You are on page 1of 1

Subjek/Tahun

Modul
Tajuk
Hari/Tarikh
Kelas/Masa
Standard
Pembelajaran

Pendidikan Jasmani Tahun 5


Olahraga Asas
Lontar Peluru
Khamis / 6.10.2016
5 Amanah / 0740-0810
1.11.1 Melontar peluru dari kedudukan power position
2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan lontaran dengan jarak lontaran
semasa melontar peluru.
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid berkebolehan melakukan


kemahiran melontar peluru dengan betul.
bola lontar peluru

Bahan Bantu
Mengajar
Elemen Merentas
Kurikulum
Aktiviti

Refleksi

Kreativiti dan inovasi, keusahawanan


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Memanaskan badan.
Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.
Pertandingan melontar peluru antara kumpulan diadakan.
Murid dikehendaki melontar peluru hingga ke zon mata.
Setiap ahli kumpulan diberi peluang melontar sebanyak dua kali.
Kumpulan yang mengumpul mata paling banyak dikira pemenang.