PERMAINAN BAHASA Nama Permainan : Jejak Labah-labah Objektif : Murid-murid dapat membina perkataan bermakna

berdasarkan huruf yang diberikan. Bahan :

Cara menjalankan permainan : i) Murid melihat carta sarang labah-labah yang mengandungi huruf dan nombor. ii) Guru meminta murid meneka apa yang mereka perlu lakukan. iii) Sebelum lembaran latihan diberikan kepada murid-murid, guru meminta murid-murid membina beberapa perkataan yang bermakna. iv) Guru memberi lembaran latihan bertulis kepada murid dan meminta murid membina perkataan berpandukan rajah sarang labahlabah tersebut. 1.4 Contoh Lembaran Kerja: 14 P 13 a 1 u 12 s

2 m 5 C 10

13 a 1 u 1

4 i 13 a 13

6 n 4 i 4

B

u

a

i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful