania dokumentw, lecz to, by czynno
gromadzenia danych znajdowaa podstaw w jednej z ustawowych przesanek legalizujcych przetwarzanie danych
oraz nie prowadzia do pozyskania danych w zakresie szerszym, ni jest to konieczne dla
realizacji celu, w jakim dane s
przetwarzane.
Fot. PIXABAY

W czerwcu br. parlament


przyj ustaw o dziaaniach
antyterrorystycznych. Jest w
niej mowa m.in. o koniecznoci rejestracji numerw telefonw komrkowych w ramach
usugi pre-paid. Osoby kupujce now kart SIM s zobowizane do podania swoich
danych ju od lipca tego roku.
Natomiast uytkownicy kart
zakupionych wczeniej, musz je zarejestrowa do koca
stycznia 2017 r. W przeciwnym
razie po 1 lutego strac swj
numer i dostp do zwizanych
z nim usug telekomunikacyjnych. Ustawa wzbudzaa wiele kontrowersji, ale okazuje
si, e problemy pojawiaj si
ju podczas procesu rejestracji
karty.

Kilka dni temu postanowiem zarejestrowa swoj


kart telefoniczn (kart pre-paid przyp.red.). Nie podoba mi si ten pomys, ale
jak trzeba to trzeba. No wic
poszedem do salonu swojego
operatora, a tam mia pani poprosia mnie o ksero dowodu
osobistego. Na moje pytanie
po co jej to ksero, nie bardzo
wiedziaa co odpowiedzie.
Wic podzikowaem jej i wyszedem. I zastanawiam si teraz, co z tym zrobi. Gdzie kiedy czytaem, e nie powinno
si kserowa dowodw nawet
w urzdach, no wic co dopiero
w sklepach? A z drugiej strony:
kto ich tam wie? Moe do czego im te ksera s potrzebne?
pisze nasz Czytelnik.
Postanowilimy
zatem
sprawdzi, jakich danych mo-

Fot. giodo.gov.pl

katarzyna czy

GIODO przestrzega przed kserowaniem dokumentw tosamoci i przekazywaniem kopii dokumentw operatorom
telefonii komrkowej. Niewaciwy sposb pozyskiwania,
gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez
rne podmioty wynika czsto z niewiedzy konsumentw.
Warto wic systematycznie poznawa swoje prawa i
obowizki take w tym zakresie.
e wiza si z nadmiarowym,
niewymaganym przez przepisy
prawa pozyskiwaniem zakresu

danych i z tego powodu taki


sposb pozyskiwania danych
nie powinien by stosowany.

GazetaInformator.pl >>

WODZISAW LSKI EDUKACJA

POLICJA SZUKA
WIADKW POTRCENIA
sz przechodzc przez jezdni,
po czym, bez udzielenia jej pomocy, oddali si z miejsca wypadku. 56-latka, ze zamaniem
nogi i oglnymi potuczeniami,
zostaa zabrana do szpitala.
Osoby, ktre byy wiadkami tego zdarzenia lub posiadaj
jakiekolwiek informacje na ten
temat, proszone s o kontakt z
wodzisawsk policj.
k

REGION GOSPODARKA

BD PREMIE
I REFUNDACJE DLA
PRZEDSIBIORCW
Nawet 60 tys. z na zaoenie wasnej firmy oraz od
50 do 300 tys. z refundacji kosztw rozwoju przedsibiorstwa mona otrzyma w ramach konkursu,
ktrego inauguracj ogosio wanie Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota.
Stowarzyszenie
Lokalnej Grupy Dziaania Morawskie Wrota ogosio nabr
wnioskw w ramach dwch
konkursw:
Tworzenie
przedsibiorstw i Rozwj
przedsibiorstw.
Pierwszy
jest kierowany do osb, ktre
dopiero planuj zaoy wasn
dziaalno gospodarcz. Pula
rodkw do wykorzystania wynosi 240 tys. z. Kady beneficjent programu moe otrzyma
do 60 tys. z w formie premii.
Natomiast na rozwj ju istniejcych firm przeznaczono w ra-

mach konkursu 1 260 tys. z. W


tym przypadku pienidze bd
przyznawane w formie refundacji 70 % kosztw kwalifikowanych, a maksymalne wsparcie moe wynosi 300 tys. z.
Wnioski bd przyjmowane do 3 listopada 2016 r. do
godz. 14.00. Wszelkie informacje i stosowne formularze s
dostpne na stronie internetowej www.morawskie-wrota.pl.
W biurze Stowarzyszenia (ul.
Raciborska 27 w Gorzycach)
mona uzyska pomoc konsultantw, jednak ze wzgldu na
due zainteresowanie projektem, warto wczeniej umwi
si na spotkanie.
rodki na realizacj konkursu pochodz z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju
Obszarw Wiejskich: Europa
inwestujca w obszary wiejskie.
kc

WODZISAW LSKI POLICJA

Fot. PIXABAY

WTARGN NA JEZDNI
POD KOA SAMOCHODU

REGION

ZPSWR w Wodzisawiu l.
potrzebuje spokoju

w skrcie

Zarzd Powiatu jest zadowolony z dziaalnoci Andrzeja Skiby, ktry


kieruje ZPSWR w Wodzisawiu l. po odwoaniu Beaty Rczki. Szkole potrzebny jest spokj, na konkurs bdzie jeszcze czas poinformowa starosta Ireneusz Serwotka.
katarzyna czy

Zesp Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisawiu l. wkroczy w nowy rok szkolny w


atmosferze kontrowersji wok odwoania ze stanowiska
dyrektor szkoy Beaty Rczki. Zastpi j dotychczasowy
wicedyrektor Andrzej Skiba,
a wadze powiatu planoway
szybkie przeprowadzenie procedury konkursowej majcej na celu wyonienie nowego kierownika placwki. Na
poniedziakowej konferencji
prasowej starosta powiedzia
jednak, e w najbliszym czasie konkurs nie bdzie przeprowadzony.
Plotki o tym, kto mgby
w nim wystartowa, podejrzenia, e starostwo ma kandydata na to stanowisko, chaos
zwizany z przejmowaniem
obowizkw przez nowego dyrektora s ostatni rzecz, kt-

rej potrzebuje szkoa. Teraz


jest czas na wyciszenie emocji, a konkurs zdymy jeszcze
przeprowadzi tumaczy
Ireneusz Serwotka. Konkurs
powinien zosta rozstrzygnity w cigu 10 miesicy od momentu odwoania poprzedniej
dyrektor.
Jednoczenie wodarze
powiatu podkrelaj, e s zadowoleni ze sposobu kierowania placwk przez Andrzeja
Skib. Dyrektor przedstawi
nauczycielom i rodzicom swoj koncepcj rozwoju szkoy i
propozycj rozszerzenia oferty edukacyjnej powiedziaa
Makowska. Wrd nowych
zaj ma si znale m.in. dogoterapia, zajcia na basenie
czy szereg zaj integrujcych.
Szkoa podpisaa take umowy
o wsppracy z Powiatowym
Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego oraz z
Cechem Rzemielnikw i Innych Przedsibiorcw.

Fot. Justyna Koniszewska

RYDUTOWY POLICJA

Nieznany kierowca, jadc


ul. Raciborsk w kierunku
Rybnika, najecha na przechodzc przez jezdni kobiet i uciek z miejsca zdarzenia.
Potrcenie pieszej miao miejsce 4 padziernika, ok.
godz. 18:25. Kierowca nieznanego policji samochodu osobowego, prawdopodobnie koloru
szarego, jadc ul. Raciborsk w
Rydutowach najecha na pie-

Wiadomoci 3

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

Wodarze powiatu podkrelaj, e s zadowoleni ze sposobu kierowania


placwk przez Andrzeja
Skib. Danuta Makowska poinformowaa, e
w tym roku szkolnym
nauk w ZSPWR pobiera
307 uczniw (o 9 wicej
ni w poprzednim roku).
Planowane jest rwnie
przeprowadzenie remontw i
modernizacji budynku, w tym
dostosowanie go do obowizujcych wymaga przeciwpoarowych.

WODZISAW LSKI POLICJA

Nastolatek mia w mieszkaniu


ponad 230 gramw marihuany
Zaledwie 16-letni wodzisawianin ma ju na swoim koncie liczne
czyny karalne z ustawy o przeciwdziaaniu narkomanii.
Rodzice 16-latka sami
zadzwonili na policj z informacj, e ich syn przynis do domu jak podejrzan substancj. Policjanci
pojechali wic na ul. Letni
w Wodzisawiu l. Jak si
okazao, podejrzenia rodzicw byy suszne. W dwch

reklamwkach policjanci zabezpieczyli ponad 230 gramw lici marihuany.


16-latek zosta zatrzymany w zwizku z posiadaniem rodkw odurzajcych
i przewieziony do policyjnej
izby dziecka. Co wane, nastolatek mia ju na swoim

koncie liczne czyny karalne


z ustawy o przeciwdziaaniu
narkomanii.
Z uwagi na ten fakt, decyzj wodzisawskiego sdu
16-latek trafi na 3 miesice
do schroniska dla nieletnich.
k

WODZISAW LSKI KOMUNIKACJA

Konsultacje w sprawie Planu


Transportowego
Do 28 padziernika w Urzdzie Miasta mona zapozna si z Planem
zrwnowaonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
Kierowca pojazdu nie wyhamowa, gdy nagle przed
mask jego samochodu
pojawi si 67-letni mczyzna.
Nieprzytomny
pieszy, z powanymi obraeniami gowy, trafi do
szpitala.
Wypadek z udziaem pieszego mia miejsce 11 padziernika, tu przed godz. 20:00,
na ul. Pszowskiej w Wodzisawiu lskim. Kierowca volkswagena, jadc ul. Pszowsk w
kierunku Modzieowej, potrci pieszego, ktry przebiega
przez jezdni w miejscu niedozwolonym. Mczyzna przetoczy si po masce samochodu a

nastpnie upad na prawe pobocze.


Przybye na miejsce pogotowie ratunkowe zabrao
nieprzytomnego 67-latka do
jastrzbskiego szpitala, skd
zosta przewieziony do Raciborza. Mczyzna dozna licznych zama i powanych obrae gowy.
66-letni kierowca by trzewy. Od pieszego pobrano krew,
ktra zostanie poddana badaniu na zawarto alkoholu
w organizmie. Wodzisawscy
ledczy wyjaniaj okolicznoci wypadku.
k

Plan Transportowy okrela


zadania miasta w zakresie organizacji i rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz
zarzdzania nim. Projekt Planu
jest obecnie poddawany konsultacjom spoecznym. Zainteresowane osoby mog si z nim
zapozna w siedzibie wodzisaw-

skiego Urzdu Miasta (ul. Bogumiska 4, pokj nr 300) do 28


padziernika . Uwagi do projektu mona skada w siedzibie ratusza (s tam rwnie dostpne
formularze konsultacji) lub drog mailow.
24 padziernika o godz.
14:00 w Urzdzie Miasta odb-

dzie si spotkanie informacyjne


na temat dokumentu. Wezm w
nim udzia przedstawiciele wadz
Wodzisawia l., a take Zesp
Doradcw Gospodarczych TOR,
ktry wykona projekt. W trakcie spotkania bdzie mona take wnie uwagi do Planu.
kc

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

kk

ZATRZYMALI KIEROWC
Z 4 PROMILAMI
8 padziernika na ul. Karola
Miarki w Pszowie mode maestwo udaremnio dalsz jazd
piratowi drogowemu, zabierajc
mu kluczyki. Zatrzymany przez
nich 45-letni kierowca renault
porusza si ca szerokoci
jezdni. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zbadali mczyzn na
alkomacie. Okazao si, e mia
on a 4 promile alkoholu. Co wicej, zatrzymany kierowca nie posiada uprawnie do kierowania.
SKRZYSZW: UTRUDNIENIA NA UL. 1 MAJA
Ze wzgldu na przeduenie remontu ul. 1 Maja w Skrzyszowie,
w najbliszych tygodniach, a w
szczeglnoci - w weekendy, kierowcy musz si liczy z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu.
Z powodu prac przy wykonaniu
nawierzchni cieralnej jezdni,
poszczeglne odcinki drogi bd
cakowicie zamykane dla ruchu.
Kierowcy bd zmuszeni skorzysta z objazdw.
UTRUDNIENIA
W RUCHU W LUBOMI
Do koca listopada na ul. Granicznej w Lubomi obowizywa
bdzie ruch wahadowy sterowany sygnalizacj wietln. Wprowadzenie zmian w organizacji
ruchu konieczne byo ze wzgldu
na prace remontowe prowadzone
na 3,5-kilometrowym odcinku
drogi.
NIEPROSZENI
GOCIE NA MURAWIE
W padziernikowy weekend boisko pikarskie w Mszanie odwiedziy dziki. Nieproszeni gocie
pozostawali po sobie zniszczenia na powierzchni kilkunastu
metrw kwadratowych murawy.
Wyrzdzone szkody naprawiali
pracownicy Gminnego Orodka
Sportu. Z obawy, i nieproszeni
gocie powrc, gmina wystpi
do waciwego terytorialnie Koa
owieckiego o podjcie dziaa
zmierzajcych do przegonienia
zwierzt lub ich odowienia. Wodarze rozwaaj rwnie zoenie
wniosku o odszkodowanie.
UWAGA NA RADOSZOWSKIEJ W RYDUTOWACH
Na odcinku ul. Radoszowskiej w
Rydutowach wprowadzony zosta ruch wahadowy sterowany
sygnalizacj wietln. Zmiana
organizacji ruchu w Rydutowach
obejmuje odcinek ul. Radoszowskiej od numeru 169 do granic z
miastem Rybnik. Zmiana obowizywa bdzie ju do koca
remontu, tj. do 8 listopada biecego roku.
CZYOWICE: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
Na czas trwania przebudowy ul.
Dworcowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej tymczasowo
zmieniona zostaa organizacja
ruchu w Czyowicach. Co szczeglnie istotne dla pasaerw - do
koca biecego roku, remontowany odcinek zosta cakowicie
wyczony z ruchu dla autobusw. Dla ruchu lokalnego, kadorazowo po zakoczonym dniu
pracy wykonawcy, moliwy bdzie dojazd do posesji. Utrudnienia potrwaj a do koca czerwca
przyszego roku.
NAJMODSI STUDENCI
GMINY KRZYANOWICE
Ruszy Krzyanowicki Uniwersytet Dziecicy przy Wyszej
Szkole Humanitas w Sosnowcu.
Studenci gminy Krzyanowice
(uczniowie szk podstawowych
i przedszkolaki) zoyli lubowanie, zostali pasowani na studentw przez prodziekana WSH dr
Mariusza Lekstona oraz odebrali
indeksy.

