You are on page 1of 2

Ispitna pitanja

1. grupa

Socijalna medicina istorijski razvoj i savremena shvatanja


Javno zdravlje definicija i uesnici
Pregled pokuaja da se definie zdravlje modeli i paradigme
Savremeno shvatanje zdravlja
Odrednice (determinante) zdravlja
Nejednakosti u zdravlju
Osetljive populacione grupe (vulnerabilne grupe)
Promocija zdravlja
Zdravstveno vaspitanje
Zdravstveno-vaspitne metode podela metoda
Zdravstveno-vaspitne metode - Komunikacijske metode
Zdravstveno-vaspitne metode - Strategije sticanja vetina

2. grupa

Zdravstvena zatita definicija, mere i aktivnosti


Primarna prevencija
Sekundarna prevencija
Tercijarna prevencija
Zdravstvena zatita ena i dece
Zdravstvena zatita starih
Zdravstvena zatita osoba sa invaliditetom
Zdravstvena zatita koloske dece i mladih
Merenje/procena zdravstvenog stanja stanovnitva cilj, predmet,pokazatelji
Izvori podataka za merenje zdravstvenog stanja
Pokazatelji za merenje zdravstvenog stanja

3. grupa

Sistem zdravstvene zatite definicija, funkcije i ciljevi


Finansiranje sistema zdravstvene zatite izvori finansiranja i naini plaanja
Organizacija zdravstvene zatite po nivoima

Zdravstvene ustanove
Kvalitet u zdravstvenoj zatiti
Zdravstvene tehnologije
Zdravstven politika definicije i ciljevi zdravstvene politike
Uesnici u zdravstvenoj politici i proces formulisanja zdravstvene politike
Globalno zdravlje
Meunarodna zdravstvena saradnja
Zdravstveni menadment definicije, funkcije i vetine menadera
Specifinosti zdravstvenog menadmenta