You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 19 padziernika 2016 | Nr 21 (222)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE REKREACJA

Czy tak bdzie wyglda kozielski rynek?

Pomysy
na dugie wieczory
Fot. materiay udostpnione przez Fundacj Wiedzie Wicej

Miasto szuka rozwiza, eby przycign mieszkacw Kola


na starwk. Powstaa zaskakujca wizualizacja.

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

150 KM/H W TERENIE


ZABUDOWANYM
14 padziernika przed godzin 19:00 policjanci z
kdzierzysko-kozielskiego ruchu drogowego spostrzegli na ul. Mostowej
volkswagena, ktry w terenie zabudowanym porusza si z prdkoci 150
km/h.
Policjanci zatrzymali pojazd
do kontroli. Kierowc okaza si
27-latek z powiatu kdzierzysko-kozielskiego. Za przekroczenie dozwolonej prdkoci
o 90 km/h otrzyma mandat
karny w wysokoci 400 zotych
i 10 punktw karnych. Zatrzymano mu rwnie prawo jazdy.
Komenda Powiatowa Policji w

Kdzierzynie-Kolu apeluje o
ostron jazd i przypomina, e
nadmierna prdko jest przyczyn wielu wypadkw samochodowych. Szybko zapadajcy zmrok oraz zmieniajce
si warunki pogodowe, w tym
mgy, opady deszczu lub olepiajce soce utrudniaj poruszanie si po drodze i wymagaj
od uytkownikw drg wzmoonej czujnoci. Pamitajmy
zatem o ostronoci i zasadzie
ograniczonego zaufania, ktra
dotyczy wszystkich: kierowcw,
rowerzystw i pieszych apeluje policja.
J

KDZIERZYN-KOLE STRA POARNA

POCIG STAN
W POMIENIACH
Okoo pnocy z 13 na 14
padziernika
straacy
otrzymali zgoszenie o poarze pocigu osobowego
stojcego przy stacji PKP
w Kdzierzynie-Kolu.
Ogie zaj dwa ssiednie
wagony. Na miejsce zdarzenia
przybyo siedem zastpw straakw. Akcja ganicza trwaa
prawie trzy godziny, a do ugaszenia pocigu zuyto 28 tys. li-

Wygld pyty Rynku Kola zaproponowany w wizualizacji.


KATARZYNA SOLARZ

Dzi kozielski rynek w niczym nie przypomina miejsca


ttnicego yciem i raczej nie kojarzy si mieszkacom z uroczymi starwkami jakie s w niedalekich Gliwicach czy Raciborzu.
Po siedemnastej, gdy zamykane s sklepy, koczy si aktywno tego miejsca. Mieszkacy

nie siedz w kawiarenkach, nie


spotykaj si w pubach, bo takich na kozielskim Rynku (prcz
jednej restauracji) nie ma. S
jednak wyjtki od reguy. Rynek oywa w czasie imprez plenerowych, koncertw czy witecznych jarmarkw. Wwczas
na rynku jest gwarno i wesoo.
Mona co zje, napi si piwa,
spotka znajomych. Prawdopo-

trw wody. Na szczcie poar


oraz akcja ganicza nie spowodoway utrudnie w ruchu kolejowym. Na miejscu pojawili
si take policjanci, ktrzy zajm si wyjanieniem przyczyny poaru. Na chwil obecn
najbardziej prawdopodobnym
scenariuszem jest celowe podpalenie wagonw.
MN

dobnie taki model aktywnoci


zainspirowa autora nietypowej
wizualizacji dotyczcej zagospodarowania rynku. Wizja mocno
odstaje od rozwiza architektonicznych stosowanych w obrbie zabytkowej zabudowy starwek. To roboczy materia
tumaczy Urzd Miasta.

Czytaj wicej str. 2

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Druga strona

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE REKREACJA

Szkieletowy model odwzorowujcy ratusz i food truck


Kozielski Rynek z nowymi atrakcjami. Czy powstanie szkieletowy model odwzorowujcy ksztat dawnego ratuszu,
a obok niego stanie kuchnia na kkach?
katarzyna solarz

Wadze miasta po raz kolejny podchodz do tematu


zagospodarowania starwki (poprzednia kadencja nie
sprostaa zadaniu), co jak wida, nie jest atwe i miasto
szuka rnych niekonwencjonalnych rozwiza. Pomys zakada m.in., e na pycie Rynku, w miejscu, gdzie
dawniej sta ratusz, pojawiby
si mosiny odlew przedstawiajcy jego historyczn bry
oraz szkieletowa konstrukcja.
Obok tej konstrukcji miaby
stacjonowa tzw. food truck,
zyskujca ostatnio ogromn
popularno w duych miastach, tzw. kuchnia na kkach. Co mona by tam kupi
do jedzenia i picia, jeszcze nie
wiadomo. Poza tym na rynku
znalazyby si: wypoyczalnia rowerw miejskich, plac
zabaw, mini siownia, leaki
plaowe, koce i element symbolizujcy miasto rzeba
koza. Nie wiadomo, czy realizacja zaproponowanej wizji dojdzie w ogle do skutku,
bo nie przypada ona do gustu

Opolskiemu Wojewdzkiemu
Konserwatorowi Zabytkw.
Zabytkowy rynek nie jest
miejscem odpowiednim do lokalizacji placu zabaw, siowni
i food truckw. Co do ostatnich, proponuje si do wykorzystania na ten cel istniejcych, nieuytkowanych lokali
poszerzajc je o ogrdki letnie
zaproponowa m.in. zastpca OWKZ, Krzysztof Spychaa.
Mona przewidzie rwnie
jak zaznacza miejsce na
sezonow sprzeda na pycie
Rynku, jednak w innej formie
ni zaproponowany pojazd z
podestem.
O udostpnienie materiau dla opinii publicznej upomniaa si kdzierzysko-kozielska Fundacja Wiedzie
Wicej. Co ciekawe, magistrat
odmwi, z kolei WKZ przekaza go bez problemu.
Po publikacji dokumentu na Facebooku, pojawiy si
niepochlebne posty mieszkacw. Nie spodobay si im niektre rozwizania zaproponowane w wizualizacji, m.in. to,
e szkielet ratusza np. w okresie witecznym miaby suy

KOMENTARZ NA GORCO
Sabina Nowosielska
Prezydent Miasta Kdzierzyn-Kole
Opublikowany przez
KK24 (za Fundacj Wiedzie
Wicej materia udostpni
te portal KK24) materia roboczy odpowiada w swej treci
koncepcji zagospodarowania
rynku, ale nie jest koncepcj
w rozumieniu przepisw normujcych przebieg procesu
projektowania. W zwizku z

tym cz pyta zadana przez


Pani jest zbyt daleko idca.
Przygotowanie tej wizji rynku nie wizao si i nie wie
si z adnymi wydatkami ze
rodkw publicznych. Wkrtce zostanie wyonione przez
Urzd Miasta biuro projektowe, ktre przygotuje koncepcj
w rozumieniu dokumentu bdcego czci postpowania
administracyjnego.

za kolorow instalacj z dekoracjami czy banerami. Krytyka dotyczya gwnie estetyki.


Jedna z internautek napisaa: () Czy nie mona
nawiza stylem do tego co
ju jest? Jaka pikna, nowoczesna fontanna () z owietleniem strumieniowym led,
moe jaka oraneria a w niej
kawiarnia (), gdzie mona by poczyta dobr ksik
wypoyczon z biblioteki. W
tej oranerii miejsce na kon-

certy muzyki chociaby w kameralnym gronie, chociaby


koneserw muzyki powanej
lub poezji piewanej? Ludzie
mieliby na co z okien spoglda. () Jest wszystko co
w (przedstawionej przyp.
red) wizji prcz tego banerstwa. Smak i finezja, miejsce
gdzie mona by zaprosi goci. Mam cakiem inne spojrzenie na rewitalizacj tego
miejsca. Jeli ta brya ma by
szkieletem ratusza, to moe

KOMENTARZ NA GORCO
Krzysztof Spychaa
z up. OWKZ jego zastpca
Koncepcj umieszczenia
mosinego odlewu przedstawiajcego historyczn bry
ratusza opiniuj pozytywnie,
natomiast konstrukcja nawizujca do gmachu nieistniejcego ratusza wymaga zmiany. Pomys ukazania kubatury
dawnego ratusza jest dobry,
jednak sposb jego przedstawienia nie jest odpowiedni dla
tego miejsca. Kolorowy stela, koce i leaki przywodz na
myl raczej park linowy na placu zabaw, anieli gmach ratusza. Niezbdne s dalsze pra-

ce koncepcyjne co do ukadu
i kolorystyki elementw przestrzennych, jak i sposobu zagospodarowania przestrzeni,
ktra mogaby by elementem
edukacji i rekreacji nawizujcym do historycznego zagospodarowania budynku (awy,
szachy itp.) Lokalizacj starego ratusza naley ustali poprzez przeprowadzenie bada
archeologicznych. Powyszych
uwag nie naley traktowa jako uzgodnienie tego typu instalacji. Bdzie ona moliwa
po przedstawieniu alternatywnej propozycji.

sobie by, ale oszklonym.


Jaki urok maja rury, ktowniki, plandeki i inne elastwo
pyta internautka.
Zadalimy urzdnikom
kilka pyta dotyczcych wizualizacji, m.in. o to, kto jest
jej autorem i ile wydano na
jej realizacj z budetu mia-

sta, a take, jak funkcj dla


mieszkacw miaaby spenia szkieletowa konstrukcja,
co bdzie w jej wntrzu, jakie potrawy i napoje miayby
by serwowane w food tracku
i czy stacjonowaby on przez
cay rok?

KDZIERZYN-KOLE PRAWO

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

Bd zmiany nazw ulic

STRACIA BIUTERI
O WARTOCI 30 TYS. Z

Mieszkacy musz si liczy z wydatkami i licznymi wizytami


w urzdach. Urzd Miasta w Kdzierzynie-Kolu rozpoczyna
wdraanie przepisw ustawy dekomunizacyjnej.
katarzyna czy

Na pocztku wrzenia wesza w ycie ustawa o zakazie


propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektw
i urzdze uytecznoci publicznej. Samorzdy maj 12 miesicy na zmian nazw ulic, ktre
kojarz si z dawnym ustrojem.
Sprawdzamy, jak poszczeglne
gminy naszego regionu zamierzaj sobie poradzi z tym wyzwaniem.
Urzd Miasta w Kdzierzynie-Kolu planuje rozpocz
niezbdne dziaania jeszcze w
tym roku. Zmiany obejm 5
nazw ulic: Dbrowszczakw,
Jzefa Wieczorka, Lucjana
Szenwalda, Przodownikw Pracy i 9 maja (1945r.). Do niedawna w miecie znajdowa si jesz-

KOMENTARZ NA GORCO
Jarosaw Jurkowski
UM w Kdzierzynie-Kolu
Na dzie 16.05.2012 r.
przy ulicach, ktrych nazwy
wymagaj zmiany zameldowanych byo cznie 1918
mieszkacw, obecnie bdzie to weryfikowane ponownie. Jeeli chodzi o koszty po
stronie gminy, to bdzie to
wymiana tablic z nazw ulicy. Szacowany koszt wykonania i ustawienia jednej tablicy

z nazw ulicy to ok. 350,00 z


brutto. Podkrelenia wymaga
jednak informacja o koniecznoci poniesienia przez mieszkacw kosztw zwizanych z
wymian piecztek, papierw
firmowych, zmian banerw
reklamowych i publikowanych
reklam oraz do licznymi odwiedzinami w poszczeglnych
urzdach i instytucjach w celu
zaktualizowania swoich danych.

cze plac Gwardii Ludowej, ale w


tym przypadku decyzja o przemianowaniu zapada niemal
rwno rok temu. Decyzj Rady
Miasta plac nosi teraz imi Jana
Surzyckiego.

Przy wskazanych przez magistrat ulicach moe mieszka


niemal 2000 osb. Kada z nich
bdzie moga wzi udzia w
konsultacjach na temat wyboru
nowego patrona.

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

77-letnia mieszkanka Kdzierzyna-Kola


pada
ofiar oszustw, ktrzy
stosujc tzw. metod na
parawan, ukradli jej cenn biuteri. Policja apeluje o szczegln ostrono i
opisuje najnowsze sposoby
dziaania przestpcw.
7 padziernika przed poudniem, starsza mieszkanka Kdzierzyna-Kola usyszaa pukanie do drzwi. W progu stana
moda kobieta, ktra tumaczya, e ma pociel dla ssiada z
gry, ale niestety nie zastaa go
w mieszkaniu. Poprosia seniork o pomoc w przekazaniu mczynie wiadomoci, gdzie moe
odebra pakunek. Starsza pani
wpucia gocia do rodka wraz
z jeszcze jedn mod kobiet.
Caa trjka udaa si do kuchni,
aby wsplnie napisa informacj
dla ssiada. Podczas, gdy jedna z
modych kobiet dyktowaa tre
liciku 77-latce, druga stana w
drzwiach pomieszczenia i rozoya pociel, zasaniajc jednoczenie widok na przedpokj.
Po co? eby umoliwi kolejnej
osobie wejcie do mieszkania i
kradzie wartociowych przedmiotw. Kiedy wiadomo bya
napisana (a mieszkanie, jak si
pniej okazao, spldrowane),
mode kobiety poegnay si i
wyszy. Dopiero po chwili 77-latka zorientowaa si, e znikna
jej biuteria o wartoci ok. 30
tys. z.
Zdaniem podkom. Magdaleny Nakonecznej z Komendy Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu, oszuci wykorzystuj nie
tylko dobre serce seniorw, ale
opieraj si take na ich wiedzy.
Popularna jest zwaszcza meto-

KOMENTARZ NA GORCO
Podkomisarz
Magdalena Nakoneczna
z Komendy Powiatowej
Policji w Kdzierzynie-Kolu
Tak naprawd moemy tylko apelowa o rozsdek i stosowanie zasady ograniczonego
zaufania.
Prowadzimy
kampani
w lokalnych mediach, odwiedzamy domy dziennego pobytu, prowadzimy prelekcje na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku, rozdajemy specjalne ulotki
nawet przedszkolakom, eby
przekazyway je swoim dziadkom, ale czasem ch pomocy

u starszych osb jest silniejsza


ni wiadomo realnego zagroenia. Czasem modym ludziom
wydaje si, e tego typu oszustwa ich nie dotycz. Ale zastanwmy si, co stanie si w sytuacji, gdy nasz ojciec czy babcia
nie tylko straci oszczdnoci
ycia, ale np. udostpni przestpcom dane umoliwiajce
zacignicie wysokiego kredytu, ktrego nie bdzie w stanie
spaci do koca ycia. Wtedy
dugi przejd na nas albo bdziemy musieli zrzec si caego
spadku, w tym np. mieszkania,
ktre krewny nam przepisa.

da na wnuczka i policjanta.
Starsza osoba odbiera telefon z
prob o pomoc finansow dla
krewnego, ale orientuje si, e to
oszustwo i szybko koczy rozmow. Po chwili telefon dzwoni po
raz drugi, a w suchawce odzywa
si kto podajcy si za policjanta. Prosi o pomoc w schwytaniu
przestpcy na gorcym uczynku
i przekazanie stosownej kwoty, ktra ma zwabi oszusta.
Oczywicie przekazanych pienidzy ofiara ju nie odszykuje
opowiada funkcjonariuszka.
Zodzieje rzadko dziaaj w pojedynk, cigle udoskonalaj swoje
metody i coraz czciej precyzyjnie wybieraj swoje ofiary. Bardzo popularne s ostatnio tzw.
oszustwa nigeryjskie. Polegaj
one na wysyaniu wiadomoci
do osb wyowionych na portalach randkowych i spoecznociowych. Wiadomo zawiera
informacj o otrzymanym spad-

ku lub wygranej w zagranicznej


loterii. Potem okazuje si, e rzekomy spadkobierca lub zwycizca musi opaci np. co, nastpnie specjalistyczne tumaczenie,
podatek, wydanie stosownego
certyfikatu itp. Ofiara pozbywa
si w ten sposb kolejnych sum,
a spadek czy nagroda nigdy do
niego nie trafi.
Policja przestrzega take
osoby sprzedajce wartociowe
przedmioty na aukcjach internetowych, aby nie nadaway przesyki, dopki zapata nie trafi na
ich konto. Okazuje si bowiem,
e oszuci pisz do sprzedajcych, i s gotowi zapaci wicej
za dany towar, jeli tylko szybko
go otrzymaj, a jako dowd swojej rzekomej uczciwoci przesyaj dowd zapaty, najczciej z
zagranicznego banku, ktry potem okazuje si sfaszowany.
kc

GazetaInformator.pl >>

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

RADNI
OCENILI WYDATKI
zmodernizowano pierwszy odcinek al. Jana Pawa II. Z tegorocznego budetu zrealizowano
rwnie remonty w szkoach
ponadgimnazjalnych, zakupiono wyposaenie oraz wybudowano pracownie dla uczniw w
Centrum Ksztacenia Praktycznego i Ustawicznego, na przystani Szkwa, a take Zespole
Szk nr 1. Starostwo przeznaczyo rwnie milion zotych
na budow nowego oddziau
intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego w kozielskim
szpitalu.
Powiat wyda rwnie pienidze na przystosowanie
mieszkania dla wychowankw
opuszczajcych piecze zastpcz, a take wykona szereg remontw w Orodkach Pomocy
Spoecznej oraz stray poarnej. To jedynie niektre z zaplanowanych inwestycji za pierwsze procze, a wadze powiatu
ju realizuj kolejne.
mn

KDZIERZYN-KOLE REKREACJA

REGION

Szansa na inwestycj
w kozielskim szpitalu

w skrcie

Szpital ubiega si o 20 mln z z funduszy unijnych,


m.in. na nowy blok operacyjny.
Fot. Starostwo Powiatowe w KK

POWIAT SAMORZD

Sprawozdanie z wykonania budetu za pierwsze


procze zostao przyjte
przez 18 radnych.
Podczas ostatniej sesji
wszyscy obecni na sali radni
przyjli sprawozdanie z wykonania budetu powiatu za
pierwsze procze 2016 roku. Starosta Magorzata Tudaj wraz z zarzdem powiatu
pozyskali dodatkowe rodki z
zewntrz, zrealizowali liczne
inwestycje na drogach, a take
w dziedzinie owiaty, na ktr
wydatki stanowiy a poow
wydanych pienidzy. rodki
zostay rwnie wydane na pomoc spoeczn, bezpieczestwo
i ochron przeciwpoarow
oraz na administracj.
Zaplanowane dochody budetowe w wysokoci ponad 88
mln z zostay zrealizowane na
kwot 51 mln z. Dziki temu
zostay przebudowane drogi w
kilku miejscowociach, wyremontowano cz chodnikw,
zbudowano nowe parkingi oraz

Wiadomoci 3

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

marta nabrdalik

Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Kdzierzynie-Kolu jako pierwszy w wojewdztwie opolskim
podda opinii zoony wczeniej
wniosek na dofinansowanie planowanej inwestycji. Weryfikacja
okazaa si dla szpitala pozytywna, co o krok przybliyo go do
pozyskania blisko 20 mln z z
funduszy unijnych, dziki ktrym powstanie nowy blok operacyjny, a take oddzia intensywnej terapii.
Kolejnym etapem weryfikacji wniosku jest sprawdzenie
wniosku przez wojewod pod
ktem Mapy Potrzeb Zdrowotnych, co zdaje si by jedynie
formalnoci, co potwierdza
Marek Staszewski, dyrektor SP
ZOZ.

Pozyskane pienidze szpital zamierza przeznaczy rwnie


na inwestycje na oddziale intensywnej terapii.
Wynika z niej, e nasz
szpital naley w wojewdztwie
do placwek podstawowej opieki zdrowotnej, krtko mwic
jest niezbdny mwi. Ostatnie
sowo naley do Urzdu Marszakowskiego, natomiast jeeli
wszystko zakoczy si zgodnie z

planem, to inwestycja o wartoci ponad 20 mln z (z dodatkowym 1,5 mln wkadem wasnym starostwa powiatowego)
najprawdopodobniej rozpocznie si w drugim kwartale przyszego roku.

STREFA STREET
WORKOUT JU DZIAA

KDZIERZYN-KOLE DROGI ROWEROWE

Dziki nowym urzdzeniom ustawionym przy DK


Kole mieszkacy mog na
wieym powietrzu zadba
o kondycj.
Przy kozielskim Domu Kultury stany drki, porcze,
drabinki oraz inne urzdzenia
dedykowane dla street workoutu. Miejsce przy ul. Skarbowej
stao si idealnym rozwizaniem dla mionikw treningw siowych wykonywanych
na wieym powietrzu, gdzie
obcieniem dla trenujcego
jest jego wasne ciao.
Strefa powstaa dziki inicjatywie jednego z mieszkacw, ktry wysa maila do
prezydent Nowosielskiej z pomysem na urzdzenie takiej

Miasto Kdzierzyn-Kole zostao wyrnione podczas Midzynarodowych Targw Rowerowych Bike-Expo 2016 w Kielcach.

Gmina przyjazna rowerzystom

Fot. UM Kdzierzyn-Kole

mn

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze docenio dziaania gminy Kdzierzyn-Kole na rzecz rozwoju


infrastruktury rowerowej. Podczas uroczystej gali miasto
otrzymao wyrnienie w konkursie pt. Gmina przyjazna rowerzystom. Wszystkie cieki
rowerowe na terenie miasta maj dugo 20 kilometrw, a ich

liczba cigle ronie. Ku kocowi


zbliaj si prace przy ciece rowerowej czcej ul. Agrestow z
kadk nad rzek Kodnic. Dokumentacja przedprojektowa
kolejnej cieki, czcej Kodnic z osiedlem Pogorzelec jest
w trakcie przygotowania, a dotychczasowa trasa wzdu ulicy
Dunikowskiego zostanie zmodernizowana. W ostatnim cza-

sie gmina w imieniu subregionu kdzierzysko-strzeleckiego


zoya wniosek o dofinansowanie kolejnej cieki rowerowej.
Planowana trasa dla jednoladw ma powsta przy ul. Milej
i czci ul. Grunwaldzkiej, gdzie
aleja Jana Pawa II zostanie poczona z obwodnic.
mn

KDZIERZYN-KOLE SENIORZY

Midzynarodowy Dzie Osb Starszych


Seniorzy bawili si z okazji swojego wita. Podczas uroczystoci nie
zabrako ycze lokalnych przedstawicieli wadz.
W powiecie kdzierzysko-kozielskim z du pomp
obchodzono Midzynarodowy Dzie Osb Starszych. Z tej
okazji podsumowano etap dziaalnoci oddziau rejonowego
Polskiego Zwizku Emerytw
Rencistw i Inwalidw, ktrego
prezesem jest Anna Bdkowska.
Pragn wyrazi wdziczno
za prn dziaalno zwizku
promujc prawo do godnego
ycia i niezalenoci, a take aktywnego uczestnictwa w yciu
spoeczno-kulturalnym osb
starszych. Podejmowane przez
pastwa zadania i inicjatywy
zwracaj uwag na problemy
rodowisk senioralnych, poma-

Fot. SP KK

strefy. Na propozycj przystali


rwnie radni, co pozwolio na
rozpoczcie prac.
Obok strefy street workout, dziki finansowaniu pochodzcemu z samorzdu osiedla i
budetu miasta, powstaa take
strefa fitness. W rezultacie na
mapie miasta przybyo kolejne
miejsce, gdzie bezpatnie mona zafundowa solidny wycisk
miniom i przeprowadzi trening. W niedalekim ssiedztwie
znajduje si take Orlik wraz z
kortem tenisowym zamienianym na lodowisko, a co sobot w pobliskim parku odbywaj si biegi dla mionikw
parkrunu.

W trakcie uroczystoci wrczono mieszkacom odznaczenia


oraz medale okolicznociowe, a cao urozmaiciy wystpy
zespow muzycznych i wsplna biesiada.
gajc tym samym przeciwdziaa przejawom dyskryminacji
ze wzgldu na wiek, co czyni nasze spoeczestwo otwartym dla
wszystkich pokole mwia
Magorzata Tudaj.
W stron starszych mieszkacw naszego miasta popy-

no morze ycze. Prezydent


Sabina Nowosielska oraz starosta Magorzata Tudaj skieroway
najlepsze yczenia zdrowia i wielu lat ycia w radoci i satysfakcji
do wszystkich mieszkacw.
mn

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Zaprojektowanie oraz przygotowanie strefy pochono


okoo 93 tys. z. Sam pomysodawca jak i Kentuckys Street
Work Team przetestowali urzdzenia i wydali pozytywne
opinie.