4 Sport/Edukacja

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

WODZISAW LSKI EDUKACJA

<< GazetaInformator.pl

GORZYCE SPORT

Dzie Edukacji Narodowej w powiecie Nowe twarze w Klubie


Sportowym M.E.T.A.
wodzisawskim

JUSTYNA KONISZEWSKA

13 padziernika w murach
radliskiego Zespou Szk
Zawodowych odbyy si powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystej gali obok wadz powiatu i
miasta oraz najwaniejszych
w tym dniu nauczycieli
wzili udzia parlamentarzyci,
przedstawiciele Kuratorium
Owiaty, szefowie powiatowych sub, stray i inspekcji
oraz podmiotw na co dzie
wsppracujcych z powiatowymi szkoami. Podczas uroczystoci wyrnienia z rk
starosty i odpowiedzialnej za
owiat czonkini zarzdu powiatu Danuty Makowskiej
odebrao 21 nauczycieli z powiatowych placwek owiatowych.
Podczas uroczystoci trzy
nauczycielki uhonorowane zostay medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest to odznaczenie nadawane za szczeglne
zasugi dla owiaty, w szczeglnoci w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej, twrczoci dla dzieci
i modziey oraz ksztacenia i
doskonalenia nauczycieli. DeR E K L A M A

Zobacz ca fotorelacj

14 padziernika przypada Dzie Edukacji Narodowej, ktry zosta wprowadzony w 1982


r., w miejsce obchodzonego wczeniej Dnia Nauczyciela. W Polsce jest to jeden z najbardziej sfeminizowanych zawodw. Jedynie 17,35 proc. pedagogw to mczyni - wynika z
danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. redni wiek nauczyciela wynosi nieco ponad 43
lata, podczas gdy najstarszy czynny zawodowo nauczyciel ma 87 lat.
cyzj Ministra Edukacji Narodowej medale otrzymay: Ilona
Kotyrba kierownik szkolenia
praktycznego ZST w Wodzisawiu l., Olga Serwotka nauczyciel ZST w Wodzisawiu

l. oraz Bogumia Raska-wierkot nauczyciel I LO


im. 14 Puku Powstacw l. w
Wodzisawiu l.
Po zakoczeniu czci ocjalnej uczniowie Zasadniczej

Szkoy Zawodowej w Radlinie


zaprezentowali program muzyczno-taneczny w stylu lat 70.
Uroczysto uwietnia rwnie
Orkiestra Grnicza Marcel pod
batut Franciszka Magiery.

My chcemy uciec w minimalizm, jeli


chodzi o opaty. Kady klubowicz bdzie
mia wgld na nasze konto oraz bdzie
mg zwerykowa na co zostay przeznaczone pienidze.
Fot. Arkadiusz Piechota

Fot. Justyna Koniszewska

Nauczyciel zawd szczeglny. Brzmi dumnie, ale zobowizuje zauwaya pose Teresa Glenc podczas swojego przemwienia z okazji powiatowych obchodw Dnia Edukacji Narodowej.

- Jestemy Klubem Sportowym M.E.T.A. S to cztery


litery, ktre nas cechuj czyli: Motywacja, Endorny,
Trening i Aktywno. Chcielimy zachci wszystkich do
wsplnego biegania po okolicznych lenych ciekach.
Od pocztku naszych spotka grupa cay czas si nam
powiksza o kolejne osoby - podkrela jeden z zaoycieli
Leszek Straszewski.
Niedzielnym wieczorem, 16
padziernika, Klub Sportowy
M.E.T.A. zorganizowa spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych czonkostwem.
Zebranie odbyo si w Gorzycach przy ul. Wyzwolenia 50,
gdzie znajduje si siedziba Stowarzyszenia Z Nami Warto.
Po zapenieniu sali gos zabra
przedstawiciel KS M.E.T.A.,
Dominik Dosto. Gwnym tematem wystpienia byy cele
powstania Klubu oraz korzyci wynikajce z zapisania si
do niego.
Jak wyjani To nie ma

by kolejny Klub Sportowy,


ktry zarabia na wszystkim i
wszystkich. My chcemy uciec
w minimalizm, jeli chodzi o
opaty. Kady klubowicz bdzie mia wgld na nasze konto
oraz bdzie mg zwerykowa
na co zostay przeznaczone pienidze. Po przemowie nadszed
czas na wzniesienie toastu oraz
zapisy. Zainteresowani mogli
rwnie zoy zamwienie na
klubowe koszulki, spodenki,
kurtki oraz buffy. W szeregi
klubu wstpio 18 osb.
AP

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 21/2016

GazetaInformator.pl 19 padziernika 2016 nr 21 (222)

REGION ROZWJ GOSPODARCZY

II Spotkanie Networkingowe
w Miecie Ludzi Przedsibiorczych

Czym przedsibiorcy zasuyli na tak zaszczytne wyrnienie?


Pierwszym laureatem srebrnej odznaki zosta Karol Gaszek,
ktrego firma w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Nowoczenie prowadzony
i zarzdzany Zakad Prefabrykacji Urzdze Elektrycznych
PREFEL specjalizuje si m.in.
w projektowaniu instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych. Karol Gaszek dziki rozbudowanym kontaktom
od wielu lat zaprasza do Polski
przedstawicieli wiodcych instytucji z brany elektroenergetycznej i teletechnicznej kojarzc polskich dostawcw z
zagranicznymi.
Drugi zaszczytny tytu
srebrnej odznaki otrzyma Tadeusz Rusin, reprezentujcy firm Family Tour i King SPA ze
Skoczowa. Od 23 lat zajmuje si
promocj i organizacj zdrowego wypoczynku dla rodzin oraz

Fot. Kazimierz Branny


Fot. FRAMFOT Alicja Leniewska

spodarczej i finansowej na wiecie oraz Bartomieja Koziea,


Dyrektora Oddziau Regionalnego, PKO Leasing w Katowicach, ktry wygosi prezentacje
pt.Leasing jako forma finan-

sowania zamierze inwestycyjnych. Tu po wystpieniach


nastpi czas rozmw networkingowych, nawizywania cennych kontaktw biznesowych i
wymiany ofert handlowych.

Fot. Kazimierz Branny

To kolejne wydarzenie
propagujce ide lokalnego patriotyzmu gospodarczego zorganizowane przez Klub
Przedsibiorcy. Pierwsze Spotkanie Networkingowe odbyo
si 18 maja br. w cieszyskim
Hotelu Mercure. Miao ono
charakter otwarty i zgromadzio licznie przybyych goci nie
tylko z powiatw cieszyskiego i bielskiego, ale i z dalszych
okolic.
Drug edycj wydarzenia
uwietnia obecno Sylwii Cielar, wiceprzewodniczcej sejmiku wojewdztwa lskiego,
ktra wrczya czonkom Klubu
Przedsibiorcy odznaki za zasugi dla naszego wojewdztwa.
Uroczysto zainaugurowaa koordynator Klubu Przedsibiorcy w Cieszynie, Anna
Kaska Grniak, wyjaniajc
werdykt przyznanych nagrd
Nasi tegoroczni laureaci
przyczynili si do budowania i
wspierania rozwoju rodowiska
biznesowego w Cieszynie. Jako
wieloletni czonkowie i doradcy
Klubu Przedsibiorcy, wspierali oraz nadawali kierunki w jego rozwoju. Wszystkich Panw
cechuje obywatelska postawa,
dbanie o dobro publiczne oraz
etyka w prowadzeniu firmy. To
liderzy dzielcy si wiedz, nowoczeni menaderowie i spoecznicy.
Srebrne oznaki za zasugi dla wojewdztwa lskiego
otrzymali Karol Gaszek oraz
Tadeusz Rusin. Zot odznak z
rk Sylwii Cielar otrzyma Andrzej Sota.

pracownikw firm. Tadeusz


Rusin, wsppracujc z innymi
liderami, aktywnie buduje rodowiska biznesowe i sportowe
na terenie wojewdztwa lskiego. Posiada czarny pas i jest
mistrzem Polski Judo Masters,
Mistrzem Czech i wicemistrzem
Sowacji. Firm Tadeusza Rusina wyrnia stosowanie nowoczesnych technik medialnych i
komunikacyjnych oraz profesjonalnie prowadzona promocja na portalach spoecznociowych.
Zdobywca zotej odznaki,
Andrzej Sota, od 25 lat prowadzi Biuro Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek w Cieszynie.
Jest przewodnikiem turystyki
grskiej i pilotem wycieczek zagranicznych. Od ponad 40 lat
dziaa w PTTK Oddzia w Cieszynie. Naley do grupy pierwszych inicjatorw i pomysodawcw budowania szlakw
turystycznych, cieek rowerowych, tras narciarskich. Aktywnie wspiera rozwj turystyki
Ziemi Cieszyskiej. Od p wieku z sukcesami tworzy zrby aktywnego wypoczynku dla modziey, dorosych oraz seniorw.
Odznaki zasug dla wojewdztwa lskiego otrzymay firmy, ktre przyczyniaj si
do rozwoju regionu i lokalnej
przedsibiorczoci. Stanowi
wzr firm rodzinnych a ich sposb prowadzenia biznesu moe
by inspiracj dla innych przedsibiorcw.
5 padziernika br. w gocinne progi Hotelu Mercure Cieszyn przybyo ponad 70-osobowe grono przedsibiorcw
z caego regionu. Eleganck
opraw wydarzenia zapewni
bank PKO Bank Polski, ktry by Sponsorem i Partnerem
II Spotkania Networkingowego. To nie pierwsze wydarzenie
promujce przedsibiorczo
podczas ktrego bank wsppracuje z Klubem Przedsibiorcy. Wczeniejsza wsppraca
dotyczya m.in. organizacji I
i II Transgranicznego Forum
Gospodarczego, Transgranicznych Rozmw Biznesowych,
wsporganizacji wiatowego
Tygodnia Przedsibiorczoci
czy te wsppraca przy organizacji I nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w caoci powiconej
przedsibiorczoci, pierwszej w
kraju od czasw transformacji
ustrojowej (1989 r ). Za te dziaania Cieszyn zosta wyrniony
w konkursie jako Miasto Ludzi
Przedsibiorczych.
Kolejn cz spotkania
uwietniy wystpienia Wilhelma Mikoajczyka, Dyrektora
Sprzeday ds. Sieci Wewntrznej, PKO TFI nt. Sytuacji go-

Fot. Tomasz Donocik FOTOGRAFIA

dominika rudzka

Fot. FRAMFOT Alicja Leniewska

Wyjtkowe spotkanie w Hotelu Mercure w Cieszynie. Ponad 70 przedsibiorcw z regionu wzio udzia w II Spotkaniu
Networkingowym zorganizowanym przez Klub Przedsibiorcy dziaajcy przy Zamku Cieszyn.

W tym roku Klub Przedsibiorcy w Cieszynie obchodzi


10-lecie istnienia. Najblisze
dziaania Klubu zwizane s z
organizacj obchodw wiatowego Tygodnia Przedsibior-

czoci, ktry w Cieszynie bdzie


trwa od 14 do 17 listopada.

