You are on page 1of 2

Jun Isaac M.

Bulquerin
Santiago

Mr. Vincent Christopher

August 18, 2016

Lingg 110

Archives of Babel

Noong nakaraang pagkikita sa aming klase, kami ay naatasang manood ng isang


dokyumentaryong pinamagatang Archives of Babel. Ukol ito sa Tower of Babel na
nagrerepresenta ng singularity, na may ambisyon ang tao na maabot ang langit at
mapantayan ang Diyos, na ang lahat ng tao ay may iisang wikang ginagamit. Ngunit ang
taoy pinarusahan at nagkalat ang Diyos ng ibat ibang wika upang mahati ang mga tao.
Sa dokyumentaryo ding ito, may mga nabanggit na limang perspektibo sa pagtingin sa
wika at lingguwistika na natalakay na namin sa aming klase. Ang una ay tungkol sa
generality. Ito ay nangangahulugan na ang lahat ng wika ay may gramatika. Nabanggit nga
ni Stilo na ang lahat ng dayalekto ay mayroong sariling gramatika at ang dayalekto ay
baryasyon ng isang wika. Hindi maaring magkaintindihan ang mga tao kung hindi sila
parehas ng ginagamit na gramatika. At hindi naman nangangahulugan na walang gramatika
ang isang wika dahil hindi mo maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Dahil din sa
gramatika, kahit anong pangungusap ang ibato sayo ay kaya mong intindihin ay dahil alam
mo ang gramatika ng wikang iyon. At nabanggit din ni Gil na ang gramatika ang humuhulma
sa pag-iisip ng tao. Kung paano sila magsalita o gumawa ng pangungusap ay kayang ipakita
ang kanilang perspektibo o pagtingin sa mundo.
Ang ikalawa naman ay tungkol sa equality. Isinasaad nito na ang lahat ng wika at
gramatika ay pantay-pantay. Nabanggit ni Linton na ang kakulangan sa istruktura ng wika ay
hindi nangangahulugan na mahina o mababang uri ito. Mayroong sariling layunin ito na
kanya ngang nabanggit sa kanyang halimbawa na wika sa Madagascar na kaya naging ganito
ang kanilang wika ay upang itaboy ang masasamang espirito. Hindi rin naman
nangangahulugan na kung mas kaunti ang bokabularyo o kaya naman walang mga salita para
sa ibang mga bagay ay mababang uri na rin ang wika. Katulad na lang ng mga kulturang
walang larong football ay wala silang mga termino para sa mga salitang ginagamit sa
larong football. Lahat ng wika ay sinisilbihan ang mga taong gumagamit sa kanila sa kanikanilang paraan.
Ang ikatlo naman ay tungkol sa mutability. Isinasaad nito na ang gramatika ay
nagbabago sa paglipas ng panahon. Nabanggit ni Comrie na ang 7000-8000 na wika noon ay
nagsimulang kumonti dahil ang mga maliliit o ang mga wikang may kaunting tao na
gumagamit ay sumanib doon sa mga wikang may malalaking bilang ng mga taong
gumagamit. Sinabi rin ni Linton na ang dumadami ang wika o kaya naman ay namamatay
dahil sa interaksyon ng mga tao. Kung malayo sila sa isat isa ay may posibilidad na ito ay
mamatay at kung lagi namang may interaksyon sa bawat isa ay may posibilidad namang
dumami ang gumagamit ng wikang yun o kaya naman ay makabuo ng panibagong wika. At
nabanggit nya rin na ang wikang Ingles ay nahahati na sa ibat ibang baryasyon dahil sa
paghahalo ng wikang Ingles at wikang katutubo. Dahil na rin ang kultura ay patuloy na

nagbabago, ang wika ay nagbabago din sapagkat ang kultura ang puwersang nagtutulak sa
wika.
Ang ikaapat naman ay tungkol sa universality. Isinasaad nito na ang lahat ng wika
at gramatika ay may pagkakahalintulad sa bawat isa. Nabanggit ni Comrie na ang wika ay
may pinanggalingan, marahil ay nagmula sila sa iisang ninuno o kaya naman dahil lang sa
kapasidad ng utak ng tao na makagawa ng wika at gramatika kaya mayroong
pagkakahalintulad sa bawat isa. Dahil kahit na may ibat ibang salita pareho naman ang
kanilang isinasaad na kahulugan. At maidadagdag din na dahil sa interaksyon sa bawat wika
ay nagkakaroon na rin sila ng pagkakahalintulad.
Ang ikalima naman ay tungkol sa inaccessibility. Isinasaad nito na ang gramatika
ay isang subconscious na kaalaman. Naipakita na hindi kayang ipaliwanag ng isang Iranian
ang pagkagamit nya sa mga salita sa kanyang katutubong wika. Nangangahulugan ito na
kahit alam na alam mo kung paano gamitin ang iyong katutubong wika, mahihirapan ka
naman o kayay hindi mo talaga maipapaliwanag ang pagkakagamit mo dito.