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

INWENTARYZACJA
ZWIERZYNY
Od 17 do 22 padziernika jest
przeprowadzana inwentaryzacja zwierzyny. Ze wzgldu na
zwikszone prawdopodobiestwo
przechodzenia zwierzt przez drogi Nadlenictwo Strzelce Opolskie
prosi o zachowanie ostronoci
w czasie przejazdu przez obszary
lene. Gwnym celem akcji jest
oszacowanie liczebnoci dzikw na
terenach obwodw owieckich w
zwizku ze wzrastajcym zagroeniem rozprzestrzenienia si wirusa
Afrykaskiego Pomoru wi.
CZAD CICHY ZABJCA
Starostwo w Kdzierzynie-Kolu
zachca do zapoznania si z ulotk
Pastwowej Stray Poarnej, ktra
zawiera niezbdne informacje dotyczce prawidowego postpowania, aby uchroni siebie i swoich
bliskich przed zatruciem czadem,
a take sposoby reagowania i postpowania, kiedy do zatrucia ju
dojdzie. Ulotka dostpna jest na
stronie internetowej www.powiat.
kedzierzyn-kozle.pl.
SZKKA
TENISA STOOWEGO
W Starym Kolu dziaa szkka
tenisa stoowego dla dziewczt i
chopcw. Zajcia odbywaj si na
sali gimnastycznej przy PSP. Zajcia prowadz dowiadczeni instruktorzy i odbywaj si w soboty
w godz. 10:00-11:30. Wymagana
pisemna zgoda rodzicw na udzia
w zajciach. Kontakt: Sebastian
Czogaa 607-210-652.
SPEKTAKL W TROSCE
O ZDROWIE PSYCHICZNE
W Gminie Bierawa zosta zrealizowany Gminny Program Promocji
Zdrowia Psychicznego wrd
seniorw, w ramach wiatowego
Dnia Zdrowia Psychicznego, ktry
przypada na 10 padziernika. Starsze osoby mogy zobaczy recital
pt. Takie mae nic piosenki
Hanki Ordonwny Teatru Ekostudio z Opola w wykonaniu Judyty
Paradziskiej i w reyserii Andrzeja Czernika. Celem organizatorw
byo oderwanie seniorw od problemw dnia codziennego.
OKROBERFEST
W LUBIESZOWIE
15 padziernika na boisku sportowym w Lubieszowie odby si
Oktoberfest 2016. Gocie bawili si
przy wystpach uczniw Zespou
Szk w Solarni, Kapeli Bawarskiej, Rene Ulbrich. Nie zabrako
dobrej zabawy i obficie zaopatrzonego bufetu.
USUNITO MATERIAY
AZBESTOWE Z 30 NIERUCHOMOCI
W ramach zadania Unieszkodliwianie wyrobw zawierajcych
azbest z terenu Gminy Pawowiczki VII nabr unieszkodliwiono
79,95 Mg materiaw azbestowych
z 30 nieruchomoci w gminie
Pawowiczki. Gmina na realizacj
projektu uzyskaa dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.
POWIATOWY FESTIWAL
KULTURY NIEMIECKIEJ
9 padziernika odby si Powiatowy Festiwal Kultury Niemieckiej
w Zakrzowie. Gwiazd wieczoru
by Edward Simoni czarodziej
muzyki i wirtuoz Fletni Pana. Wystpiy rwnie orkiestry dte z Pokrzywnicy, Maciowakrza i Cisku.

4 Edukacja

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
KONKURSY

<< GazetaInformator.pl

SAWICICE ROCZNICE

Sukces
mechatronikw z ZSTIO

70-lecie szkoy w Sawicicach


Fot. Starostwo Powiatowe KK

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Uczniowie z Kdzierzyna-Kola zdobyli drugie miejsce


podczas IX edycji konkursu pt. Czy byby dobrym inynierem?.

Ponad 800 osb odwiedzio mury ukoczonej niegdy szkoy.


Popularny chemik obchodzi 70-lecie istnienia.

Przez 70 lat mury szkoy


opucio okoo 7 tysicy
absolwentw. Na zjazd jej
absolwentw przyjechao
ponad 800 osb.

W Zespole Szk numer


3 im. Mikoaja Reja W Kdzierzynie-Kolu witowano
okrgy jubileusz. Popularny
chemik obchodzi 70-lecie
istnienia, z tej okazji odby
si wielki zjazd absolwentw.
Jest to dla nas bardzo
cenne, e mamy w powiecie
szko o tak bogatej tradycji,
ktra moe szczyci si tak
wspaniaym gronem absolwentw. Dlatego wielkie podzikowania nale si tym,
ktrzy t placwk budowali, prowadzili i nadal walcz
o to, by bya jak najlepsza
mwi wicestarosta Jzef Gi-

sman. Wraz z przewodniczc


Powiatu Danut Wrbel oraz
Aureli Stepie, dyrektor Powiatowego Zespou Owiaty.
Zjazd zorganizowa komitet tworzony przez samych
absolwentw przy wsparciu
szkoy. Dla niektrych uroczysto bya okazj do spotkania si ze znajomymi po
nawet kilkudziesiciu latach
od ukoczenia szkoy. Najstarsze roczniki bdce na
spotkaniu uczszczay do sawicickiej szkoy w latach 50.
MN

KDZIERZYN-KOLE DZIECI

Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu mechaniki, zyki, inynierii rodowiska,


biotechnologii i energetyki.
MARTA NABRDALIK

Wydzia Inynierii rodowiska i Energetyki Politechniki lskiej zaprosi uczniw z


Zespou Szk Technicznych
i Oglnoksztaccych w Kdzierzynie-Kolu do wzicia
udziau w IX edycji konkursu pt. Czy byby dobrym
inynierem?. Modzie z
Kdzierzyna-Kola to jedyni uczniowie z wojewdztwa opolskiego, pozostae 19
druyn reprezentowao wojeR E K L A M A

wdztwo lskie podkrela


Maria Stali, dyrektor ZSTIO.
Organizatorzy przygotowali cztery rundy, dotyczce:
mechaniki i zyki, inynierii rodowiska, biotechnologii i energetyki. W kadej z
rund na uczestnikw czekaa zagadka, pytanie eksperta oraz zadanie techniczne.
Druyna z Kdzierzyna-Kola, reprezentujca klas drug technik mechatronik, w
skadzie Wojtek Rafa, Robert
Jesionowski, Mateusz Trybu-

owski, Tomasz Korczowski,


Marcin Olszowy pod opiek
mgr in. Elizy Baron stana
na wysokoci zadania. Bardzo dobrze poradzili sobie z
odpowiedziami i zdobyli drugie miejsce. Zawodnicy otrzymali pamitkowe medale oraz
atrakcyjne nagrody. Dodatkowo, w ramach nagrody za zdobycie drugiego miejsca, kady
z uczniw, ktry bdzie rekrutowa na kierunek mechatronika otrzyma 30 punktw rekrutacyjnych.

Startuje szkoa dla rodzicw


Program SRW to spotkania przeznaczone dla tych, ktrzy
poszukuj metody na nawizanie gbszych relacji z dziemi i
wychowankami.
Gwnym zaoeniem projektu jest wspieranie rodzicw
w sprostaniu codziennym kontaktom ze swoimi pociechami oraz nabycie umiejtnoci
lepszego porozumiewania si,
prowadzenia dialogu i szanowania si wzajemnie. Rwnie
duy nacisk zosta pooony na
reeksj nad wasn postaw
wychowawcz i wymian do-

wiadcze midzy opiekunami.


Program Szkoy dla Rodzicw i
Wychowawcw obejmuje 10
spotka prowadzonych przez
wykwalikowane realizatorki:
mgr Grayn Caek-Zawadzk
oraz mgr Barbar Kwanick
w kady wtorek od godz. 17:00
do 20:00 w II Liceum Oglnoksztaccym w Kdzierzynie-Kolu.

Dokadny program szkoy


dla rodzicw jest dostpny na
stronie internetowej Urzdu
Miasta. Wszyscy zainteresowani zajciami mog zgasza si
do Grayny Caek-Zawadzkiej
(tel. 504-230-731) lub do Barbary Kwanickiej (tel. 601-959904).
MN

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 21/2016

GazetaInformator.pl 19 padziernika 2016 nr 21 (222)

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

Droga do celu warsztaty w ramach TP pomog rozwin


skrzyda w biznesie
KATARZYNA CZY

Przegldajc internetowe portale czy fora dyskusyjne, mona znale mnstwo


informacji na temat tego,
co znaczy by przedsibiorczym, jakie s cechy dobrego przedsibiorcy i dlaczego
warto wzi sprawy w swoje
rce i zaoy wasn rm.
Wielu, zwaszcza modych ludzi, marzy o samodzielnym
prowadzeniu biznesu, ale
ma jednoczenie sporo obaw
i wtpliwoci. Czsto brakuje kogo, kto pokazaby, jak
zrobi ten pierwszy krok w
kierunku wymarzonej pracy,
a pniej, kiedy rma ju zacznie dziaa, pomgby rozwija potrzebne umiejtnoci
i obiera waciwy kierunek
rozwoju.
Okazj do poszerzenia
wiedzy i zdobycia nowych
kompetencji s dni czy tygodnie przedsibiorczoci or-

ganizowane przez izby gospodarcze, uczelnie wysze


czy inne podmioty zainteresowane biznesowym rozwojem spoecznoci lokalnej. Za
niespena miesic w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si II
edycja wiatowego Tygodnia
Przedsibiorczoci,
ktrego nieodcznym elementem
jest cykl warsztatw i wykadw majcych rozbudza potencja modziey i osb ju
sprawnie funkcjonujcych na
rynku.
14 listopada, w ramach
Dnia Biznesu, odbdzie si
debata pt. Co lepsze: konkurowanie czy wsppracowanie?. Poprowadzi Roman
Modkowski,
dziennikarz
ekonomiczny, manager mediw i konsultant. Pytanie o
waciwe proporcje pomidzy
rywalizacj a prac zespoow
jest niezwykle istotne zarwno z punktu widzenia wacicieli rm, jak i samych pra-

cownikw. Rwnie kwestia


prawidowej komunikacji,
zewntrznej i wewntrznej,
jest jednym z larw sukcesu
przedsibiorstwa. Temat ten
przybliy uczestnikom TP
znany prezenter telewizyjny
Tomasz Kammel. 15 listopada, podczas Dnia Rozwoju,
poprowadzi on wykad na temat Jak gada, eby si dogada?. Czsto nie zdajemy
sobie bowiem sprawy z tego,
e o naszym sukcesie (lub porace) w interesach moe zadecydowa nie tyle tre wypowiedzi, ale to w jaki sposb
mwimy, jakich sw uywamy i czy prawidowo wykorzystujemy mow ciaa.
Badania pokazuj, e tre
przekazu tylko w siedmiu
procentach determinuje jego
odbir. Zajcia prowadzone
przez Kammela mog zatem
pomc odkry klucz do prowadzenia skutecznych rozmw, nie tylko biznesowych.

Dzie Rozwoju to take


szansa dla kobiet na udzia w
warsztatach coachingowych,
ktre poprowadzi wokalistka,
kompozytorka i trenerka Patrycja Kosiarkiewicz. Na swojej stronie internetowej przekonuje ona, e warto podj
wysiek pracy nad sob, nawet
jeli z pewnymi problemami
borykamy si ju od wielu lat.
15 listopada w Kdzierzynie
odbdzie si rwnie koncert
Kosiarkiewicz.
Grzegorz Koodko i Mateusz Kusznierewicz bd
z kolei gomi specjalnymi
podczas Dnia Sportu (17 listopada). Koodko, profesor
nauk ekonomicznych, byy
czonek PAN, wicepremier i
minister nansw jest take podrnikiem i maratoczykiem. Podczas Tygodnia
Przedsibiorczoci poprowadzi wykad pt. Biegiem przez
wiat. Natomiast mistrz
olimpijski i mistrz wiata w

Fot. Fundacja TP

Kammel, Mela, Koodko, Kusznierewicz, Kosiarkiewicz, Modkowski... Kady, dla kogo przedsibiorczo to podana
cecha, powinien skorzysta z propozycji organizatorw kdzierzyskiej edycji wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci.

Wydarzenia organizowane w ramach TP maj inspirowa do przyjmowania aktywnej postawy wobec ycia,
podejmowania dziaa na rzecz lokalnych spoecznoci i
brania odpowiedzialnoci za losy wiata.
eglarstwie Mateusz Kusznierewicz opowie o tym, jak
zapa wiatr w agle biznesu.
Warsztaty te mog okaza si
niezwykle przydatne zarwno modym przedsibiorcom,
ktrzy stawiaj pierwsze kroki
w wiecie biznesu, jak i tym,
ktrzy od wielu lat prowadz
rm, ale by moe potrzebuj czego, co pomoe im odzyska wieo i inicjatyw.
Na zakoczenie cyklu
szkole w ramach TP, 18 li-

stopada, w Kdzierzynie pojawi si Jan Mela, najmodszy zdobywca obu biegunw


w cigu jednego roku oraz
pierwszy niepenosprawny,
ktremu si to udao. Przedstawi on wystpienie pt. Niemoliwe jest tylko w naszej
gowie. A skoro tak, to warto
przeama swoje obawy i wtpliwoci, i skorzysta z oferty organizatorw Tygodnia
Przedsibiorczoci.

R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Rozpocz si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposob.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
Kasy i drukarki fiskalne
kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

ledzimy zmiany

Wydarzenie: GAPR zaprasza na Festiwal


Innowacji i Technologii
Od 17 do 18 listopada w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice
odbdzie si Festiwal Innowacji i Technologii.
Po raz pierwszy w Gliwicach miecie bdcym
czonkiem wiatowego Stowarzyszenia Technopolii (World
Technopolis Association) - bdzie mia miejsce Festiwal Innowacji Technologii. Wydarzenie obejmuje w tym roku
IV Midzynarodowe Forum
Innowacji oraz Midzynarodowe Targi IT.
Festiwal poprzez swoj
formu wspiera i promuje nowe podejcie do prowadzenia
rmy, nowe metody edukacji,
wiee, odmienne spojrzenie
na kwestie biznesowe czy spoeczne oglnie kieruje swoj
ofert zarwno do twrcw,
jak i odbiorcw szeroko poj-

tych dziaa innowacyjnych.