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
Kasy i drukarki fiskalne
kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

ledzimy zmiany

Wydarzenie: GAPR zaprasza na Festiwal


Innowacji i Technologii
Od 17 do 18 listopada w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice
odbdzie si Festiwal Innowacji i Technologii.
Po raz pierwszy w Gliwicach miecie bdcym
czonkiem wiatowego Stowarzyszenia Technopolii (World
Technopolis Association) - bdzie mia miejsce Festiwal Innowacji Technologii. Wydarzenie obejmuje w tym roku
IV Midzynarodowe Forum
Innowacji oraz Midzynarodowe Targi IT.
Festiwal poprzez swoj
formu wspiera i promuje nowe podejcie do prowadzenia
rmy, nowe metody edukacji,
wiee, odmienne spojrzenie
na kwestie biznesowe czy spoeczne oglnie kieruje swoj
ofert zarwno do twrcw,
jak i odbiorcw szeroko poj-

tych dziaa innowacyjnych.


Warsztaty, kilkanacie sesji panelowych, spotkania biznesowe, prezentacje wystawcw oraz targi IT bd miay
charakter otwarty w miejscu
gdzie pamita si o przeszoci,
a obecnie realizuje si innowacyjne przedsiwzicia.
Midzynarodowe Forum
Innowacji bdzie przegldem
dorobku w dziedzinie innowacji i przedsibiorczoci w brany IT oraz dyskusj nad aktualnymi problemami.
Wydarzenie organizowane
jest przez Grnolsk Agencj
Przedsibiorczoci i Rozwoju sp.z o.o. bdzie znakomit
okazj do prezentacji innowa-

cyjnej oferty przedsibiorstw z


caej Europy, da moliwo do
odbycia spotka z potencjalnymi partnerami i rozwoju biznesu. W ramach targw odbd
si rwnie spotkania brokerskie dla przedsibiorcw oraz
warsztaty dla wystawcw o tematyce projektowania produktw i usug skoncentrowanych
na przyszym uytkowniku na
przykadzie metodyki Design
Thinking. Dodatkowe informacje, formularz zgoszeniowy oraz program Festiwalu
dostpne na stronach internetowych: www.-IT.pl oraz
www.mgliwice.pl.
DR /RDO: GAPR/

Zmiany: ZUS werykuje kompetencje kadry


zarzdzajcej
41 dyrektorw oddziaw ZUS (poza dwoma penicymi obowizki dyrektora)
otrzymao odwoania z penionych stanowisk z dniem 30 listopada. Jednoczenie na kade ze stanowisk dyrektorskich w terenie zosta ogoszony konkurs.
Fot. PIXABAY

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

W niedugiej perspektywie czasu czeka nas obsuga


nowych zada oraz zmiany w
strukturze organizacji. Staramy si dobrze przygotowa
nasz instytucj na realizacj nadchodzcych wyzwa.
Ich realizacja za wymaga fachowej kadry na szczeblu kierowniczym, dlatego musimy
zwerykowa jej kompetencje. Pragn przy tym podkreli, e konkurs jest w peni
otwarty i transparentny. Moe w nim oczywicie wystartowa rwnie kady z dotychczasowych dyrektorw i w ten
sposb zwerykowa swoje
kompetencje. Przed nikim nie
zamykamy drogi tumaczy
dr Marcin Wojewdka, czonek zarzdu ZUS nadzorujcy
sprawy pracownicze.

Dokumenty w konkursie na 43 stanowiska dyrektorskie mona skada do 21


padziernika. Decyduje data wpywu do Centrali ZUS.
Wszyscy, ktrzy speni wymagania formalne wezm
udzia w tecie wiedzy o ubezpieczeniach spoecznych i nansach pastwa. Nastpnie
ich kompetencje menaderskie sprawdz eksperci ds.
HR spoza Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, co ma zagwarantowa obiektywizm
konkursu. czna ocena tych
dwch aspektw pozwoli wyoni kandydatw na stanowiska dyrektorskie, ktrzy
przejd ostateczn rozmow z
prezesem ZUS. Objcie stanowisk w oddziaach planowane
jest od 1 grudnia.

Rwnoczenie z naborem kandydatw w konkursie na dyrektorw 43 oddziaw ZUS, bdzie prowadzona


kompleksowa ocena sprawnoci w realizacji dotychczasowych zada oraz kompetencji
kierowniczych wrd dyrektorw centrali Zakadu.
Nasi klienci oczekuj od
Zakadu penego profesjonalizmu w wykonywanych zadaniach. Ten profesjonalizm
wymaga odpowiedniej kadry
kierowniczej. Podkrelam, e
obecny zarzd ZUS w doborze pracownikw na kadym
szczeblu kieruje si tylko i wycznie ocen merytoryczn
kandydatw podkrela prezes Wojewdka.
DR /RDO: ZUS/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

DLA

ib.pl

m
ie
k
o
r
im
n
t
a
t
s
o
6
1
0
2
Rok
u
zwolnienia z obowizk
h
c
y
ln
a
k
s
fi
s
a
k
ia
n
a
w
instalo
Po ostatnim zamieszaniu wok tzw. fiskalizacji on-line, obecnie coraz czciej nasi Klienci pytaj, jak
interpretowa informacje, i w roku 2017 przestan obowizywa wszelkie zwolnienia z tytuu rejestracji
za pomoc kas fiskalnych.
Co do zasady, zgodnie z ustaw o VAT, jeli firma sprzedaje towary lub usugi na rzecz osb fizycznych
nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, jest obowizana do rejestrowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Ministerstwo Finansw wprowadzao okresowe zwolnienia z tego obowizku, ktre stopniowo s wygaszane. Jedno z nielicznych, jakie jeszcze funkcjonuje
to zwolnienie z kasy fiskalnej w przypadku osiganych obrotw detalicznych poniej 20 tys. z.
Nierzadko zdarzao si i zdarza do dzi, e przedsibiorcy zaniaj pacone podatki, deklarujc jedynie
cz swojej sprzeday, wanie po to, aby nie przekroczy w roku limitu 20 tys. z. Ministerstwo Finansw
podkrela, e docelowo kady przedsibiorca, ktry sprzedaje na rzecz detalistw bdzie obowizkowo
korzysta z kasy fiskalnej w imi przejrzystoci prowadzenia biznesu, ochrony uczciwych przedsibiorcw
oraz praw konsumentw.
Do koca biecego roku jednak w mocy jest nadal rozporzdzenie, zgodnie z ktrym obowizek wprowadzenia kasy nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, kiedy doszo do przekroczenia tej wartoci. W przypadku kwoty poniej limitu, kasy fiskalnej nie trzeba instalowa.
Takim najwikszym (i najbardziej kontrowersyjnym) zwolnieniem, ktre przestao obowizywa od 2015
roku, byo zwolnienie dla wybranych usug, w tym warsztatw samochodowych, lekarzy, dentystw,
prawnikw, fryzjerw, kosmetyczek oraz lokali gastronomicznych, nawet gdy wykazywany przez tych
podatnikw obrt by niszy ni 20 tys. z rocznie. Natomiast wraz z kocem roku 2016 limit ten przestaje
obowizywa w ogle, co oznacza, e kady przedsibiorca, ktrego klientami s konsumenci detaliczni
lub rolnicy ryczatowi, bdzie musia uywa kasy fiskalnej od 2017 r. niezalenie od wykonywanego
obrotu.
W odpowiedzi na pytania naszych Klientw wyjanilimy jak wyglda sytuacja w wietle obecnych przepisw. Do koca roku mamy jednak jeszcze ponad trzy miesice, a dowiadczenie mwi, e Ministerstwo
Finansw czsto publikuje nowe rozporzdzenia o stosowaniu kas fiskalnych w grudniu, zatem moe
by i tak, e nie zostao powiedziane jeszcze ostatnie sowo w tym temacie.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
*)
GRATIS!

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
j:
parametry kasy fiskalne
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 31 padziernika 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

wiadomoci

Z regionu

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

POWIAT WODZISAWSKI OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Budowa gazocigu
Kdzierzyn-Kole Hat
(Polska - Czechy)

Umowa z firm Dragados zostaa


zerwana. Kto dokoczy budow
zbiornika w Raciborzu?

Zostao ju zakoczone
postpowanie w sprawie wydania decyzji rodowiskowej
dla inwestycji. Teraz prowadzone s uzgodnienia z gminami, co do szczegowego
przebiegu nitki gazocigu.
Przedsiwzicie
realizuje
GAZ-SYSTEM S.A, Operator
Gazocigw Przesyowych.
Zakres prac po polskiej stronie obejmuje: budow gazocigu Kdzierzyn-Kole
Hat o dugoci okoo 55
km i rednicy 1000 mm, stacji pomiarowej na granicy z
Czechami (Owiszcze/Hat)
o duej przepustowoci oraz
toczni gazu w Kdzierzynie-Kolu. Zakres prac po stronie czeskiej: obejmuje budow gazocigu Libhot o
dugoci okoo 52 km, rozbudow gazocigu Tvrdonice Libhot oraz rozbudow
toczni Breclav.
Zakada si rozwj polskiego system przesyowego poprzez wybudowanie
nowych pocze gazowych
z pastwami Unii Europejskiej: Korytarz Gazowy Pnoc-Poudnie oraz poczenie z Litw. GAZ-SYSTEM
S.A. zamierza w latach 20152023 wybudowa w sumie
okoo 2 tys. km nowych gazocigw w zachodniej, poudniowej i wschodniej czci Polski.

Fot. UG Rudnik

Wkrtce ma ruszy budowa gazocigu wysokiego cinienia


Kdzierzyn-Kole Hat (Polska Czechy) wraz z infrastruktur towarzyszc.
krystyna stanik

<< GazetaInformator.pl

Celem inwestycji jest stworzenie dwukierunkowego poczenia przesyowego pomidzy Polsk a Czechami, majce
umoliwi ksztatowanie konkurencyjnego rynku gazu w tej
czci Europy. Na prace projektowe pozyskano 1,5 mln euro,
za na budowlane 62,6 mln euro z Unii Europejskiej.

Zbiornik przeciwpowodziowy powstanie, ale na pewno nie


ukoczy go Dragados. Firma ma dwa tygodnie na opuszczenie
placu budowy.
Brak moliwoci ukoczenia inwestycji w terminie i
przy akceptowalnych kosztach, nieefektywna wsppraca wykonawcy z inwestorem
oraz brak faktycznego i skutecznego zamiaru wywizania
si z podjtych zobowiza to
gwne przyczyny odstpienia
od umowy przez Regionalny
Zarzd Gospodarki Wodnej w
Gliwicach. 14 padziernika doszo do zerwania kontraktu. Od
tej daty firma ma dwa tygodnie
na opuszczenie placu budowy.
Zarzd wyda owiadczenie, w
ktrym potwierdza odebranie
firmie Dragados prawa do kontynuacji prac zwizanych z budow zbiornika przeciwpowodziowego Racibrz Dolny.
RZGW zapewnia jednak, e
konieczno ogoszenia nowego
przetargu nie stanowi zagroenia dla dalszej realizacji projektu. Wdraane s dziaania,
majce na celu zabezpieczenie
placu budowy oraz czynione
s procedury wyboru nowego
wykonawcy informuje rzeczniczka Zarzdu Linda Hofman.
Interes Skarbu Pastwa jest
naleycie zabezpieczony w postaci gwarancji zwrotu zaliczki
oraz gwarancji waciwego wykonania umowy dodaje Hofman.
Wtpliwoci, co do prawidowego przebiegu inwestycji,
pojawiy si ju kilka miesicy
temu, kiedy wyszo na jaw, e
Dragados uywa niewaciwego materiau do budowy waw
przeciwpowodziowych. Do akcji

Fot. Ireneusz Burek

Na zdjciach way przeciwpowodziowe, przy budowie ktrych uyto niewaciwego materiau. Gdy sprawa wysza
na jaw, rozpoczto szczegow kontrol dziaa firmy
DRAGADOS.
wkroczya prokuratura, ale do
tej pory nikt nie usysza zarzutw.
Tymczasem 25 i 26 padziernika w Kuni Raciborskiej
odbdzie si wyjazdowe posiedzenie poczonych komisji sej-

mowych Ochrony rodowiska i


Gospodarki Morskiej i eglugi
rdldowej. W trakcie wizyty
posowie maj odwiedzi plac
budowy raciborskiego zbiornika.
kc

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

wiadomoci

Z regionu

RACIBRZ EDUKACJA

Raciborska PWSZ zainaugurowaa nowy rok akademicki


Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Raciborzu obchodzi w tym roku jubileusz dziaalnoci.
justyna koniszewska

wania oraz dyskutowania wizjonerskiej koncepcji, a take


rzetelno codziennej pracy nadmienia na wstpie swojego przemwienia rektor Ewa
Stachura. Podczas inauguracji zostaa podpisana umowa
wsppracy midzy raciborsk
uczelnia, a wadzami miasta i

powiatu. - Efektem podpisania umowy bdzie na pewno wiele wsplnych wanych


przedsiwzi. Najbliszym
przykadem dobrej wsppracy jest konferencja powicona odnawialnym rdom
energii - zauway prezydent
Mirosaw Lenk.

