You are on page 1of 2

Välkommen!

Gemensam visionsdag för Holma
Folkhögskolas medlemsorganisationer
Lördagen den 12 november

tillsammans odlar vi en hållbar värld

Föreningen Holma folkhögskola består av åtta unika organisationer med
mycket gemensamt.
Varmt välkommen till en visionsdag för organisationernas medlemmar.
Syftet är att skapa en bubblande idékittel kring vad Holma
folkhögskola kan betyda för föreningarna, hur skolan skulle kunna se ut i
framtiden samt stärka samarbete mellan organisationerna.
Ambitionen är att bjuda in till ett inspirerande och kul möte om och med
folkhögskolan och föreningarna.

Tid:
Lördagen den 12 november med program kl. 10.00 – 18.30,
välkomstfika från kl. 9.30 och avslutande middag kl. 18.30.
Plats:
Huvudbyggnaden på Holma gård, efter lunch ett pass i Holma
Skogsträdgård
Läs vägbeskrivningar med tåg, bil mm på följande hemsida
http://skogstradgardensvanner.se/oppettider/
Anmälan:
http://simplesignup.se/event/83976-visionsdag-holmafolkhoegskolas-medlemsorganisationer
Väl mött!
hälsar Holma Folkhögskolas styrelse och toppkrets

Program
9.30 – 10.00

Välkomstfika

10.00 – 12.00

Inledning och incheckning
Holma folkhögskola idag
Föreningsmingel

12.00 – 12.45

Drömscenario:
samtal kring samverkan och
framtida möjligheter för medlemsföreningarna

12.45 – 13.45

Lunch

13.45 – 14.30

Utomhusaktivitet i Skogsträdgården

14.30 – 16.30

Dialogcafé:
samtal om Holma folkhögskola och
omvärlden - vad vill vi sprida för kunskap genom
folkhögskolan, hur vill vi göra det och var vill vi göra
det?

16.30 – 17.00

Fika

17.00 – 18.00

Gemensam resursinventering:
hur kan vi stödja varandra på bästa sätt?

18.00 – 18.30

Avslutning och utcheckning

18.30 –

Gemensam middag