You are on page 1of 76

Fizjoterapia w dysfunkcjach

czynnociowych narzdu ruchu obrcz barkowa i koczyna grna


Dr n. med. Magorzata Chochowska

MISIE CZWOROBOCZNY
GRZBIETU

Misie czworoboczny grzbietu


przyczepy i funkcja

Misie czworoboczny grzbietu

Misie czworoboczny grzbietu - palpacja

Misie czworoboczny grzbietu-punkty


spustowe i obszar promieniowania blu

Misie czworoboczny grzbietu streching

MINIE RWNOLEGOBOCZNE

Minie rwnolegoboczne
przyczepy i funkcja

Minie rwnolegoboczne - palpacja

Minie rwnolegoboczne - palpacja

Minie
rwnolegoboczne
punkty spustowe i
promieniowanie blu

Minie rwnolegoboczne stretching

MISIE DWIGACZ OPATKI

Misie dwigacz opatki


przyczepy i funkcja

Misie dwigacz opatki - palpacja

Misie dwigacz opatki - palpacja

Misie dwigacz opatki - palpacja

Misie dwigacz opatki - palpacja

Misie dwigacz opatki - palpacja

Misie dwigacz opatki punkty


spustowe i promieniowanie blu

Misie dwigacz opatki stretching

MISIE PODGRZEBIENIOWY I
OBY MNIEJSZY

Minie: podgrzebieniowy i oby


mniejszy - anatomia

Misie podgrzebieniowy - palpacja

Misie podgrzebieniowy i oby


mniejszy - palpacja

Misie
podgrzebieniowy i
oby mniejszy palpacja

Misie podgrzebieniowy i oby mniejszy


punkty spustowe i promieniowanie blu

Misie
podgrzebieniowy i oby
mniejszy - stretching

MIESIE OBY WIKSZY

Misie oby wikszy - anatomia

Misie oby wikszy - palpacja

Misie oby wikszy punkty


spustowe i promieniowanie blu

Misie oby
wikszy - stretching

MISIE NADGRZEBIENIOWY

Misie nadgrzebieniowy anatomia

Misie nadgrzebieniowy - palpacja

Misie
nadgrzebieniowy
- palpacja

Misie
nadgrzebieniowy palpacja

Misie nadgrzebieniowy punkty


spustowe i promieniowanie blu

Misie nadgrzebieniowy - stretching

MISIE PODOPATKOWY

Misie
podopatkowy anatomia

Misie podopatkowy - palpacja

Misie podopatkowy - palpacja

Misie podopatkowy - palpacja

Misie
podopatkowy
punkty spustowe i
promieniowanie blu

Misie
podopatkowy stretching

MISIE NARAMIENNY

Misie naramienny anatomia i funkcja

Misie naramienny - palpacja

Misie naramienny punkty


spustowe i promieniowanie blu

Misie naramienny - streching

MISIE DWUGOWY RAMIENIA

Misie dwugowy ramienia


anatomia i funkcja

Misie dwugowy ramienia - palpacja

Misie dwugowy ramienia - palpacja

Misie dwugowy ramienia punkty


spustowe i promieniowanie blu

Misie dwugowy ramienia stretching

MISIE RAMIENNY

Misie ramienny anatomia i funkcja

Misie ramienny - palpacja

Misie ramienny - palpacja

Miesie ramienny
punkty spustowe i
promieniowanie
blu

Misie ramienny - stretching

MISIE TRJGOWY RAMIENIA

Misie trjgowy ramienia


anatomia i funkcja

Misie trjgowy ramienia - palpacja

Misie trjgowy ramienia - palpacja

Misie trjgowy ramienia punkty


spustowe i promieniowanie blu

Misie trjgowy
ramienia stretching

MISIE RAMIENNOPROMIENIOWY

Misie ramienno-promieniowy
anatomia i funkcja

Misie ramienno-promieniowy - palpacja

Misie ramiennopromieniowy palpacja

DZIKUJ
WWW.CENTRUM-KORE.PL