Z okazji jubileuszu uhonorowano midzy innymi prof.


Mariana Kapic i dr hab. Jerzego Popiecha - jednych z
zaoycieli raciborskiej uczelni. Nagrodzono take pracownikw PWSZ, ktrzy pracuj
od pocztku jej istnienia. Kapica i Popiech wspominali wy-

darzenia, ktre doprowadziy


do powstania szkoy wyszej
w Raciborzu. Na inauguracji
obecni byli midzy innymi:
prezydent Mirosaw Lenk, starosta Ryszard Winiarski, pose Gabriela Lenartowicz oraz
przedstawiciele wadz lokalnych oraz kocielnych.
Fot. Justyna Koniszewska

11 wrzenia w murach raciborskiego Zamku Piastowskiego odbya si uroczysta


inauguracja nowego roku
akademickiego 2016/2017.
Jest to szczeglny moment
dla Pastwowej Wyszej

Szkoy Zawodowej, poniewa


w tym czasie przypada 15. rok
jej dziaalnoci. 20 wrzenia
2001 roku zosta wydany akt
powoania PWSZ w Raciborzu. Znakomite 15 lat, ktre
zbudowao dzisiejsz pozycje
uczelni to czas ksztatowania
si jej idei i misji, formuo-

Zobacz ca fotorelacj

R E K L A M A

Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa moe poszczyci si bardzo dobrym wynikiem naboru
- 700 studentw stanie w progach raciborskiej uczelni. Nowi, tegoroczni studenci otrzymali
indeksy i zostali symbolicznie pasowani na akw berem rektor Ewy Stachury.

6 Wiadomoci

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

Pomysy na dugie wieczory


REGION SPORT

Szczupa sylwetka, redukcja stresu, poprawa kondycji


Nie masz pomysu na spdzenie dugich jesiennych i zimowych wieczorw? Nie daj
si depresji! Zadbaj o swoje
ciao i zdrowie, a dodatkowo
zrzu par kilogramw. Zapraszamy na zajcia z Aqua
Fitnessu, ktre s prowadzone
przez Hobby Sport.

Harmonogram zaj:
H2Ostrg w Raciborzu:
wtorki i czwartki o godzinie
19:00 oraz w czwartki o godzinie 9:00 i 9:45 zajcia
specjalne dla Seniorw.
Hydrosfera Kietrz: poniedziaki, czwartki i pitki o
godzinie 20:00.

Wpyw Aqua Fitnessu na


zdrowie
Aqua Fitness to nic innego jak gimnastyka w wodzie.
Dyscyplina ta ma pozytywny
wpyw na skuteczne modelowanie sylwetki, przy maksymalnym odcieniu krgosupa oraz na niwelowanie stresu
i napicia. Jest to wic doskonaa forma ruchu dla kobiet
ciarnych oraz osb otyych
bd po kontuzjach.

Informujemy, e na
zajcia z Aqua Fitnessu
obowizuje telefoniczna
rezerwacja miejsc!
Gwarantujemy du dawk relaksu i satysfakcji! Jeeli
oprcz niewtpliwych walorw zdrowotnych gimnastyki
w wodzie, chcesz wyrwa si z
domu i spdzi czas w miym
towarzystwie nasza oferta
jest dla Ciebie!
Artyku sponsorowany

Fot. Hobby Sport

Aqua Fitness jako zdrowa alternatywa spdzenia wolnego czasu.

Hobby Sport Szkoa Zdrowego Stylu ycia, ul. Krasne Pole 19, 48-100 Gubczyce
tel. 796 626 868 | www.hobbysport.com.pl | www.facebook.pl/HobbySport

REGION STYL YCIA

Rorodna kuchnia, wiee produkty, niezapomniana atmosfera


Restauracja Smaki wiata to doskonae miejsce na wieczorne wypady z bliskimi.
wyborem da. Sukces kulinarny, restauracja zawdzicza
przede wszystkim wieym
produktom, ktrych uywa
do kompozycji swoich da. W
menu Restauracji znajd Pastwo ofert niadaniow, obia-

dy, kaw oraz zarwno zimne


jak i gorce napoje.
Rnorodna kuchnia
Menu Restauracji Smaki
wiata bogate jest w rnorodne potrawy, dziki czemu traa

w gust wielu Goci. W ofercie


midzy innymi dania drobiowe i wieprzowe, zupy, rnorodne posiki z makaronem w
roli gwnej, pizza, saatki oraz
specjalne dania dedykowane
dla najmodszych.

Jedzenie na telefon
Staramy si dopasowa
do naszych Klientw, dlatego
umoliwiamy kupno da na
wynos, a take przygotowujemy catering z dowozem do
wyznaczonego miejsca. Za-

mw obiad do domu lub pracy


i ciesz si pysznym posikiem w
atrakcyjnej cenie. Gwarantujemy darmowy dowz pow. 20 z
w centrum Raciborza.
Artyku sponsorowany
Fot. Smaki wiata

Restauracja Smaki wiata, mieszczca si na rynku


w Raciborzu, to wyjtkowo
klimatyczne miejsce, ktre
oprcz atrakcyjnego wystroju,
zachwyca take rnorodn
kuchni wiata z jej szerokim

Restauracja Smaki wiata


Rynek 4, Racibrz
tel. 32 415 15 11
www.pizza-raciborz.pl
/Restauracja RO-MA / Smaki wiata

GazetaInformator.pl >>

19
padziernika
nr 21 (222)
19 padziernika
2016,2016,
nr 21 (222)

Pomysy na dugie wieczory

Wiadomoci
Zoty rodek 77

REGION STYL YCIA

Regionalna kuchnia, swojski klimat, mia obsuga


Fot. Swojskie Jado

Restauracja Swojskie Jado z Raciborza idealne miejsce na dugie wieczory.

Tradycja i rozwj
Restauracja Swojskie Jado to uosobienie polskiej i
lskiej tradycji. Regionalne
dania, chopski wystrj i panujcy w Restauracji klimat
to co, co sprawia, e Gocie
bardzo chtnie do niej wracaj. Swojskie Jado istnieje
od 2000 roku. Na przestrzeni lat, zmianie ulego przede
wszystkim menu, ktre nieustannie wzbogacane jest o
nowe smaki, dopasowane do
najnowszych trendw kulinarnych.

Kuchnia jak w domu


Niewtpliwym atutem Restauracji Swojskie Jado jest
domowa kuchnia z wyrobami wasnej roboty, takimi jak:
chleb ze smalcem, czy swojska
kiebasa. Menu Restauracji bogate jest w rnorodne dania,
dziki czemu traa w gust wielu Goci. Co wicej, w Restauracji serwowane s posiki wycznie ze wieych produktw.
Nie stosuje si w niej wyrobw
gotowych lub pproduktw i
to jest wanie sekret niepowtarzalnych smakw.

Klimatyczny,
ciepy wystrj
Restauracja Swojskie Jado
wyposaona jest w drewniane
meble, ktre zostay wasnorcznie wykonane przez grali. Dua ilo drewna i ciepe
kolory tworz niepowtarzalny
klimat, dziki ktremu Gocie
dobrze si czuj, przebywajc
w Restauracji. Co wicej, w
okresie witecznym, Restauracja nabiera zupenie innego
wyrazu: zmieniane s dekoracje oraz drobne elementy wystroju.

Co wicej,
ni Restauracja
W Restauracji mona
zorganizowa rnego rodzaju imprezy okolicznociowe: wiksze do 75
osb (wesela, chrzty, komunie) oraz kameralne
(spotkania z przyjacimi,
spotkania biznesowe itp.).
Ponadto, mona zamwi
take catering z dowozem.

Artyku sponsorowany

SWOJSKIE JADO
Racibrz, ul. Stefana Batorego 6
tel. 32 415 13 56 kom. 697 714 345
/Swojskie Jado

R E K L A M A

RACIBRZ ROZRYWKA

Psotnikowo
zaprasza na Halloween
Moc zabawy i niezapomnianych wrae podczas
imprezy Halloweenowej w Psotnikowie.
Sala Zabaw Psotnikowo
ma zaszczyt zaprosi wszystkie
dzieci na imprez Halloweenow, ktra odbdzie si 29 padziernika o godzinie 17:00 w
Raciborzu przy ulicy kiewskiego 22. Zapewniamy dobr
zabaw i mnstwo nagrd. Z
nami Twoja pociecha na pewno nie bdzie si nudzi. Przebierzemy si za najstraszniejsze postacie, wsplnie zrobimy
mroczn wat cukrow, urzdzimy najstraszniejsz imprez w miecie.
Musisz by wtedy z nami,
spiesz si, ilo miejsc ograniczona, wstp jedynie 15 zotych. Wicej informacji pod
numerem telefonu 726357993
lub w Sali Zabaw dla dzieci w
Raciborzu przy ul. kiewskiego 22. Nie moe ciebie zabrakn, liczymy na ciebie!
Sala zabaw Psotnikowo organizuje rwnie urodziny i imprezy dla dzieci. To
miejsce dla wszystkich dzieci,
ktre lubi psoci. Nadmiar
energii mog one spoytkowa biegajc po tajemniczych
labiryntach, torach przeszkd,
baseny z pieczkami, zjedal-

Najlepsze Halloween dla dzieci w Psotnikowo!


SALA ZABAW
PSOTNIKOWO
ul. kiewskiego 22,
Racibrz
tel. 726 357 993
nie, piki oraz miejsca do skakania. Wszystkie zabawki s
bezpieczne dla dzieci. Sprawiaj nie tylko rado, ale take wpyn pozytywnie na kondycj dziecka. W czasie kiedy
maluchy bd bawi si w najlepsze, rodzice mog zrelaksowa si w kawiarence.

facebook.com/
placpsotnikowo
Psotnikowo
zaprasza w godzinach:
pn.-pt. godz. 12:00-19:00
sb. godz. 10:00-20:00
nd. godz. 12:00-20:00
Artyku sponsorowany

sport

Z regionu

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ MOTORYZACJA

Cztery kka inne ni wszystkie

Zobacz ca fotorelacj

Pasja do motoryzacji, ktra czy ludzi tak w skrcie mona przedstawi imprez, ktra odbya si
w Raciborzu z okazji zakoczenia sezonu.
justyna koniszewska

otworzy si na szersze grono. Wybralimy kilkadziesit


najadniejszych samochodw
z poudnia Polski nadmieni
jeden z organizatorw imprezy, Tomasz Lindner.

Wrd eksponowanych
aut mona byo dostrzec
midzy innymi volkswageny garbusy z lat 60., biaego
mustanga czy samochd, w
ktrym wosy staj dba. W

trakcie piciogodzinnej imprezy, prcz prezentacji samochodw, odbyo si rwnie wrczenie wyrnie i
nagrd oraz chillout przy muzyce i burgerach. Mionicy

motoryzacji zaprezentowali ponad 100 tuningowanych


pojazdw, a podczas wydarzenia przez zamkowy dziedziniec przewino si blisko
1000 osb.
Fot. Katarzyna Przypado

9 padziernika na dziedzicu raciborskiego Zamku


Piastowskiego odbyo si wydarzenie pod nazw SHOW

OFF Racibrz Ludzie Pasja


Motoryzacja. Fani czterech kek mogli zobaczy samochody zmodyfikowane, klasyczne oraz oryginalne. Razem
z kolegami postanowilimy

Tuning samochodowy, ktry zakada przede wszystkim zmian standardowego wygldu samochodu i jego fabrycznych parametrw technicznych w celu stworzenia oryginalnego egzemplarza
danego modelu nie jest tanim hobby. Jednak mimo wszystko z jednej strony skupia wielu entuzjastw, a z drugiej ilo osb chccych zobaczy takie okazy stale ronie.
RACIBRZ SPORT
Zobacz ca fotorelacj

Siatkarze AZS-u Rafako przegrali czwarty mecz w sezonie


Cztery mecze i cztery poraki tak w tej chwili wyglda bilans spotka AZS-u Rafako Racibrz.
W sobot rywalem raciborskich siatkarzy by UKS Strzelce Opolskie.
Rafako Racibrz podejmowali
u siebie druyn UKS-u Strzel-

ce Opolskie, w ktrej graj rwnie zawodnicy Modej ZAKSY.

We wszystkich setach dominowali przyjezdni, ktrzy wygrali

3:0. KS AZS Rafako Racibrz


UKS Strzelce Opolskie 0:3

(18:25, 21:25, 20:25).


kp

Fot. Katarzyna Przypado

W ramach czwartej kolejki


spotka II ligi siatkarze AZS-u

Po czwartej kolejce spotka AZS zajmuje ostatnie miejsce


w tabeli.
R E K L A M A

W spotkaniu zdecydowanie lepsza bya druyna goci.

Zawodnicy Rafako tylko chwilami grali z UKS-em jak


rwny z rwnym.