Warsztaty, kilkanacie sesji panelowych, spotkania biznesowe, prezentacje wystawcw oraz targi IT bd miay
charakter otwarty w miejscu
gdzie pamita si o przeszoci,
a obecnie realizuje si innowacyjne przedsiwzicia.
Midzynarodowe Forum
Innowacji bdzie przegldem
dorobku w dziedzinie innowacji i przedsibiorczoci w brany IT oraz dyskusj nad aktualnymi problemami.
Wydarzenie organizowane
jest przez Grnolsk Agencj
Przedsibiorczoci i Rozwoju sp.z o.o. bdzie znakomit
okazj do prezentacji innowa-

cyjnej oferty przedsibiorstw z


caej Europy, da moliwo do
odbycia spotka z potencjalnymi partnerami i rozwoju biznesu. W ramach targw odbd
si rwnie spotkania brokerskie dla przedsibiorcw oraz
warsztaty dla wystawcw o tematyce projektowania produktw i usug skoncentrowanych
na przyszym uytkowniku na
przykadzie metodyki Design
Thinking. Dodatkowe informacje, formularz zgoszeniowy oraz program Festiwalu
dostpne na stronach internetowych: www.-IT.pl oraz
www.mgliwice.pl.
DR /RDO: GAPR/

Zmiany: ZUS werykuje kompetencje kadry


zarzdzajcej
41 dyrektorw oddziaw ZUS (poza dwoma penicymi obowizki dyrektora)
otrzymao odwoania z penionych stanowisk z dniem 30 listopada. Jednoczenie na kade ze stanowisk dyrektorskich w terenie zosta ogoszony konkurs.
Fot. PIXABAY

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

W niedugiej perspektywie czasu czeka nas obsuga


nowych zada oraz zmiany w
strukturze organizacji. Staramy si dobrze przygotowa
nasz instytucj na realizacj nadchodzcych wyzwa.
Ich realizacja za wymaga fachowej kadry na szczeblu kierowniczym, dlatego musimy
zwerykowa jej kompetencje. Pragn przy tym podkreli, e konkurs jest w peni
otwarty i transparentny. Moe w nim oczywicie wystartowa rwnie kady z dotychczasowych dyrektorw i w ten
sposb zwerykowa swoje
kompetencje. Przed nikim nie
zamykamy drogi tumaczy
dr Marcin Wojewdka, czonek zarzdu ZUS nadzorujcy
sprawy pracownicze.

Dokumenty w konkursie na 43 stanowiska dyrektorskie mona skada do 21


padziernika. Decyduje data wpywu do Centrali ZUS.
Wszyscy, ktrzy speni wymagania formalne wezm
udzia w tecie wiedzy o ubezpieczeniach spoecznych i nansach pastwa. Nastpnie
ich kompetencje menaderskie sprawdz eksperci ds.
HR spoza Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, co ma zagwarantowa obiektywizm
konkursu. czna ocena tych
dwch aspektw pozwoli wyoni kandydatw na stanowiska dyrektorskie, ktrzy
przejd ostateczn rozmow z
prezesem ZUS. Objcie stanowisk w oddziaach planowane
jest od 1 grudnia.

Rwnoczenie z naborem kandydatw w konkursie na dyrektorw 43 oddziaw ZUS, bdzie prowadzona


kompleksowa ocena sprawnoci w realizacji dotychczasowych zada oraz kompetencji
kierowniczych wrd dyrektorw centrali Zakadu.
Nasi klienci oczekuj od
Zakadu penego profesjonalizmu w wykonywanych zadaniach. Ten profesjonalizm
wymaga odpowiedniej kadry
kierowniczej. Podkrelam, e
obecny zarzd ZUS w doborze pracownikw na kadym
szczeblu kieruje si tylko i wycznie ocen merytoryczn
kandydatw podkrela prezes Wojewdka.
DR /RDO: ZUS/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

DLA

ib.pl

m
ie
k
o
r
im
n
t
a
t
s
o
6
1
0
2
Rok
u
zwolnienia z obowizk
h
c
y
ln
a
k
s
fi
s
a
k
ia
n
a
w
instalo
Po ostatnim zamieszaniu wok tzw. fiskalizacji on-line, obecnie coraz czciej nasi Klienci pytaj, jak
interpretowa informacje, i w roku 2017 przestan obowizywa wszelkie zwolnienia z tytuu rejestracji
za pomoc kas fiskalnych.
Co do zasady, zgodnie z ustaw o VAT, jeli firma sprzedaje towary lub usugi na rzecz osb fizycznych
nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, jest obowizana do rejestrowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Ministerstwo Finansw wprowadzao okresowe zwolnienia z tego obowizku, ktre stopniowo s wygaszane. Jedno z nielicznych, jakie jeszcze funkcjonuje
to zwolnienie z kasy fiskalnej w przypadku osiganych obrotw detalicznych poniej 20 tys. z.
Nierzadko zdarzao si i zdarza do dzi, e przedsibiorcy zaniaj pacone podatki, deklarujc jedynie
cz swojej sprzeday, wanie po to, aby nie przekroczy w roku limitu 20 tys. z. Ministerstwo Finansw
podkrela, e docelowo kady przedsibiorca, ktry sprzedaje na rzecz detalistw bdzie obowizkowo
korzysta z kasy fiskalnej w imi przejrzystoci prowadzenia biznesu, ochrony uczciwych przedsibiorcw
oraz praw konsumentw.
Do koca biecego roku jednak w mocy jest nadal rozporzdzenie, zgodnie z ktrym obowizek wprowadzenia kasy nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, kiedy doszo do przekroczenia tej wartoci. W przypadku kwoty poniej limitu, kasy fiskalnej nie trzeba instalowa.
Takim najwikszym (i najbardziej kontrowersyjnym) zwolnieniem, ktre przestao obowizywa od 2015
roku, byo zwolnienie dla wybranych usug, w tym warsztatw samochodowych, lekarzy, dentystw,
prawnikw, fryzjerw, kosmetyczek oraz lokali gastronomicznych, nawet gdy wykazywany przez tych
podatnikw obrt by niszy ni 20 tys. z rocznie. Natomiast wraz z kocem roku 2016 limit ten przestaje
obowizywa w ogle, co oznacza, e kady przedsibiorca, ktrego klientami s konsumenci detaliczni
lub rolnicy ryczatowi, bdzie musia uywa kasy fiskalnej od 2017 r. niezalenie od wykonywanego
obrotu.
W odpowiedzi na pytania naszych Klientw wyjanilimy jak wyglda sytuacja w wietle obecnych przepisw. Do koca roku mamy jednak jeszcze ponad trzy miesice, a dowiadczenie mwi, e Ministerstwo
Finansw czsto publikuje nowe rozporzdzenia o stosowaniu kas fiskalnych w grudniu, zatem moe
by i tak, e nie zostao powiedziane jeszcze ostatnie sowo w tym temacie.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
*)
GRATIS!

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
j:
parametry kasy fiskalne
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 31 padziernika 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

wiadomoci

Z regionu

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

POWIAT WODZISAWSKI OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Budowa gazocigu
Kdzierzyn-Kole Hat
(Polska - Czechy)

Umowa z firm Dragados zostaa


zerwana. Kto dokoczy budow
zbiornika w Raciborzu?

Zostao ju zakoczone
postpowanie w sprawie wydania decyzji rodowiskowej
dla inwestycji. Teraz prowadzone s uzgodnienia z gminami, co do szczegowego
przebiegu nitki gazocigu.
Przedsiwzicie
realizuje
GAZ-SYSTEM S.A, Operator
Gazocigw Przesyowych.
Zakres prac po polskiej stronie obejmuje: budow gazocigu Kdzierzyn-Kole
Hat o dugoci okoo 55
km i rednicy 1000 mm, stacji pomiarowej na granicy z
Czechami (Owiszcze/Hat)
o duej przepustowoci oraz
toczni gazu w Kdzierzynie-Kolu. Zakres prac po stronie czeskiej: obejmuje budow gazocigu Libhot o
dugoci okoo 52 km, rozbudow gazocigu Tvrdonice Libhot oraz rozbudow
toczni Breclav.
Zakada si rozwj polskiego system przesyowego poprzez wybudowanie
nowych pocze gazowych
z pastwami Unii Europejskiej: Korytarz Gazowy Pnoc-Poudnie oraz poczenie z Litw. GAZ-SYSTEM
S.A. zamierza w latach 20152023 wybudowa w sumie
okoo 2 tys. km nowych gazocigw w zachodniej, poudniowej i wschodniej czci Polski.

Fot. UG Rudnik

Wkrtce ma ruszy budowa gazocigu wysokiego cinienia


Kdzierzyn-Kole Hat (Polska Czechy) wraz z infrastruktur towarzyszc.
krystyna stanik

<< GazetaInformator.pl

Celem inwestycji jest stworzenie dwukierunkowego poczenia przesyowego pomidzy Polsk a Czechami, majce
umoliwi ksztatowanie konkurencyjnego rynku gazu w tej
czci Europy. Na prace projektowe pozyskano 1,5 mln euro,
za na budowlane 62,6 mln euro z Unii Europejskiej.

Zbiornik przeciwpowodziowy powstanie, ale na pewno nie


ukoczy go Dragados. Firma ma dwa tygodnie na opuszczenie
placu budowy.
Brak moliwoci ukoczenia inwestycji w terminie i
przy akceptowalnych kosztach, nieefektywna wsppraca wykonawcy z inwestorem
oraz brak faktycznego i skutecznego zamiaru wywizania
si z podjtych zobowiza to
gwne przyczyny odstpienia
od umowy przez Regionalny
Zarzd Gospodarki Wodnej w
Gliwicach. 14 padziernika doszo do zerwania kontraktu. Od
tej daty firma ma dwa tygodnie
na opuszczenie placu budowy.
Zarzd wyda owiadczenie, w
ktrym potwierdza odebranie
firmie Dragados prawa do kontynuacji prac zwizanych z budow zbiornika przeciwpowodziowego Racibrz Dolny.
RZGW zapewnia jednak, e
konieczno ogoszenia nowego
przetargu nie stanowi zagroenia dla dalszej realizacji projektu. Wdraane s dziaania,
majce na celu zabezpieczenie
placu budowy oraz czynione
s procedury wyboru nowego
wykonawcy informuje rzeczniczka Zarzdu Linda Hofman.
Interes Skarbu Pastwa jest
naleycie zabezpieczony w postaci gwarancji zwrotu zaliczki
oraz gwarancji waciwego wykonania umowy dodaje Hofman.
Wtpliwoci, co do prawidowego przebiegu inwestycji,
pojawiy si ju kilka miesicy
temu, kiedy wyszo na jaw, e
Dragados uywa niewaciwego materiau do budowy waw
przeciwpowodziowych. Do akcji

Fot. Ireneusz Burek

Na zdjciach way przeciwpowodziowe, przy budowie ktrych uyto niewaciwego materiau. Gdy sprawa wysza
na jaw, rozpoczto szczegow kontrol dziaa firmy
DRAGADOS.
wkroczya prokuratura, ale do
tej pory nikt nie usysza zarzutw.
Tymczasem 25 i 26 padziernika w Kuni Raciborskiej
odbdzie si wyjazdowe posiedzenie poczonych komisji sej-

mowych Ochrony rodowiska i


Gospodarki Morskiej i eglugi
rdldowej. W trakcie wizyty
posowie maj odwiedzi plac
budowy raciborskiego zbiornika.
kc

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

wiadomoci

Z regionu

RACIBRZ EDUKACJA

Raciborska PWSZ zainaugurowaa nowy rok akademicki


Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Raciborzu obchodzi w tym roku jubileusz dziaalnoci.
justyna koniszewska

wania oraz dyskutowania wizjonerskiej koncepcji, a take


rzetelno codziennej pracy nadmienia na wstpie swojego przemwienia rektor Ewa
Stachura. Podczas inauguracji zostaa podpisana umowa
wsppracy midzy raciborsk
uczelnia, a wadzami miasta i

powiatu. - Efektem podpisania umowy bdzie na pewno wiele wsplnych wanych


przedsiwzi. Najbliszym
przykadem dobrej wsppracy jest konferencja powicona odnawialnym rdom
energii - zauway prezydent
Mirosaw Lenk.

Z okazji jubileuszu uhonorowano midzy innymi prof.


Mariana Kapic i dr hab. Jerzego Popiecha - jednych z
zaoycieli raciborskiej uczelni. Nagrodzono take pracownikw PWSZ, ktrzy pracuj
od pocztku jej istnienia. Kapica i Popiech wspominali wy-

darzenia, ktre doprowadziy


do powstania szkoy wyszej
w Raciborzu. Na inauguracji
obecni byli midzy innymi:
prezydent Mirosaw Lenk, starosta Ryszard Winiarski, pose Gabriela Lenartowicz oraz
przedstawiciele wadz lokalnych oraz kocielnych.
Fot. Justyna Koniszewska

11 wrzenia w murach raciborskiego Zamku Piastowskiego odbya si uroczysta


inauguracja nowego roku
akademickiego 2016/2017.
Jest to szczeglny moment
dla Pastwowej Wyszej

Szkoy Zawodowej, poniewa


w tym czasie przypada 15. rok
jej dziaalnoci. 20 wrzenia
2001 roku zosta wydany akt
powoania PWSZ w Raciborzu. Znakomite 15 lat, ktre
zbudowao dzisiejsz pozycje
uczelni to czas ksztatowania
si jej idei i misji, formuo-

Zobacz ca fotorelacj

R E K L A M A

Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa moe poszczyci si bardzo dobrym wynikiem naboru
- 700 studentw stanie w progach raciborskiej uczelni. Nowi, tegoroczni studenci otrzymali
indeksy i zostali symbolicznie pasowani na akw berem rektor Ewy Stachury.

