You are on page 1of 1

Subjek/Tahun

Modul
Tajuk
Hari/Tarikh
Kelas/Masa
Standard
Pembelajaran

Pendidikan Jasmani Tahun 5


Olahraga Asas
Lari, Pecut dan Tukar
Khamis / 27.10.2016
5 Amanah / 0740-0810
Pada akhir pembelajaran, murid boleh:
1.9.2 Berlari dan melakukan pertukaran baton dalam zon pertukaran,
2.9.3 Mengenal pasti tempat penerima baton mula berlari bagi menerima baton di
zon pertukaran.
5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahiran
pergerakan.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid berkebolehan melakukan


kemahiran menukar baton dengan betul.
baton, kon, wisel

Bahan Bantu
Mengajar
Elemen Merentas
Kurikulum
Aktiviti

Refleksi

Kreativiti dan inovasi, keusahawanan


1.
2.
3.
4.

Memanaskan badan.
Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.
Pelari pertama di garisan permulaan, pelari kedua di zon pecutan.
Pelari pertama akan memulakan larian dan menghantar baton kepada
pelari kedua.
5. Pelari kedua pula akan memecut ke garisan penamat.
6. Aktiviti diulang dengan menukar posisi pelari.
7. Aktiviti diulang dengan membuat pertukaran baton di garisan
melengkung pula.