GazetaInformator.pl >>

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

sylwetki

Z regionu

WODZISAW LSKI HISTORIA

Karol Szymura wodzisawski harcmistrz


z Orderem Umiechu
Fot. archiwum rodziny Karola Szymury

Z okazji minionego Dnia Orderu Umiechu wspominamy Karola Szymur z Wodzisawia lskiego,
ktry niemal 40 lat temu otrzyma to odznaczenie.

katarzyna czy

To chyba najmilsza z nagrd, jak sobie mona wyobrazi za prac z dziemi i


modzie. Jest to take satysfakcja, e dostrzeono nasze
wysiki, by zapewni dzieciom
rado i umiech na twarzach
mwi Karol Szymura tu
po otrzymaniu Orderu Umiechu, niezwykego odznaczenia
przyznawanego przez dzieci
dorosym, ktrzy wyrniaj
si gorliw prac na rzecz najmodszych i rozbudzaj w nich
rado i entuzjazm.
Pomys stworzenia Orderu
narodzi si w 1967 r. Podczas
wizyty pisarki Wandy Chotomskiej w sanatorium w Konstancinie jeden z maych pacjentw
zapyta j , dlaczego waciwie
nie ma orderu umiechu?.
Chopiec stwierdzi, e taka
nagroda powinna by, a jej
pierwszym laureatem miaby
zosta Jacek posta z popularnej dobranocki. Chotomska
wspomniaa o tamtej rozmowie w wywiadzie dla Kuriera
Polskiego, redakcja podchwycia pomys, nieco go zmodyfikowaa (Order mia by
wrczany osobom dorosym
wskazanym przez dzieci) i ju
rok pniej medal zosta wrczony trzynastu osobom. Charakterystyczne umiechnite
R E K L A M A

soneczko zostao na nim wygrawerowane wedug projektu


dziewicioletniej Ewy Chrobak
z Guchoaz. Kurier ogosi
bowiem konkurs na pamitkow odznak. Wedug jury do
redakcji spyno 12 tysicy kopert ze zgoszeniami, w ktrych
znajdowao si nawet 44 tysice prac. W 1979 r. Sekretarz
Generalny ONZ nada odznaczeniu rang midzynarodow. Do dzi medal otrzymao
niemal tysic osb. Wrd nich
znalaz si te mieszkaniec Wodzisawia l.
Karol Szymura urodzi
si 19 stycznia 1913 r. w Bytomiu. Jednak po stracie ojca przeprowadzi si z matk i
rodzestwem do Wodzisawia
l., gdzie mieszka do koca
ycia. Od dziecistwa by zafascynowany harcerstwem i
mimo modego wieku zosta
przyjty do druyny im. ks. Jzefa Poniatowskiego. Przyrzeczenie harcerskie zoy w 1931
r. i odtd powica harcerstwu wikszo swojego czasu i energii. W czasie II wojny
wiatowej zosta przymusowo wcielony do Wehrmachtu.
W domu zostawi on i maego synka. Opuszczajc miasto, zobaczy ruiny zburzonej
przez hitlerowcw kapliczki
(na skrzyowaniu dzisiejszych
ulic Czyowickiej i Wolnoci) i

postanowi, e jeli szczliwie


wrci z frontu, to odbuduje budowl. Nie sdzi, e ponownie
zobaczy rodzin i swoje miasto dopiero w 1946 r. Zgodnie ze zoon przed szeciu
laty obietnic Karol Szymura
podj dziaania na rzecz odbudowy kapliczki. Dziki wasnej determinacji oraz pomocy i wysikowi m.in. harcerzy,
obiekt zosta powicony w
padzierniku 1948 r.
Druh Karlik, jak nazywali
go podopieczni, cigle trosz-

czy si o dzieci i modzie.


Organizowa rozmaite rajdy,
obozy, wycieczki, biwaki, nieobozowe akcje letnie... Stara
si wasnym przykadem pokazywa najmodszym, co znaczy patriotyzm, honor, powicenie, szacunek dla drugiego
czowieka i przyrody. Angaowa w swoj prac ca rodzin:
ona i synowa przygotowyway
posiki podczas obozw czy akcji letnich, syn pomaga w tworzeniu pamitkowych proporczykw i znaczkw, wnuki

uczestniczyy we wszystkich
harcerskich przedsiwziciach.
W 1978 r. w Paacu Modziey w Katowicach otrzyma
najwaniejsze dla niego odznaczenie: Order Umiechu. - ycie bez dzieci byoby nic niewarte mwi po powrocie z
uroczystoci. - Bd pracowa z
modymi harcerzami tak dugo,
jak dugo im bdzie sprawiao
to przyjemno i jak tylko pozwol mi na to siy doda.
I rzeczywicie, do ostatnich dni, mimo choroby i ro-

dzcych si w wodzisawskiej
komendzie konfliktw, nigdy
nie odwrci si od swoich
podopiecznych. Z wielk uwag traktowa zreszt nie tylko
harcerzy, ale take modzie
uczc si w pobliskiej szkole.
W jego pogrzebie (zmar 19 lipca 1989 r.) uczestniczyy setki
mieszkacw
Wodzisawia
l. Dzieci, modzie i doroli
chcieli towarzyszy w ostatniej
drodze temu, ktry przez 60 lat
obdarza ich tak wielkim zainteresowaniem i trosk.

10 Z regionu

zdrowie

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

WODZISAW LSKI ZDROWIE

REGION ZDROWIE

Bez kolejek do kardiologw

Bezpatne badania dla chorych


na cukrzyc

W wodzisawskim Centrum Medycznym


NOVUM-MED pacjentw cierpicych na choroby
ukadu krenia lub cukrzyc przyjmuje a piciu
specjalistw kardiologw.
Na ul. Gaczyskiego 2 w
Wodzisawiu lskim w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ
przyjmuje piciu specjalistw
kardiologw. Dysponuj oni
dwoma aparatami USG do bada echo serca wraz z kolorowym dopplerem, Holterem do
badania caodobowego EKG,
pracowni rentgenowsk i laboratorium. Wrd chorych na
choroby ukadu krenia du
grup osb stanowi osoby chore na cukrzyc. Pacjenci ci wymagaj dodatkowo okresowej
oceny narzdu wzroku, konsultacji nefrologicznej oraz neurologicznej. W Centrum Medycznym NOVUM-MED mog oni
skorzysta z porad specjalistw
diabetologw, okulistw, nefrologa, neurologa i dietetyczki.
Lekarze ci stanowi jeden skoordynowany zesp specjalistw
wsplnie rozwizujcy problemy
medyczne pacjenta.
Poradnia Okulistyczna Centrum Medycznego dysponuje nowoczesnym tomografem
OCT do badania siatkwki oka,
ktry posiada rwnie opcj badania naczy siatkwki bez uycia kontrastu, co jest szczeglnie
uyteczne u chorych na cukrzyc.

Czstym powikaniem cukrzycy jest przewleke niedokrwienie


koczyn. Z tego powodu rocznie w Polsce wykonuje si okoo
6000 amputacji. Jak unikn przykrych konsekwencji? Rozmowa z dr n. med., kardiologiem Witoldem Streb.
Fot. Novum-Med

Choroby ukadu krenia


s gwn przyczyn zgonw
w Polsce. Dziki odpowiedniej
profilaktyce mona jednak zapobiega gronym powikaniom. Oprcz waciwego odywania i mdrze rozplanowanego
wysiku fizycznego, istotne jest
okresowe wykonywanie bada
pod ktem oceny ryzyka chorb
cywilizacyjnych: cukrzycy i chorb ukadu krenia. Na cukrzyc leczy si w Polsce okoo 2,5
mln osb, a drugie tyle ma stan
przedcukrzycowy. Stan przedcukrzycowy nie daje objaww,
jednak stwierdzono, e wyranie przyspiesza rozwj miadycy naczy, zwiksza ryzyko
zawau serca, udaru mzgu oraz
zwiksza ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Najwicej
osb zmaga si z cukrzyc typu
2, ktrej przyczyny tkwi w niezdrowym stylu yciu. Na nasze
zachowania mamy bezporedni
wpyw i moemy je odpowiednio wczenie skorygowa. Jeli
bdziemy biernie czeka, nieuchronnie naraamy si na ryzyko powika cukrzycy, takich
jak choroba wiecowa, nadcinienie, retinopatia, nefropatia,
neuropatia cukrzycowa.

<< GazetaInformator.pl

Zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, badanie dna oka u chorych


na cukrzyc naley wykonywa
przynajmniej raz do roku.
Do koca padziernika, pacjenci zarejestrowani do poradni kardiologicznej w cenie wizyty
pierwszorazowej bd mieli wykonywane badanie EKG, pulsoksymetri oraz oznaczenie poziomu glukozy i cholesterolu.

44-300 Wodzisaw lski


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51
32 440 77 52

Cukrzyca jest przewlek


chorob, z ktr zmagaj si
pacjenci na caym wiecie. Nie
naley jej lekceway, gdy moe mie powane konsekwencje.
Nieprawidowy poziom glukozy
we krwi powoduje szereg gronych dla zdrowia i ycia powika.
W jaki sposb mona unikn amputacji koczyn?
Wczesne wykrycie istotnego zwenia ttnic koczyn dolnych pozwala unikn takiego
scenariusza poprzez przeprowadzenie zabiegw rewaskularyzacji przezskrnej lub chirurgicznej.
Za pomoc jakiego badania
moemy wykry niebezpieczne nieprawidowoci?
Nieinwazyjnym badaniem
pozwalajcym z 90% czuoci
i swoistoci wnoszc blisko
100% przewidzie wystpowanie istotnego hemodynamicznie zwenia ttnic koczyn

dolnych jest pomiar wskanika


ramienno-kostkowego (ABI).
Ocena ABI jest atwym do wykonania i powtarzalnym testem
umoliwiajcym wykrywanie
bezobjawowych zmian miadycowych. Pomiary ABI maj
szczegln warto u chorych
bezobjawowych, poniewa 5090% pacjentw z istotnym zweniem ttnic koczyn dolnych
nie ma objaww chromania
przestankowego. Oprcz rozpoznania zwenia ttnic koczyn
dolnych, warto ABI pozwala
rwnie przewidywa przysze
wystpienie dawicy piersiowej, zawau serca, zastoinowej
niewydolnoci serca czy udaru
mzgu.
Dla kogo dedykowane jest
to badanie?
Amerykaskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA,
American Diabetes Association) i Kardiologiczne (AHA)
zalecaj wykonywanie badania
ABI u chorych na cukrzyc po

50. roku ycia, u modszych ni


50 lat z towarzyszcymi czynnikami ryzyka miadycy oraz w
przypadku cukrzycy trwajcej
powyej 10 lat. Std te wszystkim chorym z cukrzyc po 50 r.
ycia NZOZ Kardio-Plus proponuje nieodpatnie wykonanie
badania wskanika ramienno
kostkowego (ABI) w celu wczesnego wykrycia powika naczyniowych cukrzycy. Badanie
wykonujemy kademu choremu po okazaniu ksieczki cukrzycowej.

PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

www.novum-med.pl
Artyku sponsorowany

POWIAT WODZISAWSKI ZDROWIE

Szef lskiego NFZ odwiedzi powiat wodzisawski


7 padziernika w Powiatowym Centrum Konferencyjnym
w Wodzisawiu l. odbyo si
spotkanie na temat dostpnoci usug medycznych w powiecie wodzisawskim w kontekcie
polityki NFZ. Gwnym prelegentem by Jerzy Szarfanowicz,
dyrektor lskiego Oddziau Narodowego Funduszu Zdrowia.
W konferencji wzili rwnie
udzia samorzdowcy, dyrektor
szpitala w Wodzisawiu l. i Rydutowach oraz przedstawiciele
niepublicznych zakadw opieki
zdrowotnej.
Szafranowicz zaprezentowa
dane na temat liczby udzielanych w powiecie wodzisawskim
wiadcze, ich rodzaju i funduszach przeznaczanych na ten cel.
Mwi rwnie o odsetku pacjentw, ktrzy wybieraj placwki
poza naszym powiatem. Czsto
wynika to z niedostpnoci pewnych wiadcze (np. w zakresie
kardiologii), ale pewne zaniepokojenie powinien wzbudza jego
zdaniem fakt, i niemal poowa
wiadcze ortopedycznych jest
wykonywana w innych powiatach, mimo i suma przeznaczanych na ten cel funduszy wynosi
ponad 3600 tys. z.
Dyrektor wojewdzkiego
oddziau NFZ podkrela te, e
zdaje sobie spraw z trudnej sy-

Fot. Justyna Koniszewska

Chcemy wam pomc przeprowadzi restrukturyzacj szpitala zapewnia dyrektor lskiego Oddziau NFZ.
Przedstawi take gwne zaoenia nowej ustawy o wiadczeniach medycznych.

Zobacz ca fotorelacj

W spotkaniu z dyrektorem lskiego Oddziau NFZ brali udzia nie tylko samorzdowcy i
dyrektor wodzisawskiego szpitala, ale rwnie przedstawiciele zakadw niepublicznych. Te
ostatnie byy reprezentowane przez 66 uczestnikw. Po zakoczeniu czci oficjalnej wielu z
nich skorzystao z moliwoci bezporedniej rozmowy z szefem lskiego NFZ.
tuacji PPZOZ. Restrukturyzacja waszego szpitala to problem
spoeczny, zawodowy, lekarski,
medyczny i problem pacjentw.
Czeka was dua praca do wykonania, eby wszyscy zrozumieli
wasze decyzje mwi Szafranowicz.
Druga cz prelekcji obejmowaa najwaniejsze zaoenia
projektu ustawy o wiadczeniach
medycznych. Zakada on utworzenie szeciu poziomw szpitali

kady z tych poziomw bdzie


charakteryzowa si konkretnym
profilem: liczb i rodzajem prowadzonych oddziaw i wiadczonych usug medycznych. Wodzisawska placwka trafiaby do
szpitali I stopnia. Oznacza to, e
tylko cz oddziaw bdzie finansowana w formie budetowania. Pozostae bd musiay
startowa w konkursach. Aby
znale si w grupie szpitali II
stopnia, placwka powiatu wo-

dzisawskiego musiaby otworzy


i utrzyma jeszcze jeden oddzia,
co, przynajmniej na razie, wydaje
si nieprawdopodobne.
Po zakoczonym wykadzie
odbya si krtka dyskusja na temat nowych rozwiza, przedstawiciele szpitala i NZOZ-w
mogli te zadawa Szafranowiczowi pytania oraz zgasza swoje uwagi i sugestie.
kc

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

wiadomoci

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

WODZISAW LSKI REKREACJA

Z regionu 11

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Wodzisawianie maj Twar- Certyfikat Samorzdowy Lider


Edukacji dla Wodzisawia l.
dy Orzech do zgryzienia

Celem programu Samorzdowy Lider Edukacji jest promocja najlepszych, najbardziej efektywnych w sferze owiatowej polskich samorzdw.

Fot. SP Wodzisaw l.

Stowarzyszenie Razem na Szybiku uruchomio pierwszy na


terenie powiatu escape room, czyli pokj zagadek.
katarzyna kafka

Escape room to gra w zamknitym


pomieszczeniu,
podczas ktrej, w cile ograniczonym czasie, rodzina/grono przyjaci/grupa znajomych
stara si, rozwizujc liczne
zagadki, zdoby klucz, ktry
umoliwi im wyjcie z pokoju.
Escape room to ciekawa forma spdzania wolnego czasu,
wymagajca naszego intelektualnego wysiku, wsppracy, sprytu i kreatywnoci caej
grupy.
Twardy Orzech to pierwszy tego rodzaju obiekt na terenie powiatu wodzisawskiego.
Zlokalizowany zosta w pomieszczeniach po byym Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu l. przy
ul. Kubsza 28. Do dyspozycji
goci oddano trzy pokoje zagadek: Gwiezdny py, Krlestwo kwadratu i Zapomnian
kopalni. Pokoje przeznaczone s dla grup od 2 do 5 osb,
w wieku od 6 do 16 lat wraz z
opiekunem. Nad prawidowym
przebiegiem zabawy czuwaj
pracownicy escape roomu.
W Twardym Orzechu
zorganizowa mona rwnie

12 padziernika w Sali
Biaej Muzeum Paacu Krla
Jana III w Wilanowie odbya si uroczysta gala VI edycji
Oglnopolskiego Programu
Certyfikacji Gmin, Powiatw
i Samorzdnych Wojewdztw
Samorzdowy Lider Edukacji 2016. Od 2011 roku
program ten realizowany jest
przez Fundacj Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyszego.
Ma na celu promowanie oraz
upowszechnianie najlepszych,

najbardziej efektywnych w
sferze owiatowej polskich samorzdw a take stosowanych przez nie praktyk sucych podnoszeniu jakoci
ksztacenia.
W tym roku, certyfikat Samorzdowego Lidera Edukacji

powdrowa do Wodzisawia
lskiego. Tym samym doceniony zosta wkad samorzdu
woony w rozwj nowoczesnej owiaty i lepsz przyszo
mieszkacw powiatu.
k

REGION MOTORYZACJA

Twardy Orzech jest czynny od wtorku do pitku, w godzinach od 13:00 do 19:00, a w soboty i niedziele od 10:00 do
19:00. Pokoje rezerwowa mona pod numerami telefonu:
500 344 414 lub 506 934 767 lub drog mailow: biuro@
orzechwodzislaw.pl.

niewielkie uroczystoci w specjalnie wyznaczonym pokoju urodzinowym oraz zakupi wykonane przez czonkw
stowarzyszenia rkodzieo, jak
biuteria czy ozdoby szklane, z
ktrych dochd przeznaczony
zostanie na dziaalno poytku publicznego prowadzon
przez Razem na Szybiku na
terenie caego powiatu.

Do powstania pierwszego
escape roomu przyczynio si
rwnie Starostwo Powiatowe
w Wodzisawiu lskim, ktre,
w ramach projektu Orodka
Wsparcia Ekonomii Spoecznej Subregionu Zachodniego,
przeznaczyo dla stowarzyszenia Razem na Szybiku 40 tys.
zotych na utworzenie dwch
nowych miejsc pracy.

SPRAWD BEZPATNIE
STAN TECHNICZNY SAMOCHODU
Akcja Bezpieczny Samochd przeprowadzona zostanie 22 padziernika w
Stacji Kontroli Pojazdw
BRELA Mszana/Wodzisaw lski Blazy.
W czasie Dnia Wszystkich
witych wielu kierowcw wsidzie za kierownice swoich samochodw, by odwiedzi groby
swoich najbliszych pooone
na cmentarzach w bliszych i
dalszych zaktkach naszego
kraju. Aby kierujcy szczliwie

WODZISAW LSKI GOSPODARKA

sibiorstw. Tegorocznej edycji


wydarzenia przywiecao haso
Trzy dni inspiracji dla innowacji. W czasie trwania wydarzenia organizowane byy liczne sesje panelowe, warsztaty i
spotkania powicone moliwociom rozwoju i stawianym
przed przedsibiorcami wyzwaniom, nagrodzono rwnie samorzdy i wodarzy szczeglnie
wyrniajcych si pod wzgldem wsppracy na linii samorzd-biznes.
k

Fot. UM Wodzisaw l.

MIASTO WSPIERA MAE I REDNIE


PRZEDSIBIORSTWA

Miasto Wodzisaw lski


oraz jego prezydent, Mieczysaw Kieca, zostali wyrnieni podczas VI Europejskiego Kongresu Maych
i rednich Przedsibiorstw.
Od 10 do 12 padziernika
w Midzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach
odbywa si VI Europejski Kongres Maych i rednich Przed-

Podczas uroczystej gali, prezydent Wodzisawia lskiego, Mieczysaw Kieca otrzyma rwnie wyrnienie Mecenasa Wiedzy,
przyznawane prezydentom, burmistrzom, wjtom, starostom
i marszakom wojewdztwa, ktrzy wykazuj si szczeglnym
osobistym zaangaowaniem w rozwj edukacji i nauki.

W tym roku tytu Samorzdu, ktry wspiera MP powdrowa do Wodzisawia lskiego. Z kolei prezydent miasta,
Mieczysaw Kieca, zosta wyrniony tytuem Prezydenta lidera, ktry wspiera MP.

R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

dotarli do celu, Stacja Kontroli Pojazdw Brela, lski Klub


Motorowy oraz wodzisawska
policja zorganizuj akcj Bezpieczny Samochd, w ramach
ktrej bdzie mona bezpatnie
sprawdzi stan techniczny swojego samochodu.
Kady pojazd za darmo bdzie mia sprawdzone owietlenie, stan ukadu hamulcowego i
zawieszenia. W czasie, gdy diagnoci sprawdz stan techniczny pojazdu, lski Klub Motoro-

wy zorganizuje pokaz pierwszej


pomocy, a obecni na miejscu
policjanci chtnie odpowiedz
na nurtujce kierowcw pytania.
Akcja zostanie przeprowadzona w sobot, 22 padziernika, w Stacji Kontroli Pojazdw
BRELA Mszana/Wodzisaw
lski Blazy (ul. Wodzisawska
97, przy stacji paliw ORLEN) w
godzinach od 9:00-13:00.
k

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

W przypadku kiedy masz wypowiedziane kredyty, poyczki, wynagrodzenie zostao zajte przez Komornika zgo si do nas. Zajmujemy
si: umarzaniem wszelkich du-

gw, wstrzymywaniem postpowania komorniczego lub windykacyjnego, czyszczeniem BAZ BIK, BIG,
KRD, ERIF. Tel. 726 504 071.
Szybka, bezpieczna pozyczka!
Kwota od 500 z do 25 tys., dogodne raty i okres kredytowania,
decyzja i wyplata na twoje konto
ju nawet w cigu 24 godzin, Racibrz, Rydutowy, Wodzisaw. Tel.
725 111 791.

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


czenie felg, dressing opon oraz plastikw). Tel. 796 899 338.

FINANSE

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.

na kolorowym tle 14 z

Wypoycz profesjonalny miernik


gruboci lakieru polskiej produkcji
prodig tech gl 8s menu po polsku i
funkcja asystent pomiaru ktry interpretuje wyniki!! bardzo wygodny dugi kabel od sondy. 15z/doba;
45z/tydzie. Kaucja zwrotna 300 z.
Tel. 888 110 113.
Wynajem Lawety. Fabrycznie LAWETA typu szwajcarka, bardzo
solidna! na podzespoach ALKO,
wymiary najazdw 4x2m, DMC
2700kg, adowno 2200 kg, ma-

sa wasna 500 kg, zaczep ALKO


3000 kg, osie ALKO 2x1350 kg, koa 185R14C, rama wykonana ze stali konstrukcyjnej o podwyszonej
wytrzymaoci, cao cynkowana
ogniowo. Wyposaenie: koo zapasowe, wycigarka, koo podporowe,
obrysy diodowe, kliny, trapy wjazdowe. Rwnie dostpne platformy
pod busy. Tel. 696 969 006.

Wynajem samochodu Renault


Kangoo. Okolice: Rybnik, Wodzisaw lski, Radlin, lsk, ory,
Czerwionka Leszczyny, Racibrz,
Kornowac, Rydutowy, Mikow,
Katowice, Jastrzbie Zdrj. Przeprowadzki, przewz ze sklepu Obi,
Castorama, Agata Meble. Tel. 695
514 394.

Regulowanie temperatury w
dwch paszczyznach przd i ty.
Polecam szybkie nagrzewanie. Tel.
504 030 870.

Sprzedam samochd Ford Fiesta


MK6 rok 2006. Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny,
wszystkie wymiany na bieco.
Oferta prywatna. Tel. 512 333 512.

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

ZDROWIE
MARIKA
Studio Masau
i Kosmetyki

ZAMA
w Czechach

PRACA

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Praca dla opiekunek osb


starszych w Niemczech od zaraz. Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

Tel. 602 150 886

Zatrudnimy do pracy na stanowisku


Pracownik Obsugi Stacji Paliw LUKOIL w Rybniku przy ul.Wodzisawskiej 181. P etatu z moliwoci
zwikszenia iloci godzin, umowa o
prac. Wymagana ksieczka samepidowska. Tel. 793 951 347.

Nasza rma zajmuje si transportem do 5 ton. W naszej ofercie znajd Pastwo opa rnego
rodzaju z kopal Jastrzbskiej
Spki Wglowej oraz Kompani
Wglowej i nie tylko! Opa bezporednio od producenta, konkurencyjne ceny! Tel. 663 390
413.

PRACA DORYWCZA
KOLPORTA
GAZET I ULOTEK
(pow. raciborski i wodzisawski)

PRACA:
HANDLOWIEC
SPRZTU
KOMPUTEROWEGO

Zastrzegamy sobie moliwo


odpowiedzi na wybrane oferty
Serdecznie zapraszmy
do kontaktu!

Wyslij CV na adres e-mail:


biuro@softib.pl

CV prosimy przesya na maila:


biuro@raciborskiemedia.pl
Szukamy osoby sumiennej
i godnej zaufania

NIERUCHOMOCI
Posiadamy wolne powierzchnie
magazynowe i biurowe ogem
350 m2. Przyjmiemy przedstawicielstwo rmy na sprzeda wyrobw zarwno hurtowo jak i detalicznie. Lokalizacja/wodzisaw
lski marklowicka. Tel. 607 320
450 lub 32 45 51 939.

Wynajm mieszkanie blisko centrum Wodzisawia l. Mieszkanie


jest jednym z trzech wydzielonych
w domu wolnostojcym, do dyspozycji podwrko nalece do posesji.
Dwa umeblowane pokoje, jeden z
aneksem kuchennym. azienka po
remoncie. Tel. 534 887 081.