6 Wiadomoci

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

Pomysy na dugie wieczory


REGION SPORT

Szczupa sylwetka, redukcja stresu, poprawa kondycji


Nie masz pomysu na spdzenie dugich jesiennych i zimowych wieczorw? Nie daj
si depresji! Zadbaj o swoje
ciao i zdrowie, a dodatkowo
zrzu par kilogramw. Zapraszamy na zajcia z Aqua
Fitnessu, ktre s prowadzone
przez Hobby Sport.

Harmonogram zaj:
H2Ostrg w Raciborzu:
wtorki i czwartki o godzinie
19:00 oraz w czwartki o godzinie 9:00 i 9:45 zajcia
specjalne dla Seniorw.
Hydrosfera Kietrz: poniedziaki, czwartki i pitki o
godzinie 20:00.

Wpyw Aqua Fitnessu na


zdrowie
Aqua Fitness to nic innego jak gimnastyka w wodzie.
Dyscyplina ta ma pozytywny
wpyw na skuteczne modelowanie sylwetki, przy maksymalnym odcieniu krgosupa oraz na niwelowanie stresu
i napicia. Jest to wic doskonaa forma ruchu dla kobiet
ciarnych oraz osb otyych
bd po kontuzjach.

Informujemy, e na
zajcia z Aqua Fitnessu
obowizuje telefoniczna
rezerwacja miejsc!
Gwarantujemy du dawk relaksu i satysfakcji! Jeeli
oprcz niewtpliwych walorw zdrowotnych gimnastyki
w wodzie, chcesz wyrwa si z
domu i spdzi czas w miym
towarzystwie nasza oferta
jest dla Ciebie!
Artyku sponsorowany

Fot. Hobby Sport

Aqua Fitness jako zdrowa alternatywa spdzenia wolnego czasu.

Hobby Sport Szkoa Zdrowego Stylu ycia, ul. Krasne Pole 19, 48-100 Gubczyce
tel. 796 626 868 | www.hobbysport.com.pl | www.facebook.pl/HobbySport

REGION STYL YCIA

Rorodna kuchnia, wiee produkty, niezapomniana atmosfera


Restauracja Smaki wiata to doskonae miejsce na wieczorne wypady z bliskimi.
wyborem da. Sukces kulinarny, restauracja zawdzicza
przede wszystkim wieym
produktom, ktrych uywa
do kompozycji swoich da. W
menu Restauracji znajd Pastwo ofert niadaniow, obia-

dy, kaw oraz zarwno zimne


jak i gorce napoje.
Rnorodna kuchnia
Menu Restauracji Smaki
wiata bogate jest w rnorodne potrawy, dziki czemu traa

w gust wielu Goci. W ofercie


midzy innymi dania drobiowe i wieprzowe, zupy, rnorodne posiki z makaronem w
roli gwnej, pizza, saatki oraz
specjalne dania dedykowane
dla najmodszych.

Jedzenie na telefon
Staramy si dopasowa
do naszych Klientw, dlatego
umoliwiamy kupno da na
wynos, a take przygotowujemy catering z dowozem do
wyznaczonego miejsca. Za-

mw obiad do domu lub pracy


i ciesz si pysznym posikiem w
atrakcyjnej cenie. Gwarantujemy darmowy dowz pow. 20 z
w centrum Raciborza.
Artyku sponsorowany
Fot. Smaki wiata

Restauracja Smaki wiata, mieszczca si na rynku


w Raciborzu, to wyjtkowo
klimatyczne miejsce, ktre
oprcz atrakcyjnego wystroju,
zachwyca take rnorodn
kuchni wiata z jej szerokim

Restauracja Smaki wiata


Rynek 4, Racibrz
tel. 32 415 15 11
www.pizza-raciborz.pl
/Restauracja RO-MA / Smaki wiata

GazetaInformator.pl >>

19
padziernika
nr 21 (222)
19 padziernika
2016,2016,
nr 21 (222)

Pomysy na dugie wieczory

Wiadomoci
Zoty rodek 77

REGION STYL YCIA

Regionalna kuchnia, swojski klimat, mia obsuga


Fot. Swojskie Jado

Restauracja Swojskie Jado z Raciborza idealne miejsce na dugie wieczory.

Tradycja i rozwj
Restauracja Swojskie Jado to uosobienie polskiej i
lskiej tradycji. Regionalne
dania, chopski wystrj i panujcy w Restauracji klimat
to co, co sprawia, e Gocie
bardzo chtnie do niej wracaj. Swojskie Jado istnieje
od 2000 roku. Na przestrzeni lat, zmianie ulego przede
wszystkim menu, ktre nieustannie wzbogacane jest o
nowe smaki, dopasowane do
najnowszych trendw kulinarnych.

Kuchnia jak w domu


Niewtpliwym atutem Restauracji Swojskie Jado jest
domowa kuchnia z wyrobami wasnej roboty, takimi jak:
chleb ze smalcem, czy swojska
kiebasa. Menu Restauracji bogate jest w rnorodne dania,
dziki czemu traa w gust wielu Goci. Co wicej, w Restauracji serwowane s posiki wycznie ze wieych produktw.
Nie stosuje si w niej wyrobw
gotowych lub pproduktw i
to jest wanie sekret niepowtarzalnych smakw.

Klimatyczny,
ciepy wystrj
Restauracja Swojskie Jado
wyposaona jest w drewniane
meble, ktre zostay wasnorcznie wykonane przez grali. Dua ilo drewna i ciepe
kolory tworz niepowtarzalny
klimat, dziki ktremu Gocie
dobrze si czuj, przebywajc
w Restauracji. Co wicej, w
okresie witecznym, Restauracja nabiera zupenie innego
wyrazu: zmieniane s dekoracje oraz drobne elementy wystroju.

Co wicej,
ni Restauracja
W Restauracji mona
zorganizowa rnego rodzaju imprezy okolicznociowe: wiksze do 75
osb (wesela, chrzty, komunie) oraz kameralne
(spotkania z przyjacimi,
spotkania biznesowe itp.).
Ponadto, mona zamwi
take catering z dowozem.

Artyku sponsorowany

SWOJSKIE JADO
Racibrz, ul. Stefana Batorego 6
tel. 32 415 13 56 kom. 697 714 345
/Swojskie Jado

R E K L A M A

RACIBRZ ROZRYWKA

Psotnikowo
zaprasza na Halloween
Moc zabawy i niezapomnianych wrae podczas
imprezy Halloweenowej w Psotnikowie.
Sala Zabaw Psotnikowo
ma zaszczyt zaprosi wszystkie
dzieci na imprez Halloweenow, ktra odbdzie si 29 padziernika o godzinie 17:00 w
Raciborzu przy ulicy kiewskiego 22. Zapewniamy dobr
zabaw i mnstwo nagrd. Z
nami Twoja pociecha na pewno nie bdzie si nudzi. Przebierzemy si za najstraszniejsze postacie, wsplnie zrobimy
mroczn wat cukrow, urzdzimy najstraszniejsz imprez w miecie.
Musisz by wtedy z nami,
spiesz si, ilo miejsc ograniczona, wstp jedynie 15 zotych. Wicej informacji pod
numerem telefonu 726357993
lub w Sali Zabaw dla dzieci w
Raciborzu przy ul. kiewskiego 22. Nie moe ciebie zabrakn, liczymy na ciebie!
Sala zabaw Psotnikowo organizuje rwnie urodziny i imprezy dla dzieci. To
miejsce dla wszystkich dzieci,
ktre lubi psoci. Nadmiar
energii mog one spoytkowa biegajc po tajemniczych
labiryntach, torach przeszkd,
baseny z pieczkami, zjedal-

Najlepsze Halloween dla dzieci w Psotnikowo!


SALA ZABAW
PSOTNIKOWO
ul. kiewskiego 22,
Racibrz
tel. 726 357 993
nie, piki oraz miejsca do skakania. Wszystkie zabawki s
bezpieczne dla dzieci. Sprawiaj nie tylko rado, ale take wpyn pozytywnie na kondycj dziecka. W czasie kiedy
maluchy bd bawi si w najlepsze, rodzice mog zrelaksowa si w kawiarence.

facebook.com/
placpsotnikowo
Psotnikowo
zaprasza w godzinach:
pn.-pt. godz. 12:00-19:00
sb. godz. 10:00-20:00
nd. godz. 12:00-20:00
Artyku sponsorowany

sport

Z regionu

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ MOTORYZACJA

Cztery kka inne ni wszystkie

Zobacz ca fotorelacj

Pasja do motoryzacji, ktra czy ludzi tak w skrcie mona przedstawi imprez, ktra odbya si
w Raciborzu z okazji zakoczenia sezonu.
justyna koniszewska

otworzy si na szersze grono. Wybralimy kilkadziesit


najadniejszych samochodw
z poudnia Polski nadmieni
jeden z organizatorw imprezy, Tomasz Lindner.

Wrd eksponowanych
aut mona byo dostrzec
midzy innymi volkswageny garbusy z lat 60., biaego
mustanga czy samochd, w
ktrym wosy staj dba. W

trakcie piciogodzinnej imprezy, prcz prezentacji samochodw, odbyo si rwnie wrczenie wyrnie i
nagrd oraz chillout przy muzyce i burgerach. Mionicy

motoryzacji zaprezentowali ponad 100 tuningowanych


pojazdw, a podczas wydarzenia przez zamkowy dziedziniec przewino si blisko
1000 osb.
Fot. Katarzyna Przypado

9 padziernika na dziedzicu raciborskiego Zamku


Piastowskiego odbyo si wydarzenie pod nazw SHOW

OFF Racibrz Ludzie Pasja


Motoryzacja. Fani czterech kek mogli zobaczy samochody zmodyfikowane, klasyczne oraz oryginalne. Razem
z kolegami postanowilimy

Tuning samochodowy, ktry zakada przede wszystkim zmian standardowego wygldu samochodu i jego fabrycznych parametrw technicznych w celu stworzenia oryginalnego egzemplarza
danego modelu nie jest tanim hobby. Jednak mimo wszystko z jednej strony skupia wielu entuzjastw, a z drugiej ilo osb chccych zobaczy takie okazy stale ronie.
RACIBRZ SPORT
Zobacz ca fotorelacj

Siatkarze AZS-u Rafako przegrali czwarty mecz w sezonie


Cztery mecze i cztery poraki tak w tej chwili wyglda bilans spotka AZS-u Rafako Racibrz.
W sobot rywalem raciborskich siatkarzy by UKS Strzelce Opolskie.
Rafako Racibrz podejmowali
u siebie druyn UKS-u Strzel-

ce Opolskie, w ktrej graj rwnie zawodnicy Modej ZAKSY.

We wszystkich setach dominowali przyjezdni, ktrzy wygrali

3:0. KS AZS Rafako Racibrz


UKS Strzelce Opolskie 0:3

(18:25, 21:25, 20:25).


kp

Fot. Katarzyna Przypado

W ramach czwartej kolejki


spotka II ligi siatkarze AZS-u

Po czwartej kolejce spotka AZS zajmuje ostatnie miejsce


w tabeli.
R E K L A M A

W spotkaniu zdecydowanie lepsza bya druyna goci.

Zawodnicy Rafako tylko chwilami grali z UKS-em jak


rwny z rwnym.

