You are on page 1of 1

IME IN PRIIMEK

DATUM
MORFOLOKE LASTNOSTI TAL
SKUPINA

VPRAANJA ZA PONAVLJANJE
Natej glavne morfoloke lastnosti talnih horizontov.
Kaj je konzistenca in kako jo doloamo?
Kako doloamo barvo tal in od esa je ta odvisna?
Kateri procesi v tleh vplivajo na tvorbo strukturnih agregatov?
Katere oblike strukturnih agregatov poznamo?
Na kratko opii princip doloanja obstojnosti strukturnih agregatov
MERITVE IN OPAZOVANJA
1. Skiciraj talni profil in oznai talne horizonte.
2.Doloi
morfoloke
lastnosti:
(barva,
dele
organske
snovi,
oblika
agregatov,prekoreninjenost konzistenca, dele skeleta. Pomagaj si s spodnjo preglednico

Barva

Organska snov

glej
barvni
atlas

organski
zelo mono
humozen
mono humozen
humozen
srednje humozen
slabo humozen
mineralen

Oblika
strukture
nestrukturen
brezstrukturen
mrviast
grudiast
orekast
poliedrien
prizmatien
listiast

Konzistenca

Prekoreninjenost

sipek
rahel
drobljiv
gost
zbit
trd
gnetljiv
plastien
mazav
lepljiv

zelo goste korenine


goste
srednje goste
redke
posamezne
neprekoreninjen

3. Doloi obstojnost strukturnih agregatov in skiciraj postopek.

Dele Skeleta
(%)
oceni

strukturnih

Oblika
Skeleta
ostrorob
zaobljen
ploat
mean