MOTORYZACJA
Oferuj pranie tapicerki samochodowej, czyszczenie wntrza. Pranie
odbywa si za pomoc odkurzacza
piorcego Karcher SE 4001. Kompleksowe czyszczenie trwa okoo 1-2
dni. Moliwo wyprania podsutki
(zaley od materiau, samochodu).
Cena zaley od: koloru wntrza, za-

SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Tel. 690 617 505


facebook.com/marikamasaze

RNE

Jeli posiadasz:
dobre rozeznanie
w technologiach IT
dobr znajomo internetu
znajomo zagadnie
sieciowych
dowiadczenie
w obsudze klienta

Wymagany wasny samochd

Modelowanie sylwetki:
redukcja:
tkanki tuszczowej
cellulitu
rozstpw, blizn i inne...

brudzenia, wielkoci samochodu


oraz wielu innych czynnikw. Cena
za czyszczenie wntrza ok. 120 z.
za samochd. Zajmuj si czyszczeniem tapicerki materiaowej. Poniej
zdj. przykadowego prania. Za dodatkow opat moliwo umycia
samochodu na zewntrz (wyczysz-

Usugi w zakresie projektowania


i wykonawstwa mebli i zabudw
z drewna i pyt meblowych. Wykonujemy: altany, wiaty, zadaszenia, meble ogrodowe, garae,
place zabaw, balustrady, nietypowe meble, meble sklepowe.
Tel. 666 250 706.
Manicure i pedicure hybrydowy,
elowy, biologiczny. Jeeli ktra

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.
Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

z Pa nie ma moliwoci dojazdu


do mnie, bad ma w domu mae
dzieci mog przyjecha, po wczeniejszym uzgodnieniu. Tel. 667
026 326.
Oferujemy serwis i naprawa ekspresw do kawy. Fachowo i w
dobrej cenie. Tel. 575 302 766.
Usugi kompleksowe w zakresie
transportu mebli na terenie Wodzisawia lskiego oraz okolic.
Jasne konkretne zasady wsppracy bez adnych niespodzianek
w dniu usugi. Tel. 667 485 984.
Do wynajcia bus Marki Ford
Transit 3-osobowy cena do
uzgodnienia telefonicznie. Tel.
530 449 151.

Firma STACH-DREW

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej, samochodowej i czyszczenie dywanw urzdzeniami i produktami marki karcher. Tel. 609
432 763.

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 5

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

RYDUTOWY AKCJE CHARYTATYWNE

Charytatywny kiermasz

Zobacz ca fotorelacj

wizytwki 32 414 90 30
ulotki >>> 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Kiedy pomagaa innym, teraz sama potrzebuje


pomocy. Charytatywny kiermasz dla
Aleksandry Wieczorek odby si w Rydutowach.
katarzyna czy

Pomaga kady moe


stao si mottem dla seniorw, z ktrych kady zaangaowa si na swj sposb,
piekc ciasto, przygotowujc
stoiska czy sprzedajc zebrane przedmioty. 14 padziernika rydutowscy czonkowie
Akademii Aktywnego Seniora
60 plus oraz Stowarzyszenie
Moje Miasto zbierali pienidze na leczenie swojej nauczy-

cielki. Aleksandra Wieczorek


prowadzia w rydutowskiej
Akademii Aktywnego Seniora zajcia informatyczne. Pokazywaa swoim uczniom jak
korzysta z komputera, internetu i mediw spoecznociowych. Dziki niej wielu
starszych mieszkacw miasta pozbyo si lku przed nowoczesnymi technologiami i
rozpoczo swoj przygod ze
wiatem bliskim ich dzieciom
i wnukom.

Teraz jej dawni kursanci postanowili odwdziczy si jej za


cierpliwo i wyrozumiao i
zorganizowali kiermasz charytatywny, z ktrego dochd zostanie przeznaczony na leczenie
pani Aleksandry, ktra od lat
zmaga si z powanymi chorobami. Podczas kiermaszu mona byo kupi rozmaite uywane
przedmioty takie jak porcelana,
zabawki, szko, obrusy, sprzt
AGD, ksiki, ciasta oraz sprbowa sodkiego poczstunku.

R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Rozpocz si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposb.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

6 Ekologia

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Wkrtce rusza projekt Gmina z (dobr) energi!

KATARZYNA CZY

Walka ze smogiem i nisk


emisj toczy si od lat w pojedynczych gminach i miastach.
Samorzdowcy i przedstawiciele organizacji pozarzdowych tumacz, edukuj i
przekonuj, e to czym i w jaki
sposb palimy w piecach ma
bezporedni wpyw na zdrowie oraz ycie naszych rodzin. Ssiadw, stan rodowiska naturalnego. Take sami
czonkowie lokalnej spoecznoci podejmuj coraz wicej proekologicznych dziaa.
Jednak wszyscy zaangaowani w prac na rzecz poprawy
jakoci powietrza przyznaj,
e tak naprawd pojedyncze
inicjatywy tylko czciowo
speniaj swoj rol. Podobne
wnioski przywiody wodarzy
28 gmin i powiatw naszego
regionu do stworzenia wyjtkowego programu, ktrego
celem jest wsplna praca na
rzecz czystego powietrza. I tak
powsta projekt Gmina z (dobr) energi!.
Zwizek Gmin i Powiatw Subregionu Zachodniego
Wojewdztwa lskiego zrzesza 25 gmin i 3 powiaty: wodzisawski, rybnicki i raciborski. Zosta powoany w 2002
r., aby realizowa zadania z
zakresu m.in. wdraania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, rozwoju sieci drg i
stworzenie Zintegrowanego
Systemu Komunikacji Pasaerskiej, promocji turystycz-

nej regionu, rozwoju spoeczestwa obywatelskiego czy


wsppracy z organizacjami
pozarzdowymi.
Realizacja poszczeglnych
celw przebiega na tyle sprawnie, e czonkowie Zwizku
postanowili podj now inicjatyw i wsplnie zaj si
problemem niskiej emisji, z
ktrym borykaj si wszystkie
miejscowoci w naszym regionie.
Smog nie zna granic i nie
ma moliwoci, eby walczy z
nim w pojedynk powiedzia
Mieczysaw Kieca, prezydent
Wodzisawia l. i przewodniczcy Zwizku podczas konferencji prasowej na temat zaoe projektu. Ma on charakter
edukacyjno-informacyjny. Pomysodawcy chc przekazywa
mieszkacom regionu wiedz
nie tylko na temat negatywnych skutkw zanieczyszczonego powietrza, ale rwnie
promowa dobre praktyki w
tym zakresie i uczy jak kady
z nas moe wczy si w prac na rzecz wsplnego dobra,
jakim jest rodowisko przyrodnicze. Adam Wawoczny z
Biura Zwizku wyjania, e
wan rol bdzie odgrywa
take pitnowanie zachowa
niewaciwych. - Nie ma zgody na palenie mieci. mieci
powinno si segregowa, a nie
uywa jako paliwa i bdziemy
to bardzo mocno podkrela
mwi Wawoczny.
Kampania
rozpocznie
si 3 listopada i potrwa p-

tora roku (do maja 2018 r.).


Obejmie dwa sezony grzewcze (2016/2017 i 2017/2018)
oraz okres inwestycyjny pomidzy nimi. Grup docelow
stanowi wszyscy mieszkacy
subregionu, ale nie oznacza
to braku zrnicowania podejmowanych dziaa w zalenoci od wieku czy zawodu
odbiorcw. Dzieci i modzie
bd uczestniczy w specjalnie opracowanych zajciach
edukacyjnych i konkursach z
atrakcyjnymi nagrodami, doroli uzyskaj kompleksow
pomoc w zakresie wymiany
rde ciepa i dostp do kalkulatora efektywnoci energetycznej, a do inwestorw tra specjalne poradniki. Take
urzdnicy bd poszerza
swoj wiedz na temat wsparcia mieszkacw w podejmowanych przez nich dziaaniach
proekologicznych
poprzez
udzia w spotkaniach i szkoleniach. Planowana jest take
kampania w mediach z udziaem znanych osb. Na razie
nie mog jeszcze zdradzi nazwisk tych celebrytw, bo nie
byoby efektu zaskoczenia, ale
mog powiedzie, e bd to i
osoby potrace przycign
uwag dzieci i modziey i autorytety dla starszego pokolenia tumaczy Patryk Swoboda z rmy Planergia, ktra jest
partnerem projektu.
Cakowita warto projektu to okoo 400 tys. z. W
kosztach jego realizacji partycypuj wszystkie jednost-

Fot. Katarzyna Czy

Racibrz, Wodzisaw, Rybnik i pozostae 25 jednostek tworzcych Zwizek Gmin i Powiatw Subregionu
Zachodniego rozpoczyna kompleksowy program walki z nisk emisj. Wrd zaplanowanych dziaa znalazy
si m.in. zajcia dla dzieci, poradniki dla przedsibiorcw i szkolenia dla urzdnikw.

Program zaprojektowany przez subregion ma dotrze do 650 tys. mieszkacw 28 gmin


i powiatw. Planowane dziaania maj w atrakcyjny sposb podnosi wiadomo
spoecznoci lokalnej i promowa zachowania proekologiczne. Na zdj. (od lewej)
Mieczysaw Kieca, Wojciech Sauga, Piotr Kuczera, Adam Wawoczny, Patryk Swoboda.
ki samorzdu terytorialnego
zrzeszone w Zwizku (poprzez
opacanie skadki), a take
sponsorzy i instytucje wspierajce. Ponad 200 tysicy zotych na ten cel przekaza te
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Zdaniem Andrzeja Pilota, prezesa
WFOiGW, program jest wyjtkowy ze wzgldu na wspprac wszystkich jednostek
wchodzcych w skad subregionu i kompleksowo proponowanych dziaa. Pilot
przypomnia, e Fundusz od
dawna wspiera poszczeglne
gminy w walce z nisk emisj,
a take, od tego roku, wychodzi naprzeciw potrzebom indywidualnych mieszkacw,

czego wyrazem jest program


pilotaowy kierowany do wacicieli domw jednorodzinnych. Po raz pierwszy jednak
dotacja zostaa przeznaczona
na realizacj zadania obejmujcego tak wiele podmiotw.
Pomysowi z uwag przygldaj si take wadze wojewdztwa. Marszaek Wojciech
Sauga pochwali przedstawicieli subregionu za rozmach i
odwag i przyzna, e jeli projekt odniesie sukces, to powinien zosta skopiowany na
szczebel wojewdzki.
Wszyscy uczestnicy konferencji przyznawali, e edukacja jest jednym z trzech
elementw decydujcych o
skutecznej walce z zanieczyszczeniem powietrza. Pozostae

dwa to ekonomia i uregulowania prawne. Te jednak mog by w peni skuteczne tylko


przy dostatecznym poziomie
wiadomoci spoecznej. Dopki bowiem nie zmieni si
mentalno poszczeglnych
mieszkacw, ktrzy twierdz czsto, e ekologia si nie
opaca i nie mamy adnego
wpywu na ksztat stanowionego prawa i jego realizacj,
to trudno bdzie wprowadzi
jakiekolwiek zmiany. Szeroko
zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna ma zatem
ogromne znaczenie dla poprawy jakoci powietrza oraz budowy spoeczestwa obywatelskiego, na czym rwnie zaley
jej organizatorom.

REGION EDUKACJA

Konkurs Zielona Pracownia_Projekt 2016 rozstrzygnity


W konkursie ZIELONA
PRACOWNIA_PROJEKT2016 bray udzia szkoy podstawowe, gimnazja i
szkoy ponadgimnazjalne z
terenu wojewdztwa lskiego. Placwki mogy zgasza
swoje projekty sal lekcyjnych
do nauki przyrody, biologii,
chemii czy zyki oraz prowadzenia zaj ekologicznych. Spord nadesanych
zgosze Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach wybra 24 laureatw.
19 szk otrzyma wsparcie

nansowe, ktre umoliwi


stworzenie pracowni przyrodniczo-laboratoryjnych, dowiadczalnych, chemicznych,
a nawet architektury krajobrazu (Pastwowe Szkoy Budownictwa Zesp Szk w
Bytomiu). Najwysza kwota
dotacji, ktra tra na konta
10 placwek, wynosi 7 500
z dla kadej z nich. Ponadto
do piciu szk tra nagrody
rzeczowe takie jak laptop, mikroskop czy projektor multimedialny.
KC

Fot. WFOiGW w Katowicach

19 szk z caego wojewdztwa otrzymao dotacje na stworzenie pracowni ekologicznej, a 5 zostao wyrnionych nagrodami
rzeczowymi. WFOiGW ogosi list laureatw konkursu.

Zielone pracownie maj pomc uczniom zdobywa wiedz z zakresu przedmiotw przyrodniczych i rozbudza w
nich zainteresowanie ekologi. Wrd nagrodzonych projektw znalazy si m.in. nastpujce pomysy: Obserwuj,
eksperymentuj i dziaam ekologicznie w pracowni Muszelka, Pozna, zrozumie, pokocha Gaj i Zielona Ekopracownia poznaj wiat polisensorycznie.