GazetaInformator.pl >>

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

sylwetki

Z regionu

WODZISAW LSKI HISTORIA

Karol Szymura wodzisawski harcmistrz


z Orderem Umiechu
Fot. archiwum rodziny Karola Szymury

Z okazji minionego Dnia Orderu Umiechu wspominamy Karola Szymur z Wodzisawia lskiego,
ktry niemal 40 lat temu otrzyma to odznaczenie.

katarzyna czy

To chyba najmilsza z nagrd, jak sobie mona wyobrazi za prac z dziemi i


modzie. Jest to take satysfakcja, e dostrzeono nasze
wysiki, by zapewni dzieciom
rado i umiech na twarzach
mwi Karol Szymura tu
po otrzymaniu Orderu Umiechu, niezwykego odznaczenia
przyznawanego przez dzieci
dorosym, ktrzy wyrniaj
si gorliw prac na rzecz najmodszych i rozbudzaj w nich
rado i entuzjazm.
Pomys stworzenia Orderu
narodzi si w 1967 r. Podczas
wizyty pisarki Wandy Chotomskiej w sanatorium w Konstancinie jeden z maych pacjentw
zapyta j , dlaczego waciwie
nie ma orderu umiechu?.
Chopiec stwierdzi, e taka
nagroda powinna by, a jej
pierwszym laureatem miaby
zosta Jacek posta z popularnej dobranocki. Chotomska
wspomniaa o tamtej rozmowie w wywiadzie dla Kuriera
Polskiego, redakcja podchwycia pomys, nieco go zmodyfikowaa (Order mia by
wrczany osobom dorosym
wskazanym przez dzieci) i ju
rok pniej medal zosta wrczony trzynastu osobom. Charakterystyczne umiechnite
R E K L A M A

soneczko zostao na nim wygrawerowane wedug projektu


dziewicioletniej Ewy Chrobak
z Guchoaz. Kurier ogosi
bowiem konkurs na pamitkow odznak. Wedug jury do
redakcji spyno 12 tysicy kopert ze zgoszeniami, w ktrych
znajdowao si nawet 44 tysice prac. W 1979 r. Sekretarz
Generalny ONZ nada odznaczeniu rang midzynarodow. Do dzi medal otrzymao
niemal tysic osb. Wrd nich
znalaz si te mieszkaniec Wodzisawia l.
Karol Szymura urodzi
si 19 stycznia 1913 r. w Bytomiu. Jednak po stracie ojca przeprowadzi si z matk i
rodzestwem do Wodzisawia
l., gdzie mieszka do koca
ycia. Od dziecistwa by zafascynowany harcerstwem i
mimo modego wieku zosta
przyjty do druyny im. ks. Jzefa Poniatowskiego. Przyrzeczenie harcerskie zoy w 1931
r. i odtd powica harcerstwu wikszo swojego czasu i energii. W czasie II wojny
wiatowej zosta przymusowo wcielony do Wehrmachtu.
W domu zostawi on i maego synka. Opuszczajc miasto, zobaczy ruiny zburzonej
przez hitlerowcw kapliczki
(na skrzyowaniu dzisiejszych
ulic Czyowickiej i Wolnoci) i

postanowi, e jeli szczliwie


wrci z frontu, to odbuduje budowl. Nie sdzi, e ponownie
zobaczy rodzin i swoje miasto dopiero w 1946 r. Zgodnie ze zoon przed szeciu
laty obietnic Karol Szymura
podj dziaania na rzecz odbudowy kapliczki. Dziki wasnej determinacji oraz pomocy i wysikowi m.in. harcerzy,
obiekt zosta powicony w
padzierniku 1948 r.
Druh Karlik, jak nazywali
go podopieczni, cigle trosz-

czy si o dzieci i modzie.


Organizowa rozmaite rajdy,
obozy, wycieczki, biwaki, nieobozowe akcje letnie... Stara
si wasnym przykadem pokazywa najmodszym, co znaczy patriotyzm, honor, powicenie, szacunek dla drugiego
czowieka i przyrody. Angaowa w swoj prac ca rodzin:
ona i synowa przygotowyway
posiki podczas obozw czy akcji letnich, syn pomaga w tworzeniu pamitkowych proporczykw i znaczkw, wnuki

uczestniczyy we wszystkich
harcerskich przedsiwziciach.
W 1978 r. w Paacu Modziey w Katowicach otrzyma
najwaniejsze dla niego odznaczenie: Order Umiechu. - ycie bez dzieci byoby nic niewarte mwi po powrocie z
uroczystoci. - Bd pracowa z
modymi harcerzami tak dugo,
jak dugo im bdzie sprawiao
to przyjemno i jak tylko pozwol mi na to siy doda.
I rzeczywicie, do ostatnich dni, mimo choroby i ro-

dzcych si w wodzisawskiej
komendzie konfliktw, nigdy
nie odwrci si od swoich
podopiecznych. Z wielk uwag traktowa zreszt nie tylko
harcerzy, ale take modzie
uczc si w pobliskiej szkole.
W jego pogrzebie (zmar 19 lipca 1989 r.) uczestniczyy setki
mieszkacw
Wodzisawia
l. Dzieci, modzie i doroli
chcieli towarzyszy w ostatniej
drodze temu, ktry przez 60 lat
obdarza ich tak wielkim zainteresowaniem i trosk.

10 Z regionu

zdrowie

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

WODZISAW LSKI ZDROWIE

REGION ZDROWIE

Bez kolejek do kardiologw

Bezpatne badania dla chorych


na cukrzyc

W wodzisawskim Centrum Medycznym


NOVUM-MED pacjentw cierpicych na choroby
ukadu krenia lub cukrzyc przyjmuje a piciu
specjalistw kardiologw.
Na ul. Gaczyskiego 2 w
Wodzisawiu lskim w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ
przyjmuje piciu specjalistw
kardiologw. Dysponuj oni
dwoma aparatami USG do bada echo serca wraz z kolorowym dopplerem, Holterem do
badania caodobowego EKG,
pracowni rentgenowsk i laboratorium. Wrd chorych na
choroby ukadu krenia du
grup osb stanowi osoby chore na cukrzyc. Pacjenci ci wymagaj dodatkowo okresowej
oceny narzdu wzroku, konsultacji nefrologicznej oraz neurologicznej. W Centrum Medycznym NOVUM-MED mog oni
skorzysta z porad specjalistw
diabetologw, okulistw, nefrologa, neurologa i dietetyczki.
Lekarze ci stanowi jeden skoordynowany zesp specjalistw
wsplnie rozwizujcy problemy
medyczne pacjenta.
Poradnia Okulistyczna Centrum Medycznego dysponuje nowoczesnym tomografem
OCT do badania siatkwki oka,
ktry posiada rwnie opcj badania naczy siatkwki bez uycia kontrastu, co jest szczeglnie
uyteczne u chorych na cukrzyc.

Czstym powikaniem cukrzycy jest przewleke niedokrwienie


koczyn. Z tego powodu rocznie w Polsce wykonuje si okoo
6000 amputacji. Jak unikn przykrych konsekwencji? Rozmowa z dr n. med., kardiologiem Witoldem Streb.
Fot. Novum-Med

Choroby ukadu krenia


s gwn przyczyn zgonw
w Polsce. Dziki odpowiedniej
profilaktyce mona jednak zapobiega gronym powikaniom. Oprcz waciwego odywania i mdrze rozplanowanego
wysiku fizycznego, istotne jest
okresowe wykonywanie bada
pod ktem oceny ryzyka chorb
cywilizacyjnych: cukrzycy i chorb ukadu krenia. Na cukrzyc leczy si w Polsce okoo 2,5
mln osb, a drugie tyle ma stan
przedcukrzycowy. Stan przedcukrzycowy nie daje objaww,
jednak stwierdzono, e wyranie przyspiesza rozwj miadycy naczy, zwiksza ryzyko
zawau serca, udaru mzgu oraz
zwiksza ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Najwicej
osb zmaga si z cukrzyc typu
2, ktrej przyczyny tkwi w niezdrowym stylu yciu. Na nasze
zachowania mamy bezporedni
wpyw i moemy je odpowiednio wczenie skorygowa. Jeli
bdziemy biernie czeka, nieuchronnie naraamy si na ryzyko powika cukrzycy, takich
jak choroba wiecowa, nadcinienie, retinopatia, nefropatia,
neuropatia cukrzycowa.

<< GazetaInformator.pl

Zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, badanie dna oka u chorych


na cukrzyc naley wykonywa
przynajmniej raz do roku.
Do koca padziernika, pacjenci zarejestrowani do poradni kardiologicznej w cenie wizyty
pierwszorazowej bd mieli wykonywane badanie EKG, pulsoksymetri oraz oznaczenie poziomu glukozy i cholesterolu.

44-300 Wodzisaw lski


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51
32 440 77 52

Cukrzyca jest przewlek


chorob, z ktr zmagaj si
pacjenci na caym wiecie. Nie
naley jej lekceway, gdy moe mie powane konsekwencje.
Nieprawidowy poziom glukozy
we krwi powoduje szereg gronych dla zdrowia i ycia powika.
W jaki sposb mona unikn amputacji koczyn?
Wczesne wykrycie istotnego zwenia ttnic koczyn dolnych pozwala unikn takiego
scenariusza poprzez przeprowadzenie zabiegw rewaskularyzacji przezskrnej lub chirurgicznej.
Za pomoc jakiego badania
moemy wykry niebezpieczne nieprawidowoci?
Nieinwazyjnym badaniem
pozwalajcym z 90% czuoci
i swoistoci wnoszc blisko
100% przewidzie wystpowanie istotnego hemodynamicznie zwenia ttnic koczyn

dolnych jest pomiar wskanika


ramienno-kostkowego (ABI).
Ocena ABI jest atwym do wykonania i powtarzalnym testem
umoliwiajcym wykrywanie
bezobjawowych zmian miadycowych. Pomiary ABI maj
szczegln warto u chorych
bezobjawowych, poniewa 5090% pacjentw z istotnym zweniem ttnic koczyn dolnych
nie ma objaww chromania
przestankowego. Oprcz rozpoznania zwenia ttnic koczyn
dolnych, warto ABI pozwala
rwnie przewidywa przysze
wystpienie dawicy piersiowej, zawau serca, zastoinowej
niewydolnoci serca czy udaru
mzgu.
Dla kogo dedykowane jest
to badanie?
Amerykaskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA,
American Diabetes Association) i Kardiologiczne (AHA)
zalecaj wykonywanie badania
ABI u chorych na cukrzyc po

50. roku ycia, u modszych ni


50 lat z towarzyszcymi czynnikami ryzyka miadycy oraz w
przypadku cukrzycy trwajcej
powyej 10 lat. Std te wszystkim chorym z cukrzyc po 50 r.
ycia NZOZ Kardio-Plus proponuje nieodpatnie wykonanie
badania wskanika ramienno
kostkowego (ABI) w celu wczesnego wykrycia powika naczyniowych cukrzycy. Badanie
wykonujemy kademu choremu po okazaniu ksieczki cukrzycowej.

PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

www.novum-med.pl
Artyku sponsorowany

POWIAT WODZISAWSKI ZDROWIE

Szef lskiego NFZ odwiedzi powiat wodzisawski


7 padziernika w Powiatowym Centrum Konferencyjnym
w Wodzisawiu l. odbyo si
spotkanie na temat dostpnoci usug medycznych w powiecie wodzisawskim w kontekcie
polityki NFZ. Gwnym prelegentem by Jerzy Szarfanowicz,
dyrektor lskiego Oddziau Narodowego Funduszu Zdrowia.
W konferencji wzili rwnie
udzia samorzdowcy, dyrektor
szpitala w Wodzisawiu l. i Rydutowach oraz przedstawiciele
niepublicznych zakadw opieki
zdrowotnej.
Szafranowicz zaprezentowa
dane na temat liczby udzielanych w powiecie wodzisawskim
wiadcze, ich rodzaju i funduszach przeznaczanych na ten cel.
Mwi rwnie o odsetku pacjentw, ktrzy wybieraj placwki
poza naszym powiatem. Czsto
wynika to z niedostpnoci pewnych wiadcze (np. w zakresie
kardiologii), ale pewne zaniepokojenie powinien wzbudza jego
zdaniem fakt, i niemal poowa
wiadcze ortopedycznych jest
wykonywana w innych powiatach, mimo i suma przeznaczanych na ten cel funduszy wynosi
ponad 3600 tys. z.
Dyrektor wojewdzkiego
oddziau NFZ podkrela te, e
zdaje sobie spraw z trudnej sy-

Fot. Justyna Koniszewska

Chcemy wam pomc przeprowadzi restrukturyzacj szpitala zapewnia dyrektor lskiego Oddziau NFZ.
Przedstawi take gwne zaoenia nowej ustawy o wiadczeniach medycznych.

Zobacz ca fotorelacj

W spotkaniu z dyrektorem lskiego Oddziau NFZ brali udzia nie tylko samorzdowcy i
dyrektor wodzisawskiego szpitala, ale rwnie przedstawiciele zakadw niepublicznych. Te
ostatnie byy reprezentowane przez 66 uczestnikw. Po zakoczeniu czci oficjalnej wielu z
nich skorzystao z moliwoci bezporedniej rozmowy z szefem lskiego NFZ.
tuacji PPZOZ. Restrukturyzacja waszego szpitala to problem
spoeczny, zawodowy, lekarski,
medyczny i problem pacjentw.
Czeka was dua praca do wykonania, eby wszyscy zrozumieli
wasze decyzje mwi Szafranowicz.
Druga cz prelekcji obejmowaa najwaniejsze zaoenia
projektu ustawy o wiadczeniach
medycznych. Zakada on utworzenie szeciu poziomw szpitali

kady z tych poziomw bdzie


charakteryzowa si konkretnym
profilem: liczb i rodzajem prowadzonych oddziaw i wiadczonych usug medycznych. Wodzisawska placwka trafiaby do
szpitali I stopnia. Oznacza to, e
tylko cz oddziaw bdzie finansowana w formie budetowania. Pozostae bd musiay
startowa w konkursach. Aby
znale si w grupie szpitali II
stopnia, placwka powiatu wo-

dzisawskiego musiaby otworzy


i utrzyma jeszcze jeden oddzia,
co, przynajmniej na razie, wydaje
si nieprawdopodobne.
Po zakoczonym wykadzie
odbya si krtka dyskusja na temat nowych rozwiza, przedstawiciele szpitala i NZOZ-w
mogli te zadawa Szafranowiczowi pytania oraz zgasza swoje uwagi i sugestie.
kc

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

kultura

Z regionu 11

KDZIERZYN-KOLE IMPREZY

Dzie afrykaskiego bbna po raz drugi

Fot. Iwona Naworska

Cho djembe to aktualnie najbardziej uniwersalny i rozpowszechniony instrument etniczny na wiecie to jednak
jego popularno w Polsce nie jest zbyt wysoka. Darmowe warsztaty, prelekcja filmu oraz koncert, ktre odbyway
si w ramach kolejnych Oglnopolskich Dni Djembe miay da moliwo chtnym bliszego poznania instrumentu.

Zobacz caa fotorelacj

justyna koniszewska

Od 14 do 16 padziernika
trway po raz drugi Oglnopolskie Dni Djembe. Impreza
organizowana bya jednoczenie w ponad 40 polskich miastach. Na jej mapie nie zabrako take Kdzierzyna-Kola.
Darmowe warsztaty i koncert
odbyy si 16 padziernika w
Miejskim Orodku Kultury.
II Oglnopolskie Dni
Djembe to kolejna odsona
imprezy organizowanej jednoczenie w rnych zaktkach
naszego kraju. Jej gwnym
celem jest promocja oraz popularyzacja afrykaskich bbnw. Djembe to instrument
rodem z Zachodniej Afryki,
jeden z najczciej uywanych
bbnw etnicznych na wiecie - i to zarwno przez profesjonalnych muzykw scenicznych, ulicznych freestylerw,
jak i instruktorw prowadzR E K L A M A

cych zajcia z muzykoterapi.


Tegoroczna edycja wydarzenia odbyway si midzy
innymi w Warszawie, Wrocawiu, odzi, Krakowie czy Szczecinie. Na tej mapie nie mogo
zabrakn rwnie Kdzierzyna-Kola. Podczas Dni Djembe
w domach kultury czy klubach
organizowane byy darmowe
warsztaty, ktre maj zachci do wsplnej zabawy z rytmem. Na fina imprezy w Kdzierzynie-Kolu przewidziano
koncert bbniarskiej formacji
Ethno Drums. Zesp jest grup muzyczno-taneczn, gdzie
akompaniament oparty na
tradycyjnych zachodnio-afrykaskich rytmach towarzyszy
afrykaski taniec. Barwne, egzotyczne stroje s ciekawym
dodatkiem do ywioowego
taca, bez ktrego dwiki etniczne jakie gra zesp, nie
miayby odpowiedniego przekazu.

Legenda gosi, e djembe ma lecznicz moc. Jego nazwa wywodzi si od powiedzenia afrykaskiego ludu Bambara Anke
dj, anke b. W tumaczeniu na polski znaczy to mniej wicej jak gromadmy si w pokoju. Instrument ten jest najbardziej
uniwersalnym bbnem, poniewa jest rdem szerokiego wachlarza dwikw, natomiast jego konstrukcja jest niezwykle
prosta i skromna. Kdzierzynianie, ktrzy wzili udzia w warsztatach prowadzonych przez Janusza Czarneckiego z Ethnica-Art., mogli pozna tajniki oraz metody wydobywania rnego spektrum dwikw z instrumentu.

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

RNE

FINANSE

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.
Biznes-plany, konsultacje, pisanie
wnioskw na potrzeby Urzdu Pracy. Due dowiadczenie i wiele sukcesw- posiadam referencje. Pomog rwnie w kwestiach ksigowych
i prawnych. Konsultacje po otwarciu dziaalnoci w cenie (e-mailowe
oraz telefoniczne). Tel. 518 326 696.

OPEN FINANCE S.A.


Konsolidacja kredytw. Prowizja: od 0%, Opata brokerska: 0%. Kdzierzyn-Kole, ul.
Marii Skodowskiej-Curie 2.
Tel. 669 564 718, 785 906 451.

PRACA
Zatrudnimy monterw instalacji
sanitarnych zewntrznych na budowach realizowanych przez nasz
rm. Wymagane dowiadczenie w
zawodzie. Tel. 774 036 102.

Praca dla opiekunek


osb starszych
w Niemczech OD ZARAZ.
Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

MOTORYZACJA
Sprzedam samochd Ford Fiesta
MK6 rok 2006. Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny,
wszystkie wymiany na bieco.
Oferta prywatna. Tel. 512 333 512.

Wypoycz miernik grubosci lakieru, na blache samochodowa


stalowa i stalowa ocynkowana

20z/24h. Na zyczenie moge


podjechac we wskazane miejsce
na ogledziny pojazdu, ceny do
uzgodnienia. Kaucja za wypozyczenie 250 zl ktora zwracam
w momencie oddania sprawnego nieuszkodzonego miernika.
Tel. 509 957 277.

SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Wynajm mieszkanie, dwa pokoje


60 m2 (moliwa przerbka na trzy
pokoje), kuchnia, azienka. Mieszkanie jest umeblowane, posiada
parking lub gara. Istnieje moliwoc pniejszego kupienia w/w
mieszkania za 2000 z za m2. Kaucja 1000 z, czynsz 1200 z +media,
c.o. gazowe. W zimie koszt czynszu
750 z. Tel. 888 682 007.

Nauka jzyka niemieckiego


na poziomie komunikatywnym i korepetycje. Tel. 888
723 964.

DJ z wasnym nagonieniem o
bardzo duej mocy oraz owietleniem ktrego nie powstydziy
by si nawet kluby oraz due sale
weselne (ruchome gowice oraz
Led pary i wiele innych efektw)!
Tel. 889 915 576.

Pokoje 2, 3 i 4-osobowe pod wynajem, wsplna kuchnia i azienka. Obiekt posiada parking
oraz jest monitorowany. Tel.
888 682 007.
Wynajm pokj na Piastach
(Kdzierzyn-Kole) modemu/
max. 30 lat/, najlepiej niepalcemu, pracujcemu mczynie
z moliwoci wynajcia caego
mieszkania w przyszoci. Tel.
696 445 308.

Sinva plus hem z doprowadzonym powietrzem do oddychanaia. Zestaw sprawny , gotowy do


pracy. Nie zamieniam . Prosz o
kontakt po godzinie 18,00. Tel.
512 465 295.
Transport przeprowadzki, Odbir Starych Mebli! Skrcanie
Mebli W Paczkach! CAY KRAJ!
Tel. 604 563 984. Ford tranzit
1.5 t MAX plus przyczepa kraj i
zagranica, dyspozycyjno, Vat,
663 735 317

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886

Firma wiadczy usugi spawalniczo-monterskie na terenie woj.


opolskiego, lskiego, moliwe
rwnie dalsze wyjazdy. W razie
pyta o szczegy prosz o kontakt tel. 533 807 205.

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.

Wylewki maszynowe Mixokretem zacierane mechaniczne oraz


tynki maszynowe gipsowe i cementowe z agregatu na terenie
wojewdztwa lskiego. Oferujemy bezpatny, niezobowizujcy pomiar. Pracujemy dla osb
prywatnych oraz rm. Tel. 510
575 039

47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11

Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.

Tel. 728 96 95 98
MARIKA
Studio Masau
i Kosmetyki
Modelowanie sylwetki:
redukcja:
tkanki tuszczowej
cellulitu
rozstpw, blizn i inne...

Kompletny zestaw do piaskowania. Sprarka Atlas Copco 4m


sze na min.Silnik Deutz 3 cyl.
Po wymianach oleju. Sporo wy gumowych. Piaskarka 100l

Tel. 690 617 505


facebook.com/marikamasaze

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

NIERUCHOMOCI
Wynajm kawalerk na parterze w Kdzierzynie-Kolu na
os. rdmiecie. 36 m2, pokj
+ kuchnia. Tel. 728 486 220.

TAXI na lotniska i w kade


inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.

Zapraszam na masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny.


Czciowy lub caociowy. Plecy
(40z). Profesjonalnie, posiadam
kozetk i mog do domu pacjenta przyjecha, lub w gabinecie w
Raciborzu moliwo dogadania si. Tel. 504 355 510.

Dopacam do odszkodowa z rnycz ubezpiecze: zalanie domu,


mieszkania, kolizji drogowych i innych przypadkw. Dopata natychmiastowa. Tel. 786 817 069.

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

Firma STACH-DREW

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw,


mieszka, biur: malowanie,
szpachlowanie, suty podwieszane, zabudowy karton- gips, ,
cianki dziaowe, monta drzwi,
okien, parapetw, ukadanie glazury, paneli, drobne instalacje
elektryczne, owietleniowe i hydrauliczne i inne. Posiadam wieloletnie dowiadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Usugi
dobrej jakoci w rozsdnej cenie.
Tel. 794 102 184.
Masa klasyczny, relaksacyjny i
antycellulitowy bak chisk.
Dojazd do mieszkania pacjenta.
Moliwo umwienia wizyty w
godzinach wieczornych i popoudniowych. Masaz wykonuje -

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

zjoterapeuta z dowiadczeniem.
Tel. 667 100 310.
Nauczyciel logopeda oferuje pomoc w usuwaniu wad wymowy u
dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, terapi niepynnoci
mowy, terapi dzieci z trudnociami w czytaniu i pisaniu. Tel.
511 954 020.
Dietetyk i specjalista ds. ywienia
nawie wspprace z placwkami opiekuczo-wychowawczymi oraz rmami dietetycznymi.
Zajmuje si leczeniem otyoci,
w tym zaburzeniami gospodarki
hormonalnej, nietolerancja pokarmowa oraz wieloma innymi.
Mam take dowiadczenie w dietoterapii chorob autoimunnologicznych. Tel. 737 307 179.

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Sport 5

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
GRY ZESPOOWE

PlusLiga: ZAKSA Kdzierzyn-Kole przegraa


z PGE Skr Bechatw

Zobacz caa fotorelacj

JUSTYNA KONISZEWSKA

9 padziernika na hali w
Kdzierzynie-Kolu odby si
mecz siatkwki pomidzy ZAKSA Kdzierzyn-Kole i PGE
Skr Bechatw. Spotkanie obu
druyn zapowiadane byo jako
hit drugiej kolejki spotka PlusLigi. Gospodarze s obroc
tytuu, za gocie w ubiegym
sezonie zajli trzecie miejsce.
ZAKSA w trzech setach wygraa wwczas 22 z 29 meczw.
Niedzielny pojedynek mia by

rwnie szczeglny dla trenera


Jurija Gadyra, ktry po siedmiu latach zamieni Kdzierzyn-Kole na Bechatw.
Po do wyrwnanej i emocjonujcej walce w czterech setach ZAKSA Kdzierzyn-Kole
przegraa z PGE Skr Bechatw 1:3 (25:22, 26:28, 26:24,
23:25). Dziki temu zwycistwu gocie zajli drugie miejsce w tabeli, a ZAKSA bya
sidma.
Druyn ZAKSA Kdzierzyn-Kole tworzyli: Mateusz

Fot. Iwona Naworska

ZAKSA Kdzierzyn-Kole przegraa we wasnej hali z PGE Skr Bechatw w drugiej kolejce
siatkarskiej PlusLigi.
Bieniek, Rafa Buszek, Sam
Deroo, Dawid Konarski, Benjamin Toniutti, ukasz Winiewski Pawe Zatorski
(libero) Grzegorz Bociek, Patryk Czarnowski. Z kolei goci
PGE Skra Bechatw reprezentowali: Karol Kos, Srecko Lisinac, Nikoaj Penczew, Nicolas
Uriarte, Micha Winiarski, Mariusz Wlazy Robert Milczarek (libero), Kacper Piechocki
(libero) Jurij Gladyr, Artur
Szalpuk.

Emocji rwnie nie brakuje na polskiej arenie siatkarskiej. Byym zawodnikiem PGE Skry
Bechatw jest Stephane Antiga, ktry po niemal trzech latach piastowania funkcji selekcjonera reprezentacji Polski zosta zdymisjonowany przez wadze Polskiego Zwizku Piki
Siatkowej. Bezporedni przyczyn poegnania ze szkoleniowcem jest brak medalu igrzysk
olimpijskich w Rio de Janeiro i brak sukcesw po zotych mistrzostwach wiata 2014.
Francuz na stanowisku selekcjonera pozostanie do koca biecego roku, a ju w niedugim
czasie poznamy jego nastpc.

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

reklama poligraa
wizytwki ulotki

R E K L A M A

6 Rozrywka

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE IMPREZY

Rocznica z argentysk nutk


Kolejne urodziny Kdzierzyna-Kola zostay uczczone z tanecznym i muzycznym rozmachem.
justyna koniszewska

fii tanecznych. Artyci zaprezentowali argentyskie tanga


w aranacjach klasycznych,
rockowych, jazzowych i popowych z udziaem wokalu Marcina Jajkiewicza. Spektakl by
energetycznym poczeniem
brzmienia akordeonu i folkowej muzyki caego wia-

ta, wzbogaconym wystpami


znakomitych polskich tancerzy, takich jak: Anna Gogowska, Tomasz Baraski oraz
Jan Kliment.
Marcin Wyrostek uwaany jest za jednego z najlepszych w Polsce akordeonistw. W 2009 roku oczarowa

publiczno i widzw programu Mam Talent! i przy


okazji wygra drug edycj
telewizyjnego show. Jest wykadowc Akademii Muzycznej w Katowicach i szkoy muzycznej w Zabrzu. Jego pyty
Magia Del Tango, Marcin
Wyrostek & Coloriage pokry-

y si platyn, a krek For


Alice ma statut zotej pyty.
Program artystyczny zaprezentowany na kdzierzyskiej
scenie wyranie przypad do
gustu zgromadzonej publicznoci, ktra nie szczdzia
licznych braw.
Fot. Iwona Naworska

Z okazji 41. rocznicy powstania Kdzierzyna-Kola


15 padziernika miao miejsce niecodzienne wydarzenie.
W hali Azoty odby si niezwyky spektakl Marcin Wyrostek Music & Dance Show.