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

RACIBRZ RCK 28-30 PADZIERNIKA

RYDUTOWY FENIKS 29 PADZIERNIKA

PSZW ZSP 20 PADZIERNIKA

FESTIWAL
PODRNICZY
WIATRAKI

KONCERT OPERETKOWY

TARGI PRACY
I AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ W PSZOWIE

XIII Festiwal Podrniczy


Wiatraki tradycyjnie odbdzie si
w ostatni weekend padziernika.
Od 28 do 30 padziernika w Raciborskim Centrum Kultury przy ul.
Chopina bdzie mona spotka si
z najwybitniejszymi podrnikami, explorerami i dziennikarzami.
Bilety na blok szkolny kosztuj 6 z za pokaz. Bilety jednodniowe na cz festiwalow: 20 z,
ulgowe 15 z (uczniowie, studenci,
posiadacze kart Rodzina+ i Senior
60+). Biuro festiwalowe, w ktrym bdzie odbywaa si sprzeda
biletw, bdzie czynne na godzin
przed rozpoczciem pokazw w
sobot i niedziel.
28 padziernika (pitek)
Blok szkolny (uczniowie szk
rednich, gimnazjw oraz V i VI
klas szk podstawowych, wczeniejsza rezerwacja miejsc: 502
557 238)
8:30 ukasz Supergan Islandia
Wyspa ywiow
10:00 Piotr Horzela Sudan Poudniowy historie przerne
11:30 Arkadiusz Milcarz Arun
gubi Gobi
18:00 Pokaz filmw podrniczych: Galumphing (re. K. Jzefowicz) i THX GOD (re. M.
Kopaniszyn i Sz. Pado) wstp
wolny, zaprasza RCK DKF Puls
20:00 Koncert zespou Bartkicky Band (indie folk/indie rock)
Przystanek Kulturalny Koniec
wiata (wstp wolny)
29 padziernika (sobota)
9:00 Spyw Odr z Raciborza
(przysta) do Grzegorzowic.

Patronat medialny:

Organizator OSiR Racibrz,


uczestnictwo darmowe, obowizkowa rezerwacja: osir.raciborz@wp.pl.
12:00 Magdalena Lechowska
Poznaj moj Kolumbi (film,
piew i degustacja... mrwek
dupiastych)
13:30 ukasz Supergan Pieszo
przez nieznany Iran
15:00 Ostap Kostiuk ywy
Ogie (film)
16:30 Piotr Horzela Antarktyka stacja polarna, lodowce,
pingwiny
18:00 Go specjalny: Andrzej
Bargiel Zdobycie nienej Pantery
20:00 Koncert zespou Voosi
22:00 After Travel Party (czyli nie samym slajdem yje podrnik) Przystanek Kulturalny Koniec wiata (wstp wolny)
30 padziernika (niedz.)
12:00 Sebastian Bielak Puszcza
Biaowieska. Krlestwo lenego
ubra
13:15 Arkadiusz Milcarz Mistyczna Syberia
15:00 Arkady Pawe Fiedler
PoDrodze Azja Maluchem
przez Azj
16:30 Marek Tomalik Australia, gdzie kwiaty rodz si z
ognia
18:00 Joanna Lipowczan i Bartosz Malinowski Wielki Szlak
Himalajski
19:30 Elbieta i Andrzej Lisowscy W poszukiwaniu Poudnikw Szczcia.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
21 PADZIERNIKA FENIKS RYDUTOWY
21 padziernika Rydutowskie Centrum Kultury "Feniks" serdecznie zaprasza na Festiwal Twrczoci Artystycznej
Osb Niepenosprawnych To Ja. Pocztek wydarzenia
zaplanowano na godz. 16:00. Wstp jest bezpatny. Festiwal
organizowany jest przez Stowarzyszenie Rodzin i Osb Niepenosprawnych. Wicej informacji uzyska mona pod numerem
telefonu: 32 45 77 006.
21 PADZIERNIKA FENIKS RYDUTOWY
21 padziernika w godz. 14:00-15:30 w Rydutowskim Centrum
Kultury "Feniks" odbdzie si spotkanie z redaktorem Michaem Fajbusiewiczem pt. "Nie znasz, nie otwieraj".
Wykad skierowany jest do osb powyej 55. roku ycia. Na spotkaniu zorganizowanym z myl o seniorach poruszone zostan
m.in. zasady bezpieczestwa,
asertywnoci czy prawa konsumenta. Wstp na spotkanie jest
bezpatny.

Zobacz zapowiedzi

23 PADZIERNIKA
FENIKS RYDUTOWY
23 padziernika, o godz. 18:00,
w sali teatralnej Rydutowskiego
Centrum Kultury "Feniks" odbdzie si spektakl "Zapolska
Superstar (czyli jak przegrywa, eby wygrywa)".

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

Patronat medialny:

Najpikniejsze duety, arie


sopranowe i tenorowe oraz niezapomniane woskie przeboje...
Rydutowskie Centrum Kultury
"Feniks" zaprasza na Koncert

Operetkowy. Wydarzenie zaplanowano na 29 padziernika,


o godz. 18:00. Bilety w cenie 55
z/os. Telefoniczna informacja
pod numerem: 32 45 77 006.

20 padziernika na sali
gimnastycznej ZSP w Pszowie przy ul. Traugutta 32
odbd si targi organizowane przez Ochotnicze
Hufce Pracy we wsppracy
z Zespoem Szk Ponadgimnazjalnych w Pszowie.
Ochotnicze Hufce Pracy i
Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Pszowie organizuj Targi Pracy i Aktywizacji Zawodowej, ktre
odbd si 20 padziernika w godz. od 10:00 do
12:00 na sali gimnastycznej ZSP w Pszowie przy ul.
Traugutta 32. W progra-

mie imprezy m.in.: oferty


pracy lokalne i za granic,
warsztaty
zawodoznawcze, oferty szkolenia kursowego, przekwalifikowania zawodowego, porady
indywidualne z zakresu
planowania kariery zawodowej, przedsibiorczoci, pozyskiwania rodkw
finansowych na podjcie
dziaalnoci gospodarczej,
porady prawne. Honorowy
patronat nad imprez obj starosta wodzisawski
Ireneusz Serwotka oraz
burmistrz Pszowa Katarzyna Sawicka-Mucha.

RACIBRZ ROZRYWKA

SEANS FILMU WOJNA W DKF PULS


DK Strzecha przy ul.
Londzina 38 zaprasza 20
padziernika o godz.
18:00 na spektakl Wojna, ktry odbdzie si w
ramach cotygodniowych
seansw Dyskusyjnego Klubu Filmowego PULS. Film
opowiada histori sieranta Clausa Pedersena, kt-

ry stacjonuje wraz ze swoj kompani na afgaskiej


prowincji. W tym czasie
ona dowdcy, Maria, musi sobie radzi z trudami
codziennego ycia bez ma i samotnym wychowywaniem trjki dzieci. Podczas
rutynowej misji onierze dostaj si w krzyowy

ogie talibw. Aby ratowa


swoich ludzi, Claus podejmuje dramatyczn decyzj, w wyniku ktrej zostaje oskarony o popenienie
zbrodni wojennej. Konsekwencje czynu powanie
dotykaj zarwno sieranta, jak i jego rodzin Bilet
w cenie 5 z.

PARANIENORMALNI PIERWIASTEK Z TRZECH


22 padziernika o
godz. 17:00 RCK przy ul.
Chopina 21 zaprasza na kabaret Paranienormalni
Pierwiastek z trzech. Takich
dwch, jak ich trzech nie ma
ani jednego! Pierwiastek z
trzech to program peen postaci i tematw niespotykanych
dotd na scenie kabaretowej.

To wanie tutaj cz si nowe


perypetie bohaterw znanych
fanom dobrej rozrywki w caej
Polsce, z zupenie nowymi wtkami i motywami odnoszcymi
si do tych najbardziej biecych. adne z aktualnych spoecznych tematw nie umknie
Paranienormalnym. Bilety w
cenie 80 z, 65 z, 60 z.

WYMYLIAM PEJZA TEN. PIOSENKI Z


REPERTUARU IRENY JAROCKIEJ ORAZ ANNY
JANTAR
23 padziernika o
godz. 17:00 DK Strzecha
przy ul. Londzina 38 zaprasza
na koncert Wymyliam Pejza Ten. Piosenki z repertuaru
Ireny Jarockiej oraz Anny Jantar. Koncert ten to muzyczna

podr wspomnie, w ktrych


gwn rol odgrywaj dwie
wyjtkowe kobiety: Bursztynowa Dziewczyna -Anna Jantar i
Kobieta Motyl - Irena Jarocka.
Skad zespou: Barbara Broda-Malon wokal, Grzegorz Ka-

sperczyk - piano, instrumenty


klawiszowe, Sebastian Malon
skrzypce, skrzypce elektryczne,
Micha ymeka instrumenty
perkusyjne, gocinnie: Maciej
Lipina (wokal). Bilety w cenie
20 z.

BG W KRAKOWIE
27 padziernika o godz.
19:30 RCK przy ul. Chopina 21
zaprasza na seans mu Bg w
Krakowie. To kolejna propozycja Dyskusyjnego Klubu Filmowego PULS. Akcja rozgrywa
si wspczenie na tle urokliwego, tajemniczego i mistycznego miasta, w ktrym ledzimy
losy jego mieszkacw: modego polityka, ktry otrzymuje ko-

rupcyjn propozycj; dziewczyny szukajcej mioci; stojcej


na rozdrou prawniczki specjalizujcej si w sprawach rozwodowych; drobnego zodzieja
pragncego ukra relikwiarz z
Krwi Pask; maestwa niemogcego doczeka si dziecka; kobiety po przejciach i
mczyzny niepotracego wyzwoli si ze szponw hazardu.

Historie, ktre zostaj ukazane na ekranie mwi o wierze,


nadziei, przebaczeniu, powiceniu, mioci i wolnoci, ale
przede wszystkim o tsknocie
czowieka za Bogiem i Jego Miosierdziem. Siedem epizodw
spaja w. Albert Chmielowski,
ktry jest przewodnikiem widza po mistycznym Krakowie.
Koszt biletu 5z.

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury

Artyku sponsorowany

8 Rozrywka

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI IMPREZY

Wodzisawskie zbrodnie

Zobacz caa fotorelacj

Fot. Justyna Koniszewska

Festiwal Kryminau to prawdziwa gratka dla fanw tematyki kryminalnej i detektywistycznej,


ktry z sukcesem przeszed do historii miasta.

JUSTYNA KONISZEWSKA

7 padziernika w wodzisawskim Rodzinnym Parku


Rozrywki "Trzy Wzgrza" odbya si po raz pierwszy impreza pod nazw Pani zabija
pana festiwal kryminau.
Podczas jednodniowego wydarzenia mona byo skorzysta z
wielu atrakcji, midzy innymi:
przygotowany zosta pokj
puapka, z ktrego trzeba byo si wydosta na zewntrz w
okrelonym czasie za pomoc
wskazwek ukrytych wewntrz,
mona byo zagra rwnie w
detektywistyczn gr karcian. Gwnym punktem programu imprezy byo spotkanie
autorskie z Thomasem Arnoldem. Pisarz wprowadzi obecnych w mroczne zakamarki
ludzkiego umysu, odkry meandry kryminalnego ledztwa
i podpowiada pocztkujcym

pisarzom, jakie pierwsze kroki powinni powzi. Do tej pory spod pira Arnolda Paczka
wyszy ksiki: Anestezja, 33
dni prawdy i Tetragon. Jego
najnowsza powie Horyzont
umysu bdzie miaa premier 24 padziernika.
W ramach przedsiwzicia
zorganizowany zosta rwnie
konkurs na opowiadanie kryminalne, ktrego akcja odbywa
si w powiecie wodzisawskim.
Zwycizc zosta Sebastian
Bartek, ktry przygotowa opowiadanie pt. miech nieboszczyka. Drug nagrod zdobya
Anna Bierska i jej Tajemnice
z przeszoci. Trzecie miejsce
przyznano Wiktorowi Bornikowskiemu za Punkt ksero.
Wydarzenie zorganizowane
zostao przez Stowarzyszenie
Saturator, a wspnansowane
byo ze rodkw powiatu wodzisawskiego.

Na potrzeby wydarzenia Stowarzyszenie Saturator stworzyo prawdziw perek, ktr bya gra karciana Pani zabija
pana. Jej zasady oparte s na popularnej grze Cluedo. W tej detektywistycznej zabawie pojawiaj si autentyczne postaci
zwizane z kryminaln histori powiatu wodzisawskiego XIX i XX wieku. Jej powstanie poprzedzia sesja zdjciowa z udziaem
czonkw stowarzyszenia, ucharakteryzowanych na morderczynie i oary.

R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444