Byo to wydarzenie muzyczno-taneczne zawierajce wystp akordeonisty Marcina


Wyrostka, ktremu towarzyszy szecioosobowy zesp.
Projekt Music & Dance Show
to poczenie muzyki Tango
Corazon i Coloriage oraz penych dramaturgii choreogra-

Jak najbardziej mam wiadomo, e nie kady polubi ten rodzaj muzyki, ale przynajmniej moe wikszo osb bdzie miaa wiadomo tego, e akordeon to nie tylko muzyka ludowa, biesiadna, e take posiada przede wszystkim koncertowe oblicze powiedzia podczas jednego z wywiadw Marcin Wyrostek. Faktem jest, e instrument muzyczny, ktrego uywa artysta ma
rne szydercze przezwiska. Kaloryfer czy przegubowiec to tylko te najbardziej znane. Jednak dziki midzy innymi Marcinowi Wyrostkowi powoli akordeon zyskuje nowe wyobraenie.

Zobacz caa fotorelacj

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 21-22 PADZ.

76 FILMW W RAMACH
PUBLICYSTYKI
W ramach tegorocznego
Midzynarodowego Festiwalu
Filmw Niezalenych im. Ireneusza Radzia "Publicystyka"
w DK Chemik zobaczymy 76
lmw z caego wiata.
Na festiwal nadesano 335
produkcji pochodzcych z 51
krajw, z czego a 30 powstao w Polsce. Obok nich znalazy
si lmy publicystyczne z Hiszpanii, Wenezueli, Chile, Rosji,
Indii, Biaorusi, Wielkiej Brytanii, Urugwaju i wielu innych.
W trakcie projekcji lmy bd

wywietlane w siedmiu blokach


konkursowych w pitek i sobot. Zwieczeniem imprezy bdzie koncert nowego, polskiego
zespou Bovska. Bilety w cenie
35 z.

KDZIERZYN-KOLE
PARKING (DK CHEMIK) 29-30 PADZIERNIKA

I ZLOT FOOD TRUCKW


W KDZIERZYNIE

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
21 PADZ. MBP KOLE KDZIERZYN-KOLE
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z Krzysztofem Spado, autorem cyklu powieci pt.
Skazaniec. Pocztek o godz. 17:00 w bibliotece gwnej na
kozielskim Rynku. Wstp wolny.
22 PADZ. KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
W pitek, 22 padziernika w Klubie Kameleon zagra grupa
ANTI-TERROR z Gubczyc grajca dark-elektro, a take
THE PROOF z Rybnika, specjalizujca si w death-rocku, batcave oraz post-punku. Pocztek o godz. 19:00, wstp 10 z.
22 PADZ. HALA AZOTY KDZIERZYN-KOLE
W Hali sportowej na os. Azoty rozpoczynaj si XII Mistrzostwa Miasta Amatorw w Bowlingu pod patronatem Prezydenta Miasta Kdzierzyn-Kole. Pierwszy z piciu turniejw
odbdzie si w sobot, 22 padziernika o godz. 10:00.
26 PADZ. MBP FILIA NR 5 KDZIERZYN-KOLE
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z Olg Rudnick, popularn autork kryminaw. Spotkanie bdzie poczone z promocj najnowszej ksiki pisarki

pt. Granat poprosz. Pocztek o godz. 17:00.


29 PADZ. DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
W ramach Spotka Podrniczych z MOK, wystpi Pawe
Szpala opolski podrnik, bloger i tzw. czowiek-przygoda, ktry opowie o swojej pasji. Tematyka spotkania to
"W Sercu Lodowca Islandia zim", oprcz przepiknych zdj
czeka historia oraz ogrom praktycznych informacji. Pocztek o
godz. 15:30, wstp wolny.
29 PADZ. DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
Teatr Ludzi Pracujcych zaprasza na spektakl w reyserii
Kingi Wrbel i Aleksandry Paso pt. Opowieci (nie tylko)
dla dorosych, ktry rozpocznie si o godz. 17:00. Bilety w cenie
20 z do nabycia w kasach kin.
PADZ. MBP FILIA NR 5 KDZIERZYN-KOLE
Organizatorzy zapraszaj na wystaw malarstwa Stanisawa Kawali inspirujcego si motywami przyrodniczymi,
zdarzeniami i sytuacjami oraz zestawieniem kolorw. Wystawa
czynna do koca padziernika.

RACIBRZ ROZRYWKA

SEANS FILMU WOJNA W DKF PULS

Food Trucki zawitaj do Kdzierzyna-Kole po raz pierwszy. Organizatorzy ju dzi


zapraszaj na festiwal kulinarny Street Slow Food. 20 najlepszych food truckw z caej
Polski, w ktrych znajdzie si
midzy innymi kuchnia meksykaska, amerykaskie 100%
woowe burgery, kuchnia holenderska, woska i tajska oraz
dania klasyczne. Znajd si
R E K L A M A

rwnie posiki dla wegetarian


i wegan. Uczestnicy bd mieli
okazj sprbowa najlepszego w
kraju rzemielniczego piwa.
Kuchnia z czterech stron
wiata, strefa dj, strefa chillout
i atrakcje dla dzieci. Zapraszaj Food Truck Event i Miejski
Orodek Kultury w Kdzierzynie-Kolu. Wstp wolny. Organizatorzy zapewniaj moc wrae i pyszne jedzenie.

DK Strzecha przy ul.


Londzina 38 zaprasza 20
padziernika o godz.
18:00 na spektakl Wojna, ktry odbdzie si w
ramach cotygodniowych
seansw Dyskusyjnego Klubu Filmowego PULS. Film
opowiada histori sieranta Clausa Pedersena, kt-

ry stacjonuje wraz ze swoj kompani na afgaskiej


prowincji. W tym czasie
ona dowdcy, Maria, musi sobie radzi z trudami
codziennego ycia bez ma i samotnym wychowywaniem trjki dzieci. Podczas
rutynowej misji onierze dostaj si w krzyowy

ogie talibw. Aby ratowa


swoich ludzi, Claus podejmuje dramatyczn decyzj, w wyniku ktrej zostaje oskarony o popenienie
zbrodni wojennej. Konsekwencje czynu powanie
dotykaj zarwno sieranta, jak i jego rodzin Bilet
w cenie 5 z.

PARANIENORMALNI PIERWIASTEK Z TRZECH


22 padziernika o
godz. 17:00 RCK przy ul.
Chopina 21 zaprasza na kabaret Paranienormalni
Pierwiastek z trzech. Takich
dwch, jak ich trzech nie ma
ani jednego! Pierwiastek z
trzech to program peen postaci i tematw niespotykanych
dotd na scenie kabaretowej.

To wanie tutaj cz si nowe


perypetie bohaterw znanych
fanom dobrej rozrywki w caej
Polsce, z zupenie nowymi wtkami i motywami odnoszcymi
si do tych najbardziej biecych. adne z aktualnych spoecznych tematw nie umknie
Paranienormalnym. Bilety w
cenie 80 z, 65 z, 60 z.

WYMYLIAM PEJZA TEN. PIOSENKI Z


REPERTUARU IRENY JAROCKIEJ ORAZ ANNY
JANTAR
23 padziernika o
godz. 17:00 DK Strzecha
przy ul. Londzina 38 zaprasza
na koncert Wymyliam Pejza Ten. Piosenki z repertuaru
Ireny Jarockiej oraz Anny Jantar. Koncert ten to muzyczna

podr wspomnie, w ktrych


gwn rol odgrywaj dwie
wyjtkowe kobiety: Bursztynowa Dziewczyna -Anna Jantar i
Kobieta Motyl - Irena Jarocka.
Skad zespou: Barbara Broda-Malon wokal, Grzegorz Ka-

sperczyk - piano, instrumenty


klawiszowe, Sebastian Malon
skrzypce, skrzypce elektryczne,
Micha ymeka instrumenty
perkusyjne, gocinnie: Maciej
Lipina (wokal). Bilety w cenie
20 z.

BG W KRAKOWIE
27 padziernika o godz.
19:30 RCK przy ul. Chopina 21
zaprasza na seans mu Bg w
Krakowie. To kolejna propozycja Dyskusyjnego Klubu Filmowego PULS. Akcja rozgrywa
si wspczenie na tle urokliwego, tajemniczego i mistycznego miasta, w ktrym ledzimy
losy jego mieszkacw: modego polityka, ktry otrzymuje ko-

rupcyjn propozycj; dziewczyny szukajcej mioci; stojcej


na rozdrou prawniczki specjalizujcej si w sprawach rozwodowych; drobnego zodzieja
pragncego ukra relikwiarz z
Krwi Pask; maestwa niemogcego doczeka si dziecka; kobiety po przejciach i
mczyzny niepotracego wyzwoli si ze szponw hazardu.

Historie, ktre zostaj ukazane na ekranie mwi o wierze,


nadziei, przebaczeniu, powiceniu, mioci i wolnoci, ale
przede wszystkim o tsknocie
czowieka za Bogiem i Jego Miosierdziem. Siedem epizodw
spaja w. Albert Chmielowski,
ktry jest przewodnikiem widza po mistycznym Krakowie.
Koszt biletu 5z.

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury

Artyku sponsorowany

8 Edukacja

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

KDZIERZYN-KOLE SZKOY PONADGIMNAZJALNE

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE SZKOLNICTWO WYSZE

II LO wprowadzio swoj
lini odzieow

Studia w Kdzierzynie-Kolu stay


si faktem

Fot. Starostwo Powiatowe w KK

Fot. Urzd Miasta KK

Na wydziale zamiejscowym Politechniki Opolskiej odbya si


inauguracja roku akademickiego.

Kopernik The brand of LO2 to nazwa kolekcji


odzieowej zaprojektowanej przez uczniw z Liceum
Oglnoksztaccego nr 2.

Ponad 20 studentw zdecydowao si na jeden z dwch kierunkw: przemysowe technologie informatyczne oraz systemy biotechniczne. Wikszo z nich zoya lubowanie i zostaa
pasowana na studentw przez rektora.
Nasza szkoa realizuje wiele ciekawych inicjatyw. Jedn z ostatnich jest wypuszczenie
wasnej linii odzieowej tumaczy dyrektor II LO, Katarzyna Arciszewska-Stpie.
MARTA NABRDALIK

Podczas konferencji prasowej uczniowie z kdzierzyskiego liceum zaprezentowali


odzie, ktr sami zaprojektowali. Ich pomysy od razu
zaczy si cieszy du popularnoci wrd modziey. Kolekcja skada si z bluz i
koszulek z rnymi nadruka-

mi nawizujcymi do szkoy i
jej patrona.
Z tak inicjatyw wyszli
sami uczniowie, a ich projekt nadzorowa i koordynowa nauczyciel wychowania
zycznego, Marek Sota.
W projektowaniu odziey wspar nas nasz absolwent,
ktry studiuje w tym obszarze. Efekt kocowy to wynik

naszej wsplnej pracy. Myl, e wyszo bardzo fajnie.


Projekt jest przyszociowy.
Chcemy go rozwija mwi.
Odzie jest dostpna dla
kadego, a pienidze uzyskane ze sprzeday bd przeznaczone na wyposaenie
szkolnego studia telewizyjnego.

Studia dzienne w Kdzierzynie-Kolu w niecay rok


od pomysu stay si faktem.
Dziki prezydent Nowosielskiej oraz rektorowi Politechniki Opolskiej oraz przychylnoci Ministerstwa Edukacji
Narodowej pierwsi studenci
mogli rozpocz edukacj na
sidmym wydziale PO.
W inauguracji wzili rwnie udzia przedstawiciele
wadz miasta i powiatu, a take osoby reprezentujce rmy
w Radzie Gospodarczej.

Dokonalimy oceny
potrzeb modziey oraz otoczenia. Na podstawie przeprowadzonych ankiet zdecydowano, e zaproponujemy
kierunki techniczne, dajce
kwalikacje, ktre zapewniaj znalezienie pracy zaraz po
zakoczeniu nauki. Bdziemy
obserwowa rosnce zapotrzebowanie na coraz to wiksz
liczb inynierw. To zawody,
ktre dzi i w przyszoci dawa bd dobrze patn prac,
a przede wszystkim satysfak-

cj powiedzia rektor Tukiendorf.


Mam nadziej, e wszyscy studenci znajd najpierw
praktyki na terenie naszego
miasta, a pniej take prac
dodaa prezydent Nowosielska.
Wraz z rozpoczciem dziaalnoci Politechniki, rozpocz
dziaalno Instytut Konfucjusza. Z tej okazji jego polska dyrektor wygosia wykad inauguracyjny powicony Chinom.
MN

R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

You might also like